Hotărârea nr. 173/2015

Hotărârea.nr. 173 – privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Braşov


Consiliul Județean Brașov

Cod: F-16

HOTĂRÂREA NR.173

din data de 29.04.2015

privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015;

Analizând propunerile formulate de domnul vicepreședinte Coman Claudiu privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Brașov;

Văzând dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se completează Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Brașov, cu următoarele dispoziții:

  • - Intonarea imnului de stat al României la începutul ședințelor festive ale Consiliului

Județean Brașov;

  • - Ședințele ordinare ale Consiliului Județean Brașov se vor desfășura de regulă, în ultima

săptămână a fiecărei luni;

  • - Ședințele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov se vor desfășura în

zilele de luni și marți ale săptămânii în care sunt stabilite ședințele ordinare;

  • - Publicarea dispoziției de convocare a ședințelor Consiliului Județean Brașov se va face în

cotidiane locale.

Art.2. - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Brașov se va republica cu modificările aprobate prin prezenta hotărâre.

p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE Coman Claudiu
Contrasemnează, SECRETAR Dumbrăveanu Maria

cF-