Hotărârea nr. 12/2015

Hotărârea.nr. 12 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 decembrie 2014

România


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 12 din data de 20.02.2015

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 decembrie 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 decembrie 2014;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

ședinței extraordinare a Consiliului


Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al Județean Brașov din data de 17 decembrie 2014,

p. PREȘEDINTE, VICEPREȘEDINTE

Mihail VeșteaContrasemnează,

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17 decembrie 2014

Domnul vicepreședinte Coman Claudiu constată că lipsește domnul consilier județean Cristei Nicolae. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

DL Claudiu Coman

Stimați colegi trăim în niște zile în care se întâmplă tot felul de evenimente nefericite. V-aș ruga să păstrăm un moment de reculegere pentru cei 4 oameni care au murit la Sudghiol, e vorba de pilotul elicopterului Comandor Petre Comeliu Cătuneanu, copilotul Căpitan Comandor Ginel Claudiu Crăcănel, medicul din cadrul SMURD Constanța Vizireanu Laura și asistenta medicală Gabriela Camelia Harton. Dumnezeu să îi odihnească. Vă mulțumesc.

Așa cum am discutat data trecută, la această ședință am acceptat să avem pe ordinea de zi și diverse având în vedere că vor fi chestiuni de ultimă oră care vor fi reglate, lucru care s-a și întâmplat, conform art.54 aliniatul 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Brașov, prin votul majorității plenului, în situații excepționale, prin aprobarea dumneavoastră, deci putem să introducem pe ordinea de zi și aceste chestiuni. O să vă propun eu, pentru că împreună cu domnul Vestea am coordonat această activitate, ne-am asigurat că toate materialele intră în plen, așa că în afară de cele trei materiale, care au apărut și publicate pe site încă de ieri, vă mai propun încă un număr de materiale. Acum sunt toate ridicate pe site, după ce le-au trecut și au fost discutate de către comisii și toată lumea a primit materialele. Punctul 4 de la diverse referat nr.14057 din 16.12.2014 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Județului Brașov. Punctul 5 de la diverse referat nr.142 din 17.12.2014 privind aprobarea modificării repartizării sumelor defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale. Punctul 6 de pe ordinea de zi la diverse este referatul privind modificarea HCJ nr. 18/2014 privind repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale pentru comuna Lisa. Punctul 7 modificarea HCJ 77 din 30.01.2014 privind constituirea Comisiei speciale de analiză și modificare a modului în care se desfășoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean, ca urmare a demisiei domnului consilier județean domnul Ungureanu Vasile, se propune completarea comisiei cu doamna Dorina Alexandru de la Direcția Tehnică și de asemenea domnul consilier județean Pascu, care era vicepreședinte în momentul în care făcea parte din comisie, rămâne în comisie având calitatea de consilier județean. Punctul 8 revocarea HCJ nr.7 din 03.02.2012 privind aprobarea participării domnului Maior Lazăr Dorin ca invitat permanent la ședințele Consiliului Județean Brașov. Punctul 9 desemnarea domnului vicepreședinte Vestea Mihail pentru exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Brașov pentru data de 23.12.2014 ca urmare a efectuării a unei zile de concediu aferent anului 2014 a domnului vicepreședinte Coman Claudiu. Dacă mai sunt alte propuneri? Domnul Ungureanu.

D1. Vasile Ungureanu

Domnule președinte mă opun introducerii pe ordinea de zi la punctul diverse a primului punct așa cum este el formulat deoarece la acel punct sunt cel puțin două persoane care așa cum rezultă din actele care ne-au fost înaintate nouă, la cererea Comisiei juridice, de către Direcția Județeană de Evidență a Populației, s-au săvârșit, să le spun, până a fi catalogate altfel, niște abateri foarte grave iar două din persoanele care ne sunt solicitate de a promova pe posturi, practic una a săvârșit și una a fost participant la acea săvârșire. Deci nu vreau să încadrez altfel, am cuvinte exacte pentru a le încadra din punct de vedere legal, dar până nu vedem actele care să ne parvină de la Direcția Juridică și de la personal nu doresc să spun mai mult. Dar așa cum este formulat acel punct, cel puțin două persoane nu au cum să fie promovate în funcție. Cine face altfel e treaba lui. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Când ajungem la punctul respectiv o să facem precizările de rigoare. Domnul Vestea.

DL Mihail Vestea

*

Dragi colegi aș vrea să fac o specificare la punctul 11 proiect de hotărâre privind acordarea unor premii pentru 10 cetățeni ai județului Brașov care au primit titlul de “Erou al comunității” pe anul 2014, titlu decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov. Având în vedere discuțiile pe care le-am avut în executiv vreau să specificăm că vom acorda numai plachete și diplome, nu sume în bani.

DL Claudiu Coman

Da, mai sunt alte intervenții? Dacă nu mai sunt alte intervenții vreau să vă propun doar o inversare, deci punctul 12 de pe ordinea de zi, pentru că putem să facem și premierea, proiect de hotărâre privind aprobarea premierii celor mai buni sportivi și antrenori ai anului 2014 din județul Brașov, să îl trecem ca punctul 0 de pe ordinea de zi, în așa fel încât să începem ședința cu această aprobare și să putem să dăm și premiile, sigur, dacă noi vom aproba cu majoritate de voturi acest lucru. De asemenea să ținem cont de propunerile făcute de către mine ca și completare la diverse, de propunerea domnului Ungureanu de a discuta și a completa proiectul de hotărâre, deci de a nu rămâne numărul 1 de la diverse în forma respectivă ci cu modificare și la punctul nr.l 1 la propunerea domnului vicepreședinte Veștea. Vă rog să votăm ordinea de zi, se culeg voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat această ordine de zi. Vă rog doamna secretar să îmi spuneți câte persoane sunt? Deci este un absent, sunt 33 de persoane, avem 32 de voturi pentru și o abținere. Mulțumesc, începem cu punctul 12, acum se numește punctul 0, proiect de hotărâre privind aprobarea premierii celor mai buni sportivi ai anului 2014 din județul Brașov. Discuții dacă sunt? Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Doresc să anunț colegii că, așa cum ne-a fost atrasă atenția de către secretariatul general, în speță de către doamna secretar Dumbrăveanu, în urma unei ordonanțe de guvern nr. 103/2013 numai administrația publică locală, județeană, nu mai are voie să acorde premii în bani decât acelor persoane care au rezultate pe plan internațional. Deci că e vorba de sportivi că e vorba de elevi, indiferent, eu nu o consider că este corectă dar asta este, trebuie să o luăm ca atare. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Așa este, documentația s-a făcut respectând această Ordonanță 103 care Ordonanță 103 nu ne-a dat posibilitatea, această ordonanță care reglează activitatea pe 2014, nu ne-a dat posibilitatea să mai oferim premii altor categorii, din păcate. Am reușit totuși respectând această ordonanță să oferim în continuare premii și în acest an sportivilor și elevilor și profesorilor acestora care au obținut rezultate la olimpiadele internaționale. Mai sunt alte intervenții? Domnul Ștefan Aranyosi.

DI. Ștefan Aranyosi

Domnilor vicepreședinți, stimați colegi, ca să nu mai iau cuvântul la punctele respective doresc să comentez și eu această situație. După părerea mea este o interpretare eronată a acestei ordonanțe, pe de o parte, pe de altă parte, cei care au făcut această ordonanță, dacă au făcut-o cu gândul de a nu premia, atunci arată că e vorba de oameni frustrați care probabil că nu au primit nici în clasa a treia o carte/diplomă fiindcă este inadmisibil, în condițiile în care tot vorbim de păstrarea tinerilor valoroși în țară, este inadmisibil să nu premiem elevii așa cum am făcut în fiecare an până acum, care au obținuț locuri fruntașe la olimpiadele naționale. Și ca să arăt și mai mult aberația, vă rog frumos, dacă cineva știe să îmi precizeze, când vor putea fi premiați elevii care sunt pe locul 1,2,3 în țară, la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, unde după câte știu eu nu există olimpiadă internațională. Asta arată perfect ce gândire aberantă au cei care și subliniez, nu consiliul județean este de vină, care nu au permis această premiere. Tot în acest context, mai ales că domnul vicepreședinte Coman Claudiu a început cu acel moment de reculegere, pe ordinea de zi aveam și o încercare de mică reparare materială a unui necaz mare, dorind să acordăm un premiu familiei eroului Leu post-mortem, tot datorită acestei hotărâri de guvern absolut aberante, nici acest lucru nu se poate face. Deci noi așa încurajăm valorile morale și intelectuale. Așa vrem ca oamenii de valoare să rămână în țară și așa vrem ca tineri valoroși să fie cât mai mult impulsionați pentru a pleca, pentru a obține rezultate foarte bune. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, vreau să vă asigur că executivul și e vorba și de vechea echipă și de actuala echipă, împreună de două săptămâni am încercat să identificăm orice soluție posibilă. Din păcate legiuitorul nu a specificat foarte clar, am primit precizări și de la minister, de la prefectură, asta este situația, nu ne convine dar trebuie să respectăm reglementările legale așa cum sunt ele. Dacă mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt vă rugăm să votăm, proiect de hotărâre privind aprobarea premierii celor mai buni sportivi și antrenori ai anului 2014 din județul Brașov, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 33 de voturi pentru s-a aprobat. îl rog pe președintele Comisiei de sport Dragoș Crăciun să vină la pupitru și să începem premierea.

DL Dragoș Crăciun

Categoria juniori Caia Mădălina Ioana CS Țara Bârsei 2011 Brașov lupte, antrenor Albu Horațiu, locul 9 la Campionatul Mondial de Juniori, locul 2 la Grand Prix Turcia, locul 1 la Grand Prix Rusia, locul 3 la Grand Prix Moldova, locul 1 la Campionatul Național de Juniori II, locul 2 la Campionatul Național de Juniori I, la Cupa României și la Campionatul Național pe echipe Juniori I. categoria tineret Stere Alexandra Dinamo Brașov, antrenor Vasile Blendică, locul 2 la Campionatul Balcanic de seniori și a urcat pe toate treptele podiumului Ia Campionatul Național pe echipe U-21, Campionatul Național Ne-Waza (luptă la sol) U-21, Cupa României la seniori și Campionatul Național pe echipe U-23. La categoria seniori Ion Ștefan Rareș (CSU Brașov), care concurează la probele de pistol cu aer comprimat 10 m, pistol liber 50 m și pistol standard 25 m, antrenat de Cristina Bălan. El a ocupat locul 2 pe echipe la Campionatele Mondiale Universitare (pistol aer comprimat 60 focuri), locul 5 la Campionatele Mondiale Universitare (individual, pistol liber 60 focuri), locul 2 pe echipe la Campionatele Mondiale Universitare (pistol liber 60 focuri) și locul 1 la „Meyton Cup Tyrol” (individual, pistol cu aer comprimat 60 focuri). La aceste rezultate se adaugă un bogat palmares pe plan național.

DL Claudiu Coman

Mulțumim, felicitări, vorbind de Ordonanța 103, ea are efecte pe anul 2014, pe 2013 și în anii anteriori am fost în deplină legalitate. Sperăm ca aceste efecte să nu fie și pe 2015 prin altă ordonanță. Punctul 1 de pe ordinea de zi, deci acesta vă rog să îl consemnați ca punctul 0, iar punctul 12 care era inițial dispare. Da? Punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței de îndată din data de 05.12.2014. Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 2 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Dacă sunt comentarii? Domnul Neag.

DL Neag Adrian

Domnilor vicepreședinți, stimați colegi, chiar dacă am acceptat ca pe ordinea de zi a ședinței extraordinare să fie și puncte de diverse, am constatat la consultarea ordinii de zi publicată pe internet, că există propuneri de proiecte de hotărâri care sunt adresate unor ședințe ordinare, cum face obiectul acestui proiect de hotărâre. Aș vrea să adresez executivului două întrebări și aceste întrebări sunt punctuale pentru toate cele 6 proiecte de hotărâri pentru aprobarea organigramelor și a statelor de funcții de la punctele 2 până la 7 inclusiv. Dacă există o motivare tehnică, profesională a acestor modificări de organigramă dar din materialele care ne-au fost puse la dispoziție nu reiese sub nici o formă de ce se impune modificarea încadrării unui angajat, dau ca exemplu Centrul Cultural Reduta, din instructor de dans 4 ore în instructor de dans 6 ore. A fost doar un exemplu pentru a arăta că nu s-a făcut nici o motivare sau cel puțin nu ni s-a pus la dispoziție. Și a doua întrebare pe care o adresez executivului, este cât costă această modificare de organigramă sau dacă a fost cuantificată pentru că din 1 ianuarie 2015 ne vom trezi în situația în care va trebui ca să probăm un buget majorat pentru cheltuieli cu salariile.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, dacă mai sunt alte intervenții? înainte de a răspunde, Luminița Olteanu.

Dna. Luminița Olteanu

Bună ziua domnule președinte, vicepreședinte, stimați colegi, eu cred că trebuie să îi răspund colegului nostru, având în vedere că orice modificare a organigramei este făcută de ordonatorul de credite având în vedere necesitatea pe care o au. Sigur se fac și modificări având în vedere că există o perioadă în care se fac pe legislație, se poate trece din altă categorie de salarizare, deci aceste lucruri legislative impun aceste modificări ale organigramelor. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, niște precizări tehnice înainte de a răspunde, o să răspund eu prima dată colegului Neag. Trebuia să facem acest lucru încă de la început. Potrivit procedurilor noastre de lucru, în primă fază am discutat data trecută despre comisiile consiliului județean, în momentul în care domnul Neag a intrat în consiliul județean, dânsul a făcut o cerere pentru a fi nominalizat în unele comisii. Aceste cereri se adresează și sunt centralizate de către liderul de grup, iar liderii de grup stabilesc împreună locul în care fiecare consilier merge într-o anume comisie. Asta la începutul mandatului, în momentul în care ne aflăm noi, întotdeauna în momentul în care s-a eliberat un loc de către un consilier județean, automat locul eliberat a fost luat de către consilierul județean nou venit. Datorită acestei chestiuni pentru ca nu cumva domnul Neag să nu poată, ca și ceilalți colegi, să se poată exprima în această perioadă, până vom face modificările despre care vorbeam la nivelul componenței comisiilor, este repartizat în locul domnului Gavril Matei la Comisia nr.l-Comisia de buget, urmând ca ulterior, prin consultări, să vedem dacă o să rămâneți acolo sau putem să facem în așa fel încât ca ceea ce ați exprimat dumneavoastră să poată fi îndeplinit. Aceasta este prima comisie, despre a doua comisie o să discutăm la nivelul liderilor de grup pentru că într-o comisie sunteți membru de drept, într-o comisie sunteți supleant. în comisia în care sunteți membru de drept sunteți pontat pentru activitate. La fel în aceeași ordine de idei domnul Pascu Mihai și domnul Popa Mihai fac parte din Comisia nr.4 și anume Comisia de cultură pentru că aici au fost eliberate cele două locuri prin locul domnului Veștea Mihai și locul meu. Deci făcând aceste precizări dați-mi voie să vă răspund, orice modificare de organigramă se face în momentul în care apare o necesitate. Nici o modificare de organigramă nu se face fără să existe încadrarea bugetară corespunzătoare. Deci nu se pune problema ca salariile să fie puse în pericol, se pune problema doar dacă unele posturi care sunt posturi vacante, vor deveni până la sfârșitul anului sau până când această organigramă rămâne validă, posturi ocupate. Asta este o chestiune. Exemplu pe care l-ați ales dumneavoastră legat de Reduta este chiar un exemplu nefericit, nu are nici o relevanță pentru că filosofia principală pe care noi am luat-o în calcul în momentul în care am propus această modificare de organigramă, era legat de modalitatea prin care vicepreședinții se pot implica în activitatea consiliului județean și am format aici două departamente la dispoziția vicepreședinților. Atenție, la ora actuală din posturile vacante, deci care nu ne afectează cu nimic, în așa fel încât să ne axăm pe ceea ce noi am dorit să expunem și să lucrăm având acordul grupurilor noastre și anume, domnul Veștea partea tehnică și partea de dezvoltare, la mine partea de planificare și partea de evaluare și monitorizare. Dacă mai doriți și alte precizări sau dacă mai este cazul să mai vin cu alte precizări vă rog să îmi spuneți. Domnul Neag DL Neag Adrian

Domnule vicepreședinte, să nu fiu înțeles greșit, am ales chiar exemplul la întâmplare și nu am cerut în momentul de față o explicație, am întrebat doar dacă există o motivare tehnică a acestor organigrame. Da sau nu? Și doi, dacă există o motivare tehnică care este și cuantificarea în bani a acestor modificări. Atâta a fost. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Răspunsul la prima întrebare este da, răspunsul al a doua întrebare este da, există. Domnul Adi Gabor.

DL Adrian Gabor

Bună dimineața, în primul rând exemplul este nefericit, toate aceste organigrame conform Legii 188 a funcționarilor publici, la o anumită perioadă au voie să, se duce cu o clasă la consilier superior sau inferior, toate acestea sunt în Legea 188, vă rog frumos să luați toate statuturile de funcții unde s-au modificat să vedeți că 99% din modificări la punctele de la 2 la 7 sunt aceste modificări. Deci sunt conform Legii 188 și nu trebuie neapărat să intre într-o ședință ordinară, asta vă spun sigur, pentru că oamenii beneficiază la 5 ani de o creștere în funcție și un salariu. Mulțumesc.

Dna. Luminița Olteanu

Și ca să înțeleagă foarte bine colegul nostru, fiecare ordonator de credite face o previziune în bugetul lui pentru orice funcționar public care înaintează în gradul lui și are acest lucru.

DL Claudiu Coman

Doaman secretar, vă rog.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Promovarea se face în condițiile legii prin concurs organizat care se desfășoară, cum s-a spus, în condițiile statutului funcționarului public. Momentul în care apar aceste organigrame au apărut propuneri cu o zi înainte de ședința ordinară, de vineri. Ca să dăm voie acestor funcționari care și-au obținut acest drept cu respectarea condițiilor legale și ca să pot să am timpul necesar să vă prezint la comisiile de specialitate aceste organigrame, cu acordul dumneavoastră s-au trecut aceste puncte pe ordinea de zi într-adevăr într-o ședință extraordinară, dar ele au fost pregătite și tocmai pentru a îndeplini toate procedurile de trecere prin comisii ca fiecare membru al comisiilor de specialitate să se poată pronunța, să poată vedea ce este și pentru a ne putea încadra în prevederile bugetare, al plafonului de personal pe care îl comunică Ministerul Finanțelor la fiecare moment.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, domnul Mihai Popa, urmează domnul Mihai Pascu și domnul Aurelian Danu.

DL Mihai Popa

Stimați colegi, cred că nu aceasta era întrebarea pe care a pus-o colegul nostru dar eu îmi permit să îi răspund foarte scurt, cred că această modificare, propunere de modificare de organigramă se bazează în special pe îmbunătățirea, așa cum se prevede și în referat, a calității decizionale ca o mai bună funcționare a executivului. Ce era interesant să aflăm și noi, eu știu dar pentru restul colegilor, era interesant să ni se explice dacă în situația actuală înființarea acestor posturi de conducere, aceste modificări, aceste noi compartimente care sunt puse în subordinea vicepreședinților au într-adevăr, eu sunt convins că au, aș putea să dau și argumente, dar cred că executivul este îndrituit să le dea în acest moment, au într-adevăr un rol în îmbunătățirea calității procesului decizional și bineînțeles a calității decizionale și executive a prezentului executiv. Vă mulțumesc. Din punct de vedere al acoperirii bugetare, bineînțeles că nu se pune nici un fel de problemă, cred că s-a analizat această situație, este o acoperire bugetară și într-adevăr funcționarii publici avansează după criterii bine stabilite prin lege.

DL Claudiu Coman

Acum vă rog să nu îl certăm pe colegul nostru, întrebările au fost pertinente, sunt foarte bine puse, dânsul este la început în această activitate și este bine ca lucrurile să fie lămurite.

DL Mihai Popa

Domnul președinte, numai o clipă, nu l-am certat pe coleg, dimpotrivă, susțin punctul de vedere al colegului și cred că trebuie să avem o informare. Nu îmi permit.

DL Mihai Pascu

Foarte pe scurt în ceea ce privește dacă acest gen de material intră sau nu într-o ședință ordinară, rog colegul în primul rând să țină cont de drepturile legale ale angajaților din instituțiile din subordine și Consiliul Județean Brașov de a putea beneficia de aceste promovări pe care trebuie să le votăm și în condițiile de salarii de mizerie pe care acești angajați le au, vă spun că într-adevăr fără doar și poate face obiectul unei ședințe extraordinare. Doi, în ceea ce privește această modificare de organigramă, vreau să vă spun că am avut ocazia să ascult politica noii conduceri a celor doi vicepreședinți și consider că având în vedere o experiență mică de 20 de ani în instituția asta, că într-adevăr, cu acest gen de organigramă instituția poate funcționa foarte bine și să poată să pună în practică ceea ce noi votăm aici. Vă mulțumesc.

DL Aurelian Danu

Domnilor vicepreședinți, acum eu aș vrea să încerc să fiu foarte scurt, principalele noastre elemente de ghidaj ale consilierilor județeni sunt două: oportunitatea și legalitatea. Eu aș dori să mă pun la dispoziție și cei de ia Comisia juridică ne punem la dispoziția colegului nostru mai tânăr, că a intrat mai de curând în consiliul județean, și îi sugerăm să citească cu atenție și Legea 215 și Legea 188 și oricând îl așteptăm la Comisia juridică să clarificăm aceste lucruri cu rugămintea ca în continuare să ne concentrăm pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 33 de voturi s-a aprobat. Punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Cultural „REDUTA” Brașov. Comentarii? Nu sunt, vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 4 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov, vă rog să votăm, nu v-am mai dat cuvântul pentru că am vorbit pentru punctele de la 2 la 7, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat Punctul 6 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș, pentru anul școlar 2014-2015, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Minea Monica Claudia ca reprezentant al județului Brașov în cadrul Adunării Generale a Clubului Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov. Dacă sunt intervenții? Vot secret pentru că este vorba de o persoană, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Județul Brașov - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov și Inspectoratul de Poliție Județean Brașov privind realizarea unui program eficient de asigurare a securității circulației rutiere sub deviza "BRAȘOVUL JUDEȚ AL SIGURANȚEI RUTIERE”. înainte de dezbateri vă rog să menționați în procesul verbal al ședinței, pentru că aș putea fi într-un posibil conflict de interese nu particip la dezbateri, nu votez. Nu se participă nici la dezbateri, nu se votează. Nu este vorba de abținere, nu se votează și aș vrea să explic pentru toată lumea despre ce este vorba, în sensul în care la ora actuală dețin calitatea de vicepreședinte și cea de președinte la ATOP. La ședința pe care am avut-o cu colegii mei din țară am confirmat încă odată că un număr de încă 7 colegi sunt în această situație de a fi și vicepreședinți și de a avea și rolul de președinte ATOP, singura chestiune care trebuie evitată, deci nu este stare de incompatibilitate între cele două poziții, dar trebuie să avem grijă să nu apară potențialul conflict de interese. Deci acolo unde este vorba de hotărâri în care este implicată și ATOP nu particip la dezbateri și nu votez. Pentru membrii ATOP nu este nici o problemă. Deci vă rog, dacă la punctul 10 de pe ordinea de zi sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să trecem la vot, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Două persoane care nu au votat.

Dl. Mihail Vestea

Nici eu nu am votat.

Dl. Coman Claudiu

Deci consemnați, domnul Veștea este tot în aceeași situație, nu a votat. Punctul 10 proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Județul Brașov - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov și Inspectoratul de Poliție Județean Brașov privind realizarea proiectului "Dezvoltarea capacității operative a structurilor de intervenție ale Inspectoratul Județean de Poliție Brașov". Vă rog discuții? Dacă nu sunt discuții, procedură de vot, aceeași situație la domnul Veștea și la mine, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 11 proiect de hotărâre privind acordarea unor premii pentru zece cetățeni ai județului Brașov care au primit titlul de „Erou al comunității" pe anul 2014 decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov, vă rog discuții dacă sunt cu modificarea aferentă. Dacă nu sunt discuții, vă rog procedură de vot, cu aceeași mențiune la domnul Vestea și la mine, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13, deci punctul 12 este punctul 0, am început ședința cu el, punctul 13 proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Cristian de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Fundata de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014. Dacă nu sunt discuții vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Hârseni de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

DL Claudiu Coman

Deci la punctul 15 haideți să repetăm votul, a e în ordine, e în ordine sunt 30 de voturi pentru. Punctul 16 proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Teliu de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Nu funcționează? Păi ca să funcționeze trebuie să apăsați două butoane și prezent și da. Punctul 17 proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Racoș de Consiliul Județean Brașov din cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Deci 1 și 4 apăsat în același timp. Punctul 18 proiect de hotărâre privind aprobarea punerii în executare a sentinței civile nr. 113/S/12.06.2014, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul civil nr.6854/62/2013. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 5 ani, respectiv, până la data de 30.11.2019, a duratei contractului de închiriere nr. 10004/2004, încheiat între Consiliul Județean Brașov și d-na Minea Monica Claudia, pentru apartamentul nr.56 din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Traian, nr. 46, cu destinația locuință de serviciu. Vă rog dacă sunt intervenții? Domnul Neag.

DL Neag Adrian

Domnilor vicepreședinți, stimați colegi în calitate de tânăr boboc în administrația publică județeană, aș vrea să-1 rog pe colegul Danu de la Comisia juridică să ne precizeze dacă există cadru legal pentru acest punct de pe ordinea de zi întrucât aprobăm azi în data de 17 sau este supus aprobării în data de 17 decembrie, un proiect de hotărâre care se referă la un contract deja încetat. După cum se vede din materialul pus la dispoziție de executiv, acest contract de închiriere a expirat pe data de 30 noiembrie. Avem cadru legal pentru aprobarea iui, aprobarea prelungirii acestui contract după expirarea contractului? Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, ca și procedură vă rog să nu vă adresați colegilor, colegilor sau nouă vă puteți adresa la începutul ședinței cu întrebări și interpelări conform regulamentului de organizare și funcționare și dacă solicitați să vă dau un răspuns pot să îi solicit eventual domnului Danu să vină cu precizări. Aceasta este o chestiune, a doua chestiune o să dau cuvântul prima oară doamnei secretar, pe urmă domnului Ungureanu.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Domnul consilier are dreptate în ce privește precizarea privind prelungirea contractului de închiriere. De ce am recurs la această sintagmă în proiectul de hotărâre? Pentru că doamna Minea, fiind un angajat al Consiliului Județean Brașov de 20 de ani și având această locuință de serviciu care este o garsonieră, cu respectarea tuturor condițiilor legale, la momentul când a solicitat această prelungire era încă în termenii contractului. Pentru că a mai durat un pic momentul depunerii cererii și trecerea pe Ia comisiile de specialitate și până a ajuns în fața dumneavoastră aș îndrăzni să vă rog să fiți de acord cu încheierea contractului de închiriere în condițiile respectării legii. Dar nu am vrut să exced solicitării angajatului consiliului județean și urma să vă fac aceste precizări în fața dumneavoastră.

DL Vasile Ungureanu

O scurtă precizare pentru mai noul nostru coleg Neag, în principiu are dreptate privitor Ia observația care a făcut-o ca și dată, dar noi în această perioadă, practic nu am putut să ne constituim în plen de consiliu județean. Acest proiect este depus de foarte mult timp la comisii, comisiile și-au dat avizul sau nu, dar după știința mea și-au dat avizul privitor la acest proiect, dar practic a putut să intre pe ordinea de zi abia acum. Asta privitor la timpul când a fost depus și când a fost supus dezbaterii. Mai am privitor la acest proiect, efectiv, mai am o observație. Dați-mi voie și după aceea pot fi contrazis. Solicit ca atât doamnei Minea Monica Claudiu cât și celorlalți colegi care au contracte de închiriere ca și locuințe de serviciu din partea instituției consiliul județean să fie inclus ca și subpunct în cadrul contractelor respective, cum că acel contract se prelungește de la sine cu o perioadă și aici putem discuta și acest lucru, poate să fie atacat de către părți, adică de către consiliu sau de către partea care închiriază înainte cu 30 e zile, în caz contrar să se prelungească de la sine. Altfel tot intră pe ordinea de zi tot degeaba. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, Comisia Juridică vă rog să veniți cu o propunere în acest sens. Domnul Danu nu vă dau cuvântul ca să nu intrăm în polemici.

DL Aurelian Danu

Nu că vreau numai să fiu foarte scurt. Deci îmi mențin invitația pentru mai tânărul, noul nostru coleg și așa cum îi spuneam domnului Grapă, cândva îl voi înștiința cu președintele de comisie când avem comisiile. Vă mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumesc, rețineți că domnul Danu vorbește și dacă nu i se dă cuvântul. Domnul Mihai Popa și domnul Fliundra.

Dl. Mihai Popa

Foarte scurt domnul președinte, eu îi răspund domnului Zavarache, autoritatea în materie juridică ne-am lămurit cine este, nu mai are sens să insistăm, deci ca să concluzionăm pe acest punct pe ordinea de zi, domnul președinte cred că este pertinentă propunerea doamnei Dumbrăveanu, de fapt singura propunere pertinentă, aceea de a modifica proiectul de hotărâre în sensul încheierii unui nou contact pe o perioadă de 5 ani cu doamna respectivă.

DL Fliundra Ionel

Eu nu aș vrea decât să fac o precizare chiar dacă nu sunt jurist sau nu suntem juriști, că atunci când ambele părți sunt de comun acord, contractele normal se prelungesc tacit. Dar pentru că două intervenții a avut domnul coleg nou în ședința aceasta cred că ne cam cramponăm la anumite situații pentru că avem comisii, avem compartiment de specialitate, avem secretar și atunci dacă vrem să dezbatem lucrurile astea, să nu prelungim inutil ședința, ar trebui să le desfășurăm în cadrul comisiilor. Vă mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Domnul coleg, a fost o greșeală a executivului pe care îmi o asum pentru că nu am făcut precizarea cu înscrierea în comisie încă din ședința trecută a domnului coleg Neag. Haideți acum să nu intrăm în discuții de acest gen, eu sunt convins că de acum înainte aceste discuții vor fi făcute înainte de ședință în cadrul comisiilor și nu vor mai apărea astfel de chestiuni. Pe de altă parte este bine că s-a văzut că lucrăm în deplină legalitate, respectăm legea și toate reglementările în vigoare cu amendamentul propus de doamna Dumbrăveanu vă propun să votăm acest punct de pe ordinea de zi. Procedură de vot, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria pentru cabinetul medical nr. 1B, situat în cadrul Dispensarului medical cu sediul în Municipiul Brașov, str. Gospodarilor, nr. 9. Discuții? Dacă nu sunt discuții procedură de vot, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a cotei de ¥2 din cabinetul medical stomatologic nr. 22, din cadrul Policlinicii Stomatologice cu sediul în Municipiul Brașov, str. Diaconii Coresi, nr.l. Discuții? Dacă nu sunt, procedură de vot, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 22 proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2015. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 32 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 23 proiect de hotărâre privind execuția bugetului județului Brașov la data de 30.11.2014. E execuția care se votează la sfârșitul lunii a 1 l-a. Culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 24 proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov a unei părți din imobilul situat în Municipiul Brașov, Str. Lungă nr.231. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Diverse punctul 1 proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Direcția Județean Comunitară de Evidența a Persoanelor Brașov. Vă rog domnul Ungureanu, ce modificări doreați să aduceți la acest proiect de hotărâre.

DL Vasile Ungureanu

Rugasem executivul, în speță pe doamna secretar general să pună la dispoziția tuturor colegilor actele care ne-au parvenit de la direcție pentru a vota în cunoștință de cauză cu toții. înțeleg că nu tuturor li s-a pus la dispoziție aceste acte, atunci îmi voi permite să fac o foarte scurtă informare, cu actele în față, față de ce rezultă de aici și după aceea și propunerea respectivă. La sfârșitul anului trecut s-a eliberat un post de funcționar public în cadrul Direcției Județene de Evidență a Populației, directorul interimar, numit interimar de conducerea consiliului județean, a cerut ANFP-ului să stabilească o persoană în cadrul comisiei de concurs pentru care dumnealui, a și numit-o și anume o persoană care practic este din prefectura Brașov și trei persoane din subordinea dumnealui, deci din cadrul Direcției Județene de Evidență a Populației. A avut loc concursul, s-au înscris persoanele respective la concurs, s-au înscris 5 persoane la concurs, printre care chiar și directorul Direcție Județene s-a înscris la concursul pe care dumnealui l-a organizat și în cadrul comisiei se aflau trei persoane din subordinea dumnealui. Surpriza nu a fost surpriză pentru că de câștigat, a câștigat dumnealui. Au fost trei persoane care au îndeplinit baremul la teorie, s-au dus mai departe două, când au aflat despre ce e vorba, cu cine au de a face nici nu s-au mai dus la concurs. Rezultă din acte. Dumnealui practic s-a numit singur funcționar public permanent. Și acum membrii comisiei respective și cei din subordinea dumnealui aveau după știința mea obligația să anunțe ANFP-ul, ANI și consiliul județean. Nu au făcut-o, tot după știința mea, am întrebat executivul, pe doamna secretar, nu există nici o sesizare în privința aceasta. Dumnealui a fost numit funcționar public permanent, practic cu încălcarea fragrantă a legii. Și acum acest concurs practic nu putem să îl validăm și nici concursul în care membrii ai comisiei, concursurile ulterioare care s-au ținut în care membrii, practic un membru din comisia respectivă, a fost promovat de către directorul care a fost promovat de către membrul din comisia respectivă. Deci e vorba de domnul Curecheriu care s-a promovat singur și practic și-a pus oamenii din subordine să îl promoveze iar unul dintre membrii respectivi, doamna Șchiopu Gabriela, după aceea este Gabriela Șchiopu a fost promovată de dumnealui în funcție. Aceste două concursuri vă solicit să nu le validăm. Mulțumesc. Și bineînțeles am solicitat, asta e a treia oară când o fac, executivului, să ia măsurile necesare, legale. Am cerut punct de vedere al Direcției Juridice, am cerut punct de vedere al direcției de specialitate de la personal, doamna secretar general mi-a spus că nu prea e timp. Data trecută dumneavoastră domnule președinte Coman, ați spus, ați fost de acord că se va trata cu celeritate și în prima ședință, adică azi, va fi supus colegilor noștri, adus la cunoștință punctul de vedere al Direcției Juridice. Acesta nu există. Vă rog să mă credeți, nu este o situație cu care ne putem juca, dacă cineva crede că putem pune capacul pe o oală care fierbe sub presiune se înșală. Vă rog foarte mult să luați măsurile legale, necesare care se impun și cred că aici ar trebui să o întrebăm și pe doamna secretar general, cam care ar fi acelea. Vă mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, dacă mai dorește să intervină cineva? La sfârșit o să intervină doamna secretar general și ultimul cuvânt o să îl am eu. Domnul Adrian Gabor, pe urmă doamna Luminița Olteanu.

DL Adrian Gabor

Mulțumesc domnule președinte, ce rugăminte am eu? Până se elucidează acest caz, cel puțin cu numirea directorului, cum au făcut-o, eu zic că nu trebuie să sufere celelalte persoane care beneficiază de promovare. Să dăm această hotărâre cu amendamentul pentru director să vină cu punct de vedere, să vină de la ANFP, putem să cerem de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici asta, dar rugămintea mea este să nu sufere ceilalți angajați. Mulțumesc.

Dna. Luminița Olteanu

Orice concurs în cadrul, în Legea 188 are niște etape. Dacă acest concurs a fost anunțat, a fost dus la funcționarul public, a venit reprezentantul prefecturii, este reprezentantul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în concurs. Deci toate astea dacă sunt corecte, nu știu care este calitatea noastră. Dacă a primit avizul iar reprezentantul prefecturii este reprezentantul funcționarilor publici și toate termenele prevăzute de lege sunt parcurse ca și pași, nu știu dacă noi avem această calitate de a analiză ca acei oameni care sunt trecuți, că nu este numai acest domn, sunt mai mulți colegi de ai noștri care oricum au salariile foarte mici și chiar acei 50 de lei pe care îi iau pentru ei înseamnă foarte mult. Eu cred că ar trebui să ne aplecăm cu atenție asupra acestui fapt.

Dna. Maria Dumbrăveanu

în primul rând aș avea o rugăminte, într-adevăr am promis și mă țin de cuvânt să trimit adrese, la adrese trebuie să am și punctul de vedere al instituției prefectului și punctul de vedere al ANFP. Nu ne putem antepronunța înainte de a avea punctul de vedere al acestor două instituții care au gestionat concursul. V-aș propune diseminarea în două aspecte a acestui proiect de hotărâre. în ceea ce privește organizarea concursului să facem toate demersurile necesare pentru a veni în fața dumneavoastră cu puncte de vedere pertinente, atât ale instituțiilor care gestionează în conformitate cu Legea 188 care reglementează statutul funcționarului public, cât și cu legislația în vigoare vis-a-vis de desfășurarea concursului. Dacă vreun funcționar public sau cineva a făcut o greșeală, tot în conformitate cu regulile de disciplină și comisiile de disciplină, există cadru legal în care acei funcționari pot fi sancționați, dar numai după trecerea prin comisia de disciplină și pronunțarea unei decizii în sensul acesta și care să rămână valabilă. Și această decizie teoretic poate fi contestată în conformitate cu prevederile legale. Rugămintea ar fi să împărțim și să ne gândim că deocamdată nu avem nici o pronunțare asupra acestui concurs, asupra acestui funcționar. Avem un concurs pe care funcționarii l-au trecut. Dacă se va constată că unul din acei doi funcționari despre care se vorbește a încălcat prevederile legale, va răspunde în conformitate cu statutul funcționarului public, în fața Comisiei de disciplină și cu toate aspectele legale parcurse pentru că nu aș vrea să se interpreteze că am îngrădit un drept al unui funcționar public, de a trece pe o treaptă superioară, în conformitate cu prevederile legale. Este punctul meu de vedere, dumneavoastră decideți, luând în considerare toate aspectele, cum considerați.

Dl. Claudiu Coman

Da, mulțumesc. Trebuia să intervenim o singură dată, prin excepție vă dau cuvântul a doua oară.

DL Vasile Ungureanu

Practic s-a spus că nu e în regulă ce am spus, eu și trebuie să răspund, nu am ce face. în primul rând colegei Olteanu Luminița care a făcut acea observație, în principiu este pertinentă observația, dar atâta timp cât comisia respectivă a fost constituită de o persoană cu membrii ai comisiei din subordinea persoanei respective,

DL Adrian Gabor

Și reprezentantul prefecturii a fost la concurs.

D1. Claudiu Coman

Nu facem dialog.

DL Vasile Ungureanu

Reprezentantul prefecturii a fost cerut de către persoana respectivă la ANFP pentru organizarea concursului dar nu a anunțat la ANFP, nici înainte nici în timpul nici după aceea, că el este propriul candidat la concursul respectiv.

Dl. Claudiu Coman

Vă rog să reveniți cu precizări suplimentare nu să repetați același lucru.

Dl. Vasile Ungureanu

Până acum am avut impresia, încep să am certitudinea că se încearcă tergiversarea puternică a soluționării acestei probleme majore care a survenit în cadrul instituției subordonate consiliului județean, nu înțeleg de ce se dorește acest lucru, dar atâta timp cât de trei săptămâni comisia juridică a semnalat acest aspect, de două săptămâni s-a spus că ni se aduce la fiecare ședință, ni se aduce la cunoștință punctul de vedere al Direcției Juridice și acum ni se spune că o să fie când vor fi date rezultatele de la ANFP, la ANI, de la Prefectură și mai știu eu de unde care, nu au fost sesizați de nimeni din consiliul județean, adică de executiv care avea obligația să facă acest lucru. Eu nu știu ce mai așteptăm, dar fiecare răspunde de ceea ce face domnule președinte. Dacă acum se va lua o decizie împotriva legii, vă rog frumos vot nominal, deci vot nominal pe această decizie și fiecare să răspundă pe ce votează. Eu vă spun de acum că voi vota împotrivă.

DL Claudiu Coman

Votul se dă în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare, doamna secretar vă rog.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Punctul de vedere în ce privește desfășurarea și legalitatea acestui concurs s-a cerut în ședința din 12.12.2014, avem înregistrarea de atunci. Inclusiv domnul director în funcție va suferii vigorile legii în cazul în care acest concurs nu a fost desfășurat cu respectarea tuturor condițiilor legale, se va pune inclusiv problema asupra postului dânsului, dar nu mă pot pronunța și nu ne putem pronunța pe un concurs organizat până la proba contrarie de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

DL Claudiu Coman

Dați-mi voie să fac câteva precizări după care trecem la vot. Comisia juridică, sunteți Comisia juridică, faceți parte din Comisia juridică, dacă doriți votăm încă odată ca dumneavoastră să documentați această problematică legată de situația aceea din ianuarie, de primul concurs și să vă ocupați de această chestiune și să veniți și să sesizați consiliul județean, prefectura, în scris, documentat. Asta este o problemă. Doi, consiliul județean la ora actuală, executivul, nu se poate pronunța în afara reglementărilor pe care le are la dispoziție. Nu se poate pronunța acolo unde alte instituții ale statului trebui să se pronunțe dacă nu este cazul. Pe de altă parte tot în acest an, după ceea ce spuneți dumneavoastră că s-a întâmplat în luna ianuarie, dar nu avem un material scris în acest sens, în cursul acestui an avem hotărârile de consiliu județean 148 și 193 care sunt hotărâri privind aprobarea și modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor Brașov, lucru pe care îl facem și astăzi. Deci în cursul acestui an am mai dat două hotărâri și nu a fost nici o problemă. A treia hotărâre care nu privește persoana respectivă nu putem să o dăm pentru că este o problemă. Deci eu cred că dacă am dat două hotărâri și este vorba aici de soarta unor oameni să mergem și să votăm să vedem dacă colegii noștri sunt de acord să aprobăm statul de funcții modificat. Asta este ceea ce a propus și doamna secretar. A doua chestiune, dumneavoastră dacă doriți, vă nominalizăm prin votul consiliului județean ca și comisie specială de anchetă pentru această speță sau sunteți oricum Comisia juridică și vă rog să faceți acest lucru. Nu intrăm în dialog, mulțumesc, vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 16 voturi pentru, 3 care nu au votat, deci nu s-a aprobat. Nu, e vorba că sunt 33 prezenți. Deci vă rog să dați un punct de vedere dacă este hotărârea aprobată sau nu.

Dna Maria Dumbrăveanu

Nu, nu este aprobată. Cvorumul este jumătate plus 1 din numărul consilierilor prezenți. Deci din 29 care și-au exprimat votul 16 înseamnă jumătate plus 1, așa îmi apare tabela dar există procedura prin care cine nu este mulțumit de această hotărâre pe care eu voi fi obligată să o semnez de legalitate admițând cvorumul prevăzut de lege, se poate ataca în contencios administrativ și merge mai departe.

DL Claudiu Coman

Punctul 2 de pe ordinea de zi informare privind constituirea consiliului județean Brașov parte civilă în procesul penal nr,49/P/2014. Am trimis semnat de mine ca vicepreședinte căruia i-ați delegat atribuțiile de președinte către Direcția Generală Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov, o adresă cu următorul conținut în vederea soluționării dosarului penal cu nr. 49/P/2014, vă comunicăm că unitatea administrativ-teritorială Județul Brașov, reprezentată prin vicepreședinte Coman Claudiu care în conformitatea cu Hotărârea Consiliului Județean nr.412 din 12.12.2014 are delegate atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov, se constituie ca parte civilă în dosarul cu numărul de mai sus în conformitate cu dispoziția art .20 din Codul de procedură penală. Menționăm că până la data de 17.12.2014, adică astăzi, vom comunica în conformitate cu art.20 alin.2 din Codul de procedură penală natura și întinderea pretențiilor, motivele și probele pe care se întemeiază. în această ordine de idei, după ședință am avut și întâlnirile cu Direcția Economică, cu Direcția Juridică, cu Comisia economică și cu Comisia juridică așa încât avem toată documentația, o să ne mai uităm odată peste ea împreună cu doamna secretar, vă informez că est vorba de constituirea ca parte civilă în legătură cu două spețe legate de SC Ramb Sistem S.R.L. și cu 3 legate de Gotic. Noi ca și parte civilă așteptăm ca aceste pretenții pe care le formulăm în conformitate cu legea, să știm încotro ne adresăm, după ce sumele indicate ca prejudiciu vor putea suferii modificări în sensul creșterii sau diminuării pretențiilor conform art. 20 alin.5 Cod Procedură penală și probelor care vor fi admise în cursul procesului penal. Deci ce vreau să vă spun? Că la momentul de față, din punct de vedere procedural, avem și elementele constitutive în așa fel încât dacă cineva dintre dumneavoastră dorește și amănunte suplimentare putem să vi le dăm. Dacă nu, după ce semnez astăzi și trimitem către DNA forma finală, din nou putem să o discutăm. Domnul Mihai Popa.

DL Mihai Popa

Domnul președinte trebuie să vă atrag atenția, în mod ferm constituirea de parte civilă într-un proces penal, este un atribut al părții care se consideră prejudiciată, deci este la latitudinea noastră să stabilim acel prejudiciu. Dacă ne constituim parte civilă noi trebuie să știm care este prejudiciul pe care îl solicităm a fi recuperat de la părțile în proces. Deci noi trebuie să facem aceste demersuri, noi trebuie să precizăm suma. Nu putem să așteptăm într-un proces penal.

DL Claudiu Coman

Avem suma precizată, dacă doriți putem să precizăm aceste sume în plen dar eu zic să nu ne antepronunțăm pentru că încă nu am semnat hârtia, dar vă asigur că am lucrat cu toate comisiile, cu direcțiile și că suntem în măsură să avem atât întinderea prejudiciului cât și probele, cât și motivația.

DL Mihai Popa

Și a doua problemă, domnule președinte, împotriva cui ne constituim parte civilă?

DL Claudiu Coman

Nu ne constituim împotriva nimănui parte civilă.

DL Mihai Popa

Constituirea de parte civilă într-un dosar trebuie să precizeze clar că ne considerăm prejudiciați și persoana, inculpat sau știu eu, societatea comercială, care din punctul nostru de vedere răspunde de acest prejudiciu.

DL Claudiu Coman

Păi nu justiția trebuie să ne spună cine, de unde recuperăm prejudiciul?

DL Mihai Popa

Nu, domnul președinte, nu ne spune justiția, noi dacă ne considerăm prejudiciați trebuie să spunem de ce suntem prejudiciați și acest pas se face până la primul termen de judecată în procesul penal.

Di. Claudiu Coman

Doamna secretar ne spune că se vor face toate precizările.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Sunt cele două firme în care Curtea de Conturi, îmi cer scuze, noi la ora actuală ne raportăm la Curtea de Conturi și la Deciziile 43 și 66. Ne raportăm deocamdată în situația în care ne aflăm la ora actuală la măsurile dispuse de Decizia 43/2013 și 66/2014 a Curții de Conturi. Cele două firme în care Curtea de Conturi ne-a spus că în urma unor derulări cu încălcarea prevederilor legale, este punctul de vedere al Curții de Conturi, s-au plătit sume necuvenite, sunt firmele SC Ramb și SC Gotic. în momentul de față suntem cu Decizia 43 atacată pe rolul instanței, deci nu avem sentință definitivă deocamdată, suntem considerați ca parte prejudiciată iar cu Decizia 66 avem abia răspunsul la contestație, urmează să vedem ce demersuri în justiție facem. Deocamdată este vorba de cele două firme care ne-au fost părți în contracte derulate cu consiliul județean, practic cu Județul Brașov ca unitate administrativ-teritorială.

DL Claudiu Coman

Mai sunt intervenții? Dacă nu mai sunt intervenții vă rog să votăm altceva pentru că mi-a scăpat și sigur că au intrat colegii noștri dar doamna secretar mi-a atras atenția că aceste modificări privind componența comisiilor de specialitate, trebuie să o adoptăm ca o hotărâre de consiliu județean. Așa că la Comisia 1, noua componență a comisiei îl include și pe domnul Neag Adrian, vă rog să votăm, pe toate deci le votăm pe toate, e în regulă să votam și domnul Pascu Mihai și domnul Popa Mihai la Comisia nr.4. Vă rog procedură de vot secret, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind premierea elevilor și profesorilor din învățământul universitar brașovean care au obținut rezultate deosebite Ia olimpiadele internaționale în anul 2014. Dacă sunt discuții? A comentat la începutul ședinței domnul profesor Aranyosi așa că dacă nu sunt alte discuții putem să trecem la vot, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Aranyosi.

DL Ștefan Aranyosi

Regret, trebuie să precizăm, am avut onoarea să mă desemnați să mă ocup de această problemă în relația cu inspectoratul școlar și atunci vă rog să îmi dați și informația când, cum se va proceda pentru această premiere.

DL Claudiu Coman

O să organizăm o festivitate de premiere așa cum am făcut în fiecare an, probabil că o să stabilim după ședință și o să comunicăm prin media. Și ca să vă duceți treaba până la capăt domnul secretar solicită și CNP-urile și toate documentele de identificare. Mulțumesc, punctul 4 de pe ordinea de zi rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov. Vă rog domnul Adi Gabor.

DL Adrian Gabor

Aici avem o problemă, dar de la punctul 5, dar se regăsește în rectificare și vreau să facem un amendament de acum, avem aici o modificare la cotele defalcate din TVA pe drumuri județene, drumuri comunale, aveți fiecare tabelul dar la Moieciu trebuie să retragem cei 80.000 de lei care am înțeles că s-au primit prin hotărâre de guvern sau ceva de genul. Deci cu modificarea minus 80.000 și rectificarea și punctul 5, la astea să se facă referatul. Mulțumesc. Le corelați da? Au venit prin hotărâre de guvern da?

DL Claudiu Coman

Deci rectificarea punctele 4 și 5 corelate, se retrag cei 80.000 de la Moieciu pentru că au venit prin hotărâre de guvern. Dacă nu mai sunt intervenții votăm acum punctul 4. Vă rog domnul Sarafinceanu.

DI. Sarafinceanu Gheorghe

Deci apropo de punctul 5.

D1. Claudiu Coman

Discutăm la punctul 5 dacă aveți de comentat. Haideți să votăm punctul 4, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 5 de pe ordinea de zi modificarea repartizării sunelor defalcate din TVA pentru drumuri județene și comunale. Vă rog domnul Sarafinceanu.

DL Sarafinceanu Gheorghe

Eu consider că ne găsim într-o situație cel puțin ridicolă la această dată în anul 2014. Cred că dacă cineva aude și probabil că se va auzii în țară, alte județe, ce se întâmplă în județul Brașov, or să râdă, să nu vorbesc altfel, cu toți, de consiliul județean. Noi umblăm de un an de zile înnebuniți și cerem bani pentru tot felul de chestii inclusiv pentru drumurile județene, pentru drumurile comunale, pentru poduri, pentru tot ce e nevoie la o primărie și ne trezim în data de 20 decembrie că nu putem cheltui! 22 de miliarde de lei. Deci întrebarea mea este în felul următor, dacă această situație se datorează consiliului județean sau unui departament sau unui serviciu care lucrează în acest consiliu județean. Acest departament care lucrează, că datorită lor se întâmplă acest lucru, eu m-am certat cu șeful de aici acum o lună de zile, spunea că domnule nu avem proiecte, nu avem SF-uri, nu avem licitații, nu avem nimic, păi bun domnule dacă nu ai făcut nimic într-un an de zile, deci te trezești în data de 20 decembrie că nu poți cheltuii 20 de miliarde de lei. Eu vă propun dumneavoastră să faceți o analiză foarte corectă și foarte pertinentă a acestui serviciu, schimbat din temelie pentru că drumurile sunt în starea în care sunt, nu s-au cheltuit bani, nu știu cum s-au decontat, este treaba dânșilor și vor răspunde în fața legii pentru așa ceva și noi să ne trezim în situația de astăzi să nu știm ce să facem cu 20 de miliarde de lei. Este, încă odată vă spun, este ridicolă situația și vă spun să faceți o analiză foarte exigentă acolo, schimbat tot din temelii dacă este nevoie. Oricum nu se poate să mergem în continuare așa. Cu drumurile acestea de ani de zile, deci de ani de zile, eu cel puțin am lăsat drumul Șercaia-Hoghiz că acolo ne-am certat, vorba aia, ne-am certat nu știu câți ani de zile, acum tot anul acesta ne-am certat pentru drumul Rupea-Lovnic-Făgăraș, drum care la fel este de prost și auzeam azi de dimineață venind încoace, un comentariu, drumul național de pământ. Păi acela este drumul județean de pământ. Tot transportul care se întâmplă în această zonă și care face legătura între județele Covasna-Harghita-Mureș pe partea respectivă se derulează pe acolo. Drumul este într-o stare deplorabilă și noi nu putem cheltuii 20 de miliarde de lei. Este inadmisibil aș ceva.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, domnul Mihai Pascu mai doriți? Deci domnul Mihai Pascu și domnul Manea, domnul Paul Enache și domnul Cornea Claudiu.

DL Mihai Pascu

Observația colegului Sarafinceanu este pertinentă și frustrarea dânsului la fel, pot fi însă de acord parțial cu cele expuse și dați-mi voie să mă explic. în primul rând această listă care ni se supune astăzi la vot, este vorba de banii care s-au alocat în urma rectificării bugetare în luna octombrie din cote defalcate și am anunțat la acel moment toate, dar absolut toate primăriile care au beneficiat de acești bani prin repartizarea făcută de noi la rectificarea respectivă, că acei bani se pot folosi numai pentru drumuri comunale și drumuri județene. Le-am spus-o aici în plen. Faptul că unii dintre primari nu au luat în serios acest apel al nostru s-a dovedit în materialul de astăzi că rămân bani necheltuiți având în vedere că unele comune nu aveau categorisirea de drumuri comunale ci străzi, banii nefiind eligibili pentru acest gen de lucrări. Deci în ceea ce privește materialul supus astăzi votului este clar că responsabilitatea este a primăriilor respective care nu au ținut cont de eligibilitatea legală a acestor bani. Doi, într-adevăr frustrarea domnului Sarafinceanu este pertinentă și și eu o să rog executivul să analizăm activitatea acestui serviciu de drumuri, pentru că nu mai mult de o lună în urmă, am ajuns în situația în care dacă nu aveam un coleg, domnul Titi Ștefaniuc, care să accepte interimatul acestei conduceri, acestui serviciu, rămâneam cu probleme mari nerezolvate în perioada în care trebuia să ne asigurăm de deszăpeziri, de lucrări foarte rapide și au apărut brusc 100 de concedii, legale, medicale și așa mai departe, nu mai vreau să intru în detalii să îmi aduc aminte de câteva lucrări care s-au executat în condiții cel puțin ciudate Ia acel moment înainte ca aceste concedii să apară. Deci consider să îi dau dreptate total domnului Sarafinceanu că trebuie reanalizată activitatea acestui serviciu, dar în ceea ce privește banii pe care îi votăm astăzi, e în primul rând responsabilitatea celor care trebuiau să aibă grijă de cum se cheltuie acești bani. Vă mulțumesc.

Dl. Paul Enache

Domnule președinte, sunt întru totul de acord cu expunerea pe care a făcut-o domnul Sarafinceanu și cu domnul Pascu fiindcă eu umblu foarte mult prin județ, drumurile județene sunt impracticabile în acest moment și în special pe zona Rupea-Dealul Galațiului-Făgăraș, aceeași situație este și pe Bun ești-Viscri sau Dacia-Viscri. Practic nu se poate circula, în condițiile în care acolo vin 300.000 de turiști anual în zona Viscri. Iar noi am aprobat sume de bani pentru a reface aceste drumuri, s-au întârziat pentru că au fost proiecte, nu au fost proiecte, acești bani au fost alocați pentru drumuri, nu s-a făcut nimic în această perioadă pentru a se cheltui acești bani, cred că ar trebui să terminăm cu asfaltările pe pământ, să terminăm cu drumuri făcute pe 2 milimetri de piatră și restul punem asfalt și banii au alte destinații și trebuie să înțeleagă toată lumea aceste aspecte fiindcă se cheltuiesc bani foarte mulți iar după trei luni de zile drumurile astea pentru care se dau banii dispar practic, trebuie făcute alte drumuri. Și încă un aspect, este legat de aceste licitații care se fac și pentru deszăpezire și pentru drumuri, sunt firme mari care iau aceste contracte și care se subcontractează la alții din zonă acolo. In zona Rupea de exemplu sunt atâtea firme care pot să facă și deszăpezire și care pot să facă și drumurile. De ce trebuie să luăm firme de la Brașov sau din altă parte care să facă decontări de 100 de km de piatră și de altele când știm foarte bine că se duc în Olt, iau piatră și o băgă pe drumuri pe acolo. De aia arată cum arată drumurile. Hai să spunem odată realitatea care este, s-au îmbolnăvit unii, i-a îmbolnăvit DNA-ul pe unii. Despre asta este vorba, vă mulțumesc.

DL Manea Ion

Vă mulțumesc, noi din Comisia nr.l, desigur situație este așa cum este dar strict pe acest material am solicita serviciului de drumuri județene un răspuns scris asupra faptului de ce a fost solicitată această sumă în această direcție știind că banii aceștia practic nu vor mai putea fi folosiți. Vrem un răspuns scris. Mulțumesc.

DL Aurelian Danu

Domnilor vicepreședinți, stimați colegi, cred că această situație ar trebui să fie o lecție pentru noi și cel puțin eu aș sugera ca, aș sugera importanța pe care o au planurile multianuale și în special planurile de reparații de drumuri, alături de care noi trebuie să fim pentru că avem o responsabilitate. De nenumărate ori am atras atenția asupra necesității înființării acelei comisii și realizării acelor studii, studii de trafic, studii de impact, eu consider că este momentul să ne aplecăm cu o mai mare responsabilitate și dacă este necesară și este necesară în momentul de față necesară, o analiză foarte riguroasă a serviciului de drumuri și dacă se poate face chiar o anchetă administrativă pentru că ar trebui să punem un pic ordine la drumuri. Mulțumesc.

DL Cornea Claudiu

Domnule președinte, stimați colegi, încep prin a spune că subscriu întru totul intervenției domnului Sarafinceanu. Din toate discuțiile legate de acest punct mi-am permis să trag două concluzii, una, că situația legată de acea repartiție pentru repararea drumurilor județene pe care noi le-am făcut în urmă cu 3 luni, aproximativ, am făcut-o degeaba și există riscul să pierdem acei bani iar a doua concluzie pe care o trag este aceea că noi ar trebui ca la nivelul consiliului județean să formăm o comisie de analiză a activității acestui serviciu de drumuri județene, odată pentru a ne edifica vis-a-vis de activitatea acestui serviciu și doi pentru a ne lămurii și noi cu privire la o problemă mai veche, ce-i drept neplăcută, cu acea speță unde este implicat și președintele consiliului județean. Pe marginea acestei spețe s-au vehiculat tot felul de idei că există nu știu ce fel de prejudiciu, că acolo s-au întâmplat nu știu ce lucruri, deci consider că ar trebui să constituim o comisie formată din consilieri județeni și vă rog domnule președinte să faceți demersurile în acest sens tocmai pentru a elucida și noi, să știm în primul rând, să fim împăcați cu activitatea de la respectivul serviciu, este în regulă sau nu și să elucidăm toate misterele cu privire la acest fapt. Mulțumesc.

DI. Claudiu Coman

Mulțumesc stimați colegi, m-am consultat în timp ce vorbeați cu domnul vicepreședinte Vestea, interesul nostru este să lucrăm cât mai mult împreună cu legislativul și să fim cât mai transpăreați. Faptul că nu am reușit în cele 5 zile care au trecut să ne atingem toate obiectivele primare pe care noi le-am avut nu înseamnă că ele nu sunt în lucru și nu înseamnă că nu am lucrat foarte bine, extraordinar de bine și vă mulțumim încă odată că din timpul dumneavoastră nu a mai contat că e sâmbătă, că e duminică, că trebuie să vă chemăm 3 zile la rând. Ați venit la comisii de câte ori a fost cazul, ați venit la comisii și ieri seară și azi dimineață, lucru pentru care amândoi și doamna secretar aici de față, vă mulțumim. La fel și celor din executiv care au stat peste program fără să primească nici un leu în plus. în acest sens ceea ce spuneți dumneavoastră ridică într-adevăr probabil o problemă sensibilă și pentru că tot ne-ați ajutat, haideți să ne ajutați în continuare, să facem o comisie nu ca să înmormântăm problema, să facem o comisie ca aceste chestiuni legate de funcționarea serviciului de drumuri, de eficientizarea direcției de drumuri, starea drumurilor, analiza lucrărilor care au fost făcute, să poată să fie făcute de cei care au această preocupare, care sunt membrii în consiliul județean și care sigur ne ajută pe noi executivul luând această sarcină pentru că până la urmă este vorba și de buna funcționare și de transparență decizională și de imaginea, până la urmă, a instituției noastre. Așa că propun să facem o comisie chiar ușurel mai extinsă, adică să intre membrii Comisiei economice, sunt 5 la număr, membrii Comisiei juridice, sunt 3 la număr, opt și pentru că tot domnul Comea face parte din Comisia de dezvoltare și tot a propus acest lucru, să intre și dumnealui ca să fie 9 număr impar, iar noi executivul sigur că nu mai trebuie să intrăm în comisie pentru că oricum participăm activ la toate aceste demersuri. Așa că dacă sunteți de acord, v-aș propune să constituim această comisie de 9 persoane cu acest atribut, cu acest termen, deci trebuie să stabilim și un termen. Propuneți un termen domnule vicepreședinte.

DL MihailVeștea

Părerea mea este până undeva la jumătatea lunii februarie.

DL Claudiu Coman

Vă mai spun încă odată obiectivele, evaluarea serviciului de drumuri, evaluarea investițiilor realizate pe drumuri în ultima perioadă, analiza investițiilor considerate litigioase și clarificarea oricăror probleme legate de aceste investiții și eficientizarea, ca punct final, eficientizarea derulării activității la nivelul serviciului de drumuri. Deci am stabilit obiectivele și termenul 15 februarie. Domnul Comea.

DL Claudiu Cornea

Domnule președinte și domnule vicepreședinte, în primul rând vă mulțumesc pentru deschidere, în al doilea rând vreau să vă spun că mi se pare un termen pre mare 15 februarie, eu spun că undeva la sfârșitul lunii ianuarie este un termen rezonabil, nu cred că trebuie să mergem cu prelungirea termenului până în februarie.

DL Claudiu Coman

Suntem de acord ca acest termen să fie sfârșitul lunii ianuarie, dacă este posibil raportul să fie, dacă vom avea și vom avea sigur un plen în ultima săptămână în luna ianuarie, să prezentați și un raport în acel plen urmând ca în continuare, în funcție de ceea ce veți constata să vedem dacă este cazul să vă derulați activitatea în continuare. Supunem la vot propunerea de comisie, propunerea de obiective și termenul, vă rog să votăm, vot secret, culegem voturile cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Am spus comisiile ca atare, doriți să le spunem nominal? Le știți da? V ă rog la punctul 5 de pe ordinea de zi să trecem la vot, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 6 sume de echilibrare, au venit mai târziu la comuna Lisa, au trecut prin comisie, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 7 de pe ordinea de zi, Comisia specială de analiză și verificare a modului în care se desfășoară programele de transport public de transport prin curse regulate, trafic județean ca urmare a demisiei domnului consilier județean Ungureanu Vasile. Trebuie să votăm că luăm act de demisie? Am luat act de demisie, am vorbit și cu domnul consilier Mihai Pascu, care era vicepreședinte când a fost numit în această comisie, dânsul este de acord să rămână în continuare în comisie ca și consilier județean, atunci propunem completarea comisiei cu doamna Dorina Alexandru de la Direcția Tehnică. Dacă sunt discuții? Dacă nu vă rog procedură de vot secret, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 8 de pe ordinea de zi revocarea hotărârii de consiliu din 2012 privind aprobarea participării domnului Dorin Lazăr Maior privind participarea la ședințele Consiliului Județean Brașov, dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Și ultimul punct de pe ordinea de zi , desemnarea domnului vicepreședinte Mihail Vestea pentru exercitarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Brașov pentru data de 23.12.2014. Nu putem să facem delegare la delegare, de aceea procedura ne spune ca în momentul în care apare o astfel de situație tot plenul este cel care face această delegare. Deci pentru data de 23. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, vot secret, culegem voturile, cu 29 de voturi s-a aprobat. Vă mulțumesc și vreau să vă fac un ultim anunț, s-ar putea ca ședința din 30 să nu o ținem în 30, să o ținem în 5 ianuarie, o să vă anunțăm la timp. Deci vă rugăm să nu vă faceți program nici în 30 nici în 5. Mulțumesc.

p.Președinte, Vicepreședinte Vestea Mihail

Secretar, Dumbrăveanu Maria