Hotărârea nr. 281/2015

Hotărârea nr.281- privind reglementarea denumirii Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.281

din data de 31.08.2015

privind reglementarea denumirii Muzeului Județean de Istorie Brașov, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând referatul nr.ad 10545/28.08.2015 întocmit de către Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, prin care se propune schimbarea denumirii instituției subordonate Consiliului Județean Brașov din Muzeul de Istorie Brașov” în „Muzeul Județean de Istorie Brașov”;

Ținând cont de Opinia legală prezentată de secretarul Județului Brașov, d-na Dumbrăveanu Maria;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l lit.d și alin.5 lit.a, pct.5 din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare , precum și ale Legii nr.311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Denumirea muzeului de istorie Brașov, instituție de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov este : „Muzeul Județean de Istorie Brașov”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Muzeul Județean de Istorie Brașov.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu