Hotărârea nr. 294/2015

Hotărârea.nr. 294 – privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes judeţean „Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Braşov - Săcele”


Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.294

din data de 31.08.2015

privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean „Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov - Săcele”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând referatul nr.ad 10694/28.08.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune declararea de utilitate publică de interes județean a investiției „Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov - Săcele” în valoare de aproximativ 14 mii euro;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l litc și alin.4 lit.c din Legea nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art.2 alin.l lit.h din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, precum și ale HGR nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se declară de utilitate publică obiectivul de interes județean „Extinderea și reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Brașov - Săcele”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu