Hotărârea nr. 201/2015

Hotărârea nr.201 - privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 82/20.02.2015 privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acesta interacționează

România


■ • • • 4                                     1 » » » <                                      ‘WWW'»                                       USB( nisiliul Județean Brașov


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.201

din data de 27.05.2015


- privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 82/20.02.2015 privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov. Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acesta interacționează


Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015

Analizând referatul nr.6055/22.05.2015 întocmit de către Direcția Juridică și Realții cu Publicul - Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 82/20.02.2015 privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acesta interacționează, cu un număr de 6 dosare, precum și propunerile formulate în plenul consiliului județean;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov

Având în vedere dispozițiile art.l, alin.2 din OUG nr. 26/6.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

în temeiul art. 97 și art.l03 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Art.l. -Se completează anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 82/20.02.2015 privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acesta interacționează, cu un număr de 8 dosare, specificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică și Realții cu Publicul - Serviciul Juridic Contencios.


p. PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează,


SECRETAR Maria Dumbrăveanu
Lista dosarelor cu care se completează Anexa la Hotărârea nr.82/20.02^2tff^^

Nr.dosar

Denumire parte

Obiectul cauzei

Instanța

779/62/2013

Reclamant :Richter Elisabeta Pârât:UAT Județul Brașov

Revendicare imobiliară

Curtea de Apel Brașov

2357/197/2015

ReclamantrS.C. Agropan Star SRL

Pârât: UAT Județul Brașov

Pretenții

Judecătoria Brașov

6348/62/2013

Reclamant:Asociația Neuer Weg Brașov Pârât:Consiliul Județean Brașov

Acțiune anulare autorizație de construire

Curtea de Apel Brașov

2847/62/2013

Reclamant:Muzeul de Etnografie Pârât: Consiliul Județean Brașov

Legea 10/2001

Curtea de Apel Brașov

7921/197/2007

Reclamant: UAT Județul Brașov Pârât:Municipiul Brașov

Rectificare carte funciară

Judecătoria Brașov

8870/197/2011

Reclamant: Vătășan Alexandru

Pârât:UAT Județul Brașov

Legea nr. 10/2001

Judecătoria Brașov

5144/62/2014

Reclamant: UAT Județul Brașov Pârât:Statul Român prin Ministerul de Finanțe

Acțiune în constatare

Tribunalul Brașov

Reclamant: UAT Județul Brașov

Demersuri prealabile și evacuare imobil str.George Coșbuc nr.2

895/62/2015

Reclamant: UAT Județul Brașov

Cerere înscriere msă credală Gotic S.A.

Tribunalul Brașov

Director executiv Claudia Crăciun


Secretar Dumbraveanu Maria