Hotărârea nr. 300/2015

Hotărârea nr. 300 - privind aprobarea repartizării sumei de 800 mii lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2015 pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, care aparţin cultelor religioase recunoscute în România

România

Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.300

din data de 11.09.2015

privind aprobarea repartizării sumei de 800 mii lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2015 pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, care aparțin cultelor religioase recunoscute în România

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 11.09.2015

Analizând referatul nr.l 1276/09.09.2015 întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea repartizării sumei de 800 mii lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2015 la Cap.67.02 « Cultură, recreere și religie », pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, care aparțin cultelor religioase recunoscute în România;

Ținând cont de procesul - verbal, nr.l 1241/09.09.2015, întocmit de către comisiile de specialitate nr.l nr.4 și nr.5 ale Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.286/31.08.2015 privind aprobarea Regulamentului Consiliului Județean Brașov de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, aparținând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2015;

Având în vedere dispozițiile ale OGR nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată prin Legea nr. 125/2002, a HGR nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OGR nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă repartizarea sumei de 800 mii lei, alocată în bugetul județului Brașov pe anul 2015, la Cap.67.02 « Cultură, recreere și religie », pe unitățile de cult din județul Brașov, care aparțin cultelor religioase recunoscute în România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Tehnică și Direcția Economică.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE P Mihail Vestea

—att


Contrasemneză, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

SUME ALOCATE UNITĂȚILOR DE CULT CONFORM LEGII 82/2001

2015                       APROBAT

p. Președinte Vicepreședinte Mihail Vestea

MII LEI

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

PAROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

1

Sf. Treime

Reit Aurelian

10.000

Lucrări de fațada construcției pentru batrani din curtea bisericii si amenajari interioare

2

Biserica Romano-Catolica Sf. loan Manastirea Franciscana

Attila Benko

15.000

Lucrări de restaurare si consolidare , reparare acoperiș reconditionarea orgii, restaurare cele trei altare

3

Parohia Ortodoxa Craiter I

Vicentiu Basa

10.000

Lucrări de reparație

4

Parohia Ortodoxa Carpati

Sicoe Tudor

50.000

Continuare construcție biserica

5

Parohia Tractorul VI

Timofte Razvan

10.000

Continuare lucrări de pictura

BRAȘOV

b

Sf. Nicolae I

Prodea Filip

100.000

Reparații acoperiș biserica

7

Sf. Nicolae II

Herdea loan

25.000

Reparații acoperiș biserica

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

ț^lOHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

8

Evanghelica Lutherana

Koszta Istvan

10.000

înlocuire geamuri parohie

9

Reformata Brașov I

Kassay Geza

10.000

Reparații, izolare termica pereți exteriori

10

Reformata Brașov II

Balint Laszlo

8.000

Reparații interioare biserica

11

Brașov Vechi III

Zarnescu Vasile

10.000

Lucrări de pictura

12

Baciu Sacele

Parohia Ortodoxa

Urzica Virgilius

10.000

Reparații exterior si interior

13

Turches Sacele

Biserica Evanghelica

Domokos Eugen

7.500

Lucrări de renovare la casa de rugăciuni

14

SACELE

Sacele

Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril

Ser ban Râul Vaier

20.000

Lucrări de conservare-biocidare, curatare de întreținere si vopsitorie a

15

Baciu Sacele

Evanghelica Lutherana

Barcsa Istvan

8.000

Schimbarea soclului, renovare pereți exteriori

16

Turches Sacele

Parohia Ortodoxa Sf. loan Botezătorul

Mitrea Mihail

10.000

Schimbarea învelișului de tabla al cupolei centrale

17

Satulung Suseni

Evanghelica Lutherana

Kajcsa Laszlo

7.500

Reparații pereți biserica

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

OOHIE

PREOT

SUMA f" SOLICITATA

DESTINAȚIA

18

FAGARAS

Reformata

Szasz Ti bor

10.000

Materiale de construcție casa comunității

19

APATA

Evanghelica Lutherana

Simon Laszlo

7.000

Renovare casa comunității

20

DARSTE

Darste

Sfanta-Treime

Bogdan Vasile

10.000

Lucrări de reparație si conservare a fațadelor exterioare

21

GHIMBAV

Sf. Ap. Pteru si Pavel

Comsa Calin

10.000

Pictura bisericeasca in tehnica vitraliilor

22

ZARNESTI

Manastirea Coltul Chiliilor

Emilian Kadar

10.000

Reparații mănăstire si sistem încălzire

23

RUPEA

Fiser

Parohie Ortodoxa

Mitrea

Gheorghe

10.000

Reparații interior si exterior biserica

24

VICTORIA

Parohia Ortodoxa Victoria I

Magda Adrian

10.000

Lucrări de pictura a sfatului altar

25

PREDEAL

Manastirea Sf. Nicolae

Monahia Spiridona Mihu

20.000 lei

Reabilitare biserica cu hramul Sf. Nicolae

26

Timiș

Parohie Ortodoxa

Neagovici Constantin

10.000 lei

Reparații interioare si exterioare

27

Sf. Im parați Gabriel si Elena

Vitan Lucian

20.000 lei

Reparații exterioare si interioare biserica

28

Bod-Sat

Sf. Nicolae

Sorin Serban

10.000 lei

Construire casa rece si grup sanitar

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

O0HIE

PREOT

SUMA f SOLICITATA

DESTINAȚIA

29

BUU

Bod-Colonie

Parohia Ortodoxa

Iulian David

20.000

Continuare lucrări de construire a unui locaș de cult in Bod-Colonie

30

BRAN

Sohodol

Biserica Noua

Puscariu Cornel

20.000

Reparații strani, camera mortuara si reparații exterioare gard

31

Bran Centru

Parohia Nașterea Maicii Domnului

Enescu Nicoale

50.000

Finalizarea lucrărilor de construcție a bisericii

32

Simon

Biserica Noua

Oltean u Marius

10.000

Lucrări de reparații biserica

33

CODLEA

Codlea III

Schimbarea la Fata

Munteanu Adrian

10.000

Continuarea lucrărilor de reparații si amenajari

34

BERIVOI

Manastirea Sf. Ap. Andrei

losif Toma

10.000

Continuare lucrări de construcție la Paraclisul Sf. Ier. losif

35

CINCU

Toarcla

Parohia Ortodoxa

Florin Gheorghe

10.000

Lucrări de reparații si zugrăveli exterioare

36

Cincu

Parohia Ortodoxa

Butum Florin

20.000

Lucrări de biserica

37

CATA

I onești

Unitariana

Simo Sandor

5.000

Instalație încălzire parohie

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

Ț"TOHIE

PREOT

SUMA f' SOLICITATA

DESTINAȚIA

38

CRIZBAV

Evanghelica Lutherana

Bencze Nimrod

5.000

Construire casa de rugăciuni

39

COMANA DE JOS

Comana de Jos

Sf. Nicolae

Petrica Ion Alexandru

10.000

Reparații curente biserica

40

POIANA MĂRULUI

Poiana Mărului 2

Parohia Ortodoxa

Moise Antal

20.000

Reparații interioare si exterioare

41

JIBERT

Granari

Parohia Reformata

Nagy Veress

7.000

Reparații urgente

42

HALCHIU

Satu-Nou

Evanghelica Lutherana

Feher Csilla Angela

5.000

Reparații exterioare pereți biserica

43

HOGHIZ

Hoghiz

Sf. Proroc llie

Scarneci Nicolae

10.000

Reparații si finisări

44

HOLBAV

Holbav

Adormirea Maicii Domnului

S parchez Ștefan

10.000

Lucrări de reparații si imrejmuire gard biserica

45

PARAU

Veneția de Sus

Parohia Ortodoxa

Laurentiu Oana

10.000

Lucrări de înlocuire a țiglei pe turn si acoperiș si împrejmuirea bisericii cu borduri

46

LISA

Pojorta

Sf. Ierarh Nicolae

Sandu Madalin

10.000

Lucrări de întreținere si reparații a bisericii

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

rTOH!E

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

47

MAIERUS

Maierus

Adorimirea Maicii Domnului

Mihai Pascu

20.000

Restaurare Pictura Iconostas

48

ORMENIS

Parohia Unitariana

Szabo Elod

10.000

Reparații biserica

49

RUCAR

Rucar

Parohia Ortodoxa

Goga Silviu

20.000

Lucrări de consolidare a bisericii

50

SOARS

Soars

Adormirea Maicii Domnului

Adomnicai Ciprian

20.000

Reparații acoperiș biserica

51

UCEA

Ucea de jos

Parohia Ortodoxa

Tarcuta Ion

10.000

Continuare lucrări la asezamantul de asistenta sociala Sf. Ier. Nicolae -Instalații electrice

52

VULCAN

Colonia 1 Mai

Parohia Ortodoxa

Mihai Constantin

10.000

Reparații in curtea bisericii si exterior

53

LISA/ BREAZA

Schitul Breaza

Am bozie Duta

20.000

Achiziționare materiale de construcții pentru corp chilii aflat in construcție

TOTAL

800.000

NR. CRT

ZONA

SATE COMPONENTE

^ROHIE

PREOT

SUMA SOLICITATA

DESTINAȚIA

Comisia reunita de buget finanțe, pl. administrație publica locala si activitati științifice, invatamant, cultura si culte a fost formata din 11 membrii:


Kovacs Attila Adrian Neag
Comisia 4: Ambrus Carol Gheorghe Sarafinceanu Wittstock Wollga^

Juridic: Șef-Serviciu Mariana Mone Vizat: Director general; Mihai Pascu Vizat: Director Executiv: Daniela Boboc