Hotărârea nr. 295/2015

Hotărârea.nr. 295 - privind împuternicirea Companiei Apa S.A. Braşov, prin reprezentanţii legali ai acesteia pentru realizarea tuturor demersurilor şi documentaţiilor necesare exproprierii în vederea realizării obiectivului de interes judeţean „Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Braşov - Săcele” şi depunerea acestora la Consiliul Judeţean Braşov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.295

din data de 31.08.2015

privind împuternicirea Companiei Apa S.A. Brașov, prin reprezentanții legali ai acesteia pentru realizarea tuturor demersurilor și documentațiilor necesare exproprierii în vederea realizării obiectivului de interes județean „Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov - Săcele” și depunerea acestora la Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând referatul nr. ad 10694/28.08.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune împuternicirea Companiei Apa S.A. Brașov, prin reprezentanții legali ai acesteia pentru realizarea tuturor demersurilor, documentațiilor necesare exproprierii și depunerea acestora la Consiliul Județean Brașov

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.f, din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și ale HGR nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se împuternicește Compania Apa S.A. Brașov, prin reprezentanții legali ai acesteia pentru realizarea tuturor demersurilor și documentațiilor necesare exproprierii în vederea realizării obiectivului de interes județean „Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov - Săcele” și depunerea acestora la Consiliul Județean Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov va desemna prin dispoziție, comisia de recepție a documentațiilor necesare exproprierii în vederea realizării obiectivului de interes județean „Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov - Săcele” ce vor fi depuse de reprezentanții legali ai Companiei Apa S.A. Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu