Hotărârea nr. 126/2015

Hotărârea.nr. 126 – privind desemnarea domnului Pascu Mihai Lucian, director general în cadrul Direcţiei Generale Administraţie Publică, ca reprezentant al judeţului Braşov în cadrul Clusterului regional electronic ETREC


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.126

din data de 18.03.2015

- privind desemnarea domnului Pascu Mihai Lucian, director general în cadrul Direcției Generale Administrație Publică, ca reprezentant al Județului Brașov în cadrul Asociației Clusterului Regional Electronic ASCRET, asociație care asigură managementul Clusterului Regional Electronic ETREC

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Având în vedere propunerea din plenul Consiliului Județean Brașov formulată de domnul Zavarache Constantin, consilier județean, privind desemnarea domnului Pascu Mihai Lucian director general în cadrul Direcției Generale Administrație Publică, ca reprezentant al Județului Brașov în cadrul Asociației Clusterului Regional Electronic ASCRET, asociație care asigură managementul Clusterului Regional Electronic ETREC;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 213/16.03.2012 privind aderarea județului Brașov la Clusterul Regional Electronic ETREC și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/20.12.2012 privind participarea județului Brașov ca membru asociat la Asociația Clusterului Regional Electronic ASCRET, asociație care asigură managementul Clusterului Regional Electronic ETREC;

Având în vedere dispozițiile art.91 alin.l și alin.2 lit. „d” și art.92 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și OGR nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobat prin Legea 246/2005 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se desemnează domnul PASCU MIHAI - LUCIAN, director general în cadrul Direcției Generale Administrație Publică, ca reprezentant al Județului Brașov în cadrul Asociației Clusterului Regional Electronic ASCRET, asociație care asigură managementul

Clusterului Regional Electronic ETREC.

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE Claudiu ComanContrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu