Hotărârea nr. 139/2015

Hotărârea.nr. 139 – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşovonsiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.139

din data 29.04.2015

- privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov. în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.04.2015

Ținând cont de demisia doamnei consilier județean Minea Luana din Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov și de propunerea domnului consilier județean formulată în plenul consiliului județean privind desemnarea domnului consilier județean Zavarache Constantin reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov .

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.3 pct.2 lit.a din OUG nr. 109/2011 privind guvemața corporativă a întreprinderilor publice, precum și art.91 alin 1 lit ,.a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. -Se desemnează domnul consilier județean Zavarache Constantin reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov .

p. PREȘEDINTE, -

VICEPREȘEDINTE^

Claudiu Comftn^ /

Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu