Hotărârea nr. 313/2015

Hotărârea nr.313 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei vacante de director financiar-contabil din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.313

din data de 30.09.2015

- privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de director financiar-contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice- Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov și aprobarea componenței comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr.11837/23.09.2015 întocmit de Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune spre aprobare desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în cadrul comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției vacante de director financiar-contabil din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov și aprobarea componenței comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor;

Având în vedere dispozițiile art.2 din Odinul Ministerului Sănătății Publice nr. 284/2007, actualizat,privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, art. 181 alin.l și 2 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se desemnează domnul KOPE ATTILA reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului director al unității sanaitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov.

Art.2. - Se aprobă Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice -Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, în următoarea componență: Președinte:        Dr. Badea Valeria         - Managerul Spitalului Clinic de Obstetrică și

Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov Membri:          Kope Attila              - Reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Ec.Guran Clara Beldean Maria Băjan Nicolae Balint Paraschiva


Secretar: Observator


  • - Reprezentant DSP Brașov

  • - Economist I, Biroul RUNOS

  • - Președinte, CEC CAR Brașov

  • - Reprezentant S indicat Medisan

Art.3. - Se desemnează doamna MAXIM MIHAELA reprezentant al Consiliului Județean

Brașov în Comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului director al unității sanaitare publice - Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov.

Art.4. - Se aprobă Comisia de soluționare a contestațiilor la Concursul pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului director al unității sanitare publice -Spitalul Clinic componență:

de

Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov, în următoarea

Președinte:

Dr.Preda Mircea

- Director Medical Interimar al Spitalului Clinic de

Membri:

Maxim Mihaela

Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov

- Reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Ec.Hagiu Magda

- Reprezentant DSP Brașov

Secretar:

Varvaroiu Cristina

- Referent IA, Biroul RUNOS

Observator

Deleanu Cornelia

-Director executiv, CECCAR Brașov

Jancso Marcela

- Reprezentant Sindicat Medisan

Art.5.-

art.2 si art.4 își vor desfășura activitatea în baza


Comisiile prevăzute la

Regulamentului de organizare și desfășurarea a concursului pentru ocuparea funcției de director financiar contabil, bibliografia, temele cadru pentru proiectul de management și calenadarul de desfășurare al Concursului.

Art.6. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, managerul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov și membrii comisiilor prevăzute la art.2 și art.4 .

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu