Hotărârea nr. 236/2015

Hotărârea.nr. 236 – privind constatarea încetării calităţii de reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU”, în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, a domnului consilier județean Kovacs Attila, ca urmare a demisiei acestuia şi împuternicirea domnului consilier județean Kovacs Attila să participe la şedinţa din data de 26.06.2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU”, în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul acestei asociaţii

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

Website: www.judbrasov.ro


'• ONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 236

din dala de 26.06.2015

- privind constatarea încetării calității de reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU". în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, a domnului consilier județean Kovacs Attila. ca urmare a demisiei acestuia și împuternicirea domnului consilier județean Kovacs Attila să participe la ședința din data de 26.06.2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU”, în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul acestei asociații

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul nr.5169/23.06.2015 întocmit de către Direcția Resurse Programe Proiecte de Dezvoltare prin care se propune constatarea încetării calității de reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU”. în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, a domnului consilier județean Kovacs Attila, ca urmare a demisiei acestuia, înregistrată la data de 06.05.2015 sub nr.5169; în referat se face, totodată propunerea desemnării unui nou reprezentant al Consiliului Județean Brașov în această asociație;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 18/12.07.2012 privind desemnarea domnului consilier județean Kovacs Attila, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU", in domeniul salubrizării localităților din județul Brașov;

Luând in considerare adresa înregistrată sub nr.7799/25.06.2015 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU". în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, privind convocarea ședinței Adunării Generale a asociației;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art. 6 din modelul de Act constitutiv constitutiv și. respectiv, art. 14 din modelul de Stalul al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU". în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 339/26.07.2011, precum și dispozițiile art. 92 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se constată încetarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU”. în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, a domnului consilier județean Kovacs Attila. ca urmare a demisiei acestuia.

Art,2. - Se împuternicește domnul consilier județean Kovacs Attila să participe la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU". în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul acestei asociații, ședință care va avea loc la sala 120 a Consiliului Județean Brașov, ora 13.00. în data de 26.06.2015.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse Programe Proiecte de Dezvoltare.

p. PREȘEDINTE, . .    '^4,

VICEPREȘEDINTE#

Claudiu Coman               ♦'

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu