Hotărârea nr. 121/2015

Hotărârea.nr. 121 – privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Braşov prin reducerea temporară pe perioada 01.03.2015-31.03.2015 a unui număr de 9 paturi din totalul de 35 paturi existente din Secţia Clinică Pediatrie I (Afecţiuni Digestive), pentru lucrări de igienizare


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.121

din data de 18.03.2105

- privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Brașov prin reducerea temporară pe perioada 01.03.2015-31.03.2015 a unui număr de 9 paturi din totalul de 35 paturi existente din Secția Clinică Pediatrie I (Afecțiuni Digestive), pentru lucrări de igienizare

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data 18.03.2015

Analizând referatul nr.2412/11.03.2015 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală prin care se propune aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Brașov prin reducerea temporară pe perioada 01.03.2015-31.03.2015 a unui număr de 9 paturi din totalul de 35 paturi existente din Secția Clinică Pediatrie I (Afecțiuni Digestive), pentru lucrări de igienizare;

Luând în considerare adresa Ministerului Sănătății nr. XI/A/l972/11.01.2011 și avizul epidemiologie nr.747/23.02.2015 al Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov;

Ținând cont de HCJ Brașov nr. 381/29.10.2014 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Brașov;

în conformitate cu prevederile art. 174 alin.3 și 5 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificată și completată, OMS nr.914/206 privind aprobarea normelor privind condițiile care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației de funcționare cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Brașov prin reducerea temporară pe perioada 01.03.2015-31.03.2015 a unui număr de 9 paturi din totalul de 35 paturi existente din Secția Clinică Pediatrie I (Afecțiuni Digestive), pentru lucrări de igienizare

Art.3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


c