Hotărârea nr. 303/2015

Hotărârea nr.303 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 11 septembrie 2015

Rouiâiiia


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 303

din data de 30,09.2015

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 septembrie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 30 septembrie 2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 septembrie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 septembrie 2015.



Contrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11 septembrie 2015

Domnul vicepreședinte Mihail Veștea constată că lipește domnul consilier județean Ambrus Carol, domnul consilier județean Braga Horațiu, doamna consilier județean Câju Mariana, domnul vicepreședinte Coman Claudiu, domnul consilier județean Lupu Ștefan Ovidiu, domnul consilier județean Cristei Nicolae, doamna consilier județean Minea Luana, domnul consilier județean Neag Adrian, domnul consilier județean Pop Mircea, domnul consilier județean Popa Mihai și domnul consilier județean Crizbășan Dorin. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

DL Mihail Vestea ’                                                                                                                            a

Bună ziua să începem ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov. In urma discuțiilor care au avut loc în precedenta noastră ședință, ședința ordinară de la sfârșitul lunii trecute, cu toții am ajuns la concluzia că este bine ca să organizăm o ședință extraordinară astăzi. Ordinea de zi o cunoașteți, fiind o ședință extraordinară nu avem diverse, vă rog frumos să trecem la vot, să votăm ordinea de zi. Culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat ordinea de zi. Să intrăm în ordinea de zi, punctul 1 prezentarea raportului comisiilor de specialitate 1 și 5 ale consiliului județean cu privire la ordinea de zi a AGA ordinară și AGA extraordinară la SC Compania Apa SA Brașov. Și dacă tot prezentăm raportul eu v-aș ruga să discutăm și despre punctul 2 stabilirea modalității de exercitare a dreptului de vot aferent acțiunilor deținute de Județul Brașov pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a ședințelor ordinară și extraordinară ale Companiei Apa din 15.09.2015. Domnul Adi Gabor.

DL Adrian Gabor

Bună dimineața, prezint eu raportul pentru ambele comisii. Pentru AGA ordinară a Companiei Apa s-a luat decizia în cele două comisii, de fapt au fost mai mulți consilieri. Punctul 1 referitor la ordinea de zi se aprobă rectificarea de buget de venituri și cheltuieli pentru 2015 iar la punctul 2 nu se aprobă decizia consiliului de administrație nr.19 din 14.07.2015 privind avizarea raportului comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011. Iar la a doua AGA, cea extraordinară, cele trei puncte de pe ordinea de zi au fost avizate favorabil și s-a dat împuternicire reprezentantului consiliului județean în AGA să le voteze. Dacă vreți vi le și citesc de pe ordinea de zi 1- aprobarea încheierii și exercitării AGA, punctul nr.2 este aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, punctul 2 aprobarea punctului și amendamentului nr. 1 la contractul de credit iar punctul 3 aprobarea de credit și împuternicirea directorului general al societății să negocieze și să semneze în numele societății amendamentul 2 la contractul de credit. Deci toate aceste trei puncte sunt în legătură cu contractul de credit. Acesta este raportul comisiei 1 și 5.

DL Mihail Vestea

Am înțeles, luări de cuvânt? Vă readuc aminte că la ședința trecută în urma discuțiilor care au avut loc aici referitor la activitatea Companiei Apa și referitor la mandatul pe care trebuie să îl dăm reprezentantului nostru pentru ședința AGA am luat decizia ca să constituim un colectiv de lucru format din cele două comisii, Comisia de buget și Comisia juridică. Hotărârea noastră a fost să cream acest colectiv cu cele două comisii care să facă în primă fază un raport în ce privește mandatul pe care să îl dăm reprezentantului nostru să-l exercite în cadrul AGA a Companiei Apa, pentru ședința extraordinară și pentru ședința ordinară, dar totodată am dat mandat celor două comisii ca în termen de 45 de zile să facă o analiză în ce privește întreaga activitate desfășurată de către Compania Apa. Aș ruga cele două sau trei comisii, așa cum decideți dumneavoastră, să își facă un program de lucru să stabilească niște zile de lucru pentru ca toți cei interesați, consilieri județeni sau alte persoane, să poată participa, să poată să știe acest program de lucru și să poată să vină cu puncte de vedere la comisiile pe care le-am constituit. Domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

Ceea ce ați propus dumneavoastră este o idee foarte bună și aș veni cu o completare, să spunem în felul următor, noi reprezentăm consiliul județean, am luat legătura și cu consilierii municipali și cu consilierii locali din toate localitățile unde Compania Apa furnizează aceste servicii și au venit cu propunerea să facem o întâlnire cu reprezentanții acestor consilieri și cu CA de la Compania Apa, că e foarte bine să discuți față în față. Eu cred că CA al Companiei Apa este cel care ia decizii și cred că este foarte bună o întâlnire a reprezentanților consilierilor cu cei din Compania Apa. De ce vă spun? Ca să vedeți că chiar am discutat, mi-au prezentat două situații care chiar trebuie discutate. Cineva din Hărman a sesizat în felul următor, are contor de apă, el cu 80% din apa pe care o folosește udă grădina și plătește la fel canalizarea. Alt vecin de al lui are puț. El nu plătește apă pentru că contorul este numai la intrare pe apă și deversează totul în canalizare. Deci sunt tot felul de situații care ne-au fost prezentate de către locuitori din județul Brașov și cred că trebuie să stăm de vorbă cu CA, cu conducerea, să vedem cum le reglăm.

DL Mihail Vestea

Sigur, și în ședința trecută s-au ridicat o sumedenie de probleme în ce privește activitatea la Compania Apa și tocmai de aceasta consider că e bine ca acest colectiv de lucru pe care l-am făcut să aibă un program foarte clar cu zile și cu ore foarte clare, afișat și adus la cunoștință publică, astfel încât oricine vrea să poată să aducă informații suplimentare sau să pună întrebări suplimentare acestei comisii. Totodată cred că propunerea colegului nostru Adi Maxim de a discuta cu consiliul director și a solicita consiliului director o informare, un raport de activitate este perfect corect.

Doamna secretar îmi arată articolul 9 dreptul acționarilor de a fi informați. Fiecare acționar are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării societății și de a avea acces la documentele societății, inclusiv dar fără a se limita la acestea la contractele încheiate de societate cu terțe persoane, registre, rapoarte, rapoartele administratorilor și ale auditorilor, emise sau eliberate de autoritățile competente. Mai sunt discuții? Domnul Fliundra.

DL Fliundra Ionel

Domnule președinte, stimați colegi aș vrea să punctez și eu aici, suntem de acord cu Compania Apa că prin contractul cu BERD și alte instituții de finanțare europene trebuie să impunem un anumit preț, dar sunt localități în județul Brașov care au puțuri proprii, în care în localitățile lor nu se împinge apa, nu se tratează apa, nu se filtrează apa, dar prețul este uniformizat. Dacă am face o consultare publică cu siguranță fiecare brașovean sau cei care fac parte din Compania Apa ca și asociat, vom vedea că sunt nemulțumiți de prețul atât al apei cât și al canalizării. înainte ca Compania Apa să propună o mărire de preț ar fi putut să discute cu noi pentru că reprezentăm cetățenii județului Brașov și implicit localitățile din această asociere. Propun ca din această comisie să fac și eu parte pentru că trebuie să gândim foarte atent acest lucru, vine iama, prețurile sunt mari și salariile sunt minime. Vă mulțumesc.

DL Mihail Vestea .

Propune domnul Vasile Ungureanu să intrați în locul lui. Dacă noi stabilim un program de lucru foarte clar cu zile și cu ore oricare dintre colegii noștri, și nu numai, pot să participe la aceste ședințe și apropo de propunerea domnului Adi Maxim, este foarte bine ca să informăm și ziua când avem discuții cu consiliul de administrație al Companiei Apa, tocmai ca toată lumea să poată să participe și să poată să își spună problemele și să primească răspunsuri.

DL Paler Ioan

Aș vrea să mai completez ceva, vis-a-vis de licitațiile privind desemnarea celor care fac lucrările chiar pe BERD, sunt în întârzieri mari spre nemulțumirea oamenilor, să dau exemple chiar din Codlea unde se lucrează de foarte multă vreme, anumite străzi foarte importante unde este deviat traficul greu, rămân impracticabile spre nemulțumirea cetățenilor de acolo. Să ne facă o informare această companie vis-a-vis de zona Bran-Moieciu. Fiind președintele Comisiei de mediu ar putea să ne spună ce se va întâmpla dacă în viitori ani deversarea dejecțiilor se va face în pâraiele din aceste localități.

DL Mihail Vestea

Rugămintea mea este toate aceste probleme pe care le ridicați puteți să le puneți și în scris pentru a le strânge pe toate, ca să știm, și de la companie să avem răspunsuri în scris. Este foarte bine ca noi să facem niște adrese în scris ca ei să ne poată răspunde în scris. Domnul Aurelian Danu.

DL Aurelian Danu

Practic noi la întâlnirea pe care am avut-o , atunci când am discutat mandatul împreună cu cei din Comisia 1, practic această inițiativă de a organiza nu doar o întâlnire pentru că acolo problematica este mult mai complexă, ca atare doresc să precizez că vor avea loc mai multe întâlniri punctuale pe capitole, pe domenii astfel încât, absolut tot ce ține de o corectă informare, în primul rând a consiliului județean și nu în ultimul rând a cetățenilor județului Brașov, care beneficiază de aceste servicii și să îndeplinească criteriile de completitudine. Ca atare vor fi mai multe întâlniri și împreună cu cei din Comisia 1 vom face o informare referitoare la zilele, orele când va avea loc aceste întâlniri, informare care va fi adusă la cunoștința tuturor consilierilor județeni sau a celor interesați să participe la aceste întâlniri. Mulțumesc.

Di. Mihail Vestea

Eu v-aș propune să trecem la vot și noi avem de votat mandatul pe care trebuie să îl dăm reprezentantului nostru în AGA. Deci trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. In ce privește AGA ordinară, acolo sunt două puncte, punctul 1 aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2015. Așa cum știți este vorba de crearea unui colectiv de experți care să urmărească lucrările de investiții. Vă propun să votăm pe rând, îi dăm acest mandat? La punctul 2 de la AGA este aprobarea deciziei consiliului de administrație nr.19 din 14.07.2015, ce a spus domnul Adrian Gabor, propunerea comisiei este nu. Pentru AGA extraordinară avem trei puncte 1 - aprobarea încheierii și executării amendamentului nr.2 al contractului de credit, propunerea comisiilor este da, punctul 2 - aprobarea proiectului amendamentului nr.2 la contractul de credit, propunerea comisie este da, punctul 3 - împuternicirea directorului general al societății să negocieze și să finalizeze-propunerea comisiei este da. Supunem la vot hotărârea de la punctul 2 de pe ordinea de zi, procedură de vot, culegem voturile, cu 18 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 al ordinii de zi este aprobarea propunerilor comisiilor de specialitate nr. 1,4 și 5 ale consiliului, deci este vorba despre ducerea la îndeplinire a cererilor de solicitări de finanțare pentru unitățile de cult conform regulamentului. Discuții? Domnul Vasile Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Ii rog pe reprezentanții cultelor, pe protopopi în primul rând și pe toți ceilalți asemănători de la celelalte culte, ca pentru la anul să grăbească această procedură, adică să aducă la consiliul județean actele necesare mai repede pentru a nu fi puși noi, din nou în această situație, de a face această analiză pe picior. Dar pentru la anul să putem analiza mai bine această problemă. Mulțumesc.

DL Manea Ion

în legătură cu propunerea domnului consilier Ungureanu cu care am lucrat împreună, la fel am dori ca și la celelalte consilii județene, puține, unde deja există acest regulament prin care noi putem veni în sprijinul cultelor, la începutul anului cred că va trebui să avem cu reprezentanții cultelor o întrunire să le punem la dispoziție, să îi informeze pe toți preoții și undeva la sfârșitul lunii aprilie, majoritatea consiliilor pun termenul limită, până atunci se depun cererile ca undeva în mai, iunie să le dăm ajutorul financiar și să nu mai fie discuții, unii vin la început, unii vin mai apoi când îi sună primarii. Să avem o regulă obiectivă și cred că e bine.

DL Sarafinceanu Gheorghe

De acord cu domnul părinte, eu vreau să vă spun că sunt zone întregi care nici nu au fost informate de protopopiat. Protopopul și-a făcut dosarul și-a dus cererea și pe restul nici măcar nu i-a anunțat că pot obține niște bani. Va trebui executivul să facă niște adrese scrise la protopopiate și să îi anunțe din timp că fiecare biserică are dreptul să solicita o sumă de bani care se va hotărâ. Deci eu vă spun că în zona Rupea nu a fost anunțată așa ceva. Protopopul și-a făcut pentru Comăna și atât.

Dna. Luminița Olteanu

Eu cred că apariția acestui regulament este foarte bună și cred că acest regulament ar trebui înaintat către protopop și eu cred că la întâlnirile zonale pe care le au, preoții să fie informați de acum, pentru că având acest regulament cu siguranță dumnealor vor ști foarte bine ce trebuie să facă și nu vor mai ajunge în situația de a da la sfârșit bani.

DL Wittstock Eberhard-Wolfgang

Și eu consider că regulamentul este o treabă bună, un pas înainte dar trebuie înaintat nu numai la protopopii ortodocși ci și la reprezentanți tuturor cultelor.

DL Mihail Vestea

Regulamentul așa cum îmi spune doamna secretar este pe site-ul consiliului județean, toată lumea va avea acces, așa cum spuneți și dumneavoastră este un pas înainte pentru că avem acest regulament și pentru că îl respectăm. Exact ce spunea și colegul nostru domnul Vasile Ungureanu, toate cererile care au îndeplinit condițiile din regulament au fost onorate. Noi ne propunem ca la rectificarea de buget din toamnă, în cazul în care mai sunt propuneri care sunt conforme cu regulamentul și întemeiate, să vedem dacă mai sprijinim și alte instituții de cult. Vă supun la vot punctul 3, culegem voturile, cu 18 voturi pentru s-a aprobat.

Avem și o rugăminte din partea domnului director Susanu , a venit să ne facă o scurtă informare.

DL Sorin Susanu

O să fiu scurt, mulțumesc de amabilitate, consider că este important ca cei care au un cuvânt de spus în ceea ce înseamnă Compania Apa să cunoască faptul că în cadrul instituției noastre, una dintre cele mai reclamate companii care furnizează servicii brașovenilor este Compania Apa, din păcate. Vreau să prezint și să spun faptul că în ultima perioadă există zeci de reclamații pe diferite subiecte și totodată faptul că până în acest moment, am avut o abordare relativ echilibrată a ceea ce înseamnă sancționarea acestei companii, pentru că într-un fel sau altul brașovenii ar fi plătit aceste amenzi. Trebuie să încercăm să schimbăm abordarea și să înțeleagă că brașovenii au o problemă reală. In topul reclamațiilor și nemulțumirilor referitoare la această companie este faptul că nu se face o contorizare individuală, unde după numeroasele întâlniri pe care le-am avut cu brașovenii există, și voi supune atenției dumneavoastră o propunere în care acest lucru să se poată întâmpla în două etape. Prima care este extrem de ușor de realizat, este faptul ca toate autorizațiile de construcție care se dau de azi înainte, să existe obligativitatea ca contorizarea să fie individuală, ca urmare măcar de acum înainte să nu mai avem această problemă iar în etapa a doua să se găsească o soluție pentru această contorizare. Alte probleme sunt facturarea incorectă, refuzul de avizare de separare de consum, calitate neconformă a apei, montarea necorespunzătoare a contuarului sau debranșări ilegale, ilegale spun necorelate cu contractul. Vreau să vă aduc la cunoștință cum cineva a mai atins unele subiecte, faptul că sunt nemulțumiri referitoare la faptul că se facturează și canalizare la același cuantum cu metri cubi de apă pe care se consumă, cum bine a spus, sunt foarte mulți brașoveni care ne-au dovedit că au grădini și mare parte din apă o consumă acolo. Refuzul de branșare doar la canalizare a unor gospodării care au puțuri proprii de apă, foarte multe reclamații au mai fost și referitoare la modul care se fac anumite lucrări de modernizare sau remedierea deficiențelor, chiar dacă acestea sunt date către alte societăți, ele au fost în mod frecvent reclamate.

DL Mihail Vestea

Haideți că o să avem un punct pe ordinea de zi la ședința ordinară, multe din problemele pe care le ridicați dumneavoastră le-au ridicat și colegii noștri în ședința trecută și dacă acum o luăm de la capăt

DL Sorin Susanu

Nu o luăm de la capăt, eu am vrut să mă asigur că ajunge și la urechile dumneavoastră problematica noastră și să fac tot posibilul, pe toate căile, să găsesc o rezolvare, pentru că nu totdeauna sancționarea punctuală și rezolvă problema.

DL Mihail Vestea

Rugămintea noastră este, ceea ce considerați că trebuie să facem noi, să propuneți comisiei respective.

DL Sorin Susanu

C să fac în scris.

DI. Paul Enache

Domnul președinte vreau să vă informez că marea majoritate a localităților din județul Brașov, pe zonele pe care au tras apă, nu au filtre. Deci vine apa în case la oameni cu nămol, colmatări, în anumite zone în loc de țeavă de apă s-a băgat țeavă de gaz și cred că înțelegem toată lumea și știm despre ce este vorba și care a fost scopul acestor lucrări. In condițiile în care Sanepidul sau organele abilitate ale statului vin în teritoriu și fac analize, cred că rămân vreo 5 comune în tot județul care pot să dea apă la populație.

DL Sorin Susanu

Tocmai ca urmare a acestor analize am spus că se referă și la calitatea apei.

DL Adrian Maxim

De data aceasta Adrian Gabor era cu mâna sus de foarte mult timp, cred că are ceva să ne spună.

DL Adrian Gabor

Mulțumesc domnul Maxim, tocmai de aceea consiliul județean s-a sesizat, pentru aceste probleme, de aceea a înființat aceste comisii. Trebuia să facem un raport în 45 de zile, din punct de vedere al celor doi viceprimari știu problemele brașovenilor dar îl invităm pe domnul Susanu să vină și el în aceste comisii și să facem un raport amplu către Compania Apa, ne vom întâlnim cu tehnicienii și atunci vom veni peste 45 de zile cu acel raport conform hotărârii de consiliu județean care s-a luat în ședința ordinară de data trecută.

DL Sorin Susanu

Mulțumesc, voi da curs acestei invitații, deci există și o finalitate a prezenței mele, vă mulțumesc și voi da curs.

DL Mihail Vestea

Și eu vă mulțumesc, domnul Zavarache

DL ZaVarache Constantin

Deci nu vreau eu să trag concluzii dar bag seamă ca dacă pe ordinea de zi la Compania Apa nu se punea problema creșterii salariilor, noi nu discutăm această problemă, fiindcă se pare că acum s-a înființat Compania Apa pentru consiliul județean. 3 ani de zile noi nu am discutat și nu e prima ședință, acum discutăm și e un început. Problema cu apa și cu calitatea apei este dezbătută la nivelul oricărei localități. La Săcele suntem doctori în asta, domnul Săcuiu poate să spună de câte ori a fost invitat. De la procentul care ni s-a repartizat de 1% și s-a votat 10% în consiliul local și domnul Lața, fără să aibă mandat din partea consilierilor, a revenit la 1%. în fiecare ședință se pune problema la apă, domnul primar cred că are kg de apă că i-o aduc cetățenii și i-o pun pe birou, când plouă este cafea cu lapte, așa, nu mai spun că acolo foarte puțini din Săcele folosesc apa de la baraj, ci sunt și izvoare și captăm, o plătim. E aceeași problemă cu jumătate prețul la apă și jumătate la canal, cu contoarele este adevărat, dar mai e o treabă, cine nu și-a pus contor, e treaba lui fiindcă plătește mult mai mult, fiindcă spargerile de conducte sunt imense. Acolo sunt vreo 100 de km de apă și cine greșește trebuie să își pună fiindcă dacă își plătește contorul nu plătește apa până nu acoperă costul contorului. Deci e bine că avem în atenție, dar vreau să spun că asta e partea neplăcută dar eu cred că și Compania Apa a făcut treburi destul de bune și mie îmi pare rău că la ședința de rândul trecut a venit o persoană care într-adevăr este un meseriaș și un specialist dar nu era cel care să răspundă în fața noastră. Noi am zis la biroul permanent să vină directorul general nu să trimită directorul economic sau treburi din astea.

Dl. Mihail Vestea

Da mulțumesc, referitor la Săcele, așa este cum spuneți dumneavoastră pe programul POR 2007-2013 suma alocată Săcelelui a fost foarte mică, prin hotărârea pe care am luat-o noi pentru programul 2014-2020 va fi prins tot Săcelele pe apă canal pe fonduri europene.

DL Zavarache Constantin

Acolo trebuiau vreo 100 de miliarde, 10 milioane și s-a trecut de 6 milioane. Mai trebuiesc bani mu Iți numai în zona Baciu-Turcheș.

DL Vasile Ungureanu

Nu aș fi dorit să iau cuvântul la cest punct dar pentru că s-au pomenit două chestiuni, un nume și o chestiune de procedură, doresc să iau cuvântul strict pe chestiunea de procedură. I-am mai spus domnului Zavarache în ședința noastră de acum 2 săptămâni că un consiliu local nu poate să voteze un anume procent cât să îi se dea, ca și practic, proprietate din partea unei companii, în speță aici e vorba de această companie. Dumnealor pot să meargă la negocieri, pot să discute aplicat în urma unor calcule dar ce ar fi fost dacă Consiliul Local Săcele vota 100%? Deci eu sunt săcelean nativ, aș dori ca localitatea Săcele să nu plătească deloc la fel ca și ceilalți locuitori din județul Brașov, dar acolo în urma unor calcule bănuiesc că s-a ajuns la concluzia aceasta. Nu consider corect nici 1 % pentru că e puțin, dar asta este altceva. Trebuie să meargă la negocieri, să discute, nu un om. Mulțumesc.

Dna. Luminița Olteana

Să știți că eu m-am gândit foarte profund la ceea ce am votat noi având în vedre AGA. Noi avem un reprezentant, noi i-am dat mandatul, dar dacă ceilalți vor vota cu siguranță acea majorare pe care dumnealor au cerut-o și din discuțiile purtate acea indemnizație se va mări, pentru că noi avem doar un reprezentant, aș vrea ca discuțiile să le purtăm și cu reprezentantul primăriei, de a nu vota acest lucru. Mi se pare un lucru neloial vis-a-vis de brașoveni în primul rând și în al doilea rând care sunt criteriile de performanță a acestor domni? Dumnealor tot ne spun nouă ca iau bani împrumut, că au făcut foarte multe lucrări. De acord, dar ca să poți să ceri o mărire a acelei variabile, care înseamnă indemnizația, înseamnă că și realizezi, zic eu 90% sau 100%. Deci aici ar trebui să discutăm că eu zic că după doleanțe, dacă noi avem un singur reprezentant, i-am dat mandatul nu, și ceilalți spun da, vom prezenta brașovenilor o altă mărire de salarii și atunci vă asigur eu că de la DGASPC veți avea vreo 100, 200 de cereri de transfer la Compania Apa.

DL Mihail Vestea

Dacă nu mai sunt luări de cuvânt eu vă mulțumesc mult de tot. Cred că este foarte bine că am luat în dezbatere problema aceasta legată de funcționarea și rolul nostru în ce privește funcționarea Companiei Apa. Așa cum spunea domnul Zavarache sunt lucruri bune care s-au făcut, sunt lucruri care pot și trebuie să fie îmbunătățite, este foarte important ca cei pe care i-am desemnat din rândul nostru, comisiile de specialitate să lucreze, v-aș ruga după finalizarea ședinței să luați legătura cu doamna secretar și să stabiliți un program de lucru care să fie adus la cunoștința publică. Și totodată să facem o adresă consiliului director să avem o întâlnire ca să discutăm toate aspectele. Rugămintea mea este ca să avem cât mai multe materiale în scris nu numai vorbe pentru că vorbele la un moment dat zboară și nu rămân. E clar că trebuie să solicităm Companiei Apa criterii de performanță mai ridicate, este în folosul tuturor cetățenilor la urma urmei. Vă mulțumesc.

DL Fliundra Ionel

Dar nici să ajungă prețul în așa fel încât să facem o dată la două săptămâni

duș.

DL Mihail Vestea

Vă mulțumesc, declar închisă ședința extraordinară de astăzi.

p. Președinte,


Vicepreședinte Vestea Mihail

9