Hotărârea nr. 165/2015

Hotărârea.nr. 165 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov

România

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.165

din data 29.04.2015

- privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.3921/03.04.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov ;

Văzând avizele comisiilor de specilitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Cu data prezentei încetează aplicabilitat HCJ nr. 431/12.12.2014

Art.3. -Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.


Contrasemnează SECRETAR Maria Dumbrăveanu

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Str. Nicopole, nr. 45 Tel. 0268/415130 Fax 0268/418988

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

APROBAT CU HCJBV NR.


/G6


IN ȘEDINȚA DIN DATA DATA DE: 9. oh.

\JSgjQ re^ ec&iQ le Coman C/ctu c&lu

SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV

Nivel de competenta: IIM

Nr.paturi: 225 + 80 însoțitori


ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE COPII BRAȘOV Anul 2015


Aprobat cu HCJBV nr:      mur

In ședința din data :

p.r


SERVICIUL R.U.O.N.S: F.C.=1, F.E.=5


COMP. CONTENCIOS: F.£=1


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE


COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITATII SERVICIILOR: F.E.=3


COMP.DE SUPRAVEG.SI CONTROL AL (INFECȚIILOR NOSOCOMIALE: F.E.=1


COMP.EVALINFORMATICA SI

STATISTICA MEDICALA: F.E.=5


COMPARTIMENT RELAȚII CU PUBLICUL F.E -1

1 COMP. PROTECȚIA MUNCII: F.E=1


| COMP. ASISTENT SOCIAL F.E=1


DIRECTOR MEDICAL* F.C.=1


STERILIZARE SI POSTURI FIXE F.E=5


ASISTENT SEF UNITATE F.C.=1


DIRECTOR FINANCIAR

CONTABIL F.C.=1I COMP. INTERNĂRI

EXTERNĂRI F.E=1


SECȚIA CLINICA PED. I:

Comp, gastroenterologie Comp, neonatotogie pat F.C.=2, F.E=48


SECȚIA PEDIATRIE II: Comp, aterg. si imun.cfirtica Comp.terapie acuta F.C.=2,F.E=56.5


SECȚIA PEDIATRIE III:

Comp, cfiabet zaharat nutrite si bo6 metabolice. Comp, hemato-oncologie ped., Comp, nefrologie F.C =2, FE=21.5


SECȚIA A.T.L

F.C.=2 F.E=35


SECȚIA CLINICA CHIRURGIE PED.: Comp, ortopedie ped.

F.C.=2, F.E=29


COMP. CH1R.PLASTICA, MICROCHIR. RECONST.

F.E=21AMBULATORIU INTEGRAT IN SPECIALITĂȚILE:

 • - Cabinete cu corespondent in sectSle cu paturi:

-pediatrie;

 • - atergologie si imunologie: -0.R.L;

 • - chir.ort.ped.; -gastroenterologie; -hematologie;

 • - chir.plastica, microchir.rec.

Cabinete tara corespondent in secțiile cu paturi: -ginecologie infantila;

-endocrinologie; -oftalmologie;

 • - recup.,med.fiz. si balneo.;

 • - dermatovenerologie;

-salade tratament

 • - cabinet de medicina dentara F.E=31’ SPiTALUL CUN^O COP’’! -BRAȘOV-


SECȚIA PSIHIATRIE PEDIATRICA: Comp, neurologie ped.

F.C =2, F.E-25


COMPARTIMENT O.R.L

F.E=16


Funcții de conducere (F.C.) = 28

Funcții de execuție (F.E.) = 544

Total nr. posturi existente in statul de funcții = 572


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SPITALUL CLINIC DE COPII BRAȘOV STR.NICOPOLE NR.45

Aprobat cu HCJBV nr: 4^5*

In ședința din data : 2>9.0^20™

p.               t -

XjtceprcsrGdb'»'?'* â/auc£uj


TEL0268-415130

TEL/FAX:0268-418988

STAT DE

Nr. crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad profes. /gr.sal.

Nr. post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A. FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII

/

1

Manager

Chirurgie ort.ped.

S

II

1

3882

0

3882

2

Director Medical

Chirurgie Plastica

S

II

1

3775

0

3775

3

Director Financiar Contabil

Stiinte economice

S

II

1

3845

324

4169

4

Sef Laborator - Medic primar

Medicina de laborator

S

II

1

3955

1056

5011

5

Sef Laborator - Medic primar

Radiologie si imag.med.

S

I

1

3857

909

4766

6

Sef Secție - Farmacist primar

Farmacie

S

I

1

3247

327

3574

7

Sef Secție - Medic primar

ATI

S

I

1

3805

2278

6083

8

Sef Secție - Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

I

1

4285

390

4675

9

Sef Secție - Medic primar

N.P.I.

s

I

1

3631

2078

5709

10

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

s

II

2

7885

1429

9314

11

Sef Secție - Medic primar

Pediatrie

S

I

1

4090

390

4480

12

Sef unitate - Asistent med.pr.

Pediatrie / MG

S

II

1

2949

299

3248

13

Sef Secție - Asistent med.pr.

Laborator

PL

II

1

2230

591

2821

14

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

S

I

1

2609

1583

4192

15

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

I

3

6617

1612

8229

16

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie

PL

II

1

2213

220

2433

17

Sef Secție - Asistent med.pr.

Pediatrie/ MG

S

II

2

5310

1429

6739

18

Sef Secție - Asistent med.pr.

Radiologie

PL

I

1

2213

513

2726

19

Sef Serviciu - Economist specialist IA

Științe economice

S

II

1

2635

264

2899

20

Sef Birou - Economist specialist IA

Stiinte economice

S

1

1

2805

260

3065

21

Sef Serviciu - Economist I

Stiinte economice

S

II

1

2150

211

2361

22

Sef formație muncitori-maistru I

Instalații electrice

M

II

1

1680

0

1680

23

Medic primar

Anatomie patologica

S

1

6610

4401

11011

24

Medic primar

ATI

S

1

3356

1981

5337

25

Medic primar

Chirurgie ort.ped.

S

4

12681

1320

14001

26

Medic primar

Chirurgie ped.

S

1

3356

330

3686

27

Medic primar

Chirurgie Plastica

S

2

6162

660

6822

28

Medic primar

Endocrinologie

S

1

3356

110

3466

29

Medic primar

Medicina de laborator

S

1

3136

880

4016

30

Medic primar

Neurologie pediatrica

S

1

3191

1761

4952

31

Medic primar

Obstretica ginecologie

S

1

3356

110

3466

32

Medic primar

OFT

S

1

3301

110

3411

33

Medic primar

ORL

S

2

6568

660

7228

34

Medic primar

Pediatrie

S

17

55856

5665

61521

35

Medic primar

Radiologie si imagistica med.

S

2

6553

1540

8093

36

Medic specialist

ATI

S

3

7933

4791

12724

37

Medic specialist

BFT

S

1

2320

89

2409

38

Medic specialist

Dermato -venerologie

S

1

2524

266

2790

39

Medic specialist

Epidemiologie

S

1

2524

266

2790

40

Medic specialist

ORL

S

1

2524

266

2790

41

Medic specialist

Pediatrie

S

3

7729

798

8527

42

Medic specialist

Psihiatrie pediatrica

S

1

2524

1420

3944

43

Biochimist principal

Biochimie

S

1

2689

726

3415

44

Biolog principal

Biologie medicala

S

1

2931

798

3729

45

Farmacist primar

Farmacie

S

1

2802

277

3079

46

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

1698

1065

2763

47

Profesor CFM principal

Educație fizica

S

1

2644

89

2733

48

Profesor CFM principal

Educație fizica

SSD

1

2082

68

2150

49

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2398

266

2664

50

Fiziokinetoterapeut

BFT

S

2

3945

136

4081

51

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

S

26

63193

16660

79853

52

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

SSD

8

14832

5983

20815

53

Asistent medical pr.

Pediatrie/ MG

PL

81

158977

36986

195963

54

Asistent medical pr.

Laborator

PL

12

24668

6564

31232

55

Asistent medical pr.

Radiologie

PL

7

14451

3353

17804

56

Asistent medical pr.

Farmacie

PL

3

6023

615

6638

57

Asistent medical pr.

Igiena

PL

1

1740

205

1945

58

Asistent medical pr.

Dietetica

PL

2

4144

410

4554

59

Instructor educație pr.

M

9

14213

2862

17075

60

Statistician medical pr.

M

8

11456

1248

12704

61

Registrator medical pr.

M

1

1523

156

1679

62

Sora medicala pr. - Anat. Pat.

Laborator

M

1

3149

2079

5228

63

Asistent medical

Pediatrie/ MG

S

2

3668

267

3935

64

Asistent medical debutant

Pediatrie/ MG

S

3

3058

257

3315

65

Asistent medical

Pediatrie/ MG

SSD

2

3640

393

4033

66

Asistent medical

Pediatrie/ MG

PL

16

27528

4637

32165

67

Asistent medical

Radiologie

PL

1

1793

427

2220

68

Asistent medical

Farmacie

PL

1

1794

183

1977

69

Asistent medical

Igiena

PL

1

1772

183

1955

70

Registrator medical

M

6

8016

804

8820

71

Infirmiere

M

74

79403

19260

98663

72

Infirmiera deb.

M

1

975

480

1455

73

îngrijitoare

G

47

45849

7812

53661

74

Ingrijitoare-anat.pat.

G

1

1661

1238

2899

75

Consilier Juridic IA

Științe juridice

S

2

3924

432

4356

76

Economist I

Științe economice

S

1

1804

173

1977

77

Economist speialist IA

Stiinte economice

S

7

14516

1512

16028

78

Funcționar

M

4

5187

488

5675

79

Magaziner

M

2

2678

2678

80

Casier

M

1

1339

125

1464

81

Inginer sistem IA

Matematica -Informatica

S

1

2108

216

2324

82

Inginer specialist IA

Protecția muncii

S

1

1843

216

2059

83

Referent de specialitate I

Drept

S

1

1729

173

1902

84

Referent de specialitate III

Drept

S

1

1506

149

1655

85

Referent de specialitate III

Stiinte economice

S

1

1516

173

1689

86

Referent IA, Contabil IA

M

1

1441

134

1575

87

Spalatoreasa

G

10

9750

930

10680

88

Muncitor I

M;G

6

8162

112

8274

89

Muncitor II

M;G

15

19831

258

20089

90

Muncitor III

M;G

8

9859

40

9899

91

Muncitor IV

M;G

7

7717

344

8061

92

Muncitor necalificat

G

7

7061

66

7127

93

îngrijitoare

G

1

975

975

Total finanțare venituri proprii

472.0

846889

165615

1012504

B. FINANȚARE BUGETUL DE STAT

94

Sef Secție UPU - Medic primar

Pediatrie

S

II

1

2956

1837

4793

95

Sef Secție UPU - Asistent medical pr.

MG

S

II

1

2436

1568

4004

96

Medic primar

NPI

S

2

6712

2862

9574

97

Medic primar

Pediatrie

S

3

9924

5943

15867

98

Medic primar

Psihiatrie ped.

S

1

3246

1431

4677

99

Medic specialist

Medicina de urgenta

S

1

2763

1597

4360

100

Medic specialist

Pediatrie

S

3

7670

5175

12845

101

Medic Rezident Anul V

Pediatrie

S

4

8092

828

8920

102

Medic Rezident Anul IV

Pediatrie

S

5

10090

3041

13131

103

Medic Rezident Anul III

Pediatrie

S

5

9671

5246

14917

104

Medic Rezident Anul II

Pediatrie

S

11

18462

2582

21044

105

Medic Rezident Anul I

Pediatrie

S

6

8412

918

9330

106

Medic Rezident Anul IV

Chirurgie ped.

S

2

4096

414

4510

107

Medic Rezident Anul III

Chirurgie ped.

S

1

1816

202

2018

108

Medic Rezident Anul II

Chirurgie ped.

S

2

3272

360

3632

109

Medic Rezident Anul I

Chirurgie ped.

S

2

2804

306

3110

110

Medic Rezident Anul II

Ortopedie ped.

S

2

3272

360

3632

111

Medic Rezident Anul IV

Medicina de Urgenta

S

1

2098

1037

3135

112

Medic Rezident Anul II

Boli Infectioase

S

1

1751

602

2353

113

Medic Rezident Anul III

Psihiatrie ped.

S

1

1952

673

2625

114

Farmacist Rezident Anul III

Farmacie

S

1

1593

175

1768

115

Psiholog specialist

Psihologie clinica

S

1

2525

1153

3678

116

Psiholog practicant

Psihologie clinica

S

1

1919

865

2784

117

Asistent social principal

Asistenta sociala

S

1

2200

1597

3797

118

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

S

7

16783

10022

26805

119

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

SSD

2

3758

2488

6246

120

Asistent medical pr.

Pediatrie / MG

PL

13

25664

15319

40983

121

Asistent medical

MG

PL

2

3258

2198

5456

122

Registrator medical

M

6

7922

3492

11414

123

Infirmiera

G

5

5383

3070

8453

124

îngrijitoare

G

5

4875

2790

7665

125

Brancardier

G

1

975

558

1533

Total finanțare de la Bugetul de stat

100.0

188350

80709

269059

Total unitate sanitara (A + B)

572.0

1035239

246324

1281563

Total posturi aprobate: 572, din care:

 • - conducere: 28

 • - execuție: 544

  Total posturi aprobate: 572, din care: • - venituri proprii: 472

 • - buget de stat: 100


Director Financiar Co Ec. Mariana Popa