Hotărârea nr. 143/2015

Hotărârea.nr. 143 - privind aprobarea componenţei comisiei de examen pentru ocuparea funcţiei de Şef Secţie Clinică Oncologie Medicală, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777 Fax: 0268.475.576

E-mail: office@>iudbrasov,ro Website: www,judbrasov.ro


UI. JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod 1-16

HOTĂRÂREA NR. 143

din data de 29.04.2015

- privind aprobarea componenței comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Clinică Oncologie Medicală, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 29 aprilie 2015;

Analizând referatul nr.4282/16.04.2015, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea componenței comisiei de examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Clinică Oncologie Medicală, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, ce urmează a se desfășură la sediul central al spitalului, în data de 06.05.2015;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 18 și art. 19 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 91, alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit.”a”, pct. 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă componența comisiei dc examen pentru ocuparea funcției de Șef Secție Clinică Oncologie Medicală, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, ce urmează a se desfășură la sediul central al spitalului. în data dc 06.05.2015, după cum urmează:

Președinte:

  • - Neculoiu Carmen Daniela, medic primar, specialitatea laborator, director medical Spital Clinic Județean de Urgență Brașov

Membri:

  • - Ceaușu Gabriela, medic primar oncologie medicală

  • - Sporiș Mariana, medic primar oncologie medicală la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

  • - Banghi Alexandra Maria, medic primar oncologie medicală, reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov

  • - Bularca Elena Claudia, consilier superior, Direcția de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean Brașov, reprezentant al Consiliului Județean Brașov

Secretar:

  • - Godri Dora, medic specialist epidemiologie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală

și Spitalul Climc^JpdS^T^AieUrgență Brașov.Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

Red. BC:

Se difuzează:

1 ex - Instituția Prefectului Județului Brașov

1 ex       - Președintele Consiliului Județean Brașov

1 ex     - DSAM

1 ex -Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov 1 ex. - Colecție