Hotărârea nr. 151/2015

Hotărârea.nr. 151 – privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov

România
Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.151

din data 29.04.2015

- privind aprobarea statului de funcții, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.04.2015

Analizând referatul înregistrat sub nr.4230/15.04.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, privind aprobarea statului de funcții, organigrama și regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie ,,Dr. LA. Sbârcea” Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” pct.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 174 alin (5), art. 182 alin.(l), lit.d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă statul de funcții organigrama și regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie ,,Dr. I.A. Sbârcea” Brașov, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2.- Cu data prezentei HCJ Brașov nr. 432/12.12.2014 și HCJ Brașov nr. 196/09.05.2014 îsi încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.

p.PREȘEDINTE,        <

Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


VICEPREȘEDINȚI^

Claudiu Comanlc


MANAGER Fc:1


Comp. Manag. al Cs^tii Serv.Medicalc


DIRECTOR MEDICAL Fc:1

Secția Obstetrica ginecologie I

l-d: 2 Fe: 27

Secția CI. Obstetrica ginecologie II

Fc:2 Fe:27

Secția Obstetrica ginecologie III

t-c:2 "' Fe:49

Secția CI. Obstetrica Ginecologie IV

FC!2— Fe:27

Secția Obstetrica Ginecologie V

~Fc!2— Fe:20

Secția Neonatologie I

—t-c:2 Fe:95

Secția Neonatologie II - prematuri

t-c: i Fe:52

Secția ATI

ru.z— Fe:61

Camera de garda

Fc:-Fe:16

Bloc de nașteri

Fc:1 Fe:37

Bloc Operator

l-c:l Fe:31

Farmacie

“7-T71--

Fe:7

Serviciu anatomie patologica

"FT=—

Fe:7

Laborator analize medicale

Fc:1 Fe:11

Laborator radiologie si imagistica medicala

“FU7—

Fe:3

Spălătorie

~ru-—

Fe:9

Cabinet planificare familiala

“FU7--

Fe:2

Unitate de transport neonatal

Fc:-Fe:5

Ambulatoriul integrat in spec. OG

Fc:- ■'

Fe:5

Comp. Asistenta sociala

Fc:-Fe:3

Comp. Dietetica

t-c:-Fe:1

Medici rezidenti

—rtr=— Fe:26


DIRECTOR FINANCIAR

CONTABIL

FET-

BIROU FINANCIAR CONTABIL

Fc: 1

Fe:3


SERV.ADM.

Fc:1 Fe:


MUNCITORI

Fc:-Fe:29

COMP.

ADMINISTRATIV

Fc:-Fe:1

COMP. TEHNIC

Fc:-Fe:1

Comp.

Aprov. Trans.

Fc:-Fe:4


MANAGER


Bloc alimentar

rc:-Fe:7


Fc:     CU HCJBV NR

Fe:3 IN ȘEDINȚA DIN DATA DE.S?^.^:p^Zf


Fc:


BIROU RUNOS

Fc:1 Fe:3
Comp. Securitatea Muncii, PSI, Protecția Civila


Fc:-Fe:1


Comp.Achizitii

Fc:-Fe:1CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie"Dr. I.A. Sbarcea”

Brașov, str. G. Baritiu, nr.36 tel: 0368 202012, fax: 0368 202055

APROBAT

CU HCJBV NR....Z&Z..........

IN ȘEDINȚA DIN DATANr.paturi 275

Categoria unitatii V

Tipul unitatii II

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.15158

STAT DE FUNCȚII

la data de 01.01.2015

Nr. crt

Funcții de conducere

Funcții de execuție

Specialitatea

Nivel studii

Grad/tr eapta

Număr post

Salariu de baza

Sporuri in afara salariului de baza

Total salarii brute

suma

suma

suma

0

1

3

4

2

5

6

7

8

A. Finanțare din venituri proprii

1

MANAGER

OG

S

II

l

3754

0

3754

2

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

EC.

s

II

l

3626

324

3950

3

DIRECTOR MEDICAL

OG

s

II

1

3774

277

4051

4

MED. PRIMAR SEF SECȚIE

OG

s

II

1

3.897

278

4175

5

MED. PRIMAR SEF SECȚIE

OG

s

I

4

15.315

2.352

17667

6

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

PEDIATRIE

s

I

1

3.824

1.982

5806

7

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

PEDIATRIE /

NEONATOLOG1E

s

I

1

3.894

650

4544

8

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

ATI

s

I

1

3.805

1.899

5704

9

FARMACIST PRIMAR SEF

FARMACIE

s

I

1

3.280

327

3607

10

MEDIC PRIMAR SEF SECȚIE

LABORATOR

s

II

1

3.805

724

4529

11

ASISTENT MED.PR.SEFA

OG

PL

I

2

4.409

440

4849

12

ASISTENT MED.PR.SEFA

MG

PL

I

2

4.338

1.308

5646

13

ASISTENT MED.PR.SEFA

MG

s

I

5

13.113

3.223

16336

14

SEF BIROU ECONOMIST IA

s

II

2

4.653

432

5085

15

REFERENT IA SEF

M

II

1

1.684

161

1845

16

MEDIC PRIMAR

OG

S

20,5

65.403

6.860

72263

17

MEDIC SPECIALIST

OG

S

3,5

9.013

1.247

10260

18

MEDIC PRIMAR

PEDIATRIE

S

2

6.714

1.102

7816

19

MEDIC PRIMAR

NEONATOLOGIE

S

11

31733

8035

39768

20

MEDIC SPECIALIST

PEDIATRIE

S

1

2.320

444

2764

21

MEDIC SPECIALIST

NEONATOLOGIE

S

5

11.600

2.220

13820

22

MEDIC PRIMAR

ATI

S

5

15.575

8.257

23832

23

MEDIC SPECIALIST

ATI

1

2.320

1.331

3651

24

FARMACIS ?R.

FARMACIE

2

4.732

129

4861

25

MEDIC PRIMAR

ANAT.PAT.

s

2

13.003

8.802

21805

26

MEDIC PRIMAR

BOLI INFECTIOASE

s

1

2.804

154

2958

27

MEDIC SPECIALIST

RADIOLOGIE

s

1

2.500

484

2984

28

MEDIC SPECIALIST

EPIDEMIOLOGIE

s

1

2.620

124

2744

29

MEDIC SPECIALIST

LABORATOR

s

1

2.498

444

2942

30

MEDIC PRIMAR

LABORATOR

s

1

2.804

154

2958

31

BIOLOG PRIMAR

s

2

4.522

906

5428

32

BIOCHIMIST PRIMAR

s

1

2.261

453

2714

33

PSIHOLOG PRIMAR

s

1

2.199

0

2199

34

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

s

40

93.135

25.261

118396

35

ASISTENT MEDICAL

MG

s

23

38.982

9.808

48790

36

MOAȘA

OG

s

2

3.666

531

4197

37

MOAȘA

MG

s

1

1.705

332

2037

38

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

s

I

2.037

332

2369

39

ASISTENT MEDICAL

LABORATOR

PL

1

1.568

305

1873

40

ASISTENT PRINCIPAL

SOCIAL

s

1

2.199

0

2199

41

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

MG

SSD

9

16.300

3.042

19342

42

ASISTENT MEDICAL

MG

SSD

9

14.355

3.645

18000

43

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

OG

PL

19

37.096

7.112

44208

44

ASISTEN T MEDICAL PRINCIPAL

MG

PL

71

138.976

34.704

173680

45

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

PEDIATRIE

PL

12

23.307

6.017

29324

46

ASISTENT MEDICAL

MG

PL

39

65.986

12.424

78410

47

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

FARMACIE

PL

5

9.740

0

9740

48

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

ANAT.PAT.

PL

3

12.210

4.107

16317

49

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

LABORATOR

PL

4

8.338

1.368

9706

50

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

RADIOLOGIE

PL

1

2.086

274

2360

51

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

IGIENA

PL

2

3.917

192

4109

52

ASISTENT PRINCIPAL

MEDICO-SOCIAL

PL

1

1.993

0

1993

53

ASISTENT MEDICAL

DIETETICA

PL

I

1.856

0

1856

54

MOAȘA PRINCIPALA

OG

M

1

1.367

156

1523

55

SORA MED. PRINCIPALA

PEDIATRIE

M

3

4.613

780

5393

56

SORA MEDICALA

PEDIATRIE

M

1

1.419

135

1554

57

AUTOPSIER

M

0,5

1.175

897

2072

58

INFIRMIERA

G

86

89.406

21.992

111398

59

ÎNGRIJITOARE

G

89,5

88.447

17.012

105459

60

BRANCARDIER

G

2

1.950

186

2136

61

ȘOFER AUTOSANITARA II

G

3

2.925

315

3240

62

STATISTICIAN PRINCIPAL

M

1

1.625

156

1781

63

REGISTRATOR MEDICAL

M

5

6.576

672

7248

64

ECONOMIST IA

S

1

1.840

216

2056

65

ECONOMIST 1

S

2

4.035

380

4415

66

ECONOMIST II

S

2

3.298

322

3620

67

CONSILIER JURIDIC IA

S

2

3.680

216

3896

68

INGINER IA

S

2

4.406

432

4838

69

INGINER S^TEM IA

1

1.840

216

2056

70

INGINERI*

3

1

1.684

161

1845

71

REFERENT IA

M

1

1.440

134

1574

72

REFERENT DE SPECIALITATE II

S

2

2.789

298

3087

73

SEF DEPOZIT I

M

1

1.366

0

1366

74

MAGAZINER

M

1

975

0

975

75

CASIER

M

1

1.131

125

1256

76

ARHIVAR

M

1

1.035

52

1087

77

SPĂLĂTORESE

G

9

8.775

562

9337

78

MUNCITOR CALIF. I

G

16

21.293

180

21473

79

MUNCITOR CALIF. III

G

8

9.712

120

9832

80

MUNCITOR CALIF.IV

G

5

5.365

102

5467

81

MUNCITOR NECALIFICAT

G

6

6.330

0

6330

82

AGENT DDD

G

1

1.128

68

1196

Total Finanțare venituri proprii:

587

1.022.869

210.862

1.233.731

B.Finantare de la Bugetul de Stat

1

MEDIC REZIDEN T AN I

OG

S

6

8.610

918

9528

2

MEDIC REZIDENT AN I

LABORATOR

S

1

1.401

255

1656

3

MEDIC REZIDENT AN II

OG

S

7

11.731

1.260

12991

4

MEDIC REZIDENT AN IV

ATI

S

1

2.002

1.037

3039

5

MEDIC REZIDENT AN III

OG

S

2

3.630

402

4032

6

MEDIC REZIDENT AN III

NN

S

2

3.697

675

4372

7

MEDIC REZIDENT AN IV

OG

S

3

5.937

621

6558

8

MEDIC REZIDENT AN V

OG

S

4

7.824

828

8652

Total Finanțare de la Bugetul de Stat:

26

44.832

5.996

50828

Total unitate sanitara (A+B)        |

613

1.067.701

216.858

1.284.559

total posturi aprobate

din care

conducere

25

execuție

588

total posturi aprobate

din care

venituri proprii

587

buget de stat

26

ICIĂI


DIRECTOR FII

Ec. Alexandrii (o/i/Hor^tiu


R CONTABIL


BIROU RUNOS/TEc. Belde^n Maria


/ fcCl \ fi" F *

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Ediția 1

Nr.de ex. 1

DIRECȚIA DE SANATATE SI ASISTENTA MEDICALA

Revizia: 1

Nr.de ex. 1

SPITALUL CLINIC OBSTETRICA GINECOLOGIE

Pagina 1 din 53

V ’ '■ M     .4

“Dr.Ioan Aurel Sbarcea” Brașov

Exemplar nr.l

APROBAT

Cu HCJBV

In ședința din data de
REGULAMENT DE ORGANIZARE

ȘI FUNCȚIONARE

Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie ”Dr. loan Aurel Sbârcea”

Brașov

CAP. / Dispoziții generale

CAP. II Atribuțiile spitalului

CAP. III Organizare și funcționare

~         III. 1 Structură, generalități

111.2 Conducerea spitalului

II13 Organizarea și atribuțiile secțiilor

CAP. IV Organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în spital

CAP. Activitatea de informare și relații cu publicul

CAPA/I Comisii

C f P. VII Finanțarea spitalului

CAP. VIII Dispoziții tranzitorii și finale

CAP. VIX Anexe

CAP. 1 Dispoziții generale

An. I

 • (1) Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Brașov este unitate sanitară cu paturi, de monospecialitate, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură asistență medicală de specialitate în obstetrică ginecologie (spitalicească și ambulatorie).

 • (2) Sediul spitalului este situat în municipiul Brașov, str.G.Barițiu, nr. 36, județul Brașov

 • (3) Activitatea organizatorică și funcțională este reglementată și supusă controlului Direcției de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov și Direcției de Sănătate Publică Brașov care supraveghează respectarea politicii sanitare.

 • (4) Conform statului de funcții aprobat de Cj. Brașov, numărul de paturi este de 275 + 30 paturi spitalizare de zi, iar numărul de posturi este de 613.

 • (5) Activitatea profesională, precum și respectarea manoperelor și a procedurilor medicale sunt supuse reglementărilor în vigoare. Problemele de etică și deontologie profesională sunt de competența, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciștilor din România sau a Ordinului Asistenților Medicali din România.

h) Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru ' respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenirea infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

Pentru prejudicii cauzate pacienților din culpă medicală, răspunderea este individuală.

' AP.    ,4/rihafiile spitefaltii

’a::> ■ 2 .

îSpitalului Clmic de Obstetrică Ginecologie asigură, prin secțiile clinice și serviciile din

• st- uciu'.â, asistență medico-chirurgicală complexă a pacienților. Serviciile medicale acordate de spital se adresează, m principal populației feminine a județului Brașov și teritoriului arondat, dar și celor care nu au domiciliu» in județul Brașov, cazurilor de. urgență în specialitate indiferent de domiciliu, atat aduiti cat si nou nasculi.

 • 2) Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Brașov constituie în același timp bază de învățământ și cercetare științifică medicală, care consolidează calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților,- a eticii și deontologiei medicale.

 • 3) ’ri îndeplinirea atribuțiilor ce-i.revin, spitalul poate emile dispoziții.

-j} Spitalul asigură:

semnalizarea corespunzătoare a spitalului în zonă și semnalizarea interioară a circuitelor importante utilizate de pacientul internat;

respectarea structurii organizatorice stabilită prin Ordin al Ministrului Sănătății în ceea ce privește numărul de paturi pe secții și compartimente;

 • -  încadrarea cu personal medico - sanitar și alte categorii de personal conform normativelor de personal în vigoare, care să permită funcționarea spitalului in condiții de eficiență;

condiții de investigații medicale, diagnostic, tratament, cazare, igienă, alimentație și prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al MSP.

 • -  primul ajutor medical și asistență medicală de urgență, ori de câte ori se solicită, se acordă fără nicio discriminare legată de venituri, vârstă, etnie, religie, cetățenie, apartenență politică, indiferent dacă pacienta are sau nu asigurare medical

efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor și a altor îngrijiri medicale, fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

■ utilizarea eficientă a personalului de specialitate și a mijloacelor tehnice de investigație și tratament; tratamentul adecvat și prescrierea medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase dc uz uman, conform reglementărilor în vigoare, ca urmare a unui act medical propriu și numai pentru afecțiuni care intră în competență conform autorizației de liberă practică; medicamentele prescrise și investigațiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanță cu diagnosticul;

criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate și a activității desfășurate; dezvoltarea și perfecționarea continuă a asistenței medicale corespunzător nivelului medicinei modeme.

 • -  aplicarea protocolalelor terapeutice in vigoare.

 • -  realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecție a muncii, sănătate în muncă, paza contra incendiilor, și protecția mediului conform normelor în vigoare;

 • -  realizarea condițiilor de igienă și antiepidemice; crearea unor condiții igienico-sanitare adecvate profilului activităților sub aspect edilitar, dotări nemedicale, încălzire, iluminat,aprovizionarea cu apa, alimentație (în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii), îndepărtarea reziduurilor, căi de acces, etc.; informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate, asupra bolii și evoluției acesteia, și obținerea consimțământului acestuia pentru efectuarea tratamentelor;

spitalul este obligat să înregistreze persoanele cărora le acordă asistență medicală și să întocmească documentul medical (fișa de consultație., foaia de observație) și celelalte acte stabilite prin dispozițiile legale, eliberând la cererea celor interesați și potrivit dispozițiilor legale, certificate medicale pentru incapacitate temporară de muncă, buletin de analize, scrisoare medicală, certificate de constatare a decesului și alte acte stabilite prin dispozițiile legale în vigoare;

ținerea evidenței distincte a pacienților internați în urma unor accidente rutiere și vătămări corporale prin agresiune, precum și a pacienților cetățeni străini internați

 • -   în acordarea asistenței medicale, personalul medico - sanitar trebuie să respecte fără limite ființa umană, să se conformeze normelor de etică și deontologie, să acționeze întotdeauna în interesul bolnavului și pentru promovarea stării de sănătate a populației, să aibă o atitudine activă fată de nevoile de îngrijire a fiecărei pacient, să militeze pentru apărarea demnității profesionale, să îngrijească toți bolnavii cu același interes și tara condiționare de orice avantaje materiale sau servicii personale, să respecte intimitatea si demnitatea acestora;

asigurarea întocmirii, .circulației și păstrării documentelor specifice în conformitate cu legislația în vigoare confide=iția!iuțea tuturor datelor și informațiilor privitoare la pacienți;

facturarea lunară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contactului de furnizare.de servicii medicale; factura va fi însoțită de desfășurătoarele privind activitățile realizate, care cuprind și codul numeric personal al asiguraților care au beneficiat de serviciile medicale raportate, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport magnetic. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii duce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;

raportează Casei de Asigurări de Sănătațe, Direcției de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov și Direcției de Sănătate Publică datele necesare pentru urmărirea desfășurării w activității in asistența medicală;

respectarea prevederilor actelor normative privind raportarea bolilor și efectuarea vaccinărilor

 • - respectarea și aplicarea drepturilor pacientului prevăzute în Legea nr. 46 din 2003

 • - întregul personal trebuie să acționeze pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești, să lupie împotriva oricăror forme de risipă sau abatere, să contribuie la întărirea ordinei in mânuirea bunului public,

personalul trebuie să-și perfecționeze continuu pregătirea profesională, aceasta fiind o îndatorire de serviciu, să cunoască și să aplice în practică actele normative specifice fiecărui loc de muncă, să limiteze sau să interzică accesul vizitatorilor în spital în perioada de carantină

(5) Activitatea-de control al aplicării programelor naționale de sănătate publică:

 • -   analiza periodică a calității asistenței medicale (concordanța diagnosticului între diagnosticul de trimitere și diagnosticul stabilit în spital, respectarea tratamentului indicat, etc);

 • -  obligația organizării evidenței nominale (sau pe cod numeric personal) a pacienților care beneficiază de medicamente sau material sanitare specifice prescrise în cadrul subprogramelor de sănătate; raportarea lunara, trimenstriala și anuala către casa de asigurări de sănătate a sumelor utilizate pe fiecare subprogram precum și indicatorii realizați;

Medicul coordonator de program are următoarele îndatoriri specifice:

răspunde de utilizarea fondurilor primite;

 • -   dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute;

 • -   răspunde de organizarea, monitorizarea și buna desfășurare a activităților medicale din cadrul subprogramului de sănătate;

răspunde de raportarea la timp a datelor către direcția de sănătate publică și casa de asigurări de sănătate;

Ari. 3

 • (1) Spitalul poate furniza servicii medicale numai dacă funcționează în condițiile autorizației sanitare de funcționare, în caz contrar, activitatea se suspendă, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.

 • (2) Autorizarea sanitară de funcționare a spitalului se efectuează de către direcția de sănătate publică județeană, în conformitate cu procedurile prevăzute în normele legale.

 • (3) In sensul prezentelor norme următoarele noțiuni se definesc după cum urmează:

 • -   autorizarea sanitară a spitalului reprezintă procesul de analiză și investigație sanitară ce are ca rezultat emiterea autorizației sanitare de funcționare pentru spitalul care îndeplinește din punct de vedere tehnic și juridic condițiile prevăzute în norme pentru punerea în funcțiune și desfășurarea activității de asistență spitalicească și sânatorială;

autorizația sanitară este un act tehnic și juridic, eliberat de autoritatea locală de sănătate publică, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ori de punere în funcțiune a activității de asistență spitalicească și sanalorială în spital;

viza anuală reprezintă actul de constatare, eliberat în scris de autoritatea locală de sănătate publică, privind respectarea conformității cu autorizația sanitară, eliberată anterior spitalului;

programul de conformare reprezintă un plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, prin prevederile autorizației sanitare, de către spital, sub controlul autorității de sănătate publică, în scopul respectării prezentelor norme.

<4> Autorizația sanitară de funcționare a spitalului se vizează anual de către autoritatea de sănătate publică județeană. După obținerea autorizației sanitare de funcționare, spitalul intră, la cerere, în procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de 5 ani. Neobținerea acreditării în termen de 5 ani de la emiterea autorizației de funcționare conduce la desființarea spitalului.

(5) Conducerea unității are obligația de a asigura condiții corespunzătoare necesare menținerii autorizației sanitare de funcționare.

Atî. 4

Spitalul este obligat ca la angajare să solicite fișa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii care constată dacă cel în cauză este apt pentru prestarea muncii pentru care a optat.

Fișa de aptitudine este obligatorie și în următoarele situații:

anual pentru toți angajații;

la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni pentru locurile de muncă cu expunere la factori nocivi și de un an în celelalte situații;

în cazul trecerii în alt loc de muncă ori in altă activitate;

în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporar;

Echipamentul de protecție și de lucru precum și materialele igienico - sanitare sunt asigurate obligatoriu în cantitatea si calitatea necesară asigurării unei asistențe medicale corespunzătoare.

Spitalul asigură menținerea și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității la locurile de muncă, asigurarea condițiilor de mediu umiditate și temperatură prin asigurarea apei calde și reci și prin asigurarea diminuării emisiilor poluante.

Instruirea angajaților în domeniul sănătății și securității în muncă se realizează periodic de responsabilul pentru securitate și sănătate în muncă.

Instruirea se organizează obligatoriu în cazul noilor angajați, al celor cere își schimbă locul de muncă și al celor ce își reiau activitatea după o întrerupere mai mare de șase luni.

Unitatea răspunde pentru asigurarea condițiilor de asigurare a primului ajutor în caz de accidente de munca, pentru crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor precum și pentru evacuarea salariaților în situații speciale și în caz de pericol iminent.

(î) In spital se desfășoară activități de învățământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar și postuniversitar. Aceste activități se desfășoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital. Activitățile de învățământ și cercetare urmăresc să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienților, a eticii și deontologiei medicale. Secțiile clinice sunt secțiile din spital în care se desfășoară activități de asistență medicală, învățământ medical, cercetare științifică-medicală și de educație medicală continuă (EMC). In aceste secții este încadrat cel puțin un cadru didactic universitar, prin integrare clinică. Pentru activitatea medicală, diagnostică și terapeutică, personalul didactic este în subordinea administrației spitalului, în conformitate cu prevederile contractului de muncă;

 • (2) Colaborarea dintre.spital și Facultatea de Medicină se desfășoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin, ordin comun aJ ministrului sănătății publice și al ministrului educației și cercetării.

 • (3) Spitalul are obligația să desfășoare activitatea de educație medicală continua (EMC) pentru medici, asistenți medicali și alt personal. Costurile acestor activități sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul clinic poate suporta astfel de costuri, în condițiile alocărilor bugetare.

 • (4) în îndeplinirea atribuțiilor sale, Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie colaborează cu unități sanitare publice de alte specialități din municipiul Brașov, cu unități sanitare din țară, cu unități de cercetare și învățământ din țară, putând stabili relații de colaborare directă și cu organizații din străinătate care au preocupări similare.

CAR. Z// Organizare și funcționare

IIL i Structură, generalități

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie cuprinde într-un sistem organizatoric și funcțional, următoarele activități:

activități medicale: secții cu paturi, bloc de nașteri, bloc operator, camera de gardă, laboratoare, CPCIN, ambulatoriul integrat spitalului, etc.

< activități farmaceutice: farmacia pe spital

activități auxiliare: întreținere și reparații, bloc alimentar, spălătorie, centrala termică, stație oxigen activități funcționale (servicii): statistică și registratură medicală, financiar contabil, resurse umane și salarizare, informatică, PS1 și protecția muncii, administrativ - aprovizionare, oficiu juridic .

Art. 6

 • (1) Structura spitalului aprobata prin Ordin MSP este următoarea: Secția obstetrică - ginecologie I:                        29 paturi,

din care:

 • - comp, gineco-oncologie 10 paturi

 • - comp, tratamentul in fertilității 10 paturi

Secția clinică obstetrică - ginecologie II:               30 paturi,

din care :

- comp, obstetrică patologică 10 paturi

46 paturi

30 paturi,


Secția obstetrică - ginecologie 111:

Secția clinică obstetrică- ginecologie IV:

din care:

- comp, medicină matemo-fetală 10 paturi

comp, gineco-oncologie 10 paturi

Secția obstetrică -ginecologie V:

Secția neonatologie L din care:

25 paturi

60 paturi,

- cornp. terapie intesnsivă neonatologie 10 paturi Secția neonatologie 11 - prematuri

35 paturi

Secția ATI Camera de gardă TOTAL

20 paturi

275 paturi

30 paturi


Spitalizare de zi Bloc de nașteri

Bloc operator Farmacie

Serviciu anatomie patologică

Laboratoi de analize medicale

Laborator de radiologie și imagistică medicală

Compartiment de prevenire și control al infecțiilor nosocomiale

Cabinet planificare familială

Unitate transport neonatal

Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialitatea obstetrică-ginecologie •Aparat funcțional

Laboratoarele deservesc atât secțiile cu paturi cât și ambulatoriul integrat

 • (2) Structura organizatorică a fost aprobată prin ordin al MSP, la propunerea managerului, cu respectarea prevederi lor legale.

 • (3) Numărul .de personal, pe categorii și locuri de muncă se aprobă de manager la propunerea Comitetului Director, m funcție de normativul de personal în vigoare.

00 Specialitatea medicilor este impusă de situația secțiilor și compartimentelor cu paturi.

tSfr în cazul în care numărd de paturi în unele secții nu sunt acoperite cu medici specialiști necesari normării, este permisă angajarea de medici specialiști cu contract de munca pe perioadă determinată cu aprobarea Consiliului Județean.

 • (6) Secțiile, compartimentele, laboratoarele, serviciile medicale și TESA din cadrul spitalului sunt conduse de către un șef de secție/compartiment, șef de laborator, șef de serviciu sau șef de birou. Aceste funcții se

* ocupa prm concurs organizat în condițiile legii.

Ărt. 7

 • (1) Spitab.il Clinic de Obsterică Ginecologie Brașov este spital de monospecialitate (care asigură asistență medicală într-o specialitate in conexiune cu alte specialități complementare) public, clinic (care are în componență secții clinice universitare care asigură asistență medicală, desfășoară activitate de învățământ, cercetare științifică-medicală și de educație continuă, având relații contractuale cu o instituție de învățământ medical superior acreditată - Facultatea de Medicina din cadrul Universității Transilvania Brașov).

Art. 8

 • (1) în cazul unor activități medicale sau farmaceutice pentru care unitatea spitalicească nu are specialiști competenți în astfel de activități sau manopere medicale, se poate încheia un contract privind furnizarea unor astfel de servicii medicale sau. farmaceutice cu un cabinet medical specializat, respectiv furnizor de servicii farmaceutice ori cu o altă unitate medicală publică sau privată acreditată.

Unitățile spitalicești pot încheia contracte privind furnizarea de servicii auxiliare necesare funcționării spitalului.

 • (2) Spitalul are obligația de a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății respectivei persoane necesită acest lucru. După stabilizarea funcțiilor

vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul         obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-

sanitară de profil.

 • (3)Spitalul va fî în permanență pregătit pentru asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

Ari. 9

 • (1) Spitalul are obligația să înregistreze, să stocheze, să prelucreze și să transmită informațiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății.

 • (2) Raportările se fac către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov, Direcția de Sănătate Publică Brașov, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Planificare în Domeniul Sanitar București, Centrul Național pentru Organizarea și Asigurarea Sistemului Informațional și Informatic în Domeniul Sănătății București

 • (3) Documentația primară, ca sursă a acestor date, se păstrează, securizată și asigurată sub formă de document scris ș? electronic, constituind arhiva spitalului, conform reglementărilor legale în vigoare.

14)lnformațiile prevăzute ia alin. (1), care constituie secrete de stat și de serviciu, vor fi accesate și gestionate conform standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate.

Ari. 10

(1) Spitalul are obligația :

păstrării confidențialității față de terți asupra tuturor informațiilor rezultate din serviciile medicale acordate;

- . acordării serviciilor medicaie în mod nediscriminatoriu;

respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare:

neutralizării materialelor și a instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură; completării prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute. cronice (inițiale);

 • (4) Definirea condițiilor de sterilizare pentru fiecare secție:

Secția Obstetrică -- ginecologie I - sterilizare căldură umedă la autoclav  T = 134 0 C; P - 2 atm 30 min

Secția Obstetrică - ginecologie II - sterilizare căldură umedă la autoclav    T = 134 0 C; P = 2 atm 30 min

/  Secția Obstetrica- ginecologie 111 - sterilizare căldură umedă la autoclav  T = 134 °C; P = 2 atm 30 min

^Secția Obstetrica- ginecologie IV- sterilizare căldură umedă

Secția Obstetrica- ginecologie V - sterilizare căldură umedă

Bloc de nașteri, ATI, Neonatologie - sterilizare căldură umedă + sterilizare chimică cu Pera- Safe

Bloc operator - sterilizare căldură umeda, sterilizare chimică cu Pera-Safe, sterilizare căldură uscată T= 180°C; timp.30 mir.

(3) Definirea manevrelor care implică soluții de continuitate, și a materialelor utilizate: p                    Proceduri la nivelul aparatului cardiovascular:

cateterizarea/canularea unei vene la nou-nascut; cateterizarea/canularea unei vene a scalpului Ia nou-nascut; cateterizarea/canularea venei ombilicale la nou- născut;

cat-eterizarea unei vene centrale;

- suturi vasculare

d                     Proceduri la nivelul aparatului digestiv:

inserția balonului gastric

cura minoră a herniei ombilicale laparotomia exploratorie;

redeschiderea. în postoperaior, a plăgii operatorii;

îaparotomia de stadializare;

disecția aderențelor abdominale;

drenajul percutanat al abcesului, hemaromului sau chistului intraabdominal; drenajul percutanat al abcesului retroperitoneal;

biopsia peritoneală;

stripping peritoneal omeniectomie totală splenectomie enterec-tomie rectosigmoidectomie apendicectomie colostomie debridarea și lavajui cavității peritoneale;

Proceduri la nivelul aparatului urinar:

intervenție pe cale vaginală pentru incontinența urinară de efort; suspensia transvaginală pentru incontinența urinară de efort; cistectomia parțială cu reimplantare de ureter anastomoză ureterală

cisiostomie

vezică psoică

Proceduri ginecologice:

aspirația chistului ovarian;

intervenția laparoscopică pentru chist sau abces ovarian;

puneția ovariană laparoscopică;

ablația chistului sau abcesului ovarian;

puneția ovariană;

biopsia de ovar;

rezecția cuneiformă a ovarului;

ovarectomia. parțială;

Gvarcctomia unilaterală; .

(>vareclomia bilateral ă;

chistectomia ovariană uni și bilaterala;

alte proceduri chrurgicaie la nivel ovarian;

citoreducție salpingoliza; salpingotomia;. salpingectomia clasică sau laparoscopică uni și bilaterală; anexectomia uni și bilaterală;

salpingoplastia;

ariastomoza de trompa uterină; salpingostomia;

îndepărtarea unei sarcini ectopice peritoneale; exprimarea manuală/hidrostatică a trompei uterine; salpingotomia cu îndepărtarea unei sarcini ectopice tubare; salpingectomia cu îndepărtare unei sarcini ectopice tubare; sterilizarea prin abord abdominal deschis;

electrocauterizarea laparoscopica a trompelor uterine; histeroscopia diagnostică

inserția dispozitivului intrauterin [FUD] îndepărtarea dispozitivului intrauterin [IUD] secționarea aderențelor/sinechiilor intrauterine; secționarea septului uterin prin histeroscopie;

biopsia de endometru

dilatarea și chiuretajul uterin

curetajul uterin fără dilatare

vulvectomie radical cu limfadenectomie inghino-femurală

vaginectomie

trahelectomie radicală

iniomectomia uterină prin histeroscopie

excizia polipilor endouterini prin histeroscopie

miomectomia uterină;

alte excizii de leziune uterină

dilatarea și curetajul după avort sau pentru întrerupere de sarcină

curetajul aspirativ al cavității uterine

dilatarea și evacuarea cavității uterine

histerectomia abdominală subtotala;

histerectomia abdominală totală;

histerectomia abdominală cu anexectomie unilaterală;

histerectomia abdominală cu anexectomie bilaterală;

histerectomia abdominală radicală cu cxcizie radicală de ganglioni limfatici pelvini și aorticocavi;

histerectomia radicală abdominală;

histerectomia abdominală cu excizie radicală de ganglioni limfatici pelvini;

histerectomia vaginală;

histerectomia vaginală radicală cu excizia radicală a ganglionilor limfatici pelvini;

sutura la nivelul colului uterin;

biopsia de col uterin;

cauterizare de coi uterin

excizie largă de zonă metaplaziată [LLETZ]

polipectcmia la nivelul colului uterin;

conizația colului uterin:

amputați?, colului uterin;

dilatarea colului uterin:

distincția de papi lom vaginal

himenectomia - himenorafia

biopsia de vagin;

excizia unei leziuni vaginale;

corecția chirurgicală a rectocelului;

corecția chirurgicală a cistocelului și rectocelului;

corecția chirurgicală a uretrocelului;

corecția chirurgicală a fistulei ureterovaginale;

corecția chirurgicală a altor fistule vaginale;

reconstrucția vaginală;

alte proceduri la nivelul vaginului

altă incizie asupra vulvei sau perineului;

biopsia de vulvă;

vulvectomie radicală;.

excizia de leziune vulvară;

vulvoplastia;

alte proceduri asupra vulvei

diatermie laparoscopică de leziune pelvină;

citoreducția tumorii pelvine;

* Proceduri obstetricale

amniocenteza diagnostică;

transfuzie intrauterină

amnioscopie;

provocarea travaliului prin ruperea artificială a membranelor [RaM]

alta provocare chirurgicală a travaliului provocarea sincronă medicală și chirurgicală a travaliului nașterea prin aplicație de forceps nașterea prin aplicație de vidextractor extracția pelviană cu aplicație de forceps pe capul din urmă; cezariana medio-corporeală electivă: cezariana medio-corporeală de urgență; cezariana electivă segmento-transversală; cezariana de urgență segmento-transversală;

epiziotomie

incizie de col uterin pentru asistarea nașterii proceduri asupra fătului pentru facilitarea nașterii sutura lacerației obstetrieale a colului uterin sutura rupturii de perineu sutura rupturii uterine sutura lacerației obstetrieale a vaginului sutura lacerației obstetrieale a vezicii urinare și/sau ureterei fără implicare perineală altă sutură a lacerației obstetrieale fără implicare perineală controlul instrumentar al cavității uterine postpartum controlul cavității uterine postpartum prin curetaj aspirativ dezlipirea și extracția manuală a placentei incizia și evacuare de hematom perineal;

evacuare de hematom parietal abdominal după cezariană;

 • * Proceduri dermatologice și plastice

incizia si drenajul hematomului tegumemar și al țesutului subcutanat; incizia și drenajul abceselor tegumentelor și ale țesutului subcutanat; alte incizii și drenaje ale tegumentelor și țesutului subcutanat; debridarea excizională a tegumentului și țesutului subcutanat repararea plăgilor tegumentare și ale țesutului subcutanat în alte zone implicând și țesuturile

 • * Proceduri la nivelul sânului

incizia și drenajul sânului; biopsia deschisă a sânului; biopsia cu ac fin a sânului; biopsia centrală a sânului; turnorectomia;. șectorectomia cu evidare ganglionară axilară mastectomia subcutanată, unilaterală; mastectomia simplă, unilaterală; mastectomia radicală excizia ductală (centrală) a sânului;

 • * Intervenții non-invazive și altele, neclasificate altundeva

prelevarea de sânge în scop diagnostic la nounăscuți; prelevarea de sânge în scop diagnostic; canularea intraarterială pentru analiza gazelor sanguine; autopsia: vaccinarea BCG;

administrarea de anti-toxină tetanică; vaccinarea impotriva hepatitei B; imunizarea pasivă cu imunoglobulină Rh(D); imunizarea pentru alergii; injectarea de gama globuline; injectarea de insulina;

injectarea sau infuzia de electroliți;

injectarea de anticoagulant;

injectarea unui antibiotic;

injectarea altui agent anti-infecțios;

injectarea de steroizi:

injectarea unui hormon;

injectarea unui tranchilizant;

injectarea sau infuzia altei substanțe terapeutice sau profilactice; perluzarea multiplă;

perfuzarea izolată a unui membru; exsansuinotransfuzia la nounăscut; transfuzia de sânge integral; transfuzia de concentrat celular; transfuzia de masă trombocitară; transfuzia de gama globuline; transfuzia de factori de coagulare; transfuzia de alt tip de ser;

îndepărtarea altor dispozitive din iractul genital îndepărtarea unui obiect străin din uter fără incizie infiltrarea anestezicului local, ASA 10; infiltrarea anestezicului local, ASA 20;

infuzie intravenoasă post-procedură, analgezic controlată de pacient; infuzie analgezică intravenoasă post-procedură.

 • (4) Materiale utilizate:

soluție dezinfectantă (betadine, alcool, apă oxigenată, cloramină)

- ace, lame de bisturiu, foarfecă, pense, seringi; comprese, tifon, vată, leucoplast.

Hi. 2 Conducerea spitalului

Artll

Organele de conducere ale spiralului sunt:

 • a) consiliu! dc administrație;

 • b) comitetul director;

 • c) managerul

Conducerea Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Brașov este asigurată de Comitetul director, conform Legi< 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, format din :

■i)         Managerul spitalului

 • 2)         Directorul medical

 • 3)         Directorul financiar-contabil

« Manager
 • (1) Spitalul este condus de un manager numit prin concurs de Consiliul Județean. Managerul este ordonator de credite, reprezintă spitalul în relații cu terții și conduce activitatea Comitetului director, fiind președintele acestuia.

 • (2) Managerul persoană fizică trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior și să îndeplinească una dintre următoarele condiții:

 • a) să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare in management sau management sanitar, agreate de

Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății;

 • b) să fie absolvent al unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ organizat

într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii.

(21) Pentru spitalele clinice în care se desfășoară și activitate de învățământ și cercetare științifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar și să fie absolvent al unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

 • (3) Managerul încheie contract de management cu președintele Consiliului Județean, pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de management poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau ori de câte ori este nevoie, efectuată pe baza criteriilor de performanță generale stabilite prin ordin al ministrului sănătății, precum și pe baza cri terii lor specifice stabilite și aprobate prin act administrativ al președintelui consiliului județean. La încetarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului.

 • (4) Până la ocuparea prin concurs a funcțiilor de conducere care fac parte din comitetul director, conducerea interimară a spitalelor publice se numește prin act administrativ al președintelui consiliului județean.

 • (5) Atribuțiile managerului interimar se stabilesc și se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.

 • (6) Managerul interimar și ceilalți membrii ai comitetului director interimar se numesc pe o perioadă de maximum 6 luni.

 • (7) Modelu'-cadru al contractului de management, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți și indicatorii de performanță a activității, se aprobă prin ordin al ministrului sănătății. Valorile optime ale indicatorilor de performanță, ai activității spitalului sunt stabilite și sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Contractul de management are la bază un buget global negociat, a cărui execuție va fi evaluată anual. Contractul *.ndi\ iduai de muncă al managerului se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

 • (9) Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în conformitate cu legislația muncii în vigoare.

 • (10) Pe perioada executării contractului de management, managerul are următoarele drepturi:

beneficiază de un salariu de bază și de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legale în vigoare, dreptul Ja concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;

• beneficiază de asigurări sociale de sănătate, pensii și alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condițiile plății contribuțiilor prevăzute de lege.

dreptul, la securitate și sănătate în muncă dreptul la formare profesională, în condițiile legii;

dreptul la informare nelimitată asupra activității spitalului și acces la toate documentele privind activitatea medicală și econornico-financiară a acestuia:

dreptul.de a.fi sprijinit de către consiliul de administrație în rezolvarea problemelor de strategie, organizare și funcționare a spitalului, precum și în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creșterea veniturilor spitalului, în condițiile legii;

 • -  dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităților pentru îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică, în monitorizarea și evaluarea activității medicale, precum și întărirea disciplinei economico-financiare:

 • -  dreptul de a fi susținut în realizarea activităților specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum și de alte comisii pe care le înființează, ale căror atribuții și responsabilități sunt aprobate de comitetul director și sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului;

dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuțiilor ce le revin; dreptul de a revoca șefii de secții în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puțin un an;

 • -   decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, potrivit legii;

dreptul de a desfășura activitate medicală în spital, în condițiile legii;

dreptul de a.angaja resursele umane și financiare, în condițiile legii;

 • -   dreptul de a renegocia indicatorii de performanță a activității asumați prin contractul de management; dreptul de a participa la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

 • (11) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

 • a) exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică;

 • b) exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate;

 • c)  exercitarea unei activități sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești;

 • d) exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil.

 • (12) Constituie conflict de interese deținerea de către manager de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți comerciale ori organizații nonguvernanientale care stabilesc relații comerciale cu spitalul. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către rudele ori afinii până ia gradul al IV-iea inclusiv ale persoanei în cauză.

 • (13) Dacă managerul se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariția acestora. în caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept. Președintele consiliului județean poate cere managerului despăgubiri, conform clauzelor contractului de management.

 • (14) Persoanele care îndeplinesc funcția de manager pot desfășura activitate medicală în instituția respectivă.

 • (15) Atribuțiile managerului sunt stabilite prin contractul de management.

 • (16) In domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice managerul are, în principal, următoarele atribuții:

 • a) stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare, și pe baza propunerilor șefilor de.secții și de servicii;

} aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului;

 • c) repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

 • d) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal;

 • e) organizează concus pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director,

 • f)  numește și revocă, în condițiile legii, membrii comitetului director;

 • g) încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condițiile legii, pe o perioadă de.maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • h) prelungește^ la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i)  încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acestea;

 • j)  stabilește, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de director medical și are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situația în care desfășoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condițiile legii;

: •) numește în funcție șefii de secție, de laborator și de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condițiile legii și încheie cu aceștia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcție, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați;

 • l)  deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

m) repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de șefi de secție, de laborator și de serviciu medical

n) aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat;

o) înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc, al căror mod de organizare și funcționare este prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului

p) realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit

structurii organizatorice,.și, după caz, soluționează contestațiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanțelor profesionale efectuate dc alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;

r)  analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical și consiliului etic și dispune măsurile necesare în vederea îmbunătățirii activității spitalului;

s) aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare;

15 ș) negociază contractul colectiv de muncă ia nivel de spital,

t)  răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical (malpraxis) atât pentru spital, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat, precum și de reînnoirea acesteia;

•) propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității, în vederea aprobării de către Consiliul Județean, în condițiile legii;

u) poate încheia contracte de prestări servicii, în situația în care spitalul nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare

 • v) dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depășească maximum 70% din suinele decontate de casele de asigurări de sănătate din


londul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație;

x) răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii.


17) în domeniul managementului serviciilor medicale, managerul are sunt următoarele atribuții: a)


elaborează planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, și îl supune aprobării consiliului de administrație al spitalului;

aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului, elaborează și pune la dispoziție consiliului de administrație rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății îndrumă și coordonează activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale;

dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanță a activității asumați desemnează coordonatorii programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului; răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătății; răspunde de asigurarea condițiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

răspunde de implementarea protocoaleîoi de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, activități coordonate de directorul medical

negociază și încheie, în numele și pe seama spitalului, protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;

m) răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condițiilor de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

negociază și încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private; răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului și dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora:

răspunde de asigurarea asistenței medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

răspunde de asigurarea acordării primului ajutor și asistenței medicale de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică, precum și de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcțiilor vitale ale acesteia:


C)

d)


e) o g) ni


j)


k)


1)


n)


o)

p)


r)


s)


t) răspunde de asigurarea, în condițiile legii, a calității actului medical, a respectării condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nosocorniale, precum și de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate păcienților.

18) în domeniul managementului economico-financiar, managerul are următoarele atribuții:

 • a) răspunde de organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării Consiliului Județean, după avizarea acestuia de către consiliul de administrație, în condițiile legii;

 • b) răspunde de asigurarea realizării veniturilor și de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole și alineate, conform clasificației bugetare;

 • c)  răspunde de repartizarea bugetul ui de venituri și cheltuieli al spitalului pe secții și compartimente și de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condițiile legii;

 • d) răspunde de monitorizarea lunară de către șefii secțiilor și compartimentelor a execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătății;

^1 răspunde de raportarea lunară și trimestrială a execuției bugetului de venituri și cheltuieli consiliului județean,

 • f)  aprobă și răspunde de realizarea programului anual de achiziții publice;

 • g) aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea comitetului director;

 • h) răspunde. împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secțiilor, compartimentelor și serviciilor din cadrul spitalului;

 • i)  îndeplinește toate atribuțiile care decurg din calitatea de ordonator terțiar de credite, conform legii;

 • j)  răspunde de: respectarea și aplicarea corectă a legislației din domeniu.

V)) Atribuțiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

c) aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea prealabilă de către Consiliul Județean

 • a)  reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice

 • b) încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;

') răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

dÎncheie contracte de colaborare cu instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății, în vederea asigurării condițiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ;

ejîncheie, în numeie spitalului, contracte de cercetare cu finanțatorul cercetării, pentru desfășurarea activității de cercetare științifică medicală, în confonnitale cu prevederile legale;

 • f)  răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • g) răspunde de obținerea și menținerea valabilității autorizației de funcționare, potrivit normelor aprobate prin

ordin al ministrului sănătății;

 • i)  pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea spitalului:

j)  transmite direcției de sănătate publică informări trimestriale și anuale cu privire la

patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • k) răspunde de organizarea arhivei spitalului și dc asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în

format scris și electronic;

 • l)  răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin ai ministrului sănătății;

 • m) aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • n) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor

referitoare la activitatea spitalului;

 • o) propune spre aprobare direcției de sănătate publică județene un înlocuitor de drept pentru perioadele de absență motivată din spital, în condițiile legii;

 • p) informează Ministerul Sănătății cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;

r)  răspunde de monitorizarea și raportarea datelor specifice activității medicale, economico-financiare, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

s) respectă măsurile dispuse de către președintele consiliului județean în situația în care se constată

disfuncționalități în activitatea spitalului public;

t)  răspunde de depunerea solicitării pentru obținerea acreditării spitalului, în condițiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor și metodologiei de acreditare;

t ! răspunde de solicitarea reacreditării, în condițiile legii, cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea valabilității acreditării;

v) respectă Strategia națională de raționalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

 • x) răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care

reglementează activitatea acestuia;

y) avizează numirea, în condițiile legii, a șefilor de secție, șefilor de laborator și a șefilor de serviciu medical din cadrul secțiilor, laboratoarelor și serviciilor medicale clinice și o supune aprobării consiliului județean

 • 20) Obligațiile managerului în domeniul incompatibilităților și al conflictului de interese sunt următoarele:

 • a) depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege și de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, la Ministerul Sănătății;

 • b)  actualizează declarația prevăzută la a) ori de câte ori intervin modificări față de situația inițială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților;

 • c) depune declarație de avere în condițiile prevăzute la pct. a și b.

 • d) răspunde de afișarea declarațiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

21) Forța majoră

Managerul nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care ii revine în baza contractului de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, astfel cum este definită de lege.

Forța majoră se constată de către o autoritate competentă.

Dacă invocă forța majoră, managerul este obligat să notifice președintele Consiliului Județean în termen de 5 zile de la data producerii și încetării evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă nu procedează la anunțarea în termenul prevăzut a începerii și încetării cazului de forță majoră, va suporta toate daunele provocate Consiliului Județean prin neanunțarea în termen.

Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

® Conducerea executivă - Comitet director
 • (1) în cadrul spitalului se organizează și funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical si directorul financiar-contabil. Ocuparea funcțiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

 • (2) Atribuțiile comitetului director interimar sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

  • (3) In spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical.

  • (4) Membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs, încheie cu managerul spitalului un contract de administrare pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în acesta.

  • (5) Contractul individual de muncă sau al persoanelor angajate în unitățile sanitare publice care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului.

  • (6) Pe perioada executării contractului de administrare, membrii comitetului director beneficiază de un salariu de bază și de alte drepturi salariale stabilite potrivit prevederilor legate în vigoare, asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de stat, precum și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute de lege. Perioada respectivă constituie stagiu de cotizare și se ia în considerare la stabilirea

  și calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.

  • (7) Dispozițiile legale în vigoare referitoare la incompatibilități și la conflictul de interese se aplică și persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director.

  • (8) Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director și are contractul individual de muncă suspendat poate desfășura activitate medicală în unitatea sanitară


respectivă. Programul de lucru se stabilește de comun acord cu managerul spitalului.

 • (9) Personalul de specialitate medico-sanitar prevăzut la alin. (8) desfășoară activitate medicală în cadrul funcției de conducere ocupate.

 • (10) Membrii comitetului director nu mai pot desfășura nicio altă funcție de conducere prin cumul de funcții.

 • (11) Atribuțiile comitetului director sunt următoarele:

 • 1.  elaborează planul de dezvoltare ai spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 • 2. elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • 3.  propune managerului, în vederea aprobării:

 • a) numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare;

 • b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 4.  elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • 5. propune spre aprobare managerului și. urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind

îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

(s. elaborează proiectul bugețului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-finaneiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 • 7. urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și

compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • 8.  analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • 9.  asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

 • 10. analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoite de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;

 • 11. elaborează pianul de acțiune pentru situații speciale și asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;

! 2. la propunerea consiliului medical. întocmește. fundamentează și prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

 • 13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 14. întocmește informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă Consiliului Județean prezintă autorității de sănătate publică județene sau a municipiului Bucureșt, ia solicitarea acestora;

 • 15. negociază contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate;

 • 16. se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi ori a managerului spitalului public, și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

 • 17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii spitalului;

 • 18. negociază cu șeful de secție/laborator și propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanță ai managementului secției/laboratortilui/ serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare ai secției/laboratorului;

9. răspunde în fața managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin; analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare și elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

 • C. Directorul Medical

Directorul medical este subordonat managerului și este superior personalului medical din spital

In relațiile funcționale interne colaborează cu managerul și medicii șefi de secție/compartimente. in relațiile externe colaborează cu Consiliul Județean, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, Direcția Județeană de Sănătate Publică și Ministerul Sănătății în lipsa managerului.

Colaborează cu șefii de secție, laboratoare și compartimente pentru îmbunătățirea actului medical.

Directorul medical are următoarele atribuții specifice:

 • 1.  conduce activitatea consiliului medical din unitate

 • 2. în calitate de președinte al consiliului medical, coordonează și răspunde de elaborarea la termen a

propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri și cheltuieli;

3 monitorizează calitatea serviciilor medicale acordare la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților, și elaborează, împreună cu șefii de secții, propuneri de îmbunătățire a activității medicale;

K>. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului și monitorizează procesul de implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

 • 5. răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați;

 • 6.  coordonează activitatea ambulatoriului integrat, spitalului

 • 7. coordonează.implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

 • 8. întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții și laboratoare;

 • 9.  avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 10. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 • 11. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 12. analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);

 • 13. participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

  • 14. stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente,

  • 15. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

  In spitalele clinice, directorul medical poate fi un cadru didactic universitar medical.

  • 16. răspunde de colectarea, transmiterea si raportarea lunara a datelor transmise către SNSPMS in vederea prelucrării acestora in sistem DRG precum si raportarea acestora in sistem informatic unic integrat (SIUI)

  • 17. Respectă prevederile legale în vigoare referitoare la păstrarea confidențialității asupra datelor, informațiilor și documentelor privind activitatea spitalului;

  • 18. Suplinește managerul pe toată durata absenței acestuia din spital.

  Contractul de management și, respectiv, contractul de administrare încetează în următoarele situații:

  • a)  la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

  • b) la revocarea din funcție a managerului, în cazul nerealizării indicatorilor de performanță ai managementului prevăzuți, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor managerului;


) ia revocarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director în cazul nerealizării indicatorilor specifici de performanță prevăzuți în contractul de administrare, timp de minimum un an, din motive imputabile acestora, și/sau în situația existenței unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor acestora;

 • c) prin acordul de voință al părților semnatare;

 • d) ia apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;

 • e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;

 • f)  la decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a managerului;

 • g) în cazul insolvenței, falimentului persoanei juridice, manager al spitalului;

 • h) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;

 • i)  în cazul în care.se constată abateri de ia legislația în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienților sau a salariaților;

 • j)  în cazul neacceptării de către oricare dintre membrii comitetului director a oricărei forme de control efectuate de instituțiile abilitate în condițiile legii;

 • k) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituțiile abilitate în condițiile legii;

 • l)  în cazul în care se constată abateri de la legislația în vigoare constatate de organele de control și instituțiile abilitate în condițiile legii.

 • m) nerespectarea măsurilor dispuse de ministrul sănătății publice în domeniul politicii de personal și al structurii organizatorice sau.

 • n) dacă se constată că managerul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pențru exercitarea funcției de manager;

 • o) în cazul existenței plăților restante, a căror vechime este mai mare de 2 ani, în condițiile în care se constată nerespectarea achitării obligațiilor către furnizori prin încălcarea legislației în vigoare privind înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitatea instituției a acestor datorii corelată cu respectarea termenelor contractuale.

 • D. Directorul Financiar Contabil

Atribuții specifice:

asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a unității, în conformitate cu dispozițiile legale;

 • -   organizează contabilitatea în cadrul unității, în conformitate cu dispozițiile legale, și asigură efectuarea corecta și Ia timp a înregistrărilor;

 • -   asigură întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a balanțelor de verificare și a bilanțurilor anuale și trimestriale;

2!

propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli;

 • -   asigură executarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobați și respectarea disciplinei contractuale și financiare;

 • -   participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

•• angajează unitatea prin semnătura alături de manager în toate operațiunile patrimoniale, având obligația, în condițiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispozițiilor legale;

analizează, din punct de vedere financiar, planul de acțiune pentru situații speciale prevăzute de lege, precum și pentru situații de criză;

 • -   participă la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilității;

 • -   evaluează, prin bilanțul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

 • -   asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unității către bugetul statului, trezorerie și terți;

asigură plata integrală și la timp a drepturilor bănești cuvenite personalului încadrat în spital;

 • -   asigură întocmirea, circuitul și păstrarea documentelor justificative care stau Ia baza înregistrărilor în contabilitate;

organizează evidența tuturor creanțelor și obligațiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale și alte acte asemănătoare și urmărește realizarea la timp a acestora;

ia măsuri pentru prevenirea pagubelor și urmărește recuperarea lor;

asiguiă aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale și ia măsuri pentru ținerea la zi și corectă a evidențelor gestionării;

răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și al asigurării integrității patrimoniului;

îndeplinește formele de scădere din evidența a bunurilor de orice fel, în cazurile și condițiile prevăzute de dispozițiile iegale;

împreună cu directorul /serviciul administrativ întocmește și prezintă studii privind optimizarea măsurilor de buna gospodărire a resurselor materiale și bănești, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficiență maximă a patrimoniului unității și a sumelor încasate contractului de furnizare servicii medicale;

împreună cu directorul /'serviciul administrativ ia masuri in vederea imbunatatirii confortului hotelier al pacientilor;

 • -   organizează și ia măsuri de realizare a perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

organizează la termenele stabilite și cu respectarea dispozițiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

Art.12

 • (1) în cadrul spitalului funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

 • (2) Membrii consiliului de administrație sunt:

 • a) un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică județene;

 • b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean, din care unul să fie economist;

 • c) un reprezentant numit de președintele consiliului județean;

 • d) un reprezentant al facultății de medicină;

 • e)  un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

 • f)  un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

 • (3) Instituțiile de mai sus sunt obligate să își numească și membrii supleanți în consiliul de administrație.

 • (4) Managerul participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

 • (5) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

 • (6) .Membrii consiliului de administrație al spitalului public se numesc prin act administrativ de către instituțiile prevăzute de lege.

 • (7) Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte de ședință, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

 • (8) Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

 • a)  avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

 • b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin act

administrativ al președintelui consiliului județean;

 • c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;

 • e) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea

managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

 • f)  propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la ari. 180 alin. (1) și la art. 1833 alin. (1) di Legea 95 / 2006.

 • (9) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorității

membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului, și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.                                              :

MOjMembrii consiliului de administrație al spitalului public pot beneficia de o indemnizație lunară conform legislației in vigoare.

(11)Dispozițiile art. 180 alin. (2) din Legea 95 / 2006 referitoare la conflictul de interese se aplică și membrilor consiliului de administrație.

ArtJJ                      ...

(?) Persoanele din conducerea spitalului, respectiv managerul, membrii comitetului director, șefii de secție, de laborator sau de servicii, au obligația de a depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilitățile prevăzute la art. 180 din Legea 95 / 2006, în termen de 15 zile de la numirea în funcție, ia Ministerul Sănătății Publice sau, după caz, la ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie.

 • (2) Declarația prevăzută la alin. (.1) se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situația persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.

 • (3) Declarațiile se afișează pe site-ul spitalului.

 • (4) Modelul declarației de interese și cel al declarației referitoare la incompatibilități se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

) în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), persoanele din conducerea spitalului au obligația de a depune și o declarație de avere, al cărei model se aprobă prin ordin al ministrului sănătății publice.

ArfJ4

 • (1) Secțiile, laboratoarele și serviciile medicale ale spitalului sunt conduse de un șef de secție, șef de laborator sau, șef de serviciu. Aceste funcții se ocupă prin concurs sau examen, în condițiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.

 • (2) Funcțiile de șef de secție, șef de laborator, farmacist-șef, sunt funcții de conducere și vor putea fi ocupate numai de medici, farmaciști, biologi, chimiști și biochimiști, cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea respectivă.

 • (3) Șefii de secție au ca atribuții îndrumarea și realizarea activității de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secției respective și răspund de calitatea actului medical, precum și atribuțiile asumate prin contractul de administrare.

 • (4) La numirea în funcție, șefii de secție, de laborator și de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați. Contractul de administrare poate fi prelungit sau, după caz, în situația neîndeplinirii indicatorilor de performanță asumați poate înceta înainte de termen. Dacă șeful de secție, de laborator sau de serviciu medical selectai prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau

conflict de interese, acesta este obligat să le înlăture în termen de maximum 30 de zile de la apariția acestora. în caz. contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept.

 • (5) Calitatea de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical este compatibilă cu funcția de cadru didactic universitar.

 • (6) In secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice funcția de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical se ocupă de cadrul didactic recomandat de senatul instituției de învățământ medical superior în cauză, cu avizul managerului spitalului și cu aprobarea autorităților administrației publice locale.

 • (7) în cazul în care contractul de administrare nu se semnează în termen de 7 zile de la data stabilită de manager pentru încheierea acestuia, se va constitui o comisie de mediere numită prin decizie a consiliului de administrație. în situația în care conflictul nu se soluționează într-un nou termen de 7 zile, postul va fi scos ia concurs, în condițiile legii.

 • (8) Pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice. în care nu există cadru didactic cu grad de predare, precum și pentru secțiile, laboratoarele și serviciile medicale neclinice condițiile de participare la concurs se stabilesc prin act administrativ al președintelui consiliului județean. în cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat în termenul legal, managerul spitalului public va delega o altă persoană în funcția de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, interval în care se vor repeta procedurile prevăzute la alin. (1).

*'°) Șefii de secție, de laborator vor face publice, prin declarație pe propria răspundere, afișată pe site-ul spitalului și al autorității de sănătate publică, legăturile de rudenie până la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul angajat în secția, laboratorul sau serviciul medical pe care îl conduc.

 • (10) Medicii, indiferent de sex, care împlinesc vârsta de 65 de ani după dobândirea funcției de conducere, care fac parte din comitetul director al spitalului public sau exercită funcția de șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical, vor fi pensionați conform legii. Medicii în vârstă de 65 de ani nu pot participa la concurs și nu pot fi numiți în niciuna dintre funcțiile de conducere, care fac parte din comitetul director al spitalului public sau șef de secție, șef de laborator ori șef de serviciu medical.

 • (11) în spitalele clinice, profesorii universitari pot ocupa funcții de șef de secție până la vârsta de 70 de ani, cu avizul Colegiului Medicilor din România și cu aprobarea ministrului sănătății publice.

 • (12) Dispozițiile legale referitoare la incompatibilități și la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice.

în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie funcționează un consiliu medical și un consiliu etic. Consiliul Medical este format din medicii șefi de secție, medicul șef laborator, radiologie și anatomie T patologică, farmacistul șef și este condus de directorul medical în calitate de președinte.

Componența și atribuțiile consiliului etic se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

(2) Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele:

a) stabilește reguli privind activitatea profesională, ghidurile și protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora;

b) îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților;

 • c) monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;

 • d) înaintează comitetului director propuneri privind planul de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului, planul anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare

 • e) face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului;

 • f) participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern ale spitalului;

 • g) prevenirea și controlul infecțiilor nozocomiale

 • h) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții/departament și face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

 • i)  evaluează necesarul liniilor de gardă și face         propuneri managerului cu privire la structura și

numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

 • j) face propuneri managerului privind formarea și perfecționarea continuă a personalului medico-sanitar

 • k) asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor;

 • l)  analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (cazuri foarte complicate, morți subite etc.);

 • m) participă, alături de manager, ia organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, calamități (înzăpeziri, inundații), epidemii, conflicte sociale, război și alte situații speciale;

 • n) stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • o) analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la

activitatea medicală a spitalului;

 • p) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.

r) reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră;

C.Membrii comitetului director pot participa la ședințele Consiliului medical în calitate de invitați.

Atribuțiile directorului medical

i In calitate de președinte al consiliului medical, coordonează și răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 2. Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacienților și elaborează împreună cu șefii de secții, face propuneri de îmbunătățire a activității medicale;

 • 3. Aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului și monitorizează procesul de implementare a protocoalelor și ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

 • 4. Răspunde de coordonarea și corelarea activităților medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienții internați;

 • 5. Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

 • 6. întocmește planul de formare și perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții și laboratoare;

 • 7. /Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 8. Asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând

, eu Colegiul Medicilor din România;

Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 10. Analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de ex. cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite, etc.);

 • 11. Participă alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

 • 12. Stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente și materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

 • 13. Supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 • 14. răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităților medicale de prevenție, diagnostic, tratament și recuperare a procedurilor și tehnicilor prevăzute în protocoalele unității, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie și antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația și condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

17 coordonează activitatea de informatică în scopui înregistrării corecte a datelor în documentele medicale, gestionării și utilizării eficiente a acestor date;

 • 18.  ia măsurile necesare potrivit dispozițiilor legale și contractului colectiv de muncă aplicabil pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale.

 • 19. îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale la nivelul spitalului (Ordinul M.S.P. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și control ai infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare), respectiv:

 • a) utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităților medicale de prevenție, diagnostic, tratament și recuperare, a procedurilor și tehnicilor prevăzute în protocoalele unității, a standardelor de sterilizare și sterilitate, asepsie și antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentația și condițiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;

 • b) respectă normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1226/2012

 • 21. asigură respectarea drepturilor pacienților conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare și funcționare și altor prevederi legale în vigoare;

 • 22. respectă prevederile referitoare la confidențialitatea și anonimatul pacientului conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice în acest sens din Regulamentul de Organizare și Funcționare și altor prevederi legale în vigoare.

E. Atribuțiile consiliului medical privind îngrijirea pacienților in echipe multidisciplinare

©Medicii șef de secție/șef de laborator sau, după caz, directorul medical au obligația de a coordona și de a controla acordarea cu prioritate a consultațiilor interdisciplinare.

©Consultațiile interdisciplinare se acordă la recomandarea medicului curant, aprobată de medicul șef de secție, medicul coordonator ai compartimentului medical sau, după caz, a directorului medical.

«Medicii din unitățile sanitare publice cu paturi au obligația de a acorda cu prioritate, în cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, consultațiile interdisciplinare pentru pacienții internați în unitate sau pentru cei internați in alte spitale, în baza relațiilor contractuale stabilite între unitățile sanitare respective.

Protocol privind modul de solicitare si desfășurare a consultului interdisciplinar în interiorul spitalului

Consultul interdisciplinar poate fi solicitat a'tit la la internare cit si pe perioada tratamentului. Medicul care solicita un astfel de consult se adreseaza Directorului Medical sau înlocuitorul acestuia in vederea stabilirii echipei de consult muitidisciplinar.

* Pentru consultul in urgenta, medicul solicitant va cere medicilor de garda sa participe la consultul muitidisciplinar. tn aceasta situație medicul solicitat prezintă in raportul de garda consultul muitidisciplinar realizat.

Consultul muitidisciplinar va fi coordonat de medicul care a solicitat consultul interdisciplinar. Toți membrii echipei interdisciplinare consemnează in Foaia de Observații consultul medical efectuat, rezultatele si recomandările necesare.

Procedura de lucru a Consiliului medical Modul de desfășurare a activitatii Consiliului Medical este reglementat de legislația în vigoare în domeniul sanitar.

Consiliul Medical se întrunește cel puțin odata pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelului sau cel puțin a 2/3 din membrii acestuia si ia hotărâri cu majoritatea simpla a celor prezent!.

Activitatea desfășurata de Consiliul medical se arhiveaza sub forma de procese verbale de ședința, iar un exemplar din acest proces verbal se depune spre stiirita managerului unitatii.

in cadrul unităților sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, funcționează Consiliul etic.

(1) Componența consiliului etic este stabilită prin decizia managerului și atribuțiile se stabilesc prin ordin al Ministrului Sănătății Publice.

Componentă : - un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinica ;

 • - 2 reprezentanți aleși ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinica

 • - 2 reprezentanți aleși ai asistenților medicali din spital;

 • - un consilier juridic sau un reprezentant al aparatului funcțional al spitalului cu studii superioare;

 • - un reprezentant ales al asociațiilor de păcienti;

 • - secretar, un angajat cu studii superioare al spitalului.

Atribuțiile consiliului de etică

I )Atribuțiile consiliului de etică sunt următoarele:

 • a) promovcazâ valorile etice în rândul personalului medico - sanitar, auxiliar și administrativ al unității sanitare;

 • b) ideniifîcă și analizează vulnerabilitățile etice și riscurile apărute, propune managerului adoptarea și ^■nplcmentarea măsurilor de prevenție a actelor de corupție ia nivelul unității sanitare;

cjformulează și înaintează managerului propuneri pentru diminuarea riscurilor de incidente de etică;

 • d) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al unității sanitare și poate face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;

 • e) formulează punct de vedere etic consultativ, ia solicitarea comitetului director al unității sanitare;

Canalizează din punct de vedere etic situațiile de dubiu care pot apărea în exercitarea profesiei medicale. în situația în care un cadru medico-sanitar reclamă o situație de dubiu etic ce vizează propria sa activitate, avizul etic nu poate fi utilizat pentru incriminarea cadrului medico-sanitar respectiv, dacă solicitarea s-a realizat .interior actului medical la care se face referire;

gîprimește, din partea managerului unității sanitare, sesizările făcute în vederea soluționării. Modelul de sesizare este prevăzut în anexa nr. 3.

dhbanalizează cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient-cadru medicosanitar și personal auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislația în vigoare3

k) analizează sesizările ce privesc nerespectarea demnității umane și propune măsuri concrete de soluționare;

 • l) emite avize referitoare Ia incidentele de etică semnalate, conform prevederilor prezentului ordin;

m) emite hotărâri cu caracter general ce vizează unitatea sanitară respectivă;

->/asigură informarea managerului, a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătății și a rpetentului privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor propuse;

o) aprobă conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns Ia sesizările acestora;

p) înaintează către organele abilitate sesizările ce privesc plățile informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau acte de condiționare a acordării serviciilor medicale de obținere a unor foloase, în cazul în care persoanele competente nu an sesizat organele conform atribuțiilor de serviciu;

 • q) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele dintr-o speță pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții unității sanitare sau de către petent;

 • r) aprobă. conținutul rapoartelor bianuale și anuale întocmite de secretarul consiliului de etică;

 • s) redactează Anuarul etic, care cuprinde modul de soluționare a spețelor reprezentative din cursul anului precedent. Anularul etic este pus la dispoziția angajați lor, constituind în timp un manual de bune practici la nivelul unității sanitare respective;

Canalizează rezultatele aplicării chestionarului de evaluare, parte a mecanismului de feedback al pacientului. Chestionarul de evaluare este prevăzut în anexa nr. 4.

(2)Consiliul de etică poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

-Art. 9: Atribuțiile președintelui consiliului de etică

i
Atribuțiile președintelui consiliului de etică sunt următoarele:

 • 1. convoacă consiliul de etică, prin intermediul secretarului, lunar cât și ori de câte ori apar noi sesizări ce necesită analiză de urgență sau la solicitarea a cel puțin patru dintre membrii acestuia;

 • 2. prezidează ședințele consiliului de etică, cu drept de vot. în cazul în care în urma votului membrilor consiliului de etică se înregistrează o situație de paritate, votul președintelui este decisiv;

^.avizează. prin semnătură, documentele emise de către consiliul de etică și rapoartele periodice;

 • d.informează managerul unității sanitare în cazul vacantării unui loc în cadrul consiliului de etică, în vederea completării componenței acestuia.

feJArt. 10: Atribuțiile secretarului consiliului de etică

Atribuțiile secretarului consiliului de etică sunt următoarele:

 • 1. deține elementele de identificare - antetul și ștampila consiliului de etică - în vederea avizării și transmiterii documentelor;

 • 2. asigură redactarea documentelor, înregistrarea și evidența corespondenței, a sesizărilor, hotărârilor și avizelor de etică;

3,introduce sesizările colectate în sistemul informatic securizat, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora, și asigură informarea, după caz, a membrilor consiliului de etică și a managerului unității sanitare, prin mijloace electronice, cu privire la acestea. Informarea adresată managerului se face doar în cazul sesizărilor primite prin intermediul sistemului informatic;

■Lasigură realizarea și gestionarea bazei de date privind sesizările referitoare la nerespectarea drepturilor •pacienților de către cadrele medico-sanitare și pe cele referitoare la abuzurile pacienților față de cadrele medicosanitare;

S.informează președintele cu privire la sesizările primite în vederea convocării consiliului de etică;

â.convoacă membrii consiliului de etică ori de câte ori e necesar, la solicitarea președintelui, cu cel puțin o zi înaintea întrunirilor;

7.asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, pentru o corectă și imparțială soluționare a spețelor supuse atenției consiliului de etică;

^.întocmește procesele-verbale aie ședințelor consiliului de etică;

V.introduce în sistemul informatic securizat chestionarele de evaluare ale mecanismului de feedback al pacientului distribuite și colectate, de regulă. în prima săptămână a fiecărei luni, conform modelului de analiză prezentat în anexa nr. 5. Asigură lunar informarea membrilor consiliului de etică și a managerului unității sanitare cu privire la rezultatele aplicării acestora;

 • 10. asigură postarea pe site-ul unității sanitare a informațiilor privind activitatea consiliului de etică;

I î.formulează și/sau colectează propunerile de îmbunătățire a activității consiliului sau a unității sanitare și le supune aprobării consiliului de etică;

12.întocmește raportul semestrial al activității desfășurate în primele 7 zile ale lunii următoare semestrului ..portat și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului;

la.întocmește raportul anual al activității desfășurate și Anuarul etic în primele 15 zile ale anului următor celui raportat și îl supune avizării președintelui și ulterior aprobării managerului.

III.3 Organizarea și atribuțiile secțiilor

4rt.I6

 • (1) Secțiile cu paturi:

Secția cu paturi are o capacitate de minim 25 paturi și maxim 75 paturi. Secția cu paturi asigură cazarea și îngrijirea curentă a bolnavilor pe perioada internării în spital. Spitalul asigură, în funcție de resursele existente, condiții optime de cazare, igienă și alimentație pentru confortul fizic și psihic al bolnavilor internați. Acestea reprezintă criterii de autorizare și acreditare a spitalelor. Secțiile cu paturi sunt conduse de către un medic șef ajutat de o asistentă medicală șefă.

Cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, internarea pacientelor se face pe baza recomandării de internare, pe formularul cu regim special, din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu, și a actului de identitate.

Internarea pacienteior se poate face și tară bilet de trimitere, la cererea acestora. Pentru internările la cerere, costul serviciilor medicale se suportă de către solicitant, pe baza tarifelor pe zi de spitalizare stabilite de spital. Pacientele neasigurate pot sa se interneze, dar vor plăti spitalizarea.

Serviciile medicale acordate de spital constau din :

consultații;

investigații;

stabilirea diagnosticului;

tratament medical sau/și chirurgical; îngrijire, medicamente sau materiale sanitare, cazare și masă, recomandări la externare;

Asigurații suportă contravaloarea:

serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort (definirea gradului de confort se stabilește prin norme); serviciilor medicale efectuate la cerere;

unor servicii medicale de înaltă performanță stabilite prin norme;

Tarifele serviciilor prevăzute mai sus se stabilesc de spital.

în cazurile de urgentă care nu aparțin specificului unității (accidente, plăgi tăiate, etc.), se vor acorda primele îngrijiri medicale apoi vor fi apoi dirijate la alte servicii de specialitate. Decizia de internare și repartizarea bolnavelor in secții se va face de către medicul de la internări sau de medicul de gardă. Repartizarea pe saloane se face de către medicul șef de secție și de asistenta șefa, în funcție de paturile

* libere,, gravitatea și specificul afecțiunii. Se aprobă internări cu însoțitori, doar în cazuri de invaliditate. Foaia de observație servește ca document primar, se completează în cel mai scurt timp de la internare, iar primele 24 ore de la internare, bolnava este .eonsultataă de medicul șef de secție care va stabili atitudinea terapeutică.

Foi le de observație vor fi completate zilnic astfel încât evoluția afecțiunii să justifice investigațiile paraclinice efectuate și terapia administrată. Este cu desăvârșire interzis să se prescrie medicație sau să se inițieze orice tratament (cu. excepția cazurilor de maximă urgență) fără a se complete anterior în totalitate foaia de observație.

Externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieșire din spital întocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului șef de secție. Biletul de ieșire și certificatul medical pentru incapacitate temporară de muncă se înmânează pacientei, iar foaia de observație se păstrează la arhivă. Medicul curant are obligația ca la externarea pacientei să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu după caz. prin scrisoare medicală, evaluarea stării de sănătate a pacientei la momentul externării și indicațiile de tratament si supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (conform diagnosticului).

La.eliberarea certificatelor de concediu medical se va ține seama de instrucțiunile privind acordarea concediilor medicale și eliberarea certificatelor de concediu medical.

Pacienta poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoștiințată de riscurile și consecințele posibile asupra stării de sănătate. Acestea se consemnează sub semnătura bolnavei și a medicului în foaia de observație.

Pacientele au obligația să respecte următoarele:

să păstreze ordinea, liniștea și curățenia din spital;

să respecte programul de vizite și de masă precum și circuitele funcționale din spital;

să nu deterioreze bunurile spitalului;

să respecte indicațiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;

să nu utilizeze aparate electrice la priză;

să nu părăsească spitalul Iară aprobare;

în cazul în care are drept de învoire, să nu depășească timpul care i-a fost acordat;

să păstreze și să predea în bune condiții echipamentul de spital și lenjeria de pat;

Asistența medicală

Atribuțiile secției:

repartizarea în cel mai scurt timp a bolnavelor în saloane, în condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea infecțiilor interioare.

asigurarea examinării medicale complete și a        investigațiilor minime a bolnavilor în ziua internării

efectuarea în cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului.

declararea cazurilor de boli contagioase și a bolilor profesionale, conform reglementărilor în vigoare.

 • -   asigurarea tratamentului complet, individualizat și diferențiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma și stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee și tehnici medicale și chirurgicale, conform cu protocolalele aprobate, indicarea, folosirea și administrarea alimentației dietetice, medicamentelor, instrumentarului și aparaturii medicale și a mijloacelor specifice de transport.

 • -   asigurarea în permanență a îngrijirii medicale, necesare pe toată durata internării.

 • -   asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, (este interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului).

medicația este acordată integral de spital, în funcție de disponibilul existent la acel moment în farmacie, este scrisă în foile de observație de medicul de salon sau medicul rezident (sub stricta supraveghere a medicului de salon); este scrisă în condica de medicamente de medicul de salon sau de medicul rezident/cadru mediu (sub stricta supraveghere a a medicului de salon);

 • -  pacienta merge la explorări/investigații însoțită de un cadru mediu sau de infirmieră;

personalul auxiliar care manipulează alimentele nu va mai efectua și alte manevre de îngrijiri;

 • -  asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce.

asigurarea alimentației bolnavelor, în concordanță cu diagnosticul și stadiul evolutiv al bolii.

 • -   desfășurarea unei activități care să asigure bolnavilor internați un regim rațional de odihnă și servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor aparținătorilor.

transmiterea concluziilor diagnostice și a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați unităților sanitare ambulatorii și medicului de familie:

urmărirea ridicării continue a calității îngrijirilor medicale;

educația sanitară a bolnavilor și aparținătorilor;

afișarea la loc vizibil a drepturilor și obligațiilor pacientului.

asigurarea instruirii personalului medico- sanitar aflat pentru stadii practice;

Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru prejudicii cauzate pacienților, stabilite de organele competente, în cadru’ spitalului asistența medicală se acordă 24 ore din 24. Programul de lucru este evidențiat pe fiecare sccție/compartiment/serviciu, în cadrul regulamentului intern al spitalului.

Atribuțiile personalului medical secție cu paturi:

A. Personalul medical cu studii superioare ,

A. 1 Medic șef secție - din secțiile cu paturif

Atribuții :

 • a. organizează, planifică și coordonează întreaga activitate în secția pe care o conduce, materializată în *’ indicatorii de performanță ai secției contractați cu managerul spitalului;

 • b. răspunde de elaborarea obiectivelor secției, îndeplinirea sarcinilor de serviciu și realizarea indicatorilor de

performanță stabiliți;

 • c. întocmește înainte de începutul fiecărui an, împreună cu medicii secției, bugetul estimativ de venituri și

cheltuieli al secției, cu detalierea fiecărui capitol, nominal, cantitativ și valoric.

 • d. Propune conducerii spitalului un plan de investiții în aparatură și materiale medicale, precum și reparațiile

curente și capitale care sunt necesare pentru buna desfășurare a activității;

 • e. are obligația de a participa la redactarea datelor tehnice ale caietelor de sarcini privind achizițiile acelor

produse pe care le utilizează și le solicită. Are obligația de a participa la tot procesul de achiziție și recepție conform planificării, asigurând astfel la îndeplinirea condițiilor și resursele necesare desfășurării activității secției și/sau spitalului. în cazul când nu este disponibil pentru una din aceste activități va desemna an alt medic al secției pentru rezolvarea problemei;

 • f. răspunde de încadrarea în bugetul alocat secției de către conducerea spitalului;

 • g. raportează conducerii spitalului până la data de 1 a fiecărei luni indicatorii de performanță realizați de

secție;

 • h. răspunde de corectitudinea tuturor informațiilor și a întregii documentații legate de activitatea secției;

 • i. răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate;

 • j. răspunde de soluționarea sugestiilor, sesizărilor și          reclamațiilor referitoare la activitatea secției;

 • k. organizează activitatea de contravizită și gardă în secție, conform reglementărilor în vigoare;

 • l. organizează la începutul programului, raportul de garda, ocazie cu care se analizează evenimentele din

secție din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare;

 • m. răspunde de informarea promptă a. conducerii asupra abaterilor constatate de la normele stabilite și

propune un plan de soluționare a acestora:

 • n. informează periodic și de câte ori este nevoie conducerea spitalului asupra activității secției;

 • o. controlează permanent ținuta corectă și comportamentul personalului din secție;

 • p. aduce ia cunoștință, verifică și răspunde de respectarea de către întregul personal al secției a

regulamentului de organizare și funcționare al spitalului, a procedurilor de lucru și a protocoalelor stabilite, a regulamentului intern al spitalului și după caz a normelor de conduită stabilite pe secție, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicații asupra personalului din secție, a raporturilor de muncă ale acestora;

 • q. răspunde de ocuparea posturilor din cadrul secției de către persoane competente;

 • r. răspunde de integrarea pe programele de.perfecționare continuă a personalului secției;

 • s. răspunde de respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin angajaților din subordine care rezultă din

Contractul colectiv de muncă. Regulamentul de ordine interioară a spitalului și fișa postului;

 • t. contribuie la elaborarea și revizuirea la nevoie a fișelor de post a personalului din subordine;

 • u. întocmește periodic în baza activității desfășurate a fișelor de evaluare a performanțelor individuale ale

personalului angajat în secție și le comunică conducerii spitalului;

 • v. propuneja nevoie sancțiuni disciplinare conform legislației în vigoare;

 • w. verifică respectarea programului de lucru în cadrul secției pe care o conduce;

 • x. planifică concediile de odihnă conform necesităților secției și angajaților, verifică și răspunde de

efectuarea lor, aprobă zilele libere și concediile legale de odihnă conform planificării;

 • y. concepe și susține modalități de motivare a personalului din subordine. Propune recompense personalului

angajat șl secției pe care o conduce în limita realizărilor BVC ai secției.

 • z. răspunde juridic de programarea și desfășurarea lunară a gărzilor pe secție;

aa. întocmește graficul lunar de activitate, pentru toate locurile de muncă și îl supune aprobării conducerii. Verifică și semnează fișele de ponraj ale secției.

bb.selectează personalul necesar secției pe baza deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă;

cc.organizează, controlează și îndrumă direct activitatea personalului din secția cu paturi și din cabinetele de specialitate de profil din ambulatoriu;

dd.stabilește nevoile de pregătire profesională și integrează în cadrul colectivului noii angajați;

ee.susține programele de perfecționare continuă a personalului secției asigurând condiții pentru dezvoltarea capacității profesionale a personalului secției;

ff.instruiește personalul medical din subordine;

gg.propune măsuri de îmbunătățire a condițiilor de muncă, a prevenirii accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale. Controlează aplicarea și respectarea măsurilor de protecție a muncii în secție;

hh. răspunde de buna utilizare și întreținere a aparaturii, instrumentarului și întregului inventar al secției;

 • ii.răspunde de respectarea confidențialității tuturor datelor și informațiilor privitoare la pacienți, a intimității și demnității acestora;.

jj.controlează, semnează și răspunde de completarea foilor de observație clinică a bolnavilor în primele 24 ore de la internare și de înscrierea zilnică a evoluției și a tratamentului aplicat;

kk. controlează eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secție;

ll.controlează modul de întocmire și păstrare în secție, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observație, fișa de anestezie, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de trimitere etc.) a pacienților internați;

mm.controlează modul de păstrare, stocare, organizare și îndosariere, conform normelor legale, a tuturor documentelor de spitalizare ale pacienților, până în momentul predării lor către arhiva Spitalului.

nn.are obligația de a cunoaște și coordona la nivelul secției implementarea corectă și înscrierea completă și la timpan FOCG a diagnosticelor și procedurilor DRG, colectarea datelor la nivel de pacient conform Instiucțiunilor Centrului de Colectare, Statistică Sanitară și Documentare Medicală,

oo. asigură și răspunde de păstrarea, prescrierea și         evidența substanțelor stupefiante în secție;

pp. organizează și răspunde de acordarea asistenței de urgență la primire în secție și pe timpul spitalizării;

qq. coordonează și se consultă cu medicii curanți ai secției privind internările, conduita terapeutică, prescrierea investigațiilor paraclinice, a indicațiilor operatorii și programului operator pentru pacienții internați, evitând polipragmazia și respectând indicațiile Comisiei medicamentului din spital;

rr. coordonează și răspunde de aplicarea dispozițiilor leg?i!e privind internarea bolnavilor în secția cu paturi sau în regim de spitalizare de zi (condiția internării, proceduri, liste de așteptare, etc)

ss.examinează pacienții din secție, periodic șî ori de câte ori este nevoie și avizează externarea;

tt.orgamzează activitatea de educație sanitară, controlează și răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei și primirea vizitelor de către bolnavi;

uu. organizează și răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapia cu agenți fizici, ergoterapie, etc.) a pacienților internați, acolo unde este cazul și împreună cu medicii curanți;

vv.organizează consulturile medicale de specialitate și după caz a altor activități (evaluări specializate) și colaborează cu medicii șefi ai altor secții și laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului și aplicării tratamentului corespunzător la pacienții internați în secție;

ww.coordonează și controlează modul în care pacienții internați sunt informați asupra serviciilor medicale;

xx.introduce în practică cele, mai eficiente metode de diagnostic și tratament și se preocupă de implementarea protocoalelor și giiiduriloț de practică medicală;

yy. organizează și controlează modul de aplicarea a măsurilor de igienă și antiepidemice în vederea prevenirii, infecțiilor nosocomiale; se va preocupa de raportarea corectă a infecțiilor nosocomiale, participând trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului;

zz.controlează «calitatea alimentelor pe secție;

aaa.răspunde de pregătirea preoperalorie și tratamentul post-operator în cazul medicilor șefi ai secțiilor chirurgicale;

bbb.răspunde de asigurarea îngrijirilor medicale și calitatea actului medical în cadrul secției pe care conduce; în conformitate cu standardele în vigoare;

ccc.arc obligația de a analiza periodic decesele survenite în secție și de a prezenta un rapor Comisiei de anafiză a decesului;

ddd.organizează și participă, ia confruntarea anatomo-clinicâ a cazurilor deosebite;

eee.asigură întreținerea aparaturii, instrumentarului și întregului inventar al secției și sesizează orice problemă tehnică departamentului respectiv;

fff.coordonează, controlează raportează și răspunde de.evidența distinctă a pacienților internați în urma unor accidente de muncă apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sănătății de alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa.de Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau de persoanele vinovate;

ggg.îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului în limita mandatului propriu;

Responsabilități și competențe manageriale.
 • - stabilește obiectivele, secției în corelație cu obiectivele și scopurile manageriale ale conducerii Spitalului;

 • - Organizează și răspunde de întreaga activitate desfășurată în secție;

 • - fundamentează bugetul de veni uri și cheltuieli a secției;

 • - propune conducerii necesarul de posturi în secție pe baza normativelor și a BVC al secției

 • - organizează și asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secției;

 • - face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităților secției;

 • - propune și justifică modificarea bugetului alocat secției în funcție de nevoile acesteia

 • - gestionează eficient bugetul stabilit de cane conducerea Spitalului;

Responsabilități privind sistemul cie management al calității:

-să cunoască și să respecte documentele sistemului de management de calitate aplicabile în activitatea depusă,

- să participe activ la realizarea obiectivelor generale de calitate stabilite de managementul de calitate și a obiectivelor specifice locului de muncă.

Atribuiii medic de garda dir» secțiile/coaipartimentete cu paturi:

 • 1) răspunde de buna funcționare a secțiilor și de aplicarea dispozițiilor prevăzute de regulamentul de ordine interioară, precum și a sarcinilor date de managerul spitalului, pe care îl reprezintă în orele în care acesta nu este prezent în spital;

 • 2) controlează, la intrarea în gardă, prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, existența mijloacelor necesare asigurării asistenței medicale curente și de urgență, precum și predarea serviciului de către cadrele medii și auxiliare care lucrează în ture;

 • 3) supraveghează tratamentele executate de cadrele medii și auxiliare, iar la nevoie le efectuează personal;

 • 4) supraveghează cazurile grave existente în secție sat? internate în timpul gărzii, menționate în registrul special al medicului de gardă;

 • 5) înscrie în registrul de consultații orice bolnav prezentat la camera de gardă, completează toate rubricile, semnează și parafează în registru pentru fiecare bolnav;

 • 6) internează oolnavii prezentați cu bilet de trimitere precum și cazurile de urgență care se adresează spitalului; răspunde de justa indicație a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l la nevoie de la domiciliu ;

 • 7) întocmește foaia de observație a cazurilor internate de urgență și consemnează în aceasta evoluția bolnavilor internați și medicația de urgență pe care a administrat-o;

 • 8) acordă asistență medicală de urgență bolnavilor care nu necesiiă internare;

 • 9) asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot ti rezolvați în cadrul spitalului, după acordarea primului ajutor;

!0) anunță cazurile cu implicații medico-legale, coordonatorului echipei de gardă, medicului șef de secție sau 'managerului spitaluiui; după caz, anunță și alte organe în cazul in care prevederile legale impun aceasta;

11; confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observații și dâ dispoziții de transportare a cadavrului la morgă, după două ore de la deces;

 • 12) la terminarea gărzii va informa următorul șefele gardă asupra cazurilor existente ;

 • 13) orice medic care efectuează gărzi, chiar dacă nu este angajat al spitalului, va prezenta cazul medicului șef de gardă și împreună cu acesta va decide atitudinea terapeutică ;

 • 14) anunță prin toate mijloacele posibile managerul spiralului și autoritățile competente, în caz de incendiu sau alte calamități ivite în timpul gărzii și ia măsuri -mediale de intervenție și prim ajutor cu mijloacele disponibile;

151 urmărește disciplina și comportamentul vizitatorilor îr. orele de vizită, precum și prezența ocazională a altor persoane stiăiue în spital și ia măsurile necesare ;

 • 10) întocmește, ia terminarea serviciului, raportul de gardă. în condica desmnată în acest scop, consemnând activitatea din secție și pe timpui gărzii, măsurile iuate, diferențele constatate și orice observații necesare: prezintă raportul de gardă.

 • 17) răspunde la chemările care necesită prezența sa in cadru! spitalului și cheamă la nevoie alți medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazurilor.

 • 18) Efectuează controlul calitaiii hranei ( organoleptic, cantitativ, calitativ)

Atribuțiile medicilor echipei de gardă:

,>       î?>. situația când există mai mulți medic i ck: g;.-rdă, unul dintre aceștia îndeplinește sarcina de coordonare a întregii

activități și reprezintă pe managerul spitalului.

 • >      Răspunde, de asemenea, de respectarea normelor de igienă și aplicarea măsurilor antiepidemice de prevenire și control a infecțiilor nosocomiale în saloanele repartizate. In acest scop:

 • >      Investighează clinic și indică recoltarea probelor necesare examenelor de laborator la prima suspiciune de boală cu etiologic infecțioasă: stabilește diagnosticul de infecție, îl consemnează în.foaia de observație și informează pe medicul șef de secție și serviciul de Supraveghere, Prevenire și Combatere a Infecțiilor Nosocomiale. Asigura recoltarea probelor pentru diagnosticul etiologic, instituie tratamentul cu antibiotice în funcție de evoluția clinica și rezultatele antibiogramei. Efectuează izolarea paciențiior infecțioși de la prima suspiciune și supravegherea medicală a contacților și aplică primele măsuri pentru împiedicarea transmiterii infecției.

Supraveghează starea de sănătate, igiena personală a paciențiior și însoțitorilor și comportamentul lor igienic în timpul spitalizării.

>■ Supraveghează permanent starea de curățenie a încăperilor, ventilația (aerisirea), încălzirea, respectarea măsurilor de izolare; ia măsuri de remediere si informează pe șeful de secție pentru cele care-1 depășesc.

>• Supraveghează, instruiește și controlează personalul din subordine in ceea ce privește comportamentul igienic și respectarea normelor de igienă și tehnică aseptica, păstrarea instrumentelor și materialelor sterile. Controlează permanent starea de igienă și efectuarea corectă a dezintecției curente m saloanele de care răspunde și spațiile aferente.

 • >      Semnalează imediat medicului șef de secție deficiențele pe care le constată în starea materialelor primite de ia serviciile centralizate (sterilizare centrală, farmacie, bucătărie, spălătorie) și ia măsuri ca materialele necorespunzâtoare să nu fie folosite.

 • >      Urmărește zilnic starea de sănătate a personalului în subordine (triaj epidemiologie). Pe această bază și pe baza autodeclarării bolilor cu caracter infecțios propune șefului de secție îndepărtarea sau schimbarea temporară a locului de muncă a persoanelor bolnave sau sănătoase potrivit reglementărilor existente.

 • >      Controlează aspectul soluțiilor perfuzabile primite pentru administrarea și utilizarea lor numai în cadrul termenului de valabilitate înscris.

 • >      Respectă normele de protecția muncii, normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor, precum și Regulamentul intern al spitalului.

Îndeplinește orice alte sarcini de profil, la solicitarea conducerii unității

 • (2) Secția ATI - funcționează conform conf. Ord. 1500 / 2009 si asigură:

 • a)  condițiile necesare pentru desfășurarea actului chirurgical. îngrijirea peri operatorie și terapia durerii, alte proceduri diagnostice și/sau terapeutice, prin mijloace farmacologice și tehnice specifice;

 • b) suportul indispensabil pacientului critic pentru c\ aluarea și tratamentul disfuncțiilor și/sau leziunilor acute de organ care amenință viața.

Terapia intensivă cuprinde: diagnosticul, prevenirea și tratamentul tuturor insuficiențelor acute ale funcțiilor vitale. Măsurile specifice de tratament se adresează pacienților cărora le este amenințată imediat viața. 'Activitatea de anestezie și terapie intensivă este desfășurată de o echipă medicală complexă, formată din: medici, asistente, personal auxiliar sanitar și alte categorii de personal pregătit și autorizat, conform reglementărilor în vigoare.

Secția de ATi are două componente:

 • 1 - Posturi de lucra de anestezie

 • 2  Componentă cu paturi, situată într-un.amplasament definit și destinat exclusiv acestei activități, formată

din.:                                              -

 • a) - paturi de terapie intensivă; .         :

 • b) - paturi de terapie intermediară/'îngrijire postoperatorie;

 • c)  paturi de supraveghere postanestezică, destinate pacienților care necesită supraveghere de scurtă durată (ore);

Postul de lucru de anestezie este locul unde pacientul beneficiază de anestezie generală, locoregională sau sedare efectuată sub responsabilitatea unui medic în specialitatea ATI;

Postul de lucru de anestezic se organizează astfel:

 • -   în blocul operator: în sala de operație și sala de preanestezie, fiind destinat asigurării anesteziei și terapiei intensive necesare desfășuiării intervențiilor chirurgicale

 • -   în afara sălii de operație, fiind destinat asigurării condițiilor desfășurării unor manevre diagnostice și/sau tarapeutice nonchirurgicale ce necesită anestezie.

A. Intemarea/Admisia în secția/compartimentu! ATi se efectuează după cum urmează:

 • 1. internarea/admisia pacienților în secțiile/compartimenlele ATI se face la propunerea medicilor din secția ATI sau la propunerea medicilor din alte secții, eu acordul medicului șef de secție ATI ori, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia sau al medicului de gardă din secția ATI;

  U-> tQ


decizia de intemare/admisie în FI se bazează pe criteriile de prioritate, diagnostic și pe parametrii obiectivi; decizia de internare/admisie în TIIP se bazează pe criterii clinice și paraclinice;

criteriile de mutare a pacientului în inter1.orul secției ATI din TI în TIIP sunt similare cu criteriile de intemare/admisie în TIIP: când acestea sunt îndeplinite, pacientul va fi transferat la acel nivel la propunerea medicului curant ATI, cu acordul medicului șef de secție Al I sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori al medicului de gardă din secția ATJ;

 • 5.  intemarea/admisia pacienților internați, pe pal urile destinate pentru terapia acută monospecialitate din secțiile de profilul respectiv, îii secțnle/cotnpartimente.le ATI, se face atunci când pacientul necesită mai mult decât terapia specializată a suferinței acute a unui organ și se impune: fie monitorizarea invazivă cu scop terapeutic complex, fie protezarea unei funcții vitale (suport ventilator avansat), fie suferința a devenit pluriorganică și pune în pericol imediat viața pacientului. Transferul se face, după caz, cu acordul medicului de salon ATI, al medicului șef de secție ATI/înlocuitorului de drept sau al medicului de gardă ATI;

 • 6.  pacienții cu disfuncții vitale sunt internați/admiși cât mai rapid posibil în terapie intensivă. în aceste condiții pacientul poate fi internat direct în terapie intensivă sau transferat din orice secție a spitalului la solicitarea medicului curant sau a șefului secției respective;

 • 7.  în situațiile de intemare/admisie, dacă există conflict de opinii, decizia va fi luată de directorul medical al unității sau, în absența acestuia, de către înlocuitorul de drept al acestuia și este necesară informarea comisiei de etică a spitalului;

 • 8.  nu pot fi internați în secția/compartimentu) ATI pacienții care declară în scris că nu doresc aceasta;

 • 9. nu pot fi utilizate pentru decizia de intemare/admisie în TI scorurile de severitate (de exemplu: APACHE sau SAPS) care estimează mortalitatea intraspitalicească a unor grupuri de pacienți;

 • 10. secțiile/compaiiimentele ATI trebuie să. dispună de mijloace adecvate pentru transportul intraspitalicesc al pacienților critici în condiții de maximă.securitate: (brancard special dotat cu butelie de oxigen, ventilator de transport, monitor de transport, suport pentru perfuzii/seringi automate și pompe de perfuzie).

'B. Transferui/Extemarea din secția ATI se. efectuează după cum urmează: Transferul/externarea din secția ATI a pacientei care nu mai necesită terapie de specialitate ATI în orice altă secție se face la propunerea medicului AȚI curant, cu acordul șefului de secție ATI sau, după caz, al înlocuitorului de drept al.acestuia ori al medicului de gardă din secția ATI, după anunțarea prealabilă a medicului curant din secția din care provine pacientul, cu acordul șefului secției respective sau, după caz, al înlocuitorului de drept al acestuia ori a1 medicului de gardă din secția respectivă;

Procedura de transfer la aîte spitale al pacientului critic
 • 1. Scopufprincipal al transferului este asigurarea asistentei medicale optime pentru pacient. înainte de

efectuarea transferului, medicii au obligația să evalueze pacientul și să-i asigure tratamentul necesar stabilizării în vederea transferului. Examinările,și manevrele efectuate vor fi consemnate în fișa pacientului. O copie a acestei fișe însoțește pacientul la unitatea unde acesta este transferat. Medicul are obligația să informeze pacienta sau aparținătorii asupra riscurilor și a posibilelor beneficii ale transferului, și consemnează această informare. Acceptul pacientului sau al aparținătorilor se obține înaintea transferului, în cazul în care acceptul nu poate fi obținut, acest lucru este trecut în fișa pacientului.

Acceptul pentru transfer se obține de la spitalul care primește pacientul, înaintea transferului, cu excepția cazurilor îi- care pacientul necesită un .transfer de urgență fiind instabil hemodinamic sau în pericol vital iminent. Documentația de însoțire cuprinde starea pacientului, investigațiile efectuate, rezultatele, medicația administrată, etc.

 • 2.  Persoana responsabilă de evaluarea pacientului și organizarea transferului:

 • - medical curant sau

 • - șeful de secție sau

 • - medicul de gardă

în situațiile de transfer, dacă există conflict de opinii, decizia.va fi luată de directorul medical al unității sau, în absența acestuia, de către înlocuitorul de drept al acestuia și este necesară informarea comisiei de etică a spitalului.

 • 3. Responsabilitățile medicului care cere transferul:

 • a. identifică pacientul cu indicație pentru transfer

 • b. inițiază procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare

 • c. asigură stabilizarea maximă posibilă a pacientului

 • d. determină modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectuează transferul

 • e. evită întârzierile nejustificate din punct de vedere medical, asigură păstrarea unui nivel adecvat și constant de îngrijire pe durata transferului, până la preluarea pacientului de către medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competențelor echipajului și a nivelului de dotare necesar pentru realizarea în cele mai bune condiții a transferului

 • f. transferă documentația și rezultatele investigațiilor către unitatea primitoare

 • 4. Asigurarea îngrijirilor pe durata transferului

- medicul care solicită transferul are obligația să se asigure că:

 • a.  transferul se efectuează de personal calificat care deține echipamente și medicamente necesare pentru a face față eventualelor complicații

 • b.  există medicamente suficiente pe timpul transferului. Acestea se asigură de unitatea care solicită transferul, pentru toată durata acestuia

 • c.   în lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transferă pacientul asigură personal de însoțire

 • d.  medicul care solicită transferul are obligația de a menționa competențele echipajului care să asigure transferul și dotarea necesară în acest scop.

 • 5.  Informații minime ce trebuie să însoțească pacientul:

 • a.  numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon

 • b.   istoricul afecțiunii

 • c.  în caz de traumatism, mecanismul de producere, data și ora accidentului

’d. afecțiuni/leziuni identificate            :

 • e.  antecedente medicale

 • f.  medicația administrată și medicația curentă

 • g.  medicul curant al pacientului și date de contact

b. semn? vitale la sosire în spital

 • i.  măsuri terapeutice efectuate și rezultate obținute

j.  rezultatele iestelor diagnostice și ale analizelor de laborator

k.  soluții intravenoase administrate

 • l.  semnele vitale măsurate și documentate periodic în spitalul care cere transferul

rn. numele și datele de contact ale medicului care a cerut transferul

n.  numele și datele de contact ale medicului care a acceptat transferul

o.  numele și datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul

 • 6.1. Criterii de transferai pacientului netraumatizat:

Criterii generale:

 • a. pacientul se afla în stare critică și necesită investigații, și îngrijiri de specialitate intr-o altă unitate

 • b. spitalul în care se află pacientul nu poate asigura tratamentul optim acestuia

Criterii specifice:

 • a) pacient cu starea de conștienta alterata, necesitând investigații

 • b) hemoragie cerebral

 • c) pacient instabil ce necesită investigații avansate ce nu pot fi efectuate în spital

 • d) . intoxicații severe

 • 6.2. Criterii de transfer al pacientului traumatizat

 • 1. Traumatism craniocerebral

 • 2. Leziuni majore ale coloanei verzebrale

 • 3. Paciente care necesită-ventilație prelungită și îngrijiri speciale

 • 4. Fracturi ale bazinului

 • 5. Fracturi deschise grave             ,

 • 6. Politraumatism

 • 7. Arsuri majore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice grave

C. Pentru eficientizarea calității îngrijirii medicale și optimizarea cheltuielii resurselor, secția ATI are obligația să își evalueze de cel puțin două ori pe an performanțele și să prezinte datele respective consiliului medical,

și Ministerul ui Sănătății Direcția generală          sănătate publică, asistență medicală și programe.

Evaluarea se face pe baza criteriilor specifice, prevăzute în anexa nr. 6. Ord. 1500 / 2009.

 • (3) Secțiile de neonatologie au particularități proprii, se organizează și funcționează conform prevederilor legale în vigoare.

 • (4) Camera de gardă - atribuții:

 • -   asigură asistența medicală de urgență pentru urgențe majore;

primește, și stabilește tratamentul inițial al tuturor urgențelor cu prioritate urgențele majore;

 • -   examinarea imediată și completă, triajul, evaluarea, și tratamentul de urgență al pacientilor care se prezintă spontan sau care sunt aduși de ambulanță;

primul ajutor calificat și asistența medicală de urgența se acordă fără nicio discriminare se asigură consult de specialitate de către medicii de gardă și se stabilește secția unde urmează internarea pacienților, numai pe baza criteriilor medicale.

asigurarea baremului de urgență potrivit reglementărilor în vigoare ;

îmbăierea pacientelor, dezinfecția și deparazitarea pacientelor și efectelor; asigurarea transportului bolnavilor în secție ;

 • -   înregistrarea, stocarea, prelucrarea si raportarea adecvată a informației medicale.

 • (5) LaboratoruI medical

în acest compartiment se centralizează activitățile de laborator necesare examinării produselor biologice umane .pentru o mai corectă apreciere a stării de. sănătate sau a stadiului de îmbolnăvire a pacienților. Laboratorul asigură efectuarea analizelor, investigațiilor și recoltarea de produse patologice și deservește atât paeienții internați în spital, cât și pe cei ambulatorii.

I ahoratorui de analize medicale esie organizai conform normelor elaborate de Ministerul Sănătății Publice, și este în subordinea Directorului Medical. .

Laboratorul medical este organizat ca activitate unică (centrală) pe spital.

în vederea organizării în cck mai bune condiții a activității de recoltare ambalare, transport, transmiterea rezultatelor, interpretare in comun a cazurilor deosebite, laboratorul medical colaborează permanent cu secțiile cu paturi.

Laboratorul funcționează pe baza unui program dc iucru afișat si adus la cunoștință sețtiilor cu paturi. Cazurile de urgență se exceptează de la program.

în spital, transportul produselor biologice la laborator se asigură în condiții corespunzătoare, de cadrele medii și auxiliare din secțiile cu paturi. Rezultatele examenelor se distribuie de către asistenta de laborator asistentei șefe din secția cu paturi, în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi după efectuarea examenului și obținerea rezultatului.                         .    .

Executarea investigațiilor medicale-se face.pe baza recomandării medicului.

Laboratorul ține evidența serviciilor medicale oferite, astfel încât să fie identificabil atât pacientul cât și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum și data și ora când acesta a fost furnizat. Personalul încadrat în laboratoruî.medical are obligația păstrării confidențialității asupra tuturor infromațiilor decurse din serviciile medicale-acordate pacienților.

Laboratorul nu vor utiliza materiale și instrumente a căror condiții de sterilizare nu este sigură.

Personalul care lucrează în cadrul laboratorului poartă în permență echipament specific și ecuson pe care se află inscripționat numele și calificarea angajatului respectiv.

întregul laborator de analize medicale este amenajat în circuit închis, nefiind permis accesul altor utilizatori decât personalul propriu.

Medicul șe f al laboratorului stabilește necesarul de produse în vederea unei funcționări normale a laboratorului realizând partea corespunzătoare a pianului anual de achiziții al spitalului;

Colectarea, depozitarea evacuarea și neutralizarea deșeurilor rezultate în urma desfășurării activității medicale se fac în conformitate cu prevederile iegale în vigoare.

Personalul medical care lucrează in laborator trebuie să aibă asigurare de răspundere civilă (malpraxix) în vigoare.

Atribuții:

asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice, în măsura în care serviciul de aprovizionare procură aceste recipiente;

 • -   recepționarea produselor sosite pentru examen de laborator și înscrierea lor corecta;

efectuarea analizelor medicale de: hematologie, biochimie, serologie, microbiologic, parazitologie. micoiogie necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluție a bolii și examenelor profilactice în măsura în care serviciul de aprovizionare procură reactivii și materialele necesare efectuării acestor analize medicale, în concordanță cu patologia specifică a spitalului precum și cu normele în vigoare.

redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate.

 • -   ținerea unei evidențe de gestiune cantitativ - valorică corectă și la zi a reactivilor;

caiibrarea și spălarea aparatelor de laborator conform specificațiilor tehnice și consemnarea acestor operațiuni pentru conformitate și regularitate, în documentele obligatorii de control în termen conform legii.

(6) Laborator de radiologie

Modul de utilizare a radiației Roentgen pentru diagnosticul medical, condițiile ce trebuie să le îndeplinească aparatura, precum și modul de alcătuire, dimensionare și ecranare la radiații a încăperilor, sunt strict condiționate de normele de securitate nucleară - regimul de lucru cu surse de radiații nucleare. Laboratorul de radiologie obligatoriu are avize speciale, de amplasare și funcționare, din partea autorităților responsabile cu controlul activităților ce folosesc radiații nucleare.

Laboratorul dc radiologie are în principal următoarele atribuții: efectuarea examenelor radiologice

stocarea în arhiva proprie a imaginilor

redactarea corectă și distribuirea la timp a rezultatelor;

colaborarea cu medicii .clinicieni in scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este nevoie; organizarea și utilizarea corespunzătoare, a.filmotecii;

aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor și personalului din laborator;

 • (7) Serviciul dc anatomie patologică este organizat ca secție, subordonat administrativ direct conducerii spitalului. Cuprinde:

 • a)  compa'rtiipentu! de hisiopalologie;

 • b) compartimentul dc citologie;

 • c) compartimentul de prosectura: ■

Serviciul de Anatomie Patologică efectuează examinări macroscopice și microscopice ale unor produse biologice recoltate de la paciente în viață (piese operatorii, material biopsie, lichide biologice) precum și examene anatomopatologice ale pacientelor decedate (autopsie, analize de organe, țesuturi și produse biologice).

Atribuții:
 • -   executarea de necropsii la toate cazurile decedate în spital în vederea stabilirii și confirmării diagnosticului și precizării cauzei medicale a morții; la cererea scrisă a aparținătorilor decedatului, managerul spitalului poate aproba scutirea de necropsie cu avizui medicului șef de secție și al medicului anatomo-patolog. efectuarea de îmbălsămări;

 • -   cercetarea histopatologică a materialului provenit de ia piesele operatorii, a produselor de la biopsii și biopunctii, citologie. exfoIiativă;

 • -   eliberarea certificatelor constatator de deces completat și semnat de medicul curant și de medicul anatomopatolog sau medicul care a efectuat necropsia.

eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;

 • -  colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul.spitalului, in vederea efectuării unor cercetări complementare speciale (bacteriologice, biochimice, experimentale)

colaborează cu laboratorul de medicină legală în cazurile prevăzute de lege.

Fragmentele tisulare incluse in blocuri de parafină, lamele histopatologice preparate din acestea, precum și frotiurile citologice se păstrează în hiștoteca serviciului de anatomie patologică timp de cel puțin 10 ani pentru lame și de cel puțin 30 de ani pentru blocurile de parafină;

Medicul anatomopatolog este obligat ca, la cererea pacientului/aparținătorilor acestuia sau a reprezentantului legal, a medicului curant sau a medicului anatomopatolog din alt spital, să elibereze blocurile de parafină și/sau lamele histopatologice în vederea unui consult, cu condiția asumării responsabilități’ retumării lor de către persoana care le solicită în scris și cu menționarea datelor de identitate ale acesteia.

 • (8) Farmacia spitalului este cu circuit închis și asigură medicamente de uz uman a bolnavilor internați. Atribuții:

 • -  asigură recepția calitativă și cantitativă a medicamentelor și a altor produse de uz uman, depozitarea conform normelor în vigoare ținându-se seama de natura și proprietățile lor fizico-chimice și conservarea acestora. Medicamentele și celelalte produse farmaceutice se aranjează în ordine alfabetică, grupate pe forme farmaceutice și în raport cu calea de administrare (separat pentru uz intern și separat pentru uz extern). Inscripțiile aplicate pe recipientele conținând medicamente vor fi cele prevăzute de instrucțiunile în vigoare.

 • -  organizează și efectuează controlul calității medicamentului și ia măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor informând imediat conducerea spitalului

eliberarea medicamentelor și a ailor produse de uz uman conform condicilor de prescrieri, asigură prepararea și eliberarea preparatelor magistrale și oficinale.

acordarea serviciilor farmaceutice în mod nediscriminatoriu tuturor intemaților; aprovizionarea în permanentă cu produse farmaceutice, in cantitățile necesare ținând seama de profilul unității și specifici i morbidității pacienților.

necesitatea constituirii unui stoc de rezervă care să asigure o desfășurare continuă și în bune condiții a activității acesteia.

asigurarea de medicamente care nu există. în stocul farmaciei în momentul solicitării, în intervalul de timp legiferat. .

asigură informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamente;

obligativitatea păstrării confidențialității asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile farmaceutice acordate

cunoașterea și respectarea legislației, privind achizițiile publice pentru farmacie

 • -  stabilirea unui plan de pregătire profesională continuă pentru farmaciști și asistenții de farmacie.

Eliberarea si livrarea in regim de urgenta a medicamentelor.

Fiecare secție are obligația de a asigura,, la aparatul dc urgenta, medicamentele considerate strict necesare pentru potențialele cazuri de urgenta, conform unui barem minimal stabilit.

La indicația medicului, in situații de urgenta, asistenta de salon folosește medicamentele prescrise, de la aparatul de urgenta, in situația in care nu sunt suficiente, asistenta de salon se va prezenta la farmacia spitalului pentru a ridica aceste medicamente pe baza condicii de prescriere a medicamentelor, semnata si parafata de medicul care a tăcut recomandarea .

Condicile de prescripții medicale in regim de urgenta se vor elibera prioritar, respectandu-se aceleași protocol ca la eliberarea medicamentelor pentru condicile de prescripții ale secției.

(9) Blocul de nașteri

în blocul de nașteri sc efectuează centralizat activitatea de asistență medicală calificată a parturientelor pe parcursul nașterii.,

Blocul de nașteri este constituit din următoarele componente (spații funcționale):

 • a) unități pentru naștere (spații pentru travaliu, expulzie si resuscitarea nou-născutului);

 • b) salon pentru lăuzia imediată

 • c) sală de operație cezariene, care se află la nivelul blocului operator

 • d) spălător medici

 • e) spații de lucru pentru personal (medic;,asistente) boxe pentru depozitarea instrumentarului și materialelor sterile;

 • d) spații gospodărești (oficiu alimentar, boxe pentru depozitarea lenjeriei și efectelor, spațiu de colectare-evacuare a rufelor murdare și deșeurilor);

 • g)  filtru de acces pentru personal

 • h) dotări sanitare aferente.

 • i)  punct sterilizare

Blocul de nașteri are un circuit închis, controlat prin filtru de acces.

Blocul de nașteri este compartimentat în sector aseptic și separat unul septic.

Primirea gravidelor în blocul de naștere se face prin serviciul de primire sau prin transfer din secțiile spitalului, cu asigurarea măsurilor de prevenire și combatere a infecțiilor nosocomiale.

Din blocul de naștere repartizarea lăuzelor aseptice se face în funcție de greutatea și starea nou nascuților. Lăuzele septice sunt repartizate la compartimentul cu același nume din cadrul secției OG V.

După nașterea prin operație cezariană lăuzele sunt transferate la secția Terapie Intensivă Cezariene pentru supraveghere și tratament în primele 24 -72 ore post operator, după care sunt repartizate în secția lăuze, în fucție de starea și greutatea nou născuților.

in blocul de naștere accesul parturientelor se face separat de cel al personalului, iar repartizarea în sălile de * travaliu se face după triajul epidemiologie.

Accesul personalului în blocul de naștere se efectuează prin filtrul existent la intrare unde personalul își schimba ținuta de spital cu. echipamentul specific blocului de naștere.

In blocul de naștere se realizează:
 • 1) repartizarea gravidelor în sălile de travaliu și de operație in condițiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea și combaterea.infecțiilor nosocomiale ;

 • 2) efectuarea in cel mai scurt timp a in vestigațiilor necesare confirmării si completării diagnosticului;

 • 3) urmărirea travaliului prin monitorizare materno-Țetală adaptată fiecărui caz, iar în cazul unor abateri de la evoluția fiziologica a travaliului, se anunță imediat medicul curant sau medicul de gardă;

 • 4) asistența nașterilor;

 • 5) evaluarea stării de sănătațe a nou născutului cu scorul Apgar.

 • 6) supravegherea în lâuzia imediată;

 • 7) asigurarea tratamentului medical complet individualizat și diferențiat în fucție de starea gravidei și stadiul evolutiv al travaliului; •

 • 8) asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat și administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul parturientei:

asigurarea materialelor sanitare sterile, soluțiilor, instrumentarului steril, aparaturii necesare pentru desfășurarea în condiții optime a actului, medical;

 • 10) personal calificat de sine-stațator;

 • 11) psihoprofi lax ia durerilor de naștere;

 • 12) efectuarea dezinfecției ciclice terminale săptămânal după un plan stabilit și după fiecare caz septic.

 • (10) Blocul operator - reprezintă o structură de sine stătătoare fiind nominalizată în structura spitalului. Blocurile Operatorii (pentru intervenții ginecologice și obstetricale) sunt coordonate de medici șefi de secție;

Medicul coordonator răspunde de accesul personalului, care trebuie să poarte echipament adecvat;

Pentru toate intervențiile chirurgicale efectuate în blocurile operatorii se va înscrie în registrul de intervenții chirurgicale ora de începere a intervențieie, ora de finalizare a intervenției și protocolul operator.

(a) Blocul operator grupează 6 săli de operații necesare specialității de obstetrică ginecologie și anexele aferente:

- spâlător-filtru pentru chirurgi;

spălător pentru instrumente, prevăzut cu ghișeu pentru transferul instrumentelor murdare;

4G

- spațiu de pregătire a materialelor;

cameră pentru medici;

cameră de lucru pentru asistenți medicali;

b) spații gospodărești:

boxă pentru depozitarea materialelor sterile ș; farmaceutice;

depozit de aparate;

spațiu de depozitare a tărgiior și cărucioarelor;

boxă pentru curățenie și colectare - evacuarea obiectelor murdare (rufe, deșeuri);

Dispunerea spațiilor și organizarea circuitelor în interiorul blocului operator se vor face pe principiul zonării după cerințele de asepsie, trecerea făcându-se gradat dinspre spațiile "neutre" (condiții igienico-sanitare obișnuite pentru sectorul sanitar), prin cele "curate" (cu condiționări igienice speciale), la cele aseptice. Zona aseptică cuprinde sala de operație și spațiul de spălare și echipare sterilă a echipei operatorii.

Ușile sălilor de operații vor avea lățimea de minimum 1,20 m.

Blocul operator are:

 • a)  legătură directă cu serviciul de anestezie - terapie intensivă și sterilizare;

 • b) asigurate legături ușoare eu: blocul de nașteri (nu are sală proprie de operații cezariene), serviciul de roentgendiagnostic, serviciul de urgență, laboratorul de anatomie patologică și secțiile de spitalizare.

10) Statistica si registratura medicală - se subordonează managerului.

Atribuții:

întocmește situațiile statistice ale spitalului (lunar, trimestrial, semestrial, anual);

Generarea sub formă electronică a setului de date la nivel de pacient și transmiterea către instituțiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare; •. „ ■

Organizare? codificării în sistemul DRG și documentării foii de observație clinică generală

(FOCG).în conformitate cu prevederile legale;

Centralizarea, asigurarea, cot ceti iudinii datelor colectate și transmiterea lunară a datelor din sistemul DRG; Păstrarea confidențialității datelor colectate și transmise;

Preia și prelucrează datele, la nivel de pacient, de la SNȘPMPDSB;

Asigură raportarea și validarea ulterioară a cazurilor prin sistem DRG, în colaborare cu comisia de validare condusă de Directorul Medical;               , .

 • -  Evidența la zi a registrului de internare - ieșire pe spital;

gestionarea si arhi varea tuturor datelor colectate pe spital (“mișcarea zilnică a bolnavilor*4);

Urmărește în dinamică, corelarea diferiților indicatori de activitate, comparativ cu alte unități, și informează conducerea unități i în caz de abateri.

Raportează lunar Comitetului Director situația indicatorilor realizați;

* Asigură realizarea și pregătirea la timp a oricăror statistici cerute de managerul unității;

 • -   Pune la dispoziția secțiilor datelor statistice și documentația medical necesară pentru activitatea curentă și de cercetare

(12) Compartimentul de prevenire și contrei al infecțiilor nosocomiale (C.P.C.I.N) Este compartimentul de lucru care organizează, coordonează, controlează și participă efectiv la creerea unei stări igenico-sanitare corespunzătoare în spital, la respectarea regulilor de comportament igenico-sanitar al întregului personal și pentru aparținători și vizitatori, pentru prevenirea și combaterea infecțiilor interioare de spital.

Este subordonat din punct de vedere administrativ managerului unitarii, iar îndrumarea metodologică este realizata prin compartimentul de specialitate dm cadrul Direcției de Sănătate Publică.

Componență:

Atribuții:

 • -  supravegherea epidemiologică și controlul infecțiilor nosocomiale, acestea fiind obligații profesionale și de serviciu pentru toate categoriile de personaj medico-samtar și auxiliar

sanitar din spital

dcpistarea/identificarea, analiza și interpretarea, nosocomiale;


înregistrarea și declararea/raportarea infecțiilor


 • -   efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infecții nosocomiale, stabilind factorii cauzali și programele specifice de măsuri și control, urmărind respectarea acestora;

 • -   organizează depistarea, raportarea, evidența, izolarea, tratarea și aplicarea măsurilor de control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital;

 • -   verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, de igienă a produselor alimentare, a normelor de sterilizare și menținerea materialelor sanitare și a soluțiilor injectabile,

precum și respectarea precauțiunilor universale. Organizează măsurile de remediere a deficiențelor constatate:

este responsabil pentru organizarea și realizarea programelor instructiv-educative privind prevenirea infecțiilor nosocomiale, colaborând cu personalul calificat din secții/compartimente

Activitatea de prevenire a infecțiilor nosocomiale se organizează de către medicul epidemiolog coordonator din cadrul compartimentului și se desfășoară pe baza unui plan propriu de supraveghere, prevenire și control a infecțiilor nosocomiale. Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare secție, protocoale de proceduri și manopere profesionale, STandarde de îngrijire și de tehnici aseptice și alte normative specifice privind condițiile de cazare, igienă și alimentație, necesare pentru implementarea activităților programate.

Centrul de Planificare Familială are drept scop realizarea unei reproduceri optime și a scăderii numărului de complicații provocate de sarcină cu risc crescut, sau de. avortul provocat.

Este coordonat de un medic OG și este subordonat Directorului Medical.

Atribuții:

 • a) efectuează consultația contraceptivă,

 • b) asigură o rnareaccesibilitate a populației la informație, educație, sfat în probleme de sănătate a reproducerii umane și planificare familială.

 • c) sprijină acțiunile de educație pentru sănătate din unitățile de învățământ, ale mass-media, ale rețeli medicale primare, ale altor grupuri de interese.

Datele individuale .ale pacienților și cuplurilor aflate- îri evidența cabinetului sunt consemnate pe fișe tip ce corespund cerințelor de prelucrare automată a date/or și se vor raporta conform metodologiei ce se va stabili către centrele județene de calcul și statistică sanitară și către Centrul de Sănătate a reproducerii și planificare familială, la care este arondat și cu sprijinul autorităților medicale locale.

(13) Ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului.

Ambulatoriul integrat al spitalului, asigură asistența medicală ambulatorie și are în structură, cabinete medicale de obstetrică-ginecologie.

Ambulatoriul face parte din siructura spitalului, activitatea medicilor desfașurându-se în sistem integrat și utilizează în comun platoul tehnic, cu respectarea legislației în vigoare de prevenire a infecțiilor nosocomiale, în vederea creșterii accesibilității pacienților la servicii medicale diverse și complete. Serviciile medicale ambulatorii sunt înregistrate și raportate distinct.

Ambulatoriul este coordonat de către.directorul medical, care răspunde pentru activitatea medicală desfășurată în cadrul acestuia.

Medicii de specialitate încadrați în spital își desfășoară activitatea în sistem integrat, spital -ambulatoriul integrat, în cadrul programului norma! de lucru, prin rotație, asigurând asistența medicală spitalicească continuă, în regim de spitalizare de zi și ambulatorie.

Activitatea integrată a fiecărui medic se desfășoară 3-4 zile pe săptămână. Programarea nominală a medicilor din secții este în conformitate organizarea activității de către comitetul director.

Programul, afișat în ambulatoriu, a fost comunicat Casei de Asigurări de Sănătate, și aprobat.

Furnizorii de servicii medicale în ambulatoriu acordă servicii de asistență medicală de specialitate numai pe baza biletului de trimitere. Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cârdului european de asigurări de sănătate, nu se solicită bilet de trimitere.

Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului constă în:

 • a) examinarea clinică și paraclinică pentru stabilirea diagnosticului și tratamentului pacientelor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate și care nu necesita internare în regim continuu sau de spitalizare de zi;

 • b) eliberează certificate medicale în cazul incapacități? temporare de muncă conform reglementărilor legale în vigoare;

 • c)  monitorizarea și controlul pacientelor care au fost internate în spital și care vin la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere ele la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecțiunile pentru care au fost internate;

 • d) consultații interdisciplinare pentru paciente internate în alte spitale; acestea se vor acorda prioritar;

(14) Compartimentul de spitalizare de o zi

Spitalizarea de zi reprezintă o alternativă ia spitalizarea continuă pentru pacientele care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore. Se folosesc toate investigațiile și procedurile medicalo-chirurgicale necesare pentru rezolvarea unui caz, după care acesta se externează. Se adresează pacientelor cu evoluție previzibilă, simplă, cu risc hemoragie scăzut.

 • 1.  Pot beneficia de "spitalizare de zi” doar pacientele, asigurate.

 • 2.  Nu este necesar bilet de trimitere.

 • 3.  Pentru spitalizarea de zi. nu este necesară trecerea pe la Biroul de Internări, formalitățile efectuându-se de fiecare secție în parte.

 • 4.  Pentru fiecare pacientă se completează “Fișa pentru spitalizare de zi”. Compartimentul de spitalizare de o zi este organizat cu un număr de 30 de paturi si asigura:

cazarea pacienților în compartiment se tace în saloane de 2-3 paturi și rezerve; aferent acestor saloane se prevăd:

 • -   cabinet de consultații și tratamente (eventual sală de mici intervenții);

post de lucru pentru asistenți medicali;

mic oficiu alimentar;

z               - grupuri sanitare;

boxe de lenjerie și de curățenie etc.

(14) Spălătoria este un serviciu unic pe spital pentru primirea, dezinfecția, spălarea, călcarea, repararea, și depozitarea rufelor.

La organizarea spațial-funcțională a spălătoriei se respecta următoarele cerințe:

 • - separarea obligatorie a circuitelor de rufe murdare și rufe curate;

 • - separarea șarjelor de rufe pe categorii de proveniență;

 • - diferențierea, pe întregul flux tehnologic, a liniilor de utilaje pentru rufele nou-nascutilor față de

cele pentru rufele pacientelor adulte.

C_ircuițul_ Lenjeriei

Circuitul lenjeriei include spalaîoria, transportul lenjeriei curate si depozitarea acesteia in secție, colectarea lenjeriei murdare si transportul ei la spălătorie.

Din punct de vedere epidemiologie.spalatpria. reprezintă locul de dezinfectie a lenjeriei; este cunoscut, faptul ca lenjeria murdara este contaminata, ea reprezentând una din principalele cai de transmitere. Totuși, trebuie a vut in vedere ca in acest circuit exista cateva puncte care trebuie supravegheate atent:

• Camera de rufe murdare trebuie dezinfectată periodic pentru a micșora rata de diseminare a germenilor in celelalte spatii;

a Spațiul mașinilor de spalat necesita o supraveghere atenta a utilajelor, pentru o funcționare la parametri normali

« Depozitarea rufelor curate se face intr-un spațiu corespunzător care este periodic curat si dezinfectat i Depozitarea si distribuția lenjeriei in condiții necorespunzatoare poate compromite intreaga activitate I desfasurata pentru dezinlecția lenjeriei, permițând astfel contaminarea ei.

CIRCUIT LENJERIE MURDARA.

Colectarea lenjeriei murdare se face cu evitarea manevrelor prea bruște care determina o contaminare a mediului, ea introducandu-se direct in saci , aceștia sunt transportați la camera de rufe murdare a spălătoriei, după un program bme stabilit, iar aici sacii intra si ei in procesul de dezinfectie si spalare.

CIRCUIT LENJERIE CURATA

După ce a fost supusa procesului de spalare si calcare este dată în inventarul secțiilor, unde se păstrează, fie in dulapuri-depozii, fie pe paturi pregătite pentru spitalizarea bolnavilor.

Bolnavul nou spitalizat trebuie să primească totdeauna lenjerie curată. El nu poate fi culcat într-o rcnierie nescimbata . ch.iar dacă lenjeria veche este în aparență curată sau chiar dacă bolnavul anterior n-a stat mai mult de 1/2—l oră pe acest pat.

Lenjeria se schimbă dacă pleacă bolnavul, dacă se murdărește cu sînge, puroi, alimente, urină, fecale etc., dacă a trecut perioada maximă de folosire a lenjeriei de spital, care nu trebuie sa fie mai mare de 3 zile, ( conf. Ord. .1025/2000) iar dacă bolnavul prezintă leziuni cutanate sau o hipersensibilitate a tegumentelor, acest lucru implică mereu o lenjerie curată sau chiar dezinfectată pe suprafața corpului.

Frecventa schimbării echipamentului pentru personalul care lucrează in secțiile medicale

Frecventa schimbării echipamentului de proiecție ai personalului se face in funcție de gradul de risc astfel : -echipamentul de proteche se schimba zilnic sau ia nevoie la.:CPU, sterilizare, bloc alimentar, punct de primire lenjerie murdara;

- echipamentul de proiecție se schimba la 3 zde sau la nevoie in următoarele locuri de munca: secții, laboratoare, punct de predare lenjerie curata, etc.

16) Blocul alimentar

Prepararea alimentelor se face centralizat pentru pacientele internate, precum și pentru personalul care servește masa la spital.

Bucătăria are circuit închis, cu acces direct din exterior pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor menajere. Condițiile de recepție și depozitare, prelucrare și preparare a alimentelor, modul de organizare a circuitelor bucătăriei și măsurile de protecție igienico-sanilare sunt cele prevăzute în normele și prescripțiile referitoare la unitățile de alimentație publică.

Personalul bucătăriilor sau. oficiilor, este.fi. supus controlului .medical la angajare și controalelor medicale periodice, conform normelor. în vigoare.

Asistenta dieteticiană supraveghează zihiic starea de sănătate și de igienă individuală a personalului din blocul alimentar. Dacă aceștia prezintă semne de boală.. îi va trimite la medic. De asemenea, orice lucrător din blocul alimentar va raporta asistentei dieteticiene apariția în timpul lucrului a unor semne de boală care pot pune în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

Programul de servire aî mesei:

Mic dejun: 08.00- 08.30

Prânz :    13.30— 14.00

Cina:    19.00-20.00

Orarul de distribuire a meselor pentru pacienți si medicii de garda este următorul: Micul dejun: intre orele 07. 30 -08.30

Prinzul: intre orele 12. 30-13.30

Cina: intre orele 18. 00-19.00

(17) Compartimentele funționale

Compartimentele luncționaie se constituie pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin spitalului cu privire la activitatea economico-financiară și administrativă.

In cadrul fiecărui compartiment, dintre salanatii ce il compun, va fi desemnat un coordonator ale cărui atribuții specifice vor fi menționate in fisa postului. Desemnarea acestuia se va face de către comitetul director.

Activitatea economică, financiară și administrativă se asigură prin următoarele servicii:

Biroul R.U.N.O.S. (resurse umane, normare, organizare, salarizare)

Biroul financiar- contabil

Comp. Aprovizionare transport

Comp. Achiziții publice

Compartiment tehnic

Compartiment securitatea muncii, PS1, protecție civila si situații de urgenta, deșeuri Compartiment j uridic

Serviciul administrativ \

Compartiment informatic

Compartimentul Management al calitatii serviciilor medicale

(i7 - 1 )Bii oui Resurse Cmane (RUNOS) este subordonat managerului are în principal următoarele atribuții: întocmirea statului de funcții conform normelor de structură aprobate, pentru toate categoriile de personal: integrarea managementului resurselor umane în managementul spitalului, calculul și acordarea drepturilor de natură salariată în conformitate cu prevederile legale ;

calculul și reținerea pe statul de plată a obligațiilor «alariațiilor (contribuții individuale); recrutarea și angajarea de personal, întocmirea contractelor de muncă pentru personalul nou încadrat;

urmărirea întocmirii corecte a pontajeîor de către cei desemnați;

evidența lunară a numărului de salariat: pe spital, categorii de personal, secții și compartimente; actualizări ale statelor de funcțiuni în baza structurii organizatorice aprobate;

evidența cu numărul de personal care luciează. in condiții speciale de muncă evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, învoirilor, absențelor nemotivate; întocmirea formalităților în .vederea-acordării de.concedii fără plată și tine evidența acestora; întocmirea si tinerea la zi a dosarelor personale întocmirea dosarelor cerute de legislația în vigoare, în vederea pensionării pentru personalul din unitate; eliberarea la cerere a adeverinței privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariate;

întocmirea adeverințelor pentru personalul care a prestat activitate în unitate, necesare la recalcularea pensiilor;

calculul și acordarea tichetelor de masă;

tine evidenta salariatilor in Registrul General de Evidența al Salariatilor ( REVISAL ) întocmirea fișelor fiscale și depunerea acestora Ia /Administrația financiară;

întocmirea Declarației 112 privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate;

participa la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al spiatlului, fiirnizand date de specialitate; urmărirea încadrării cheltuielilor de personal in bugetu? aprobat;

urmărirea efectuării conți olului preventiv asupra actelor ce intra in competenta serviciului si prezentarea de documente specifice pentru CFP;

asigura întocmirea, dărilor de seama statistice        privind personalul si fondul de salarii;

întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele salariaților: promovare, schimbare funcție, desfacere contract, etc.

studierea legislației muncii în vigoare;

aplicarea corectă a codului muncii și a legislației m vigoare.

(17 — 2)Biroul financiar — contabilitate: este subordonat Directorului financiar — contabil.

Organizează și conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune, precum și activitatea de control financiar preventiv (în conformitate cu circuitul documentelor și a deciziei interne pentru delimitarea limitelor de competență). Prin activitatea pe care o desfășoară, comp. Financiar Contabil asigură măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea desfășurată, de asemenea asigură informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, patrimoniului aflat in administrare și a contului anual de execuție.

Pentru îndeplinirea obligațiilor sale, comp. Financiar Contabil, colaborează cu toate structurile organizatorice din cadrul spitalului.

Atribuții:

organizarea contabilității conform prevederilor legale și asigurarea efectuării corecte și la timp a înregistrărilor;

asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale spitalului, cât și pentru relațiile cu ordonatorul principal de credite, organisme fiscale și de control și alți utilizatori.

 • -   organizarea analizei periodice a utilizării -fondurilor și a bunurilor materiale și luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri, servicii, compartimente din,spital, în ceea ce privește stocurile disponibile, supranprmative, fără mișcare sau cu mișcare lentă sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri întocmirea la timp și în conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seamă contabile;

 • •   exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile legale;

 • •   participarea la organizarea sistemului informațional al unității, urmărind folosirea cât mai eficientă a dateior contabilității;

asigurarea întocmirii, circulației si păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

ținerea registrelor de contabilitate obligatorii, în conformitate cu prevederile legale organizarea evidenței tehnico-operative și gestionare, asigurarea ținerii lor corecte și la zi;

organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale și bănești, regularizarea diferențelor constatate și valorificarea rezuitale 1 or;

asigurarea îndeplinirii condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor și reținerea ratelor;

asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare și folosire a formularelor cu regim special; exercitarea controlului operativ în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

întocmirea studiilor privind îmbunătățire'! activităților economice din unitate și propunerea de măsuri corespunzătoare;                  ,

 • -  întocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverși, indicatori, pe zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav, etc, comparația pe secțiile, dip unitate, analiza cauzelor care determină diferențe și propunerea eliminării celor subiective;

întocmirea declarației lunare privind contribuțiile obligatorii la Administrația Financiară; calculul și virarea contribuțiilor obligatorii ale unității, întocmirea ordinelor de plată;

analizarea și pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienței utilizării mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziția unității, luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase și inoportune;

întocmirea proiectelor planurilor de venituri și fie cheltuieli bugetare și extrabugetare asigurarea efectuării corecte și în conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de încasări și plăți în numerar;

asigurai ea creditelor necesare, corespunzător        comenzilor și contractelor emise în limita creditelor

aprobate;

 • -   întocmirea instrumentelor de protocol șl a documentelor de acceptare sau refuz a plății;

verificarea documentelor justificative ue cheltuieli sub aspectul formei, conținutului și legalității operațiunii;

 • -   întocmirea propunerii de plan, casa pentru plăți în numerar;

luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului și pentru recuperarea pagubelor produse;

respectă prevederile prezentului regulament și disciplina în muncă, răspunde de modul de rezolvare a sarcinilor în termenul prevăzut de lege

 • -   studiază și cunoaște legislația specifică în vigoare.

(17 — 3) Compartiment achiziții, contractare. -• este subordonat managerului unitatii

Are ca obiect de activitate aprovizionerca unitatii, prin achiziție publica, cu produse, servicii sau jucrari, necesare desfășurării activi tatii medicale, tehnice si administrative, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare privind achiziția publica, precum si fazele execuției bugetare. Acest compatiment are im principal următoarele atribuții:

intocmirea si urmărirea respectării planului de achiziții.cu respectarea haremurilor in vigoare; întocmirea propunerilor de buget pentru perioada următoare, pe baza planurilor de achiziții si a ofertelor;

 • -   urmărirea încadrării in bugetul aprobat pentru perioada curenta la capitolul Cheltuieli cu bunuri si servicii aferente:

respectarea legislației in domeniul achizițiilor de bunuri, servicii si lucrări;

efectuarea selecțiilor de oferte in vederea achizițiilor sau intocmirea documentației de licitație atunci când esie cazul;

întocmirea, conform prevederilor legale a documentației aferente fiecărui mod de achiziție si răspunderea pentru daunele sau prejudiciile aduse prin intocmirea greșita a acestora;

intocmirea notelor de comenzi pe baza planului de achiziții si a proceselor verbale de selecții oferte in vederea achizițiilor;

 • -   efectuarea licitației electronice;

încheierea contractelor economice cu furnizorii;

prezentarea documentelor specifice pentru controlul financiar preventiv;

intocmirea dărilor de scama privind aprovizionarea spitalului; intocmirea situațiilor statistice solicitate de conducerea unitatii;

•   - atestarea pentru legalitate, oportunitate, realitate si exactitate a operațiunilor si documentelor din

compartimentul achiziții aprovizionare transport care se prezintă pentru CFP; evidenta foilor zilnice de parcurs;

asigura evidenta autovehiculelor si a rulajului anvelopelor, a consumului normat si efectiv de carburanți si lubrefianti;

elaborează propuneri pentru planurile de cheltuieli pe auțovehicole:

(17-4) Serviciul Țehnic Administrativ

Cuprinde următoarele compartimente: aprovizionare transport, tehnic, administrativ, muncitori intretinere clădiri, centrala termica, centrala telefonica, atelier de lenjerie.

are ca obiect de activitate administrarea si conservarea patrimoniului unitatii, asigurarea condițiilor de hrana si cazare pentru bolnavii, internați, întreținerea.curățeniei, organizarea sistemului de paza al unitatii etc;

serv, administrativ asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodăresc in condițiile de eficienta maxima

asigura efectuarea inventarierii patrimoniului in condițiile si ia termenele stabilite prin acte normative răspunderea promptă la toate solicitările adresate de personalul medical sau auxiliar

cooperarea cu asistentele șefe ale secțiilor și laboratoarelor pentru asigurarea utilizării eficiente a spațiilor, resurselor materiale, și în orice alte probleme apărute

 • -   cunoașterea și sesizarea deficiențelor .apărute pe timpul derulării contractelor de execuție de lucrări cu alți operatori economici, punerea la dispoziția acestora a datelor tehnice și/sau a oricăror informații menite să contribuie Ia executarea de calitate a contractelor încheiate;

asigura funcționalitatea in bune condiții a spălătoriei, a blocului alimentar si garderobei bolnavilor ;

 • -   asigurarea        păstrării        arhivei        unitatii        conform        normelor        legale;

întocmește planul de aprovizionare cu piese de schimb din nomenclator, pentru aparatele, utilajele si instalațiile medicale necesare spitalului.

- întocmește propunerile pentru planul de investiții si reparații capitale ptr.imobilele, instalațiile aferente si celelalte mijloace fixe necesare activitatii de administrație a unitatii si urmărește îndeplinirea acestor planuri raportând Managerului periodic sau ori de cate ori este nevoie despre desfasurarea acestora;

 • -   întocmește planul de intretinere si reparații curente sau construcții al clădirilor, pe care il supune spre aprobare Managerului unitatii si Comitetului Director;

Asigura si răspunde de montarea si funcționarea instalațiilor de semnalizare si avertizare pe caile de acces din incinta spitalului;

Analizează, face propuneri si ia masuri pentru utilizarea raționala a materialelor de consum cu caracter administrativ;

Asigura obținerea in timp util a tuturor.autorizațiilor necesare bunei fuctionari a unitatii, prin tinerea unei evidente stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de consecințele absentei lor:

Asigura intretinerea spatiilor verzi, si a cailor de acces, precum si dezapezirea acestora;

Controlează îndeplinirea atribuțiilor de paza ale firmei aflate sub contract;

 • -   Are obligația de a stabili necesarul de produse in vederea realizării pârtii corespunzătoare a Planului anual dc achiziții al spitalului;

Efectuează lucrări de reparații curente, zugrăveli, intretinere mobilier, intretinerea obiectelor tehnico-sanitare in baza referatelor de necesitate aprobate de către șeful de secție, compartiment sau serviciu si vizate de către Managerul unitatii;

Urmăresc efectuarea de reparații si de investiții conform graficului, verificând calitativ si cantitativ lucrările executate de salariatii din serviciu sau de ierți;

Asigura buna intretinere a clădirilor, aparatelor, instalațiilor si utilajelor

: Stabilesc cauzele degradării sau distrugerii construcțiilor sau utilajelor si propune masuri corespunzătoare; Efectuează montarea instalațiilor si utilajelor din unitate in conformitate cu metodologia si competentele stabilite;

Iau masuri pentru îndeplinirea si respectarea normelor de securitate a muncii si de prevenire a incendiilor;

' Răspund de efectuarea periodica a verificării instalațiilor electrice si tehnice, pentru desfasurarea activitatii in condiții optime;

întocmesc calculul pentru utilitati consemnate de consumatorii aflati in administrarea spitalului; Coordonează echipele de lucru astfel încât,• in cazul deficientelor intervenite in mod neașteptat sa se poata intervenii in timpul cel mai scurt pentru remedierea acestora;

Asigura atestarea pentru legalitate, oportunitate, realitate si exactitate a operațiilor si documentelor din serviciul tehnic care se prezintă pentru control financiar preventiv propriu;

Evidenta consumul de energie electrica, termica, apa calda menajera, apa rece, canal, gaze naturale; Urmărirea lucrărilor de reparații capitale și investiții executate in cadrul spitalului, organizarea si participarea la activitatea de recepționate a tuturor lucrărilor executate;

Coordonarea întregii activitati a muncitorilor din cadrul comp.tehnic;

Executarea verificărilor periodice pe linie de ISCIR la utilajele, instalațiilor si recipientii sub presiune din dotarea unitatii;

Exploatarea, intretinerea si.repararea-instalațiilor electrice din dotarea spitalului;

Stabilirea graficului de intretinere si reparații a utilajelor si aparaturii electrice din dotarea spitalului Verificarea periodica a stării tehnice a grupului electrogen;

Gestionarea materialelor electrice si verificarea periodica a modului de intretinere a instalațiilor electrice de către personalul medical și auxiliar

Supravegherea tuturor tablourilor generale si            electrice din toate locațiile;

aprovizionarea ritmica si la timp cu toate bunurile, medicamentele si materialele necesare bunului mers al activitatilor medicale, administrative si tehnice;

asigurarea aprovizionării unitatii cu alimenle, materiale, intrumentar, aparatura, in cele mai bune condiții; prezentarea documentelor specifice pentru controlul financiar preventiv;

receptionarea cantitativa si calitativa a materialelor si alimentelor primite de la furnizori, asigurarea transportului acestora in condiții igienico-sanitare, in conformitate cu normele in vigoare;

elaborează propuneri pentru planurile de cheltuieli pe autovehicole;

punerea la dispoziția spitalului, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare si a conducătorilor auto pentru asigurarea funcționalității intitntiei;

răspunde de întocmirea planului de transport oe fiecare autovehicol si lucrator in parte;

asigura controlul zilnic, reviziile tehnice, reparațiile curente si capitale la autovehicole conform prevederilor normativelor auto;

asigura executarea la timp si in bune condiții a transporturilor necesare unitatii; întocmirea formelor de casare a autovehiculelor conform reglementarilor in vigoare;

(17 - 5)Compartitnentul Management al calitatii serviciilor medicale

Este subordonat managerului si desfasoara in principal următoarele activitali;

pregătește si analizeuza Planul anul al managementului calitatii coordonează activitatilc de elaborare a documentelor sistemului de management al calitatii d manualul calitatii

” procedurile ■      .

coordonează si implementează programul de acreditare a tututror serviciilor oferite in cadru! unitatii, pe baza procedurilot operaționale specifice fiecărei secții, laborator, etc si a standardelor de calitate coordonează si implementează procesul de. îmbunătățire.continua a calitatii serviciilor

colaborează cu toate structurile unitatii in vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calitatii

implementează instrumente de asigurare a calitatii si de evaluare a serviciilor oferite;

 • - asigura implementarea strategiilor si obiectivelor referitoare la managementul calitatii declarate de manager

asigura implementarea si menținerea conformi tal ii sistemului de management al calitatii cu cerințele v specifice

 • -   coordonează activitatile de analiza a neconformitaiilor constatate si propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun

 • -  coordonează analizele cu privireJa eficacitatea sistemului de management al calitatii

 • -   asigura aplicarea strategiei sanitare si politica de calitate a unitatii in domeniul medical in scopul asigurării sanatatii pacjentilor

 • -   asista si răspunde tuturor solicitatrilor managerului pe domeniul de management al calitatii

(17 - 6) Compartimentul Securitatea Muncii, PSI, priotecția civilă și situații de urgență, deșeuri în cadrul spitalului există un responsabil cu PS1, protecția muncii și sănătatea în muncă, cu următoarele Atribuții:

 • -   aprobă programul anual de securitate și sănătate în muncă ;

urmărește aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

 • -   asigură aplicarea și respectarea normelor. P.S.f, protecției și sănătății muncii, și protecției mediului,

urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă;                                     .

 • -   analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, existenți la locurile de muncă;

4Q

analizează propunerile salariaților privind           prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor

profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 • -  efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

 • -   efectuează inspecții proprii privind aplicarea și respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă; informează inspectoratele de protecție a muncii despre starea protecției muncii în spital;

realizează cadrul de participare a salariaților ia luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producție (organizatorice, tehnologice, ele), cu implicații în domeniul protecției muncii;

 • -   verifică aplicarea normativelor privind utilizarea echipamentului individual de protecție, ținând seama de factorii de risc identificați;

asigură implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul protecției muncii;

se numește comisia pentru Comitetul de Securitate si Sanatale in Munca cu următoarele persoane:

Președinte:

Manager

Membrii:

Director Medical

Medic de medicina muncii       .

Medic specialist epidemiologie

Inginer compartiment teluric administrativ

• Asistent medical pr. -- lider de sindicat •

Secretar:

Specialist in domeniul SSM

Responsabilul cu gestionarea desen rifov in spital

Este persoana responsabilă de monitorizarea zi mică a îndeplinirii planului de gestionare a deșeurilor, și asigură sustenabi Etatea acestuia pe termen lung. Este în legătură cu fiecare membru al echipei formate în vederea gestionării deșeurilor și se asigură că aceștia, ca și toți angajații spitalului, acționează conform planului de management al deșeurilor. Are datoria să informeze. în scris, fiecare membru al echipei de atribuțiile specifice în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.

în acest sens are următoarele responsabilități:

 • a) responsabilitatea de a asigur;* că gestionarea deșeurilor se face conform legislației în vigoare

 • b) elaborarea strategiei privind managementul deșeurilor

 • c) elaborează planurile anuale de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale, pe baza regulamentelor interne și a codurilor de procedură pentru colectarea, depozitarea, transportul și eliminarea deșeurilor, pe care l,c prezintă managerului spre aprobare

 • d) supervizează, coordonează și răspunde de implementarea corespunzătoare a politicilor și programelor de gestionare a deșeurilor în spital

 • e) monitorizarea și revizuirea periodică a planului de managemet

V            1) stabilește codul de .procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase

 • g) supraveghează și controlează regulat activitatea personalului implicat în gestionarea deșeurilor

pentru a se asigura că colectarea, transportul intern și stocarea temporară se fac corect și în siguranță                              ...           ■

 • h) monitorizează cantitatea de deșeuri produse .în fiecare loc de muncă

 • i) se asigură că țoate containerele suni utilizate conform standardelor

 • j) se asigură că deșeurile. sunt preluate doar de .agentul economic contractat

 • k) propune managerului, agentul economic prestator de servicii de transport și eliminarea finală a deșeurilor

 • l) se asigură că documentația de transfer al deșeurilor este corectă și se păstrează corespunzător m) urmărește instruirea persoanelor desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul spitalului, astfel încât să se asigure îndeplinirea.obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor

n) îmbunătățește și up-datează .permanent sistemul de management al deșeurilor

o) propune si alege metodele de tratare și soluția de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deșeurilor periculoase m cadrul unității sanitare

p) elaborează proceduri adecvate pentru a putea răspunde prompt la incidente legate de deșeuri r)

se asigură că există resurse adecvate       pentru a se asigura echipamentul de protecție

corespunzător

s) îndruma șefii de secții în ceea ce privește prevenirea infecțiilor și controlul gestionării deșeurilor în secțiile respective

 • t) asigură materiale promoționale peiHrv susținerea politicii de gestionare a deșeurilor Aceste responsabilități pot fi delegate, în scris pe bază de semnătură, unui (unor) persoane nominalizate din echipa responsabilă de gestioaatea deșeurilor.

(17- 7) Compartimentil Juridic

avizează la cererea conducerii, dispozițiile emise de conducerea spitalului, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului precum și orice alte acte care produc efecte juridice;

participă la negocierea și încheierea contracte lor, analizează contractele încheiate de spital, urmărește apariția actelor normative.apărute, prevederi legale ce privesc activitatea spitalului și semnalează organele de conducere și serviciilor interesate atribuțiile ce le revin din acestea.

 • -   activitate de consiliere privind problemele cu care se confruntă spitalul

 • -  reprezintă și apără interesele spitalului în fața organelor administrației de stat, a instanțelor judecătorești și a altor organe cu caracter jurisdicționai. precum și în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegației date de conducerea spitalului.;

(17 - 8 ) Compartimentul informatică -atribuții în asigurarea integrității fizice a rețelei informatice a spitalului, lucrări informatice ce necesită sinteză, raportare aplicații în raport cu CASJBrasov (Operarea și raportarea concediilor medicale), efecluarejuccări de întreținere a tehnicii de calcui.

Intre secțiile, compartimentele și birourile.funcționale, există raporturi de cooperare în scopul îndeplinirii sarcinilor privinel asigurarea ocrotirii sănătății.

CAP. IV.

Art. 17

Organizarea serviciului de pază și a regimului de acces în spital

 • (1) Spitalul este obligat să își asigure serviciul de paza, conform prevederilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția.persoanelor.

Răspunderea pentru modul de organizare și desfășurare a serviciului de pază la nivelul spitalului revine managerului spitalului. .

 • (2) Paza spitalului se asigură pi intr-o societate specializată de pază și protecție, conform legii, cheltuielile ocazionate de această activitate sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.

 • (3) Planul de pază se întocmește de managerul spitalului împreună cu conducerea serviciului de pază, cu avizul de specialitate a! poliției. Prin planul de pază sc stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, numărul de posturi și amplasarea acestora, -necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare, consemnul posturilor, legătura cu alte organe cu atribuții de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și modul de acțiune în diferite situații. De asemenea, sunt prevăzute și regulile obligatorii de acces și circulație în interiorul spitalului, potrivit dispozițiilor managerului, precum și documentelor specifice serviciului de pază.

 • (4) Serviciul de pază are ca scop și prevenirea și limitarea țurțurilor de orice natură, a distrugerilor, incendiilor și a altor acțiuni producătoare de pagube materiale, precum și protejarea persoanelor internate, a persoanelor care.se află în incinta spitalului și a personalului angajat al spitalului.

 • (5) Accesul în spital este permis numai pe la punctele de control-acces, care respectă circuitele funcționale ale spitalului, Accesul în spital al vizitatorilor este permis, luni-vineri în intervalul orar 15,00-20,00 iar sâmbătă și diminică în intevalul 10,00-20.00. Accesui în spițai se face numai cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) accesul.se face în baza documentului de identitate

 • b)  accesul se permite numai persoanelor .cu ținută decentă;

 • c) accesul se permite numai prii;.intrarea și în locurile și spațiile special afectate vizitatorilor de managerul spitalului;

 • d) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparținătorilor vor aștepta într-o zona bine delimitată, dacă spațiul spitalului o permite;

:    51

 • e) pe toată perioada prezenței in incinta spitalului, vizitatorii trebuie sâ poarte la vedere ecusonul care îi atestă această cablate, pe care îi primește la poartă pe baza documentului de identitate.

 • (6) Este interzis accesul persoanelor străine în spital în: ATI, bloc operator, bloc nașteri, secție nou-născuți, sterilizare centralizată, laboratoare, depozite de deșeuri medicale periculoase, stație de oxigen, precum și în orice altă zonă stabilită de manager. Excepție fac cazurile speciale aprobate de șefii de secție și vizate de managerul spitalului.

 • (7) încăperile în care nu au acces persoanele străine au la intrare anunțuri de avertizare în acest sens.

 • (8) Pe durata vizitelor, personalul medico -sanitar ia toate măsurile necesare pentru respectarea cu strictețe a interdicțiilor de acces în zonele precizate a regulilor dc acces și circulație în spital, precum și a normelor de conduită civilizată.

 • (9) In cazul apariției oricăror nereguli, personalul medico-sanitar sesizează de urgență serviciul de pază.

 • (10) Dacă managerul spitalului stabilește o .perioadă de carantină, conform dispozițiilor autorității de sănătate publică județene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

 • (11) Accesul în ambulatoriu al pacienților este permis în timpul programului de funcționare

 • (12) Accesul salariaților unor firme prestatoare de servicii in spital este permis numai pe bază de tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate și/sau legitimație de serviciu.

113) Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătății Publice sau din cadrul instituțiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experiență, medici rezidenți, studenți etc., se face pe baza legitimației de serviciu.

 • (14) Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat. de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

 • (15) Este interzis accesul in spital al persopneioi care au asupra lor armament, muniții, substanțe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea

• personalului propriu și a pacienților ori patrimoniul unității. Fac excepție persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenție, de proiecție a demnitarilor români sau străini ori a personalităților sau care asigură paza persoanelor internate. private de libert ale. .

 • (16) Accesul autovehiculelor se reglementează de managerul spitalului, urmărindu-se asigurarea evidenței intrărilor și ieșirilor în Registru) de evidență a accesului autovehiculelor, întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 4C) la Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice

' și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 • (17) Autovehiculcle serviciului de ambulanță, autovehiculele personale sau alte vehicule care transportă persoane care, necesită îngrijiri, de urgență ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent în spital.

18) La morga spitalului accesul se race nunui în timpul programului de lucru și cu notificare prealabilă, comunicată serviciului de pază.

 • (19) Se permite accesul autovehiculelor furnizori lor .de produse și servicii în unitatea sanitară, cu respectarea următoarelor condiții:

 • a) numai în timpul programului de lucru ș.i numai pe poarta de acces stabilită de managerul spitalului;

 • b) în situațiile de urgența, numai cu acordul managerului spitalului sau al locțiitorului delegat de acesta;

 • c) pe baza legitimației de serviciu, a documentului de identitate și a confirmării șefilor de servicii sau ai departamentului solicitam.

 • (20) Celelalte categorii de posesori de autovehicule au acces în curtea sau parcarea spitalului numai dacă sunt autorizate de managerul spitalului, pe bază de permis de acces, afișat la vedere, eliberat de unitatea spitalicească și-aprobat de manager.

CAP.V Ari.18

Activitatea de informare și relații cu publicul - asigura legăturile spitalului cu publicul și cu mass-media, în vederea realizării transparenței activității spitalului, în condițiile legii. Managerul desemnează un purtător de cuvânt al spitalului.

 • (1) Accesul reprezentanților mass-mediei se tace numai pe baza legitimației de acreditare în specialitate și a documentului de identitate, precum și cu acordul managerului spitalului.

 • (2) Reprezentanții mass-mediei pot filma în spitale numai în spațiile pentru care managerul și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea acestora se poate face numai în condițiile legii.

 • (3) Purtătorul de cuvânt îi însoțește pe reprezentanții mass-mediei., pe durata prezenței acestora în incinta spitalului.

 • (5) Dreptul la acces la informații privind activitatea medicală poate fi restrâns în condițiile legii, atunci când aceasta se face în interesul moralității, al ordinii pubiice sau încalcă caracterul personal privind starea de sănătate a pacienților

 • (6) In conformitate cu legea privind liberul acces la informațiile de interes public, accesul mass-media la informațiile de interes public, solicitate în scris sau verbal, se face prin intermediul purtătorului de cuvânt..

Vi

Art.19

Pentru analiza unor probleme complexe, care interesează activitatea spitalului, s-au constituit următoarele comisii, a căror componența nominală este stabilită prin decizia managerului:

comisia de casare;

comisii elaborare documentație pentru atribuire contracte de achiziții;

- comisii de evaluare oferte pentru atribuire contracte de achiziții;

comisii de inventariere;

comisii in vederea organizării concursurilor de angajare;

comisia privind -supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale;

comisia privind, protocoalele.terapeutice

comisii recepție;

comisia de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale;

colectivul de management al dezastrelor;

comisia de analiza a decesului

comisia medicamentului si farmacovigilentei

r comisia DRG                     .

comisia de cercetare disciplinară

comisia de transfuzii si hemovigilență

Comisia medicamentului - Componența comisiei medicamentului si farmacovigilentei este stabilită prin decizia managerului.

Componență:

-.cadru-didactic cucei mai mare grad

 • - 2 medici primari OG

 • - 2 medici primari neonatologie

 • - 1 medic primar ATI

 • - farmacist șef

Principalele atribuții sunt următoarele:

Analizează consumul de medicamente pe secții, stabilește necesarul pentru luna următoare pe spital și propune măsuri pentru reducerea sau suplimentarea consumului de anumite produse medicamentoase;

Propune masuri care sa asigure tratamentul cheltuielile bugetare aprobate;

corespunzător al pacientilor cu incadrarea in


Pentru medicamentele nou aparute pe piața procedează la implementarea acestora in terapie;

Identifica factorii de risc la prescrierea anumitor medicamente;

Asigură folosirea judicioasă a fondurilor bănești destinate medicamentelor;

Dispune elaborarea si aproba protocoalele terapeutice;

 • -   întocmește rapoarte scrise către Comitetul Director cu privire la activitatea desfasurata si formulează propuneri pentru eficientizare;

 • -   Stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanență accesibile în farmacia spitalului;

Stabilirea unei liste de medicamente care se achiziționează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecționate și documentate medical, pe bază de referai; aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susținute cu buletine de analiză și recomandări de experți; întocmesc fișele pentru raportarea reacțiilor adverse la medicamente;

Controlează și asigură prescrierea și optimizarea utilizării medicamentelor și evitarea polipragmaziei; Analiza referatelor de necesitate trimise direcțiunii în vederea aprobării și avizarea lor de către medici specialiști corespunzători profilului de acțiune ai medicamentului solicitat.

Verificarea continuă a stocului de medicamente de bază,.pentru a preveni disfuncțiile în asistența medicală;

Urmărește eliberarea de medicamente din farmacie doar ne bază de cundici de prescripții medicamente; Comisia poate solicita rapoarte periodice de la șefii de secție privind administrarea de medicamente în funcție de incidența diferitelor afecțiuni;

Comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.

Comisia de analiză a decesului- Componența comisiei de analiză a deceselor este stabilită prin decizia managerului,și este compusă din membrii consiliului medical.

Principalele atribuții sunt următoarele:

Se întrunește ori de câte ori este necesar și analizează toate decesele din Spital Solicită audierea medicului curant în cazul in ca-T sunt anumite nelămuriri;

Comisia de analiză DRG - Componența comisiei și atribuțiile au fost stabilite și aprobate prin decizia managerului.

Comisia de analiză D.R.G are următoarea componență nominala:.

•Președinte: Vicepreșdinte. Membrii


Directorul medical responsabilul DGR pe spital un medic OG șef secție

Secretar:


un medic neonatologie un medic ATI statistician pr

Principalele atribuții sunt următoarele:

se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar

- analizează corectitudinea codificării în sistem DRG

analizează toate cazurile externate din spital iar cele care por fi revalidate sunt transmise secției în vederea remedierii deficiențelor și transmiterii lor compartimetului de Statistică și D.R.G. pentru raportarea acestora spre revalidare.

analizează modul de codificare în vederea înbunaiățirii mdicelui de complexitate, instruirea permanentă a personalului medical implicai în codificarea în sistem DRG corectarea și completarea datelor necompletate dm foile de observație pentru obținerea unui procentaj maxim pentru cazul respectiv în sistem DRG

implementarea, sistematizarea, prelucrarea si        evaluarea măsurilor pentru creșterea numărului

cazurilor care beneficiază de spitalizare de zi

Propunerile consemnate in procesele verbale ale ședințelor Comisiei D.R.G. vor fi înaintate spre analiză Consiliului medical

Comisia de disciplină- Componența și atribuțiile Comisiei de disciplină au fost stabilite și aprobate de Comitetul director, iar numirea membrilor (. emisiei de disciplină s-a stabilit prin decizie internă a Managerului.

Comisia de disciplină are următoarea componență nominala:

- pentru personalul medico-sanitar:

Președinte:- Directorul medical

Membrii: - 2 medici OG șef secție

• I medic șef secție ATI

 • - 1 asistentă șefa

 • - consilier juridic

 • - reprezentant RUNOS

 • - reprezentant sindicat- invitat

,Secretar * - comp. RUNOS

-pentru personalul tehnic administrativ:

Președinte: Directorul financiar-contabii

Membrii: - medic primar sef

 • - consilier juridic

 • - medic primar sef

 • - reprezentant RUNOS

Secretar - reprezentant RUNOS

Atribuțiile Comisiei de disciplină sunt:

1. Cercetarea disciplinară a abaterilor în disciplina muncii săvârșite de salariații spitalului, nerespectarea oricăror altor obligații de serviciu prevăzute în acrele normative generale sau interne în vigoare și propunerea de sancțiuni disciplinare ,

în cadrul cercetării se vor stabili faptele și urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârșite, precum ' și orice date concludente pe baza cărora să se poală stabili existența sau inexistența vinovăției. Activitatea de cercelare a abaterii disciplinare impune stabilirea următoarelor aspecte:

 • - împrejurările în care fapta a fosi săvârșiră;

 • - gradul de vinovăție al salariatului;

 • - consecințele abaterii disciplinare;

 • - comportarea generală în serviciu a salariatului;

 • - eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de acesta;

 • 3.  Stabilește persoanele care urmează să fie audiate;

 • 4.  Ascultarea și verificarea declarațiilor salariatului cercetat sunt obligatorii.

 • 5.  în vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de Comisia de disciplină, prccizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.

 • 6.  Audiază salariatul a cărui faptă constituie obiectul sesizării, persoana care a formulat sesizarea, precum și orice alte persoane ale căror declarații pot înlesni soluționarea cazului; poate solicita declarații scrise acestor persoane.

 • 7.  Poate solicita orice documente care sunt de natură să înlesnească soluționarea cazului;

 • 8.  Salariatul cercetat are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere Comisiei de disciplină toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Neprezenta rea salariatului la convocarea laculă »ri   < •cndițiile prevăzute, fără un motiv obiectiv, dă

dreptul Comisiei de disciplină să propună sancțicui-rca. fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile, întocmi ndu-se iii acest sens proces verbal în care se va consemna și neprezentarea salariatului.

 • 10. Propune aplicarea uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de lege

 • 11. Propune menținerea, modificarea sau anularea sancțiunii disciplinare aplicate, în situația introducerii contestației în condițiile prevăzute de lege

 • 12. Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, cât și măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.

 • 13. Comisia de disciplină, după efectuarea cercetării disciplinare, înaintează procesul verbal al cercetării disciplinare prealabile, în care se regăsesc concluziile cercetării, împreuna cu toate actele care stau la baza acestuia, și propune managerului sancțiunea disciplinară.

 • 14. Managerul dispune aplicarea sancțiuni! disciplinare primr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

Comisia de protocoale terapeutice

Componență:

Președinte: director medicai

Membrii: - cadru didactic cu gradul cel mai mare

1 șef secție OG

1 medic șef secție neonatologie

i medic secția ATI

4 medici OG

Atribuții:

elaborarea protocoalelor terapeutice proprii pentru principalele afecțiuni întâlnite, bazate pe ghiduri terapeutice naționale.:și pe bibliografie internațională;

asigurarea accesului tuturor medicilor spitalului ia proioue-aie protocoalele constituie baza de prescricte și monifofizarc a medicamentelor care se acordă în spital urmărirea respectării acestor protocoale

Comisia de transfuzii și hemcvigilență

Componența comisiei de transfuzie și hemovigilențadin spital este următoarea: Președinte: Director medical

Membrii: delegate al centrului județean de transfuzie sanguină coordonatorul unităților de transfuzie sanguină din spitale

-         medic șef secție ATI

asistenta șefa ATI

2 asistente medicale secția ATI

Responsabilitățile comisiei de transfuzie si hemoyigi'ență din spital sunt:

 • a) monitorizarea nivelului de asigurare a securități! transfuziOnale în spital;

 • b) elaborarea și implementarea documentației necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare

clinică a sângelui total și a componentelor sanguine;

 • c) evaluarea nivelului de pregătire profesionalii în domemuî transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de

personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital;

 • d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzioualc în secțiile spitalului;

 • e) organizarea și monitorizarea funcționării sistemului de hemovigilență la nivelul spitalului și colaborarea cu

centrul de transfuzie teritorial în analiza reacțiilor și incidentelor adverse severe;

 • f) elaborarea și implementarea, în colaborare cu directorul medical, a sistemului de calitate în unitatea de

transfuzie sanguină și la nivelul secțiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.

Comisia CPCÎN

Componenta este următoarea:

Președinte- medic epidemiolog Membrii: - farmacist set

Sef iaborator analize medicale

1 medic neonatologie

 • 1 medic OG

 • 2 asistenți igiena

Secretar .-referent administrativ

Grup de lucru privind gestionarea deșeurilor în spital

Prin dispoziția managerului se numește o echipa responsabilă cu managementul deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată în spital, alcătuită din:

~ Medic specialist epidemiolog- coordonatorul echipei

 • - Responsabil cu sănătatea și securitatea în muncă. PS1 și protecția mediului, deșeuri

 • - Inginer comp.tehnic administrativ

 • - 2 asistente principale igienă

Fiecare angajai trebuie să înțeleagă și să aplice instrucțiuni’e și procedurile privitoare la gestionarea deșeurilor, aplicabile la locul lui de muncă. în fișele de post ale angaiaț’lor spitalului sunt trecute atribuțiile fiecăruia în ceea ce privește respectarea normelor privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de la locul de muncă.

Managerul

Managerul spitalului arc responsabilitatea să se asigure că toate măsurile planului de management al deșeurilor respectă reglementările în vigoare și că acestea sunt implementate și menținute corespunzător de toți angajații unității. Se asigură că există suficiente resurse pentru a implementa planul și pentru ca acesta să rămână eficace în timp.

 • a) nominalizează persoanele (echipa) responsabile cu aciiviîățiie specifice sistemului de gestionare a deșeurilor, și desemnează ciar persoana care este șefui acestei echipe

o) aprobă planul de gestionare a deșeurilor rezultate din ac tivitățile medicale

 • c) supervizează programul de introducere a sistemului de gestionare a deșeurilor

 • d) alocă resursele financiare și umane necesare penlm asigurarea funcționării sigure, eficiente și în concordanță cu lefislația în vigoare, a sistemului de gestionare a deșeurilor

 • e) se asigură că gestionarea deșeurilor este trecută in fișele de post ale salariaților

fj controlează modul în care funcționează sistemul de gestionare a deșeurilor

 • g) se asigură că personalul implicat în manevrarea deșeurilor este instruit corespunzător și aprobă planul de formare profesională continuă

Medicul coordonator CPCIN

 • a) participă la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestionare a deșeurilor periculoase

 • b) participă la buna funcționare a sistemului de gestionare a deșeurilor generate de activitățile medicale

 • c) supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deșeurilor

 • d) răspunde de educarea și formarea continuă a personalului privind gestionarea deșeurilor

 • e) ciaboreaza si aplica planul de educare si formare continua

 • f) stabilește orarul și traseul de transportare a deșeurilor și-1 supune aprobării managerului spitalului

 • g) verifică și participă 1a coordonarea investigației-sondaj pentru determinarea cantităților produse pe tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei de date naționale.și a evidenței gestiunii deșeurilor

 • h) are obligația de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părții corespunzătoare a Planului anual de achiziții al spitalului

Coordonatorul activității de protecția        mediului

Se asigură că cerințele strategiei de gestionare a deșeurilor suni respectate. Are responsabilitatea legală să se asigure că personalul este instruit și deține echipamentul de protecție corespunzător, și că urmează procedurile în vigoare.

Responsabilitățile includ:

 • a) coordonarea implementării politicilor și programelor do gestionare a deșeurilor

 • b) coordonarea desfășurării zilnice a activităților privind gestionarea deșeurilor

 • c) coordonarea personalului cu atribuții directe în gestionarei* deșeurilor, oferindu-le sfaturi profesionale și tehnice

 • d) se asigură că se efectuează separarea corectă a deșeuiilor la sursă

 • e) se asigură că există un număr adecvat de recipiente pentru deșeuri și că sunt accesibile în orice moment este nevoie

0 monitorizează consumul de saci pentru colectarea deșeurilor la locul de producere

 • g) se asigura că containerele pentru deșeuri sunt etichetate corespunzător și depozitate în siguranță

 • h) evaluează impactul planului de gestionare ai deșeurilor asupra mediului

 • i) evaluează în mod regulat impactul deșeurilor asupra angajaților spitalului

 • j) monitorizează permanent măsurile de protecție

’<) se asigură că există procedurile în caz de incident cu deșeuri

^<) investighează toate incidenteie/accidentele care implică deșeuri

m) raportează imediat orice in ci den t/acc ide nt apărut în gestionarea deșeurilor responsabilului cu gestionarea deșeurilor din spital și managerului coordonează uivesiigația-sondaj pentru determinarea cantităților pe tipuri de deșeuri produse în spital, în vederea completării bazei naționale de date și a evidenței gestiunii deșeurilor r») raportează situația deșeurilor gestionate și asigură comunicarea cu autoritățile competente

Șeful serviciului administrativ:

 • a) asigură și răspunde de aprovizionarea unității cu materiale necesare sistemului de gestionare a deșeurilor

 • b) asigură și răspunde de întreținerea' locurilor specia’ amenajate pentru depozitarea deșeurilor

 • c) contiolează respectarea condițiilor tehnice stipulate în contractul încheiat cu agenții economici care prestează activitățile de transport și eliminarea finală a deșeurilor

 • d) asigură aprovizionarea cu consumabile:.sacn recipiente pentru deșeuri, containere, și de echipament de protecție

 • e) se asigură că fiecare angajat care este implicat în managementul deșeurilor periculoase își desfășoară activitatea în concordanță cu.procedurile în vigoare

0 desemnează persoane responsabile de locurile'puncteîc de colectare

 • g) efectuează săptămânal controale în locurile de colectare a deșeurilor

 • h) se ocupă de îndepărtarea/curățarea efecte 'or incidentelor apărute în gestionarea deșeurilor

 • i) raportează orice abatere de la planul de management și confirmă luarea măsurilor de corecție

 • j) asigură legătura cu terții: firrne autorizate de transport, eliminare

Șefii de secție

 • a) respectă la locul de munca strategia de gestionare a deșeurilor stabilită

 • b) este responsabil de sănătatea și siguranța pac sen ți lor, vizitatorilor, personalului și a altor persoane care ar putea fi afectate de colectarea, depozitarea și mânuirea deșeurilor

 • c) se asigură că subalternii imp’emcnteză planul de gestionare al deșeurilor la locul de muncă

 • d) se asigură și își asumă responsabilitatea că pe secția pe care o conduce sunt respectate legislația în vigoare și procedurile spitalului în ceea ee privește gestionarea deșeurilor

 • e) se asigură că personalul este instruit corespunzător și că deține echipament de protecție

 • f) se asigură că orice nou angajat este instruit în ceea ce privește responsabilitățile sale privitor le gestionarea deșeurilor

 • g) controlează în mod regulat existența materialelor și echipamentelor necesare gestionării deșeuriloi, conform

 • h) raportează responsabilului cu gestionarea deșeurilor din spital orice abatere de la proceduri și raportează. masei de adecvate luate pentru a elimina sau minimaliza riscurile

Personalul de pe secțiî/departamente/laboratoarc/serviciî

 • a) orice persoană care utilizează materiale periculoase sau care generează, manevrează, transportă și/sau depozitează deșeuri, are responsabilitatea legală de a se asigura că acestea sunt efectuate corect

 • b) toți angajații au datoria de a înțelege și a aplica/respecta procedurile pentru a asigura siguranța la locul de muncă

 • c) să reducă generarea deșeurilor la sursă și să prevină poluarea mediului

 • d) la locul de producere trebuie tăcută separarea diferiteior tipuri de deșeuri

 • c) să utilizeze corect sacii de colectare

 • d) trebuie să respecte procedurile de etichetare, manevrare și depozitare a deșeurilor

 • e) să fie capabil să stabilească corect dacă deșeurile simt periculoase (cu asistența responsabilului cu protecția mediului dacă este necesară)

 • f) să utilizeze echipament de protecție adecvat când manevrează deșeuri periculoase

,g) să se asigure de existența permanentă a sacilor, recipienți.'or necesari ia locul de muncă

 • h) să informeze superiorii pe linie de gestionarea deșeurilor despre orice nelămurire, pericol privitor la gestionarea deșeurilor

 • i) raportează imediat orice incident, eveniment periculos apărut în gestionarea deșeurilor

Cumpanimentui RJJ.N.O.S

d.) veri dea în fișa Postului personalului cu responsabili aii în gestionarea deșeurilor, atribuțiile specifice

 • b) informează CPCIN; în cel mai scurt timp (maxim 7 zile > asupra personalului nou angajat în spital, pentru a se asigura instruirea specifică postului ocupat, privind gestionarea deșeurilor.

Comisia privind controlul utilizării antibioticelor

Componenta este următoarea :   .

Director medical

Sef secție cadru universitar

Medic epidemiolog

Farmacist sef

- Medic ATI

cap. vn

An. 20 Finanțarea spitalului

 • (1) Spitalul este finanțat integral din venituri piopim si funcționează pc principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii provin din sumele încasate pentru serviciile medicale, alte prestații efectuate pe bază de contract, precum și din alte surse, conform legii.

 • (2) Spitalul arc autonomie financiară:

 • a) organizarea activității spitalului pe baza bugetului de venituri și cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unității și cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

 • b) elaborarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar și a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilo; fundamentate ale secțiilor și compartimentelor din structura spitalului.

 • (3) Spitalul are obligația de a asigura realizarea veniturilor și de a fundamenta cheltuielile în raport cu acțiunile și obiectivele din anul bugetar pe titluri, arfiiok și alineate, conform clasificației bugetare.

 • (4) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări dc sănătate se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite în contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

 • (5) In cazul refuzului uneia dintre părți de a semna eontractril de furnizare de servicii medicale, se constituie comisie de mediere formată din din reprezentant ai autori tați lor administrației publice locale și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care în termen dc maximum 10 zile soluționează divergențele.

 • (6) Spitalul reaiiza venituri suplimentare din.'

 • a) servicii medicale, hoteliere sau dc altă natură, furnizate la cererea pacientelor

 • b) donații și sponsorizări;

 • c) închirierea temporară, iară pierderea totală a folosinței, a unor spații medicale, echipamente sau aparatură medicală către alți furnizori de servicii medicale, în condițiile legii;

 • j) alte surse, conform legii.

 • (7) Spitalul are încheiat contract cu direcția depănatele publică Brașov pentru:

 • a) desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate;

 • b) asigurarea drepturilor salariaic pentru rezidenți în toată perioada rezidențiatului, anii 1-V.

 • (8) Spitalul poate primi sume de ia bugetul dc stat șt din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății, care se

* alocă prin transfer către Consiliul Județean Brașov, pentru:

 • a)  finalizarea obiectivelor de in vestiți i noi., de investiții în continuare, nominalizate în listele programului de investiții, anexă ia bugetul Ministerului Sănătății din legea bugetului de stat, aflate în derulare la nivelul spitalelor.

 • b) dotarea cu aparatură medicală, în condițiile în care autoritățile administrației publice

locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora;

 • c) reparații capitale, în condițiile în care autoritățile administrației publice locale participă cu fonduri în cuantum de minimum 3% din valoarea acestora;

 • d)  finanțarea obiectivelor de modernizare, transformare și extindere a construcțiilor existente, precum și experuzarea. proiectarea și consolidarea clădirilor în condițiile în care autoritățile adminisuațici publice locale participă la achiziționarea acestora cu fonduri 'in cuantum de-minimum 5% din valoarea acestora.

 • (9) Proiecțul bugetului devenituri și cheltuieli al spitalului se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătății, și se publică pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătate publică sau pe site-urile

" ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii, după caz, în termen dc 15 zile calendaristice de la aprobarea lui.

 • (10) Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului. Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public se repartizează pe secțiile și compartimentele din structura spitalului. Sumele repartizate sunt cuprinse în contractul de administrare, încheiat în condițiile legii.

 • (11) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente se monitorizează lunar de către șefii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătății. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar, respectiv trimestrial, unităților deconcentrate cu personalitate jun.dică ale Mimsterului Sănătății și, respectiv, ministerului sau instituției cu rețea sanitara proprie, în funcție de subordonare, și se publică pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru unitățile subordonate, pe cel al autorității de sănătaie publică sau pe site-urile ministerelor și instituțiilor sanitare cu rețele sanitare proprii.

 • (12) Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se raportează lunar și trimestrial și consiliului local și/sau județean, după caz, dacă beneficiază de finanțai e din bugetele locale.

 • (13) în cazul existenței unor datorii la data încheierii cormaclului de management, acestea vor fi evidențiate separat, stabilindu-se posibilitățile și intervalul în caic vr-r fi lichidate in condițiile legii.

Art.21

 • (1) Auditul public intern se exercită de către structura duconcentrală a Ministerului Sănătății Publice

 • (2) Controlul asupra activității financiare a spitalului public se face, în condițiile legii, de Curtea de Conturi, Ministerul Sănătății Publice, sau de ake organe abdilate prin lege.

Art.22

 • (1) Fondul de dezvoltare al spitalului se constituie din următoarele surse:

 • a) cotă-parte din amortizarea calculată lunar și cuprinsă in bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, cu păstrarea echilibrului financiar;

 • b) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile. precum și din cele casate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • c) sponsorizări cu destinația "dezvoltare";

 • d) o cotă de 20% din excedentul bugetului <îe venituri și cheltuieli înregistrat la finele exercițiului financiar;

 • e) sume rezultate din închirieri, în condițiile legii.

 • (2) Fondul de dezvoltare se utilizează pentru dotarea spitalului.

 • (3) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului sc reportează în anul următor, fiind utilizat potrivit destinației prevăzute mai sus.

 • (3) Decontarea contravalorii serviciilor medicale contractate se face conform contractului de furnizare de ,        servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcție de realizarea acestora, cu respectarea

prevederilor eontractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Art.23

în situația în care spitalul nu are angajai personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenței medicale corespunzătoare si! ciuturii organizatorice aprobate în condițiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acelora

Ari. 24

 • (1) Salarizarea personalului se stabilește potrivit legii.

 • (2) începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheliuieiilc aferente drepturilor de personal stabilite potrivit alin. (1) reprezintă maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul național unic

de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum și din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătății cu această destinație.

CAP VIII. Dispoziții tranzitorii și finale

Art.25

 • (1) Dispozițiile privind răspunderea disciplinară și pati’imomală sunt prevăzute în mod expres în regulamentul

intern.

 • (2) Orice documentație, adresă, etc. pentru spital va fi înregistrată și va ajunge la cel căruia îi este adresată.

Art. 26

 • (1) Prevederile din prezentul regulament se completează ;.u orice alte dispoziții legale care privesc activitatea unităților sanitare și a personalului din aceste unități.

 • (2) Regulamentul de organizare și funcționare, regu’amentm mtern al spitalelor și organigrama spitalului sunt elaborate de comitetul director în urma coiism’.ârii cu smdieatul, conform legii.

 • (3) Orice completare sau modificare ce urmează a se produc^ dispozițiilor din cuprinsul regulamentului, se pot face doar cu aprobarea comitetului direeiu’-.

 • (4) Toți salariații spitalului, indiferent de funcțiile pe care ic ocupa, sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului regulament, au onhgația% semneze pentru

•      ■         •                  ■                                 - Ci

luarea la cunoștință a tuturor prevederilor înscrise în prezentul regulament și îndeosebi a sarcinilor trecute în ușa de post. Luarea la cunoștință se va i ace prin prelucrarea în cadrul secțiilor, serviciului sau compartimentului prin semnături pe tabele întocmite ia locul de muncă.

 • (5) Neîndeplinirea în condiții corespunzătoare și la termenele stabilite a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, de către salariați, se sancționează administrativ, material sau penal, după caz.

 • (6) Dispozițiile prezentului regulament se.pot completa sau înlocui ori de câte ori este nevoie pe măsura schimbării legislației și a formelor de organizare a unităților sanitare.


HARTA RISC SP1DEMIOLOG1C .

în evaluarea riscului mfecțios se va avea în vedere: condițiile de spitalizare; contaminarea prin erori de asepsie, izolare, decontaminare-sterilizare;, terapii, care reduc rezistența antiinfccțioasă a organismului; selectarea de. tulpini :GU< înalt potențial, de patogeni tale; purtătorii sănătoși din cadrul personalului medico-sanitar; cumularea factorilor de risc etc.


împărțirea pe zone de risc (A,B,G,D) în concordanță cu gradul de asepsie a actelor medicale care se practică, facilitează stabilirea măsurilor adecvate de decontaminare și, totodată, permite întocmirea hărților sau planurilor cu risc epidemiologie stadializat după particularități le semnalate.

Zone de risc după caracteristicile acestora și metodele de decontaminare recomandate:

Zorm după caracteristicile de risc

\ Zona A - risc scăzut___; _ __’2_______

iiij exisiă-conțact.cu pacienții. .

I (ex. sectoarele administrative) ___,

__;__Zona B - risc moderat____________________ pacienți care nii prezintă infecții și receptivitate crescută


I i t |. i !   . iMăi-.i.vi generale de curățare

J Joermțc f'-: ndenă identice cu cele dinu-o colectivilate)

j Măsuri j cafitatea cw


Nivelul de decontamfoare-dezinfecție


•Je decontaminare cu dezinfectanți-detergenți, îmbunătățește «teniei; dezinrecția zonelor contaminate cu sânge sau alte


_____Zona C --riscridicat pacienți .cu infecții;

I (ex. zone de izolare, ATI)


j îluide bîoioaice înainte de curățare.

i


.Măsuri de decontaminare prin utilizarea de dezinfectanți-detergenți folosind aii echipament de curățenie pentru fiecare încăpere; decontaminarea echipamentului în fiecare încăpere.______


1____Zona D - risc foarte ridicat________________I

I pacienți cu receptivitate crescută în condiții de izolare- ' p- Măsuri do decontaminare priri utilizarea de dezinfectanți-detergenți de | de protecție                                             ! nivel iuah; separarea echipamentului; prelucrarea echipamentului separat

i (cx. bloc Gpe!ațor,.sala de naștere, prematuri.). .________[           hKapcm.____________________________

Codul de culori aferent zonelor de tise: identificare la i ./zona, roșie - sector cu risc crescut si foarte '

m'd.ul spitalului: resaut (zona C și D)

/zpna.galb.enă - secta Jzona- verde - sector c

Zona A

r cu risc irtediu (zona A. u risc hiiniru izoix? A)

. ZcrtăB'L.

J       Zona C

Zona D

- Cabinete medici șefi

- Saloane preoperator

1 - ATI aseptic

- TI Neonatală

de secție

- Saioâne internări'de zi

• • Neonatologie

- Prematuri

- Cabinete asistente

- Camere de gardă

} normoponderali

- ATI septic

șefe de secție • :

•• urgența: biroul de

Ș - Săli de tratament și

- Sălile de operații

-Conducere     :  ■

' internări •

f pansamente

- Bloc de nașteri

- Secretariat

- Sterilizare: zona de-

ș - Sala de mici

- Lăuzie și

- Raportul de garda •:

: primii e material neperii

î intervenții (avorturi)

Neonatologie


Zona A

Zona, B

Zona C

Zona D

- Biblioteca

. - Âmbulator: cabinet

1 - Saloane

septică

•• Holuri de acces în

contracepție

postoperator ■

- Saloane septice

spitai

- Radiologie: camera de

- Urgență: cabinete

- Saloane pentru

- Garderoba pacienți

comanda și de

consultații și băi

izolare și cohortare

- Vestiare

developare

primire

epidemiologică

- Arhiva

- Farmacia

- Ambulator: cabinete

- Laborator

- Magazie centrală și de

- Magazia centrată de

OG, oncologie și

microbiologie

pe secții de depozitare

depozitare produse

neonatologie

- Spălătorie: zona

materiale .sanitare și

alimentare

- Hematologie,

murdară

dezinfectanți

- Spațiu depozitare

’oiochim ie, coagulare

- Spațiul de

- Servicii administrative

lenjerie curată

- Anatomie patologică

depozitare

- Servicii economice

- Oficii «iimerdare

- Radiologie: camera

temporară al secției

- Servicii tehnice

- Bloc alimentar:

de histerog rafie

(deșeuri medicale,

(întreținere)

recepție și depozitare

- Farmacia: receptura

lenjerie murdară și

-Serviciu RtJNOS -

produse alinlenatre

- Sterilizare: zona de

materiale de

-Statistica'

nepreîucrate. spații

depozitare materiale

curățenie)

prelucrări primare..

stei i 1 e

- Spațiul central de

magazie depozitare

• Bucătăria propriu-

depozitare a

produse alimentare pe

zisă

deșeurilor

categorii, sala de

- Biberonerie

infecțioase

mese personal

- Spălătorie - zona curată și câlcălona

- Grupuri sanitare

: .....:

- Coridoare și scări

secții                           i

- Lifturi; ■'

-

-■ Zorie de așteptare

I

, PLAb ANUALT>E.DEZ/NrECȚî’E, DEZtNSECȚlE, DERATIZARE

■ / ' ?     . ANUL 2915


LDEZINFECȚIA ÎN SECȚÎ6LE ȘI COMPARTIMENTELE SPITALULUI

Dezinfecția este procedura de distrugcrc.it inicroorganismelor patogene sau ncpatogcnc de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se ugenți fizici și/sau chimic:.

Gradul de contaminare rnicrobiana a acrii iui și supralVțdc-r rcfk'Aâ un risc polcnțial de îmholnax ire. care crește proporțional cu densitatea bacteriilor și cu prezența speciilor porehți::l patogene sau pniogeuc.

'       Contaminarea aeruiui este în strânsa legătură cu gradul de contaminare a obiectelor și suprafețelor, odată cu ridicarea prafului,

ajung în aer-numeroase microorganisme.

Dezinfecția zilnică și terminală se realizează tespeeiă sd protocoalele de curățenie și dczinfecție elaborate conform cu prevederile Ord. MSP nr. 261/200?.

Produsele biocide sunt substanțe active și preparate conținând uiiu sau mai muile substanțe active, având scopui să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă și .să prevină acțiunea &nu să exercite un alt efect de control asupra oricărui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice.

Substanțele biocide sunt utilizate respectând Avizul Ministerului Sănătății și Fișa tehnică de securitate a produsului.

.• PEZINFEQȚA ZWNICĂ;ȘLT£R^.nNALĂ

Metodele dt; aplicareâ dezinfectantelor ■chimice în funcție de suportai care urmează să fie tratat:

SUPORTUL DE’.TRATÂT-


METODA DE |

L


TEHNICA DE LUCRU


SUPORTUL DE TRATAT .

METODA DE

APLICA RE-'

T“ ..... -            --—--------------------—--1

TEHNICA DE LUCRU

INSTRUMENTAR ȘI ECHIPAMENTE

Procesarea* '        ’ suporturilor

(instrumentar,       echipamente)

critice, Care Vin în Contact cu sau penetrează • țesuturile corpului ’ uman: instrumentar chirurgical, laparoscoape invazive. echipament pentru biopsie etc.

imersie

curățare și dezinfecție cu AN1OSYME DD1 0,5%, timp de contact 15 minute; curățare cu peria; clătire cu apă; sterilizare prin -auloulavare sau chimică cu ANIOSEPT ACTIV 2%/ ANtOXfDE 1000, pentru instrumentarul care nu suportă sterilizarea prin căldură.

Procesarea            suporturilor

(instrumentar,       echipamente)

semicritice, care vin în contact cu mucoasele ; intacte,. cu. excepția contactului cu pielea, avand soluții de continuitate: umidiGâatdr; lame laringbscoape, echipament - • ’de anestezie și Respirație asikată Ale-.'’1 .

imersie

sau     ștergere

(pentru . suprafețe) .

-

curățare și dezinfecție cu ANIOSYME DD1 0,5%, timp de contact 15 minute; curățare cu peria; clătire cu apă; sterilizare prin ăuiociavare sau chimică cu ANIOSEPT ACTIV 2% pentru instrumentarul care nu suportă sterilizarea prin căldură.

| incubatoare, izolete......

; - ■                                                                                                .. ; ■ ■ -

ștergere           ;

curățare urmată de dezinfecție de nivel înalt cu PERFORM 2%

Termometre (oraIe, rectale)

ștergere

curățare și dezinfecțic cu dezinfectanți pe bază de alcool

Adresabilitate: asistente medicale

Responsabilitate: asistente medicale, asistente șefe secție, medici șefi secție Evaluare: asistente șefe secție, medici șefi secție. CPCIN

r—. ■. ■■ •.                                               7

SUPORTUL-DE TRA.TAȚ..

METODA DE

■■•■APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

T . T? ■ ■ , __________..         .____________________■ ___

Pavimente • (mozaic, ■ . ciment, linoleum;-’   _ i. • •         j ■=.

ștergere

curățare eu hidrod; clătire cu apă; dezinfecție cu PERFORM / iNT'IDIN / SURFANIOS

- de doua ori pe zi și la nevoie

Pereți (faianță, tapet lavabil, uleiați), uși, ferestre (locarie)

ștergere pulverizate

curățare cu hidrod; clătire cu apă; dezinfecție cu PERFORM / f.NODîN / SliRFANIOS

- dezimc'pc curemă. terminală și ia nevoie

^Mobilier ‘ : inclusiv - paturi si noptiere ('(erhh, metal, plâstic) ' •

ștergere pulverizare

viirățiUi. ea hidrod; clătii e cu apă; dezinfecție cu PERFORM /

ÎNCHIN / SURFANIOS

- de doua ori pe zi, dezinfecție terminală și la nevoie

Mese    de    operație,- mese

instrumentar, mese tratament, lămpi scifclitice, .suprafețe: pentru pregătirea tratamentului, .suprafețe pentru - depozitarea temporară a produselor patologice recoltate," mese pentru înfășat, mese de lucru în laborator

ștergere pulverizai c

curățare cu hidrod; clătire cu apă, dezinfecție cu PERFORM / INCID1N ! SURFANIOS / MIKROZID a suprafețelor orizontale

- după fiecare utilizare și la nevoie

■ i

i

..           .                                                             j

dezinfecție cu PERFORM / INC1DIN / SURFANIOS / MIKROZîD,.curățare cu hidrod, clătire cu apă, dezinfecție cu PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS / MIKROZID pentru suDRileîek- CONTAMINATE cu produse biologice provenite de iu pacamți

Mușamaledin cauciuc sau plastic

ștergeic           •

imersie           j

pulverizare       J

dednlucție cu PERFORM / INCIDIN / SURFANIOS; clătire cu apă; dezinfecție prin imersie în CLORAMINA 2% (20 grame la i i apa), clătire cu apă;

- după fiecare utilizare

Cărucioare, tărgi

ștergere           |

'1

curățare cu hidrod; clătire cu apă, dezinfecție cu PERFORM / 1NCIDIN / SURFANIOS a suprafețelor orizontale

- după fiecare utilizare și la nevoie

| SUPORTUL DE TRATAT

I---------------------------------------------

METODA DE APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

i

1

ștergere

dezinfecție cu PERFORM / INCÎDIN / SURFANIOS, curățare cu hidrod, clătire cu apă, dezinfecție cu PERFORM / INCIDIN ! SURFANIOS pentru suprafețele CONTAMINATE cu produse biologice piovenite de la pacienți

Adresabilitate: personal auxiliar

Responsabilitate: personal auxiliar, asistente șefe secție, mediui șuH secție Evaluare: asistente șefe secție, medici șef secție, CI'CIN

SUPORTUL DE TRATAT

METODA DE

APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

OBIECTE SANITARE. RECIPIENTE DE COLECTĂRI-. MATERIALE DE CURĂȚARE

Băi, chiuvete, bazine de spălare

* . ’ - •

i

ștergere

1 curățare cu hidrod, clătire cu apă, dezinfecție cu PERFORM

■ W Z /o

' - Înainte și după fiecare utilizare

Ploști

imersie

’i după golire, dezinfecție cu CLORAM1NA 2%, apoi curățare,

• clatire cu apă, apoi dezinfecție prin imersie în CLORAMINA

i 2% »2() grame la i 1 apă), clătire cu apă , uscare, păstrare în î pungi individuale în loc special destinat

L:j-• -2-ta-A;: -A \

idupă fiecare utilizare

i Grupuri sanitâre f WC, b.azine, = : scaune WC), grătare din lemn sau

ștergere .

: umâțaru cu hidrod, clăiire cu apă, dezinfecție cu CLORAMINA ; 2% (20 grame la 1 litru de apa)

plastic pentru -băi și dușuri

i        - 50fi ml soluție preparată pentru un vas WC

■ - de două uri pe zi și la nevoie

iSifoane de pardoseală, sifoarie de

- se icarr.ă 500 ml soluție de CLORAMINA 2%

1 scurgere:,,               . ., A/ •

-- Je două ori pe zi

! Găleți pentru.curățare și,, dezinfecție, ustensile pentru curățare și dezinfecție (perii, mop, cârpe)

spălare

= curățare cu hidrod, clătire cu apă, dezinfecție cu CLORAMINA ; 2%

’ - după fiecare utilizare și la nevoie

Recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere, pubele

spălare

curățare și dezinfecție cu SURFANIOS 0,25%

- după fiecare golire și la nevoie

Recipienre pentru colectarea        j

deșeurilor infecțioase. pubeie       1

spălare

curățare și dezinfecție cu SURFANIOS 0.25% •• dogii fiecare golire și la nevoie

Adresabilitate: personaj auxiliar

/ ' Resporișabiiitate: personal auxiliar, asistente șefe secție; medici șef? secție ^'Evaluare: asisjțenle.șefe secție, medici șef secție, CPCIN

: SUPORTUL DE TRATAT-

METODA DE APLICARE

TEHNICA DE LUCRU

ZONE DE PREPARARE ȘI DISTRIBUIRE ALIMENTE

Veselă, tacâmuri, alte ustensile de consum, echipamente

imersie sau ștergere

Ș curățare cu detergent 2%, clatire cu apă, dezinfecție cu

i CLORAMINA 1%. clătire cu apă, uscare

; - înainte și după lîecare utilizare

Suprafețe (pavimente, pereți)

ștergere

1 cin’ățiire cu hidrod; clătire cu apă; dezinfecție cu SURFANIOS

1 ij

: - du două ori pe zi și la nevoie

Suprafețe (meșe de lucru) ;

ștergere

i.urățare și dezinfecție cu SURFANIOS O..5%

’ ’ -.       taxare utilizare și dc câte ori este nevoie

Aparațe.frigorifice ffrigidere, lăzi)

ștergere .

u-;răf..„ic și uczinfecțic cu SURFANIOS 0,25%

• - săptămânal și la nevoie

Si (bane de pardoseală, sifoane de scurgere ....

.■ ’ ' ...

 • - su ioamfi 500 nri soluție de CLORAMINA 2%

 • - .Iu docâ uri pe zi

Găleți pentru curățare și dezinfecție, ^ustensile pentru ;

spătare:.

dezmkcta- Cu Ci. ORAMINA 2%, clătire cu apă, curățare cu

Hidrod. ijuiiru cu apă. dezinfecție cu CLORAMINA 2%

------ • - ------------ -......

SUP.ORTUL.de TRATAT

METODA D.E

APLICAUE

curățare și dezinfecție (perii, mop, cârpe) •

Recipiente pentru colectarea deșeurilor alimentare și menajere, pubele

spălare


TEHNICA DE fAJCRU

• Ji!}•;• fieca:e uidizarc și la nevoie

cinâin- c si ciezin lecție cu SURFANIOS 0,25% - după iiccar-. golire și la nevoie


Adresabilitate: personal din blocul alimentar si personalul auxiliar de pe secții

Responsabilitate: personal din blocul alimentar s; personali-î auxiliar de pe secții, asistente șefe secție, medici șefi secție, director medical

Evaluare: asistente șefe secție, medici șef secție, ditector mcltcaL t I CIN

RITMICITATEA EFECTUĂRII DEZINFECTAI CfRLVfi

—..........


1        V < ' ACTIVITĂȚI ' ;

i Efectuarea curățeniei și dezinfecției | j saloanelor, sălilor de tratament, cabinetelor în I ! • spațiile clinicei,bloc operator, oficii, holuri,. | / '              bucătărie, spălătorie etc..            i


RESPONSABILI


 • - personal auxiliar

 • - asistenta de salon

 • - asistenta șefa

i


. Efectuarea curățeniei și dezinfecției _________. laboratorului,el ipjc_________ Efectuarea’ dezinfecției veselei în oficiile i alimentare

i Efectuarea curățeniei și deztnfecției sgatriloi i i de depozitate temporară a deșeu;doi, ■ lenjerieil-mățerțaiciur de curățenie ;

Efectuarea curățenie!-și dezinfecției

vestiarelor $ sbațiiior administrative

Efectuarea curățeniei și dezînfecțid spațiului i


centrat de depozitare a deșeurilor, periculoase

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefa

 • - personal auxiliar

' - asistenta de salon I - asistenta șelă__

’ - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

; - asistenta de igienă

; personal auxiliar asistenta șefă

__■■ asistenta de igienă

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefa

 • - asistenta de igienă


Efectuarea curățeniei și dezinfecției la subsol

ori d.; .•.V.i           nevoi?

/.fii.:..- ,L i \ z;

(;"■ C!j> Z il-.'i Iz-tf fiCX OL

Ș,cp'.{!niic 3 X / s

< luiv. ic.’er^ u i •:> x ineri

ș:

___or^d^căt'. or- este nevoie _

Lunar (conlbnn poigrantării anuale) și

on.d ‘ Ainex mc


' ■■ personal auxiliar

 • - asistenta șeia

 • - asisienta de igienă


AdresablLîfate. personalul auxiliâf

Responsabilitate: personal auxiliar, asistente șefe secție. /. t         : c. țx. scix. administrai!/

Evaluare; asistente șefe secție, medici șef secție: O’C'H

D£ZîNFECȚ4A;Ț£RM!N-ALÂ (CICLICA) pnu nvbmi:. mc.

Dezn:fecția»lennmaiă' a aeroniicroilorei în saloane se desfășoară după ex ten tarea pacicnțimr. hiaiute de începerea acțiunii de dezinfecție terminală se verifica de către asistenta do salon și-.s-.iu .iS-sb. nta șefă și/sau asistenta ue igiena, condițiile de curățenie și ' dezinfecție terminală efectuaie de personalul auxiliar.

RITMICITATEA EFECTUĂRI! DEZINFECȚIEI TERMINALE

SECȚII / COMPARTIMENTE


P.n mktfate


: f Bloc operator


!

!

i

i


Puncte de sterilizare           j

;' : Wp,o-g;              i


RESPONSABILI

- agent ifi.fi.l

; - pe-sunai juxiliar

'< • asi? tont? șelă

; - mJșictikî do jm_en£__

, • agent 1)1 ;D

j - personalid Jhi steri i izare


SECȚII / COMPARTIMENTE

RiT>ncrțAfE

t                     .        i                          .

ori de Sițic      •.;.<• v

: ’*'■ :* * -- ' '

săpiăinaii-ii

Sala de nașteri

ori de ei'io. O; > v^-e nevoie

Sălile de tratament

sapi jmânid

Secții Obstetrică-Ginecologie

Și

ori dc câu: ori este nevoie

Neonatologie

3 \ iună

; (prematuri. TI, septic)


RESPONSABILI


! - -isisienla șera

; •• asistenta de igienă -• agent DDD

■■ personal auxiliar

 • - asistenta șefa

 • - asistenta de igienă

 • - agent DDD

 • - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

_ ~ ixS*sîcnia de igienă i - agent DDD

I - personal auxiliar

! - asistenta șcia

I - asistenta de igienă


Neonatologie normoponderali


Biberon erii


ATJ


.2 > ii mă

ori de cate or» cs’e nevoie


/-


- ;

Labn/ntor mk’-cbiologie


-----------

Saloane

Obsletrică-Ginecologic


ori cic cate oi i nevoie


 • - âgern DDL)

 • - personal auxiliar i r

 • - asistenta șefă

 • -      =‘.Târ igienă

■■ c'gCii. 1.. i.S ?

I - pcrsunai auxiliar

*• Z! s i Ci 1l a șv i ă

 • - asistenta de igienă

 • - agent DDD

, - personal auxiliar

 • - asistenta șefă

așisumkt -D igienă

 • - agera DDl)

 • - pCi Sv111- ilUXiitcu

: - asiste nu-, șci’â

* tisibitaiiîi oe iaic11a

i - a gem

; - personal auxiLar

~ <aS '• Std î l< • 7C i u

; - astenia de igienă


Urgență ■

Ambulator

Radiologie

Farmacie (reccptura)

Laborator clinic (hematologie, biochimie, coagulare).

t


 • - agent DDL)

 • - persG’.al •.uxilier

 • - asistenta șefă

 • - asistenta de igienă


Bloc alimentar


. Spălătorie


Anatomie patologică


 • - .■ 'gem l )DD

:ier:.<mai .ic alimentar

 • - ..sislertki .iiciciiciana

: vtsistiT-îa de igienă______

 • - agent DDD

~ personal •pălătorie

 • - spălătoreasă șefa

 • - âsjstenla de igienă______

 • - agent DDD

 • - pers\.iiiai auxiliar

 • - asiste mă șefa

 • - asistenia de igienă


Adresabilitate: agent DDD. personalul auxiliar

Responsabilitate: agent.DDD, personal auxiliar, asisienii.' ser. ■>?; nbidici șefi secție, sen. •i.iministrativ Evaluare: 'asistente șefe secție, medici șef secție. C-PL i N


DEZ1NFECȚIA PROFILACTICĂ prin pulverizare:

La B lo.cuJ operator și la Sala de nașteri, cieziniecțîa ri i k’*. tu a a aerului se realizează zilnic, înainte și la sfârșitul programului de-lucru..

DEZhv C; U

Dezinsecția, acțiunea de prevenire sau de combatere a artrop j 'c:.- ' . t< ir • tic germeni patogeni sau dăunătoare pentru om, ce se desfășoară în mediul spitalicesc și care se rcleră la metode m».i >-„•i-lr*: îndepărtarea sau Ui-iti*ugt.-"ea ariropodelor, ceea ce înseamnă combaterea surselor și a căilor de transmitere a numeroase bou.

 • - completează masurile de dezinfecțic în munca de preve-n;;- ,1 evir-br-icrc a unor boli (ninsmi -c de artropode (țânțar, păduche, purice, căpușă ):

 • - contribuie la realizarea mediului igienic ,ni spațiu; •uuuce-.i: prin distrugerea sau D.depârtarca unor artropode direct supărătoare (hematofage, înțepătoare, etc).

Din punct de vedere practic, dezinsecția este dc două -cm

 • - dezinsecția preventiva, car-.' arc urepf. mJ-Cpial.,-.;- ;; p<:.mt.iitfâ.'caic ș. j-ad.ae .1 unor artropode vecloare sau „dăunătoare â mediului de spi:

■ dezinsecția de combatere / focar, care urmărește aisirugcr..?;.. sa ît'i.c. cruzea loi dm mediu-- 11 icuti;mimului.

Metodele dezinsecțici se grupează as:Ici:

L metode fizice.

2. metode- chimice: produse avizate de Minisicnd Sa.-îXî.»;»i. c.i?oierii un grad ridica! de securilaie atât pentru agentul DDD, cât și pentru pacient și personalul mcdico:-sani(ar.

Agentul DDD care desfășoară operațiuni de dczinfecțif, d,.ui/Av $i dczinsccțic va :■ bine in-uruii. cu privire la tehnica de lucru, masurile de proiecție individuală, măsurile de prevenire .:v Jrr. masurile de prei-mic » ; nluării precum și cu legislația în vigoare.

Dezinsecția se realizează de către agentul DDD. -.nD d treci a iridiumt-. .< ?.-i-irn-ei șefe de pe fiecare secție și a asistentei de igienă.

înaintea dc- începerea acțiunii de dezitisecție se hm novâ'.Jc .ăi.-e .r:iskct t..... ;’.i u.- ->:mm șt personalul auxiliar al secției: .           .

evacuarea (pe cât: este posibil) a saloanelor p' tn evDcirca bolnavilor.

efectuarea.prealabilă a curățeniei și dezinfecțic-i s-.:p:-A;cK»r.

 • -   eliberarea și curățirea noptieieior,

mobilierul așezat kt 3<i cm depărtare de.pere.v,

lenjeria de paf să fie scoasă, iar saltelele vor fi D-.:--.v ș; -.iso/uiie la capătul p.-iî ’.i I ui.

elanșeizarea tuturor oficiilor de trecere a țevilor (ce c;.:ianfer, chiuvete ele.) este obligatorie pentru a evita eirculația.gândacilor,

asigurarea deconectării aparaturi! electrice .și a sisPo > -.le iluminat pentru ore■.x-iuir;.! accidentelor înainte de începerea operațiunii,

demontarea aparatelor pentru a se distruge msteuD. .. lîoărne (daca este c;.;/ol

operațiunile de ‘dezinsecție în blocurile âli’încnia.-c . «r ii efectuate uun-.ai m u rinul oarele condiții: după încetarea lucrului in spațiile respecrive; după :zoiu:z.i :-jîieniclor in spațiile du depozitare; după depozitarea sau acoperi rea vese lei.

Acțiunea se va face în colaborare eu usisiemn Șf.’âi           m ‘.u ; panângiti bolnaviloi in’einîiii în secție, riscul unor efecte

locale și/sau manifestări generale în cazul contactului ,.:?::!!■■■: iu iu r.iwuuscic pcsbcide utilizate. în funcție de aceste semnalări, se va alege metoda de elecție a dez.insecției fiecărui spațiu.

Dezinsecția-chimicii este metoda cea mai uii.iizalâ, <k:oar~-.‘       ■. .ciciii.i; maie, «-an-riui inuliif.-idur insecticide apărute cu un

spectru foarte larg de acțiune, și cu remanciiță din cu în ve me- rr z

Pulberile se întrebuințează în special în comh:u:e.e.> p ii>." u ■ : ;>««:■ ■.dur. gamkv.iinr '•Uvuiarit- .ic. Pulverizarea lor se face cu ambalajul oriuinal prevăzut cu capac special. Cea mm iu’1 <■. pnlhcrilor o are acțiune;) de deparazitare a imbrăcăminții,

lenjeriei, cic; metoda cea mai utilizată este strângerea oh teu ■"!•>;  .:c              inu-iin -.;»aitn iiuhis unde se aplică pulberea

insistandi'-se în porțiunile greu accesibile ( cusături, tiu hcictii;.. u

Aplicarea de momeli, este o formă de combatere un-;6- spatide inehfe- s i:< -ik- cu pacicnti. unde nu este posibilă pulverizarea, se vor întrebuința gel uri insecticide. h c../H      :<■ u-pcctiml t.-on’-on c Js-;i ciloane cu bolnavi unde nu se

pulverizează, după caz nu se va pulveriza nici holul.

Aparatele pentru dczinsecțic sunt utilizate ciHiioi-ri s t-.;: ucțiimiiN' cuprinse in cartea leniiicfi neutru exilarea oricărui impact negativ asupra mediului.

Soluțiile de insecticide rămase de la operațiile di- duzii; v.ți< . sb>. iiea/ă. ;->e vor imprâ\4P'-‘ ,;impa de gunoi.

Conform Ordinul MS nr. 536/1997 cu completă!ale ul ei ii;a.: . -J<. .•inivcțiii periodică se cl'cdiiva/a la intervale nu mai mari de 3

luni. între operațiunile pinodicc, se vor aplica prov.<*d‘.i'i de <!<.            ar-. >itc. dc întrețiiierc, in funcție de prezența vectorilor.

La sfârșitu? fiecărui trimestru, în ultima supt ii mânii » limiî ’cpvclivi.*, conform tabduHi;

ACTIVITĂȚI


H? \ iV-MT’fATE


RESPONSABILI


Efectuarea dezinsecției in spațiile clinice


i S■i’iclAL

’ici-Vn ic. decembrie,

•p


ia nevoii;. ..         • ;ieci..ie ac in va> i-.


* Fiecare etapa <A- di?.h' ■ •■piiadv 2 AA: >v. ii succesive, in iare-',a- 4? 1 -4 săptămâni (la nevoie, Îji caz de prezenței vectorilor / focar)


- agent DDD j - aprovizionare ' - asistenta șefa

.iJstenla igiena


■ Efectuare.? dezinsecției în spaîîite . i conexe (olivii. bucătărie, spălătorie,

.( a         magazii/arhiva)

| Efectuarea dczinsect.ici in spațiiie ,! destinate depozitării temperare, a » deșeurilor și spațiul central de

I depozitare1 rezultate din activitatea medicală

i

<T______________________________________(muriri. ■;■■■■■;. ''Cp'C-;:'w. devCiiibl'iC)

Ia ;wA.:, ic. ni sr-cciuie tic invazie

- Fiecare etern. de tce.ic cuprinde 2 cozii.ser;H Succesive, A              5-4 su;.>vî-«r»-âru (la an trie, în

caz de prv-'-*.ijă vccoviAr / focar,

t rii<.i'ii£,                    . i.j.'iC. <.Cv£.ViiV..‘,

7;

ia iiCVOiC, î-i *••?..'.ți! S/CCiaiC UC hiVu.’k.

*'•' r'iecârc        6e ue/.in.-.c'.'pe cujr.iide 2 lAczmscvț»:

succrSiVc. ia iiiier- <c 3--i sc.;<âai«4>'u (ia ăcVo.c, »a Cî.X liC :!<             V         ; r.      . 0 C J* 1 )


I - agent DDD j - aprovizionare

 • - asistenta șefa

 • - asistenta igiena


 • - agent DDD

 • - aprovizionare

 • - asistenta igiena


Responsabilitate: .Agent DDD, Serv. Adnri tușiră

Verifică-: Asistente șefe. Asisicrn igienă. Serv. Administra;;.-.


ÎL DFHA. AAAREA

Deratizarea, acțiunea prin care .sunr m-jeriA'y .li* ■•■■se zatoareJe care sunt surse și căi de transmitere a unui număr mare de zoonoze alai la om un a-i ni.de.

Deratizarea se realizează de către agentul DDD. ruP <’! = trei.-, inaniicarc asistentei dr igiena și a asistentei șefe de pe fiecare secție.

Combaterea propti u-zisă a rozătoarelor se revn.ai’za prii. a-gac. ciiiiiuce. cu prouusc «■-. i/itiu ev Ministciul Sănătății și care oferă un grad ridicat de securitate atât pentru operatoria 1 A Ji.m .■ ■ : o > r.a-rivnț» pi 'soirj'.-l m-x'-ro-saniiar. Aplicai ea tehnică a mijloacelor chimice este orientată după tiv obicei'.'*-.; -uuvp.t          *i s . •; ■ ■ - ‘ - •.<:•! ii.it-.. v mxatoare. suiî>a de hrană și

alimentele preferate ale rozătoarelor.

Confbrut OrdjmiLMȘjir.A36/.L967 dciaiiAiiiic <            :       .v ;; _>t. <i<wi;’r-c i

ACTIVITĂȚI

RITMICITATE

RESPONSABILI

Efectuarea deratizării în spațiile ciinice

SEMESTRIAL

ia nevoie, in situații speciale de invazie

Efectuarea deratizării în spațiile conexe (oficii, bucătării, spălătorie, magazii, arhivă)

SEMESTRIAL

Și

te. nevoie, în situații speciale de invazie

 • - agent DDD

 • - aprovizionare

 • - asistenta șefa

Efectuarea deratizării în spațiile destinate depozitării temporare a deșeurilor și spațiul centrai de depozitare rezultate din activitatea medicală, curte interioară

SEMESTRIAL

■ . .și

Iu nevoie, in situații speciale de invazie

- asistenta igienă

Responsabilitate: Agent DDD, Serv. Administrativ.

Verifică: Asistente șefe».Asistent igienă, Serv. Administrativ.

Harta de Risc Radiologie

, Etaj T

i

■ •                                i__

"i fâioc""

i naștere

i


SPITALUL CLINIC DE O&ST.

Git>IEC.■DR•J.A.SBARCEA,, Rx ' "*


Parter


Laborator

Ragiologie si imagistica j Medicala


j| Centrala termica, __bucațar^


....


RX-scopie


Rof


Rx


Rx deținereComitet Director

Director medical Dr. Badea Vaier ia

Avizat

Asistenta juridica Av. Gheorghe Cristina

Lider sindicat Balint Paraschiva