Hotărârea nr. 183/2015

Hotărârea nr.183 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 aprilie 2015


i.lUL.JUDEȚEAN BRAȘOV


HOTĂRÂREA NR. 183

din data de 27.05.2015

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 aprilie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 27.05.2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 aprilie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 aprilie 2015.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR


Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29 aprilie 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipește domnul consilier județean Aranyosi Ștefan, domnul consilier județean Neag Adrian, domnul consilier județean Pop Mircea și domnul consilier județean Popa Mihai. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Coman Claudiu

Stimați colegi declar ședința deschisă, pe ordinea de zi avem 50 de puncte plus diverse. La diverse avem 5 proiecte de hotărâre. în sală sunt prezenți 29 de consilieri. Dacă față de ordinea de zi care v-a fost prezentată, inclusiv punctele de la diverse au avizele comisiilor, vă rog, dacă mai sunt intervenții? Domnul Enache.

Dl. Paul Enache

La ordinea de zi doresc să ridic o problemă și o să o ridic la momentul respectiv.

Dna. Luminița Olteanu

O interpelare am și eu la ordinea de zi.

Dl. Claudiu Coman

Vă rog să o ascultăm pe colega noastră.

Dna. Luminița Olteanu

Vreau și eu pe ordinea de zi, am o interpelare.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte, ținând cont că în sală alături de noi este și un reprezentant al Companiei Apa și punctul care se referă la problemele privitoare la Compania Apa este tocmai la punctul 45, solicit dacă se poate, să îl punem printre primele puncte de pe ordinea de zi, acest punct 45 iar după cum am vorbit cu domnul Paul Enache înțeleg că dumnealui de fapt dorește, să confirme dacă am înțeles bine, să amâne un anume punct, nu o interpelare că nu e tot aia.

Dl. Paul Enache

Nu are sens ca să rețin prea mult atenția colegilor și vreau anularea punctului 27 de pe ordinea de zi.

Dl. Claudiu Coman

Anularea sau amânarea?

Dl. Paul Enache

Amânarea.

Dl. Claudiu Coman

Și renunțați și la interpelare? Aveți și interpelare. Deci rămâne interpelarea. Domnul Ambrus.

Dl. Ambrus Carol

Domnule președinte doresc și eu o interpelare la diverse.

Dl. Coman Claudiu

Punctul 8 la diverse interpelare, dar până atunci vă rog să veniți cu motivare pentru amânarea punctului 27. Domnul Ungureanu.

Dl. Ungureanu Vasile

în cazul acestui punct ar trebui să se discute anumite licențe de traseu, validarea lor de către plen și după știința mea nu au fost întrebate toate firmele care participă la acel traseu cu licențe deja aprobate sau cu licențe pe care ar trebui să le aprobăm. Și anume la ce fac referire? Există licență deja aprobată la o anumită firmă iar firmele care deja fac traseu pentru firme private, pe același traseu, în loc să oprească și să coboare lumea din mașină din cadrul personalului care este preluat la sfârșitul sau începutul perioadei de program, ei iau cetățeni care practic plătesc, ceea ce nu este legal și ar trebui să se discute între dumnealor să se ajungă la o anumită concluzie. Și asta vă propun, să aibă loc o discuție între ei toți înainte de a avea aprobarea noastră.

Dl. Claudiu Coman

în plus noi avem în plenul de astăzi o modificare la Comisia de transport, de fapt o actualizare și atunci să se întrunească Comisia de transport cu transportatorii și să amânăm acest punct pe data viitoare. Domnul Gabor.

Dl. Adrian Gabor

Asta vroiam să spun, există Comisia de transport, nu am înțeles nimic din cea a zis domnul Vasile, dar Comisia de transport există, să vină cu punctul de vedere, se amână până la prima ședință. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, alte propuneri? Domnul Comea.

Dl. Claudiu Cornea

Bună ziua domnule președinte, stimați colegi, în cadrul programului ARE noi am depus un referat, am făcut un referat, Comisia de relații externe, sunt trei deplasări.

Dl. Coman Claudiu

A

încheiem ședința cu ele. Domnul Danu.

Dl. Aurelian Danu

Mai aveam rugămintea să introducem tot pe suplimentare la diverse și o informare referitoare la Comisia de drumuri județene.

Dl. Claudiu Coman

Deci cu aceste precizări vă rog să votăm ordinea de zi. Procedură de vot, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Așa cum am stabilit primul punct de pe ordinea de zi este 25 proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Mașter Planul” județean pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată forma actualizată și revizuită și a Listei de Investiții Prioritare (LIP) propuse pentru finanțare în perioada 2014 - 2020 din cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov”. De la Compania Apa este prezent domnul director Doru Șoptărean, vă rog să veniți aici în față și să ne prezentați succint cele mai importante puncte legate de acest Mașter Plan județean.

Dl. Doru Șoptărean prezintă Mașter Planul județean.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, sunt întrebări dintre colegi? Dacă nu sunt întrebări vă rog domnule vicepreședinte Veștea, câteva precizări suplimentare legate de contribuția județului.

Dl. Mihail Vestea

Mulțumesc foarte mult, bună ziua, așa cum știți începe noua perioadă de programe 2014-2020 iar noi ca și consiliu județean trebuie să avem grijă să ne pregătim să avem toate documentațiile necesare, studii de fezabilitate în așa fel încât să încercăm să obținem cât mai mulți bani pentru consiliul județean din fondurile pe care Uniunea Europeană le alocă. împreună cu executivul și cu reprezentanții Companiei Apa noi am avut deja întâlniri cu conducerea Ministerului fondurilor europene și cu reprezentanți ai autorității de management, directorul autorității de management, astfel încât să fim pregătiți cât mai temeinic și imediat cum începe perioada de depunere de proiecte noi să fim acolo. Ăsta este motivul pentru care astăzi propunem aprobarea Mașter Planului cu lista de proiecte prioritare în baza acestor propuneri și după ce acest Mașter Plan și lista de proiecte vor fi aprobate și în ADI-ul companiei vom da drumul la realizarea studiilor de fezabilitate, undeva ne gândim cât mai repede să avem și studii de fezabilitate pregătite și documentațiile necesare, că să depunem cât mai repede. Ținem legătura în permanență cu cei de la autoritatea de management, acum se numește infrastructură mare unde este și zona de mediu, astfel încât toate documentele pe care le primim să fie cât mai aproape de ceea ce ne trebuie. Este clar că așa cum știți, în momentul de față absorbția fondurilor nu este la nivelul la care ne dorim, dar lucrul acesta se datorează și faptului că a fost primul exercițiu financiar la care România a participat, nici instituțiile toate nu erau create, nici beneficiarii nu știau exact despre ce este vorba. Ca și exemplu, dacă discutăm despre proiecte pe mediu, pe apă-canal, pe perioada 2007-2013, studiu de fezabilitate pe județul Brașov, nu numai pentru județul Brașov, a fost realizat de către autoritatea de management și nu întotdeauna a ieșit sau în toate locurile a ieșit cum este mai bine. Acum cu experiența pe care o avem și ca beneficiar și ca instituție, trebuie să fim mult mai bine pregătiți și dacă am luat-o din timp, ne pregătim toate documentele și noi executivul și compania ca să fim la ușă când se dă drumul la bani. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, o precizare suplimentară, diferența care apare pe ordinea de zi pe care dumneavoastră o aveți și ce apare pe ecran este o chestiune formală, datorată faptului că s-au dat CD-urile cu documentul respectiv tuturor comisiilor pentru că tehnic materialul era atât de voluminos încât nu se putea încărca pe net. Deci rugămintea este în momentul în care redactați hotărârea să redactați hotărârea corespunzător, dacă ea va fi adoptată, cu materialele în formă scrisă. Faptul că acolo apare CD apare doar datorită acestei chestiuni tehnice, nu s-a putut încărca materialul datorită faptului că este foarte voluminos. Vă rog, dacă nu mai sunt alte intervenții, să trecem la vot, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 45 este proiect de hotărâre privind revizuirea Studiului de Fezabilitate - Proiect POS Mediu 2007-2013 „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în Județul Brașov” în ceea ce privește „Reabilitarea și extinderea conductei de alimentare cu apă potabilă Stația de Tratare a Apă Potabilă Tărlung - Săcele - Brașov”. Știți stimați colegi, au fost discuții pe această temă de o săptămână datorită faptului că este o problematică foarte densă, mai ales în ceea ce privește problemele legate de oportunitate, nu neapărat în cele legate de legalitate. Și atunci pentru că era acest vot cu privire la Mașter Planul 2014-2020 și pentru a ne lămurii cu toții vis-a-vis de oportunitatea votării și a adoptării acestui proiect de hotărâre, i-am rugat, am și formulat un număr de întrebări colegilor noștri de la Compania Apa și ieri am hotărât în delegația permanentă a consiliului județean, președinții de comisii, liderii de grup și executivul, să îi rugăm să vină în plen pentru a răspunde și a veni cu precizări suplimentare. O întrebare, în condițiile în care plenul consiliului județean prin HCJ nr. 24 din 2009 a aprobat indicatorii tehnico-economici ce se întâmplă acum? De ce nu se propune modificarea acelor indicatori aprobați inițial. Au rămas aceeași?

Domnul Doru Șoptăreanu rspunde.

Dl. Claudiu Coman

Să înțeleg că acesta este motivul pentru care nu trebuie să aprobăm un nou set de indicatori economici?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Sunt cuprinși în studiul de fezabilitate.

Dl.Paul Enache

Două întrebări am pentru domnul Șoptăreanu, cine finanțează exproprierea și a doua este legată de lucrarea de la Hoghiz care a fost întreruptă cred că de un an și jumătate, nu datorită dumneavoastră, datorită firmei spaniole care a furat vreo 4 miliarde și au băgat firma în insolvențâ, 4 miliarde de euro și am dori să știm care este situația în acest moment.

Domnul Șoptăreanu răspunde la întrebări.

Dl. Gabor Adrian

Și în primul studiu de fezabilitate și în acesta care se revizuie, atribuția de expropriere era tot a consiliului județean. Zic bine?

Dl. Șoptărean Doru

Ziceți foarte bine, dar o singură observație, la momentul realizării primului studiu de fezabilitate exproprierea era imposibilă.

Dl. Adrian Gabor

Conform legii datorită faptului că noi suntem proprietarul final, trebuie să facă autoritatea, adică consiliul județean.

Dl. Claudiu Coman

I-am da cuvântul domnului Gabor pentru că venea cu precizări suplimentare pe întrebare. Vă rog, domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Mulțumesc domnului Șoptărean pentru expozeul făcut în această privință, nu sunt foarte încântat ca reprezentant al locuitorilor județului Brașov de faptul că un studiu de fezabilitate făcut pe banii locuitorilor și atenție, pe fonduri europene, nu este tocmai în regulă și trebuie corectat de acest studiu care sper că este în regulă iar din adresa care ne-a fost înaintată de către executiv rezultă două chestiuni foarte importante și anume, în urma revizuirii SF-ului, valoarea totală alocată pentru investiția de bază fiind cu 205.775 de euro mai mică față de cea prevăzută în studiul inițial. Nu înțeleg cum, dacă sunt lucrări mai mari dar așa să fie. Și ceea ce este foarte important și aici am avut în cadrul comisiei o discuție cu reprezentanții executivului după care am discutat și cu domnul Șoptărean și cu domnul Popa și nu ni s-a confirmat, ba mai mult acum din nou a reiterat această idee. Citez din ceea ce ni s-a pus la dispoziție. Noul traseu a fost identificat astfel încât să evite necesitatea realizării unei proceduri de expropriere pe întregul traseu de la Gârcin până la pasajul Dârste, aproximativ 8 km.

Domnul Șoptărean oferă lămuriri.

Dl. Vasile Ungureanu

Strict pentru dumneavoastră, dacă dumneavoastră sunteți mulțumit de răspuns, eu nu sunt.

Dl. Paul Enache

Domnul Șoptărean ați putea să ne spuneți care este valoarea contractului și doi dacă tot noi plătim și populația, toate aceste exproprieri, eu vin cu o propunere, să scădem și prețul la apă că și așa este destul de mare prețul la apă prin zonă pe acolo. Valoarea contractului ne interesează în mod special.

Domnul Șoptărean răspunde la întrebări.

Dl. Maxim Adrian

Având în vedere că la Compania Apa este Județul Brașov, Municipiul Brașov și 16 localități eu vreau să știu acum hotărârile pe care le luăm, le luăm doar în limita procentelor pe care le avem la Compania Apa sau cum s-a spus aici noi discutăm despre exproprieri în interesul județului Brașov. Deci aș vrea să se stabilească foarte clar, noi acum când votăm în ce calitate votăm? De acționari la Compania Apa cu procentele pe care le avem ca și consiliu județean sau ca județ Brașov care o să fim beneficiarii, nu știu cum, ai acestei conducte? Mie nu îmi e clar.

Domnul Șoptărean răspunde.

Dl. Coman Claudiu

Stimați colegi vă rog să vorbim pe rând, domnul Ungureanu ați formulat o întrebare. Domnul Sarafinceanu.

Dl. Sarafinceanu Gheorghe

Eu zic că noi votăm modificarea studiului de fezabilitate. în cadrul modificării intră și exproprierea intră tot ce ne-a explicat domnul Șoptărean. Deci noi votăm modificarea studiului de fezabilitate.

Dl. Claudiu Coman

Doamna secretar.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Dacă îmi permiteți o precizare, vor fi două etape, în etapa actuală a zilei de astăzi ni se cere să aprobăm studiul de fezabilitate revizuit, în care sunt toți indicatorii economici prinși. Va trebui să parcurgem o etapă următoare în următoarea ședință să declarăm de utilitate publică obiectivul de interes județean, să stabilim coridorul și să trecem prin toate etapele de expropriere conform Legii 255. Motivul în plus pentru care se solicită modificarea studiului revizuit este așa, în cazul în care era vorba de achiziție de terenuri în primul studiu de fezabilitate acestea ar fi trebuit fi făcute înainte de depunerea programului pentru cererea de finanțare. Atunci nu s-a făcut discuție, nu era nici cadru legal. Este un argument în plus să se voteze studiul de fezabilitate revizuit ca să se poată finaliza acest proiect care este de interes județean și în beneficiul tuturor locuitorilor, dar rugăminte, se aprobă studiul de fezabilitate revizuit așa cum a fost propus de Compania Apa.

Dl. Mihail Veștea

Șunt și eu întru totul de acord cu cele spuse de doamna secretar, vreau să întăresc răspunsul la întrebarea pusă de domnul Adi Maxim, într-adevăr vorbim de două lucruri distincte în ce privește proprietatea. Compania Apa are niște bunuri și din bunurile Companiei Apa 42% sunt părțile noastre iar toate investițiile care se fac devin proprietatea U.A.T.-urilor, unele în cadrul localităților rămân proprietatea localităților respective și cele care deservesc mai multe localități, cum e uzina de apă, conductele de aducțiune, rămân proprietatea consiliului județean, fără nici o legătură cu Compania Apa. Compania Apa este prestatorul care lucrează pe aceste investiții. încă un lucru apropo de constructori, am avut discuții cu cei de la Compania Apa, referitor la derularea investițiilor și modul cum se lucrează cu mulți dintre constructori, sfatul meu a fost ca atunci când un constructor începe să oscileze, imediat să trecem la revocarea contractului pentru că avem o situație de genul acesta la Râșnov, am avut o experiență, o firmă din Spania care câștigase lucrările a stat mai mult de jumătate de an, nu a făcut nimic, tot timpul numai întreba și risca să se ducă de râpă o investiție majoră. S-a anulat licitația, s-a refăcut licitația, a câștigat altă firmă care acum lucrează și are șanse să intre în grafic. Deci întotdeauna, mai ales cu firmele din afară care vin și cu avocați și tot cer hârtii și trag de timp, trebuie imediat, cum ai văzut că nu se apucă de treabă și nu se concentrează, imediat să renunțe. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, dacă nu mai sunt alte intervenții mulțumim Companiei Apa, mulțumim domnului Șoptărean pentru că a venit și a răspuns acestor întrebări. Domnul Fliundra.

Dl. Fliundra Ionel

Aș avea doar o sugestie, atât Companiei Apa cât și comisie juridice, atunci când avem un proiect de o așa importanță să fie adusă documentația mult mai devreme pentru că fiecare consilier județean își asumă o responsabilitate, puteam să trecem cu vederea fără să facem un dialog în plen și atunci eram convinși că este de interes și puteam vota acest proiect. Sper ca data viitoare să se întâmple lucrul acesta.

Dl. Vasile Ungureanu

în calitate de președinte al Comisie juridice și probabil că și colegul meu o să aibă același punct de vedere, nouă ni s-a adus la cunoștință de abia alaltăieri acest lucru. Mulțumesc.

Dl. Coman Claudiu

Am înțeles, o să facem această discuție la regulament, aveți dreptate. Domnul Danu.

Dl. Aurelian Danu

Eu aș avea câteva completări de natură tehnică, nu atât de mult referitor la Compania Apa și consider că a fost absolut benefică prezența domnilor directori pentru că au reușit la sfârșitul comisiei să ne clarifice și pe noi la Comisia juridică, însă aș dori să atrag atenția colegilor din aparatul de specialitate ca pe viitor să încerce să fie cu adevărat profesioniști, așa cum au demonstrat de fiecare dată și în referatele pe care le întocmesc, să treacă de comoditatea de a face un copy paste pe aici pe acolo, pentru că nu este obligația noastră să căutăm, să analizăm, să venim noi cu puncte de vedere sau să depistăm dacă se produc mici erori sau omisiuni. Ca atare rugămintea către toți cei din aparatul de specialitate ar fi să fie mai riguroși atunci când întocmesc documentele. în cazul de față dacă este să analizăm referatul rupt de informația de la Compania Apa ar rezulta că expropriem 8 km, ceea ce ca valoare și ca impact era cu totul și cu totul altceva decât 3km. Deci mai multă rigoare, asta este rugămintea pe care o avem noi la comisia juridică. Vă mulțumim.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc domnul Danu, împreună cu Mihail Veștea suntem total de acord cu aceste puncte de vedere dar nu în sens critic, nu trebuie să le luăm în sens critic, de la zi la zi, de la ședință la ședință încercăm cu toții să ne îmbunătățim cu toții activitatea și este foarte bine că se fac aceste întâlniri din comisii direct cu cei care sunt interesați în proiectele respective ca și parte, cum este de data aceasta Compania Apa sau cum o să vedeți comisia de transporturi o să discute cu transportatorii și așa mai departe și cred că această procedură trebuie să o extindem și pe viitor și când sunt orice fel de neclarități e bine ca în plen ele să fie discutate și lămurite tocmai ca lucrurile să fie clare pentru toată lumea și toată lumea, inclusiv noi, să putem să votăm cu sufletul împăcat că suntem pe calea cea bună, pe calea legală. Să trecem la vot, punctul 45 de pe ordinea de zi în forma pe care a spus-o doamna secretar Dumbrăveanu, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 18.03.2015. Vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al județului Brașov în AGA Compania Apa Brașov Brașov S.A. Vă rog stimați colegi propuneri. Domnul Comea.

Dl. Claudiu Cornea

Mulțumesc domnule președinte, propunerea este în persoana domnului Negoescu Petre. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Dacă sunt alte propuneri? Dacă nu sunt alte propuneri, vă rog procedură de vot secret, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru nevăzători „Rază de lumină” Brașov. Aici vreau să fac o precizare, am primit semnale de la Comisia 4 de ce s-au repartizat materiale la Comisia 4, s-au repartizat datorită faptului că este un serviciu educațional nu medical. Deci prin analogie cu atributele Comisiei 4 vis-a-vis de învățământul special, sigur că de aceea s-a considerat la nivelul secretariatului că una dintre comisiile care trebuie obligatoriu să își dea avizul pe acest punct este Comisia nr.4, Comisia de cultură. Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Referitor la acest punct știu că și în Comisia de sănătate au fost anumite discuții, până la urmă decizia a fost să analizăm mai temeinic toate împreună cu toate comisiile și cu executivul să analizăm statele de funcțiuni și organigrame pentru toate instituțiile care se află sub autoritatea consiliului județean, pentru a nu crea dezechilibre sau a vedea unde lucrurile nu funcționează la eficiența pe care ne-o dorim. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Dacă mai sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să trecem la vot, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov. Discuții? Dacă nu sunt vă rog să trecem la vot, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de V indentificare date imobil, situat în Brașov, Piața Sfatului nr.23, cu destinația Bastion Graft, domeniul public al județului Brașov, în vederea înscrierii în evidențele de publicitate imobiliare ale cărții funciare. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt să trecem la vot, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre pentru împuternicirea domnului vicepreședinte Coman Claudiu în vederea emiterii unei dispoziții privind constituirea comisiei de selecție și evaluare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale depuse pentru anul 2015 și comisiei de soluționare a contestațiilor. După cum cunoașteți este procedura prin care se acordă pe regulamentul Comisiei de cultură finanțările nerambursabile. Această procedură prevede că componența comisiei nu poate fi făcută publică până la epuizarea procedurii. Deci acesta este motivul pentru care se solicită împuternicirea executivului de fapt pentru a nu intra în contradicție cu acești termeni ai procedurii. Vă rog dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, procedură de vot secret, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în „Programul Integrat de Gestionare a Calității Aerului în aglomerarea Brașov, pentru indicatorii NO2 PM10 și SO2” februarie 2015. Dacă sunt discuții? Dacă nu vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind încetarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C.Carfil Industrial Parc S.A. Brașov al doamnei consilier județean Minea Luana, ca urmare a demisiei. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm ca să luăm act de demisie, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru am luat act de demisia doamnei Minea. Punctul 10 proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele Județului Brașov, în

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc SA. înainte de a face propuneri la acest punct de pe ordinea de zi, în numele executivului vrem să transmitem un mesaj Adunării Generale, care odată cu persoana care va lua locul doamnei Minea va fi completă, deci AGA mică, să se preocupe foarte serios de problematica de la Carfil și să respecte procedurile pentru că au fost tot felul de discuții legate de performanțele în etapele premergătoare ale managementului de la Carfil al consiliului de administrație. Ceea ce s-a convenit foarte clar și trebuie să înțeleagă toată lumea, se fac acolo chestiuni care țin de eficientizare. AGA mic a propus reducerea și s-a votat reducerea numărului de cenzori. De asemenea s-a mers pe o idee să se reducă numărul de membri din CA. Conform lui 109 se pare că numărul de membri în CA trebuie să fie cel puțin 5, între 5 și 9, deci nu se poate reduce, dar dacă doriți să faceți acolo schimbări, noi în plen putem doar să validăm ceea ce decideți dumneavoastră acolo. Deci rugămintea este să vă aplecați acum, că veți fi în formulă completă, cu seriozitate asupra problematicii, să evaluați activitatea consiliului de administrație și să decideți în consecință. Domnul Maxim.

DI. Adrian Maxim

Bună ziua, mă scuzați, nu că vă contrazic dar am alt punct de vedere. Deci când am primit mandatul în AGA mica am primit sarcinile clare, ne-a dat doamna secretar. Ceea ce spuneți dumneavoastră, că putem să îi înlocuim pe cei din consiliul de administrație, nu am primit.

DI. Claudiu Coman

Nu să îi înlocuiți, să faceți propuneri iar propunerile de revocare și asta nu înseamnă că noi vă spunem ce să faceți, noi vă spunem ce spune legea, legea spune că propunerile de revocare se pot face dacă așa se intenționează pe motive întemeiate. Deci dumneavoastră faceți propunerea, dumneavoastră trebuie să faceți propunerea, să veniți pe urmă în consiliul județean, dacă asta este dorința dumneavoastră dar doamna secretar nu va spus ce să faceți, doamna secretar nu a făcut altceva decât să vă îndrume din punct de vedere juridic. Mulțumesc. Vă rog domnul Comea.

Dl. Cornea Claudiu

Mulțumesc domnule președinte, propunerea pentru AGA Carfil este în persoana domnului Zavarache. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Da este și propunerea comisiei de specialitate, vă rog dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu mai sunt alte propuneri, procedură de vot secret, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Felicitări domnul Zavarache și spor la muncă. Punctul 11 proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov (fost Spitalul de Pediatrie Brașov). Aici știți cu toții, eventual domnul Veștea poate să vă dea amănunte suplimentare, suntem în procedură pentru depunerea proiectelor pe fonduri europene și nu putem să depunem dacă nu avem finalizată proprietatea. Acesta este motivul pentru care este o prioritate, vă rog să votăm, procedură de vot secret, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Veștea Mihail

Am o rugăminte mare, la Comisia de buget și la Comisia de sănătate, așa cum am discutat noi în executiv am pregătit niște propuneri de proiecte de investiții pe clădirile în care funcționează instituțiile de sănătate și v-aș ruga mâine, dacă stabilim o oră în care să discutăm împreună lista asta să o definitivăm.

Dl. Claudiu Coman

Mâine este grevă, avem întâlnire cu prefectul la ora 09:00, o întâlnire la ora 11:00, mâine după ora 12:00 să fixăm această întâlnire. Punctul 12 proiect de hotărâre privind denunțarea participării Județului Brașov ca membru fondator la constituirea Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România. Suntem în plin proces de evaluare a acelor asocieri din care facem parte și acolo unde nu mai este cazul să fim parteneri, o să vedeți în plenurile următoare, o să avem proiecte de hotărâre pentru a ieși și formal din asocierile respective. Dacă mai sunt alte discuții la punctul 12? Dacă nu vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2015-2016. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Clinică Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov și aici sunt până la punctul 24 de pe ordinea de zi proiecte care au legătură cu Comisia de sănătate. Deci de la punctul 14 până la 24 dacă sunt discuții? Toate documentele au fost trecute prin comisii. Atunci o să trecem pur și simplu la vot. Prima dată punctul 14 de pe ordinea de zi, vă rog să votăm, vot secret, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pentru anul 2015, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă la nivelul Spitalului de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2015, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 17 proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov pe anul 2015, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării liniilor de gardă la nivelul Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov pe anul 2015, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Brașov, prin reducerea pe perioada 01.04.2015 - 30.04.2015 a unui număr de 10 paturi din cele 35 aflate la Secția Clinică Pediatrie I (Afecțiuni digestive), vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov, pentru anul 2015, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov pentru anul 2015, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 22 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov pentru anul 2015, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 proiect de hotărâre privind participarea Județului Brașov prin cofînanțare, cu procentul de 5%, respectiv 10% conform legii, asta este o subliniere personală pentru că așa sunt reglementările în vigoare, din valoarea investițiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” spre finanțare Ministerului Sănătății, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 25 proiect de hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Mașter Planul” județean pentru sectorul de apă potabilă și apă uzată forma actualizată și revizuită și a Listei de Investiții Prioritare (LIP) propuse pentru finanțare în perioada 2014 - 2020 din cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în județul Brașov” l-am votat. Punctul 26 proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei Paritare pentru emiterea licenței de traseu câștigătorului desemnat în cadrul ședinței de atribuire S.A.E.T. pentru Programul de transport public județean de persoane prin servicii regulate 2014-2019. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 27 de pe ordinea de zi este amânat prin propunerea pe care ați făcut-o la începutul ședinței. Punctul 28 proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru Județul Brașov. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog procedură de vot secret, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 29 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către

Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.6, situat în imobilul din municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 19. Dacă sunt discuții? Vă rog domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Pentru că e vorba de neexercitarea sau exercitarea dreptului de preemțiune am să vă rog, dacă se poate, doamna Dumbrăveanu sau cineva din executiv, să spună de ce nu vrem sau dacă vrem acest lucru.

Dl. Claudiu Coman

Doamna secretar vă rog.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Este vorba de un apartament proprietate privată dar care se află în zona de protecție a monumentelor istorice din municipiul Brașov. S-a adus în fața consiliului județean exercitarea dreptului de preemțiune al Ministerului Culturii, primul chemat să-și manifeste acest drept, următorul este Consiliul Județean Brașov. Nu s-a manifestat interesul pentru această locuință proprietate privată întrucât nici nu s-a găsit oportunitatea achiziționării de către consiliul județean, nici fonduri nu există pentru achiziționare.

Dl. Claudiu Coman

Dacă nu mai sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 30 proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.4, situat în imobilul din municipiul Brașov str. Poarta Schei nr.35. Dacă sunt discuții? Procedură de vot, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Deci există o solicitare din partea colegilor să refacem votul la punctul 29 pentru a nu exista nici o interpretare. Deci vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 31 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 111/18.03.2015 privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Brașov. Am mai rectificat ceva la o hotărâre pe care o votăm a treia oară, așa solicită dânșii, noi ne conformăm. Vă rog la fel să privim cu seriozitate votul și să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 32 proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate, până Ia data de 31.12.2015 a contractului de concesiune nr.2145/2005 încheiat cu d-na Țenea Sanda, pentru cota de V2 din Cabinetul medical stomatologic nr.3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l. Chiar vroiam să vă solicit, doamna președinte Câju a Comsiei de sănătate, să ne faceți niște precizări să ne spuneți ce se mai întâmplă pe acolo.

Dna. Mariana Câju

Comisia de sănătate a dat aviz pozitiv pentru prelungirea acestui contract de concesiune dar aș vrea să fie completată hotărârea să votăm, doamna Maria, și completarea pe care a dat-o Comisia de sănătate și anume să se facă o notificare ca la data de 31.12.2015, data la care expiră acest contract, să fie eliberat spațiul. De ce vă spun acest lucru? Procedura vânzării la Diaconu Coresi prin negociere directă a încetat de anul trecut, s-au vândut aproape 26 de cabinete. Consiliul județean mai are niște spații acolo, mansarda, am votat anul trecut regulamentul de licitație urmând să se constituie această comisie de licitație, sperăm cât mai repede să se organizeze această licitație, pentru că între timp s-au eliberat și spațiile de la etajul doi unde erau închiriate pentru radiologie și oricum consiliul județean are interesul să vândă acest imobil, pentru că avem părți comune în suprafață destul de mare acolo și la acoperiș de exemplu, în mansardă plouă și atunci deoarece aceste contracte de concesiune care mai sunt valabile nu pot fi prelungite, deci consiliul județean nu mai poate, aceste cabinete sau părți din cabinete vor fi scoase la licitație dacă persoanele respective doresc să se înscrie la licitație dar în nici un caz nu mai putem prelungii concesiunea

Dl. Claudiu Coman

Prin această hotărâre, concret, ce să mai apară?

Dna. Mariana Câju

Să aprobăm ca să se facă o notificare a acestei persoane ca în momentul în care expiră contractul să elibereze spațiul, dar să se facă în termenii legali.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte contractul de concesiune care în ghilimele se dorește a fi prelungit a expirat de ceva timp. Noi nu putem prelungii un lucru care nu mai există. Dacă executivul a găsit această soluție, nu mă raliez acestei soluții pentru că răspundem fiecare în parte. Problema este că acolo trebuie făcut ceva dar nu putem prelungi un contract care nu mai e valabil.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Solicitarea doamnei Țenea a venit în timpul în care contractul era valabil, studiul de caz, ca să mă exprim așa, a durat un pic mai mult. Problema este că pe Codul civil se poate considera prelungit de drept acel contract, asta ar fi o primă remarcă, a doua remarcă, dacă am fi încheiat un nou contract așa cum au existat propuneri ar fi trebuit să îl încheiem cu data de să zicem 1 mai. Două luni, noi consiliul județean, nu aveam dreptul să ne luăm acele drepturi din contractul de concesiune referitoare la redevență. Ca să ne curgă drepturile pentru exploatarea bunurilor proprietate privată a județului Brașov, am recurs la această modalitate de a prelungi contractul întrucât de fapt doamna a ocupat acest spațiu și este îndreptățit Consiliul Județean Brașov să își ia redevență pe cele două luni în carte s-a parcurs procedura de analiză a contractului.

Dna. Mariana Câju

Motivul principal pentru care Comisia de sănătate a și dat aviz pozitiv pentru această prelungire de contract a fost tocmai acest fapt, să recuperăm redevențele de la doamna doctor, că altfel nu am fi putut încasa redevențele pentru spațiul respectiv.

Dna. Luminița Olteanu

Având în vedere codul de procedură care ne spune foarte clar că poate să decurgă această prelungire, nu cred că este nici un inconvenient să facem această prelungire, deci nu încălcăm nimic.

Dl. Mihail Vestea

Eu aș vrea să se consemneze că domnul Vasile Ungureanu nu va vota. Vă fac o propunere să încheiem un act adițional la contractul existent în care să se specifice că termenul de valabilitate nu mai e acela care a fost, este termenul de valabilitate până în 31.12.2015.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc Mihai, vă rog procedură de vot pentru hotărârea completată cu cele două intervenții, a doamnei Mariana Câju și a domnului Mihail Veștea. Vă rog culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Câți colegi sunt prezenți în sală? Deci stimați colegi este ultima oară când mai acceptăm această chestiune, știm că nu este aici vorba de a vota la infinit până când iese o hotărâre, nu este nimic ilegal, dar nu dăm dovadă de seriozitate. Deci o să vă rog cu toate repercursiunile care decurg pentru oamenii aceștia, dacă noi nu prelungim un contract sau alte chestiuni, dacă ne hotărâm că nu este în ordine, să nu îl votăm deloc, dacă ne hotărâm că este în ordine, să ne asumăm, pentru că sunt niște oameni care depind de aceste voturi. Procedură de vot, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 33 proiect de hotărâre privind avizarea folosinței gratuite pentru sala de spectacol din cadrul imobilului - domeniu public al Județului Brașov - aflat în administrarea Centrului Cultural Reduta Brașov, pentru evenimentul anual ediția a IX-a, Campionatul Național de Skandenberg. Această chestiune s-a tot discutat, ca să nu mai existe alte lucruri în plus când apar astfel de solicitări, e bine să știți cu toții, mai ales Comisia de cultură care este direct implicată în derularea unor evenimente, toate instituțiile au drept de administrare, pe care le avem în subordine și atunci când intrăm într-un parteneriat de acest fel trebuie să se adreseze direct instituției respective. Sigur instituția înseamnă consiliul județean ca imagine, ca beneficiu de imagine și așa mai departe. Deci la punctul 33 de pe ordinea de zi domnul Ungureanu vă rog.

Dl. Ungureanu Vasile

In cadrul Comisiei juridice s-a dezbătut acest subiect și am ajuns la concluzia așa cum ați zis dumneavoastră, skandenbergul cum toți știți, este un lucru de "cultură”, s-a ajuns la concluzia ca persoanele, asociația care dorește să i se pună la dispoziție spațiul gratuit, au spus că nu vor percepe taxe. Bun, în afară că le dăm spațiul, să își plătească utilitățile. Atât.

Dl. Claudiu Coman

Cel care are drept de administrare, sigur în conformitate cu prevederile legale trebuie să solicite aceste chestiuni pentru că într-adevăr aveți dreptate, din punct de vedere procedural se poate interpreta ca subvenție și ca o chestiune care ar putea să le fie reproșată de către Curtea de Conturi. Deci în mod clar în momentul în care se face acel contract, dacă se percep alte taxe indirecte ei trebuie să acopere cheltuielile de funcționare. Dar asta este o chestiune de procedură, o să rog Comisia de cultură și Comisia de sport să se aplece asupra supervizării, că suntem la început pe acest tip de procedură, acestor tipuri de activități. Mulțumesc, dacă nu mai sunt alte intervenții să trecem la vot, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 34 proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului, domeniu public al județului Brașov, situat în Municipiul Făgăraș, str. Hurez nr.l în favoarea UAT Municipiul Făgăraș și încetarea dreptului de administrare înscris în favoarea Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov. Dacă sunt intervenții? Domnul Mareș.

Dl. Mares Ioan

Domnule președinte, stimați colegi, Serviciul Public Județean de Protecția Plantelor nu își mai desfășoară activitatea de cel puțin 10 ani în acel imobil, a început să se degradeze, municipalitatea Făgăraș are nevoie de acel spațiu și eu cred că ar fi bine să votăm pentru darea în administrare gratuită pentru municipiul Făgăraș. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Deci este bine că în sfârșit ajungem să intrăm într-o situație în care municipalitatea să poată să folosească un spațiu care stă în paragină. Este tot vot de patrimoniu, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 35 proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru lucrările de prestări de servicii executate de Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor și a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2015. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 36 proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 a Hotărârii nr.221/2013 adoptată de Consiliul Județean Brașov pentru participarea Județului Brașov în calitate de membru fondator la constituirea Asociației „Brașov 2021 - Capitală Europeană a Culturii”. Dacă sunt discuții? Dacă nu procedură de vot secret, vă rog culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 37 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Vă rog să votăm, este tot în calupul trecut pe la Comisia de sănătate, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 38 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 39 proiect de hotărâre privind execuția bugetului județului Brașov - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, la data de 31.03.2015. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 40 proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2014. Dacă sunt discuții? Dacă nu vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 41 proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov pe anul 2015. Dacă sunt discuții? Domnul vicepreședinte.

Dl. Mihail Veștea

Este vorba de niște modificări în denumire la lista de investiții la drumuri județene, cele trei drumuri județene pe care le propunem pentru finanțare pe fonduri europene. Al doilea aspect este legat de o modificare de denumire la Spitalul Clinic de Urgență, în loc de motoare, monitoare sau cam așa ceva și a treia problemă este o repoziționare a unei sume de 15.000 de lei la Spitalul de Copii solicitată de dânșii și la Muzeul de Istorie este vorba de tot așa o modificare a alocărilor.

Dl. Vasile Ungureanu

Dacă tot ați spus, este o chestie minoră în aparență dar care poate deveni majoră, cum ați spus aici Muzeul de Istorie, Muzeul de Istorie nu e Muzeul Județean de Istorie, trebuie să ne hotărâm că la un eventual control s-ar putea să avem necazuri cu un cuvânt în plus.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc domnule Ungureanu, aici sunt în discuție, i-am rugat pe colegii de la Comisia de cultură să se aplece cu mare seriozitate asupra discuțiilor cu domnul director Pepene și sigur văd prin intervenția domnului Ungureanu, beneficiați stimați colegi și de sprijinul Comisie juridice. Așa că vă rog să apelați la ei pentru a stinge odată această dispută. Pentru cine nu știe sunt două puncte de vedere că ar trebui să se cheme Muzeul Județean de Istorie cum se cheamă acum sau allții care susțin că trebuie să se cheme Muzeul de Istorie.

Dl. Vasile Ungureanu

Deci el se cheamă Muzeul de Istorie. Nu e prin nici o decizie a Ministerului Culturii titulatura de Muzeul Județean de Istorie.

Dl. Claudiu Coman

Era doar o paranteză și am să vă rog să discutați aceste chestiuni. Domnul Comea doreați să interveniți?

Dl. Claudiu Cornea

Mulțumesc domnule președinte, am o rugăminte pe viitor, când sunt astfel de modificări, rectificări ale bugetului, să ne dați și nouă o anexă scrisă cu tot ceea ce doriți să modificați.

Dl. Claudiu Coman

Este anexă scrisă, o să discutăm la comisii despre procedură. în primul rând Comisia de buget-fmanțe, nu facem nimic fără ca această comisie să își dea avizul și așa cum v-am spus sunt modificări nu de sume, sunt modificări de corectarea unor erori materiale și există aceste anexe. A mai fost o intervenție în sensul acesta și nu o spun la ROF, o spun acum, sunt două comisii la care sunt distribuite materialele, rugămintea este ca și procedură toate comisiile se pot apleca asupra tuturor subiectelor. Deci în momentul în care se primește ordinea de zi vă rog să solicitați și puteți să dați avize și dacă nu sunteți solicitați pentru avizele respective dar o să revin la ROF la această problemă. Deci există aceste anexe pentru că altfel nu intrau pe ordinea de zi materialele. Discuții? Dacă nu sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 42 proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al Județului Brașov. Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

Aici excedentul bugetului Județului Brașov poate fi utilizat pentru două direcții, una este acoperirea golului de casă și a doua la investiții pe anul în curs. Așa cum știți, noi am aprobat bugetul și ne-a apărut acum o solicitare de la maternitate, au nevoie de o sumă de bani pentru a face documentația de autorizare pentru lucrările de investiții pe care le finanțează Ministerul Sănătății pe Banca Mondială și pentru a avea sursa de finanțare, luăm din excedentul bugetar suma respectivă.

Dl. Claudiu Coman

Și la fel am convenit că în momentul în care Ministerul Sănătății aprobă la unul dintre spitale, la oricare dintre spitale, să dea Dumnezeu să aprobe la toate acea cofinanțare de 5-10% , vreau să o aprobăm la fel printr-o rectificare a bugetului și va fi luată din excedentul bugetar. Tocmai ca să nu afectăm echilibrarea bugetului pe care noi am gândit-o la început, sumele necesare pentru executarea măcar a lucrărilor de întreținere pe care ni le-am propus. Dacă nu mai sunt intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 43 proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de întreținerre pe DJ 105, Voila - Cincșor - Cincu - lim. Jud. Sibiu, km 3+700-9+500. Dacă sunt discuții?

Dl. Horațiu Braga

Domnule președinte, stimați colegi, am o scurtă precizare vis-a-vis de necesitatea aprobării acestor lucrări de întreținere. încă din luna februarie împreună cu domnul vicepreședinte am purtat discuții cu comandantul unității din Cincu. Nu știu dacă știți, spre sfârșitul lunii mai va avea loc un exercițiu NATO la unitatea din Cincu și se vor deplasa pe drumul DJ 105 cu tehnică militară grea și sunt necesare câteva reparații la acest drum ca să nu avem probleme.

Dl. Claudiu Coman

Executivul s-a și deplasat, domnul Veștea cu domnul Săcuiu au făcut o vizită până la punctul terminus al acestui drum pentru a vedea cu ochii dânșilor care sunt problemele. Domnul Paul Enache.

Dl. Paul Enache

Dacă tot sunt exerciții NATO propun să cerem niște bani de la ruși, de la Puțin. Suntem obligați noi ca să facem drumurile pe banii consiliului județean pentru ei.

Dl. Claudiu Coman

Am făcut o rectificare către Guvern în acest sens că este acest exercițiu și să ne luăm măsurile necesare. Noi ne luăm măsurile minimale pe care putem să le luăm.

Dl. Mihail Veștea

Noi, așa cum spunea colegul Horațiu Braga am fost pe teren de mai mult timp și ne-am gândit că vor apărea probleme acolo și am discutat cu cei de la unitatea militară și cu primăria. Sunt probleme legate de drumul județean și sunt probleme legate de canalizare. Cei de la primăria din Cincu s-au apucat să facă studiu de fezabilitate, sunt în fază finală ca să facă studiu de fezabilitate și pentru canalizare și unitatea respectivă să fie prinsă în utilizatori. După aceea după ce vor termina vom încerca, așa cum spune domnul Paul Enache, să ducem acest studiu de fezabilitate la Ministerul Dezvoltării la programe de dezvoltare locală. în ce privește drumul județean aici am făcut o deplasare pe teren, a fost la un moment dat și prefectura ca să vadă despre ce este vorba. în ce privește drumul sunt două probleme, una este legată de niște tasări, sunt vreo 4,5 locuri de tasare, s-au făcut niște găuri, una e foarte mare, poate crea probleme de circulație și poate să, a fost și un accident mortal pe acolo, ceva de genul și astea sunt lucrări care trebuie făcute de urgență ca și reparații și sursa de finanțare, pentru că se pune problema, sursa de finanțare este din sumele aprobate pentru întreținere și reparații drumuri pe anul acesta, deci nu punem niște bani în plus ci doar încercăm ca prin votul dumneavoastră să acoperim starea de urgență, să discutăm, că trebuie făcută acum. Dar mai există și alte aspecte referitoare la drumul acesta județean, un aspect este legat de o alunecare de teren, acolo a fost o consolidare care s-a prăbușit parțial, aproape de intrarea în Cincu și trebuie să o facem dar nu putem să o facem decât în baza unei expertize care să ne spună care e soluția pentru SF și a doua problemă este legată de podul de peste Olt, la Voila, care este subdimensionat și care sigur nu va rezista tehnicii militare care va trece pe acolo. Și atunci ne-am gândit și am discutat și noi în executiv, am discutat și cu prefectura și cu cei de la Ministerul de Interne și cu reprezentanții Ministerului Apărării din zonă ca să facem noi, consiliul județean, expertizele pe alunecarea de teren și studiile de fezabilitate pentru un nou pod și pentru alunecarea de teren și cu documentația aceasta, împreună cu Ministerul Apărării Naționale, să mergem să încercăm să obținem bani de la Guvern pentru că drumul în rest arată destul de bine, probleme majore și costuri mari vor fi pentru pod și pe acea alunecare de teren. Și acolo o să facem ce a spus domnul Paul Enache.

Dl. Sarafinceanu Gheorghe

Eu vă dau o soluție mai simplă, de ce să mai cheltuim bani cu poduri, descărcați în Gara Rupea, că așa se făcea pe vremuri și probabil că așa se va face și mergem pe “Drumul Rușinii”, poate așa se va repara și drumul pe la Jibert și pe la Hoghiz. Iar exact ce spunea Paul Enache vreau să vă spun că, vă aduceți aminte că acum câțiva ani de zile s-a asfaltat Drumul Poienii în 2 zile, s-a asfaltat drumul Moieciu de Jos-Moieciu de Sus în 2 zile, tot cu bani de la Guvern, tot datorită unor ședințe NATO. Așa că eu aș zice să insistăm pe bani de la Guvern pentru că sunt cheltuieli care se fac de către județ pentru un obiectiv național.

Dl. Mihail Veștea

Sunt întru totul de acord cu domnul Sarafinceanu, am gândit și treaba asta dar problema este că dacă vrem să facem o investiție în ce privește partea de consolidare sau de construcție a unui pod atunci trebuie să existe studiu de fezabilitate și de asta noi o să facem expertiză, deci dăm drumul la expertiză pe cele două obiective și în prima ședință o să vă propunem ca să aprobăm și realizarea studiilor de fezabilitate că una este asfaltarea și una e investiția.

Dl. Claudiu Coman

A

Ii facem expertiza ca pe urmă să avem pe ce bază să cerem banii respectivi. Domnul Paul Enache și pe urmă domnul Mareș.

Dl. Paul Enache

Domnul președinte dacă tot suntem la drumuri, deci pe drumul Rupea-Făgăraș nu se mai poate circula, este un dezastru, pe acolo trec sute de mașini în fiecare zi. Până când se ia aprobare să se înceapă, nici nu s-au început aceste proiecte pentru aceste drumuri, dar ca să facem un drum trebuie să vină NATO? Trebuie făcută o comisie de la consiliul județean formată din reprezentantul poliției, din reprezentantul ISU, din reprezentanți din consiliul județean și pe zona Rupea mă propun eu și cu Sarafinceanu, colegul meu, care suntem din zonă și știm exact fiecare loc din toate satele alea, ce trebuie făcut pe ele, fiindcă altfel trebuie să ne cumpărăm drone. Nu toată lumea are bani să își cumpere drone să circule pe aceste drumuri. Vin sute de turiști în zona Viscri, sute în fiecare săptămână, este un dezastru de la Dacia la Viscri nu se poate circula nici cu tractorul. Deci să facem o comisie să mergem la fața locului să vedem despre ce este vorba și să reparăm acest drum cât se poate. Nu cerem să le asfaltăm sau să pun nu știu ce pe ele dar trebuie reparat. Mulțumesc.

»

Dl. Mareș Ioan

Stimați colegi dronele circulă fără personal că de aia sunt drone. în afară de asta, drumul care face legătura, vroiam să revin la subiectul de la care a plecat discuția, care face legătura cu Agnita și cu Sighișoara este acum singura variantă spre Târgu Mureș al Țării Făgărașului pentru că celelalte două drumuri de la Drumul Rușinii despre care făcea referire domnul Sarafinceanu și pe la Lovnic sunt aproape impracticabile. Deci interesul este interes regional acolo, trebuiau oricum reparate, sunt niște zone foarte periculoase.

Dl. Claudiu Coman

Vorbiți de Voila-Cincșor?

Dl. Mareș Ioan

Da, da, despre care se discuta. Deci era de strictă necesitate oricum și profităm de această ocazie și îl reparăm. Asta e tot. Deci singura variantă, foarte mulți oameni merg la medic la Târgu-Mureș, e singura lor posibilitate, dacă nu ar trebui să aleagă Sibiu sau ce știu eu niște rute foarte ocolitoare.

Dl. Claudiu Coman

Necesitate este pentru toate, acum s-a identificat o oportunitate și o să vă explicăm imediat care e situația. Domnul Ungureanu și pe urmă domnul Danu.

Dl. Vasile Ungureanu

Sunt întru totul de acord cu ceea ce a susținut domnul Enache și cu domnul Sarafinceanu și și dumneavoastră domnilor vicepreședinți cu faptul că ați cerut guvernului fonduri pentru a repara acest drum, care drum este al nostru, dar nu ne folosim numai noi, așa cum și colegii au spus este vorba de o aplicație și nu o să fie una singură și acum ce vreau să reliefez este că cei de la NATO nu o să vină cu divizia de biciclete, la anul din nou va trebui reparat 100% și asta trebuie să aduceți în vederea guvernului. Mulțumesc.

Dl. Aurelian Danu

Noi am constituit domnule președinte acea comisie și ca să vin în completarea a ceea ce a spus și domnul Paul Enache ar trebui să pornim de la realitatea care nu este foarte bună pentru județul Brașov și anume să vedem și să conștientizăm că avem un buget subdimensionat pe capitolul reparații drumuri în tot județul raportat la necesarul la care ar trebui să ne raportăm. La nivelul acelei comisii luni o să avem o ultimă întâlnire și să începem o redactare a raportului final astfel încât în următorul plen să venim cu o situație foarte exactă și foarte completă și profit de această ocazie, pentru că așa cum spunea și domnul Paul Enache și domnul Sarafinceanu și ceilalți colegi, cred că ar trebui să folosim din plin acest prilej cu poligonul de la Cincu care este cel mai mare din Europa de Est și care cu siguranță în viitor va însemna foarte mult pentru Ministerul Apărării, poate să atragem mai multe fonduri și pentru Rupea-Făgăraș și pentru Hoghiz-Șercaia și în general pentru toate drumurile pentru că vedem că județul Brașov este unul care are o rețea de drumuri bine structurată dar care din păcate nu este întreținută și cu asta am și devansat punctul pe care îl aveam la diverse.

DI. Claudiu Coman

O să intervenim și o să dau și cuvântul imediat și domnului Comea și domnului Enache încă odată dar vrem să vă facem imediat câteva precizări și pe urmă Mihail Veștea o să spună la sfârșit încă o chestiune suplimentară, nu doar fondurile sunt insuficiente ci și posibilitatea noastră de a interveni la ora actuală, adică legalitatea, în sensul în care acordul cadru și profităm de această ocazie ca să vă informăm, a fost încă odată contestat de unul dintre câștigători, deci au fost trei câștigători, a fost o primă contestație, au rămas cei trei, unul din cei trei a contestat din nou. Deci la ora actuală pe bună dreptate cetățenii județului Brașov pot să spună de ce nu intervenim? Nu intervenim pentru că singura posibilitate este în afara acordului cadru și de aceea trebuie să facem aceste intervenții pentru situații temeinic justificate, că noi nu știm când se termină. Sperăm că în 15 mai. Avem semnale că se va termina odată și intrăm în linie dreaptă și se poate lucra. Dar până atunci trebuie să lucrăm tot timpul cu astfel de proceduri.

Dl. Claudiu Cornea

Da domnule președinte, vă mulțumesc frumos, așa cum a spus și colegul Danu fiind vorba de drumuri noi o să renunțăm la punctul pe care l-am propus la suplimentarea ordinii de zi vis-a-vis de informarea cu activitatea comisiei pe care am constituit-o în vederea identificării oportunităților și a face o analiză a activității serviciului de drumuri. Sunt câteva observații de făcut până la următoarea ședință când o să vă prezentăm un raport foarte complet și complex vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă drumuri județene și serviciul de specialitate. Așa cum a spus și colegul Danu noi am identificat ca fiind foarte puțini bani, resurse financiare la momentul acesta și foarte multe necesități. Dintr-o analiză pe care noi am făcut-o și vis-a-vis de costurile cu care s-a lucrat la drumurile județene, comparativ cu standardul de cost la reabilitarea drumurilor județene care este undeva la 339.580 de euro cu TVA, în județul nostru drumurile s-au făcut cu mult sub acest standard de cost, exemple o să vă dau mai amănunțit la momentul respectiv, dar ce pot să vă spun este că în procente suntem cu aproape 30% sub acest standard de cost. Și mai sunt alte chestiuni pe care o să vi le prezentăm în ședința următoare în acel raport.

Dl. Claudiu Coman

Vă rugăm să faceți acel raport, să-l finalizați pentru că este foarte important pentru că aici este și punctul de vedere al dumneavoastră, al consilierilor, vis-a-vis de necesități și să-l și tipăriți și să îl distribuiri pentru că trebuie să se transforme și într-un material de lucru. Domnul Fliundra.

Dl. Fliundra Ionel

Domnule vicepreședinte aș dori și eu dacă se poate o informare scrisă către mine vis-a-vis de contestația acestei licitații care după câte știu eu a durat doi ani prin procese, se contestă iar prin probabil alte procese și sigur că cetățenii județului mai ales cei din zona de nord o vor duce în același stadiu probabil că mult timp. Aș vrea să știm cine este firma respectivă să vedem până la urmă care vrea răul județului.

Dl. Claudiu Coman

Domnul Fliundra nu aveți nevoie de aprobare specială, sunteți consilier județean, nu aveți altceva de făcut decât să veniți la unul dintre cei doi vicepreședinți sau la secretarul județului și vi se pun la dispoziție toate elementele. Toate aceste lucruri sunt publice.

Dl. Sarafinceanu Gheorghe

Noi știm că această firmă a încasat foarte multe miliarde în anii trecuți. Asta vrea firma respectivă, să mai încaseze niște miliarde pe drumurile pe care nu le-a făcut. Știm care e firma.

Dl. Paul Enache

Domnul președinte v-aș ruga să aveți în vedere și următorul aspect legat de firmele astea care, într-adevăr are dreptate domnul Sarafinceanu că această firmă a U, câștigat miliarde, zeci de miliarde de aici din Brașov. Sunt foarte multe firme, 90% din firmele care câștigă în Brașov sunt firme care vin din altă parte, care vin cu pile de la parlamentari, de la alți politicieni și cu ordin ca să câștige aceste licitații în Brașov și nenorocirea cea mai mare este că le câștigă la cei mai puțini bani care sunt în joc pe aceste firme și unele dintre ele au și luat banii 50% și au plecat de aici din Brașov și s-au făcut alte licitații pentru aceste firme. Trebuie să avem în vedere și acest lucru dacă vrem să facem un lucru ca lumea. Dacă vrem să facem drum pentru 3 luni de zile, facem pentru trei luni de zile.

Dl. Claudiu Coman

Nu am dat nume de firme pentru că politica noastră a executivului este de a nu ne interesa cine câștigă, pe noi ne interesează să se facă lucrările. Chiar puțin, nu ne pasă cine câștigă, firma x, y sau z. Domnul Veștea.

Dl. Mihail Veștea

In ce privește procedura de licitație pentru acordul cadru există o comisie de licitație și în mod normal această comisie trebuie să se exprime. Noi mai puțin putem să intervenim peste comisie dar dacă intervenim poate să se interpreteze, dar din punct de vedere al informațiilor, în măsura în care comisia poate să vă dea informații, o să facem în așa fel încât să vă dea informații. Așa cum spuneați și dumneavoastră și cum spunea și colegul Coman noi suntem într-o situație delicată în ce privește realizarea de lucrări pe drumuri județene și atunci am venit în fața dumneavoastră cu aceste două situații de urgență și vrem ca și răspuns la ceea ce a solicitat domnul Enache, într-adevăr ca săptămâna viitoare să constituim o comisie și cu reprezentanții din membrii consiliului județean, pe zone și să vedem care sunt urgențele, pentru că dacă această procedură de licitație mai continuă, noi ne trezim în situația că nu facem nici o reparație în zonele în care trebuie urgent. Pe de altă parte dacă faci lucrări s-ar putea ca ăia să îți facă o plângere penală pentru că pe perioadă de licitații tu închei lucrări cu altcineva și atunci în cazuri de urgență să venim în plen și să demarăm niște lucrări acolo unde este absolut necesar dacă procedura de licitație mai continuă. Am discutat și cu colegii din executiv și problema este că nu noi executivul putem să facem propuneri pentru cazuri de urgență și tot noi să și aprobăm, pentru că nu e normal și atunci să facem o comisie în care să fie incluși, cum spunea domnul Paul Enache și cei de la circulație, așa am făcut în situația proiectului următor cu Fundățica sau în cazul lui Cincu cu prefectura, cu poliția, pentru că a trebuit să intervenim în situații de urgență. Am intervenit în situație de urgență la decolmatarea podurilor pe Olt dar tot așa cu adresă de la cei de la Apele Române, că este o situație de urgență, că altfel te trezești că îți face cineva plângeri penale. Atât, vă mulțumesc și sunt de acord cu ce spune domnul Paul Enache și aș fi pentru a vota o astfel de comisie.

Dl. Paul Enache

Legat de podurile de peste Olt, avem Gardă de Mediu în Brașov, avem Ur prefectură, avem organe abilitate ale statului care trebuie să meargă în județ și să verifice ce se întâmplă cu aceste poduri. în momentul în care au venit ploile torențiale pe Olt erau pamperși și sticle de plastic de un metru și jumătate. Pe podul ală de la Comăna verificați și vedeți câte miliarde au fost alocate de la consiliul județean și ce s-a făcut acolo. Acum trebuie alte miliarde date. Un alt aspect este legat de ceea ce spuneți, am date că există un anumit parlamentar, mă urmăriți domnul Veștea?

Dl. Claudiu Cornea

Domnilor colegi am rugămintea să scurtăm intervențiile că ajungem la ora 14 si nu încheiem.

Dl. Paul Enache

De aia suntem aici ca să stăm până la 18 să discutăm problemele județului. Și așa ne întâlnim odată la o lună sau la 5 luni. Deci un alt aspect este legat de activitatea, probabil că asta nu îi convine domnului Cornea, unui parlamentar de la București care în loc să stea să își rezolve problemele lui acolo, umblă prin toate cabinetele pe aici și din datele pe care le am se pare că au trecut și pe la dumneavoastră și pe la domnul președinte și face presiuni să se plătească anumite firme. Asta înseamnă șantaj iar dumneavoastră sunteți obligați ca să anunțați organele abilitate ale statului pentru șantajul pe care îl face parlamentarul respectiv. Că altfel intrați sub incidența Codului penal. Știți mai bine sau la fel ca și mine. Aș vrea să faceți câteva precizări legate de activitatea acestui individ fiindcă deja creează o mare problemă prin tot județul. Și într-o zi să nu mă enerveze că îi prezint eu un raport de activitate pe care a desfășurat-o el pe aici și prin alte zone, nu să vină pe aici la intimidare și la șantaj să fie plătite anumite firme. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc domnul Enache, să trecem la vot, punctul 43 de pe ordinea de zi.

Dl. Fliundra Ionel

Domnule președinte, domnilor vicepreședinți pentru a nu fi acuzați atât dumneavoastră cât și noi cei 34 de consilieri că avem lipsă de interes pentru asfaltarea drumurilor din județ, vă rog ieșiți pe post și dați explicații pentru că altfel veți fi acuzați.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumim, așa o să facem. Trecem la vot, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 44 proiect de hotărâre privind aprobarea executării de lucrări de reparații pentru DJ 730 - lim. Jud. Argeș - DN 73 km3+200 -4+000, DJ 730A-DN73-Fundata - Fundățica - lim. Jud. Argeș, km 4+300 -5+000. Dacă sunt discuții? Dacă nu, să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat.

Dl. Mihail Veștea

Mă scuzați, am uitat să fac o propunere de modificare la Cincșor, acolo să prindem un articol și cu bani alocați pentru realizarea expertizelor pentru pod tot din excedentul bugetar ca să facem expertiza și pe baza ei să putem face studiul de fezabilitate, dacă sunteți de acord.

Dl. Claudiu Coman

Ca suplimentare, deci 43.1, vă rog culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Vă rog să nu încurcăm pe urmă la transcriere punctul 43 cu punctul 44. Punctul 45 s-a votat la început. Punctul 46 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. La punctul 47 proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov am discutat în comisii și vă propun următoarea variantă, mai sunt niște chestiuni de rezolvat pe acea propunere de regulament de organizare și funcționare și anume atribuțiile comisiilor și componența comisiilor și atunci am convenit cu președinții de comisie să venim cu 4 modificări la actualul regulament pe care să le aprobăm, urmând ca în ședințele următoare să reușim să punem foarte bine la punct acel regulament de organizare și funcționare care va conține și aceste 4 modificări și anume prima modificare : intonarea imnului de stat al României la ședințele festive ale Consiliului Județean Brașov, ședințele ordinare ale Consiliului Județean Brașov se vor desfășura de regulă în ultima săptămână a fiecărei luni. Ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov se vor desfășura în zilele de luni și marți ale săptămânii și aici să completați ședințele care au loc înainte de plen, în rest fiecare dintre dumneavoastră poate să își pună ședințele când dorește, dar conform procedurilor trebuie să avem public un calendar la loc vizibil și pe internet și în sala 117 cu acest orar iar publicarea dispoziției de convocare a ședințelor de consiliu județean se va face în trei cotidiane, nu neapărat în trei, publicarea dispoziție de convocare se va face în cotidianele locale pentru maxim efect și maximă transparență în funcție de interesul acestor ședințe. Deci cu aceste amendamente la ceea ce avem scris, vă rog să votăm regulamentul de organizare și funcționare. Procedură de vot, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. E o chestiune, acum avem Curtea de Conturi, am alocat sala 117, executivul împreună cu noi vicepreședinții a decis ca începând cu data din 05 mai, după ce se termină și această mini vacanță care începe mâine pentru unii și poimâine pentru alții, să luăm în analiză încă odată situația spațiilor și vom discuta dacă vom reuși să găsim o soluție mai bună, dar în situația în care Curtea de Conturi își desfășoară activitatea de regulă 2 luni pe an, rugămintea e, aceste ședințe de comisie, așa cum am avut toată deschiderea, să se desfășoare la cabinetele vicepreședinților fără nici o problemă. Sigur e puțin incomod, o să facem analiza aceasta pe 5 iunie și o să vedem ce reușim să facem. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte, în ultimii ani Curtea de Conturi și-a desfășurat activitatea la consiliul județean cam 14 luni pe an, hai să le dăm totuși un sediu.

Dl. Claudiu Coman

O să încercăm domnul Ungureanu în așa fel încât și consilierii să aibă sala respectivă pusă la dispoziție. Punctul 48 de pe ordinea de zi informare privind obiectivul de Investiții Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav. Așa cum ne-ați solicitat să ieșim public mai mult în legătură cu drumurile și o să o facem, pentru că sunt chestiuni pe care noi le cunoaștem, dumneavoastră le cunoașteți dar este foarte bine să le cunoască și opinia publică, la fel și în ceea ce privește aeroportul am considerat necesar să facem niște precizări și prin hotărârea care urmează și prin această informare. Și atunci foarte concis în prima etapă pentru lucrările realizate, asta până când predăm aeroportul internațional către operatorul autorizat, sub orice formă se va întâmpla această chestiune, noi trebuie să ne ocupăm de ceea ce este realizat până la ora actuală. în prima etapă avem următoarele activități : împrejmuirea și pentru împrejmuirea metalică, paza împrejmuirii și controlul periodic lunar pentru remedierea eventualelor degradări ale împrejmuirii. Punctul 2 pentru incinta aeroportului în suprafață de 209 hectare, deci incinta care este îngrădită, asigurarea accesului numai mijloacelor și persoanelor autorizate prin locurile destinate acestuia coroborat cu paza împrejmuirii metalice și menținerea stării de curățenie și distrugere a buruienilor pe întreaga suprafață a terenului. Punctul 3 pentru pista de decolare-aterizare controlul periodic trimestrial al stării generale a suprafeței de mișcare și sesizarea consiliului județean referitor la apariția unor evenimente cum ar fi exfoliere, rodări și fundări locale, controlul periodic trimestrial al stării generale a acostamentelor și sesizarea Consiliului Județean Brașov referitor la apariția unor evenimente cum ar fi exfoliere, erodări și fundări locale, alunecări, fisuri. Controlul periodic lunar al rosturilor și a stării masticului de sigilare, a gurilor de scurgere și după fiecare ploaie potențială aspirarea pământului și nisipiului adus de vânt și depozitat în rosturi pentru a împiedica instalarea de vegetație care ar putea degrada masticul de sigilare. Pentru consemnarea activităților de administrare a lucrărilor realizate în cadrul investiției până la predarea aeroportului către un operator autorizat aeroporturi se va completa un registru unitar, document ce va furniza operatorului datele ce vor fi introdus în manualul de întreținere a aeroportului care se va prezenta obligatoriu Autorității Aeronautice Civile Române la înregistrarea-calificarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav. în ceea ce privește continuarea investițiilor la obiectivul de investiție Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, primul pas care trebuie făcut și de care depinde orice modalitate ulterioară de abordare, constituie rezolvarea situației juridice a terenului. Dacă această problemă va fi rezolvată, Consiliul Județean Brașov poate utiliza în anumite condiții creditul CEC Bank pentru realizarea canalizării aferente pistei de aterizare-decolare și eventual restului suprafețelor de mișcare aeroportuare. Continuarea investiției se poate face fie prin asocierea Județului Brașov cu Municipiul Brașov, Orașul Ghimbav, Județele Harghita și Covasna și înființarea unor societăți pe acțiuni care să finalizeze investiția fie prin concesionarea lucrărilor și operării aeroportului pe o perioadă mai mare de 25 de ani prin licitație publică internațională fie prin atragerea de fonduri guvernamentale pentru finalizarea investiției, după care după doi ani de operare să se încerce atragerea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea aeroportului. Pentru ca aceste lucruri să se întâmple am și votat acum două plenuri o comisie de negociere care să meargă pe toate aceste direcții posibile. Deci aceasta este situația din punct de vedere a ceea ce avem până acum și sigur la punctul următor o să detaliez situația terenului. Vă rog domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte, foarte pe scurt, pentru că foarte mulți comentează fără să aibă cunoștințele necesare privitor la demersul derulării lucrărilor pentru aeroport, am să vă rog să postați expozeul pe care l-ați avut, să îl puneți și pe site-ul consiliului județean și ne-ați mai promis ceva domnule președinte, tocmai pentru buna informare a populației să faceți o foarte scurtă informare și privitor la intermodal.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc domnul Ungureanu, aici sunt pe prima propunere de mașter plan nu am fost prinși nici cu Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav nici cu intermodalul. Am purtat corespondență cu Ministerul Transporturilor, am primit scrisoarea zilele trecute de la Ministrul Transporturilor care ne comunică în ceea ce privește aeroportul că nu se va prinde sau nu se justifică prinderea acestei investiții în mașter planul general de transport și nici terminalul intermodal. în ceea ce privește terminalul intermodal aș vrea să o rog pe doamna Mariana Căju să facă câteva precizări suplimentare.

Dna. Mariana Câju

Este regretabil, am văzut în presă câteva intervenții din care reieșea o imagine extrem de proastă a consiliului județean, cum că nu ar fi depus documentația pentru intermodal. Vreau să vă informez că în cursul anului 2013 a exista o dispoziție de președinte cu doi reprezentanți numiți din partea consiliului județean care au făcut demersurile către Ministerul Transporturilor pentru ca acest intermodal să fie finanțat. Vreau să vă spun că faza la care eu personal fiind una dintre cele două persoane care s-a ocupat de această chestiune, faza la care am întrerupt legăturile cu Ministerul Transporturilor, a fost că după ce s-a dat hotărârea de consiliu și au fost și alocați bani și întocmit studiul de fezabilitate, s-a întocmit un contract de asociere care a fost în consiliul de administrație al CFR care era singurul eligibil pentru finanțarea acestui proiect și acolo a și rămas. Este o coincidență dar acest proiect a fost susținut politic până în momentul în care PNL a ieșit de la guvernare, în acel moment s-a blocat întreaga procedură. Eu am să vă aduc dacă doriți pentru plenul următor Ordinul de ministru din anul 2013 luna ianuarie prin care intermodalul de cale ferată Feldioara a fost inclus în programul de finanțare 2007-2013 și și finanțat.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumesc și doamna secretar vă rog să treceți deja ca un prim punct pe ordinea de zi de la ședința care va avea loc în 28 sau 29 mai, informare cu privire la demersurile făcute de consiliul județean cu privire la obiectivul intermodal.

Dl. Mihail Vestea

9

Scurt de tot vreau să vă spun că în ce privește ceea ce domnul vicepreședinte Claudiu Coman a citit și a spus referitor la întreținerea investițiilor făcute pe aeroportul din Ghimbav, noi am avut la nivelul executivului discuții cu toți cei care au fost implicați în investiție, inclusiv cu cei de la inspecția în construcții și cu cei de la Facultatea de Construcții pentru a defini foarte clar care sunt atribuțiile noastre în menținerea investiției ca să nu cumva să iasă din caracteristicile de garanție că după aceea te trezești că nu mai îți dau garanția. Pe de altă parte, vreau să vă informez că în momentul de față în ce privește extrasul CF al terenului pe care se află construcția noastră, în extrasul CF scrie Consiliul Județean Brașov proprietar. Noi suntem conștienți că investiția nu poate fi lăsată în situația în care este, trebuie continuată pentru că altfel riscă să se degradeze, drept pentru care noi am discuta și referitor la lucrările care ar trebui neapărat făcute sau care urmează a fi făcute. Știți că am avut o licitație pentru etapa III de execuție care a fost până la urmă închisă cu anularea licitației. Asta este și un lucru bun, pe de o parte pentru faptul că toate clarificările venite pe parcursul licitației pot fi folosite de acum pentru reactualizarea studiului de fezabilitate pentru etapa următoare. Noi o să vă prezentăm cât de curând în plen o solicitare de reactualizare a SF-ului pentru că indiferent de ce se întâmplă cu terenul, noi trebuie să continuăm cu investiția. Dacă procedura de clarificare a problemei va dura 2-3 luni, în paralel noi trebuie să mergem să avem documentațiile pregătite pentru a demara investiția mai ales că avem și bani. Adică și din treaba aceasta și o să propunem în următoarea ședință să avem un punct pe ordinea de zi legat de aeroport să se vadă că noi nu renunțăm la investiție, noi nu stăm agățați numai în problema cu terenul, noi mergem în continuare.

Dl. Claudiu Coman

Mergem în continuare pe toate variantele.

Dl. Mihail Veștea

în ce privește partea cu terminalul intermodal de marfă, din nefericire, vă dau tot ca informație, se face referire la Triajul din Brașov, acolo existând un mic terminal vechi care acum mi se pare că e dat cuiva. Acel terminal nu poate fi funcțional ca terminal intermodal de marfa pe următoarele considerente. Odată timpul de ajuns din gară până la Triaj este de o jumătate de oră, nimeni nu stă să piardă o jumătate de oră ca să-și ducă trenul de colo colo. Al doilea, accesibilitatea, din drumul național până în Triaj este groaznică. Al treilea lucru dezvoltarea unui parc logistic nu se poate face acolo. Deci ceea ce spun cei de la Ministerul Transporturilor că acel Triaj poate ține loc de terminal, fără supărare, este nefezabil. Mulțumesc.

Dl. Ambrus Carol

Domnilor vicepreședinți, distinși colegi, constatăm cu tristețe că toate problemele care privesc Brașovul sunt lăsate pe planul să nu zicem cât. Situația juridică a terenului pe care este amplasat viitorul aeroport este lăsată în mod voit încurcată. Aeroportul nu este o țintă prioritară pentru Guvernul României, centrul intermodal nu este o prioritate, autostrada pe Valea Prahovei nu este o prioritate. în această situație eu aș vrea să vă propun și dacă credeți de cuviință vă rog să faceți, trebuie să aveți o întâlnire cu primul ministru al Guvernului căruia să îi explicați că nu se poate ca la toate proiectele noastre strategice să se răspundă invariabil cu nu, nu, nu. Până când?

Dl. Claudiu Coman

Din punct de vedere politic nu se răspunde cu nu, se răspunde cu poate. Vă rog domnul Paul Enache.

Dl. Paul Enache

Sigur colegul nostru are dreptate în ceea ce propune, dar avem ațâți parlamentari din Brașov care au fost aleși, pe care noi i-am dus de mână să fie aleși, parlamentarii trebuie să se implice și să rezolve aceste aspecte legate de ceea ce se dorește în Brașov, nu să vină în campanie să stea 5 zile sau cât stau, să promită că aduc Marea Neagră la Rupea, o să umble Dumitrescu pe acolo cu iahtul și câți ani stau la București practic nu fac nimic. Sau dacă fac ceva, fac în interes personal unii dintre ei. Deci asta este cea mai bună soluție pentru Brașov până ajungem la primul ministru.

Dl. Aurelian Danu

Unii dintre noi avem miniștrii și suntem la guvernare.

Dl. Claudiu Coman

Da, să nu politizăm și pentru că sunt obiective comune și am decis ca tot ce facem să facem împreună, să facem administrație și să rezolvăm problemele județului și asta e o problemă pentru toate partidele politice nu este o problemă doar pentru un partid politic. Dă vă rog domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Sunt de acord cu ceea ce domnul Ambrus a spus mai devreme și vin cu o propunere că bănuiesc că domnul prim-ministru nu are timp de noi, bănuiesc. Poate că are, dar să cerem ori o întâlnire a conducerii consiliului județean cu domnul prim-ministru sau cu o delegație deliberativă constituită special pentru acest lucru. Deci dumneavoastră sau noi să decidem acum crearea de către guvern a unei structuri care să se ocupe strict de aceste trei probleme.

Dl. Claudiu Coman

Nu putem noi să hotărâm în numele guvernului, vreau să vă informez că facem demersuri și suntem într-o corespondență de acest gen, asta este o problemă, a doua problemă la solicitarea prefecturii mâine la ora 09:00 avem o întâlnire cu reprezentanții prefecturii, executivul consiliului județean și executivul primăriei și poate să vină oricine mai este interesat și mai dorește dintre dumneavoastră legat tocmai de continuarea acestui proiect, proiectul aeroportului și de asemenea din punct de vedere declarativ nu există om politic din Brașov care să nu își fi arătat sprijinul pentru aeroport. Dar haideți să trecem mai departe la punctul 49 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.67/20.02.2015 adoptată de Consiliul Județean Brașov, este proiectul de hotărâre prin care solicităm prelungirea acelui termen de la 5 la 15 ani și acest proiect de hotărâre stă și la întemeierea sau pe el se întemeiază și inițiativa parlamentară. Din momentul în care noi am propus pe ordinea de zi modificarea acestui proiect de hotărâre și până la data ședinței s-au întâmplat câteva evenimente și dați-mi voie să vi le prezint pe scurt și să vă solicit pe baza acestei prezentări amânarea acestui punct de pe ordinea de zi. Adică între timp, după cum bine știți, pe baza documentație pe care noi am pus-o la dispoziție și parlamentarii au inițiat o inițiativă legislativă și s-a ajuns cu această inițiativă legislativă în Senat. După ce s-a ajuns în Senat consiliul legislativ a aprobat cu mici modificări inițiativa legislativă în sensul în care este de acord cu termenul prelungirea termenului de la 5 ani la 15 ani întrucât realizarea aeroportului nu a fost finalizată până la data de 06.06.2014 așa cum era stipulată în actul normativ de bază. Sigur că înscrierea acestui punct pe ordinea de zi a fost determinată de adresa Instituției Prefectului Județului Brașov nr.3554/17.04.2015 care în urma efectuării controlului de legalitate asupra actului administrativ mai sus menționat, solicită revocarea sau modificarea corespunzătoare a hotărârii respective

în senul promovării unui act normativ care să aibă ca obiect stabilirea unei noi perioade pentru realizarea obiectivului de interes județean și nu prelungirea perioadei stabilite prin OUG 41/2007 aprobată prin Legea nr. 197/2009. Având în vedere, așa cum v-am spus că în Senatul României a fost promovată ca inițiativă legislativă propunerea de modificare a aliniatului 14 art. 2 aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2009 în sensul celor aprobate de Consiliul Județean Brașov prin HCJ nr.67/2015, textul inițiativei Senatului României avizat de consiliul legislativ sună în felul următor: în cazul nerealizării obiectivului AIBG în termen de 15 ani suprafața de teren revine de drept în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Cartofi și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov. Noi în acest sens dacă am venit cu o modificare, care modificare în esență spune următorul lucru, în loc de prelungire ce apare în HCJ-ul nostru ar apărea sintagma modificare, deci în loc de prelungirea perioadei de la 5 la 15 ani am scrie pur și simplu modificarea perioadei. Ce se poate întâmpla? în Senat Lz intră până maximum în 25 mai, dacă Senatul aprobă ajunge în Camera Deputaților care este for decizional, dar dacă noi acum aprobăm o modificare a hotărârii pe care se bazează de fapt inițiativa parlamentară, nu o modificăm în esență, modificăm doar în loc de prelungire cu modificare. Să nu cumva cineva să interpreteze că de fapt este o altă hotărâre de consiliu județean. Și atunci prin amânare ce facem? Așteptăm să vedem ce se întâmplă pentru că noi oricum avem ședința după ce dezbaterea are loc în Senat și dacă este cazul, sau dacă mai este cazul, adoptăm această sintagmă cu care suntem de acord. Deci conform documentație care vine de la prefectură suntem de acord cu această sintagmă în loc de prelungire să mergem pe modificare, pentru că și consiliul legislativ a venit cu mici schimbări de formă nu de fond. Singura problemă pe care ne-o punem la ora actuală după discuțiile pe care le-am avut cu juridicul este ca nu cumva să fie folosit împotriva noastră faptul că facem vorbire despre o altă hotărâre, chiar dacă în hotărâre nu schimbăm decât termenul prelungire cu termenul modificare. Aceasta este informarea pe care v-am făcut-o și pe care sigur că împreună cu colegul Veștea o să o postăm și pe site o să o și popularizăm pentru ca toată lumea să știe care sunt motivele și iarăși vrem ca toată lumea să înțeleagă că este un demers comun și este un demers care este făcut spre binele județului.

Dl. Mihail Vestea

Doar un singur lucru vreau să vă spun, că din punctul nostru de vedere, al executivului, tot timpul am afirmat asta că noi facem orice, dăm orice hotărâre, cum vrea oricine numai să iasă.

Dl. Claudiu Coman

Sigur, în temeiul legii, vă rog să votăm pentru amânarea acestui punct de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 50

proiect de hotărâre privind însușirea inventarului patrimoniului Județului Brașov pe anul 2014. Discuții? Domnul Maxim.

Dl. Adrian Maxim

în urma discuțiilor pe care le-am avut la comisie am propus amânarea acestui punct și o să vin și cu câteva argumente. Am dori să vedem că situația patrimoniului județului nostru se îmbunătățește de la o zi la alta și am cerut compartimentului de specialitate să ne facă o situație comparativă cu ce am reușit în 2014 să mai intabulăm pentru că la comisia s-a prezentat un material care nici ca titlu nu sună bine, situația imobilelor care nu pot fi intabulate. Nu, situația imobilelor care sunt intabulate, ce imobile avem, regimul juridic și ce demersuri s-au făcut. Deci propun amânarea acestui punct să avem această situație comparativă între doi ani.

Dl. Claudiu Coman

Sigur situația respectivă apare datorită faptului că a fost și o măsură pe care Curtea de Conturi a impus-o în 2013 și care ca și măsură noi am considera-o îndeplinită. Dar într-adevăr ,din punct de vedere al materialelor care au fost puse la dispoziția comisie, dacă economicul poate să mai aștepte o lună cu acest punct de pe ordinea de zi, pentru deplină transparență nu am nimic împotrivă să amânăm. Vă rog alt punct de vedere, domnul Adrian Gabor.

Dl. Adrian Gabor

Dacă tot așteptăm o lună de zile eu zic să luăm să facem o analiză și pe spațiile pentru care plătim chirii, cum sunt gardienii publici, situația de pe Apulum și să mergem în Parcul Industrial Carfil unde sunt spații goale oameni buni cu un euro. Puteți să îi duceți liniștiți la drum național, intrare separată, sunt birouri, decât să dăm bani aiurea pe chirii. Uitați-vă în situație și vedeți cum stăm. Tocmai de aceea când facem acest inventar de patrimoniu să scăpăm odată de chiriile astea, oameni buni.

Dl. Claudiu Coman

Am solicita o astfel de situație și până la plenul viitor o să putem să prezentăm o informare că va fi gata analiza și cu această situație. Doamna Olteanu doriți să faceți o precizare?

Dna. Luminița Olteanu

Vă rog dacă se pune această problemă, vă rog să găsiți un loc în care oamenii greu transportabili să nu se ducă până la capătul orașului.

Dl. Claudiu Coman

Este o problemă dacă amânăm 30 de zile? Dacă nu este o problemă atunci e bine ca și cu legislativul să fim în cele mai bune relații în ceea ce privește gradul de informare. Nu e vorba de nici o acuză, pur și simplu este vorba de o chestiune de comunicare instituțională care trebuie îmbunătățită în așa fel încât toată lumea să fie în cunoștință deplină de cauză și să fie lămurită. Domnul Paul Enache.

Dl. Paul Enache

Domnul președinte să ni se prezinte o situație privind cheltuielile care se fac cu aceste obiective fiindcă din ceea ce știm sunt zeci de mii de euro care se plătesc în condițiile în care gardienii publici nu trebuie neapărat să stea într-o vilă, pot să stea foarte bine în niște birouri la Carfil și alții din alte instituții ale statului care stau câte 4 într-un birou și plătim câte o mie de euro pe ei. Să ni se prezinte urgent o situație clară a banilor care se plătesc de consiliul județean pentru aceste chirii.

Dl. Claudiu Coman

O să se prezinte ca informare în ședința viitoare, ea este în lucru, sigur mutarea spațiilor nu se referă la asistența socială, este vorba de faptul că sunt alte servicii conexe care pot să se mute și să-și desfășoare activitatea în niște spații cu o chirie foarte mică în loc să plătească nu știu ce chirii. Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Dacă tot ne veți prezenta data viitoare și această informare și altele, să vă arăt ceva. Acesta este mașter planul, rugăminte, vă rog să ni le puneți la dispoziție din timp, nu cu două zile înainte.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Vă rog atunci să puneți în regulament, nu intră pe ordinea de zi documente care ajung la secretarul județului după data de 20. Propunem modificarea regulamentului.

Dl. Claudiu Coman

Haideți să ținem cont de toate aceste observații și să votăm amânarea punctului 50 de pe ordinea de zi, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. La suplimentare punctul 1 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Brașov în Adunarea Generală a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov. Sunt două chestiuni diferite este Compania Apa și este ADI. în ADI ați avut la un moment dat o propunere, despre cine era vorba?

Dl. Mihail Veștea

Simona Bejan.

Dl. Claudiu Coman

Deci consemnați domnul vicepreședinte Veștea o propune pe doamna Simona Bejan. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri vă rog să votăm, vot secret, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 de la diverse proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional care cuprinde strategia tarifară pe 2015 în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu. Trebuia să facem această chestiune, ni s-a solicitat maxim până în 12 mai și să delegăm reprezentantul nostru care este domnul Săcuiu, să-l împuternicim cu această chestiune. Dacă nu sunt alte intervenții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.107/2015 privind validarea mambrilor în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Județean Brașov. Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, vot secret, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Pascu Mihai, director general al Direcției Generale Administrație Publică, ca membru în comisia specială de analiză și verificare a modului în care se desfășoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean. Dacă nu sunt discuții culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov Ia „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național”. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 interpelare domnul Paul Enache a fost făcută dea lungul plenului. Punctul 7 interpelare doamna Luminița Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Domnilor vicepreședinți, domnilor colegi, eu din punct de vedere legislativ știu că există modalitatea ca deplasarea parlamentarilor, a consilierilor județeni să se facă pe lege. Ceea ce eu vă supun atenției este un memoriu pe care asociația părinților pentru copii deosebit de talentați pe domeniul IT de la Liceul Meșotă l-a făcut către consiliul județean pentru a îi ajuta. Consider că este normal să găsim o modalitate acești copii fiind, zic eu, ca ambasadori atât ai județului Brașov cât și ai României, deplasare care are loc în SUA, este un număr de 10 copii am înțeles și însoțitorii lor, nu este o sumă foarte mare. Dacă din punct de vedere legislativ noi nu vom găsi modalitatea de a subvenționa măcar transportul acestor copii, eu vă propun ca noi consilierii județeni să donăm indemnizația dintr-o lună și să le plătim acestor copii deplasarea în străinătate.

Dl. Claudiu Coman

Dați-mi voie să facem câteva precizări, faptul că este Curtea de Conturi aici, noi suntem în discuții continue cu dânșii, chiar dacă evită să expună puncte de vedere oficiale să știți că și aceste discuții ajută în conturarea unui stil de muncă și al unor direcții în care putem să facem anumite modificări. După cum bine știți în anii trecuți, întotdeauna pentru copii care au mers la astfel de deplasări de la toate liceele, s-a răspuns tuturor solicitărilor, sigur în ceea ce privește cuantumul sumelor într-o măsură mai mare sau mai mică. Nu cred că a fost vreo situație ca un elev meritoriu să nu poată să se deplaseze pentru a participa la un eveniment important din străinătate la care s-a calificat datorită cunoștințelor. La ora actuală în acest an, pentru că nu s-a mai discutat și aprobat sub nici o formă nici un contract de cooperare, pentru că acele fonduri erau date prin cooperarea dintre consiliul județean și asociația părinților de regulă, în conformitate cu prevederile legale, s-a intrat pe finanțări nerambursabile. Ceea ce s-a reușit cu executivul să se lucreze în acest an este să se pregătească cadrul legal pentru finanțări nerambursabile pe domeniul cultură. Pe domeniul educație nimic, pe domeniul sport nimic. Sunt cele două chestiuni la care se lucrează acum. Sigur în măsura în care noi am prezentat Curții de Conturi această situație, este posibil să reușim să venim cu o măsură până în plenul viitor pentru că și la noi să știți, direct, au fost foarte mulți oameni, directori de licee, oameni care sprijineau aceste activități, pentru a vedea care este situația și am spus că într-adevăr să nu ai nici o cale legală de a ajuta învățământul, de a ajuta educația, este dea dreptul penibil.

Dna. Luminița Olteanu

9

Facem o propunere legislativă pentru că ne permite legea să cerem parlamentarilor noștri ca acești copii care sunt cuprinși în programul ministerului să se creeze un cadru legal pentru ei

Dl. Claudiu Coman

Propunerea este excelentă și o să o înaintăm parlamentarilor și vă mulțumesc că ați adus în discuție această problemă pentru că este o povară și pentru noi, poate și pentru mine personal ca și cadru didactic, vă dați seama când sunt în astfel de discuții cum mă simt. Mulțumesc și să facem cele două comunicări. Punctul 8 interpelare domnul consilier Carol Ambrus.

DI. Carol Ambrus

Domnilor vicepreședinți, domnilor colegi, prima problemă pe care vroiam să o ridic se pare că a găsit rezolvare, vroiam să vă aduc la cunoștință că avem probleme atunci când trebuie să se întrunească comisiile de lucru, neavând spațiu care să fie pus la dispoziția noastră prin prezența Camerei de Conturi care se află aici, înțelegând că dumneavoastră mărinimos ne puneți la dispoziție biroul unui vicepreședinte vă mulțumim și considerăm această problemă rezolvată.

Dl. Claudiu Coman

Și biroul domnului Pascu, deci fără nici o problemă, anunțați doar cu o zi înainte și o să facem programul în așa fel încât să puteți să folosiți biroul. Toți lucrăm pentru instituție, nu lucrăm pentru altceva. Deci în această situație în care nu identificăm încă alt spațiu, avem trei birouri puse la dispoziție, biroul domnului Pascu, biroul meu, biroul domnului Veștea. Anunțați doar cu o zi înainte președintele sau secretarul de comisie, dacă vreți formalism. Dacă nu, ce Dumnezeu, suntem acolo veniți și folosiți birourile.

Dl. Mihail Veștea

Eu am discuta și cu doamna secretar ca să fiu și eu anunțat de câte ori este o comisie de specialitate pentru că eu chiar vreau să particip. Din punctul meu de vedere chiar îmi face plăcere să veniți acolo.

Dl. Ambrus Carol

Da mulțumesc mult, aș vrea să vă mai ridic o problemă fiindcă noi, consiliul județean, răspundem de organizarea actului medical în oraș și respectiv în județ, am constatat că există o carență în domeniul stomatologic. în oraș nu există decât o singură firmă care asigură urgențe de noapte și în sărbătorile legale. Aș sugera în centrul nostru care se află pe Diaconu Coresi și unde a existat odată un cabinet de urgență stomatologică, să reia această chestiune că este de mare necesitate. Nu aș vrea să ajungeți să aveți nevoie.

Dna. Mariana Căju

Doresc să vă reamintesc stimați colegi că în anul bugetar 2013 Consiliul Județean Brașov a cumpărat aparatură pentru un astfel de cabinet care este organizat la Spitalul Județean Brașov și care nu funcționează datorită faptului că am făcut prin conducerea spitalului 5 cereri la Ministerul Sănătății care nici până astăzi nu ne-a aprobat fondul de salarii care conform legii se asigură din bugetul de stat fiind asistență medicală de urgență. Mulțumim domnilor parlamentari dacă vor face demersuri.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, înainte de ultimul punct de pe ordinea de zi, ieri guvernul a acordat premii de excelență în domeniul medical. Trebuie să identificăm temeiul și să vedem dacă putem să ne încadrăm într-o astfel de situație. Ultimul punct de pe ordinea de zi, domnul Comea.

Dl. Cornea Claudiu

Domnule președinte foarte scurt, este vorba de necesitatea și oportunitatea de a reprezenta județul la Adunarea Regiunilor Europene, sunt 3 evenimente

Dl. Claudiu Coman

Domnul Comea îmi cer scuze, domnul Ambrus mai dorea să spună ceva.

Dl. Ambrus Carol

Eu vroiam doar să îi informez pe distinșii mei colegi că săptămâna viitoare, joi și vineri, 7 și 8 mai, organizăm, noi consiliul județean, împreună cu Universitatea Transilvania, sub egida ARE, în aula mare a Universității Transilvania, o conferință internațională pe temă educațională. Titlu conferinței este Educația inovativă o șansă pentru tineri. Aș vrea să am plăcerea să vă avem acolo alături de noi și să participați la această conferință. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, este un eveniment organizat de consiliul județean, Primăria Brașov și Universitatea Transilvania Brașov și v-aș ruga, v-am ruga ca în număr cât mai mare să participați la acest eveniment organizat sub egida Adunării Regiunilor Europene la Brașov unde domnul consilier Ambrus este președintele subcomisie de specialitate. Mulțumesc. Domnul Comea

DI. Cornea Claudiu

Deci foarte scurt, avem identificate trei evenimente din cadrul Adunării Regiunilor Europene unde noi suntem membru activ dar și membru cotizant. Este vorba de o deplasare la conferința și expoziția regională europeană pentru aeroporturi în Islanda și aici o să fac nominalizările și în funcție de discuțiile pe care le-am avut cu ceilalți colegi. Toate aceste nominalizări au avizul Comisiei de externe și vă rog să le supunem la vot pe rând fiindcă sunt trei astfel de deplasări. Avem pentru Islanda domnul Ungureanu, domnul Maxim, domnul Ambrus, domnul Kovacs și doamna Minea.

Dl. Claudiu Coman

Sunt discuții? Dacă nu sunt discuții, vă rog procedură de vot, deci cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Vă rog următoarea.

Dl. Claudiu Cornea

Este vorba de reprezentarea județului în Portugalia tot la o Adunare a Regiunilor Europene pe diferite teme, buget european și alte chestiuni care sunt, să spun eu, de interesul nostru. Delegația este formată din domnul Adi Gabor, domnul Crăciun, domnul Lupu, domnul Mareș, domnul Drottlef și subsemnatul. Vă rog să supuneți la vot.

DI. Claudiu Coman

Cu 21 de voturi s-a aprobat. O mențiune, la această întâlnire se votează. Pentru că nici un membru al executivului nu poate să se deplaseze în această perioadă, vă rog să luați act și în această hotărâre să îl împuterniciți pe domnul Comea, președintele Comisiei de relații internaționale, să exercite dreptul de vot în numele județului Brașov. Este nevoie de vot special pentru asta?

Dl. Claudiu Cornea

Domnul președinte, tot la proiectul de hotărâre pe care tocmai l-am votat am omis să îl nominalizez și pe domnul Horațiu Braga. îmi cer scuze.

Dl. Claudiu Coman

Cum e procedura? îl mai votăm odată? Reluăm votul și mai nominalizați încă odată.

Dl. Claudiu Cornea

Deci avem domnul Gabor, domnul Crăciun, domnul Lupu, domnul Mareș, domnul Drottlef, domnul Braga și subsemnatul. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Da, procedură de vot, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. A treia propunere.

Dl. Claudiu Cornea

Pentru delegația din Suedia la întâlnirea anuală și sărbătoarea de 30 de ani de la înființare a Adunării Regiunilor Europene componența este următoarea : Cornea, Crizbășan, Sarafinceanu, Paler, Pop Mircea, Lupu, Mareș, Braga, Enache, Câju și Noaghea. Fac următoarea precizare, suntem cea mai mică delegație, sunt județe care, fiindcă e și presa aici, sunt județe care merg cu 20 de reprezentanți fiindcă sunt foarte multe comisii, trebuie împărțiți fiecare să participe și să reprezinte județul la diferitele ședințe, întâlniri, pe respectivele comisii.

Dl. Claudiu Coman

Domnul Enache vă rog.

Dl. Paul Enache

Domnul președinte având în vedere că toate delegațiile din străinătate vin și cu presă, cu ziariști, cu cameramani, propun ca la fiecare delegație care participă la aceste misiuni în străinătate să participe și câte un cameraman, să îi împărțim și pe comisii și de câte ori pleacă, ei trebuie să informeze opinia publică ce se întâmplă în străinătate. Nu mergem acolo să pescuim scoici și să mâncăm rechinii la ăia. Vă mulțumesc.

Dl. Coman Claudiu

Domnul Cornea.

Dl. Cornea Claudiu

Aceasta era următoarea propunere pe care vroiam să vă o fac pe lângă o altă propunere prin care noi vrem să vă desemnăm să nominalizați persoanele din executiv care să participe la aceste întâlniri având ca și criteriu competența și activitatea pe care o desfășoară în consiliul județean.

Dl. Claudiu Coman

Trebuie să propuneți un număr de persoane, o persoană, două persoane.

Dl. Claudiu Cornea

Conform legii, legea spune că la un număr de aleși, maxim nu știu cât este.

DI. Claudiu Coman

Depinde de delegație, deci puteți să veniți cu câte o propunere, pentru fiecare delegație să propuneți maxim două persoane din executiv și să delegați executivul.

Dl. Claudiu Cornea

Vâ delegăm pe dumneavoastră ca să nominalizați.

Dl. Claudiu Coman

Atunci vom face a patra hotărâre separat dar prima dată să votăm hotărârea a treia cu același amendament, nici unul dintre cei doi vicepreședinți neputând să se deplaseze, îl împuternicim pe domnul Cornea să reprezinte județul și în ceea ce privește votul. Mulțumesc, trecem la vot, cu 19 voturi pentru s-a aprobat. Și acum acea propunere ca în funcție de necesitățile pe care le identificăm ca sprijin tehnic din partea personalului consiliului județean, executivul să desemneze conform legii una, două persoane, pentru fiecare din delegațiile respective. Să votăm, culegem voturile, cu 20 de voturi pentru s-a aprobat. Cu presa există cadru legal? Deci vă rog să analizăm domnul Cornea, ca președinte al Comisiei de relații internaționale, să purtați aceste discuții și să veniți cu precizări suplimentare legate de modalitate de mediatizare a acestor evenimente și dacă este posibil și ca cineva din presă, în ce mod poate fi selectat să meargă la acest eveniment.

Dl. Claudiu Cornea

Din partea juridicului cred că ar trebui să ni se spună cel mai exact pentru că noi avem deschidere și dorim ca aceste evenimente să fie mediatizate. Juridicul să găsească cadrul legal, vă rog frumos.

Dl. Claudiu Coman

Declarăm ședința închisă.


p. Președinte, VicepreșediSecretar, Dumbrâveanu Maria