Hotărârea nr. 217/2015

Hotărârea.nr. 217 - privind aprobarea completării art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 144/29.04.2015 privind aprobarea funcţionării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru anul 2015

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777

Fax: 0268.475.576

E-mail: office&iudbrasov.ro Website: wfM.judbrasov.ro. ONSH.il L .11 DEȚEAN BRAȘOV

PROIECT

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.217

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea completării art. I din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 144/29.04.2015 privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26 iunie 2015:

Analizând referatul nr.6192/10.06.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care, în vederea asigurării continuității asistenței medicale, pentru buna funcționare a activității medicale, prin asigurarea continuității actului medical, se propune aprobarea înființării unei linii de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă organizată la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, față de cele 12 linii de gardă care funcționează în prezent, conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/29.04.2015; astfel, conform acestei propuneri, unitatea sanitară va funcționa cu un număr de 13 linii de gardă. în condițiile în care la nivelul spitalelor clinice județene de urgență se organizează o linie de gardă la 70 de paturi, astfel că. potrivit structurii organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, la 910 paturi aprobate pot fi organizate 13 linii de gardă; în referat se precizează, de asemenea, că această unitate sanitară se încadrează în fondurile alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2015:

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit."d" și alin.(5) lit."a". pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 144/29.04.2015 privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2015, articol care va avea următorul cuprins:

Art.L - Se aprobă, pentru anul 2015, funcționarea unui număr de 13 linii de gardă, organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în următoarele specialități:

  • a.  4 (patru) linii de gardă în specialitatea medicină internă

  • b.  2 (două) linii de gardă în specialitatea chirurgie generală

  • c.  2 (două) linii de gardă în specialitatea cardiologie

  • d.   1 (una) linie de gardă în specialitatea ortopedie traumatologie

  • e.   1 (una) linie de gardă în specialitatea anestezie terapie intensivă

  • f.   I (una) linie de gardă în specialitatea O.R.L.

  • g.   I (una) linie de gardă în specialitatea oftalmologie.

  • h.   I (una) linie de gardă în specialitatea anestezie și terapie intensivă"

Art. 11. - Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/29.04.2015 privind aprobarea funcționării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2015. rămân neschimbate.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu