Hotărârea nr. 284/2015

Hotărârea nr.284 – privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Clinic de Copii Braşov

România
CONSaJULBRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.284 din data de 31.08.2015

- privind aprobarea modificării statului de funcții al Spitalului Clinic de Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând referatul înregistrat sub nr. 10136/20.08.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului Clinic de Copii Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 227/26.06.2015 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) litVa” și alin.(2) Iit/’c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă modificarea Statului de funcții al Spitalului Clinic de Copii Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 227/26.06.2015 se modifică în mod corespunzător.

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

Contrasemnează,

SECRETAR'

Mana Dumbrăveanu


Claudiu Coman

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

STR.NICOPOLE NR.45 TEL0268-415130

TEL/FAX:0268-418988


Aprobat cu HCJBV nr :

In ședința din data :

p. Președinte

Vicepreședinte


Coman Claudiu


STAT DE FUNCȚII 0108.2015


Nr. crt.

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profes. /gr.sal

Nr. post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Chirurgie ort.ped.

S

II

1

3882

0

3882

2

Director Medica!

Chirurgie Plastica

S

II

1

3775

0

3775

3

Director Financiar Contabil

Stiinte economice

Ș

II

1

3629

324

3953

4

Sef Laborator - Medic primar

Medicina de laborator

S

I!

1

3955

1056

5011

5

Sef Laborator - Medic primar

Radiologie si imag.med.

S

I

1

3857

909

4766

6

Sef Secție - Farmacist primar

Farmacie

S

I

1

3247

327

3574

7

Sef Secție - Medic primar

ATI

S

I

1

3805

2278

6083

8

Sef Secție ~ Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

I

1

4285

390

4675

9

Sef Secție - Medic primar

N.P.l.

S

I

1

3631

2078

5709

10

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

s

II

2

7885

1429

9314.

11

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

S

I

1

4090

390

4480

12

Sef unitate - Asistent med.pr.

Pediatrie / MG

S

II

1

2949

299

3248

13

Sef Secție - Asistent med.pr.

Laborator

PL

II

1

2230

591

2821

14

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

S

I

1

2609

1583

4192

15

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

l

3

6617

1612

8229

16

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

s

II

3

7965

2139

10104

17

Sef Secție - Asistent med.pr.

Radiologie

PL

I

1

2213

513

2726

18

Sef Serviciu - Economist specialist SA

Stiinte economice

S

II

1

2635

264

2899

19

Sef Birou - Economist specialist IA

Stiinte economice

s

I

1

2805

260

3065

20

Sef Serviciu - Economist I

Stiinte economice

S

II

1

2150

211

2361

21

Sef formație muncitori-maistru I

Instalații electrice

M

II

1

1680

0

1680

22

Medic primar

Anatomie patologica

s

1

6610

4401

11011

23

Medic primar

ATI

s

1

3356

1981

5337

24

Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

4

12681

1320

14001

25

Medic primar

Chirurgie ped.

s

1

3356

330

3686

| 26

Medic primar

Chirurgie Plastica

S

2

6162

660

6822

27

Medic primar

Endocrinologie

S

1

3356

110

3466

28

Medic primar

Medicina de laborator

s

1

3136

880

4016

29

Medic primar

Neurologie pediatrica

s

1

3191

1761

4952

30

Medic primar

Obstetrica ginecologie

s

1

3356

110

3466

31

Medic primar

OFT

s

1

3301

110

3411

32

Medic primar

ORL

s

2

6162

660

6822

33

Medic primar

Pediatrie

s

17

56406

5335

61741

34

Medic primar

Radiologie si imagistica med.

s

2

6553

1540

8093

35

Medic specialist

ATI

s

3

7933

4791

12724

36

Medic specialist

BFT

s

1

2320

89

2409

37

Medic specialist

Dermato -venerologie

s

1

2524

266

2790

38

Medic specialist

Epidemiologie

s

1

2524

266

2790

39

Medic specialist

ORL

s

1

2524

266

2790

40

Medic specialist

Pediatrie

s

3

7729

798

8527

41

Medic specialist

Psihiatrie pediatrica

s

1

2650

1420

4070

42

Biochimist principal

Biochimie

s

1

2689

726

3415

43

Biolog principal

Biologie medicala

s

1

2931

798

3729

44

Farmacist primar

Farmacie

s

1

2802

277

3079

45

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

1698

1065

2763

46

Profesor CFM principal

Educație fizica

S

1

2644

89

2733

47

Profesor CFM principal

Educație fizica

SSD

1

2082

68

2150

48

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2398

266

2664

49

Fiziokinetoterapeut

BFT

S

2

3945

136

4081

50

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

s

27

63481

16694

80175

51

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

SSD

8

15060

5113

20173

52

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

PL

79

156839

36918

193757

53

Asistent medical pr.

Laborator

PL

12

24668

6564

31232

54

Asistent medical pr.

Radiologie

PL

7

14451

3353

17804

55

Asistent medical pr.

Farmacie

PL

3

6023

615

6638

56

Asistent medical pr.

Igiena

PL

1

1740

205

1945

57

Asistent medical pr.

Dietetica

PL

2

4144

410

4554

58

Instructor educație pr.

M

9

14213

2862

17075

59

Registrator medical pr.

M

8

11650

1248

12898

60

Statistician medical pr.

M

1

1523

156

1679

61

Sora medicala pr. - Anat. Pat.

Laborator

M

1

3149

2079

5228

62

Asistent medical

Pediatrie/ MG

s

7

5

8789

734

9523

63

Asistent medical

Pediatrie/ MG

SSD

2

3640

393

4033

64

Asistent medical deb.

Pediatrie/ MG

PL

1

1050

95

1145

65

Asistent medical

Pediatrie/ MG

PL

16

27528

4637

32165

66

Asistent medica!

Radiologie

PL

1

1793

427

2220

67

Asistent medical

Farmacie

PL

1

1794

183

1977

68

Asistent medical

Igiena

PL

1

1772

183

1955

69

Registrator medical

M

6

7859

804

8663

70

Infirmiere

G

76

83332

18964

102296

71

îngrijitoare

G

49

53378

8833

62211

72

Consilier Juridic IA

Stiinte juridice

S

2

3924

432

4356

73

Economist specialist IA

Stiinte economice

S

5

10469

1080

11549

74

Economist îl

Stiinte economice

S

2

3128

298

3426

75

Funcționar

M

4

4984

488

5472

76

Magaziner

M

2

2678

2678

77

Casier

M

1

1339

125

1464

78

Inginer sistem IA

Matematica -

Informatica

S

1

2108

216

2324

79

Inginer sistem IA

Informatica

S

1

1843

216

2059

| 80

Referent de specialitate I

Drept

s

2

3572

389

3961

81

Referent de specialitate III

Drept

S

1

1506

149

1655

82

Referent de specialitate III

Stiinte economice

S

1

1571

149

1720

83

Referent IA, Contabil IA

M

1

1441

134

1575

84

Spalatoreasa

G

8

8644

744

9388

85

Muncitor I

Mg

6

8162

112

8274

86

Muncitor II

M;G

14

18670

258

18928

87

Muncitor III

M;G

8

9859

40

9899

88

Muncitor IV

M;G

8

8933

413

9346

89

Muncitor necalificat

G

7

7625

66

7691

90

îngrijitoare

G

1

1111

1111

Total finanțare venituri proprii

472.0

856356

163951

1020307

B. FINANȚARE BUGETUL DE STAT

| 91

Sef Secție UPU - Medic primar

Medicina de urgenta

S

II

1

3805

2278

6083

92

Sef Secție UPU - Asistent medical pr.

MG

S

II

1

2436

1568

4004

93

Medic primar

NPl

S

2

6712

2862

9574

94

Medic primar

Pediatrie

S

2

8888

5559

14447

95

Medic primar

Psihiatrie ped.

S

1

3246

1431

4677

96

Medic specialist

Medicina de urgenta

S

1

2763

1597

4360

97

Medic specialist

Pediatrie

S

4

7696

5111

12807

98

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

4

8092

828

8920

99

Medic Rezident Anul IV

Pediatrie

s

6

12088

3248

15336

100

Medic Rezident Anul III

Pediatrie

s

6

11351

5448

16799

101

Medic Rezident Anul I)

Pediatrie

s

10

16826

2402

19228

102

Medic Rezident Anul I

Pediatrie

s

6

8412

918

9330

103

Medic Rezident Anul IV

Chirurgie ped.

s

2

4096

414

4510

104

Medic Rezident Anul III

Chirurgie ped.

s

1

1816

202

2018

105

Medic Rezident Anul II

Chirurgie ped.

s

2

3272

360

3632

106

Medic Rezident Anul l

Chirurgie ped.

s

2

2909

306

3215

107

Medic Rezident Anul II

Ortopedie ped.

s

2

3272

360

3632

108

Medic Rezident Anul IV

Medicina de Urgenta

s

1

2098

1037

3135

109

Medic Rezident Anul II

Boli Infectioase

s

1

1751

602

2353

110

Medic Rezident Anul III

Psihiatrie ped.

s

1

1952

673

2625

111

Farmacist Rezident Anul III

Farmacie

s

1

1593

175

1768

112

Psiholog specialist

Psihologie clinica

s

1

2525

1153

3678

113

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

1919

865

2784

114

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2200

1597

3797

115

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

S

7

16896

10022

26918

116

Asistent medical pr.

Pediatrie/MG

SSD

2

3758

2488

6246

117

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

PL

13

25664

15319

40983

118

Asistent medical

MG

PL

2

3258

2198

5456

119

Registrator medical

M

5

6727

2910

9637

120

Registrator medical deb.

M

1

1050

390

1440

121

Infirmiera

G

5

5484

3070

8554

122

îngrijitoare

G

5

5311

2790

8101

123

Brancardier

G

1

1050

558

1608

Total finanțare de la Bugetul de stat

101.0

190916

80739

271655

Total unitate sanitara (A + B)

573.0

1047272

244690

1291962

Total posturi aprobate: 573, din care:


  • - conducere: 28

  • - execuție : 545

  • - venituri proprii: 472

  • - buget de stat: 101

Director Financiar Contabil,

Set Serviciu RUONS.,  Ec. Dar^lg, CimpeanEc. Anica Bojte