Hotărârea nr. 230/2015

Hotărârea.nr. 230 – privind validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov

România
'< o ii si! mi juuvitiin Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 230

din data de 26.06.2015

- privind validarea membrilor în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 iunie 2015;

Analizând referatul nr. ad. 7249/16.06 2015 și, respectiv, nr. 7790/25.06.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, Propunerea Comisiei de specialitate nr. 7 pentru Sănătate. Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte, înregistrată sub nr. 7249/15.06.2015, prin care se propune validarea membrilor în consiile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov; precum și propunerea formulată de doamna consilier județean Câju Mariana;

Ținând cont de discuțiile și propunerile formulate în plenul Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 164/2010 privind aprobarea preluării de către Consiliul Județean Brașov a managementului asistenței medicale pentru unitățile sanitare publice de interes județean;;

Având în vedere prevederile art.186 alin. (1), alin. (2), lit. lit."b". alin. (4) și alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, art. 91. alin. (1), lit. ”d” și alin. (5), lit. ”a” pct. 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se validează membrii în consiliile de administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art3- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineză Direcția Generală Administrație Publică-Direcția de Sănătate și Asistență Medicală-Compartimentul de Management al Asistenței Medicale și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p. PREȘEDINTE,                      Contrasemnează,

VICEPREȘEDINTE,         %       SECRETAR,

Coman Claudiu ' T:       z Maria Dumbraveanu

APROBAT, Președinte/ p Președinte Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul de Boli Infectioase Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Corfariu Rodica Ciubotaru Mariana

Pascu Mihai Lucian Broscățan Ramona

Consiliul Județean Brașov

Mândresu Aurelian

Barbu Codrina

PresedinteCJ Brașov

Defta Camelia Koszta Ratai in

Proca Gabriela Negoita Georgeta

DSPJ Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de

Garbacea Sorin

Andrei Laurentia

Colegiul Medicilor Brașov

Stoenescu Elena

Bisa Carmen

OAMGMAMR

Stoenescu Elena

Mirela Scoican Manuela Ceapa

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

ANEXĂ nr. 2 la Hot. CJ nr


APROBAT,

Președinte/ p Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman


Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Săpunaru Alina Maxim Mihaela

Buzamet Otilia Bucur Mariana

Consiliul Județean Brașov

Machidon Gabriela Maria

Constantin Vasile Acrivopol

PresedinteCJ Brașov

Sovaiala Lutsch Cristian Zichil Alina

Koszta Katalin Hagiu Magda

DSPJ Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Constandis Felicia

Socaciu Laura

Colegiul Medicilor Brașov

Pora Tiberiu

Patrulescu Luminița

OAMGMAMR

Armenopol Mircea

Iulian Orban Mihaela Puscariu

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de :

Minea Monica Văsioiu Adelina

Mitarcă Maria

Kope Attila

Consiliul Județean Brașov

Rădulea Andreea

Borteș Mihaela Didona

PresedinteCJ Brașov

Koszta Kătalin Proca Gabriela

Sovaiala Lutsch Cristian Dima Ioana

DSPJ Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Ionescu Ramona

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor Brașov

Mardare Violeta

Ciungara Viorica

OAMGMAMR

Simionel Marian

Liliana Cioaca Daniela Ciulei

Sindicatul Medisan-S ani tas Brașov

APROBAT,

Președinte/ p Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Schiopu Valerica

Kope Attila

Văsioiu Adelina Maxim Mihaela

Consiliul Județean Brașov

Stelea Nicoleta

Minea Monica

PresedinteCJ Brașov

Coman Magdalena

Buvnariu Lavinia

DSPJ Brașov

Moga Marius

Popovici Diana

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Gogonea Dan

Stroescu Serban

Colegiul Medicilor Brașov

Benga Florina

Spataru Steluta

OAMGMAMR

Balint Paraschiva Gabriela

Mihaela Oprea Marcela Jancso

Sindicatul Medisan-S ani tas Brașov

ANEXĂ nr. 5 la Hot. CJ nr

APROBAT,

Președinte/ p Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Pascu Mihai Lucian Broscățan Ramona

Rădulea Andreea Condruz Simona

Consiliul Județean Brașov

Szasz Alina Ioana

Borteș Mihaela Didona

PresedinteCJ Brașov

Coman Magdalena

Buvnariu Lavinia

DSPJ Brașov

Liliana Rogozea

Dan Grigorescu

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Albean Ilie Marcel

Oncescu Lucian

Colegiul Medicilor Brașov

Leonte Marius

Benga Florina

OAMGMAMR

Coconasu Cristina

Monica Albu Cozma Laura

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov

APROBAT,

Președinte/ p Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul Clinic de Copii Brașov

Membru in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Mitarcă Maria Condruz Simona

Boboc Daniela Broscățan Ramona

Consiliul Județean Brașov

Buzamet Otilia

Schiopu Valerica

PresedinteCJ Brașov

Chefheux Emil

Sovaiala Lutsch Cristian

DSPJ Brașov

Pascu Alina

Mitrica Maria

Facultatea de Medicina Brașov

Invitat in CA

Supleant in CA

Desemnat de:

Buzinschi Sorin

Sucaciu Dan Mirel

Colegiul Medicilor Brașov

Sotiriade Laura

Ciucasel Mihaela

OAMGMAMR

Mihaela

Ciucasel

Simionescu Elena Mihai Sbierea

Sindicatul Medisan-Sanitas Brașov