Hotărârea nr. 2/2015

Hotărârea nr. 2 - privind desemnarea domnului Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte, până la data de 23.01.2015 inclusiv, ca urmare a dispunerii prelungirii duratei masurii arestării preventive a domnului Aristotel Adrian Căncescu

România
Consiliul Județean Brașov

Cod:F-l

HOTĂRÂREA NR.2 din data de 05.01.2015

-privind desemnarea domnul Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte, până la data de 23.01.2015 inclusiv, ca urmare a dispunerii prelungirii duratei măsurii arestării preventive a domnului Aristotel Adrian Căncescu.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 5.01.2015

Ținând cont de propunerea formulată de domnul vicepreședinte Coman Claudiu privind exercitarea de către domnul vicepreședinte Veștea Mihail a atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte, până la data de 23.01.2015 inclusiv, ca urmare a dispunerii prelungirii duratei măsurii arestării preventive a domnului Aristotel Adrian Căncescu;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Brașov nr. 1033/31.12.2014 privind constatarea suspendării de drept a mandatului președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Adrian Căncescu;

în temeiul art. 107 alin.(l), art.71, art.102 1 și art. 97 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Domnul Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov se desemnează să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte, până la data de 23.01.2015 inclusiv, ca urmare a dispunerii prelungirii duratei măsurii arestării preventive a domnului Aristotel Adrian Căncescu.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE,

MHhail Vestea^