Hotărârea nr. 204/2015

Hotărârea nr.204 - privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov
:iiul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.204

din data 27.05.2015

- privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.5818/21.05.2015. întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit."a" și alin.(2) lit.'c** din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă modificarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Aprobat, in ședința din data de:SITALUL DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE BRAȘOV Str.Prundului nr.7-9

Tel.0268511481/Fax 0268511609;0268410205

E-mail runos@spnbrasov.ro

STAT DE FUNCȚII

valabil in 2015


Nr.cr

Funcția

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profesi onal/gr ad

Nr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. Finanțare din venituri propr

1

1

Manager

S

ii

1

8589

2937

11526

2

Director financiar contabil

S

ii

1

5813

1990

7803

3

Director medical

S

ii

1

6986

2396

9382

4

Director de îngrijiri

S

ii

1

4537

1557

6094

5

sef secție, medic primar

neurologie

S

ii

2

7436

1170

8606

6

sef secție, medic primar

psihiatrie

S

ii

3

10983

5262

16245

7

sef secție, medic primar

balneofizioterapie

S

ii

1

3427

1754

5181

8

sef secție, medic primar

laborator

S

ii

1

3544

1170

4714

9

farmacist principal ,sef

farmacie

S

ii

1

3205

1061

4266

10

farmacist

farmacie

S

1

1775

545

2320

11

medic primar

neurologie

S

5.5

16258

2755

19013

12

medic primar

psihiatrie

S

9.5

33832

16858

50690

13

medic primar

anatomie patologica

s

0.5

2411

1603

4014

14

medic primar

medicina generala

s

2

4974

2519

7493

15

medic primar

radiologie .imagistica

s

1

2858

991

3849

16

medic primar

balneofizioterapie

s

0.5

1430

743

2173

17

medic specialist

medicina generala

s

2

4418

1883

6301

18

medic specialist

neurologie

s

4

9121

3080

12201

19

medic specialist

psihiatrie

s

7

17915

9266

27181

20

medic specialist

epidemiologie

s

1

2216

805

3021

21

psiholog principal

psihologie

s

5

10716

5465

16181

22

psiholog specialist          f ihologie

S

. 1

1919

998

2917

23

psiholog                   ț

hologie

S

2

4139

1663

5802

24

logoped

logopedie

S

1

1944

998

2942

25

biolog principal

laborator

S

2

4834

1612

6446

26

kinoterapeut

recuperare

S

3

4645

2467

7112

27

asistent medical pr. sef

medicina generala

S

2

4474

1553

6027

28

asistent medical pr. sef

medicina generala

PL

6

10827

4780

15607

29

asistent medical principal

medicina generala

S

14

45530

15426

60956

30

asistent medical principal

balneofizioterapie si recuperare

S

2

3970

2010

5980

31

asistent medical principal

laborator

S

3

8324

4933

13257

32

asistent social principal

sociopsihopedagogie

S

1

2220

1092

3312

33

asistent social

sociologie

S

1

1562

747

2309

34

asistent medical

medicina generala

S

9

10637

3606

14243

35

asistent medical

balneofizioterapie

S

1

1443

3606

5049

36

asistent medical debutant

medicina generala

S

1

1135

206

1341

37

asistent medical principal

medicina generala

SSD

4

7215

2943

10158

38

asistent medical

medicina generala

SSD

2

2669

884

3553

39

asistent medical

balneofiziokinetoterapie si recuperare

S

1

1443

740

2183

40

asistent medical principal

medicina generala

PL

66

145552

64227

209779

41

asistent medical principal

balneofizioterapie

PL

4

7844

3868

11712

42

asistent medical principal

balneofizioterapie si masaj

PL

5

9116

4190

13306

43

asistent medical principal

balneofizioterapie si recuperare

PL

1

1669

838

2507

44

asistent medical principal

laborator

PL

8

14482

5037

19519

45

asistent medical principal

farmacie

PL

3

3935

1575

5510

46

asistent medical principal

radiologie

PL

2

3180

1058

4238

47

asistent medical principal

igiena

PL

1

1817

586

2403

48

asistent medical

medicina generala

PL

27

34956

15988

50944

49

asistent medical debutant

medicina generala

PL

12

27665

14552

42217

50

asistent medical

farmacie

PL

3

3848

1675

5523

51

asistent medical

balneofizioterapie

PL

1

1451

677

2128

52

asistent medical principal

balneofizioterapie

M

1

1733

838

2571

53

autopsier

anatomie patologica

M

1

2243

1501

3744

54

sora medicala principala

medicina generala

M

3

4276

2010

6286

55

registrator medical

M

2

2690

1040

3730

56

infirmiera

G

96

99231

33777

133008

57

ingrijitoare

G

63

69227

24997

94224

58

spalatoreasa

G

7

7949

2451

10400

59

brancardier

G

15

23049

4960

28009

60

paznic

G

11

1100

3547

4647

61

sef serviciu

S

II

3

5582

2814

8396

62

sef birou

S

ll

5

15079

4209

19288

63

consilier juridic IA

consilier juridic

S

1

2098

722

2820

64

auditor public intern

economist

S

2

4262

1444

5706

65

referent de specialitate I     ( ist

S

“T"

•               1

2458

880

3338

66

referent de specialitate I

k jiner

S

k

3

2202

722

2924

67

subinginer IA

subinginer

SSD

1

1716

544

2260

68

economist IA

economist

S

3

6392

2166

8558

69

economist I

economist

S

10

20759

6924

27683

70

economist II

economist

S

3

4880

2104

6984

71

referent de specialitate II

economist

S

1

1781

577

2358

72

referent de specialitate II

jurist

S

2

1654

547

2201

73

casier

M

1

1339

416

1755

74

magaziner I

M

1

2466

830

3296

75

arhivar

M

1

1129

415

1544

76

muncitor calificat I

zugrav

G

1

1124

347

1471

77

muncitor calificat I

tamplar

G

1

1435

448

1883

78

muncitor calificat II

lacatus

G

1

1162

350

1512

79

muncitor calificat II

electrician

G

1

2019

736

2755

80

muncitor calificat II

fochist

G

4

4889

1518

6407

81

muncitor calificat II

instalator

G

1

975

394

1369

82

muncitor calificat III

instalator

G

1

1140

342

1482

83

muncitor calificat IV

electrician

G

1

1137

342

1479

84

muncitor calificat IV

instalator

G

2

2063

648

2711

85

muncitor calificat IV

fochist

G

3

3316

1032

4348

86

muncitor calificat IV

telefoniste

G

5

5721

1725

7446

87

muncitor calificat IV

lenjerese

G

3

3576

1149

4725

88

șofer I

G

1

1413

448

1861

89

șoferi II

G

3

3669

1193

4862

505     855823  341452 1197275

Total Finanțare venituri proprii______________________________________________________________________________________505______855823  341452 1197275

B. Finanțare de la Bugetul de Stat

1

medic primar

psihiatrie

S

2

3059

991

4050

2

medic specialist

psihiatrie

S

4

9458

3220

12678

3

psiholog principal

psihologie

s

1

2138

728

2866

4

psiholog specialist

psihologie

s

1

2011

732

2743

5

psiholog

psihologie

s

3

5692

1995

7687

6

asistent medical pr. Sef

medicina generala

s

1

2406

797

3203

7

asistent medical principal

medicina generala

PL

3

4757

1524

6281

8

asistent social principal

medicina generala

PL

1

1742

559

2301

9

registrator

medicina generala

PL

1

1361

449

1810

10

Infirmiera

G

1

975

300

1275

11

îngrijitoare

G

2

1950

610

2560

12

rezident I

- urologie

S

—T

1

1401

255

1656

13

rezident I

i .îiatrie

S

7

8661

4584

13245

14

rezident II

psihiatrie

S

4

6712

3604

10316

15

rezident II

neurologie

S

3

4899

900

5799

16

rezident III

neurologie

S

1

1815

336

2151

17

rezident III

psihiatrie

S

3

7078

6042

13120

18

rezident IV

neurologie

S

3

7821

1384

9205

19

rezident IV

psihiatrie

S

6

9541

5156

14697

20

rezident V

psihiatrie

S

1

2003

1037

3040

Tota

finanțare de la Bugetul de Stat

49

85480

35203

120683

Total unitate sanitara( A+B)

nr posturi aprobate

941303

376655

1317958

554

554

total posturi aprobate

din care

conducere

29

554

execuție

525

total posturi aprobate

din care

venituri proprii

505

554

buget de stat

49


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec.Pop Aurelia


SEFSERVICIU RUNOS, Ing.Popescu Marieta