Hotărârea nr. 273/2015

Hotărârea nr. 273- privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.07.2015


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.273

din data de 31.08.2015

- privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 iulie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2015

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 iulie 2015;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 iulie 2015.

p.PREȘEDJNTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 iulie 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipește domnul consilier județean Braga Horațiu, domnul consilier județean Crizbășan Emanoil, domnul consilier județean Neag Adrian, domnul consilier județean Niță Emil, domnul consilier județean Pop Mircea și domnul consilier județean Popa Mihai. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Coman Claudiu

Ședința este legal constituită, sunt doi colegi pe drum, suntem în total 27 prezenți, cei doi colegi or să apară în câteva minute. înainte de a începe vreau să vă anunț că astăzi 29 iulie avem privilegiul și bucuria de a avea o ședință cu caracter festiv. Așa cum am anunțat și am modificat regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean într-o ședință anterioară, la o astfel de ședință, la începere, se va intona imnul național. Astăzi este Ziua Imnului Național al României prin Legea nr.99 din 26.05.1998 prin care se proclamă ziua de 29 iulie Ziua Imnului Național al României - Deșteaptă-te române, simbol al unității revoluției române din anul 1848. Dați-mi voie să îl invit la prezidiu pe colegul nostru consilier județean, preot-profesor, Vasile Oltean. Tot la această oră prefectura organizează manifestări cu ocazia Zilei Imnului, un lucru foarte bun, noi avem această ședință de consiliu județean, nu putem să fim laolaltă cu colegii noștri dar dorim să marcăm acest moment și o să-l rog pe domnul profesor-preot Vasile Oltean să ne zică câteva cuvinte.

DL Vasile Oltean

Nu pot să fiu mai onorat în momentul acesta decât în fața acestui plen, în fața acestor prieteni, să vorbesc despre semnificația imnului de astăzi. In ciuda tristeții din voce, motivată de faptul că imnul aparține Brașovului și nu Râmnicului Vâlcea. Mărturii câte vreți, am în mâna a cincea ediție Istoria Imnului Deșteaptă-te române. Am făcut-o mică pentru ca să fie citită ușor și în ciuda faptului că pe coperta exterioară este de fapt sinteza și adevărul adevărat. Am trimis-o și la Ministerul Culturii, e o vorbă în popor, nu îmi e frică de ministrul culturii, îmi e frică de cultura ministrului. Dacă nici atâta nu a citit, atâta trebuia să citească și ar fi aflat adevărul. De ce pretind că Brașovul este sediul imnului? Ne povestește George Ucenescu, un nume care dumneavoastră poate nu vă spune nimic. Mie îmi spune enorm. Am sute și sute de documente privind biografia și activitatea acestui dascăl cântăreț care cânta la două biserici. Găsit pe străzile Sibiului la vârsta de 4 ani de protopopul Ioan Popazu, adus în Șchei în casa sa, la 13 ani deja era profesor pentru copiii mici de pe Tocile. La 18 ani era revoluționar pașoptist, bun prieten cu Bălcescu, cu Cuza, Alecsandri și mai ales cu Mureșian. La 18 ani la un prânz, în grădina lui Vonifatie Pitiș, astăzi casa preotului Aurelian Reith, acolo în acea grădină la un prânz de cereașă s-au strâns revoluționarii veniți de la Blaj, mai bine de 50 și el ca bun cântăreț cântând la două biserici, Sfântul Nicolae din Șchei și Sfânta Treime pe Tocile, s-a apucat de cântat. Când a venit rândul cântecului “Din sânul maicii mele” și acum să nu vă surprindă un amănunt pe care vi-1 spun, cântecului pe glasul 5 de la biserică, părintele poate confirma, părintele coleg, care glasul 5 se folosea numai la cântări de înmormântare, e un cântec trist dar frumos pentru că la noi la înmormântări sunt cântece frumoase. Cântând acest cântec, Mureșianu fiind de față, a rămas pe lângă această melodie și l-a rugat ca săptămâna viitoare să revină ca va face niște versuri. Deci până atunci nu se făcuseră încă versurile. O săptămână s-a plimbat cu George Barițiu pe sub Tâmpa și a creat cea mai frumoasă poezie a sa, încât Mureșianu spunea că Mureșianu a creat multe versuri dar o singură poezie, Deșteaptă-te române. Poezia a fost publicată în Foaie pentru minte, inimă și literatură profitând de faptul că redactorul șef de la Foaie pentru minte, inimă și literatură, adică responsabilul oficial de revistă nu era în Brașov și a putut să publice o asemenea poezie. In prietenia sa acest Kovacs s-a explicat că dacă era acasă nu apărea poezia. Oricum poezia a apărut. Când George Ucenescu s-a reîntâlnit cu Mureșianu și cu toți revoluționarii a adaptat melodia lui la versurile lui Mureșianu și s-a născut Deșteaptă-te române. Personal, mărturisește Ucenescu, că și-a luat elevii de la școală s-a dus și s-a plimbat pe sub Tâmpa și i-a învățat cântecul. Personal mărturisește Mureșianu că a făcut același lucru. Cântecul devenise dintr-o dată foarte cunoscut și cântat de toată lumea. Cum s-a ajuns la această falsă informație, cum că imnul s-a cântat la Râmnicu Vâlcea prima dată și de către Anton Pann? Un memoriu pe care îl face către ministerul treburilor interne Dumitru Zăgănescu, mărturisea a doua zi după evenimentul din 29 iulie 1849 de la Râmnicu Vâlcea că Anton Pann cu o grupă de diletanți a cântat un prea frumos cântec. Ne găseam în 1849 cântecul încă nu ajunsese pe meleagurile Țării Românești, era cunoscut doar în Transilvania. A cântat un prea frumos cântec. Nu putea fi Deșteaptă-te române că încă nu se răspândise. Deci nici vorbă de Deșteaptă-te române la Râmnicu Vâlcea. Cântecul aparține Brașovului, Ucenescu este autorul melodiei iar versurile aparțin lui Mureșianu. Ambelor persoane Brașovul le datorează sărbătorirea imnului. De altfel Anton Pann nu s-a întâlnit nici cu Mureșianu niciodată și nici cu Ucenescu decât după doi ani. Anton Pann a venit la Brașov în 1821 când Mureșianu nu era venit, a revenit în ‘28 Mureșianu nu era venit și a revenit în 50 Mureșianu era plecat la Sibiu. Deci nici vorba de întâlnire între ei. Pe de altă parte George Ucenescu în 21 era un copilaș, nici nu se punea problema asta și atunci nu s-a întâlnit cu Anton Pann. Și din acest motiv cred că am dreptate spunând autorităților din Brașov să își aducă trendul acasă, imnul ne aparține nouă, să ne facem o carte de vizită cu acest imn. Așteptăm ca Brașovul să devină capitala culturii. Cum devenim capitala culturii dacă chiar elementul culturii de bază, adică imnul național, nu ni-1 păstrăm la noi acasă și îl dăm cadou altora. Nu am nimic cu Râmnicu Vâlcea, știu să se manifeste, am fost la ei și le-am expus ce v-am spus și dumneavoastră, bineînțeles mult mai complet și era să fiu luat cu pietre. Am plecat pe șest de acolo. Am trimis 100 de exemplare din cartea aceasta și am avut ghinionul ca a doua zi să fie arestat primarul la care trimisesem cărțile. Nu știu dacă a ajuns sau unde sunt cărțile mele. Oricum este a cincea ediție, o fac și pe a zecea până îi satur. Pe dumneavoastră vă rog doar să citiți prima pagină pe copertă și veți fi convinși că adevărul acesta este. Documentul este cert, se găsește la academie, primul lucru pe care trebuie să îl facă istoricii și specialiștii care vor să îl nege pe Ucenescu este să distrugă documentul, să îmi dovedească că nu e autentic. Odată ce George Ucenescu spune, eu, George Ucenescu eram în grădina lui Vonifatie Pitiș la un prânz de cereașă, toată povestea pe care v-am spus-o eu dumneavoastră, în timp ce Anton Pann nu a spus niciodată nimănui, eu Anton Pann am scris. Anton Pann l-a învătat, l-a cântat la Vâlcea si l-a trecut în manuscrisele sale după aceea și la 40 de ani după moartea lui Anton Pann, Iosif Naniescu, mitropolitul, l-am auzit pe Anton Pann cântând în zăvoi la Râmnicu Vâlcea cântecul. Și l-a auzit. Putea să mă audă pe mine, asta nu este veridic cum că Anton Pann este autorul imnului deșteaptă-te române. Suntem brașoveni cu iubire de locurile acestea, trebuie să ne aducem imnul acasă. Vă mulțumesc că m-ati

9                                                   9

ascultat, imnul este frumos, versurile nu corespund melodiei, versurile sunt foarte înălțătoare, melodia însă este joasă, plângătoare, liniștită, ca la o cântare de înmormântare. Acesta este adevărul. Noi am avut primul imn Tricolorul și găsesc momentul să vă spun, că poate nu știți, că imnul Tricolorul l-a cântat prima dată Johann Strauss. Nu vă vine să credeți. Era 1881, august, Viena, Ciprian Porumbescu pregătea un spectacol cu compozițiile sale. Autoritățile vieneze au crezut că este o revoltă valahă. S-a trezit Ciprian Porumbescu arestat și a doua zi Johann Strauss, colegul lui Ciprian Porumbescu, se duce la împărat și în loc să îi cânte un vals să bea cafeaua, i-a cântat Tricolorul. Impresionat împăratul a zis da ce e cu asta, ți-ai schimbat stilul? Pentru cântecul acesta a fost arestat un om. Eliberați-1! și a scăpat Ciprian cu o noapte de detenție iar societatea România Jună din Viena a creat o carte poștală. E prima carte poștală românească. Se găsește în muzeul școlii într-o vitrină expusă dar nu o vede nimeni. E cu tricolorul pe ea și cu textul tricolorului și note muzicale. E foarte frumoasă. Tricolorul a fost un imn cu adevărat pe cinste. Au renunțat foarte prostește la el pentru că dacă schimbam cele 8 cuvinte pe care le-a schimbat Ceaușescu, aveam imnul nostru. Poate știți, poate nu știți, imnul albanezilor este “Pe al nostru steag” al lui Ciprian Porumbescu, imnul evreilor este „La mândruța într-o grădină” sau „Cucuruz cu frunza lată” a lui Ciprian Porumbescu. Alții l-au apreciat pe Ciprian, noi și pe acesta l-am aruncat la coșul de gunoi. Tricolorul era un cântec frumos dar și Deșteaptă-te române este o poezie frumoasă. Mulțumesc că m-ați ascultat, ofer la toată lumea un exemplar din imn.

Dl. Claudiu Coman

Declar deschisă ședința, avem 34 de puncte pe ordinea de zi, punctul 34 diverse, interpelări, informări, cu 3 puncte suplimentare. Dacă mai sunt alte propuneri, intervenții din sală? Domnul Ambrus.

Dl. Ambrus Carol

Domnule președinte, distinși colegi, permiteți-mi să vă fac la capitolul diverse o informare despre stadiul proiectelor pe probleme de activități culturale și în același timp să fac și eu o propunere vis-a-vis de acest subiect.

Dl. Sarafînceanu Gheorghe

Pentru punctul 2 un amendament domnul președinte. Discutând cu toată populația din zona respectivă, pe DJ 132 care leagă Rupea-Homorod-Mercheașa și cu județul Covasna, v-aș ruga să suplimentăm cu 120.000 de ron pentru reabilitarea acestui drum. Ca sursă de finanțare, am discutat-o si cu executivul, din excedentul bugetar.

Dl. Claudiu Coman

Da cunoaștem problema, a fost o eroare materială de aceea nu s-a regăsit inițial pe ordinea de zi. Când am fost împreună cu domnul Veștea și cu al ți colegi la întâlnirea cu primarii din zonă era o prioritate care ne-a fost comunicată și sigur ca să începem procedurile avem nevoie de această sumă minimală dar o să discutăm la momentul respectiv. Deci sursa de finanțare, așa cum ne-am consultat la începutul ședinței, din excedent. Deci avem recomandarea de la Direcția economică. Dacă mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt cu aceste amendamente vă rog să votăm ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 de pe ordinea de zi, este vorba de aprobarea procesului verbal al ședinței din 26.07.2015. dacă sunt discuții? Dacă nu sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015. Este vorba de o singură modificare, domnul Danu vă rog.

Dl. Aurelian Danu

Da, este vorba de Direcția Copilului unde se solicită o sumă de bani pentru asigurarea testelor de evaluare psihologică. Rugămintea ar fi să se țină cont de efectivele de copii și tineri care sunt internați în aceste centre și mai ales să fie acoperite toate centrele de la nivelul județului.

Dl. Claudiu ComanCu amendamentul că aprobăm acești bani dar îi deblocăm în momentul în care ni se prezintă raportul pe care l-a solicitat comisia, vă rog să trecem la vot, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi, este vorba de excedent, deci proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.07.2015 a bugetului de venituri și cheltuieli a județului Brașov. Dacă sunt discuții? Dacă nu vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014. Deci chiar dacă punctele vor fi votate în altă ordine întrebarea a fost dacă hotărârea pe care o vom da noi ulterior nu modifică hotărârea aceasta cu excedentul. Nu se modifică pentru că se completează. Deci va fi o hotărâre separată și ele se vor corela și atunci este în regulă sub această formă. Dacă sunt discuții la excedent? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. O să vă rog să votăm cu toții într-un fel sau în altul, punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la cursurile de Masterclass/Workshop-urile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Brașov. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12% pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu data de 01.07.2015. conform ordonanței guvernului dacă sunt fonduri disponibile putem să majorăm salariile. S-a discutat mult în presă, nu mai are rost să detaliem acum, sigur dacă unii colegi mai doresc să mai facă completări o să îi rog să completeze. Dacă sunt discuții? Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Da domnule președinte, așa cum am discutat și ieri în delegația permanentă, v-am explicat și de ce, eu punctele 6, 7, 8, 14, 20 și 1 de la diverse nu le voi vota și doresc să se consemneze acest lucru. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman


Deci dacă nu mai sunt alte intervenții vă rog să votăm la punctul 6 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 9% pentru personalul Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov, începând cu data de 01.08.2015. Discuții? Deci dânșii și-au făcut o analiză și au văzut că din 01.08.2015 e posibil să mărească global la toată lumea cu 9%. Legea permite din 01.07.2015, cuantumul maxim este del2% dar el poate să fie diferit, 3%, 5, 9, 12%. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12% pentru personalul angajat al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, începândcu data de 01.08.2015. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind radierea unor bunuri imobile din lista de inventar ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov, respectiv, Anexa 1 la HGR nr 972/2002. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3, situat în imobilul, ^monument istoric din Brașov, Piața Sfatului nr.29. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiilor folosite de către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov, în imobilul situat în Brașov str. Ecaterina Varga nr.23, domeniu public al Județului Brașov. Ce înseamnă această hotărâre? Pe termen de un an de zile este practic darea în comodat a acestor spații. Se plătesc cheltuielile de întreținere și funcționare la nivelul imobilului respectiv, dânșii au solicita obținerea utilității publice, noi le dăm o mână de ajutor în sensul în care dacă reușesc să obțină această utilitate publică, în afară de Județul Brașov și de celelalte U.A.T.-uri și ONG-uri care sunt asociate în Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Brașov, vor mai putea accesa și alte fonduri. Pentru că, iarăși este bine să știe toată lumea, la o cotizație de 150.000 sau 125.000 de lei pe an pe care o plătea “an de an consiliul județean, noi executivul împreună cu dumneavoastră am hotărât ' ca în acest an să plătim 25.000 de lei pentru că acolo dorim ca lucrurile să fie puse în ordine iar în momentul în care la analiza pe care o vom face pe baza raportului de activitate la sfârșitul anului, lucrurile nu s-au îndreptat în sensul pe care l-am considerat, o să începem procedurile de a ieși din această asociație. Dar până atunci, pe termen de un an de zile, ca să nu ne acuze cineva că omorâm o asociație care poate să fie benefică, am achiesat în momentul în care am aprobat referatul la atribuirea în folosință gratuită pe timp de un an de zile, cu toate cele ce le-am spus înainte. Dacă mai sunt alte discuții? Vă rog domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Da domnule președinte, e evident că sunt de acord cu dumneavoastră. Ați expus acum așa cum am discutat ieri în delegația permanentă cu precizarea că ni se arată proiectul de dinainte de discuție fără acel cuvânt comodat. Deci să se introducă în hotărâre și cuvântul comodat și în continuare așa cum și colegii noștri au reliefat, am să vă rog din nou să introduceți data viitoare în plen, în discuțiile viitoare toate imobilele unde instituții subordonate consiliului județean stau cu chirie și posibilitatea ca acestea să fie mutate în spații aparținând consiliului județean. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman


De acord și în ceea ce privește introducerea sintagmei comodat în textul hotărârii iar în ceea ce privește analiza, deja în urma întâlnirii pe care am avut-o președinții de comisie cu executivul și cu liderii de grup de ieri și având în vedere că deja procedurile erau demarate la propunerea domnului consilier Adrian Gabor, continuăm, sperăm ca în plenul următor să putem prezenta o informare în acest sens. Legat de acest punct dacă mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov a unor sectoare de drum județean aparținând DJ102P Predeal - Cabana Trei Brazi, aflate în administrarea Primăriei Orașului Predeal. Doamna secretar doriți să interveniți?

Dna. Maria DumbrăveanuAm o rugăminte, proiectul de hotărâre se va modifica în sensul adăugării a două noi articole. Hotărârea va intra în vigoare începând cu data de 15 august pentru că de atunci ne permite legea, a apărut o lege care ne ajută să rezolvăm problema acestor administrări a drumurilor județene în sensul că administrarea până acum era pentru zona urbană a localității de pe raza căreia se afla drumul respectiv. Ne permite acum legea printr-un nou paragraf 3 apărut la OUG nr.43/1997 să facem procedurile pentru luarea în administrare a sectoarelor de drum care sunt intravilane în zona urbană și administrate de primăriile acestor localități. Vreau să vă informez că cele două articole vor fi în sensul că prezenta hotărâre va intra în vigoare cu data de 15 august și va intra în vigoare după ce își va exprima acordul administratorul pe care legiuitorul l-a desemnat, respectiv cele două primării, vorbesc acum ca să nu mai intervin și la Făgăraș și Predeal va fi același lucru. Pentru informarea dumneavoastră am luat legătura cu primăria Făgăraș, cred că mâine sau poimâine au ședință de plen și își vor exprima acordul pentru cedarea administrării sectoarelor de drum iar Primăria Predeal am înțeles că are ședință în data de 6, vor lua în discuție și am înțeles că vor adopta aceeași hotărâre prin care își vor exprima acordul pentru darea în folosință dar va apare și la noi articol cu intrarea în vigoare după exprimarea acordului de către cele două unități administrativ-teritoriale prin consiliile locale.

Dl. Claudiu Coman

Da așa este, primul articol suplimentar cu 15 august, al doilea, oricum în ?lege spune foarte clar, cu acordul administrației publice locale dar e bine să avem al doilea articol exprimat clar atâta vreme cât hotărârea noastră vine înaintea hotărârii dânșilor, ca să nu existe nici un echivoc. Dacă mai aveți completări la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Brașov a unor sectoare de drum județeanaparținând DJ 104B Făgăraș-Ileni-Hârseni-Sebeș, DJ 104C Făgăraș-Hurez-Săsciori-Recea și DJ 104D Făgăraș-Șoarș-Bărcut- lim Jud. Sibiu, aflate în administrarea Primăriei Municipiului Făgăraș. De ce facem aceste preluări în administrare? Pentru că pe planul de reparații pe care noi l-am aprobat, în curgerea firească a lucrurilor este dacă avem acordul dânșilor să intervenim și pe aceste sectoare pentru a reuși să facem această intervenție unitară. Dacă nu mai sunt •intervenții, cu mențiunile pe care le-a spus doamna secretar și la punctul 12, vă rog ’să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.142/2005 privind asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov și Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociației Olimpia. In urma discuțiilor pe care le-am avut ieri cu președinții de comisii, opinia majoritară a fost să amânăm acest punct de pe ordinea de zi să mai solicităm niște documente la referatul de specialitate pentru a îl vota în totală cunoștință de cauză. Deci dacă sunteți de acord să votăm la punctul 14, să vă dau niște amănunte, sunt două societăți diferite, în 2005 consilierii județeni au votat atunci asocierea județului Brașov cu Clubul Sportiv sau intrarea în Clubul Sportiv Societatea de Patinaj iar aceasta este o altă hotărâre prin care Județul, Municipiul și Clubul Sportiv constituie o altă societate Olimpia. Deci Societatea Olimpia de fapt nu s-a constituit niciodată. In rședința trecută a consiliului local, primăria a revocat acea hotărâre care oricum nu a jfost dusă la îndeplinire, dar pentru a nu exista nici o confuzie, nici o discuție, am solicitat niște precizări executivului și atunci am propus amânarea pentru a veni cu o notă justificativă cu expunere de motive mai consistente pentru plenul următor. Deci dacă nu sunt alte puncte de vedere solicit plenului să votăm amânarea, deci cine este de acord cu amânarea votează cu da. Deci supun la vot amânarea punctului

  • 14 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul

  • 15 proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Județului Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a

^aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al

^Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Dacă nu "sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov. Dacă nu sunt

discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 proiect de hotărâre privind aprobarea b funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Copii i Brașov pentru anul 2015. Discuții? Vă rog să votăm, culegem voturile, consemnați Bîn procesul verbal că totul e în ordine din partea Comisiei de sănătate. Deci cu 27 de

voturi pentru s-a aprobat. Punctul 22 proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, ca o paranteză aceste reorganizări la maternitate au loc datorită faptului că în data de 03 august se va da începerea lucrărilor pentru reabilitarea maternității pe programul gcu Banca Mondială, contract semnat deja de Ministerul Sănătății cu firma ^câștigătoare. Data limită de execuție a investiției este de februarie anul viitor. Cu 26 "“ de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 25 proiect de hotărâre privind acceptarea

Comunei Crizbav ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, pentru ADI, ADI are un număr de 21 de membri, fiecare membru trebuie să își dea acordul pentru a fi primit un nou membru. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 26 proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Județului Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU. O să propunem amânarea dar îl rog pe domnul vicepreședinte Mihail Veștea să facă o scurtă informare.

Dl. Mihail Vestea

Așa cum am promis în ședința trecută am pus pe ordinea de zi acest punct dar vreau să vă informez cu ce demersuri am făcut ca reprezentanți ai consiliului județean referitor la programul de management al deșeurilor la nivelul județului Brașov. Am avut întâlniri din nou la București cu cei de la autoritatea de management pentru POR Mediu. Așa cum v-am informat și în ședințele trecute, nu vor da drumul la finanțări pentru proiecte pe managementul deșeurilor până când la nivel național nu va fi întocmit planul național de gestiune a deșeurilor. Am mers împreună cu cei de la autoritatea de management la Ministerul Mediului la secretarul de stat care se ocupă cu această problemă, am discutat și cu dânsul, ne-au pus în contact cu reprezentantul ministerului care se va ocupa de planul național de gestiune a deșeurilor și am ajuns la concluzia, împreună, ca și noi cu județul, să dăm drumul la reactualizarea planului nostru județean de gestiune a deșeurilor. Bani alocați avem pentru că am alocat prin hotărârea de consiliu județean de aprobare a bugetului bani pentru realizarea acestui plan. Am discutat cu cei de la ISO Mediu despre acest aspect. încă un lucru pe care l-am discutat la Ministerul Mediului, l-am discutat cu secretarul de stat și cu directorul general de la Garda de Mediu pentru ca să găsim o soluție ca localitățile care nu au închis depozitele de deșeuri până în momentul de față să nu mai intre în situația de infrigement și să fie amendate și propunerea este ca să demarăm noi studiile de fezabilitate pentru închiderea acestor depozite pentru gunoi pentru că ele vor fi parte a studiului de fezabilitate de management al deșeurilor și primăriile respective să dea un angajament cu termene clare de închidere a depozitelor. După ședința aceasta eu am vorbit la Garda de mediu de la noi de la Brașov să avem o întâlnire și să avem o procedură pentru a sprijinii localitățile să nu fie nevoite să plătească înainte. Propunem amânarea și în ședința următoare, deocamdată nu ne reprezintă nimeni pentru că nu vor fi adunări generale și în ședința următoare revenim clar cu toți pașii și cu niște propuneri clare pe care să le decidem împreună cu dumneavoastră și în ce privește reprezentantul nostru în această asociație. Țin să specific că am avut discuție și referitor la Asociația ISO Mediu. Cei de la autoritatea de management ne-au spus că prevederea ca să existe asociație de mediu pentru implementarea Mașter planului de deșeuri va fi și pentru 2014-2020 și această asociația va trebui să funcționeze. Au spus că este important ca toate localitățile din județ să intre în asociație pentru că trebuie să existe un concept unitar pentru gestiunea deșeurilor și eu i-am atenționat că o adunare generală cu 58 de membri greu se constituie și e greu să funcționeze cu 58 de membri și ar trebui să existe o reprezentativitate diferită. Dânșii au spus că prevederea este ca toți să fie acolo și că într-adevăr au probleme de funcționare cu asociațiile astea în marea majoritate a județelor din țară pentru că e greu cu atâția membri. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, dacă mai sunt alte intervenții? Domnul Enache vă rog.

Dl. Enache Paul

Domnule președinte, stimați colegi, vreau să fac o intervenție în acest domeniu. Aici nu este vorba doar de anumite primării care își închid gropile de gunoi. în primul rând în județ este un dezastru, toate canalele care sunt făcute dinainte de 90 sunt infestate cu pampersi, cu gunoi, cu hârtii, cu saci de lână, cu peturi. Dacă veniți odată pe Olt când dă o ploaie torențială, peturile sunt de un metru pe apă. Deci Garda de Mediu să iasă în teritoriu nu să se plimbe numai pe aici pe la Brașov pe unde e umbră, sau pe la Bran unde cresc brazii și verifică casele oligarhilor pe acolo. Un alt aspect este legat de Gara Rupea, în Gara Rupea sunt mii de tone de gunoi adunate, sunt șobolani cât urangutanii de mari. Am făcut intervenții în toate părțile și nu s-a luat nici o măsură până acum. Este un focar de infecție nu numai pentru Gara Rupea și pentru orașul Rupea și pentru satele și comunele de acolo din zonă. Așa că chemații pe cei de la gardă să iasă. Este un dezastru. Cred că nu există un județ în România cu atâtea gunoaie cum este județul Brașov. Vă mulțumesc.

Dl. Mihail Vestea

Responsabilitatea gestionării deșeurilor pe fiecare localitate este a autorităților locale respective. în ce privește consiliul județean responsabilitatea noastră este să realizăm acest plan județean de gestionare a deșeurilor în care să fie prinse interesele tuturor comunelor și în cazul în care decidem să aplicăm pentru fonduri europene, solicitantul eligibil sau beneficiarul eligibil este consiliul județean și drept urmare ca o obligație pentru noi consiliul județean, este să realizăm acel studiu de fezabilitate dar doar aceste două sunt obligațiile noastre ca și consiliu județean. în ce privește restul problemelor de gestiune, obligațiile sunt ale fiecărei localități în parte.

Dl. Claudiu Coman

O să vorbim și la prefectură și cu Grada de Mediu. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Amândoi colegii noștri au dreptate dar așa cum spunea și domnul Veștea în localitățile respective dacă se duce Garda de Mediu cred că singurul lucru pe care o să-1 facă și va trebui să-1 facă este să dea amendă responsabililor locali care practic nu își pun oamenii la treabă, așa încât cred că ar fi cazul ca noi, consiliul județean, să îi rugăm pe respectivii, acolo unde știm date concrete, să le spunem direct iar în cazul în care nu sunt date concrete să le facem o atenționare către toate consiliile locale, domnule puneți-vă oamenii la treabă pentru că, așa cum a zis și Paul, gunoiul e cât casa. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Vreau să fac o completare, nu știu exact care e procedura la Garda de Mediu dar dacă Garda de Mediu nu poate să dea decât amenzi, ar trebui să vorbim cu parlamentarii noștri să facem o inițiativă legislativă să mai dea și avertismente pentru că nu ne apucăm noi acum să facem o procedură, cunoaștem pe primarul cutare și cutare și să îi atragem atenția și conform legii cine trebuie să controleze să poată să dea și mustrări scrise și avertismente și așa mai departe, nu mă duc imediat și dau amenda.

Dl. Mihail Vestea

La gara din Rupea sunt depozitate gunoaie care se duc la Hoghiz pentru incinerare, nu?

Dl. Paul Enache

Sunt din toată țara.

Dna. Luminița Olteanu

Eu cred că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă un bun plan din ceea ce spune domnul vicepreședinte Veștea, pe ceea ce va fi în viitor, pentru că eu cred că planurile care au fost făcute, nu au fost efectiv realizate deoarece administrația publică din zonele respective, nu pot să fie dumnealor condamnați de acest lucru, pentru că numărul celor care lucrează în administrația publică este foarte mic. Dumneavoastră știți că sunt oameni care au plecat datorită salariilor foarte mici. Cred că acolo ar trebui să existe o comunicare exact cum spuneați dumneavoastră și cu Garda de Mediu de a avea posibilitatea să dea la prima venire avertisment. Nu cred că este cea mai bună soluție, după că ce nu au bani acele primării, ne ducem și le mai tragem o amendă și ce am câștigat? In al doilea rând vreau să vă spun că în zonele unde sunt foarte mulți turiști, poate să strângă astăzi primarul și mâine, pentru că noi însăși nu avem o educație civică foarte bună, lasă în urmă aceeași mizerie. Deci cred că undeva trebuie făcută o coroborare și nu trebuie aruncat în spatele primarilor pentru că dumnealor sunt ordonatori de credite dar nu au toate pârghiile ca să acopere această muncă.

Dl. Maxim Adrian

Având în vedere că consiliul județean a făcut parte și face încă parte în continuare din această asociație ISO 2001 aș fi curios să primim o informare pentru L că din câte știu eu consiliul județean a cheltuit niște bani cu această asociație și aș vrea și eu ca consilier județean să ni se facă o informare ce s-a întâmplat în acești câțiva ani de când lucrează această asociație și mai ales că trebuie să punem un reprezentant, să știm și noi la ce se înhamă, ce s-a întâmplat până acum și ce trebuie știut. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Este un raport care este depus, vă rog să faceți o solicitare în scris și vi se va pune la dispoziție. Domnul Sarafinceanu.

Dl. Sarafinceanu Gheorghe

Haideți să lămurim situația. Deci ca să depozitezi gunoaiele undeva trebuie să ai un depozit. în județ sunt așa : la Brașov, la Făgăraș, la Rupea și s-ar putea să mai fie undeva un depozit autorizat unde se duc gunoaiele. Ce au făcut primăriile? Au făcut niște contracte, cu Primăria Rupea, știu zona, că ei duc gunoaiele de fapt „ în zona respectivă, aduc gunoaiele tot felul de aveniți, responsabilul de la rampa de gunoaie îl trimite acasă pentru că nu vine așa cum trebuie să vină și le depozitează pe șanțuri cum spunea Paul. Asta este situația. Acum trei ani de zile a apărut ordonanța asta și sunt singurele rampe unde se depozitează gunoaie și la Rupea avem până în 2017 aprobarea. Din 2017 probabil că va trebui să facem altă rampă. Asta este situația în județ, de aia se aruncă pe toate gârlele, pe toate gropile, peste tot, pe toate șanțurile, pentru că nu se duc acolo unde ar trebui să fie duse.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, imediat dau cuvântul domnului vicepreședinte Veștea și domnului Aranyosi, cu o singură completare, vor veni amenzile cu începere din 2016 și nu sunt mici și până la urmă tot noi le plătim. Domnul Aranyosi.

v       Dl. Aranyosi Ștefan

Bună ziua domnule președinte, dacă am înțeles greșit vă rog să mă corectați, la întrebarea domnului Maxim am înțeles că trebuie să facem o solicitare în scris să avem acces la acest raport. Ceva nu înțeleg. Ca să obțin acest raport în calitate de consilier județean, trebuie să cer în scris? Dar când votez, trebuie să votez fără scris. Mulțumesc.

DL Adrian Gabor

Vă rog la următoarea ședință, la comisii să fie raportul pus la fiecare comisie să nu mai avem probleme. Nu în scris, fiecare comisie va primi acest raport ca să fie informați toti consilierii.

DL Claudiu Coman

Doamna secretar vă rog să consemnați dorința consilierilor de a primii acest raport la nivelul fiecărei comisii. Domnul Kovacs.


Dl. Kovacs Attila

Mulțumesc domnule președinte, legat de acest raport vreau să înlesnesc puțin această procedură legată de cerere. Nu trebuia făcută nici o cerere pentru că acum două ședințe de plen eu am pus la fiecare consilier acest raport, deci a fost pe masa fiecărui consilier, toată lumea a putut să îl consulte inclusiv executivul, inclusiv toți consilierii județeni. Deci a fost pe masa fiecărui consilier județean acest raport privind activitatea ISO Mediu, nu din 2001 cum spune domnul Maxim ci din 2011.

DL Mihail Vestea

Până la urmă trebuie să vedem care sunt responsabilitățile noastre ca și consiliu județean, v-am spus cele două responsabilități, pe de altă parte trebuie să sprijinim autoritățile locale pentru închiderea acestor depozite tocmai pentru a nu primii amenzi pentru că amenzile le primim și la nivel național de la Comisia Europeană pentru că nu ne-am conformat și atunci trebuie să facem acești pași. Pe de altă parte este foarte important ca asociația asta pe managementul deșeurilor £ ISO Mediu să înceapă să funcționeze pentru că una din ideile care sunt prinse în statut este și cea legată de operatorul de deșeuri care trebuie să fie acreditat și să respecte toate normele în vigoare. Deci e clar că până la urmă este și rolul nostru de a ajuta totuși autoritățile locale pentru că sunt comune mai mici care au posibilități sau nu au posibilități, sunt orașe mai mari și mai mici care au posibilități sau nu. Rolul nostru este să ajutăm ca să intrăm într-un program general la nivelul județului și lucrurile să arate mai bine. Mulțumesc.
D1. Ambrus Carol

O simplă intervenție domnilor președinți, vicepreședinți, există la consiliul județean un sistem de video-conferință cu toate primăriile din județ. V-aș ruga, avem ocazia să îl folosim, să invităm toți primarii și să discutăm acest subiect deosebit de important și spinos. Mulțumesc.

D1. Vasile Ungureanu

Nu doream să mai intervin încă odată dar pentru că domnul Veștea a pomenit faptul că țara noastră este posibil să fie supusă procedurii de infrigement pentru proasta gestionare a deșeurilor, vreau să vă spun că deja s-a pornit procedura de infrigement împotriva României din cauza proastei gestionări a deșeurilor și a apelor de munte. Și cum o parte din apele de munte despre care este vorba și aici până acum nu s-a discutat deloc de acest lucru, sunt pe teritoriul județului Brașov, cred că va trebui să abordăm și acest lucru cât de curând, e vorba de acele ape care au fost captate pentru hidrocentrale și România este supusă unei verificări foarte dure și amenzile se pare că vor fi extraordinar de mari.

Dl. Claudiu Coman

Chiar suntem invitați de Administrația Bazinală a Apelor Române la o dezbatere pe această temă, mai ales chestiuni pe marginea dezvoltărilor pe râul Olt. Deci bănuiesc că acesta este motivul pentru care are loc dezbaterea. Dacă mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt o să vă rog să votăm amânarea acestui proiect de hotărâre pentru ședința următoare. Vă rog să votăm cu da dacă suntem de acord cu amânarea, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 27 proiect de hotărâre privind aprobarea protocoalelor de colaborare privind facilitarea procesului de interoperabilitate/interfațare a sistemelor informatice destinate gestiunii Registrului Agricol, ce se vor încheia între Consiliul Județean Brașov și instituțiile partenere. Este un proiect în care avem 14 UAT-uri instituții partenere, proiect european, este o procedură standard pe care trebuie să o aprobăm. Dacă nu mai sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 28 proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional între Asociația OvidiuRo și Consiliul Județean Brașov pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului „Fiecare Copil în Grădiniță în județele Brașov, Dâmbovița și Dolj” până la data de 11 noiembrie 2015. Acest proiect pe această finanțare trebuia să se sfârșească la data de 15 septembrie, sunt resurse prin bunăvoința și disponibilitatea celor de la Ovidiu.RO să fie prelungit până la data de 11 noiembrie 2015, până atunci se poate asigura finanțarea. Noi vă supunem spre aprobare acest proiect de hotărâre. Vă rog Luminița Olteanu.
Dna. Luminița Olteanu

Cred că este foarte bine dacă găsim resurse chiar până la sfârșitul anului pentru că acest lucru preîntâmpină instituționalizarea copiilor și rămânerea lor în familie. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, după cum știți încercăm, odată cadrul legislativ rezolvat, să asigurăm și din fondurile consiliului județean și să derulăm acest proiect în continuare. Vă mulțumesc pentru intervenție, haideți să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 29 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Județean de Istorie Brașov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”. Pe această cale vreau să transmit un mesaj domnului director, în momentul în care noi suntem de acord și votăm pentru Muzeul Județean de Istorie, îl anunț pe această cale că Muzeul de Istorie nu va primii nimic, doar Muzeul Județean de Istorie. Deci cred că o să intrăm pe sancțiuni administrative. Deci punctul 29, dacă mai sunt discuții? Dacă nu vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Și punctul meu de vedere, ca o paranteză, este că ar trebui să se numească Muzeul de Istorie, dar este o opțiune personală. Din punct de vedere administrativ el se numește Muzeul Județean de Istorie. Ar trebui să închidem odată această poveste. Punctul 30 proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Orașul Râșnov pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 101 - Râșnov-U.M.01454 km 0+000-9+100”. Dacă nu sunt luări de cuvânt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 31 informare privind Decizia nr.34/26.06.2015 a Camerei de Conturi Brașov privind auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară întocmite pentru anul 2014 la Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov și Raportul de control nr.6344/28.05.2015. Am răsfoit presa de azi și am văzut că ceea ce noi am prezentat și am pus pe site a fost extrem de bine prezentat în presă, din punctul meu de vedere nu are rost să mai lecturez odată tot raportul, dacă mai sunt intervenții sau precizări vă rog să interveniți. Dacă nu vă rog să luați la cunoștință de faptul că am procedat conform legii și am publicat această informare. Punctul 32 informare privind încetarea aplicabilității HCJ nr.436/21.12.2010, nr.293/26.07.2011 și nr.172/28.03.2013 prin care a fost acordat dreptul de administrare asupra imobilelor monumente istorice Bastionul Graft, Bastionul Postăvarilor, Turnul Alb și Turnul Negru în favoarea SC Consilprest SRL Brașov. Este ca urmare a solicitării făcute de către SC Consilprest, hotărâre pe care a luat-o AGA care este formată din consilierii județeni cu excepția celor doi membri ai executivului, domnul Veștea și cu subsemnatul care am demisionat din AGA pentru a nu suferii un potențial conflict de interese și noi punem în practică această hotărâre. Prin această informare vă
aducem la cunoștință care este situația de fapt urmând ca în ședința următoare să găsim soluții de administrare în continuare a acestor turnuri, a acestor bastioane, probabil ele sunt în inventarul județului Brașov, probabil ele trebuie trecute în domeniul public al municipiului, din domeniul public al municipiului pe urmă ele pot fi cedate în folosință gratuită să vedem dacă Muzeului Județean de Istorie sau altei entități sau să analizăm alte variante. Ceea ce este important, au apărut în presă tot felul de elemente legate de Muzeul Județean de Istorie, a fost o discuție preliminară, nu s-a concretizat nimic, trebuie acordul ambelor părți și executivul o să analizeze și o să aducă la cunoștința dumneavoastră, formalizat printr-un proiect de hotărâre, modalitatea prin care o să administrăm în continuare aceste turnuri. De ce nu le administrează Consilprestul în continuare? Domnul Gabor ca președinte de ședință ne-a spus foarte clar : aduc pierderi, societatea are un obiect principal de activitate diferit, este greu să se ocupe de mai multe obiective și atunci trebuie să găsim un bun administrator care să poată să genereze măcar o stare de echilibru, să nu mai pierdem cu administrarea acestor bunuri dar în același timp să oferim serviciul public pe care ele trebuie să îl ofere, pentru că au fost investiți niște bani acolo, sunt niște elemente de marcă ale orașului, ale cetății Brașov și ele trebuie puse în valoare să fie exploatate în beneficiul cetățenilor Brașovului, în beneficiul vizitatorilor. Vă rog domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Da domnule președinte, sunt de acord ca în aceste clădiri istorice, practic renovate de consiliul județean, trebuie să se desfășoare în continuare activitatea care este și acum și anume cea de a arăta brașovenilor și tuturor turiștilor care vin, ceea ce s-a întâmplat dea lungul vremii în Brașov dar pentru acest lucru la Consilprest era cam greu să poată să îl întrețină iar dacă îl dăm Muzeului Județean de Istorie Brașov va trebui să alocăm și fonduri pentru a le putea întreține și pentru a putea angaja oameni care să țină acolo care practic nu or să poată să încaseze nici un ban pentru că cultura e cam greu să producă bani.

Dna. Mana Dumbrăveanu

O singură rugăminte, a apărut această problemă spinoasă pentru consiliul județean la ora actuală, dintr-un izvor de drept în sensul că 972, domeniul public al Județului Brașov, la un moment dat ne-am înscris cu domeniul public pe aceste monumente istorice și noi și municipiul Brașov. în virtutea acestei înscrieri în inventarul domeniului public al județului am făcut niște investiții. Pasul următor este că la ora actuală primăria și municipiul Brașov este proprietar tabular, deci noi nu mai putem transmite noi dreptul de administrare pentru că dreptul de administrare este transmis de titularul de proprietate iar noi nu avem ce să opunem, ei au cartea funciară. De la premisa asta trebuie să pornim și aș avea rugămintea să țineți cont că investițiile care s-au făcut, s-au făcut prin aport de capital pe care noi în calitate de acționar unic l-am dat Consilprestului. Consiliul de administrație de acolo trebuie să vadă un pic asupra valorilor, asupra evidențelor contabile și atunci când se va prezenta o situație totală asupra acestui raport economic, e vorba de niște indicatori tehnico-economici, veți putea lua o decizie în cunoștință de cauză vis-a-vis de posibilitățile în care se diminuează sau nu acest capital social și ce se întâmplă mai încolo.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, am vorbit eu prea repede, am spus lucrul acesta și anume că prima chestiune care este de făcut este discuția cu Primăria Brașov pentru că noi avem pe 972 în inventar iar dânșii sunt intabulați și trebuie să facem o analiză foarte serioasă asupra investițiilor pe care le-am făcut și a modalității de administrare ulterioară, dar oricum mulțumesc pentru că dumneavoastră le-ați pus într-o ordine mai logică aceste elemente. Domnul Fliundra vă rog.

Dl. Ionel Fliundra

Da domnule președinte, părerea mea este că e un subiect destul de sensibil privind aceste edificii pe care le avem pe raza județului Brașov. După părerea mea trebuie să existe o abordare strategică vis-a-vis de aceste monumente care din păcate în ultima perioadă a lipsit. Am vorbit cu directorul Muzeului Județean de Istorie care are o propunere de valorificare a acestor turnuri pentru perioada 2014-2019, motiv pentru care aș dori înainte de a lua o decizie să îl invităm pe dânsul să ne arate, să ne descrie ce a gândit mai ales fiind un om competent, un om care și-a demonstrat profesionalismul și la Cetatea Râșnov care astăzi este un punct important de vizită istorică în județul Brașov. Ținând cont și de faptul că județul Brașov are și o criză de spații expoziționale mai ales și pentru faptul că intenționează să candideze pentru Brașov-capitală culturală 2021 este un subiect să apreciem foarte bine ce vom face cu aceste turnuri. Bineînțeles, cum spunea și colegul, că trebuie o proiecție bugetară vis-a-vis de aceste turnuri dar ar trebui să luăm niște decizii importante vis-a-vis de faptul că în România când se rectifică bugetul se duce de la educație, sport, cultură, tineret. Cred că trebuie să o gândim bine și în următoarea ședință să faceți o invitație scrisă domnului director să putem să discutăm mult mai pe șleau.

Dl. Claudiu Coman

Vreau să fac câteva precizări, mai sunt și alți directori foarte buni și ne bucurăm că avem acum o echipă la cele 6 instituții subordonate extrem de competentă și aici nu este problema unui singur om, este problema până la urmă a noastră a consiliului județean ca administrator sau ca bun administrator ce ar trebui să fim și comisia de cultură, în primul rând și comisia economică trebuie să se întâlnească cu toți directorii, cu toate instituțiile de cultură pentru a reuși să schițeze un program pe termen scurt. Cu mari eforturi am reușit să lăm niște bani din cei alocați la începutul anului pentru strategia de cultură chiar și cu titlul de împrumut, s-a discutat la un moment dat pentru că de fapt lucrul cel mai important pe care îl avem de făcut și care ne dă calea și ne ghidează în viitor este această strategie de cultură care trebuie conexată cu strategia de cultură a municipiului și conexată cu obiectivul fundamental „Brașov capitală culturală europeană”. Deci avem o strategie pe termen scurt, asta trebuie să o rezolvăm noi pentru că nu putem să stăm până în 2017 când am putea să dăm drumul la niște chestiuni clare și în paralel să facem procedurile, să facem regulile și să stabilim clar care sunt direcțiile în care noi trebuie să mergem mai departe.

Dl. Fliundra Ionel

De acord cu dumneavoastră, trebuie să participe mai multe persoane competente vis-a-vis de acest proiect dar acest proiect pe care îl are domnul director există și de aceea doresc ca la următoarea ședință să fie invitat să îl prezinte. Dacă și ceilalți fac o comisiei împreună e foarte bine.

Dl. Claudiu Coman

îl invităm pe domnul director la Comisia de cultură să-l prezinte și dacă Comisia de cultură va considera necesar,

Dna. Luminița Olteanu

*

Din punct de vedere al inițiativei eu consider că este un lucru foarte bun dar mai înainte eu zic că trebuie să ne acoperim de ceea ce înseamnă darea în folosință gratuită pe care trebuie să o cerem primăriei având în vedere faptul că dumnealor sunt proprietarii. După ce primim această hotărâre a lor prin care ne dau aceste imobile în folosință gratuită și după aceea, eu zic, că trebuie să luăm aceste hotărâri pentru că este important din punct de vedere juridic să fie ale noastre pentru ca noi să putem investii un ban fără să fie nici un fel de problemă.

Dl. Claudiu Coman

De acord, noi acum purtăm discuții ca să nu pierdem timpul dar din punct de vedere juridic prima oară trebuie să ni se dea dreptul de proprietate. Domnul Maxim.

Dl. Maxim Adrian

Stimați colegi, având în vedere că tot discutăm despre o strategie unitară v-aș propune să luăm în discuție și la comisia de cultură, Muzeul Satului din Bran pentru că și el a rămas la Ministerul Culturii, nu se ocupă nimeni de el, am pierdut castelul, avem cei mai mulți turiști, deci eu zic să luăm în discuție ca să recuperăm și acest muzeu ca să rămână ceva public acolo în zona centrului Branului.

Dl. Claudiu Coman

Foarte bună intervenția domnul Maxim, am primit solicitarea, am trimis-o către Minister, o să rog executivul să urmărim să vedem care este situația și să reluăm dacă mai este nevoie să mai facem ceva, să mai facem, inclusiv am înaintat o adresă comună împreună cu Prefectura Județului Brașov, dar știți ce a spus domnul consilier Oltean că îl sperie. Nu? Nu-1 sperie Ministerul Culturii. Domnul Danu.

Dl. Aurelian Danu

Domnule vicepreședinte, stimați colegi, eu aș fi rezervat să reducem la o singură persoană competența și mă refer la domnul director al Muzeului Județean de Istorie. Eu consider că avem foarte mulți manageri de muzee în municipiul Brașov, în județul Brașov care merită mai multă atenție dar aș vrea să vă aduc aminte domnule vicepreședinte că acum două ședințe de plen l-am rugat pe domnul director de la Muzeul Județean de Istorie să vină la o ședință a celor trei comisii juridică, cultură și Comisia economică pentru a clarifica toate aspectele care țin în primul rând de ce spuneați mai devreme, clarificarea cu Muzeul Județean de Istorie. Din păcate am înțeles că a avut un program foarte încărcat și două luni de zile nu ne-a prea băgat în seamă. Nu cred că mai este cazul să îi mai facem o invitație, eu cred că ar trebui să îi facem o convocare și o rog pe doamna secretar să convoace conducerea Muzeului Județean de Istorie Brașov la o dată pe care o putem con venii împreună cu domnul vicepreședinte și cu cele trei comisii pe care le-am enunțat mai devreme. Asta pentru a clarifica ce spuneați. La Muzeul Județean de Istorie noi putem aloca bani, la Muzeul de Istorie, cum nu respectă dumnealui o legislație care este existentă în vigoare și refuză să schimbe acea banală ștampilă pe baza legislației în vigoare, cred că ar trebui să avem un pic o cu totul altă abordare. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

De acord și lucruri bune și lucruri mai puțin bune, o să vă rog într-adevăr doamna secretar să facem această convocare. Propun termenul de 30 septembrie, maxim până în 30 septembrie. Punctul 33 informare privind darea în folosință gratuită a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Brașov către Județul Brașov. Iarăși este o chestiune delicată, la cultură avem foarte puțini bani alocați, Curtea de Conturi consideră cu putem obține beneficii și din cultură și nu faptul că noi trebuie să subvenționăm într-un anumit fel aceste cheltuieli culturale în slujba comunității și că de fapt sunt niște investiții nu cheltuieli. în ceea ce privește spitalele aici este vorba de două staționare, pe hotărârea inițială din 2003 au fost Tractorul, Astra și Mârzescu, primăria a venit în 2015, în mai, cu o altă hotărâre prin care a completat hotărârea inițială și aici cred că trebuie să purtăm o discuție ce ne dorim în viitor cu aceste staționare, e vorba în primul rând de niște erori materiale care trebuie corectate, dacă dorim doar să le luăm în administrare și pe hotărârea respectivă, actuală, le luăm în administrare cu o limită, deci ar trebui modificată această limită, orice modificare trebuie făcută cu acordul consiliului local și clădirea ca atare se concesionează pe un termen de 49 de ani. Probabil iarăși aici juridic trebuie văzut, e vorba de hotărârea din 2003 pe 49 de ani și deja au trecut 12 ani sau din 2015 pe 49 de ani. Pe de altă parte am purtat discuții și cu executivul și cu comisiile și cu delegația permanentă și cu comisia de sănătate și s-a creionat următorul punct de vedere, să continuăm acum demersurile și să emitem o hotărâre prin care să ne înscriem dreptul de administrare asupra acestor spitale iar cu ajutorul dumneavoastră să votăm acum în plen o comisie formată din 5 sau din 7 persoane cu următoarele obiective : primul obiectiv ar fi să avem un proces-verbal de predare-primire ca să vedem exact, fizic, ce primim la ora actuală. A doua chestiune să propunem modificări și la hotărârea respectivă de consiliu local dacă este cazul, mă refeream la modalitatea în care noi, dacă o primim, o luăm în administrare, e o problemă legată de ce atribuții mai are consiliul local, drepturi și obligații și sigur tot această comisie să decidă dacă păstrăm doar dreptul de administrare sau dacă vom face demersuri pentru transferarea totală a dreptului de proprietate. Deci comisia să decidă pe o temeinică analiză și asupra acestui aspect iar ca termen cred că tot 30 septembrie ar fi cel mai bine.

Dna. Luminița Olteanu

Domnul președinte cred că și comisia aceasta ar trebui să propună ce investiții trebuie făcute de principiu acolo și să le analizați. Și valoarea rămâne la noi sau la primărie?

Dl. Claudiu Coman

Asta este problema, cred că pe urmă, ulterior va trebui să numim o comisie care să se ocupe de această chestiune pentru că nu știm. Noi asta trebuie să vedem, îl trecem cu totul în proprietate noastră, este fezabilă, dacă luăm dreptul de administrare ce presupune lucrul acesta. Acum noi votăm demersurile pentru a lua dreptul de administrare. El e început și trebuie să-l formalizăm printr-o hotărâre. Deci eu cred că obiectivele pe care vi le-am spus sunt cele mai fezabile iar la comisie ar trebui să numim pe cineva de la patrimoniu, cineva de la sănătate, cineva de la tehnic iar din consilierii județeni cineva de la Comisia de sănătate și cineva de la Comisia economică și juridicul. Vă rog domnul Comea.

Dl. Claudiu Cornea

Ca și nominalizare din partea plenului m-aș gândii că cea mai potrivită persoană ar fi doamna Câju, dânsa fiind președintele Comisiei de sănătate, urmând ca ceilalți colegi dacă mai au propuneri să le facem și să trecem repede de acest punct.

Dl. Claudiu Coman

Din partea Comisiei juridice o propunere și din partea Comisiei economice o propunere.

Dl. Vasile Ungureanu

Din partea Comisiei juridice pentru că tot face parte și din Comisia de sănătate și știe despre ce este vorba pe doamna Luminița Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Eu sunt plecată în perioada asta, mulțumesc dar nu pot.

Dl. Claudiu Coman

Da dar perioada este lungă, este până în 30 septembrie, deci nu e o problemă. Doamna Olteanu totuși nu poate, vă rog domnul Ungureanu altă propunere.

Dl. Aurelian Danu


în mod normal al trebui să meargă președintele de comisie, eu îl propun pe domnul Ungureanu.

Dl. Claudiu Coman

Deci domnul Ungureanu. La comisia economică? Deci Adi Gabor care reprezintă toată comisia și atunci îl propun pe domnul Veștea ca să fie un număr impar ca să conducă această comisie. De acord? Mulțumesc domnul vicepreședinte, iar de la patrimoniu pe doamna Mitarcă, de la Direcția de Sănătate pe doamna Bularcă iar de la tehnic vă rog domnul vicepreședinte să veniți cu o propunere.

Dl. Mihail Veștea

Doamna Boboc.

Dl. Claudiu Coman

Prima oară să votăm hotărârea 1 și anume înscrierea dreptului de administrare, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. A doua hotărâre cu acea comisie, am stabilit obiectivele, membrii și termenul de depunere al raportului, 30 septembrie. Vot secret că e vorba de persoane, procedură de vot secret, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat.

•y


Dl. Vasile Ungureanu

Deci nu făcea obiectul hotărârii precedente dar așa cum am discutat ieri, vă rog să adăugați la punctul precedent și o informare privitoare la se întâmplă cu clădirea CMZ-ului și serviciile noastre de acolo, ce bani dăm si ce nu dăm acolo. E extrem de important să știe toți colegii.

Dl. Claudiu Coman


Avem 6 puncte pe ordinea de zi 3 inițiale plus cele trei care au apărut prin intervențiile colegilor, proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu 12% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului de Etnografie Brașov. Discuții? Nu sunt discuții, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind aprobarea majorării numărului de persoane pentru delegația formată din consilieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, vot secret, culegem voturile, cu 18 voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă” pentru anul 2015 aprobat prin Hotărârea nr.234/26.05.2015 a Consiliului Județean Brașov. Este o eroare materială.

Dl. Mihail Vestea

Deci suntem în proceduri de licitație pentru adjudecarea lucrărilor de întreținere și de reparații pe drumuri, la măsurătorile preliminare pe procedură la lucrările de tratament bituminos pentru Rupea Gară-Homorod s-a constatat că mai trebuie suma suplimentată pentru ca înainte de tratamentul bituminos să se facă operații acolo unde sunt găuri în asfalt. Am identificat și surse astfel încât pe total program, nu se schimbă nimic. în urma măsurătorilor am găsit de unde să luă bani astfel încât totul să rămână în parametrii. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

îi avem aici pe primarul din Șoarș și pe primarul din Jibert pe care putem să îi asigurăm că licitațiile din zonele respective pentru reparații drumuri, care se fac pe bază de cerere de ofertă sunt în derulare. După ce votăm dacă doriți să aveți o luare de cuvânt să veniți aici în față pentru a putea să utilizați microfonul. Deci să votăm punctul 3 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 de pe ordinea de zi informare cu privire la starea proiectelor culturale depuse. Vă rog domnul Ambrus.

Dl. Ambrus Carol

Mulțumesc domnul președinte, foarte pe scurt știți distinși colegi că anul acesta am mers pe principiul proiectelor pentru activități culturale. Vă informez că au fost depuse 26 de proiecte din care două au depășit termenul orar limită, deci nu sunt luate în considerare. Din 24 de proiecte 13 au fost aprobate și 11 respinse pe diferite probleme de procedură și de formă. Ce concluzii putem trage de aici? în primul rând sunt inadmisibil de puține activități culturale aprobate pentru municipiul Brașov. Punctul 2, constatăm că există, din păcate, o lipsă de experiență în scrierea proiectelor de către cei care se ocupă de organizarea activităților culturale. Am reușit să îi descurajăm pe cei care ar putea să participe la activități culturale, mă refer aici la ONG-uri și la instituții publice care pot accesa aceste fonduri și totodată constatăm că am reușit să introducem o birocrație, aș zice, excesivă în actul de cultură. întrucât actul de cultură înainte de toate nu este de ordin birocratic, eu vă propun distinși colegi să fiți de acord ca să scriem încă o sesiune de proiecte, de depunere de proiecte fiindcă ne-au rămas bani care pot fi cheltuiți pentru activități culturale, există timp suficient pentru a derula o procedură nouă și în orice caz trebuie să încurajăm în continuare activitatea culturală. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc domnule Ambrus pentru informarea făcută, sigur că în ședința de astăzi de luni a executivului am discutat și această problemă și am solicitat aparatului de specialitate să ne facă o analiză și să vedem dacă este posibil. în mod sigur vom face încă o sesiune anul acesta, să vedem dacă această sesiune va fi gândită ca un program multianual adică în această sesiune să se aloce proiecte pentru prima jumătate a anului viitor și în sesiunea din aprilie a anului viitor pentru a doua jumătate a anului viitor sau suntem în stare ca în a doua sesiune, tocmai datorită acestei lipse de experiență și a fondurilor care ne-au mai rămas să o calăm exact pentru perioada care ne mai rămâne din acest an. Deci am făcut această discuție și vă mulțumim pentru intervenție și pentru aprecieri. Adi Maxim vă rog.

Dl. Adrian Maxim

Având în vedere că acum două mandate era domnul Bejan, se ocupa de comisia de cultură, se edita o broșură și toate evenimentele culturale care există în județul Brașov sunt prinse acolo. Putem să le inventariem să vedem care localități mai doresc să le mai țină, deci avem o bază de la care putem pomii. Vă putem pune la dispoziție acest material.

Dl. Claudiu Coman

O foarte bună idee, vă mulțumim, domnul Veștea.

Dl. Mihail Vestea

9

Eu așa avea o simplă solicitare, sunt de acord cu colegii consilierii județeni, aș avea o solicitare către Comisia de cultură, când puteți, în termenul cel mai scurt să ne întâlnim și cu membrii din aparatul de specialitate al consiliului județean ca să facem o analiză pe ceea ce s-a întâmplat cu licitația să vedem în ce măsură procedura pe care am aprobat-o sau regulamentul merită să fie îmbunătățit și totodată să vedem și pașii pe care trebuie să îi facem. Rugămintea mea este să ne <■ întâlnim pentru a da drumul și la procedurile de licitație pentru realizarea a ceea ce spunea și colegul Claudiu Coman acea strategie din domeniul culturii la nivelul județului Brașov. Deci rugămintea mea domnule președinte de comisie este să ne spuneți când puteți și să ne întâlnim cât mai repede.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, rămânem după plen pentru a discuta calendarul. înainte de a vota punctul 5, este vorba de acea suplimentare Rupea-Homorod-Mercheașa-județul Covasna cu 120.000 de ron din excedentul bugetar plus TVA, deci din excedentul bugetar, pentru a demara procedurile tehnice pentru acel drum îi dau cuvântul domnului primar, dar foarte scurt domnul primar.

Dl.Boeriu Iancu

Foarte scurt, mulțumesc că îmi oferiți această posibilitate, suntem la aproape o lună și jumătate până la deschiderea anului școlar, știm foarte bine că procedurile ; durează. Conform OG 34/2006 privind achizițiile publice vă rog insistent prin personalul de specialitate să fie publicat pe SEAP pentru că intrăm aproape în toamnă. Dacă vor fi din nou contestatații și aveți experiența acestor contestații, deja nu mai putem vorbii de drumul rușinii, de Șercaia-Hoghiz, vorbim aici de drumul 105 A drumul dezastrului și rușinii. Colectorii de lapte, oamenii care vin, firmele care alimentaeză cu diverse alimente, pâine și așa mai departe, începem cu microbuzele școlare circulația, e dezastru nu se mai poate circula, știți foarte bine


cât durează procedurile, urgentați vă rog din suflet și totodată, probabil că la rectificarea bugetară care a avut loc ieri, vor fi alocate niște sume pentru județul Brașov, să aveți în vedere să acoperim tot traseul pentru că în discuția anterioară a fost vorba de la Rupea la Jibert, ori până la intersecția cu 104 la Șoarș mai sunt încă 12 km. Deci încă odată, vă rog insistent, haideți să publicăm pe SEAP această procedură pentru că oricum sunt cele 45 de zile, urmează 7 zile pentru atribuire, 7 zile pentru contestații și așa mai departe, întârziem enorm de mult. Mulțumesc.

Dl. Paul Enache


Deci eu înțelesesem ieri la o discuție pe care am avut-o cu domnul Veștea că vor începe lucrările și pe acest drum Rupea-Jibert-Șoarș-Rupea. Este un dezastru. Păi dacă nu facem nici acum eu vă spun că pun 500 de oameni de acolo din zonă în autobuze, le plătesc eu și îi aduc aici în față la prefectură și în consiliul județean. Este inadmisibil, oamenii își distrug mașinile, nu mai vin să le ia laptele la amărâții ăia care își asigură existența după 3-4 vaci fiindcă nu au pe unde să mai circule. Deci despre asta este vorba, nu e nimeni nebun ca să ceară să se facă un drum care are trei gropi. Pe acela nu se mai poate circula. începând de la Rupea până la Jibert. Vă rog insistent să luați toate măsurile necesare să înceapă lucrările cât mai urgent și nu numai la acest drum ci la toate drumurile din județ care au fost stabilite.

Dl. Claudiu Coman


Mulțumesc pentru intervenție, noi ca executiv am vrut și cu ajutorul dumneavoastră, să sensibilizăm pe toată lumea cu privire la aceste aspecte. In ceea ce privește atribuirile directe, care și ele se fac tot pe SEAP, până vineri pentru 9 din situațiile întâlnite se depun ofertele. Mai sunt încă trei investiții pe cererile de ofertă unde valorile sunt mai mari și nu se poate face atribuire directă unde dacă înțeleg bine până pe 6 august se încheie depunerea ofertelor. Deci suntem în maximul de termen pe care l-am putut face pentru ca în luna august să fim în măsură să intervenim. De aceea, tocmai ca să nu existe nici o discuție, am început în același timp derularea întregului plan de reparații pe care noi l-am votat. Pe de altă parte, toate bunele noastre intenții, cu toate că respectăm legea la virgulă, uitați ce primim. Subscrisa X, nu vreau să fac publicitate nici pozitivă nici negativă, una din societățile care este parte a acordului cadru, știți că acel acord cadru pe care ne chinuim să îl atribuim din august anul trecut, tot continuă ca și proces. S-au contestat unii pe alții, am avut doi câștigători, după aia au ajuns trei, după aia Curtea de Apel a dat dreptate celui de al treilea, că nu trebuie să fie 3 trebuie să fie 2 și noi reluăm procedura între cei trei să vedem ce avem de făcut. Deci procedura este reluată, este în desfășurare, cine știe ce Dumnezeu mai urmează. Dar până nu avem clar un câștigător și semnat contractul și pe urmă să facem acel dialog competitiv, legea ne lasă să intervenim pentru că altfel ce facem? Nu asta era discuția? Altfel stăm până, s-ar putea și până la sfârșitul anului și să nu facem nimic. Și totuși unul dintre dânșii ne trimite o adresăîn care ne comunică că trebuia să preluați reluarea adresei emise de instituția dumneavoastră în calitate de autoritate contractantă precum și a raportului procedurii și la reluarea procedurii de atribuire de la etapa evaluarea ofertelor. Asta am și făcut. Cu toate acestea, spun dânșii, ați lansat o procedură paralelă, situație care creează grave suspiciuni asupra modului de abordare și de respectare de către dumneavoastră a hotărârii judecătorești. Prin urmare vă solicităm să ne comunicați când, unde, cum f și în ce măsură ați dat curs hotărârii judecătorești obligative și definitive a instanței de judecată. O gravă confuzie, dar o să răspundem conform legii. Se formulează răspunsul în sensul în care noi am avea dreptul să facem această procedură. Deci vă informez încă odată că suntem toți parte, noi nu v-am solicita vreodată să faceți ceva care nu este în conformitate cu legea. Deci noi până nu avem o decizie clară, cine a câștigat această licitație și procedura este în mod evident în desfășurare, trebuie să găsim o soluție. Ce se întâmplă dacă în perioada în care se lucrează, deci sunt lucrări pe teren, se dă un câștigător? în perioada respectivă, acolo unde nu s-a terminat lucrarea se sistează lucrarea, se plătește pe situație de lucrări cât a fost făcut până în ziua respectivă și cei care au câștigat această licitație pe acord-cadru intră și lucrează în continuare. Dar noi nu putem să așteptăm la infinit, dar vă asigurăm încă odată, atât în numele meu cât și a colegului Veștea, că am respectat la strictețe ce ne spune legea și tocmai că am făcut această chestiune pentru ca aceste drumuri să fie reparate, . pentru că noi am fost împreună în tot județul. Am fost și la Jibert, la Jibert ne-am ’ întâlnit cu 100 de oameni și dânșii au dreptate. Păi până la urmă le punem afacerile în pericol, punem mașinile în pericol. Asta este datoria noastră să administrăm drumurile județene. Deci mulțumim pentru intervenții și facem apel la dumneavoastră și la primari, în momentul în care se derulează aceste investiții noi sigur că avem responsabili de zonă, să fiți prezenți în teren și să urmăriți și dumneavoastră cum se execută lucrările, pentru că avem nevoie aici de intervenția și simțul civic al tuturor și dumneavoastră, consilieri județeni, la fel. Ce rugăminte am avut? Să sperăm că până la jumătatea lui septembrie terminăm tot ce am avut aprobat prin planul de reparații și vă rog să vedem ce ne-a mai rămas. Că dacă mai putem să facem ceva, să facem. Avem pe 31 august la următoarea ședință, o să avem tot ședință festivă pentru că este Ziua Limbii Române, iarăși un eveniment care nu este mediatizat așa cum ar trebui. Deci pe 31 august o să facem și rectificarea, vedem |r exact ce bani ne-a dat Guvernul la consiliul județean. Pe toți primarii îi rugăm să se E, uite pe Monitorul Oficial, să se uite pe comunicările de la finanțe, să vadă fiecare primărie ce bani a mai primit. Este vorba de acele sume de echilibrare pe care le dădeam noi la începutul anului, au primit o parte din bani și unele primării nu au primit deloc la începutul anului, direct de la finanțe, acum Guvernul dă alți bani în contul acelor sume de echilibrare. La fel consiliul județean primește în ceea ce înseamnă bugetul propriu al consiliului județean în completare față de ce s-a dat la începutul anului. Vom face o analiză serioasă și sigur că vom duce la drumuri cât de mulți bani putem din aceștia.Haideți să votăm punctul 5 de pe ordinea de zi, procedură de vot, 120.000 plus TVA, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 și ultimul de pe ordinea de zi vă rog informare cu Centrul Militar Zonal. în discuția pe care am avut-o în cadrul delegației permanente a consiliului județean care cuprinde președinții de comisii și liderii de grup, am sesizat din nou că avem unele probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Nu este posibil ca noi să avem spații disponibile, dar în același timp să avem unități care ne sunt subordonate și care să stea în alte spații unde trebuie să plătim chirie. Deci trebuie să facem o analiză extrem de serioasă din acest punct de vedere și ne-a sărit în ochi, ca să spunem așa, situația de la Centrul Militar Zonal. în momentul de față nu plătim nici o chirie, dar s-ar putea ca în viitor să ne fie impusă o chirie. Pe de altă parte vis-a-vis de modul în care noi ne eficientizăm dispozitivele, noi acolo la CMZ, noi păzim obiectivul respectiv din banii pe care noi îi aprobăm și cu propria noastră instituție de pază. Iarăși este o chestiune care trebuie discutată și care trebuie, cred eu, reglată în alt fel decât în felul actual. însăși direcția noastră de pază la ora actuală, dacă nu mă înșel, plătește o chirie într-un anumit spațiu. Eu cred că ar trebui și pe dânșii să îi realocăm și să îi ducem într-un spațiu disponibil ca să nu mai plătim aceste cheltuieli suplimentare. Aceasta este discuția și am cerut ca până data viitoare să avem o situație exactă cu privire la aceste spații pentru că nu este în regulă să ai spații libere și tu să plătești chirii în alte spații. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Foarte scurt, de abia ieri am înțeles că de fapt clădirea CMZ nu este în proprietatea consiliului județean și după câte am înțeles ar fi singura din țară în situația asta. Restul, toate clădirile centrelor militare zonale județene sunt în proprietatea consiliilor județene, dar nu înțeleg atunci cum am făcut noi investiții în reparații capitale acolo, nefiind clădirea noastră.

Dl. Claudiu Coman

Nu este singura situație din țară și s-au făcut investițiile pe baza hotărârilor legate de dreptul de administrare care ne-a fost dat. Vă mulțumesc declar ședința închisă.

p. Președinte, Vicepreședinte Coman Claudiu

Secretar, Dumbrăveanu Maria