Hotărârea nr. 307/2015

Hotărârea nr.307 - privind aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.307

din data 30.09.2015

- privind aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr. 11446/17.09.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit.”a” și „d”, precum și alin.(5) lit.”a”, pct.l și 4 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă planul de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ȘCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „TIBERIU BREDICEANU” BRAȘOV

Str. Lunga, nr. 1, Brașov, jud. Brașov, cod. 500035 tel/fax: 0268413965

C.U.1.4646854

e-mail:brasovarte@y ahoo.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

p.PRESEDINTE VICEPREȘEDINTE


PLAN DE ȘCOLARIZARE

REALIZAI IN URMA EXAMENULUI DE ADMITERE SESIUNEA IULIE 2015 AN ȘCOLAR 2015-2016

DURATA DE STUDIU (ani)

NR.

CATEDRE

AN

1

AN

II

AN

III

AN IV

AN V

SP.

TOTAL

1

CANTO (clasic,muzică ușoară , muzică populară)

3

9.01

64

47

39

29

179

2

PIAN

5

7.14

58

47

23

14

8

5

155

VIOARA

5

1.09

8

8

6

5

4

31

4

ACORDEON

3

0.10

6

3

3

12

5

CHITARA

3

3.16

37

21

15

3

76

6

CONTRABAS

3

0.01

1

1

7

INSTRUMENTE DE SUFLAT (NAI,FLAUTJ1LOCKFLOTE, CLARINET,TROMPETA,SAXOFON)

3

2.13

23

23

7

3

56

8

ORGA ELECTRONICĂ

3

2.08

15

22

8

5

50

9

INSTRUMENTE DE PERCUTIE(baterie)

2

0.12

9

3

2

14

10

COREPETITIE

2-3

0.16

11

ARTE VIZUALE(ARTĂ FOTOGRAF1CĂARTA CINEMATOGRAFICA)

2

0.09

16

11

27

12

DANS CLASIC INTERPRETI(BALET)

5

1.09

24

19

13

20

8

4

88

13

DANS MODERN

2

18

1

19

DANS POPULAR

2

0.06

27

27

14

PICTURA

3

1.08

36

21

10

1

68

15

SCULPTURA

3

0.01

4

1

5

16 /

GRAFICA

3

2.10

45

33

20

5

103

17

si^RTA DECORATIVA

3

0.09

8

3

3

1

15

18

ICONOGRAFIE

3

1.00

12

5

6

2

25

19

CERAMICA

3

0.01

3

1

4

20

DESIGN VESTIMENTAR

3

1.04

18

7

6

4

35

21

ACTORIE

2

1.09

45

23

6

74

22

TEATRU PAPUS1

2

0.01

1

2

3

23

TEATRU MUZICAL

T

0.01

2

1

3

24

TEORIE SI SOLFEGI1

3

0.05

25

ISTORIA MUZICII

2

0.04

26

ISTORIA ARTEI

3

0.03

TOTAL

41

479

302

160

39

20

70

1070

TOTAL CATEDRE

=

41

TOTAL ELEVI

=

1070

TOTAL CLASE

=

54

TOTAL ELEVI ANUL I

=

479

DIRECTOR, fEfFMQRUZ


CONTABIL SEF, BOITAN VALER1A


ffG ȘCOALA //° POPULARĂ I DE ARTE U Șl ME8ERII

W TIBERIU BREOICEANU ‘1 \ BRAȘOV jff