Hotărârea nr. 13/2015

Hotărârea.nr. 13 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 05 ianuarie 2015

România

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 13

din data de 20.02.2015

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 05 ianuarie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 05 ianuarie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 05 ianuarie 2015.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Mihail Veștea


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 05 ianuarie 2015

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipsește domnul consilier județean Popa Mihai, domnul consilier județean Pop Mircea, domnul consilier județean Cristei Nicolae, domnul Enache Paul, domnul consilier județean Kovacs Attila, domnul consilier județean Paler Ioan și domnul consilier județean Sarafinceanu Gheoghe. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

Dl. Claudiu Coman

Bună ziua, bine ați venit, la mulți ani. Pentru că a încetat mandatul pe care mi l-ați dat data trecută, adică împuternicirea pe care am primit-o, o să vă rog ca primul lucru pe care să îl facem la această oră să fiți de acord cu a vota cu mâna ridicată, fără alte chestiuni, ca subsemnatul să conducă în continuare ședința în calitate de președinte de ședință. Cine este pentru? împotriviri? Abțineri? Deci în unanimitate 27 de consilieri prezenți, 28, 6 absenți, ați fost de acord să mă împuterniciți cu calitatea de președinte de ședință. Astăzi avem un singur punct pe ordinea de zi și anume, din nou, în urma ordinului prefectului, am convocat această ședință de îndată pentru a împuternicii, pentru a mandata unul dintre vicepreședinți cu atribuțiile președintelui pe o perioadă nu mai mare de 30 de zile, deci pentru perioada care se va încheia pe data de 23 ianuarie, inclusiv data de 23 ianuarie. Dar până la a trece la această procedură v-aș ruga să vă notați câteva chestiuni, aș vrea să fac câteva anunțuri și anume suntem în situația de a intra pe lucruri foarte tehnice legate de aprobarea bugetului. De aceea vă rog să vă notați că pe data de 30 ianuarie, în afară de alte chestiuni pe care o să le discutăm atunci în ședință ordinară, o să discutăm și bugetul pe localități, urmând ca în conformitate cu legea să străbatem toți pașii necesari în așa fel încât să fim în măsură să aprobăm acest buget, bugetul pe localități. Așa că în data de 30 la ora 9:00 va fi dezbaterea publică, la ora 10:00 va fi ședința de buget. Ședința respectivă va fi convocată formal în data de 23 când va fi publicată și ordinea de zi. De asemenea, tot în data de 30 o să avem rugămintea să vă faceți programul cât mai flexibil pentru că după ce terminăm dezbaterea publică și ședința de buget, probabil de la ora 12:00, 13:00, o să avem dezbaterea publică legată de Consilprest. Noi o să ne constituim și ne constituim la solicitarea consiliului de administrație Consilprest ca și AGA în ședință publică la aceeași dată de Consilprest. Tot pentru a ști cum să vă faceți programul vreau să vă informez că în urma consultărilor pe care le-am avut cu colegul Mihai Vestea, că în luna februarie vom avea două ședințe. O ședință va avea Ioc, fie că va fi ordinară, fie extraordinară în data de 16 pentru a ne încadra din nou în termenul legal de 45 de zile pentru aprobarea bugetului propriu al consiliului județean. De asemenea la sfârșitul lunii februarie vom avea încă o ședință, pentru că îmi permit să mă antepronunț, tot în ședința din 30, așa cum am promis, o să venim și cu modificările regulamentului de organizare și funcționare, modificarea cea mai importantă fiind legată de faptul că ședințele ordinare ale Consiliului Județean Brașov se vor desfășura de regulă în ultima săptămână a fiecărei luni calendaristice. Deci acesta este motivul pentru care în luna februarie oricum vom avea două ședințe pentru a intra în normalitate și din acest punct de vedere. Tot până în data de 30 avem rugămintea de la dumneavoastră să definitivăm situația în toate comisiile. O să transmitem liderului de grup, domnul Mihai Popa care absentează astăzi, propunerea noastră de a lucra împreună cei trei lideri de grup în primul rând și pe urmă prin consultări la nivelul fiecărui grup pentru mici modificări la nivelul comisiilor pentru că pe baza regulamentului de organizare și funcționare, după câte știu, sunt niște modificări care vor apărea nu doar în ceea ce privește afișarea orarului și desfășurarea săptămânală sau de câte ori este cazul a ședințelor, ci și în ceea ce înseamnă modificare, nu foarte mare dar în anumite limite, a competențelor comisiilor. Acum pentru presă, trebuie să știți, comisiile au rol consultativ, dar așa cum am spus atunci când noi am fost investiți, dorim să lucrăm mult mai mult cu comisiile. în aceeași ordine de idei, nu pentru că nu am dorit ci pentru că nu a existat cadrul legal pentru desfășurarea ședințelor, nu s-au făcut încă modificările pe sănătate, în ceea ce privește spitalele și acest lucruri se vor întâmpla în mai mulți pași în așa fel încât până la sfârșitul lunii februarie lucrurile să fie în absolută regulă și din acest punct de vedere. Acestea fiind zise, deci ca obiective fundamentale și probleme cu care ne confruntăm și iarăși nu înainte de a face un anunț pentru presă, domnul vicepreședinte Veștea la ora 12:00 va merge la ședința convocată de domnul prefect al județului, ședință care știți că are loc ca urmare a evenimentelor petrecute la telescaun în perioada imediat premergătoare anului nou. Deci la ora 12:00 participăm la această ședință. Acum, doamna Maria trebuie să votăm ordinea de zi. Da? Avem un singur punct pe ordinea de zi și anume desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov în vederea exercitării atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte ca urmare a prelungirii duratei măsurii arestării preventive a domnului Aristotel Adrian Căncescu. Votăm ordinea de zi, vă rog să votați, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Deci această desemnare în vederea exercitării atribuțiilor președintelui consiliului județean, hotărârea va fi redactată conform documentelor care ne-au venit de la prefectură, până în data de 23 ianuarie inclusiv și nu mai mult, așa cum suntem obișnuiți prin sintagma cu care

am lucrat până acum, nu mai mult de 30 de zile. Sigur că ne generează niște dificultăți pentru că deja suntem obișnuiți până în 23 să avem un vicepreședinte care să poată să îndeplinească atribuțiile președintelui și pe urmă să stăm vreo 7 zile până primim din nou ordinul prefectului, pe baza căruia să convocăm ședința de îndată. Din punct de vedere tehnic s-ar putea să avem o mică problemă dar o să votăm dacă până în 30, pentru că din 24 iarăși o să fim fără președinte și doar cu doi vicepreședinți. Dacă până în 30 nu va veni ordinul prefectului, oricum atunci în 30 se va convoca ședința și vom merge pe procedura de președinte de ședință. In mod sigur experiența ne arată că în 29, 30, cam în perioada respectivă, vine ordinul prefectului. Este posibil, să luați în calcul și această chestiune ca fie în 29 fie în 30 să mai avem înainte de ședința ordinară și o ședință de îndată. Deci luați în calcul și această chestiune. Este posibil să avem ședința ordinară și imediat o zi mai târziu să avem ședința de îndată. Sau să avem totul în aceeași zi. O să vedem cum o să se 9              9                                                                                                                             i

întâmple, vroiam doar să vă previn că este posibil să apară această situație. Deci această desemnare va fi făcută pe maxim 30 de zile și maxim până pe data de 23. Puteți să îmi spuneți exact cum o redactăm doamna secretar?

Dna. Mana Dumbrăveanu

Exact până în 23, pentru că nu putem excede, din câte am înțeles, hotărârea instanței.

»

Dl. Claudiu Coman

Deci o redactăm până în 23 inclusiv, pentru a nu excede hotărârea instanței, în această ordine de idei, după ce m-am consultat cu colegul Mihai Veștea, am convenit ca pentru această perioadă să îl propun pentru exercitarea atribuțiilor președintelui consiliului județean pe domnul Mihai Veștea. O să vă propun să trecem la vot, procedură de vot secret, sigur trebuie să mai propunem comisia de validare și numărarea voturilor. Domnul Ungureanu vă rog.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnilor vicepreședinți, doamna secretar, doamnelor și domnilor colegi, la mulți ani în primul rând. Ținând cont că este vorba de o singură candidatură și nu trebuie să facem o diferențiere simultană a mai multor candidați, este absolut legal să votăm pe aparatele noastre electronice, procedură de vot secret.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, o să votăm, idee dumneavoastră este foarte bună, dar o să votăm cum am votat până acum, așa că o să mergem la cabina de vot, o să avem un bilet cu numele candidatului, cine este de acord cu domnul Veștea o să-l încercuiască, cine nu este de acord cu domnul Vestea o să-1 taie si cine nu vrea să-si exercite votul nu o să facă nimic. Mulțumesc, deci începem procedura de vot, o să fac apel nominal pentru exercitarea votului. Domnul Ambrus Carol, domnul Aranyosi Ștefan, domnul Braga Horațiu, doamna Câju Mariana, domnul Coman Claudiu, dați-mi buletinul și o să votez ulterior, domnul Comea Claudiu, domnul Dragoș Crăciun, Crizbășan Emanoil, Danu Aurelian, Drotleff Dieter, Fliundra Ionel, Gabor Alexandru Adrian, Lupu Ovidiu, Manea Ion, Mareș Ioan, Maxim Adrian, Minea Luana, Neag Adrian, Niță Emil, Noaghea Nelu, Oltean Vasile, Olteanu Liminița, Pascu Mihai, Ungureanu Vasile, Vestea Mihai, Wittstock Wolfgang, Zavarache Constantin. Comisia de validare vă rog.

Dl. Coman Claudiu

Vă rog să luați loc, domnul Fliundra. Am avansat când am început ședința două variante, se confirmă că prima variantă a fost cea corectă. Suntem 27 prezenți, al 28-lea era pe drum dar nu a mai ajuns, deci cvorumul de ședință este clar îndeplinit dar nu cu 28 de colegi ci cu 27 de colegi. Domnule Ungureanu vă rog.

Dl. Vasile Ungureanu

Proces-verbal privind exercitarea atribuțiilor de președinte ale Consiliului Județean Brașov, comisia de validare constituită prin HCJ nr.l din 02.07.2012 prin modificări și completări ulterioare, văzând buletinul de vot pentru exercitarea atribuțiilor de președinte al CJ Brașov din data de 05.01.2015 și rezultatul votului constată următoarele : numărul consilierilor ce compun consiliul județean - 34, numărul consilierilor prezenți la vot -  27, numărul total al voturilor valabil

exprimate - 27, numărul voturilor nule - 0, numărul voturilor pentru - 27, împotrivă - 0. Domnul vicepreședinte Mihai Veștea a fost desemnat să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov cu 27 de voturi.

Dl. Claudiu Coman

în calitate de președinte de ședință supun la vot proiectul de hotărâre, articol unic domnul Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov se desemnează să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte până la data de 23.01.2015, inclusiv ca urmare a dispunerii prelungirii duratei măsurii arestării preventive a domnului Aristotel Adrian Căncescu. Vă rog procedură de vot, mai votăm, vot secret, luăm act, deci este hotărâre, hotărârea se votează, votăm hotărârea, vă rog să votați, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a votat. Deci stimați colegi dați-mi voie să predau microfonul domnului vicepreședinte Mihai Veștea, desemnat să exercite atribuțiile de președinte.

DL Mihail Vestea

Mulțumesc mult, aș vrea și eu să vă urez încă odată la mulți ani, an nou fericit cu bucurii și cu multe împliniri dar și cu multă sănătate și cetățenilor județului Brașov și angajaților din consiliul județean, tuturor la mulți ani, fericire și bucurii. Sigur, testul votului este un test greu pentru toată lumea, vă mulțumesc încă odată pentru încrederea pe care mi-o acordați, dar vă spun că între noi doi, cei doi vicepreședinți, există o colaborare foarte bună și orice decizie luăm, eu o să mă consult cu vicepreședintele Claudiu Coman ca lucrurile să iasă bine. în perioada care urmează, până în 23 cel mai important lucru pe care îl vom face, vom lucra în comisii pentru a pregăti bugetul. Deci asta este activitatea pe care ne vom concentra și din punctul acesta de vedere vă rog ca să punem tot anul care a început sub patronajul colaborării între noi toti. Vă mulțumesc mult încă odată, an nou fericit cu bucurii. Declar închisă ședința.

p. Președinte,

Secretar,

Vicepreședinte Vestea Mihail

Dumbrăveanu Maria

9

—QT'

-