Hotărârea nr. 311/2015

Hotărârea nr.311 - privind aprobarea înregistrării U.A.T. – Judeţul Braşov în Sistemul Naţional Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov


Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576


Website: www.judbrasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.311

din data de 30.09.2015

- privind aprobarea înregistrării U.A.T. - Județul Brașov în Sistemul Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor, utilizând cârdul bancar

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 11958/25.09.2015, întocmit de către Direcția Economică privind aprobarea înregistrării U.A.T. - Județul Brașov în Sistemul Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar; totodată, în referat se propune suportarea integrală de către contribuabili a comisionului bancar, în cazul plăților online a taxelor, impozitelor și a altor venituri ale bugetului local efectuate cu cârd bancar, perceput de furnizorul de servicii aferent plăților electronice;

Văzând Ghidul de finanțare și specifiicațiile proiectului „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Județului Brașov, pentru un nr. de 15 UAT-uri, în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov” Cod SMIS - CSNR 48399”, conform cărora este obligatorie interfațarea și conectarea cu sisteme informatice cu funcții complementare, precum și furnizarea de servicii publice on-line către cetățeni/mediul de afaceri/administrație publică și eficientizarea activităților interne ale instituțiilor publice prin utilizarea servicilor publice electronice moderne;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin.(l), art. 4 și art. 10, alin. (2) din H.G.R. nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cârdul bancar, cu modificările și completările ulterioare;


în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu lodiflcările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă înregistrarea U.A.T. - Județul Brașov în Sistemul Național Electronic de plată (S.N.E.P.) online a taxelor și impozitelor, utilizând cârdul bancar.

Art.2.- Comisionul bancar, în cazul plăților online a taxelor, impozitelor și a altor venituri ale bugetului local efectuate cu cârd bancar, perceput de furnizorul de servicii aferent plăților electronice, va fi suportat integral de către contribuabili.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE,


VICEPREȘEDINTE


Claudiu Coman ,Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu