Hotărârea nr. 213/2015

Hotărârea.nr. 213 - privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare de către Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, în dosarul nr.1595/62/2015 (litigiu de muncă), aflat pe rolul Tribunalului Braşov, Secţia I Civilă

România


Consiliul Județean Brașov


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.213

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezentare de către Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în dosarul nr. 1595/62/2015 (litigiu de muncă), aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția 1 Civilă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul nr. ad. 6041/08.06.2015, întocmit de către Direcția Administrație Publică Locală - Serviciul Juridic Contencios prin care se propune aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezentare de către Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov, în dosarul nr. 1595/62/2015 (litigiu de muncă), aflat pe rolul Tribunalului Brașov. Secția 1 Civilă, având ca obiect contestația la Decizia nr. 108/10.03.2015 de desfacere a contractului individual de muncă prin concediere disciplinară, formulată de contestatorul Banciu Gheorghe împotriva unității sanitare ;

Având în vedere prevederile art.I alin.(l) și alin (2) lit ..b“ din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art.97 și art.I03 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de asistență și de reprezentare de către Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov. în dosarul nr. 1595/62/2015 (litigiu de muncă), aflat pe rolul Tribunalului Brașov, Secția I Civilă, având ca obiect contestația la Decizia nr. 108/10.03.2015 de desfacere a contractului individual de muncă prin concediere disciplinară, formulată de contestatorul Banciu Gheorghe. împotriva unității sanitare.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Administrație Publică Locală - Serviciul Juridic Contencios.

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu


p.PREȘEDINTE,, ,/o          X

VICEPREȘEDINTA,      / ''A;

Claudiu Coman         , /  ©