Hotărârea nr. 138/2015

Hotărârea.nr. 138 - privind încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov al doamnei consilier judeţean MINEA LUANA, ca urmare a demisiei

RomâniaAdresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.138

din data 29.04.2015

- privind încetarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov al doamnei consilier județean MINEA LUANA, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 29.04.2015

Având în vedere referatul nr. 3749/6.04.2015, întocmit de Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul privind încetarea calității de reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov al doamnei consilier județean MINEA LUANA, ca urmare a demisiei;

Văzând avizele comisiile de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere dispozițiile art.3 pct.2 lit.a din OUG nr. 109/2011 privind guvemața corporativă a întreprinderilor publice, precum și art.91 alin 1 lit „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. -încetează calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Brașov, în numele județului Brașov, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Brașov al doamnei consilier județean MINEA LUANA, ca urmare a demisiei.


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbraveanu