Hotărârea nr. 283/2015

Hotărârea nr.283 – privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei modificate pentru Muzeului Judeţean de Istorie Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office@iudbrasov,ro Website: www.judbrasov.roCONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.283

din data de 31.08.2015

- privind aprobarea statului de funcții și a organigramei modificate pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând referatul nr.10174/18.05.2015 întocmit de către Direcția Resurse. Programe, Proiecte de Dezvoltare -Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Istorie Brașov, cu unele modificări, ca urmare a reorganizării activității instituției, astfel:

  • - la nivelul organigramei: mutarea a două posturi vacate de paznic din cadrul Compartimentului Administrativ-Pază în cadrul Serviciului Istorie;

  • - la nivelul statului de funcții: transformarea celor două posturi vacante de paznic. în două posturi de muzeograf, S, grad profesional II;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 187/27.05.2015 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții modificate pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov:

Aceste modificări propuse nu implică suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile Legii muzeelor și a colecțiilor publice nr.311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91 (1) lit/’a” și (2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții și organigrama modificate pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.l 87/27.05.2015 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Muzeul Județean de Istorie Brașov.

p.PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


Sti \icolac BAIcescu nr <■". Brajox. V!(.wij9 r.-mni) olucc/â’istoriehv ro Te! /Fax 0268'472 350

C F •! 384303

din       MT

Consiliul Județean

IIKAȘOVSTAT DE FUNCȚII


APROBAT, PREȘEDINTE, P. PREȘEDINTE VICE-PREȘEDINTE, CLAUDIU COMAN

Nr. crt.

Funcția

Niv.stud.

Grad/ T reaptă profesional

Nr. posturi

Salar de bază brut

Sporuri în afara sal. de bază de 10% (cond.deo sebite)

Total fond salarii brut (lei)

1

Manager

S

II

1

3.151

3.151

2

Șef serviciu

S

II

1

3.963

3.963

3

Contabi șef

S

II

1

3.533

3.533

4

CONSILIER

S

I

2

2.016

4.036

5

Muzeograf

s

IA

4

2.314

9.256

6

MUZEOGRAF

s

II

2

1.361

2.722

7

Muzeograf

s

I

1

1.586

1.586

8

Muzeograf

SSD

I

1

1.671

1.671

9

RESTAURATOR

S

IA

1

1.962

1.962

10

Restaurator

SSD

I

1

1.683

1.683

11

Restaurator

M

IA

1

1.420

1.420

12

Conservator

S

I

3

1.630

4.890

13

Conservator

S

IA

2

2.314

4.628

14

Economist

S

IA

1

1.892

1.892

15

Economist

S

I

1

1.536

1.536

16

Referent specialitate

s

I

1

1.728

1.728

17

Referent specialitate

s

II

1

1.728

1.728

18

Inspector specialitate

s

I

1

2.018

2.018

19

Desenator

s

I

1

1.594

1.594

20

Funcționar

M

1

1.339

1.339

21

Secretar-dactilograf

M

I

1

1.050

1.050

22

Supraveghetor

M;G

9

990

60

9.450

23

Paznic

10

982

68

10.500

24

Muncitor calif.

M

I

2

1.118

89

2.414

TOTAL

50

79.750

Personal contractual                    50

Din care:

Personal contractual                    50

Din care:

Manager                             1

Șef serviciu                               1

Contabil șef                              1

Notă:

Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte în procent de 25% la sal de bază . în medie de 1.000 lei/lur nar.


COMP. RESURSE UMANE Deaconu Vlrginia

ORGANIGRAMA MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV


Aprobat, PREȘEDINTE, P. PREȘEDINTE, VICE-PREȘED1NTE, CLAUDIU COMAN
TOTAL POSTURI: 50

Din care:

FUNCȚII DE CONDUCERE: 3

FUNCȚII DE EXECUȚIE: 47