Hotărârea nr. 228/2015

Hotărârea.nr. 228 – privind aprobarea componenţei comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Judeţean Braşov

România


•NSILH L JUDEȚEAN BRAȘOX’

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR» 228

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit .în ședința ordinară din data de 26 iunie 2015:

Analizând referatul nr.ad. 7248/17.06.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea componenței comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la unitățile sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov;

Văzând propunerea Comisiei de specialitate nr. 7 - pentru Sănătate. Protecția Copilului și a Persoanelor Adulte, înregistrată sub nr. 7248/15.06.2015, precum și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 2, alin. (5) din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 198/27.05.2015, dispozițiile Legii privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.’*d“ și alin.(5) lit.’‘a", pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă componența comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin personele nominalizate la art.l din hotărâre și Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,


Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ANEXĂ nr. 1 Ia Hot. CJ


APROBAT.

Președinte/ p Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman


Spitalul de Boli Infectioase Brașov Comisia de soluționare a contestațiilor

Membru

Supleant

Desemnat de :

Machidon Gabriela Maria Broscățan Ramona

Consiliul Județean Brașov

Pascu Mihai Lucian

PresedinteCJ Brașov

Dr. Simona Baboi

Ec. Drugă Mihaela

As. Denisa Secuiu Chim. Gabriela Ilie

DSPJ Brașov

APROBAT,

Președinte/ p Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brașov Comisia de soluționare a contestațiilor

Membru

Supleant

Desemnat de :

Kope Attiia

Broscățan Ramona

Consiliul Județean Brașov

Constantin Vasile Acrivopol

PresedinteCJ Brașov

Dr.Liliana Palășan Chim.Elena

Mireștean

Fiz. Georgiana Mălai Dr.Rodica Crăciun

DSPJ Brașov

ANEXĂ nr. 3 la Hot. CJ nr£Z£ÂL2Ur/î


APROBAT,

Președinte/ p Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman


Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov Comisia de soluționare a contestațiilor

Membru

Supleant

Desemnat de :

Stelea Nicoleta

Kope Attiia

Consiliul Județean Brașov

Mi țarcă Maria

PresedinteCJ Brașov

Ec. Liliana Frasin

Dr. Cleopatra Borza

Chim Adriana Tânase As. Simona Bălan

1

DSPJ Brașov

APROBAT,

Președinte/ p Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Brașov Comisia de soluționare a contestațiilor

Membru

Supleant

Desemnat de:

Minea Monica Maxim Mihaela

Consiliul Județean Brașov

Buzamet Otilia

PresedinteCJ Brașov

Dr. Anca Muntean

.....

Dr. Mihaela Emandi

DSPJ Brașov

Sef lucrări dr. Radu Necula

Conf. univ.dr Alina

Mihaela Pascu

Facultatea de Medicina Brașov

ANEXĂ nr. 5 Ia Hot. CJ


APROBAT,

Președinte/ p Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman


Spitalul Clinic Județean de Urgenta Brașov Comisia de soluționare a contestațiilor

Membru

Supleant

Desemnat de :

Rădulea Andreea Condruz Simona

Consiliul Județean

Brașov

Borteș Mihaela Didona

PresedinteCJ Brașov

Dr. Camelia Defta

Ec. Clara Guran

DSPJ Brașov

Prof. univ. dr. Victoria Burtea

Sef lucrări dr.Claudia Gavriș

Facultatea de Medicina Brașov

ANEXĂ nr. 6 la Hot. CJ nrAPROBAT,

Președinte/ p Președinte

Vicepreședinte Claudiu Coman


Spitalul Clinic de Copii Brașov Comisia de soluționare a contestațiilor

Membru

Supleant

Desemnat de :

Schiopu Valerica Bucur Mariana

Consiliul Județean

Brașov

Szasz Alina Ioana

PresedinteCJ Brașov

Dr. Carmen Vaida

Dr. .Ana Comănescu

DSPJ Brașov

Conf. univ.dr. Petru Ifteni

Conf. univ. dr. Ion

Scâmeciu

Facultatea de Medicina Brașov