Hotărârea nr. 298/2015

Hotărârea nr. 298 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 11.09. 2015

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.298

din data de 11.09.2015

privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 11.09.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 11.09.2015;

Analizând Dispoziția nr. 780/08.09.2015, emisă de președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 11.09.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin.(l) din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean

Brașov din data de 11.02.2015 conform Dispoziției nr. 780/11.09.2015, emisă de președintele Consiliului Județean Brașov.

p.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE Veștea Mihail


Contrasemnează,SECRETAR Maria DumbrăveanuAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.780

din data de 08.09.2015

- privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 11.09.2015 ora 10°°, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (2) și (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Artunic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 11.09.2015, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1.   Prezentarea raportului comisiilor de specialitate nr.l și nr.5 ale Consiliului Județean


cu privire la ordinea de zi a AGAO și AGAE a SC Compania Apa SA Brașov, din data 15.09.2015.

  • 2.   Stabilirea modalității de exercitare a dreptului de vot aferent acțiunilor deținute de Județul Brașov pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a ședințelor AGAO și AGAE ale SC Compania Apa S.A. Brașov din data de 15.09.2015.

  • 3.   Aprobarea propunerilor comisiilor de specialitate nr.l,4 și 5 ale Consiliului Județean Brașov de acordare a unui sprijin financiar unităților de cult din Județul Brașov, aparținând cultelor religioase recunoscute în România, pe anul 2015, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr.286/31.08.2015.

    p.PREȘEDINTE Vicepreședinte Mihail VeșteaVizat pentru legalitate, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

LoCIUâA