Hotărârea nr. 159/2015

Hotărârea.nr. 159 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2145/2005 încheiat cu d-na Ţenea Sanda, pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1, până la data de 31.12.2015Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.159

din data 29.04.2015

- privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2145/2005, încheiat cu dr.Țenea Sanda, pentru cota de Vz din Cabinetul medical stomatologic nr.3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, până la data de 31.12.2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.2489/19.03.2015, întocmit de către Compartimentul Patrimoniu, prin care se propune prelungirea duratei contractului de concesiune 2145/2005, încheiat cu dr.Țenea Sanda, pentru cota de ‘/s din Cabinetul medical stomatologic nr.3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, până la data de 31.12.2015;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin (1), lit. “c” și alin. (1) și alin. (4), lit. “b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1, - Se aprobă prelungirea până la data de 31.12.2015, a contractului de concesiune nr. 2145/2005, încheiat cu dr.Țenea Sanda, pentru cota de Vz din Cabinetul medical stomatologic nr.3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l.

Art.2. - Cu data de 1 ianuarie 2016 Contractul de concesiune nr. 2145/2005, încheiat cu dr.Țenea Sanda, pentru cota de x/z din Cabinetul medical stomatologic nr.3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice “Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconu Coresi nr.l, încetează de drept, spațiul va fi predat și vor fi demarate procedurile de vânzare prin licitație publică.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Compartimentul Patrimoniu.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu