Hotărârea nr. 239/2015

Hotărârea nr. 239- privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26.06.2015

.România
Consiliu! Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.239 din data de 29.07.2015

- privind aprobarea procesului ™ verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iunie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.07.2015

Analizând procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iunie 2015;

Având în vedere dispozițiile art.42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iunie 2015.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE


Coman Claudiu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 iunie 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipește domnul consilier județean Aurelian Danu, domnul consilier județean Enache Paul, domnul consilier județean Cristei Nicolae și domnul consilier județean Popa Mihai. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Coman Claudiu

Stimați colegi începem ședința cu rugămintea să încercăm să fim extrem de eficienți, la ora 11:30 mai avem o ședință aici, este vorba de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență care dezbate măsurile care se impun a fi luate datorită secetei cu care ne confruntăm. La ora 13:00 mai avem AGA de la ISO Mediu. Avem din 33 de consilieri, 28 prezenți. Ordinea de zi este formată din 20 de puncte plus punctul 21 diverse, la diverse avem 13 puncte pe ordinea de zi, toate au trecut prin cel puțin două comisii așa cum prevede regulamentul nostru de organizare și de funcționare. Dacă aveți dumneavoastră vreo propunere de făcut? Domnul Vasile Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Bună ziua, domnule președinte, am două probleme privitoare la această ordine de zi și anume la primul punct de pe ordinea de zi și la ultimul de la diverse și anume la primul punct la procesul verbal, data trecută la cererea mea și practic și cu susținerea dumneavoastră, am spus atunci că cer ca direcția juridică să ne aducă la cunoștința plenului, a consilierilor, tot ceea ce s-a întâmplat în domeniul juridic și anume toate contractele cu diferiți avocați sau alți consultanți juridici, ce anume s-a întâmplat cu ele, cât au costat, dacă am câștigat, dacă am pierdut. în sfârșit, înțeleg că nici nu s-a făcut, nu că e în curs de realizare și aș dori totuși să am din partea dumneavoastră un punct de vedere la această problemă, dacă l-ați anulat, dacă ați făcut altceva?

DL Claudiu Coman

O să discutăm când ajungem la punctul de pe ordinea de zi.

DL Vasile Ungureanu

Și tot data trecută am cerut la unul din puncte, la cel pe care l-am amânat ca Comisia de transport să discute cu toți cei care sunt interesați într-o anumită privință și anume atât cu cei care cer să li se dea drept de licență pe un traseu care deja este licitat de către consiliul județean, cât și cu firma care ar fi în pagubă, să zic așa, în cazul în care li s-ar da și altora ceea ce s-a aprobat. Și dumneavoastră ați zis același lucru, înțeleg că s-a ținut ședința fără să îi cheme pe toți. Acum nu e o problemă deosebită cu ce a rezultat din ședință

DL Claudiu Coman

Rugăminte, o să discutăm la punctul 2.

DL Vasiie Ungureanu

Nu vreau să insist pe tema asta, iar la ultimul punct, la punctul 13 diverse o să am niște completări, nu numai eu ci și alți colegi de ai mei, la momentul respectiv.

Dna. Mariana Câju

La punctul 3 de la diverse este o completare, o să o fac la momentul respectiv.

DL Claudiu Cornea

Rugămintea mea este să îmi permiteți ca la capitolul diverse să fac o scurt informare cu privire la delegația în Suedia în perioada 9-12 iunie. Mulțumesc.

DL Crizbășean Dorin

Referitor la intervenția domnului Vasiie Ungureanu la Comisia de transport, părerea mea este că nu mai are rost să mai schimbăm absolut nimic din ordinea de zi fiindcă Comisia de transport nu este comisie de împăciuire.

DL Claudiu Coman

Nu schimbăm, venim cu argumente dacă este cazul la punctul 2.

DL Crizbășan Dorin

Nu, nu, deci la Comisia de transport noi am avut mai multe puncte pe ordinea de zi, le-am dezbătut, ne-am asumat tot ce am avut pe ordinea de zi, lucrurile sunt clare și nu avem de ce să invităm în Comisia de transport toți agenții interesați. Avem un punct de vedere formulat foarte clar, domnul Vasiie Ungureanu a făcut parte din Comisia de transport, nu înțeleg de ce și-a dat demisia dacă acum are puncte de vedere diferite de noi, plenul consiliului județean va vota în consecință. Nu cred că mai avem ce discuta pe acest punct.

DL Mihail Vestea

Aș avea și eu o completare la diverse, o informare cu privire la deplasarea pe care am făcut-o în Turcia și o declarație.

DL Claudiu Coman

Dacă nu mai sunt alte completări vă rog să trecem la vot, ordinea de zi cu cele trei puncte pe care le-am aprobat acum, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. între timp a apărut și doamna Minea, suntem 29. La punctul 1 de pe ordinea de zi dați-mi voie să fac o completare la ce a spus domnul Ungureanu și vă rog domnul Ungureanu ca să nu mai fie absolut nici o discuție, aveți perfectă dreptate iar ceea ce ați spus dumneavoastră să și formalizați astăzi în scris și în termen de 10 zile în acest fel veți primi răspunsul așa cum prevede legea.

DL Vasile Ungureanu

Domnule președinte, noi, dumneavoastră și cu mine, data trecută am cerut să se prezinte plenului raportul aici în presă, nu mă apuc să scriu eu pentru mine.

DL Claudiu Coman

Tocmai pentru că se cere prezentarea în fața plenului ar fi bine să facem și această chestiune, eu nu vă ascund faptul că am văzut o informare pe 544 solicitată de o asociație vis-a-vis de aceste cheltuieli așa că materialul este pregătit. înțeleg că el trebuie doar formalizat că același material care a fost dat pe 544 poate să fie dat publicității, la cererea dumneavoastră, o să fie terminat în maximum 10 zile, o să vă fie înmânat și pe urmă îl prezentăm plenului. Deci vot punctul 1 dacă nu mai sunt alte completări, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DRABUS SPEED S.R.L., pe traseul Zărnești (centru CEC) - Poiana Mărului - Râșnov (SC PROTEC DAC SRL punct de lucru SC D.M. Elekcrom SRL - parcare incintă) și retur. Este un punct care a fost amânat de două ori cu atribuirea unei licențe de traseu. S-a discutat despre el cu cele două intervenții ale colegilor, dacă mai vrea cineva să facă o intervenție? Dacă nu să trecem la vot, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentelor nr.6 și nr.8, situate în imobilul din Municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.ll. Dacă sunt discuții? E problemă patrimonială, știți că data trecută a fost pe ordinea de zi, nu s-au strâns 24 de voturi, deci vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.5, situat în imobilul din Municipiul Brașov, str. P-ța Sfatului nr.l. dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea imobilului situat în orașul Rupea, str. Republicii, nr.349, județul Brașov. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Discuții? Dacă nu sunt discuții, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare de către Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov în dos.nr.1595/62/2015. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Secție Medicină Fizică și Balneologie. Discuții? Domnul Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Domnule președinte eu nu știu dacă asta face obiectul plenului.

DL Claudiu Coman

Face.

DL Vasile Ungureanu

Avem noi ca obiect să aprobăm? Până la ce nivel ne ducem?

DL Claudiu Coman

Până la nivelul de șef de secție. Dacă nu mai sunt alte discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Intr-adevăr domnul Ungureanu are dreptate ca și principiu și nouă ni s-a părut puțin cam mult dar aceasta este procedura și trebuie să ținem cont de ea. Punctul 9 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală. Nu avem de foarte mult timp spitalele în subordine, au fost multe situații în care oamenii au fost pe posturi interimari și de aceea până acum nu s-a ajuns să validăm în plen astfel de situații pentru că nu au existat. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind validarea rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov pentru ocuparea postului vacant de Șef Secție Clinică Oncologie Medicală. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind aprobarea completării art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 144/29.04.2015 privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2015. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezentare în vederea apărării intereselor Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în litigiile cu personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. După cum bine știți datorită faptului că cei care asigurăm conducerea Consiliului Județean Brașov și cei care au asigurat-o dea lungul timpului am aprobat atât un spor de dispozitiv de 25% cât și tăierea acestui spor cât și în conformitate cu ceea ce vom primii de la Curtea de Conturi, probabil că va trebui să mergem pentru recuperarea prejudiciului creat datorită acordării 7 luni acestui spor de dispozitiv considerat nelegal de către Curtea de Conturi, în mod inevitabil am intrat deja pe contencios administrativ în litigii cu angajații consiliului județean. Pentru că este posibil ca în astfel de litigii angajați! noștri, mai ales din partea juridică, să fie într-un potențial conflict de interese, dânșii și mergând în justiție pentru a încerca să rezolve acolo ceea ce dânșii consideră ca fiind niște tăieri care nu ar fi trebuit făcute și ar trebui în același timp să apere și pe cel care a exercitat la un moment dat atribuțiile președintelui, pentru că ordonatorul principal de credite este cel care este considerabil și răspunde în fața legii de aceste decizii, în urma discuțiilor pe care le-am avut la nivelul executivului am făcut această propunere ca pentru aceste chestiuni care nu sunt legate nici de Mihail Veștea, Claudiu Coman, ca persoane fizice sau Mihai Pascu sau Aristotel Căncescu sau cine a mai exercitat atribuțiile președintelui, ci de funcția de președinte de consiliu județean, am venit cu această propunere pentru a nu exista potențial conflict de interese la nivelul angajaților noștri ca din punctul de vedere al executivului interesele în aceste procese ale executivului, apărarea, că aici este vorba de apărare să fie rezolvate printr-un contract cu o firmă de avocatură. Deci acesta este motivul pentru care am făcut această solicitare. Dacă mai sunt alte discuții? Doamna Luminița Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Revenind la acest spor de dispozitiv, domnule vicepreședinte, eu vreau să vă spun că, din informațiile pe care le știu eu, acest spor de dispozitiv a fost dat printr-o hotărâre judecătorească, deci acești oameni au avut dreptul să îl ia. Până în august au fost exonerați de sumele care sunt, iar vis-a-vis de deciziile dumneavoastră pe care le~ați luat este normal ca acești oameni să se îndrepte împotriva dumneavoastră pentru că să conteste acest lucru, cu tăierea a 25% se ajunge sub salariul minim pe economie, fiindcă eu am mai spus și în ședința trecută și o spun și acum, cel mai important lucru este să meargă pe ce înseamnă valoarea salarială, pentru că nimeni nu are dreptul să taie valoarea salarială a oamenilor care lucrează având în vedere că la 1 ianuarie 2010 a apărut Legea 330 pe care am aplicat-o și spuneam foarte clar că la articolul 10 trebuie ca valoarea salarială să nu scadă. Au fost ordonatori de credite care au tăiat atunci și a apărut ordonanța 1/2010 care a dat sumele complementare. Deci în consecință eu cred că acest lucru oamenii îl merită și trebuie să se bată pentru el.

DL Claudiu Coman

Și noi considerăm la fel, acesta este motivul pentru care 8 luni de zile am și aprobat și am și dat acest spor de dispozitiv.

Dna. Luminița Olteanu

Păi atunci faceți o acțiune și scrieți acolo să se judece în lipsă, fără a avea avocat.

DL Claudiu Coman

In situația în care ordonatorul de credite răspunde, judecarea în lipsă înseamnă că prejudiciul va fi recuperat de la ordonatorul principal de credite.

Dna. Luminița Olteanu

Nu e adevărat, dumneavoastră faceți acțiunea, se poate judeca în lipsă.

DL Claudiu Coman

Noi facem acțiunea, fiecare face ce trebuie să facă, nu este prima oară când o spunem public, situația este jenantă, este extrem de neplăcută, noi aici vorbim doar de principii și am și spus în preambulul intervenției mele și în asentimentul colegului meu Mihail Veștea, că noi nici nu îi încurajăm dar nici nu îi descurajăm pe oameni în acțiunile pe care le fac. Noi considerăm că fiecare dintre angajați trebuie să facă ceea ce dânsul consideră normal să facă pentru a nu apărea potențial conflict de interese, doar solicităm dumneavoastră plenului să ne aprobe această posibilitate ca instituția pe care temporar noi o reprezentăm să fie apărată în instanță, nu de către juriștii consiliului județean ci de către avocați. Vă mulțumesc, domnul Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Domnul președinte Coman nu a spus că nu este normal ca personalului din consiliul județean să i se taie salariul, tocmai că este de acord că ar fi fost bine să nu li se taie, dar pentru că Curtea de Conturi îl obligă și îi obligă să recupereze de la oameni aceștia bani, dumnealui este obligat să se apere și să se apere legal iar dacă nu se apără atunci practic vina va cădea pe dumnealui, așa încât e normal să se poată lua un serviciu juridic de la un avocat. Mulțumesc.

DL Maxim Adrian

Stimați colegi hai să ne lămurim cu toții că mie nu îmi e clar, deci în momentul de față se judecă sindicatul, adică angajați! din consiliul județean cu conducerea consiliului județean. E clar sau nu? Cine cu cine se judecă?

DL Claudiu Coman

In momentul de față în contenciosul administrativ este înaintată o acțiune la care s-a făcut întâmpinare de către serviciul juridic cu mențiunea că din momentul în care dacă noi aprobăm achiziția de servicii juridice, acțiune va fi preluată în continuare de către avocați! respectivi, este vorba de 45 de angajați care au cerut suspendarea în instanță a hotărârii prin care am tăiat cei 25%. Pe de altă parte sunt un număr de alți angajați care într-o formă asociativă sau individuală se îndreaptă în justiție împotriva instituției considerând faptul că acești 25% nu au fost tăiați legal. Deci noi nu am tăiat acei 25% că ne-am gândit noi să îi tăiem, noi am spus după ce s-a pierdut un proces definitiv, a trebuit să punem în aplicare o hotărâre a Curții de Conturi. Dacă nu făceam acest lucru, pentru că știți la fel de bine ca și mine că dăm notă de relații, deja puteam să intrăm în zona abuzului de serviciu. Mai sunt alte completări? Dacă nu mai sunt vă rog să supunem la vot punctul 12 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov prin închiderea temporară a unui număr de paturi. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov. Discuții? Dacă nu, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Muzeul de Artă Brașov. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 202/27.05.2015 privind aprobarea participării Județului Brașov ca membru asociat în Asociația „ Grupul de Acțiune Locală - Microregiunea Valea Sâmbetei”. Aici este vorba de o completare cu privire la ce înseamnă stabilirea de cotizație, bineînțeles că cotizația va fi calculată din momentul în care apare hotărârea noastră, nu se plătește nimic retroactiv. Mai sunt alte discuții la această hotărâre? Dacă nu mai sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului privind modificarea prețului la apă potabilă, respectiv tariful la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare de către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu. Nu este prima dată când acordăm un astfel de mandat special, aceasta este procedura. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu sunt să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi s-a aprobat. Punctul 20 proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielior de transport al elevilor, al cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar spre școală și spre localitatea de domiciliu, pe anul 2015, de către unitățile de învățământ special și special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Primul punct de la diverse proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a votat. Punctul 2 de la diverse proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică Ia spitalele din subordinea Consiliului Județean Brașov. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membri și membri supleanți în Consiliile de Administrație


ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov. După ce am făcut inițial procedura, am constatat că o serie dintre colegii noștri și-au dat demisia. De aceea am convenit la nivelul executivului și după ce am discutat cu Comisia de sănătate, să facem o procedură extrem de transparentă, deci practic să lansăm o competiție internă în care cei care doreau din cadrul angajaților noștri, ai consiliului județean, să îți depună CV-ul și intenția de a concura pentru ocuparea acestor posturi de membri plini sau de membri supleanți în consiliile de administrație, după care odată ce au fost depuse aceste declarații de intenție și CV-uri, Direcția de Sănătate Publică a făcut procedura de selecție, după care Comisia de sănătate a avizat această procedură. Din momentul în care noi am terminat această procedură, am înțeles că au apărut două mici modificări din cauze care nu țin de noi și o rog pe doamna Câju, președinta Comisiei de sănătate, să ne spună despre ce este vorba.


Dna. Mariana Câju

Este o completare la punctul 3 și o să mă refer și la punctul 4 și o să vă rog să supuneți la vot separat pentru că la punctul 3 este o înlocuire de membru supleant la Spitalul Clinic de Copii, doamna Ciubotarii Mariana cu doamna Broscățan Ramona, amândouă doamnele au participat la procedură iar la punctul 4 de pe ordinea de zi, din partea Facultății de Medicină am primit o modificare, se înlocuiește domnul conferențiar universitar doctor Laurentiu Nedelcu cu doamna profesor universitar doctor Liliana Rogozea la Spitalul Clinic Județean de Urgență.

Dl. Claudiu Coman

La punctul 4 în sensul în care domnul Nedelcu și-a dat demisia și dânșii s-au întâlnit în timp util ca noua propunere să o poată înainta plenului, am ținut sub observație această chestiune și am știut-o tot timpul. Domnul Mihail Vestea.

DL Mihail Vestea


Am și eu o rugăminte, dacă aprobați să modificăm articolul 2 și articolul 4. La articolul 2 reprezentanții numiți ca și membri și membri supleanți au obligația de a consulta și informa Consiliul Județean Brașov prin Comisia de specialitate numărul 7 pentru sănătate. Aș dori să completăm aici punând și direcția de sănătate, adică să nu informeze numai Comisia de specialitate ci să informeze și direcția de sănătate din executiv și la punctul 4 cu ducerea la îndeplinire se însărcinează și direcția de sănătate pentru că apare doar spitalul și Comisia 7.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Rugăminte atunci, reprezentanții numiți vor informa consiliul județean, Comisia de specialitate de sănătate prin direcția de sănătate. Oricum vor veni la executiv acele informări și prin grija direcție de sănătate vor fi repartizate.

Dna. Luminița Olteana

Eu aș avea rugămintea vis-a-vis de colegii sau domnii care sunt numiți să îți asume cu responsabilitate acest lucru pentru că de trei luni nu facem altceva decât să îi schimbăm. Astăzi vreau, poimâine îmi dau demisia, deci e o responsabilitate pentru că se scot totuși aceste consilii de administrație, au cu prioritate scoaterea posturilor de manageri la concurs, deci nu cred că se pot juca de azi pe mâine. Mâine venim cu încă o completare că și-a mai dat unul demisia.

DL Claudiu Coman

Tocmai de aceea am făcut acea procedură de selecție pentru a deveni cumva și o chestiune voluntară și de dorință, să nu mai existe nici o interpretare că de fapt eu nu am vrut și m-a pus cineva acolo și mi-am dat seama că nu pot să fac față. Deci cred că cu aceste completări lucrurile intră cu totul în ordine, doamna Câju și domnul Veștea după aceea.

Dna. Mariana Câju

O să vă rog să nu limitați și să fie introdusă formula și direcția, să nu limitați legătura dintre consiliile de administrație și comisie.

DL Mihail Veștea

Eu nu am nici o problemă referitor și sau referitor la ce a spus doamna Luminița Olteanu eu o să rog direcția de sănătate să țină legătura în permanență cu acești oameni pe care i-am desemnat în consiliile de administrație și să le asigure și consultanța de care au nevoie, tocmai de aceea am solicitat completarea.

DL Claudiu Coman

Și în plus față de această chestiune, exact ce discutam înainte de ședință, vă rog să chemați toate consiliile de administrație ca și parteneri, nu e vorba de subordonare, ca și parteneri, direcția de sănătate, pentru a le face acea pregătire, punere în conformitate cu legislația, că ați văzut că au fost mici chestiuni pe care dânșii, nu din rea voință, ci pur și simplu din faptul că nu cunoșteau foarte bine legislația le-au făcut și atunci rugăm și public direcția să se ocupe de această chestiune. Vă rog, dacă nu mai sunt alte intervenții, să votăm punctul 3 cu cele două mențiuni, cu modificarea art.2 și 4 și schimbarea aceea de membru supleant. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, cu modificările aferente și modificarea pe care doamna Câju a expus-o, deci vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județeului Brașov, în calitate de mebru asociat în cadrul Asociației „Valea Zimbrilor ™ Vama Buzăului”. Dacă sunt discuții? Domnul Gabor.

DL Adrian Gabor

Bună ziua aici vrem să facem o precizare în legătură cu cursul euro, să fie prins în ordinea de zi, aici era vorba, nu doamna Dumbrăveanu? Ați scris? în regulă. Deci completarea va fi făcută cursul euro în momentul plății, când se face plata, cursul euro al BNR să se treacă. Noi nu avem voie să facem în euro ci în lei și atunci punem în lei dar la cursul euro.

DL Claudiu Coman

Am înțeles, cu această precizare vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov pe anul 2015. Aici este vorba de o suplimentare a programului de lucrări, întreținere și reparații drumuri prin diminuarea fondului de rezervă cu suma de 2 milioane de lei. La Muzeul de Istorie nu se afectează bugetul global, se diminuează acțiuni culturale și se suplimentează cheltuielile de investiții. La Centrul Militar Zonal este vorba de suplimentarea cheltuielilor materiale dar tot în interior, la Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov diminuarea cheltuielilor materiale și suplimentarea cheltuielilor de investiții și schimbarea denumirii unui obiectiv de investiții la Spitalul Clinic Județean de Urgență, diminuarea cheltuielilor materiale și suplimentarea cheltuielilor de investiții, la Spitalul Clinic Județean de Urgență diminuarea cheltuielilor materiale și suplimentarea cheltuielilor de investiții. La > Spitalul Clinic de Copii ceea ce se va regăsi și la excedent, este vorba de suplimentarea cheltuielilor de investiții din excedentul bugetar pe anul 2014 în vederea întocmirii documentațiilor tehnico- economice pentru accesarea de fonduri europene prin POR 2014-2020, suma totală este de 188.000 de lei. La Psihiatrie și Neurologie, la fel, tot din excedent, în vederea întocmirii documentațiilor tehnico-economice pentru accesarea de fonduri europene prin POR 2014-2020, e vorba de 90.000 de lei tot din excedent. La Muzeul Casa Mureșenilor Brașov suplimentăm cheltuielile materiale pentru că dânșii au prins o finanțare pe fonduri nerambursabile de 32.000 de lei și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului suplimentăm cheltuielile materiale datorită faptului că au primit o sponsorizare în valoare de 10.000 de lei. Este prezentat la amândouă punctele dar votăm separat excedentul, ca încadrare bugetară trebuie votat la un punct separat iar de asemenea observați, ca de obicei, preocupările noastre principale și sper că de această dată vom reuși chiar să începem să lucrăm pe teren, sunt legate de spitale și de drumuri. In ceea ce privește spitalele, pentru a nu face de foarte multe ori modificări din excedent, în plenul viitor o să vă supunem atenției, pe baza analizei cererilor de la toate cele 6 spitale și avizării lor la nivelul executivului și în urma discuțiilor cu comisia de sănătate, global, o singură dată, suma pe care o alocăm, pentru ce înseamnă investiții legate de aparatură, tehnică medicală la nivelul acestor spitale. Am desemnat un om din Direcția Tehnică care să urmărească aceste programe pentru a putea și de acum înainte să le urmărim și să vedem clar care sunt prioritățile, că nevoile sunt mult mai mari decât alocările noastre dar e foarte important să facem așa cum se cuvine prioritizarea. Dacă nu mai sunt discuții la acest punct de pe ordinea de zi vă rog să votăm punctul 6, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-
a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar, al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014. Dacă nu mai sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind aprobarea programului de lucrări de întreținere curentă și reparare a drumurilor județene pe timp de vară și iarnă ~ 2015. înainte de a îi da cuvântul domnului Vestea am să vă fac o scurtă prezentare, vroiam să vă spunem că în timp ce lucram la acest proiect de hotărâre am văzut că și minimalul acela pe care vrem să îl facem să fie cât mai repartizat în toate zonele județului a fost depășit de lucrările care neapărat trebuie făcute, acesta a fost motivul pentru care am și propus suplimentarea sumei de la fondul de rezervă cu încă 2 milioane de lei, acum în total este o sumă de 8,8 milioane de lei, încercăm să acoperim tot ce putem și încă de la ședința cu executivul de luni am hotărât să se înceapă să se facă demersurile pentru procedura de achiziții directe acolo unde legea permite și procedura de licitație acolo unde nu se pot face achiziții directe, deoarece trebuie să vă dăm o veste extrem de proastă vis-a-vis de ce se întâmplă cu acordul cadru de drumuri, după ce CNSC-ul a respins contestația formulată de una dintre cele trei firme considerate câștigătoare, la Curtea de Apel s-a admis contestația respectivă ceea ce a dus procedura de acord cadru la punctul inițial sau aproape inițial în sensul în care trebuie să se reia pentru acordarea din nou a firmelor câștigătoare. E vorba numai de cele trei firme câștigătoare să fim bine înțeleși, să știe toată lumea istoricul, prima oară s-au dat două firme câștigătoare, o firmă dintre cele care nu au câștigat a făcut contestație, a depus garanția respectivă, i-a fost admisă contestația care spunea ca și dânșii să se califice. Erau trei firme câștigătoare care intrau pe urmă în competiție între ele conform reglementărilor în vigoare. Una din cele trei nu a fost de acord ca s-a admis contestația cu cea de a treia și de aici a început întreaga procedură în care prima oară s-a câștigat, pe urmă la CNSC s-a pierdut, la Curtea de Apel din nou s-a câștigat, acum suntem în situația în care trebuie să numim o altă comisie iar acea comisie să reia procedura legată doar de cele trei firme, sigur dacă acele trei firme își mențin această opțiune deschisă și ei depun în continuare garanția pentru a participa în continuare la aceste proceduri de licitație. Deci asta este situația în care ne aflăm, sigur dacă am aștepta să se dea un câștigător, nu putem să estimăm, dar cred că cel puțin 3 luni de zile. Deci este posibil să treacă anul, este posibil să se întâmple o situație și mai gravă, din nou, că ajungem la partea de deszăpezire și deszăpezire, cu toate că încercăm acordul cadru în luna august să îl avem și deszăpezirile să le facem tot așa cum le-am făcut și anul trecut pe zone dar măcar reparațiile acestea și întreținerea să o facem și atunci cu toate că noi ne-am dorit acordul cadru ca să nu existe absolut nici o interpretare, suspiciune și așa mai departe, nu avem ce să facem și intrăm pe aceste proceduri. Domnul vicepreședinte Veștea vă rog.

DL Miliail Vestea

3

Aș vrea să vă dau câteva informații, în primul rând este bine să știți și dumneavoastră că prin dispoziție a președintelui consiliului județean am stabilit împărțirea județului pe trei regiuni și responsabili de urmărire a lucrărilor, câte un om din cadrul serviciului de drumuri ca și responsabil pe fiecare zonă în parte. Cele trei zone sunt zona Brașov, zona Făgăraș și zona Rupea, cum era și normal. Deci puteți când este cazul să contactați serviciul de drumuri și acolo să știți că există un om care are în responsabilitate urmărirea stării drumului și a lucrărilor de reparații și tot odată prin aceeași dispoziție am stabilit o procedură de lucru pe partea de întreținere și reparații. Programul de reparații și de întreținere pe anul acesta l-am pregătit de mai mult timp în urmă prin deplasări pe teren, cei trei funcționari au fost pe teren și au măsurat fiecare drum în parte ca să determinăm exact care este nevoia, pe fiecare drum județean în parte, de aici ne-a rezultat valoarea așa cum spunea și Claudiu Coman, am ajuns la concluzia că trebuie să suplimentăm cu 2 milioane de lei și atunci am făcut acea propunere de modificare cu preluarea a două milioane de lei din fondul de rezervă pentru continuarea lucrărilor. Noi am avut discuții la inițiativa domnului Claudiu Coman cu primarii indiferent de coloratură politică pe fiecare regiune pentru a vedea și care este punctul lor de vedere în ce privește lucrările care trebuie realizate și prioritățile de care am ținut cont la realizarea acestui program pe care vi-1 propunem. Clar că va trebui să dăm drumul la lucrări cât mai repede și să vedem în urma procedurilor de adjudecare, să vedem ce economii mai avem și atunci să vedem cu ce lucrări în plus mai putem să venim. Referitor la prețuri am încercat împreună cu colegii de la serviciul de drumuri și de la Direcția Tehnică ca să facem o prospectare de piață pentru a vedea cam care sunt prețurile cu care se lucrează pentru a fi și noi cât mai aproape de realitate în ce privește ofertele pe care ni le fac constructorii. Față de propunerile pe care le aveți comisia de buget mai vrea să facă niște modificări. Ce aș vrea să spun în final este că în ce privește anexa la hotărâre, am vorbit și cu doamna secretar, în anexă să fie doar centralizatorul, doar prima parte referitor la centralizator pentru că în spatele referatului sunt toate justificările cu măsurători pe fiecare drum și cu prețul, niște estimări pe fiecare drum, dar dacă aia ar fi anexa, dacă am pune toată treaba aia ne-am bloca, în sensul că dacă pe un drum am stabilit că, adică dacă s-a măsurat că sunt 150 de metri pătrați de plombe de pus și pe urmă pe teren facem 148 sau 152 trebuie să venim din nou în plen. Și atunci ca anexă la hotărâre punem numai centralizator.

DL Claudiu Coman

Iar anexa rămâne ca informare tocmai pentru a putea compara și exista transparență foarte clară și decizională și din punct de vedere al informațiilor publice și a putea compara abaterile de la ceea ce noi am propus acolo și ceea ce se întâmplă pe teren. Vor fi abateri dar se va vedea că nu sunt diferențe relevante de la stadiul de proiectare. Vă rog, domnul Gabor.

DL Adrian Gabor

Deci rugămintea mare este să luăm toți banii aceștia 336.000 de la drumuri pe timp de iarnă 2015-2016 și să îi mutăm tot în cadrul acestor lucrări pe Rupea Gară-Homorod, să facem tratament costă 120.000 și acolo ați văzut s-a făcut de la peco toată amenajarea, s-a refăcut tot și nu e foarte mult 120.000 de lei să facem de la Rupea Gară până în Homorod, iar ceilalți, diferența de bani de 216.000 să îi mutăm pe covor bituminos, unde trebuie să dăm la drum acel Arin, intrăm pe proiectul cu Covasna, nu știu este o sumă destul de mică, nu sunt 216.000 lei, dar să îi mutăm la covoare bituminoase și poate cu ocazia asta reușim să facem și un covor asfaltic la parcul Industrial Carfil care nu costă decât 35.000-40.000, sunt 120 de metri, că poate de aceea colegii noștri nu vor să vină acolo, avem 570 de metri de birouri libere unde puteți să veniți și cu ocazia asta facem și drumul și parcările care costă 40.000 și dacă vă uitați pe chiriile pe care le plătim, nu mai dau exemple care sunt serviciile care plătesc chirii și atunci vom face licitație și vor fi atrași poate colegii din consiliul județean sau poate din subordinea consiliului județean în aceste birouri care pot fi amenajate și diferența o să o folosim tot la covoare bituminoase.

DL Claudiu Coman

De acord cu condiția să nu fie pe domeniul public al orașului, dar atunci sigur cred că găsim o soluție.

DL Adrian Gabor

Este proprietatea consiliului județean. Este în interiorul parcului și noi suntem proprietari

DL Claudiu Coman

Suntem siguri că o să ne înțelegem și cred că într-adevăr dacă era al primăriei era asfaltat demult. Vă rog domnul Zavarache.

DL Zavarache Constantin

Eu vreau să mă refer la drumul județean de la Tărlungeni la Brașov, este trecut în anexă ca reparație, nu prea este mult de reparat, dar locuitorii de acolo, o parte din ei, solicită marcarea acestui drum care spun ei nu a fost marcat niciodată.

DL Claudiu Coman

Este una dintre priorități și în mod sigur în sumele defalcate ați văzut, se vor face și aceste marcaje. Deci cu observațiile și cu completările făcute de colegii noștri, da domnul Vestea.

DL Mihail Vestea

Domnul Crizbășan vrea cuvântul.

D1. Crizbășan Dorin

Deci dacă tot îmi aduce aminte domnul Veștea că am uitat să îl cert, eu nu îl cert, mi-am adus aminte că drumul Podul Bârsei-Hălchiu, are vreo 16 gropi de 6 luni de zile, nu înseamnă o sumă foarte mare și puteam să o rezolvăm până acum. Nu 1-am certat dar l-am rugat în mod insistent să rezolvăm această problemă, mai ales că noi am dat o hotărâre de consiliu județean prin care am deviat traficul greu de la Hălchiu pe centura ocolitoare, lucru care nu s-a întâmplat nici în ziua de astăzi. Așa că dacă tot facem reparații la acest drum județean cred că ar trebui să rezolvăm și problema devierii traficului greu din Hălchiu.

Dl. Mihail Vestea

Răspund și domnului Zavarache și domnului Crizbășan, noi am luat legătura și cu poliția rutieră și am stabilit întâlniri cu dânșii pentru ca împreună cu dânșii să facem toată partea de marcare și semnalizare și totodată să luăm în discuții și problema de care ne tot atenționează primarul de la Hălchiu referitor la traficul greu deviat prin Hălchiu și să vedem cum rezolvăm acea problemă.

Dl. Paler Ion

Domnilor consilieri eu vreau să vă aduc aminte că de vreo 7 ani de zile discutăm în plen de drumul DJ 102G. Acolo vreau să vă informez că sunt două obiective foarte importante de pelerinaj, izvorul părintelui Arsenie și Chilia, unde zilnic sunt sute de mașini și autocare, s-a creat un pelerinaj fantastic iar drumul este aproape impracticabil. E rușinea județului acolo. Deci sunt niște gropi de groază. Puteți să faceți o monitorizare sau chiar v-aș ruga, acolo sunt sute, sute de mașini. Drumul este groaznic într-un hal fără de hal. Totodată în această perioadă am avut un eveniment de importanță majoră în zonă cu trupele NATO ce sunt cazate în zonă și vin zilnic cu mașini și autocare, rup în două tot, praf și pulbere e acolo.

DL Claudiu Coman

Mulțumim pentru intervenție, cunoaștem problema, am fost împreună acolo, este principala doleanță a tuturor primarilor din zonă, să rezolvăm acest drum, de aceea și facem acum expertiza tehnică, în baza expertizei tehnice să putem să trecem la partea de proiectare și ulterior de asfaltare. Deci îl luăm în atenție pentru că a îi face doar pietruire în continuare datorită transporturilor care se desfășoară în zonă, înseamnă să aruncăm bani, adică facem pietruirea și în 3 luni se degradează. Dar am început demersurile cu expertiză tehnică, studii în vederea asfaltării mai ales că la întâlnirea pe care am avut-o acolo cu primarii asta a fost principala doleanță, 102G să găsim soluții pentru a îl pune în valoare și a reuși să descărcăm traficul în zonă. Vă rog cu mențiunile care au fost făcute să votăm planul de reparații, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Maxim doreați să mai interveniți.

DL Maxim Adrian

E vorba de ce am spus și data trecută, avem o singură localitate Augustinul, ne mai trebuie 2,5 km de asfalt, iar punem pietruire acolo. Am spus că nu mai dăm banii pe pietruire.

DL Mihail Vestea

Eu am rugat colegii din executiv să vă facă copie și să vă dea o informare referitor la decizia care s-a luat marți în consiliul de coordonare a Agenției pentru Dezvoltare Regională, la punctul 2 de pe ordinea de zi, s-a votat în unanimitate, adică toți președinții de consiliu județean au fost de acord cu lista prioritară de drumuri județene care urmează a fi reabilitate din fonduri europene 2014-2020. Așa cum noi cu toții am propus, am propus trei drumuri pentru a intra pe fonduri europene pe 2014-2020 printre care este și drumul despre care vorbește Adrian Maxim, ni s-a aprobat toată lista, credem că este un lucru pozitiv pentru noi ca județ pentru că județul nostru are aproape 140 de km de drum prinși pentru reabilitare pe fonduri europene, celelalte județe au 70-80 de km cel mult. Noi presupunem că putem să absorbim undeva la 30-40 de milioane de euro pe drumuri județene, înseamnă totuși 130 de km, înseamnă cam 20% din totalul de drumuri pe care îl avem, avem vreo 728 de km după cum zice domnul Blaga. Din punct de vedere al documentațiilor pentru aceste trei drumuri dumneavoastră ați aprobat banii pentru a realiza expertizele pentru înscrierea proprietății, un drum, cel prin Augustin, este deja finalizat, s-a înscris proprietatea pe drum, celelalte două se lucrează acum, avem documentațiile pregătite pentru a le pune pe SEAP, sperăm ca săptămâna viitoare să le ridicăm pe SEAP și undeva spre sfârșitul acestui an să avem documentația pentru a o depune la Agenția de Dezvoltare Regională. Vrem să fim printre primii pentru că POR a fost aprobat de comisie, urmează ca la autoritatea de management să dea drumul deja la aplicație și printre primele aplicații vor fi pe partea de drumuri județene. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Acesta este motivul pentru care acolo doar se restabilește starea drumului să fie practicabil pentru că intră toată zona de la Apața-Ormeniș-Augustin-Baraolt și se descarcă traficul pe zona respectivă. Sunt dacă nu mă înșel vreo 20 de km la noi în județ și încă vreo 30 de km în județul Covasna. Acesta este motivul pentru care un alt drum foarte prost între Jibert și Șoarș, nu avem cum să îl prindem acum la reparații, o să vedem, o să găsim acolo o soluție pentru a îl face practicabil, tocmai pentru că el intră pe finanțare pe fonduri europene, care finanțări sunt absolut certe iar în zona respectivă am făcut descărcarea de trafic, dacă vă uitați în programul de drumuri, pe zona Șoarș-Făgăraș-Dealul Galațiului-Făgăraș, respectiv în partea cealaltă Jibert-Dacia până la Rupea. Deci s-au făcut analize foarte multe, în tot județul am discutat și știm că mai sunt lucruri de făcut, dar de aceea vă rog pentru că mai sunt ceva fonduri sau surse de finanțare din fondul de rezervă, tot ceea ce nu am reușit să prindem acum, fiecare dintre consilieri să mai urmărească și să ne mai comunice cam ce ar mai fi extrem de necesar și imperativ de făcut și într-una din ședințele următoare să încercăm să rezolvăm, să mai dăm niște fonduri pentru completare reparații drumuri și pentru ce nu s-a prins acum dar prioritar acum este să dăm drumul la lucrări, să facem ceva pentru că decât să aprobăm ceva care să fie extrem de frumos și să nu se facă mai bine să fie așa imperfect cum am început și să răspundem necesităților imediate și să ne ajute dumnezeu să ajungem la a doua fază în care să mai putem să mai rezolvăm și alte probleme. Deci surse am mai avea din fondul de rezervă și deci vă rog să pregătiți aceste chestiuni. Domnul Sarafinceanu.

DL Sarafinceanu Gheorghe

Eu aș vrea să atrag atenția că bănuiesc că nu se merge mot a mot milimetric sau la centimetru, la ieșire din Jibert dinspre Lovnic, e vorba de 500 de metri, nici nu e mai mult, cu niște gropi destul de mari, acesta trebuie făcut acolo.

DL Claudiu Coman

Este prins. Domnul Crizbășan am văzut că doreați să mai interveniți.

DL Crizbășan Emanoil

Eu vreau să vă întreb cât considerați dumneavoastră că va dura procedura de licitație pentru reparația aceasta de drumuri? Pentru că sunt valori mici care dacă intră pe procedură cu tot județul s-ar putea să ajungem în aceeași situație în care am fost până acum, adică să mai treacă vreo 6 luni de zile. Cât considerați dumneavoastră că va dura până când drumurile cu valori mici pot intra 1a reparații?

DL Claudiu Coman

în 30 de zile maxim, deci cu valori mici în 30 de zile maxim de luni, adică cred că vreo douăzeci și ceva de zile începând de astăzi și vă spune și domnul Veștea, unde este procedură acolo sigur că s-ar putea să dureze mai mult.

DL Mihaii Vestea

Noi avem un serviciu de achiziții publice și am discuta și cu directorul general, cu Mihai Pascu, ca luni să ne concentrăm să împărțim pe mai multe echipe demararea procedurilor

DL Crizbășan Dorin

Bun și responsabili pentru treaba asta sunt cei trei.

DL Claudiu Coman

Sunt trei responsabili de zonă dar asta este pentru urmărirea lucrărilor.

DL Mihaii Veștea

Iar pentru achiziție domnul Mihai Pascu cu doamna Dana Boboc, este șefa direcției Tehnice și acolo avem un serviciu de drumuri și o să îi împărțim și dăm drumul rapid, nu așteptăm, le dăm simultan drumul.

DL Claudiu Coman

Dați-mi voie să fac o completare, poate nu ne-am exprimat destul de clar, cei de la tehnic împreună cu colegul Mihaii Veștea au făcut deja o analiză și au văzut ce se poate da pe atribuire directă, ce poate fi făcut prin procedură de cerere de ofertă. Ce se poate da pe atribuire directă, se va lucra concomitent, adică nu se va face o atribuire după care se face a doua și atunci serviciul tehnic sub coordonarea lui Mihai Pascu și sub oblăduirea directă al lui Mihaii Veștea se ocupă deja de luni, luna asta am stabilit detaliile tehnice, de luni intră în șpan pe această problemă urmând ca ulterior să vedem la fața locului ceea ce v-am rugat eu, să veniți și cu alte chestiuni, ca în faza a doua, undeva în octombrie, să reușim să acoperim cât mai mult din ceea

ce înseamnă suprafața județului. Altfel, dacă nu facem așa, într-adevăr rămânem doar cu un plan aprobat pe hârtie și nu putem să intervenim și este datoria noastră de administratori ai drumurilor județene să le administrăm și să le punem în stare de funcționare. Punctul 9 proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico -militare a județului Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 10 proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității de reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU”, în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, a domnului consilier județean Kovacs Attila, ca urmare a demisiei acestuia și desemnarea domnului......, ca reprezentant al Consiliului

Județean Brașov în cadrul acestei asociații. Vă supun aprobării amânarea sau scoaterea? Domnul Veștea.

DL Mihail Veștea

Deci propunerea mea pentru acest punct este de a amâna cel puțin numirea unui nou reprezentant, am avut discuție cu colegul nostru domnul Kovacs, eu consider că e bine ca dânsul să rămână în poziția de președinte. Este clar că în ce privește exercițiul 2007-2013 acest exercițiu se închide și noi nu mai putem să aplicăm pe programul operațional sectorial de mediu pentru managementul deșeurilor dar urmează să se deschidă 2014-2020. Eu cred că este bine ca tot ce s-a lucrat și poate să fie util pentru exercițiul 2014-2020 să păstrăm ca să pornim de la ceva de data asta și să lucrăm spre viitor. Deci eu aș propune și am propus și colegului Kovacs ca să se mai gândească în ce privește demisia și împreună la ședința următoare să venim cu niște propuneri mai clare și niște programe clare în ceea ce privește atât responsabilitatea consiliului județean pentru programul operațional de mediu cât și atribuțiile și rolul pe care Asociația De Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu să le aibă și să le ducă la îndeplinire pe perioada următoare.

DL Claudiu Coman

Da mulțumesc, vreau să vă informez de asemenea că a avut loc vineri în 19.06.2015 o AGA pe ISO Mediu la care au fost prezenți 30 din cei 48 de membri, s-a prezentat raportul de activitate. Nu s-au votat anumite chestiuni din anumite motive tehnice care sper că au fost remediate până astăzi, iar astăzi la ora 13 s-a convocat din nou, așa cum s-a promis, în perioada 22-26 această AGA la ISO Mediu. Deci acesta este stadiul în care suntem. Domnul Kovacs doriți să mai interveniți?

DL Kovacs Attila

Vă mulțumesc domnule președinte, stimați colegi, sigur ne gândim cu toții că fiecare se gândește la o asemenea demisie, dar rugămintea mea este să votăm totuși această hotărâre pe ordinea de zi și sigur vreau să vă spun și vă spun la modul cel mai onest, pe lângă motivele personale, unul din motivele mele pentru care mi-am


dat demisia din această funcție este și faptul că la începutul anului am venit cu o solicitare în fața executivului, cu un set de probleme pe care le-am semnalizat dar din păcate până acum nu am primit răspund dar între timp am avut discuția, am avut AGA, am avut ședințe, sper să intrăm pe o linie normală vis-a-vis de acest proiect. S-a luat act de demisie în plenul trecut, probabil că atunci această hotărâre se impune ca să fie validă această demisie dar sigur azi nu pot să vă spun da dar nici nu zic că nu, în sensul în care dacă acele solicitări vor fi rezolvate, dacă acel set de probleme pe care le-am semnalizat vor fi rezolvate, atunci sigur sunt deschis pentru colaborare, să vedem și în ce formulă și cu ce echipă și așa mai departe, dar este dacă se impune această hotărâre și aici doamna secretar dacă se impune această hotărâre sau nu atunci trebuie votată această hotărâre, dacă nu

DL Claudiu Coman


Hotărârea are două puncte, este vorba odată de demisie, deci de plecarea reprezentantului consiliului județean din această asociație și numirea unui alt reprezentant. Având în vedere faptul că noi nu am discutat încă cine va fi alt reprezentant pentru că am plecat de la premisa în urma ultimelor discuții, că rămâneți tot dumneavoastră, am vota o hotărâre care nu poate să fie votată pentru că are punctul 1 și punctul 2 și atunci propun să continuăm aceste discuții, practic ședința trecută formal doar demisia dumneavoastră este înregistrată cu data respectivă, ea poate fi revocată tot de către dumneavoastră sau nu, ea este înregistrată dar ca hotărâre prin care punctul 1 este să luăm act de demisie și punctul 2 înlocuirea dumneavoastră cu altcineva, nu avem cum să votăm acum și atunci propun amânarea până la ședința viitoare a adoptării hotărârii sub această formă. Domnul Maxim.

DL Adrian Maxim

Stimate domn președinte, de fiecare dată când se discută de o demisie se spune că este un act unilateral. Deci de ce în cazul acesta la domnul Kovacs nu e unilateral? Deci, postul este liber și-a dat demisia, noi luăm act, a spus și acum, ca atare de ce vreți să îl convingeți? Candidează cu alți colegi care vor să se înscrie la următorul mandat și vedem cine câștigă.


DL Mihail Vestea

Deci la momentul când s-a constituit această asociație, domnul Kovacs era vicepreședinte al consiliului județean. E adevărat? Și atunci s-a considerat că este bine ca dânsul să reprezinte consiliul județean în asociație pentru că avea și poziția de președinte al consiliului județean și putea în aceeași măsură și ca vicepreședinte al consiliului județean și ca și membru în consiliul director sau ca și președinte la ISO Mediu să se ocupe de program în general. Acum aș vrea să vă informez scurt, situația este în felul următor consiliul în ce privește gestionarea deșeurilor, consiliul județean are responsabilitate în ce privește realizarea planului județean de gestionare a deșeurilor, dacă greșesc domnul Kovacs îmi spuneți că știți mai bine decât mine, și are responsabilitate în momentul de față de a realiza studiul de fezabilitate în momentul de față pentru 2014-2020, de a realiza studiul pentru a depune la autoritatea de management pentru a obține bani europeni pe 2014-2020. în perioada trecută nu consiliul județean, 2007-2013, nu consiliul județean făcea studiul făcea studiul de fezabilitate, responsabilitatea era a autorității de management. în ce privește partea de constituire a unei ADI care să coordoneze activitatea de gestionare a deșeurilor la nivelul fiecărei localități, consiliul județean este membru în acest ADI, dar responsabilitatea lui este de a integra, ca să zicem așa, interesul fiecărei localități, fiecărei comunități, să funcționeze. Eu cred că este bine ca domnul Kovacs, măcar o perioadă să mai rămână pentru că așa cum spuneam suntem la un nou început. Dânsul, din calitatea de vicepreședinte al consiliului județean dar și de reprezentant și membru în consiliul director la această asociație are cele mai multe informații și are cunoștințele cele mai bune în momentul de față și atunci ar fi păcat, suntem acum la început de drum pentru un nou program, să nu fructificăm tot ce s-a făcut și tot ce a fost bun în perioada trecută. Acesta este motivul pentru care am insistat ca dânsul să rămână pentru că poate să fie un bun partener în tot acest proiect.

DL Claudiu Coman

Sper că domnul Maxim este mulțumit de răspuns. Deci astăzi la 13 avem ședință. La această ședință consiliul județean trebuie să aibă un reprezentant. Acum nu putem nici să îl silim pe domnul Kovacs dacă dânsul chiar nu mai dorește. La fel după câte știu domnul Vasile Ungureanu a avut niște discuții, ar fi dorit să se implice în această activitate, a avut discuții inclusiv cu executivul, inclusiv cu domnul Kovacs. Eu cred că la ora asta mingea este la domnul Kovacs și dânsul să ne spună ce facem? Votăm și atunci venim și cu o altă propunere sau amânăm până data viitoare. Domnul Cornea și pe urmă domnul Kovacs.

DL Cornea Claudiu

Domnule președinte, stimați colegi subscriu în totalitate la modul de argumentare a domnului Veștea dar cred că putea fi și mai scurt, era și mai bine, e foarte clar pentru noi toți că este cea mai potrivită persoană să ne reprezinte într-o astfel de asociație având în vedere experiența acumulată dea lungul timpului și mai mult decât atâta dacă nominalizăm pe cineva în momentul acesta s-ar putea nici să nu știe despre ce e vorba la următoarea întâlnire care așa cum ați spus va avea Ioc peste exact o oră și 25 de minute. Dat fiind aceste argumente eu chiar îl rog pe domnul Kovacs să își revizuiască poziția și să accepte această rugăminte a noastră pentru a ne reprezenta în respectiva asociație.

DL Zavarache Constantin

Domnul președinte vreau să propun ca la ședințele următoare, cele care sunt de patrimoniu să le pună cât mai sus, când suntem toți că altfel pățim ca data trecută cu neexercitarea dreptului de preemțiune.


Dl. Claudiu Coman

Este doar o eroare materială care a fost descoperită în momentul în care se lucra la informarea cu situația de la Olimpia și atunci pe ultima sută de metri, am fost de acord, i-am consultat

DL Constantin Zavarache

Nu, dar puteți să propuneți dumneavoastră aducerea lui mai în față în timpul ședinței.

DL Claudiu Coman

Am înțeles, e o idee foarte bună. Domnul Kovacs.

DL Attila Kovacs

Stimați colegi, rugămintea mea este ca acest punct de pe ordinea de zi să fie despicat în două și constatarea încetării calității mele să fie supusă pe ordinea de zi și să fie votată iar numirea unui nou reprezentant în această structură să fie amânată pe o ședință ulterioară când executivul va veni cu o nouă propunere.

DL Claudiu Coman

Și ce facem astăzi la 13?

DL Attila Kovacs

Nici data trecută, domnule președinte, nu a fost nici un reprezentant al consiliului județean .

DL Claudiu Coman

Ați fost dumneavoastră pentru că dumneavoastră ați fost reprezentantul consiliului județean.

DL Attila Kovacs

Eu mi-a, dat demisia

DL Claudiu Coman

Demisia devine efectivă după însușirea raportului.

DL Attila Kovacs

Rugămintea mea este să se ia act de această demisie iar între timp executivul consiliului județean să țină seama de acele rugăminți și acele solicitări pe care le-am făcut, să cădem de acord asupra unor priorități privind acest proiect și după aceea să fie numit un nou reprezentant, dar în acest moment eu mi-am dat demisia și acest lucru este corect, să se ia act de această demisie, după care ulterior, bineînțeles dacă cădem de acord, pe viitorul acestui proiect, să fiu numit dacă nu se numește o altă persoană.

DL Claudiu Coman

Am citit procesul verbal de data trecută, data trecută s-a luat act de demisia dumneavoastră sub forma respectivă. Nu mai are rost să o luăm încă odată. Astăzi, în ședința de astăzi, avem o hotărâre cu punctul 1 și cu punctul 2. Dacă rupem hotărârea în punctul 1 și punctul 2 ajungem la o situație care din punct de vedere al legalității nu stă în picioare, pentru că hotărârea a fost scrisă sub această formă
tocmai ca să fie un preambul demisia și finalizată cu alegerea reprezentantului nostru la ISO Mediu. La ora actuală, chiar dacă dumneavoastră sunteți demisionar și s-a luat act data trecută dar fără vot, am înțeles, trebuia să și votăm, e o discuție dacă trebuia sau nu să votăm. Nu avem astăzi reprezentant la ședință pentru că nici Vestea nici subsemnatul, chiar în calitate de vicepreședinți ai consiliului județean, nu reprezintă consiliul județean în ISO Mediu ci dumneavoastră îl reprezentați, până în acest moment chiar demisionar fiind, până în momentul în care o să fie votat de plenul consiliului județean o altă persoană. Vă rog domnul Kovacs.

DL Attila Kovacs

Deci domnule președinte, am rugămintea să lămurim lucrurile. Deci puteți foarte bine în această ședință de plen să fiți dumneavoastră împuternicit interimar, să reprezentați consiliul județean în această AGA și să fiți prezenți la această ședință lucru pe care de altfel l-am cerut, ca executivul consiliului județean să se implice în acest proiect și să fie prezent Ia AGA.

DL Claudiu Coman

S-a implicat pentru că dacă nu se implica nu se făcea AGA.

DL Kovacs Attila

Și atunci hotărârea va fi validă, se ia act de demisia mea și va fi numit un reprezentant interimar care veți fi dumneavoastră sau domnul Veștea. Nu e nici o problemă.

DL Claudiu Coman

Nu putem să mergem așa cu reprezentanți interimari, aici bănuiesc că sunt anumite înscrisuri, anumite chestiuni care trebuie făcute. Domnul Crizbășan și pe urmă domnul Gabor.

DL Crizbășan Dorin

Domnul președinte cred că are dreptate și Mihail Veștea și domnul Kovacs. Părerea mea este că dragoste cu forța nu se poate, dacă domnia sa consideră că și eu bănuiesc că este un om responsabil, îl cunoaștem atât de bine este un om responsabil care și-a făcut treaba până acum, are motive personale și speciale să facă acest demers. Părerea mea este că trebuie să acceptăm demisia domniei sale chiar dacă riscăm să punem în pericol tot după cum Mihail Veștea a descris. însă eu aș propune să amânăm decizia de numire a unei persoane în locul dânsului și nu neapărat să fie numit un consilier județean. Consider că la acest capitol putem găsi o cu totul altă soluție, un om responsabil de mediu care să își facă treaba la fel de bine ca domnul Kovacs sau poate chiar mai bine. Nu trebuie neapărat să fie unul din consilierii județeni care nu avem pregătirea necesară să facem acest lucru cum trebuie. Părerea mea este că ar trebui reflectat asupra numirii persoanei. în nici un caz nu o să fim obligați să punem unul dintre consilierii județeni.
DL Mihail Vestea

Vreau să pun o întrebare domnului Kovacs, m-am gândit acum, astăzi este AGA, domnul Kovacs este și președintele consiliului director, nu s-a schimbat nu s-a ales nimeni. Consiliul director are un președinte, un vicepreședinte și un secretar. Vicepreședintele este Dragoș David și și-a dat demisia acum jumătate de an. Consiliul director are niște atribuții în ce privește funcționarea asociației și din punct de vedere al organizării adunării generale și tot ce se întâmplă pe acolo. Mă întreb cum poate să funcționeze, cum va putea să mai funcționeze asociația? Membrii consiliului director sunt aleși de către asociați.

DL Claudiu Coman

Deci încă odată, domnul Veștea și cu mine, noi reprezentăm sigur instituția acolo unde suntem invitați. Nu am fost eu personal, nu am putut, m-am și întâlnit cu domnul Kovacs, avem o altă ședință la vremea respectivă, domnul Veștea era prins la Sinaia pe CM POR. S-a întâmplat să fie evenimente la acea dată, dar ca și responsabilitate este vorba. Atunci aș propune, pentru că dragoste cu forța nu se poate, să ajungem la o soluție de compromis și să ne spună și domnul Kovacs și colegii noștri dacă o agreează pentru că punctul 1 este să luăm act de demisie și punctul 2 să punem pe cineva, putem să punem pe cineva, într-adevăr interimar să ne reprezinte la ședința de astăzi și să ne reprezinte până la următoarea ședință de plen, fie că va fi consilier, fie că nu va fi consilier. Nu știu această chestiune. Dar pentru că domnul Ungureanu tot și-a arătat disponibilitatea, l-aș propune pe dânsul interimar pentru această chestiune. Vasile văd că dă din cap că nu vrea. Dar este vorba de un interimat, deci este vorba de o reprezentare la ședința de astăzi.

DL Mihail Veștea

Haideți să nu facem asemenea improvizații, nu am nimic cu domnul Ungureanu dar nici dânsul nu poate să își exercite atribuțiile, îl pui pentru o zi ca să vină azi la AGA și atât.

Dna. Mariana Câju

Deci dacă e posibil și este legal, să ne spună doamna secretar, eu propun pe persoana care deja a participat la ședință înțeleg, în persoana domnului director Săcuiu.

DL Kovacs Attila

Domnule președinte eu când am fost vicepreședinte al consiliului județean, în calitate de vicepreședinte am ajuns să reprezint și consiliul județean în această structură fiind și în subordinea mea problemele de mediu și din cauza aceasta îl propun pe domnul Veștea, pentru că este vicepreședinte pe problemele de mediu, se ocupă de proiecte și în felul acesta o să fie mai aproape de asociație și eu cred că este bine să fie în această ședință să vadă problemele cu care ne confruntăm.

DL Claudiu Coman

Adică interimar cum am spus eu.

Dl. Kovacs Attila

Da, interimar, numai interimar. Domnul Veștea să fie împuternicit de către consiliul județean să fie în această structură.

DL Adrian Gabor

Rugămintea mea mare este să rămâneți toți trei și și Vasile la ședință și domnul Attila, să participați la ședință. își dă demisia, descărcarea de gestiune cine o face? Cine o preia? Nu mai e nimeni în consiliul director, am înțeles. Deci atunci participați toți, convingeți-i pe cei 47 de reprezentanți ai UAT-urilor să își aleagă astăzi un alt consiliu director și atunci faceți descărcarea de gestiune, noul consiliu director, cu domnul Kovacs și cu cei care au fost și gata.

DL Claudiu Coman

Stimați colegi, v-am asculta pe toți, luăm act și vă propun să luăm act de demisia domnului Kovacs și pentru ședința de astăzi să îl împuternicim tot pe domnul Kovacs dar care nu mai este membru că am luat act de demisia lui, să reprezinte județul Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Vă cer permisiunea să trecem la punctul 13 proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 117/18.03.2015 privind aprobarea documentației de licitație pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement, în imobilul situat în Brașov, str. George Coșbuc nr. 2 - Clădire Olimpia și însușirea Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - loan Palici. Când s-a lucrat la informare colegii noștri de la executiv au constatat că s-au strecurat două erori materiale în sensul în care noi trecusem acolo și suprafața de teren care este în proprietatea primăriei, e vorba de gradene și atunci asigur că prin această modificare propunem micșorarea spațiului pe care îl scoatem la licitație prin scăderea terenului aferent și altă chestiune, exact ce spunea și domnul Gabor, când este vorba de stabilirea prețului când se face conversia din lei în euro să considerăm că este vorba de valoarea în euro la data plății. Dar aici mai este o chestiune în plus, doamna secretar vă rog să faceți precizările care se cuvin și pe urmă mai sunt o serie de intervenții și o să vă dau imediat cuvântul.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Am o rugăminte în legătură cu valoarea de licitație exprimată. Conform raportului ANEVAR opinia finală a evaluării va fi reprezentată în RON și Euro. Exprimarea în valută o considerăm adecvată doar atâta vreme cât principalele premise care au stat la baza evaluării nu suferă modificări semnificative. Dacă facem încadrarea și deschidem procedura de licitație în euro la un contract care se derulează în 5 ani nu avem cum să avem controlul. Riscăm să avem un contract aleatoriu. Principiul monetar al monedei unice în care se derulează bugetul este exprimat în legea finanțelor publice. Suntem obligați să ne raportăm la lei. Vă rog frumos să țineți cont de aceste premise pentru că altfel dacă intrăm în procedura în care nu se finalizează această licitație, va trebui atunci să facem o reevaluare, o actualizare a evaluării pentru că deja va curge un an.

DL Adrian Maxim

Stimați colegi având în vedere că evaluarea s-a făcut pe o suprafață mai mare cu 2000 de metri nu mi se pare normal să o luăm acum pentru că în momentul în care calculezi valoarea unui teren o iei în ansamblu, nu putem să facem o regulă de trei simplă, să spunem da domnule dacă atunci au fost 9000 de metri, mai sunt 7000 și scădem cu atâta. Nu, evaluarea trebuie refăcută cu suprafața pe care o avem noi. Deci eu propun să se facă reevaluarea, doar actualizarea exact suprafața pe care o avem noi pentru că corelarea se face în funcție de suprafețele care sunt disponibile. Deci asta e propunerea mea și să țineți cont de ea vă rog.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Avem procedura de evaluare exprimată pe.

DL Adrian Maxim

Să ne spuneți dacă e 9 sau 7, asta vreau să ne spuneți.

Dna. Maria Dumbrăveanu

E același preț.

DL Adrian Gabor

Nu este același preț, deci evaluarea este făcută bine pe obiective, noi nu avem treabă. Problema este de curs și atunci noi trebuie să trecem și e legal, peste tot se practică, să trecem în lei la curs euro BNR în data plății. Și atunci putem câștiga noi, poate scade euro sau poate pierdem, dar e normal și legal în România și în toate țările europene care nu au trecut la moneda unică. Și atunci exact ca și la celălalt proiect care a fost cu zimbrii trecem același amendament, plata se va face în lei la cursul euro din ziua plății la cursul BNR.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Și atunci sintagma va fi prețul este în lei la valoarea euro la momentul efectuării operațiunii că s-ar putea să fie numai că atunci vom închide contractul de licitație pe o perioadă de 5 ani.

DL Claudiu Coman

Și prețul de pornire este stabilit la valoarea euro din momentul evaluării sau la valoarea euro?

DL Adrian Gabor

Din momentul în care se tine licitația.

S                                        5

DL Claudiu Coman

Să notăm, din momentul în care se ține licitația. Domnul Neag vă rog.

DL Neag Adrian

Domnule președinte această chestiune ar putea fi foarte ușor rezolvată așa cum a propus și colegul Gabor, la momentul semnării contractului și la momentul adjudecării licitației, să se facă mențiunea în procesul-verbal de adjudecare, lei echivalent euro și atunci avem în momentul de raportare la euro, urmând ca la momentul plății să se facă exact la data efectuării plății cursul euro. Asta ar fi prima chestiune pentru care am vrut să intervin și a doua chestiune aș ruga executivul să clarifice o mică neconcordanță, în preambulul proiectului de hotărâre apare ca durată de închiriere 3 ani de zile și în caietul de sarcini apare 5 ani de zile.

DL Claudiu Coman

S-a votat în plen, este pe 5 ani de zile pentru că este modificată în plenul trecut la propunerea colegilor și s-a însușit cu 5 ani de zile. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Sunt câteva chestiuni care sunt în preambulul caietului de sarcini scrise într-un fel, în proiectul de hotărâre sunt scrise în alt fel, colegul Neag a făcut referire la cea privitoare la termenul de închiriere, noi am avut aici o discuție destul de îndelungată privitor la termenul de închiriere privitor la acest obiectiv și atunci s-a spus foarte clar, acesta a fost finalul pentru că nimeni nu va veni să investească într-un obiectiv pe un termen scurt și am decis că închirierea se va face pe un termen de 5 ani. în preambulul caietului de sarcini se face referire la o seamă de legi, una din legi la care ar fi trebuit neapărat făcută referire ar fi trebuit să fie și legea educației fizice și sportului pentru că acolo este un teren de sport iar legea educației fizice și sportului prevede foarte clar că nu se poate desființa nici o bază sportivă într-o localitate fără ca înainte să construiești o alta similară pe teritoriul aceleași localități. De ce spun asta? Pentru că se lasă a se înțelege, nu scrie nicăieri imperativ, ca pe acel teren care în momentul acesta vara sunt terenuri de tenis, iarna este patinoar, să se facă strict activitate sportivă după ce se preia prin închiriere. Acolo scrie că se poate face atât activitate sportivă cât și de agrement.

DI. Claudiu Coman

Propunerea concretă care este?

DL Vasile Ungureanu

Propunerea concretă este să se treacă atât în caietul de sarcini sub sancțiunea rezilierii contractului ca pe teren, pe teren atenție, nu și în cadrul clădirii, pe teren să se facă strict activitate sportivă. în cazul în care se schimbă destinația de activitate sportivă să se rezilieze contractul.

DL Claudiu Coman

Alte propuneri mai aveți?

DL Vasile Ungureanu

Cea cu 5 ani.

DL Claudiu Coman

Cea cu 5 ani am însușit-o data trecută. Acolo avem un imobil și nu putem să restricționăm în obiectul contractului sunt descrise activitățile, vă rog cu aceste modificări care au fost propuse și au trecut prin comisii, vă rog să supunem la vot, vă rog doamna Dumbrăveanu.

Dna. Mana Dumbrăveanu

Vă rog să mă iertați dar noi scoatem la licitație un imobil, nu avem înscris nicăieri o bază sportivă la ora actuală. Nu am înscrisă bază sportivă, scot Ia licitație un bun din domeniul public, imobil plus teren.

DL Neag Adrian

Articolul 4 din contractul de închiriere care a fost propus în documentația de atribuire prevede posibilitatea prelungirii contractului în cazul unei notificări prealabile. Aș propune deoarece este destul de neclar articolul să avem în vedere posibilitatea prelungirii contractului cu un termen de 3 ani de zile pentru că în momentul de față se lasă la latitudinea părților consiliul județean și chiriaș, să poată prelungii contractul cu încă 20 de ani de zile. Deci nu este specificat la art.4 care este termenul cu care se poate prelungii contractul inițial de 5 ani de zile.

DI. Claudiu Coman

Contractul este pe 5 ani de zile, subscriu la propunerea dumneavoastră să se menționeze că pe cel mult 5 ani. în mod normal cred că ar trebui făcută o procedură ca în fiecare an să treacă prin plen dar acum eu nu sunt jurist și nu îmi dau seama dar să apară sintagma pe cel mult 5 ani. Adică să fie clar că nu poți să prelungești contractul pe care îl ai pe o perioadă, pe o perioadă mult mai largă.

DL Neag Adrian

Da dar ar trebui specificat în cadrul articolului 4 exact această chestiune că se poate prelungii pe maxim 5 ani de zile.

DL Claudiu Coman

5 ani durata maximă a contractului. Vă rog cu aceste observații să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Informare privind oferta Bisericii Evanghelice cu privire la închirierea clădirilor în care funcționează Muzeul de Artă și Muzeul de Etnografie, suntem în discuții cu Biserica Evanghelică, am dat un termen până la începutul lunii august ca să ajungem la un consens. Ca și procedură se întâlnesc dânșii cu reprezentanții noștri de la nivelul executivului, pe urmă cu propunerea de contract se merge la reprezentanții celor două muzee pentru ca dânșii să își dea acordul, pentru că sunt niște chestiuni care țin de patrimoniu care sunt în discuții, dar în esență dânșii doresc ca aceste contracte, noi să ne desfășurăm activitatea în continuare cu obiectivele pe care le avem acolo și ca și contravaloare a chiriei să ne asumăm doar plata utilităților, a costurilor de întreținere. Aste este în esență. La baza Olimpia care este situația? Acolo există o societate care își desfășoară activitatea, sunt de fapt două, Olimpia 2011 și Societatea de Patinaj, am avut discuții pentru că dânșii își desfășoară activitatea în baza unui subcontract, noi am reziliat în cursul anului 2013 contractul cu cei care au subcontractat, suntem puși în situația pentru a scoate activitatea la licitație, să le facem notificare, s-a început procedura în justiție de scoatere a lor, au fost niște notificări prealabile făcute înainte de evacuare din spațiul respectiv, ca să știți exact care este situația cu Baza Sportivă Olimpia. Informare domnul Cornea, domnul Veștea, foarte rapid domnul Cornea.

DL Claudiu Cornea

Mulțumesc domnule președinte, informarea pe care doream să vă o aduc la cunoștință se referă la deplasarea petrecută în perioada 09-12 iunie în zona Vastra Goteland Suedia. Scopul acestei deplasări a fost unul de reprezentare a județului Brașov, după cum bine știți noi suntem membri cu drepturi depline în ARE. La această întâlnire s-a sărbătorit 30 de ani de la înființarea ARE. Această deplasare s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, prima zi a avut ca scop o întâlnire pe tema verde, durabil și o deplasare într-un loc unde se pune accent pe partea de energie verde. A doua zi a avut loc festivitatea de celebrare a 30 de ani de ARE iar a treia zi a avut loc Adunarea Generală Statutară unde noi suntem membri și unde s-au luat câteva decizii, una pe care noi o considerăm importantă este și cea de mărire a cotizației pentru fiecare membru. Raportul de participare este și în formă scrisă pentru colegii care doresc să aibă cunoștințe mult mai amănunțite vis-a-vis de ce s-a întâmplat acolo.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc și încă o precizare legată de deplasarea dumneavoastră, o modificare importantă legată de faptul că cotizația va trebui plătită cu un an înainte, anul acesta deja am plătit pentru 2015 dar tot în acest an trebuie să facem o prevedere bugetară, dacă dorim să rămânem membri ARE, trebuie să plătim în toamna acestui an. Sau până la sfârșitul anului cotizația pe 2016.

DL Vasile Ungureanu

Domnul președinte, cotizația o vom plăti în lei sau în euro.

DL Claudiu Coman

O să ne informăm, să ne faceți în scris să vă putem informa până data viitoare. Domnul Veștea.

DL Mihail Vestea

Două firme din Turcia au făcut o invitație președintelui consiliului județean pentru a își arăta disponibilitatea și potența în a participa la o eventuală participare la o licitație de concesionare a construcției și operării aeroportului din Ghimbav. Domnul Claudiu Coman m-a desemnat pe mine și pe arhitectul șef Adrian Ibănescu să facem această deplasare. Ajunși acolo ei ne-au arătat care e potențialul lor, ne-au făcut o trecere în revistă a lucrărilor pe care le execută firma de construcții. Au participat la diverse lucrări de construcții la 40 de aeroporturi în decursul anilor, acum construiau o zonă imobiliară de vreo 50 de milioane de euro. Pe cealaltă parte firma care operează aeroportul este o firmă care are în operare un aeroport în Cipru. Ceea ce pot să vă spun, bineînțeles că nu am avut mandat să ofer nimic ci doar să ascult, am pus întrebări în ce privește și asta aș vrea să vă informez și cred că este lucrul cel mai important, de ce dânșii se gândesc să investească la Brașov. Am pus această întrebare și pentru faptul că dânșii cunosc foarte bine acest proiect, de mai mulți ani de zile au venit aici, au avut discuții și anul trecut cu domnul președinte Căncescu, domnul Mihai Pascu din calitatea de vicepreședinte a fost și dânsul în Istanbul să vadă despre ce este vorba și i-am întrebat, curios fiind, de ce vor aici și nu la Iași sau la Bacău sau la Cluj? Și mi-au explicat un lucru, din analizele făcute de dânșii, consideră că creșterea de trafic pe aeroport poate să fie făcută pe turism și atunci Brașovul este bine poziționat pentru că în gândirea pe care o au dânșii, un turist din momentul în care se suie în avion și până când ajunge la destinație, adică în hotel, trebuie să facă în jur de 3 ore și au făcut un cerc cu 2 ore de la Brașov de jur împrejur, care ar fi zona de unde ar putea să fie aduși turiști și care ar fi zona către care se pot duce turiști cu 40 de minute de jur împrejur și atunci au zis că Brașovul are mai mare potențial în ce privește traficul pe partea de turism. V-am făcut această informare pentru că eu cred că este corectă așa că important pentru noi ca și consiliu județean este să cream posibilități de trafic cât mai rapid de jur împrejur, adică și legătura cu Sfântul Gheorghe, cu Covasna și cu Valea Prahovei. Asta este partea de informare. Nu am avut mandat să propun nimic, nu am avut mandat să spun nimic altceva, am venit aici am informat și executivul și pe Claudiu Coman și pe toți ceilalți colegi din executiv despre ce este vorba și mi-am făcut datoria să vă informez și pe dumneavoastră. După venirea acasă dânșii și-au mai trimis odată reprezentantul aici și ne-au adus documente în plus, ei au studiat foarte bine, aveau filmat și din elicopter, aveau deja și un studiu cam la nivel de fezabilitate cam ceea ce gândesc dânșii să facă aici.

DL Maxim Adrian

Stimați colegi, la două ședințe anterioare am discutat despre aeroport. Știm că ne-am întâlnit cu domnul prefect și cu Consiliul Local Municipal Brașov. Haideți să vedem ce au de gând și municipiul Brașov ca să nu stăm pe loc. am înțeles că anul acesta nu sunt bani dar cel puțin să știm dacă Consiliul Local Municipal Brașov dorește sau nu și aș propune să le dăm un termen, au zis să le punem la dispoziție materialele, le-am pus, măcar să dea un răspuns, îi interesează să colaboreze cu noi sau nu. Atâta am vrut să vă spun.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc pentru întrebare, Consiliul Local Municipal Brașov a și votat o comisie care să ia legătura cu noi, mai mult decât atâta săptămâna viitoare unitatea de implementare a aeroportului a stabilit acțiuni și de întâlniri cu comisia respectivă. Din comisia respectivă cea mai importantă componentă este componenta de buget-finanțe, dânșii s-au întâlnit, au fixat un calendar de dezbateri și suntem în discuții în legătură cu această colaborare, deja s-a intrat în detalii tehnice. Domnul Vestea a doua chestiune, declarația.

DL Mihail Vestea

Aș avea rugămintea la dumneavoastră, în calitate de coleg, să aveți răbdare cu mine să mă ascultați două minute. Deci din cauza mea la ședința trecută a trebuit să suportați un grup de presiune care a venit aici să exercite presiune asupra mea. Din oamenii care erau acolo eu cunosc doar o familie din Predeal în rest nu știu să fi fost din Predeal, oameni care sunt, poate, supărați pe mine. Am stat să mă gândesc de ce oare sunt sub o presiune mediatică de câtva timp? Nu sunt nici președinte de partid, nici prim vicepreședinte la partid, sunt unul dintre vicepreședinți. Sunt vicepreședinte la consiliul județean și am acceptat această poziție la solicitarea colegilor și cu acceptul celor doi președinți la momentul respectiv am acceptat această funcție fără să negociez ceva, fără să pretind ceva cu scopul de a sprijinii în această perioadă în care președintele nu poate să își exercite atribuțiile de al sprijinii pe Claudiu Coman să realizeze continuitatea activității aici, continuitatea sub toate aspectele și administrativ și politic și sub toate aspectele. Deci asta este situația în momentul de față. Vă informez că o să doresc să vorbesc cu fiecare dintre dumneavoastră în perioada următoare pentru că în momentul în care perioada aceasta în care președintele nu poate să își exercite mandatul se va termina, eu vreau să știu exact ce voi face. Voi avea o discuție și cu dânsul dar înainte vreau să discut cu dumneavoastră cu fiecare pentru că sunteți colegi, eu am încercat să fiu mai transparent și cred că este corect ca să vă spun exact despre ce este vorba și decizia pe care o să o iau, să o iau împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult.

DL Oltean Vasile

Nimeni nu dă cu pietre decât în copacul bogat.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc domnul părinte, declar ședința închisă.

p. Președinte, Vicepreședinte Coman Claudiu

Secretar, Dumbrăveanu Maria