Hotărârea nr. 186/2015

Hotărârea nr.186 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu, nr.26


RomâniaHisiliul Județean Brașov


Cod: F -05HOTĂRÂREA NR.186

din data de 27.05.2009


- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu. nr.26

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015


Analizând referatul nr.5149 din 12.05.2015 întocmit de către Compartimentul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu nr.26;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov<

Luând în considerare înștiințarea doamnei Frunteș Mariana, privind intenția de vânzare înregistrată cu nr.5149 din 6.05.2015, pentru apartamentul nr.4 din imobilul monument istoric, înscris în CF nr.47769 Brașov, nr. topl28465-Cl-Ul, poziția 142, cod LMI 2010 BV-II-m-B-11309, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu, nr. 26, la un preț de 65.000 euro, precum și Adresa Ministerului Culturii - Direcția Generală Juridică și Patrimoniu Cultural privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul monument istoric situat în mun. Brașov, str. Gh. Barițiu Nr. 26, ap.4;

Având în vedere dispozițiile art.4, alin (4) și (8) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice precum și art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit.a și art.l 15 alin (1) lit.c alin.4 -7 din Legea nr 215/2001;

în temeiul art. 97 și art.l03, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:


Artl. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric de categoria B, evidențiat în lista monumentelor istorice cod LMI 2010 BV-Il-m-B-11309, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu, nr.26, datare 1589, sec XVI, sec XVIII; înscris în CF nr.47769 Brașov, nr. top 128465-C1-U1, deținut de Frunteș Mariana.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.


p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE, Claudiu Coman