Hotărârea nr. 125/2015

Hotărârea.nr. 125 – privind delegarea dreptului de semnătură domnului vicepreședinte Veștea Mihail


Consiliul Județean Brașov

Cod:F-16

HOTĂRÂREA NR.125

din data de 18.03.2015

-privind delegarea dreptului de semnătură domnului vicepreședinte Veștea Mihail,

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Ținând cont de necesitatea asigurării continuității administrației județene brașovene, precum și propunerea domnului vicepreședinte Coman Claudiu cu privire la delegarea dreptului de semnătură domnului vicepreședinte Veștea Mihail;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii nr.8/16.02.2015 a Consiliului Județean Brașov, privind desemnarea domnului Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte al d-lui Căncescu Aristotel Adrian, precum și cu art.107 alin. (1), alin. (2) și art.102 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 91 alin (2), art. 97 și art. 103 alin. (2) Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se delegă domnului vicepreședinte Veștea Mihail dreptul de semnătură , în numele și pentru domnul vicepreședinte Coman Claudiu, care exercită atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte al d-lui Căncescu Aristotel Adrian, în perioadele în care domnul vicepreședinte Coman Claudiu se află în concediul legal de odihnă, concediu medical, deplasări externe și alte situații prevăzute de legislația în vigoare, care permit lipsa de la locul de muncă.

Art.2. - Limitele delegării de semnătură vor fi stabilite prin dispoziție pentru fiecare caz în parte.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele Consiliului Județean Brașov.

p.PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE, Coman Claudiu