Hotărârea nr. 212/2015

Hotărârea.nr. 212 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov

România
onsiiiul Județean Bras

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.212

din data de 26.06.2015

- privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 26.06.2015

Analizând referatul nr.5620/18.05.2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Strategii de Informatizare din cadrul Direcției Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov; modificările propuse nu necesită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2015 și nu modifică numărul total de posturi aprobate, respectiv 1.116 posturi;

Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, inregistrat cu nr. 24022/2015;

Având în vedere dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. ,,a,? și alin. (2) lit. ,.c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin: (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

p. PREȘEDINTE, 4 > VICEPREȘEDINTE,:^

Claudiu Coman f -J £Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu

£T

APROBAT,

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV <®. Pieteilinle, v?cerMt$ec/Z»i/

1

i

I

4

1

J

1

«

1

1

ujn

h TT


t o tai nil rosniă^^y S

1116

f UNCT tt FUtUCB CONDUCEM * >pMt

!6

f tmciu rtnua ducu nu ■ <rn jnfrta

IU

CuHtBÂdUAU CQtWUCMtt •

1

LLMHiucrUAU detun* - i*n rvr«i

4J

CUNDUCBXa Cm»« * iJwffTfîit/CbnțteM

IJ

UULUItll Con* fJmM « Uatte*

NJ

MUtttnt MMUNAU raOrtSltJMIJl i


Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov

Str. luliu Maniu nr. 6, Brașov Aprobat

p. Președinte C.J. Brașov

CbmoM C Uitați u

Nr. crt

Funcții publice de execuție

Nivel studii

Clasa

Grad profesional

Nr. posturi

Total salar de baza

1

Auditor

S

I

Superior

2

5500

2

Consilier

S

I

Superior

62

134504

3

Consilier juridic

s

I

Superior

7

14622

4

Consilier juridic

s

I

Principal

5

7416

5

Consilier juridic

s

I

Debutant

1

975

6

Inspector

s

I

Principal

14

’ 14859

7

Inspector

s

I

Asistent

11

18434

8

Inspector

s

I

Debutant

1

975

9

Referent specialitate

SSD

E

Superior

3

4659

10

Referent

M

m

Superior

7

14380

11

Referent

M

m

Principal

1

1025

12

Total

114

217349


Director peneral Adj. Econorftfc, te Mariana

jJI Director (^enș/ral Adj. PC/PA DanielaServiciul Resurse Umane, SSM, Ioana Ditcu


Stat funcții DGASPC Brașov

Nr. crt.

Funcții publice de conducere

Nivel studii

Clasa

Grad

. Nr. -posturi

Țotal salar de baza

1

Director general

S

90

n

1

3876

2

Director general adjunct

s

89

n

1

3756

3

Director general adjunct economic

s

89

n

1

3756

Sef serviciu

s

76

n

12

35618

5

Sef birou

s

73

n

1

3006

£

Total

16

50012

Nr.crt

Funcția contractuala de execuție

Nivelul studiilor

Număr posturi

Total salar de baza

1

Inspector de specialitate gradul IA

S

4

8068

2

Inspector de specialitate gradul I

S

7

11858

3

Inspector de specialitate gradul II

s

7

10654

4

Referent IA

M

3

3513

5

Referent I

M

4

4596

6

Kinetoterapeut

S

1

1380

7

Medic specialist

S

2

4642

8

Medic

S

2

3764

9

Secretar

G

1

1079

10

Șofer

G

6

8750

11

îngrijitoare

G

3

3381

12

Muncitor calificați

G

3

4032

13

Total

43

65717

Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov


Aprobat,


p. Președinte C.J. Brașov

âouAa/t dciuak’uStat funcții DGASPC Brașov

Nr.crt.

Funcția contractuala de conducere

Nivelul studiilor

Număr posturi

Total salar de>baza

1

Sef Serviciu gradul I

S

2

5088

2

Total

2

5088
Serviciul Resurse Umane, SSM, Ioana Ditcu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Maniu nr. 6. Brașov

COMPLEX DE SERVICII VICTORIA

Aprobat

p. Președinte C.J. Brașov A/< c « pr e je dl n Ic


Stat de funcții

Nr. crt.1

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

2973

2

Coordonator personal de specialitate

S

1

2950

3

Total

2

5923

Compartiment Administrativ

Nr. crt.1

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

II

1

1718

2

Referent contabil

M

IA

1

1498

3

Muncitor calificat

G

III

7

9408

4

Magaziner

M

II

1

1376

5

Șofer

G

I

1

1508

6

Paznic

G

II

2 .

2262

7

Total

13

17770

Compartiment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.1

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Asistent social

S

1

1650. .

2

Psiholog specialist

S

2

3478

3

Psihopedagog

s

1

1349

4

Pedagog recuperare

PL

1

1609

5

Educator

S

I

4

7160

6

Inspector de specialitate

S

II

2

5573

7

Inspector de specialitate

s

I

1

2188

8

Referent

M

I

16

23440

9

îngrijitor

G

3

3549

10

Total

31

49996

Cămin pentru Persoane Varstince Castanul

Compartiment Administrativ

Nr. crt.1

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Muncitor calificat

G

III

2

2688

2

Inspector de specialitate

S

1

1700

3

Paznic

G

II

2

2354

4

Total

5

6742

Compartiment Soc»o-Psiho-Medical

Nr. crt.1

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Medic spec.

S

1

2456

2

Psiholog specialist

S

1

1739

3

Asistent social

s

2

3300

4

Asistent med.pr.

PL

3

5103

5

Asistent medical

PL

2

2948

6

Infirmiera

G

6

6522

7

îngrijitor

G

4

4732

8

Maseur

M

1

1393

9

Referent

M

I

1

1440

10

Total

21

29633

TOTAL - 72

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luiiu Maniu nr. 6, Brașov

Centrul de Plasament “Casa Ioana'1 Rupea Aprobat

p. Președinte C.J. Brașov

Stat de funcții                                ,

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Totâțsalar de baza

1

Sef centru

S

II

1

3191     f

2

Total

1

3191

Compartiment Administrativ

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Administrator

M

1

1578

2

Economist

S

II

1

1784

3

Muncitor calificat

G

III

6

8064

4

Magaziner

M

II

1

1365

5

Șofer

G

I

1

1508

6

Paznic

G

II

2

2262

7

Total

12

16561

Compartiment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Asistent social

S

2

3202

2

Psiholog

s

2

3788

3

Psihopedagog

s

1

1637

4

Inspector de specialitate

s

2

3742

5

Educator

s

3

5070

6

Asistent medical

PL

1

1561

7

Referent

M

IA

1

1570

7

Referent

M

I

12

17580

8

îngrijitor

G

10

11830

9

Total

34

49980


Director General Adj. Economic,

Acsinte ivferiana
Serviciul Resurse Umane, SSM,Aprobat

p. Președinte C.J. Brașov

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3191

2

Total

1

3191Compartiment Administrativ

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

1

1795

2

Muncitor calificat

G

III

4

5376

3

Magaziner

M

II

1

1259

4

Inspector

S

II

1

1718

5

Total

7

10148

Compartiment Socio-Psiho-Medical CP Dacia

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

1

1649

2

Psihopedagog

S

1

1438

3

Asistent social -

s

1

1614

4

Medic specialist

s

1

2642

5

Educator

M

I

1

1391

6

Educator

S

2

3460

7

Asistent medical

PL

1

1511

8

Referent

M

I

3

4395

9

Referent

M

II

2

2644

10

îngrijitor

G

5

5865

11

Total

18

26609

Locuința Protejata Lovnic

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Muncitor calificat

G

III

2

2688

2

îngrijitoare

G

III

1

1138

3

Total

3

3826

Cămin de îngrijire Lovnic

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Paznic

G

2

2300

2

Total

2

2300

TOTAL - 31
Serviciul Resurse Umane, SSM, Ioana Ditcu

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Complex de Reabilitare Școlara Bradet

Aprobat p.Președinte C.J. Brașov

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

1

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3422

2

Total

1

3422

Centrul de Plasament Brandusa Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

II

1

1939

2

Magaziner

M

1

1567

3

Muncitor calificat

M

III

9

13518

4

Șofer

G

III

1

1669

5

Paznic

G

3

3786

6

Total

15

22479

Compartiment Socio-Psiho-Medical Brandusa

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Medic

S

1

2431

2

Psiholog practicant

S

1

1850

3

Asistent social

s

1

1883

4

Educator

s

4

7744

5

Asistent medical principal

PL

1

2014

6

Asistent medical

PL

2

3528

7

Referent

M

IA

1

1562

8

Referent

M

I

3

4782

9

Referent

M

II

2

2958

10

Psihopedagog

S

1

1695

11

îngrijitoare

G

7

9219

12

Total

24

39666

Compartiment Administrativ Ghiocelul

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Administrator

M

I

1

1761

2

Magaziner

M

1

1567

3

Muncitor calificat

G

III

9

12618

4

Paznic

G

II

2

2524

5

Total

13

18470

Compartiment socio-psiho-medical Ghiocelul

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Educator

S

2

3858

2

Psihopedagog

S

2

3888

3

Psiholog specialist

s

1

1790

4

Asistent medical principal

PL

2

3828

5

Asistent medical

PL

1

1815

6

Asistent social

S

1

1687

7

îngrijitoare

G

8

10368

8

Educator

S

1

1990

9

Referent

M

IA

1

1514

10

Referent

M

I

5

7635

11

Referent

M

II

3

3996

12

Total

27

42369

Locuința Protejata Casa Chris

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

îngrijitoare

G

4

5428

2

Total

4

5428

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap

Nr. crt

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Coordonator personal de specialitate

S

1

3195

2

Asistent medical

PL

2

3626

3

Maseur

M

1

1570

4

Profesor CFM

S

1

1601

5

Psiholog

S

1

1590

6

Asistent social

S

1

1590

7

Referent

M

I

2

3180

8

Logoped

1

1844

9

Muncitor calificat

G

III

1

1502

10

Total

11

19698

TOTAL - 95Director General Adj. Economic, Acsinte Mariana
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str luliu Maniu nr 6. Brașov

Centrul "Sf. Stelian" Ghimbav

Aprobat

p.Președinte C.J. Brașov

CltxuoLi


Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de

baza -

1

Sef centru

S

II

1

2846

2

Total

1

2846Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

1

1852

2

Inspector de specialitate

S

II

1

1718

3

Muncitor calificat

M

III

3

4032

4

Șofer

G

III

1

1477

5

Total

6

9079


Compartiment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Inspector de specialitate

S

I

2

4364

2

Inspector de specialitate

S

II

3

5430

3

Consilier juridic

s

li

1

1748

4

Psiholog practicant

s

2

3202

5

Psiholog specialist

s

2

3374

6

Asistent social

s

4

6956

7

Educator

s

1

1806

8

Asistent medical

PL

1

1622

9

Referent

M

IA

2

3074

10

Referent

M

I

1

1404

11

Referent

M

II

1

1144

12

îngrijitoare

G

4

4692

13

Total

_

24

38816


Directa Durna^
Serviciul Resurse Umane, SSM, Ioana DitcuDirecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copiiului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Complex de Servicii Timiș

Aprobat p.Președinte C.J. Brașov

V •cc.pre       e.


Stat de funcții


Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3273

2

Total

1

3273

Compartiment Administrativ - Contabil CIA Timiș

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

1

1855

2

Inspector de specialitate

S

II

1

1726

3

Magaziner

M

1

1418

4

Muncitor calificat

M

III

8

12016

5

Șofer

G

III

1

1669

6

Muncitor necalificat

G

2

2522

7

Spalatoreasa

G

1

1156

8

Referent

M

I

1

1418

9

Total

16

23780

Compari

iment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Medic specialist

S

1

2961

2

Psiholog practicant

S

1

1787

3

Asistent social

s

1

1767

4

Educator

PL

1

1842

5

Asistent medical principal

PL

2

4028

6 .

Asistent medical

PL

3

5439

7

Referent

M

I

2

3218

8

îngrijitoare

G

5

5740

9

Infirmiera

G

18

21330

10

Maseur

M

1

1609

11

Total

35

49721

Compartiment Administrativ CIA Sf. Anton

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Administrator

M

I

1

1655

2

Economist

S

II

1

1936

2

Referent

M

IA

1

1680

3

Muncitor calificat

G

III

7

10514

4

Muncitor necalificat

G

2

2524

5

Spalatoreasa

G

1

1494

6

Paznic

G

II

3

3864

7

Șofer

G

1

1647

8

Total

17

25314

Compart

iment socio-psiho-medicai CIA Sf.Anton

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Medic

S

1

2174

2

Referent

M

I

1

1593

3

Referent

M

II

1

1292

4

Psiholog specialist

S

1

2001

5

Asistent medical principal

PL

1

2014

6

Asistent medical

PL

3

5010

7

Asistent social

S

1

1757

8

îngrijitoare

G

5

6420

9

Infirmiera

G

13

15808

10

Total

27

38069

TOTAL-96


Director General Adj. Economic,


Aprobat p.Președinte C.J. Brașov

Stat de funcții

- -

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

4070

2

Total

1

4070

Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

IA

1

1498

2

Inspector de specialitate

S

II

1

1773

3

Muncitor calificat

M

III

4

5376

4

Total

6

8647

Compartiment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Logoped

S

I

1

1572

2

Educator

PL

1

1661

3

Psiholog specialist

S

1

1654

4

Asistent social

s

1

1584

5

Educator

s

1

1697

6

Asistent medical principal

PL

1

1786

7

Profesor CFM

S

1

1708

8

Maseur

M

1

1436

9

îngrijitoare

G

1

1183

10

Total

9

14281

Centrul de zi Casa Soarelui Brașov

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Educator

PL

2

3338

2

Psiholog

S

1

1593

3

Infirmiera

G

1

1183

4

Paznic

G

1

1154

5

Educator

S

I

1

1588

6

Total

6

8856

Echipa Mobila de Recuperare

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Educatoi

s

2

3510-

2

Medic primar

S

1

3065

3

Profesor CFM

s

1

1599

4

Asistent medical

PL

1

1571

5

Șofer

G

1

1514

6

Total

6

11259


Direct#^ Dureai' fl

<

V

Director General Adj. Economic,Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

Complexul de Servicii Piatra Craiului


Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3065

2

Total

1

3065


Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

IA

1

1498

2

Administrator

M

II

1

1578

3

Șofer

G

III

1

1493

4

Total

3

4569

Compartiment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

1

1593

2

Asistent social

S

1

1554

3

Total

2

3147

Casa Sf. Maria Brașov

Nr. crt.

Funcția

1

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Asistent medical principal

PL

1

1801

2

Referent

M

1

4

5860

3

Educator

S

2

2048

4

Inspector de specialitate

S

II

1

1781

5

Total

8

11490

Casa de Tip Familial •‘Brebenel11 Râșnov

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

4

5972

2

Inspector de specialitate

S

II

1

1871

3

îngrijitoare

G

3

3549

4

Total

8

11392

Casa de Tip Familial "Bambi" Zarnesti

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

2

2986

2

Inspector de specialitate

S

II

2

3600

3

îngrijitoare

G

2

2362

4

Educator

S

2

3380

6

Total

8

12328


Director General Adj. Economic,

Aprobat p.PreședintejC.J. Brașov V ? ccc

Stat de funcții        CpAua*

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3065

2

Total

1

3065

Compari

timent Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

1

1784

2

Administrator

M

II

1

1394

3

Șofer

G

II

1

1344

4

Muncitor calificat

G

4

4896

5

Total

7

9418

Compari

timent Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

2

3161

2

Asistent social

S

2

3254

3

Asistent medical

PL

1

1314

4

Total

5

7729

Casa c

e Tip Familial Lizuca Tarlungeni

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Educator

PL

1

1526

2

Referent

M

I

2

2930

3

Educator

S

2

3584

4

îngrijitoare

G

4

4724

5

Total

9

12764

Casa de Tip Familial Patrocle Tarlungeni

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

2

2930

2

Referent

M

II

3

2644

3

Educator

S

1

1651

4

îngrijitoare

G

3

3543

5

Total

9

10768

"Casa Anastasia"

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

5

8592

2

Inspector de specialitate

S

1

1791

3

îngrijitoare

G

2

2362

4

Educator

S

1

1519

5

Total

9

14264

Casa de Tip Familial Buburuza Budila

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

4

7325

2

îngrijitoare

G

4

4724

3

Total

8

12049

Centrul Rezidențial pentru Tineri

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Infirmiera

G

2

1974

2

îngrijitoare

G

4

4332

3

Referent

M

I

2

2870

4

Total

8

9176

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salarde baza

1

Sef complex

S

II

1

3063

2

Total

1

3063Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

IA

1

1498

2

Inspector de specialitate

S

II

1

1784

3

Șofer

G

III

1

1493

4

Total

3

4775

Compartiment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

1

1661

2

Asistent social

S

1

1385

3

Total

2

3046

Casa d

e Tip Familial Sf. Patrik Harman

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Educator

PL

1

1382

2

Referent

. M

I

2

2930

3

Inspector de specialitate

S

1

1871

4

Educator

S

1

1228

5

îngrijitoare

G

2

2366

6

Referent

M

li

1

1285

7

Total

8

11062

Casa de Tip Familial Peter Pann Lunca Calnicului

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

1

1465

2

Referent

M

II

2

2660

3

Referent

M

IA

1

1570

3

Inspector de specialitate

S

1

1791

4

Asistent medical pr

PL

1

1733

5

îngrijitoare

G

2

2362

6

Total

8

11581

Pasa dc. 71“ Parr.ilial Donaft Harmar.

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

3

4395

2

îngrijitoare

G

4

4724

3

Referent

M

II

1

1330

4

Total

8

10449

Casa de Tip Familial Greierasul Teliu

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

4

5860

2

îngrijitoare

G

3

3543

3

Părinte social

G

2

2362

4

Total

9

11765

Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Sef complex

S

II

1

3191

2

Total

1

3191

Compari

iment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

II

1

1732

2

Administrator

M

I

1

1578

3

Muncitor calificat

G

1

1304

4

Șofer

G

III

1

1508

5

Total

4

6122

Compartiment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

1

1584

2

Asistent social

S

1

1527

3

Asistent medical

PL

1

1432

4

Inspector de specialitate

S

1

1791

5

Total

4

3111

Centrul Maternal Casa Mamei

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

3

3942

2

îngrijitoare

G

1

1183

3

Referent

M

II

2

2558

4

Total

6

14017

Casa de Tip Familial Dale Sacele

Nr. crt.

Funcția

Nivelul «studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

3

4242

2

Referent

M

II

2

2660

3

îngrijitoare

G

3

3549

4

Total

8

10451

Casa de Tip Familial Chip Sacele

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

2

2828

2

îngrijitoare

G

3

3549

3

Referent

M

II

2

2660

4

Total

7

9037

Casa Irlanda

Locuința

Nr. crt.

Funcția

1

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

1

1

1465

2

Referent

M

II

2

2660

Inspector de specialitate

S

1

1817

3

Psiholog

S

1

1654

4

Total

O

5

7596Directo££3 Durn


Director General Adj. Economic,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Maniu nr. 6. Brașov

Complexul de Servicii "Măgură" Codlea Aprobat

p.Președinte C.J. Brașov V»*ce

4 Cziavol»Stat de funcții                      -

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

>        A

Total salar de; baza

1

Sef complex

S

II

1

3063

2

Total

1

3063

Compari

timent Administrativ - Con1

Labil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

II

1

1700

2

Referent contabil

M

IA

1

1433

3

Administrator

M

1

1

1578

4

Magaziner

M

1

1402

5

Referent

M

II

1

1433

6

Muncitor calificat

G

13

17472

7

Muncitor necalificat

G

3

3393

8

Șofer

G

III

1

1450

9

Paznic

G

7

7917

10

Total

29

37778

Compari

ciment Socio-Psiho-Medical

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog specialist

S

2

3168

2

Medic

S

4

8972

3

Asistent medicali

PL

3

4443-

4

Asistent medical principal

PL

3

5403

5

Asistent social

S

3

5175

6

Total

15

27161


Centrul de Reabilitare Școlara Albina Codlea

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Inspector de specialitate

S

2

3566

2

Referent

M

I

3

4395

3

Asistent medical

PL

1

1481

4

îngrijitoare

G

4

4732

5

Referent

M

II

1

1172

6

Educator

M

1

1610

7

Educator

S

1

1700

8

Total

13

18656

Centrul de Primire in Regim de Urgenta Domino

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

3

4395

2

Asistent medical principal

PL

1

1800

3

Psiholog de specialitate

S

3

4968

4

Asistent social

S

2

3450

5

Psihopedagog

S

1

1700

6

îngrijitoare

G

3

3549

7

Total

13

19862

Centrul de Plasament Speranța

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Profesor CFM

S

I

1

1573

2

îngrijitoare

G

31

36673

3

Maseur

M

1

1400

4

Total

33

39646

Centrul de Plasament Aurora

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

4

5860

2

Inspector de specialitate

S

II

1

1710

3

îngrijitoare

G

4

4732

4

Educator

S

1

1617

5

Total

10

13919

Centru de Plasament Alice

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog

S

1

1656

2

îngrijitoare

G

6

7098

3

Referent

M

I

6

7325

4

Total

13

*

16079

Director General Adj. Economic.Serviciul Resurse Umane, SSM, Ioana Ditcu

Aprobat p. Președinte C.J. Brașov

V/‘ ee.fr?£eoL's\

Co              oL'


Stat de funcții

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total ^salar-de baza

1

Set complex

S

II

1

3191

2

Total

1

3191Compartiment Administrativ - Contabil

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent contabil

M

IA

1

1498

2

Inspector de specialitate

S

III

2

3546

3

Magaziner

M

1

1392

4

Muncitor calificat

G

4

5376

5

Șofer

G

III

1

1508

6

Total

9

13320

Compartiment Socio-Psiho-Medical Casa Maria

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Psiholog specialist

S

1

1588

2

Medic specialist

S

1

2642

3

Referent

M

I

2

2930

4

Inspector de specialitate

S

I

1

2406

5

Educator

S

6

10752

6

Educator

PL

2

3170

7

Educator

M

1

1435

8

Asistent social

S

2

3346

9

îngrijitoare

G

7

8281

10

Total

23

36550

Compartiment Administrativ Con

tabil Floare de Colt

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Economist

S

1

1542

2

Administrator

M

l

1

1517

3

Magaziner

M

1

1392

4

Șofer

G

1

1565

5

Muncitor calificat

G

1

1344

6

Total

5

7360

Compartiment Socio-Psiho-Medica

Floare de Colt

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Referent

M

I

6

8790

2

Referent

SSD

1

1894

3

Medic

S

1

2133

4

Asistent medical

PL

4

6436

5

Educator

PL

2

3196

6

Educator

S

3

5220

7

Psihopedagog

S

1

1649

8

Asistent social

S

2

3068

9

Psiholog

S

1

1579

10

îngrijitoare

G

10

11830

11

Total

31

45795


Director General Adj. Economic,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov

ASISTENT! MATERNALI PROFESIONIST! Aprobat p. Președinte C.J. Brașov - AZfcepr        l-e.


Stat de funcții

Nr. crt.1

Funcția

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Nr.posturi

Total salar de baza

1

Asistenți maternali profesioniști

G

185

316720

2

Total

185

316720

TOTAL-185Director General Adj. Economic,

Serviciul Resurse Umane, SSM, Ioana Ditcu