Hotărârea nr. 285/2015

Hotărârea nr.285 - privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 285 din data de 31.08.2015

- privind aprobarea statului de funcții modificat al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr.10080/17.08.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 204/27.05.2015 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Statul de funcții modificat al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 204/27.05.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV Str.Prundului nr.7-9

Tel.0268511481/Fax 0268511609;0268410205

E-mail runos@spnbrasov.ro

Aprobat, in ședința din data de: p Președinte Vicepreședinte Coman ClaudiuSTAT DE FUNCȚII

valabil in 2015

Nr.cr

Funcția

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/gr ad

Nr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Finanțare din venituri proprii

1

Manager

S

ii

1

8589

2937

11526

2

Director financiar contabil

S

li

1

5813

1990

7803

3

Director medical

S

ii

1

6986

2396

9382

4

Director de îngrijiri

S

li

1

4537

1557

6094

5

sef secție, medic primar

neurologie

S

ii

2

7436

1170

8606

6

sef secție, medic primar

psihiatrie

S

ll

3

10866

5262

16128

7

sef secție, medic primar

balneofizioterapie

S

ll

1

3510

1754

5264

8

sef secție, medic primar

laborator

S

ii

1

3544

1061

4605

9

farmacist principal ,sef

farmacie

S

ii

1

3206

1061

4267

10

farmacist

farmacie

S

1

1492

545

2037

11

medic primar

neurologie

S

5.5

16208

2755

18963

12

medic primar

psihiatrie

S

9.5

26115

14086

40201

13

medic primar

anatomie patologica

S

0.5

2361

1603

3964

14

medic primar

medicina generala

S

2

4974

2519

7493

15

medic primar

radiologie .imagistica

S

1

2858

991

3849

16

medic primar

balneofizioterapie

S

0.5

1430

743

2173

17

medic specialist

medicina generala

S

2

4418

1549

5967

18

medic specialist

neurologie

S

4

9121

3080

12201

19

medic specialist

psihiatrie

S

7

15640

8137

23777

20

medic specialist

epidemiologie

S

1

2322

805

3127

21

psiholog principal

psihologie

S

5

10716

5465

16181

22

psiholog specialist

psihologie

S

1

1919

998

2917

23

psiholog

psihologie

S

2

3931

1663

5594

24

logoped

logopedic

S

1

1944

998

2942

25

biolog principal

laborator

S

2

4834

1612

6446

26

kinoterapeut

recuperare

S

3

4645

2467

7112

27

asistent medical pr. sef

medicina generala

S

2

4474

1553

6027

28

asistent medical pr. sef

medicina generala

PL

6

11465

5035

16500

29

asistent medical principal

medicina generala

S

15

31289

13686

44975

30

asistent medical principal

laborator

S

3

8324

4933

13257

31

asistent social principal

sociopsihopedagogie

S

1

2221

1092

3313

32

asistent social

sociologie

S

1

1562

747

2309

33

asistent medical

medicina generala

S

10

11772

3812

15584

34

asistent medical

balneofizioterapie

S

1

1443

740

2183

35

asistent medical principal

medicina generala

SSD

4

7215

2943

10158

36

asistent medical

medicina generala

SSD

2

2669

884

3553

37

asistent medical

balneofiziokinetoterapie si recuperare

S

1

1247

662

1909

38

asistent medical principal

medicina generala

PL

67

148756

71678

220434

39

asistent medical principal

balneofizioterapie

PL

4

6102

3030

9132

40

asistent medical principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

9116

4190

13306

41

asistent medical principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

1669

838

2507

42

asistent medical principal

laborator

PL

8

14482

5037

19519

43

asistent medical principal

farmacie

PL

3

4730

1794

6524

44

asistent medical principal

radiologie

PL

2

3180

1058

4238

45

asistent medical principal

igiena

PL

1

1817

586

2403

46

asistent medical

medicina generala

PL

34

41838

15591

57429

47

asistent medical debutant

medicina generala

PL

5

3235

855

4090

48

asistent medical

farmacie

PL

3

3848

1675

5523

49

asistent medical

balneofizioterapie

PL

1

1451

677

2128

50

asistent medical principal

balneofizioterapie

M

1

1733

838

2571

51

autopsier

anatomie patologica

M

1

2243

1501

3744

52

sora medicala principala

medicina generala

M

3

4276

2010

6286

53

registrator medical

M

2

2690

1040

3730

54

infirmiera

G

96

136647

56571

34087

55

îngrijitoare

G

63

82659

24648

107307

56

spalatoreasa

G

7

7375

2142

9517

57

brancardier

G

15

15750

4984

20734

58

paznic

G

11

15750

4984

20734

59

sef serviciu

S

ll

3

8373

2814

11187

60

sef birou

S

II

5

12269

4077

16346

61

consilier juridic IA

consilier juridic

S

1

2097

722

2819

62

auditor public intern

economist

S

2

4320

1444

5764

63

referent de specialitate I

jurist

S

1

1842

722

2564

64

referent de specialitate I

inginer

S

3

6247

2196

8443

65

referent de specialitate II

inginer

S

1

1872

722

2594

66

economist IA

economist

S

3

5303

1731

7034

67

economist I

economist

S

10

17409

5828

23237

68

economist II

economist

S

3

4871

1604

6475

69

referent de specialitate II

economist

S

1

1807

577

2384

70

referent de specialitate II

jurist

S

2

1654

547

2201

71

casier

M

1

1339

416

1755

72

magaziner I

M

1

1337

415

1752

73

arhivar debutant

M

1

1103

340

1443

74

muncitor calificat I

zugrav

G

1

1123

346

1469

75

muncitor calificat I

tamplar

G

1

1435

448

1883

76

muncitor calificat II

lacatus

G

1

1162

350

1512

77

muncitor calificat II

electrician

G

1

1144

342

1486

78

muncitor calificat II

fochist

G

4

4980

1518

6498

79

muncitor calificat III

instalator

G

1

1140

342

1482

80

muncitor calificat IV

electrician

G

1

1137

342

1479

81

muncitor calificat IV

instalator

G

3

2063

648

2711

82

muncitor calificat IV

fochist

G

3

3316

1032

4348

83

muncitor calificat IV

telefoniste

G

5

5721

1725

7446

84

muncitor calificat IV

lenjerese

G

3

3576

1149

4725

85

șofer I

G

1

1413

448

1861

86

șoferi II

G

3

3669

1193

4862

505     866165  345056 1052090

Total Finanțare venituri proprii____________________________________________________________________________________505______866165  345056 1052090

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

1

medic primar

psihiatrie

S

2

3059

991

4050

2

medic specialist

psihiatrie

S

4

9458

3220

12678

3

psiholog principal

psihologie

S

1

2138

728

2866

4

psiholog specialist

psihologie

S

1

2011

732

2743

5

psiholog

psihologie

S

3

5692

1995

7687

6

asistent medical pr. Sef

medicina generala

S

1

2406

797

3203

7

asistent medical principal

medicina generala

PL

3

4757

1524

6281

8

asistent social principal

medicina generala

PL

1

1742

559

2301

9

registrator

medicina generala

PL

1

1361

449

1810

10

infirmiera

G

1

975

300

1275

11

îngrijitoare

G

2

1950

610

2560

12

rezident I

neurologie

S

1

1401

255

1656

13

rezident I

psihiatrie

S

7

8661

4584

13245

14

rezident II

psihiatrie

S

4

6712

3604

10316

15

rezident II

neurologie

S

3

4899

900

5799

16

rezident III

neurologie

S

1

1815

336

2151

17

rezident III

psihiatrie

S

3

7078

6042

13120

18

rezident IV

neurologie

S

3

7821

1384

9205

19

rezident IV

psihiatrie

S

6

9541

5156

14697

20

rezident V

psihiatrie

S

1

2003

1037

3040

Total finanțare de la Bugetul de Stat

49

85480

35203

120683

Total unitate sanitara( A+B)

nr posturi aprobate

951645

380259

1172773

554

554

total posturi aprobate      din care

conducere

29

554

execuție

525

total posturi aprobate      din care

venituri proprii

505

554

buget de stat

49

MANAGER *

Dr.Afe^andrU I Grigdirîy\

//\f ;--

II /#1*''*--''^..    •: 1 O- tD

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,


SEFSERVICIU RUNOS, Ing.Popespu Marieta