Hotărârea nr. 306/2015

Hotărârea nr.306 - privind exercitarea cu caracter temporar prin promovarea temporară a domnului Curecheriu Ioan, consilier în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor/ D.J.C.E.P. Braşov pe funcţia publică de conducere vacantă de Director executiv al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţa Persoanelor Braşov, gradul II, clasa de salarizare 80, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2015

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.306

din data de 30.09.2015

- privind exercitarea cu caracter temporar prin promovarea temporară a domnului Curecheriu Ioan, consilier în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor/ D.J.C.E.P. Brașov pe funcțiea publică de conducere vacantă de Director executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidența Persoanelor Brașov, gradul II, clasa de salarizare 80, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30.09.2015

Analizând referatul nr.9351/10.09.2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarzare, Strategii de Informatizare prin care se propune exercitarea cu caracter temporar prin promovarea temporară a domnului Curecheriu Ioan, consilier în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor/ D.J.C.E.P. Brașov pe funcțiea publică de conducere vacantă de Director executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidența Persoanelor Brașov, gradul II, clasa de salarizare 80, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2015;

Ținând cont de Avizul A.N.F.P nr. 37081/2015 și de Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne înregistrat cu nr. 3559105/16.09.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 92 alin.(l) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările ulterioare, OUG 83/2014, precum și art. 104 alin.l lit (a) și alin.2 lit (b) din Legea nr.215/200, republicată cu modificările și completările OUG 83/2014 precum și art.91 alin.l lit (a) și alin.2 lit (e) din Legea nr.215/200, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - începând cu data de 01.10.2015, domnul Curecheriu Ioan, consilier în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor/D.J.C.E.P. Brașov, va exercita cu caracter temporar, funcția publică de conducere vacantă de Director executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidența Persoanelor Brașov, prin promovare temporară pe această funcție, pe o perioadă de 6 luni, urmând a beneficia de un salariu de bază brut de 3.901 lei.

ArL2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare - Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare

p.PREȘEDINTEVICEPREȘEDINTE Claudiu Coman