Hotărârea nr. 124/2015

Hotărârea.nr. 124 – privind aprobarea întocmirii unei expertize pentru imobilul monument de arhitectură, situat în municipiul Braşov, P-ţa Sfatului nr.15 – Muzeul Civilizaţiei Urbane, având cod de clasificare 08B0316, CF 11160 Braşov, nr TOP 5243/1, necesară negocierii cu actualii proprietari, în vederea stabilirii preţului la care Judeţul Braşov îşi va exercita dreptul de preemţiune


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.124

din data de 18.03.2015

- privind aprobarea întocmirii unei expertize pentru imobilul monument de arhitectură, situat în municipiul Brașov, P-ța Sfatului nr.15 - Muzeul Civilizației Urbane, având cod de clasificare 08B0316, CF 11160 Brașov, nr TOP 5243/1, necesară negocierii cu actualii proprietari, în vederea stabilirii prețului la care Județul Brașov își va exercita dreptul de preemțiune

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 18.03.2015

Analizând Informarea înregistrată cu nr. 314/18.03.2015, întocmită de către Direcția Juridică și Relații cu Publicul - Seviciul Juridic Contencios, privind situația imobilului monument de arhitectură, situat în municipiul Brașov, P-ța Sfatului nr.15 - Muzeul Civilizației Urbane, având cod de clasificare 08B0316, CF 11160 Brașov, nr TOP 5243/1;

Ținând cont de propunerile și discuțiile din plenul Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere prevederile art.123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare .

A

In temeiul art.97 și art.103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă întocmirea unei expertize pentru imobilul monument de arhitectură, situat în municipiul Brașov, P-ța Sfatului nr. 15 - Muzeul Civilizației Urbane, având cod de clasificare 08B0316, CF 11160 Brașov, nr TOP 5243/1, necesară negocierii cu actualii proprietari, în vederea stabilirii prețului la care Județul Brașov își va exercita dreptul de preemțiune.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Tehnică


Contrasemnează, SECRETAR, Maria Dumbrăveanu