Hotărârea nr. 260/2015

Hotărârea.nr. 260 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov.


H Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.260

din data 29.07.2015

- privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.8078/06.07.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Brașo, prin trasformarea postului, din medic primar specialitatea boli infecțioase poz.8 din statul de funcții, post vacant în medic specialist specialitatea boli infecțioase poz. 11 din statul de funcții, post vacant;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.'*a" și alin.(2) lit."c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lil.d din Legea nr.95,/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă Statul de funcții al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Consiliul Județean Brașov

Direcția de Sanatate si Asistenta Medicala

Spitalul de Boli Infectioase Brașov

Brașov, str.Mihai Viteazu nr.9, tel.422490

Nr.paturi 107


Aprobat cu HCJBV nr: In ședința din data:

/x Rrcsec/Znfc

Comort cJciupli

STAT DE FUNCȚII PENTRU ANUL 2015


Nr.crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/treapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

i

2

3

4

6

7

8

A. Finanțare din venituri proprii

MANAGER

medic boli infectioasae

s

ii

1

3918

640

4558

2

DIRECTOR ANANC1AR CONTABIL

economist

s

n

i

3305

540

3845

3

DIRECTOR MEDICAL

medic boli infectioasae

s

ii

i

3774

620

4394

4

MEDIC PRIMAR SEFSECȚIE

boli infectioase

s

li

2

8244

1571

9815

5

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

laborator

s

ii

1

3715

2096

5811

6

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

s

1

2795

665

3460

7

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

pediatrie

PL

2233

370

2603

8

MEDIC PRIMAR

boli infectioase

s

8

25391

6499

31890

9

MEDIC PRIMAR

laborator

s

1

3357

1872

5229

10

MEDIC PRIMAR

radiologie

s

1

3136

1321

4457

11

MEDIC SPECIALIST

boli infectioase

s

3

7829

1510

9339

12

MEDIC SPECIALIST

terapie iniettsiva

s

1

2306

1333

3639

13

FARMACIST

farmacie

S

1

1610

419

419

14

PSIHOLOG PRINCIPAL

S

1

2619

1153

3772

15

ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

s

1

2619

1153

3772

16

BIOLOG SPECIALIST

laborator

s

2

4294

2474

6768

17

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

medicina generala

s

8

20555

6478

27033

18

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

medicina generala

SSD

1

1903

484

2387

19

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

medicina generala

PL

22

43058

11139

54197

20

ASISTENT MEDICAL

medicina generala

PL

10

16605

3782

20387

21

ASISTENT MEDICAL

farmacie

PL

1

1814

400

2214

22

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

laborator

PL

3

5960

3489

9449

23

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

radilogie

PL

1

2017

684

2701

24

ASISTENT MEDICAL

dietetica

PL

1

1570

305

1875

25

STATISTICIAN MEDICAL PRINCIPAL

M

1

1625

405

2030

26

REGISTRATOR MEDICAL

M

3

4257

1077

5334

27

INFIRMIERA

M

22

24339

7135

31474

28

ÎNGRIJITOARE

G

4

4200

682

4882

29

SPALATOREASA

G

3

3150

465

3615

30

ECONOMIST IA

S

3

6178

1731

7909

31

ECONOMIST 11

S

1

1683

430

2113

32

INSPECTOR DE SPECIALITATE 1

S

3

6516

1731

8247

33

INSPECTOR DE SPECIALITA'I E DEB

S

1

1050

171

1468

34

CONSILIER JURIDICI

S

1

1649

441

2090

35

REFERENT IA

M

1

1574

357

1931

36

MAGAZINER 11

G

1

1220

186

1406

37

ȘOFERI

M

1

1466

233

1699

38

MUNCITOR CALIFICAT 1

fochist

M

3

3853

672

4525

39

MUNCITOR CALIFICAT 11

fochist

M

1

1374

213

1587

40

MUNCITOR CALF1CAT1

zidar

M

1

1421

224

1645

41

MUNCITOR CALIFICAT IV

instalator

M

1

1033

186

1219

TOTAL


125         241215


67336


308551


B. Finanțare de Ia Bugetul de Stat

TOTAL


TOTAL GENERAL


130         249479


69483          318962


42

MEDIC REZIDENT AN IV

terapie intensiva

S

1

2025

1037

3062

43

MEDIC REZIDENT AN 11

boli infectioase

S

2

3386

600

3986

44

MEDIC REZIDENT AN 1

boli infectioase

S

2

2853

510

3363

8264

2147

10411

-funcții dc conducere: -funcții de execuție:

8

122


Total posturi aprobate, din care:

-venituri proprii                125

-bugetul de stat                  5

Total posturi aprobate, din care:


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,