Hotărârea nr. 227/2015

Hotărârea.nr. 227 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov

România
?onsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.227

din data 26.06.2015

- privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.6741/15.06.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov ;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov, conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p.PREȘEDINTEy

VICEPREȘEDINTE Coman Claudiut

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Nivel de competenta: II M

Nr.paturi: 225 + 80 însoțitori


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC

01.06.2015


DE COPII BRAȘOV


Aprobat cu HCJBV nr : In ședința din data p. Președinte Vicepreședinte Coman Claudiu


SERVICIUL. R.U.O.N.S: F.C.’I. F.E -5


COMP. CONTENCIOS: F.E.» 1


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR: fe -3


COMP.DE SUPRAVEG.SI CONTROL AL INFECȚIILOR NOSOCOMIALE: F.E.-iCOHP.EVAL.INFORMATICA SI STATISTICA MEDICALA: FE -6


COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL FE.-1


| COMP. ASISTENT SOCIAL: F.E = 1


| COMP. PROTECȚIA MUNCII


STERILIZARE SI POSTURI FIXE F.E.«5


ASISTENT SEF UNITATE F.C.’I


DIRECTOR MEDICAL:

DIRECTOR FINANCIAR

F.C=1

CONTABIL: FC = I


COMP. INTERNĂRI EXTERNĂRI F.E-1


SECȚIA CLINICA PED.I:

Comp, gastroenterologie Comp, neonatologte pst F.C.-2.F.EU8


SECȚIA PEDIATRIE tl: Comp, alerg. ei Imundinica Comp.tornpio acuta F.C »2. F.E.=57.5


UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE F.C-2.

FF»46


FARMACIE

F.C.» 1.

F.E.» 6


LABORATOR ANALIZE MEDICALE

F.C»2. FE.= 17


BLOC OPERATOR

F.C-1.FE-17


CENTRU DE SANATATE MINTALA

F.E. =8


SECȚIA PEDIATRIE III: Corp. cfa>bet2atar&t, nutrite ci boi matebofica.

Comp. tentsto-cncciogp* pod.. Comp, nofrotogie F.C.’2,F.E.»2V5


LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA: F.C’2. F.E =10


Comp. R.M.F.B. F E -2


Medici rezident!

FE-45


SECȚIA A.T.I.

FC-2.F.E.-34


SECȚIA CLINICA CHIRURGIE PED.: Comp, ortopedie ped.

F.C.=2, F.E.-37


COMP. CHIR.PLASTICA MICROCHIR. RECONST.

r.E=20


SECȚIA PSIHIATRIE PEDIATRICA: Comp, netnologie pod.

F.C.=2. FE-23


COMPARTIMENT O.R.L.

F.E.»16


LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE:

F.E’3


Cab. diabet zaharalnutritle si boli metabolice F.E. =0.5


, I

AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE:

 • - Cabinete cu corespondent in sediile cu paturi:

 • ■ pediatrie;

 • - alergologie si imunologte; -O.R.L.;

 • ■ chit.ort.ped.;

 • - gasboenterologie;

 • - hematologie;

 • - chir.plastica, microchir.rec.


BIROU FINANCIAR CONTABILITATE • BUGET rC’1.FE.-5


SERVICIU ADMINISÎARTIV APROVIZIONARE

r.C -1. F E =5Dr.


Formația de Intreb'nere Reparații Instalații Sanitare FC=I,FE»27untean


SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICA: Comp. Citologie Comp. Ifctopatotogie Comp. Prosectura FE.=3


Cabinet oncologie med.

F.E. =0.5


Bucătărie dietetica

F.E.»13


Spălătorie F E.=8


Cabinete tara corespondent in secțiile cu paturi:

■ ginecologie infantila;

 • - endocrinologie;

 • - oftalmologie;

 • - tecup.,med.liz. si balneo.;

 • - dermatovenerologie;

 • - sala de tratament

 • - cabinet de medicina dentara FE=29


Comp.

Bloc

Personal

Achiziții

alimentar

Operativ

Publice

F.E =10

Muncitori

F.E.=3

FE.=6


mu         t*6. tur-

.4 ho oh-


Funcții de conducere (F.C.) = 28

Funcții de execuție (F.E.) = 545

Total nr. posturi existente in statul de funcții = 573


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV STR.NICOPOLE NR.45

TEL0268-415130

TEL/FAX10268-418988


Aprobat cu HCJBV nr: AA-1/

In ședința din data : ^^€'6 p. Președinte


Vicepreședinte Coman Claudib


STAT DE FUNCȚII 01.06.2015Nr. crt.

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profes. /gr.sal.

Nr. post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A. F

NANTARE DIN VENITURI PROPRII

1

Manager

Chirurgie ort.ped.

S

II

1

3882

0

3882

2

Director Medical

Chirurgie Plastica

S

II

1

3775

0

3775

3

Director Financiar Contabil

Stiinte economice

S

II

1

3845

324

4169

4

Sef Laborator - Medic primar

Medicina de laborator

S

II

1

3955

1056

5011

5

Sef Laborator - Medic primar

Radiologie si imag.med.

S

I

1

3857

909

4766

6

Sef Secție - Farmacist primar

Farmacie

S

I

1

3247

327

3574

7

Sef Secție - Medic primar

ATI

S

I

1

3805

2278

6083

8

Sef Secție - Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

I

1

4285

390

4675

9

Sef Secție - Medic primar

N.P.I.

S

I

1

3631

2078

5709

10

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

S

II

2

7885

1429

9314

11

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

S

I

1

4090

390

4480

12

Sef unitate - Asistent med.pr.

Pediatrie / MG

S

II

1

2949

299

3248

13

Sef Secție - Asistent med.pr.

Laborator

PL

II

1

2230

591

2821

14

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

S

I

1

2609

1583

4192

15

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

I

3

6617

‘1612

8229

16

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

S

II

3

7965

2139

10104

17

Sef Secție - Asistent med.pr.

Radiologie

PL

I

1

2213

513

2726

18

Sef Serviciu - Economist specialist IA

Stiinte economice

S

II

1

2635

264

2899

19

Sef Birou - Economist specialist IA

Stiinte economice

S

I

1

2805

260

3065

20

Sef Serviciu - Economist I

Stiinte economice

S

II

1

2150

211

2361

21

Sef formație muncitori-maistru I

Instalații electrice

M

II

1

1680

0

1680

22

Medic primar

Anatomie patologica

S

1

6610

4401

11011

23

Medic primar

ATI

S

1

3356

1981

5337

24

Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

4

12681

1320

14001

25

Medic primar

Chirurgie ped.

S

1

3356

330

3686

26|

Medic primar

Chirurgie Plastica

S

2

6162

660

6822

27

Medic primar

Endocrinologie

S

1

3356

110

3466

28

Medic primar

Medicina de laborator

S

1

3136

880

4016

29

Medic primar

Neurologie pediatrica

S

1

3191

1761

4952

30

Medic primar

Obstretica ginecologie

S

1

3356

110

3466

31

Medic primar

OFT

S

1

3301

110

3411

32

Medic primar

ORL

S

2

6568

660

7228

33

Medic primar

Pediatrie

S

17

56406

5335

61741

34

Medic primar

Radiologie si imagistica med.

S

2

6553

1540

8093

35

Medic specialist

ATI

S

3

7933

4791

12724

36

Medic specialist

BFT

S

1

2320

89

2409

37

Medic specialist

Dermato -venerologie

S

1

2524

266

2790

38

Medic specialist

Epidemiologie

S

1

2524

266

2790

39

Medic specialist

ORL

S

1

2524

266

2790

40

Medic specialist

Pediatrie

S

3

7729

798

8527

41

Medic specialist

Psihiatrie pediatrica

S

1

2524

1420

3944

42

Biochimist principal

Biochimie

S

1

2689

726

3415

43

Biolog principal

Biologie medicala

S

1

2931

798

3729

44

Farmacist primar

Farmacie

S

1

2802

277

3079

45

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

1698

1065

2763

46

Profesor CFM principal

Educație fizica

S

1

2644

89

2733

47

Profesor CFM principal

Educație fizica

SSD

1

2082

68

2150

48

Asistent social’principal

Asistenta sociala

S

1

2398

266

2664

49

Fiziokinetoterapeut

BFT

S

2

3945

136

4081

50

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

S

27

63193

16694

79887

51

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

SSD

8

15060

5113

20173

52

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

PL

80

158977

37101

196078

53

Asistent medical pr.

Laborator

PL

12

24668

6564

31232

54

Asistent medical pr.

Radiologie

PL

7

14451

3353

17804

55

Asistent medical pr.

Farmacie

PL

3

6023

615

6638

56

Asistent medical pr.

Igiena

PL

1

1740

205

1945

57

Asistent medical pr.

Dietetica

PL

2

4144

410

4554

58

Instructor educație pr.

M

9

14213

2862

17075

59

Registrator medical pr.

M

8

11650

1248

12898

60

Statistician medical pr.

M

1

1523

156

1679

61

Sora medicala pr. - Anat. Pat.

Laborator

M

1

3149

2079

5228

62

Asistent medical

Pediatrie/ MG

S

2

3668

267

3935

63

Asistent medical debutant

Pediatrie/ MG

S

3

3058

257

3315

64

Asistent medical

Pediatrie/ MG

SSD

2

3640

393

4033

65

Asistent medical

Pediatrie/ MG

PL

16

27528

4637

32165

66

Asistent medical

Radiologie

PL

1

1793

427

2220

67

Asistent medical

Farmacie

PL

1

1794

183

1977

68

Asistent medical

Igiena

PL

1

1772

183

1955

69

Registrator medical

M

6

7859

804

8663

70

Infirmiere

M

75

80747

18419

99166

71

Infirmiera deb.

M

1

975

480

1455

72

îngrijitoare

G

49

48861

8833

57694

73

Ingrijitoare-anat.pat.

G

0

0

0

0

74

Consilier Juridic IA

Stiinte juridice

S

2

3924

432

4356

75

Economist specialist IA

Stiinte economice

S

6

12673

1296

13969

76

Economist II

Stiinte economice

S

1

1571

149

1720

77

Funcționar

M

4

5187

488

5675

78

Magaziner

M

2

2678

2678

79

Casier

M

1

1339

125

1464

80

Inginer sistem IA

Matematica -Informatica

S

1

2108

216

2324

81

Inginer sistem IA

Informatica

S

1

1843

216

2059

82

Referent de specialitate I

Drept

S

2

3572

389

3961

83

Referent de specialitate III

Drept

S

1

1506

149

1655

84

Referent de specialitate III

Stiinte economice

S

1

1516

173

1689

85

Referent IA, Contabil IA

M

1

1441

134

1575

86

Spalatoreasa

G

8

7800

744

8544

87

Muncitor I

M;G

6

8162

112

8274

88

Muncitor II

M;G

14

18670

258

18928

89

Muncitor III

M;G

8

9859

40

9899

90

Muncitor IV

M;G

8

8878

344

9222

91

Muncitor necalificat

G

7

7061

66

7127

92

îngrijitoare

G

1

975

975

Total finanțare venituri proprii

472.0

848658

163786

1012444

B. FINANȚARE BUGETUL DE STAT

93

Sef Secție UPU - Medic primar

Medicina de urgenta

S

II

1

2956

1837

4793

94

Sef Secție UPU - Asistent medical pr.

MG

S

II

1

2436

1568

4004

95

Medic primar

NPI

S

2

6712

2862

9574

96

Medic primar

Pediatrie

S '

3

9374

5943

15317

97

Medic primar

Psihiatrie ped.

S

1

3246

1431

4677

98

Medic specialist

Medicina de urgenta

S

1

2763

1597

4360

99

Medic specialist

Pediatrie

S

3

7670

5175

12845

100

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

4

8092

828

8920

101

Medic Rezident Anul IV

Pediatrie

S

6

12088

3248

15336

102

Medic Rezident Anul III

Pediatrie

S

5

9535

5224

14759

103

Medic Rezident Anul II

Pediatrie

S

11

18462

2582

21044

104

Medic Rezident Anul I

Pediatrie

S

6

8412

918

9330

105

Medic Rezident Anul IV

Chirurgie ped.

S

2

4096

414

4510

106

Medic Rezident Anul III

Chirurgie ped.

S

1

1816

202

2018

107

Medic Rezident Anul II

Chirurgie ped.

S

2

3272

360

3632

108

Medic Rezident Anul I

Chirurgie ped.

S

2

2909

306

3215

109

Medic Rezident Anul II

Ortopedie ped.

S

2

3272

360

3632

110

Medic Rezident Anul IV

Medicina de Urgenta

S

1

2098

1037

3135

111

Medic Rezident Anul II

Boli Infectioase

S

1

1751

602

2353

112

Medic Rezident Anul III

Psihiatrie ped.

S

1

1952

673

2625

113

Farmacist Rezident Anul III

Farmacie

S

1

1593

175

1768

114

Psiholog specialist

Psihologie clinica

S

1

2525

1153

3678

115

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

1919

865

2784

116

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2200

1597

3797

117

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

S

7

16896

10022

26918

118

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

SSD

2

3758

2488

6246

119

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

PL

13

25664

15319

40983

120

Asistent medical

MG

PL

2

3258

2198

5456

121

Registrator medical

M

5

6727

2910

9637

122

Registrator medical deb.

M

1

975

390

1365

123

Infirmiera

G

5

5334

3070

8404

124

îngrijitoare

G

5

4924

2790

7714

125

Brancardier

G

1

975

558

1533

Total finanțare de la Bugetul de stat

101.0

189660

80702

270362

Total unitate sanitara (A + B)

573.0

1038318

244488

1282806

Total posturi aprobate: 573, din care:

Total posturi aprobate: 573, din care:

* conducere: 28

 • - execuție : 545

 • - venituri proprii: 472

 • - buget de stat: 101


Director Financiar Con Ec. Mariana Popa

Sef Serviciu RUONS.,

Ec. Daniela Cimpean

tf