Hotărârea nr. 282/2015

Hotărârea nr.282 - privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, începând cu data de 01.09.2015

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 282

din data de 31.08.2015

- privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului Județean de Istorie Brașov, începând cu data de 01.09.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31 august 2015;

Analizând referatul nr. 10273/ 2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului Județean de Istorie Brașov, începând cu data de 01.09.2015; în referat se face precizarea că această creștere salarială se poate stabili, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • a) încadrarea cheltuielilor de personal în limita bugetului aprobat;

  • b) încadrarea cheltuielilor de personal în limita plafonului de cheltuieli de personal repartizat conform prevederilor legale;

Văzând adresa nr.520/2015 a Muzeului Județean de Istorie Brașov, formulată în același sens;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.5A2 din OUG nr.83/2014, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015. precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completată prin art.I, alin.(l) din OUG nr.27/2015, precum și dispozițiile art. 91, alin. (1), Iit. ,.f” din Legea nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea cu 12% a cuantumului brut al salariilor de bază, pentru personalul angajat în cadrul Muzeului Județean de Istorie Brașov, începând cu data de 01.09.2015.

Art2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, Direcția Economică și Muzeul Județean de Istorie Brașov.

p. PREȘEDINTE,

VICEPREȘEDINTE               ______ Contrasemnează,

Claudiu Coman                               SECRETAR

X 'Maria Dumbrăveanu