Hotărârea nr. 11/2015

Hotărârea.nr. 11 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 12 decembrie 2014

România
AAA.ALn.JL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 11 din data de 20.02.2015

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 12 decembrie 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 12 decembrie 2014;

Având în vedere dispozițiile art. 42 alin.(5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103 (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 12 decembrie 2014.

AAAjx,

p. PREȘEDINTE,    X? ,£'x S

VICEPREȘEDINTE   p .JIU? A

Contrasemnează,

MihailVeștea _     A. ■■ .ȚA-

SECRETAR

Maria Dumbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV F-17

PROCES-VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 12 decembrie 2014

Domnul vicepreședinte Pascu Mihai constată că lipsește domnul vicepreședinte Popa Mihai. La lucrările ședinței de astăzi, participă secretarul județului doamna Dumbrăveanu Maria.

DL Mihai Pascu

înainte de a începe ședința, nu știu dacă de la Centrul Cultural Reduta mai este cineva aici, ați primit aceste invitații care eu spun că onorează consiliul județean, este vorba de domnul Nică Pumnea, cum îl știm noi, un om care și-a dedicat întreaga viață conservării și promovării tradițiilor populare. La acest eveniment de vineri dedicat dânsului se va anunța de către colegii de la Centrul Cultural Reduta eforturile pe care le-au făcut ca domnul Pumnea să primească de la Ministerul Culturii distincția de tezaur viu. Este onorant și mă bucur pentru domnul Pumnea că își poate încheia întreaga carieră în acest fel. Rugămintea mea este, colegi, în măsura timpului dumneavoastră disponibil să fim prezenți alături de nea Nică Pumnea la acest eveniment de marcă. Vă mulțumesc.

Stimați colegi înțeleg că va veni și doamna Luana Minea, deci cvorumul de ședință este, practic lipsește numai domnul vicepreședinte Mihai Popa, deci putem începe ședința. Pentru cei care au venit mai târziu în sală rugămintea este să citiți cu mare atenție această invitație și să fim alături de domnul Nică Pumnea la acest eveniment de vineri. Domnul Libiu Mateescu văd că. a împărțit acest material în sală, vreau să vă spun că solicitarea este la registratură, am luat act de ea. Bun, stimați colegi dacă aveți completări la ordinea de zi? Domnul Claudiu Comam

DL Claudiu Coman

Bună ziua, vă solicit modificarea ordinii de zi cu 5 puncte și anume punctul 1 eliberarea din funcție a domnului vicepreședinte Popa Mihai Valentin, punctul 2 alegerea unui vicepreședinte în locul domnului Popa Mihai Valentin, punctul 3 delegarea atribuțiilor președintelui, punctul 4 eliberarea din funcție a domnului Pascu Mihai Lucian, punctul 5 alegerea celui de al doilea vicepreședinte în locul domnului Pascu Mihai Lucian. Avem proiectele de hotărâre pe care o să le depunem la doamna secretar.

Dl. Mihai Pascu

Domnul Ungureanu.

Dl. Vasile Ungureanu

Domnule președinte de ședință, am să vă rog să fiți de acord cu amânarea și tratarea cu celeritate a actelor care sunt în cadrul executivului consiliului județean și anume punctul 23 privitor la aprobarea statului de funcții modificat pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Populației. La Comisia juridică s-au depus acte de la această direcție de unde rezultă din punctul nostru de vedere niște lucruri deosebit de grave. Am cerut secretariatului consiliului județean punct de vedere, doamna secretar ne-a spus că a trimis a se da acest punct de vedere la personal și la juridic, am rugămintea ca aceste acte să se trateze cu celeritate și dacă se poate la proxima întâlnire, la cea extraordinară dacă va fi, să avem punctele de vedere ale celor două direcții și toată lumea să voteze în cunoștință de cauză.

DL Mihai Pascu

Am înțeles, deci propuneți amânarea.

DL Vasile Ungureanu

Amânarea, dar tratarea cu celeritate a acestor acte în primul plen.

DL Mihai Pascu

Mulțumesc domnul Ungureanu. Alte luări de cuvânt? Domnul Coman.

DL Coman Claudiu

O completare, probabil era necesar să spunem că această inițiativă conform legii trebuie să fie făcută de cel puțin o treime din consilieri, avem anexat tabelul cu cei 21 de consilieri.

DL Mihai Pascu

Vă referiți la primul punct.

DL Coman Claudiu

La primul punct, da. Deci doar o completare la primele 5 puncte.

DL Mihai Pascu

Mulțumesc. Alte propuneri dacă mai aveți? Doamna Câju, vă rog.

Dna. Mariana Câju

Vă rog să îmi permiteți la sfârșitul ședinței să vă fac o informare privind propunerile Comisiei de sănătate în legătură cu consiliile de administrație ale spitalelor aflate în administrarea Județului Brașov.

DL Mihai Pascu

Informare da? Bine, vă mulțumesc. Dacă mai sunt propuneri? Dacă nu vă rog să votăm ordinea de zi cu amendamentele făcute de către cei trei colegi, culegem voturile, cu 31 de voturi pentru s-a aprobat. O să vă propun să începem ședința cu amendamentele propuse de domnul Coman, practic punctul 1 eliberare din funcție a domnului vicepreședinte Popa Mihai. Dacă sunt comentarii la acest punct? Dacă nu sunt comentarii înțeleg de la doamna secretar, conform procedurilor în vigoare o să procedăm la vot cu bilete, rog comisia de profil să organizeze votul. Va dura ceva pentru primul punct de pe ordinea de zi, rugămintea

2 ■ '■ AvA" ■'       '       ■     ■

mea este să avem răbdare ca să decurgă totul fără probleme. Deci din analiza materialelor prezentate de domnul consilier Claudiu Coman constatăm că toate procedurile cerute de lege pentru derularea procedurii de eliberare din funcție și pentru toate celelalte puncte sunt îndeplinite. Domnul Ungureanu vă rog.

DL Vasile Ungureanu

Doamnelor și domnilor colegi vom avea de votat, practic vor fii 5 proceduri de vot și anume mai întâi eliberarea din funcție a colegului nostru vicepreședinte Mihai Popa, ulterior alegerea în aceeași funcție a unuia dintre colegii noștri după care trecerea atribuțiilor președintelui către acel coleg, acesta este al treilea vot, al patrulea vot va fi cel de eliberare din funcție a colegului nostru Pascu Mihai și al cincilea vot va fi cel privitor la desemnarea de către noi a unui alt vicepreședinte. Toate procedurile vor fi pe buletine de vot, fiecare separat bineînțeles și așa cum a fost și la ultimul vot vor fi numele persoanelor respective pe care, și acum trebuie să stabilim ce vom face pentru că vor fi buletine cu un singur nume. Deci dacă dorim să se aprobe cererea respectivă de eliberare din funcție, atenție, fiind o singură persoană, să fim foarte clari în ceea ce vom face, dacă încercuim numele sau numărul, cum propuneți dumneavoastră, suntem de acord sau împotrivă? Așa vom lua în seamă. Deci dacă tăiem persoana respectivă înseamnă că suntem de acord cu eliberarea din funcție, da? Domnul Coman dumneavoastră ați făcut propunerea, vă rog să ne spuneți și ce să facem.

Dl. Claudiu Coman

Stimați colegi este un vot ca orice alt vot, că e de revocare sau că este de numire, înseamnă că alegem ceva. Dacă suntem de acord înseamnă că încercuim, dacă nu suntem de acord înseamnă că tăiem. Dacă nu facem nimic înseamnă că este vot anulat.

DL Ungureanu Vasile

Deci dacă încercuim în acest prim vot pe domnul Popa Mihai înseamnă că suntem de acord cu eliberarea din funcție.

DL Claudiu Coman

Exact. Dacă încercuim numele înseamnă că suntem de acord cu eliberarea din funcție. Poate era mai simplu să punem rubrica da și nu.

DL Vasile Ungureanu

Acum sunt biletele deja făcute, asta e.

DL Claudiu Coman

Acum încă odată, că să nu ne învârtim în jurul cozii, este vorba de a fi de acord cu o propunere, propunerea înseamnă revocare, va însemna alegere. Deci dacă suntem de acord cu o propunere de revocare înseamnă că dacă încercuim numele respectiv suntem de acord.

DL Vasile Ungureanu

E în regulă: Domnule președinte de ședință vă rog să citiți lista colegilor.

DL Mihai Pasca

Nu pot să citesc pentru că nu înțeleg de ce ne tot plimbăm cu buletinele astea. Sper să ajungă doamna Dumbrăveanu cu buletinele pentru că nu avem pe ce vota.

în sfârșit s-a întâmplat, avem 34 de bilete. Am să vă rog să veniți să ridicați biletele și să procedăm la vot. Domnul Ambrus Carol, domnul Aranyosi Ștefan, domnul Braga Horațiu, doamna Câju Mariana, domnul Coman Claudiu, domnul Comea Claudiu, domnul Crăciun Dragoș, domnul Cristei Nicolae, domnul Crizbășan Dorin, domnul Danu Aurelian, domnul Drotleff Walter, domnul Enache Paul, domnul Fliundra Ionel, domnul Gabor Adrian, domnul Kovacs Attila, domnul Lupu Ovidiu, domnul Manea Ion, domnul Mareș Ion, domnul Maxim Adrian, doamna Minea Luana, domnul Neag Adrian, domnul Niță Emil, domnul Noaghea Nelu, domnul Oltean Vasile, doamna Olteanu Luminița, domnul Paler loan, domnul Pop Mircea, domnul Sarafinceanu Gheorghe, domnul Ungureanu Vasile, domnul Veștea Mihail, domnul Wittstock Wolfgang și domnul Zavarache Constantin. Rog comisia să își facă datoria să ne prezinte rezultatul acestui vot. Până atunci luăm 2 minute de pauză.

DL Vasile Ungureanu

Doamnelor și domnilor vă aduc la cunoștință procesul verbal, proces verbal privind eliberarea din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, a domnului Popa Mihai Valentin. Comisia de validare constituită prin HCJ nr.l din 02.07.2012 cu modificări și completări ulterioare, văzând buletinul de vot din data de 12.12.2014 și rezultatul votului, constată următoarele : numărul consilierilor ce compun Consiliul Județean Brașov 34, numărul consilierilor prezenți la vot 33, numărul total al voturilor valabil exprimate 33, numărul voturilor nule 1, numărul voturilor pentru 25, numărul voturilor împotrivă 7, domnul Popa Mihai Valentin a fost eliberat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov cu un număr de 25 de voturi.

DL Mihai Pascu

Stimați colegi eu țin minte că la ultima ședință exact discuția asta am avut-o. Cum sa mai votăm odată? Deci iei act de asta, cum să votezi validarea? Am discutat același lucru doamna Dumbrăveanu în ședința trecută. Ce să mai votăm dacă am votat odată?

Dna. Maria Dumbrăveanu

Atunci când alegem consilierii județeni are loc întrunirea comisiei de validare și se supune validării plenului orice proces-verbal al comisiei de validare.

DL Mihai Pascu

Bun, supun votului electronic validarea acestui rezultat. Vă rog să votăm, vot secret, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat.

Punctul 2 din propunerea domnului Coman, vă rog să faceți propuneri pentru vicepreședinte. Domnul Mihail Vestea.

DL Mihail Vestea

Propun pe domnul Claudiu Coman să preia funcția de vicepreședinte.

Di. Mihai Pascu

Am înțeles, alte propuneri dacă mai aveți? Dacă nu, vă rog să procedăm la vot. Domnul Ambrus Carol, domnul Aranyosi Ștefan, domnul Braga Horațiu.

DL Vasile Ungureanu

Doamnelor și domnilor aceeași procedură se aplică.

Di. Mihai Pascu

Doamna Câju Mariana, domnul Coman Claudiu, domnul Cornea Claudiu, domnul Crăciun Dragoș, domnul Cristei Nicolae, domnul Crizbășan Dorin, domnul Danu Aurelian, domnul Drotleff Dieter, domnul Enache Paul, domnul Fliundra Ionel, domnul Gabor Adrian, domnul Kovacs Attila, domnul Lupu Ovidiu, domnul Manea Ion, domnul Mareș Ion, domnul Maxim Adrian, doamna Minea Luana, domnul Neag Adrian, domnul Niță Emil, domnul Noaghea Nelu, domnul Oltean Vasile, doamna Olteanu Luminița, domnul Paler loan, domnul Pop Mircea, domnul Sarafinceanu Gheorghe, domnul Ungureanu Vasile, domnul Veștea Mihail, domnul Wittstock Wolfgang și domnul Zavarache Constantin.

Di. Vasile Ungureanu

A rămas un vot al domnului Popa, îl anulăm.

DL Mihai Pascu

Rog comisia să ne grăbim puțin. Avem foarte multe puncte pe ordinea de zi așa că trebuie să fim rapizi domnul Ungureanu. Vă rog să dați citire rezultatului votului.

DL Vasile Ungureanu

Proces verbal privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, comisia de validare constituită în baza HCJ nr.l din 02.07.2012 cu modificări și completări ulterioare, văzând buletinul de vot pentru alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov pentru data de 12.12.2014 și rezultatul votului constată următoarele : numărul consilierilor ce compun Consiliul Județean Brașov - 34, numărul consilierilor prezenți la vot - 33, numărul total al voturilor valabil exprimate - 33, numărul voturilor nule - 1, numărul voturilor pentru - 30, numărul voturilor împotrivă - 2, domnul Coman Claudiu a fost ales vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov cu un număr de 30 de voturi. Felicitări.

DL Mihai Pascu

Mulțumesc, domnul Coman vă rog să veniți alături de mine după ce veți semna jurământul. A , scuzați-mă, stați vă rog ia locul dumneavoastră. Domnul Ungureanu poftiți la loc. Haideți să votăm validarea, procedură de vot secret, pornim votul, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Vă mulțumesc, domnul Coman vă rog să poftiți la prezidiu pentru jurământ.

Dl. Claudiu Coman

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să îmi ajute Dumnezeu.

DL Mihai Pascu

Mergem mai departe, punctul 3, vă rog să se consemneze în procesul verbal că domnul Coman votează de aici, de pe pupitrul domnului Popa. Punctul 3 de pe ordinea de zi delegarea atribuțiilor de președinte al consiliului județean, vă rog să faceți propuneri dintre cei doi vicepreședinți în funcție. Domnul Veștea.

DL Mihail Veștea

Propun pentru delegarea atribuțiilor președintelui consiliului județean pe domnul Claudiu Coman.

DL Mihai Pascu

Vă mulțumesc, dacă sunt alte propuneri? Nefiind alte propuneri domnul Ungureanu vă dau cuvântul. Vă rog să poftiți la vot domnul Ambrus Carol, domnul Aranyosi Ștefan, domnul Braga Horațiu, doamna Câju Mariana, domnul Coman Claudiu, domnul Cornea Claudiu, domnul Crăciun Dragoș, domnul Cristei Nicolae, domnul Crizbășan Dorin, domnul Danu Aurelian, domnul Drotleff Walter, domnul Enache Paul, domnul Fliundra Ionel, domnul Gabor Adrian, domnul Kovacs Attila, domnul Lupu Ovidiu, domnul Manea Ion, domnul Mareș Ion, domnul Maxim Adrian, doamna Minea Luana, domnul Neag Adrian, domnul Niță Emil, domnul Noaghea Nelu, domnul Oltean Vasile, doamna Olteanu Luminița, domnul Paler loan, domnul Pop Mircea, domnul Sarafinceanu Gheorghe, domnul Ungureanu Vasile, domnul Veștea Mihail, domnul Wittstock Wolfgang și domnul Zavarache Constantin.

DL Vasile Ungureanu

A rămas un buletin de vot, al 34-lea, care se anulează.

DL Mihai Pascu

Luăm o pauză.

DL Mihai Pascu

Domnul Ungureanu aveți cuvântul.

DL Vasile Ungureanu

Proces verbal privind exercitarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean Brașov de către domnul vicepreședinte Claudiu Coman, comisia de validare constituită în baza HCJ nr.l din 02.07.2012 cu modificări și completări ulterioare, văzând buletinul de vot pentru alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov pentru data de 12.12.2014 și rezultatul votului constată următoarele: numărul consilierilor ce compun consiliul Județean Brașov - 34, numărul consilierilor prezenți la vot- 33, numărul total al voturilor valabil exprimate 33, numărul voturilor nule - nici unul, numărul voturilor pentru - 33, numărul voturilor împotrivă - nici unul, domnul vicepreședinte Coman Claudiu a fost desemnat să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov cu un număr de 33 de voturi.

DL Mihai Pasca

Domnul Ungureanu vă rog să treceți la loc să votăm și validarea acestei hotărâri de comisii. Vă rog să votăm validare, vot secret, culegem voturile, cu 30 de voturi pentru s-a aprobat. Domnul Coman dați-mi voie să vă felicit și să vă predau ștafeta.

DL Claudiu Coman

Deci din punct de vedere tehnic vă rog din nou să consemnați votul pe cele două console, pentru domnul Mihai Pascu, pentru subsemnatul Claudiu Coman. Ați luat act da? Pentru ce urmează de acum înainte.( domnul Coman Claudiu votează de pe consola domnului Pascu Mihai iar domnul Pascu Mihai votează de pe consola domnului Mihai Popa). Domnule vicepreședinte, stimați colegi o să spun mai multe cuvinte când o să terminăm ședința, continuăm ordinea de zi, trecem la următorul punct pe care l-am votat și anume eliberarea din funcție a domnului Mihai Pascu. Domnule Pascu aveți cuvântul, ați solicitat acest lucru.

DL Mihai Pascu

Vă mulțumesc domnule președinte, stimați colegi o să fiu foarte scurt pentru că așa cum am spus avem foarte multe puncte pe ordinea de zi, am ținut foarte mult ca înainte de eliberarea acestui post să spun câteva cuvinte de mulțumire în primul rând pentru dumneavoastră și nu sunt vorbe goale, sunt vorbe din suflet pentru că din 02 iulie 2012, când dumneavoastră ați considerat de cuviință ca eu să ocup unul dintre aceste posturi de vicepreședinte, am început o muncă pe care nu o puteam duce la îndeplinire și rezultatele pe care le-am obținut, fără dumneavoastră, fără acest consens pentru care în modul cel mai sincer vă mulțumesc. Din 2 iulie 2012 până în prezent, cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul acestei echipe mari am reușit și toată lumea a văzut că se poate lucra la aeroportul Brașov, că se pot reabilita spitale, că se poate merge înainte cu puținii bani pe care îi avem. Dacă îi gestionăm așa cum trebuie putem să deservim așa cum trebuie interesele cetățenilor județului Brașov, lucru pentru care vă mulțumesc. A doua mulțumire pe care o aduc și vă rog să țineți cont de ea, este pentru toți acești oameni inimoși, care sunt angajați în Consiliul Județean Brașov și fără de care orice fel de hotărâre a noastră nu are substanță pentru că nu poate fi dusă la îndeplinire. Fiecăruia dintre acești colegi ai mei alături de care lucrez de 20 de ani în Consiliul Județean Brașov, vă rog să le arătați respectul cuvenit și de acum înainte pentru că sunt oameni care lucrează sub presiune mai ales că în acest an, din nefericire pentru Consiliul Județean Brașov a fost un an atipic cu multe probleme, probleme care din păcate nu se termină astăzi la acest plen și vor continua. De aceea ne bazăm foarte mult pe executivul Consiliului Județean Brașov ca să răspundă la fel cum au răspuns și până acum la o situație de criză. Suntem într-o situație de criză și vă și mulțumesc dar în același timp vă și rog să sprijiniți noua conducere a Consiliului Județean Brașov pentru că numai împreună putem răspunde la o situație de criză. Vă mulțumesc mult de tot și sunt convins, pentru că pe domnul Coman îl cunosc de foarte multă vreme, nu ne leagă numai o relație în Consiliul Județean Brașov sau o relație politică, ne leagă o relație de prietenie adâncă, sunt convins că va continua toate proiectele importante, în special aeroportul Brașov, spitalele din Brașov și tot ceea ce este important pentru dezvoltarea durabilă a județului Brașov. Eu vă mulțumesc din suflet. Cu această ocazie, așa cum am convenit politic cu liderii principalelor partide politice care susțin bunul mers al Consiliului Județean Brașov, dați-mi voie să prezint cu ajutorul colegilor de la secretariat demisia mea începând cu această zi din funcția de vicepreședinte. V-aș ruga să luați act și domnule președinte să supuneți votului această demisie. Vă mulțumesc și vă stau la dispoziție cu toată experiența mea de 20 de ani în administrație publică locală, orice fel de solicitare pe care mi-o veți face. Mulțumesc mult.

DL Claudiu Coman

Domnul Ungureanu.

DL Ungureanu Vasile

Este un moment greu dar doresc să îi aduc domnului Pascu Mihai, prietenul meu, bănuiesc prietenul multora de aici dacă nu al tuturor, mulțumirile mele, felicitările mele pentru tot ceea ce a făcut și să îl asigur că sunt în continuare alături de dumnealui. Felicitări Mihai.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc domnul Ungureanu, trecem mai departe avem procedură de vot secret, vot electronic pe consolă, votăm să luăm act de demisie, demisia este un act cu acțiune unilaterală, deci luăm act de demisie și de vacantarea postului de vicepreședinte. Vă rog să votăm, culegem voturile, cu 33 de voturi am luat act de demisia domnului vicepreședinte Mihai Pascu și constatăm vacantarea postului de vicepreședinte. Din acest moment vă rog să consemnați că domnul Pascu Mihai trece în sală în locul meu și votează de pe consola mea. Deci vă rog să consemnați pentru următoarele voturi această situație. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume alegerea celui de al doilea vicepreședinte. Vă rog domnul Ungureanu. Propuneri? Dacă are și părintele o propunere, eu îl propun pe domnul Mihai Veștea.

Dl. Manea Ion

E bine că se păstrează numele de Mihai. Noi ne dorim să fie o echipă care să lucreze și să lucreze în interesul tuturor grupurilor indiferent că anumite interese ne-au adus într-un anumit algoritm ca și număr de prezență. Noi spunem că va fi o echipă care să lucreze în interesul județului Brașov și cunoscându-vă pe amândoi să dea Dumnezeu să fie așa.

DL Claudiu Coman

înțeleg că susțineți propunerea pe care eu am făcut-o, vă mulțumesc pentru acest lucru, vă rog domnule Ungureanu procedura de vot. Aveți buletinele da? Domnul Ambrus Carol, domnul Aranyosi Ștefan, domnul Braga Horațiu Florentin, doamna Câju Mariana, domnul Comea Claudiu, domnul Crăciun Dragoș, domnul Cristei Nicolae, domnul Crizbășan Dorin, domnul Danu Aurelian, domnul Drotleff Walter, domnul Enache Paul, domnul Fliundra Ionel, domnul Gabor Adrian, domnul Kovacs Attila, domnul Lupu Ovidiu, domnul Manea Ion, domnul Mareș Ion, domnul Maxim Adrian, doamna Minea Luana, domnul Neag Adrian, domnul Niță Emil, domnul Noaghea Nelu, domnul Oltean Vasile, doamna Olteana Luminița, domnul Paler Io an, domnul Pascu Mihai, domnul Pop Mircea, domnul Sarafinceanu Gheorghe, domnul Ungureanu Vasile, domnul Veștea Mihail, domnul Wittstock Wolfgang, domnul Zavarache Constantin și domnul Coman Claudiu.

DL Vasile Ungureanu

Proces verbal privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov a domnului Veștea. Comisia de validare constituită în baza HCJ nr.l din 02.07.2012 cu modificări și completări ulterioare, văzând buletinul de vot pentru alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov pentru data de 12.12.2014 și rezultatul votului, constată următoarele : numărul consilierilor ce compun Consiliul Județean Brașov - 34, numărul consilierilor prezenți la vot - 33, numărul total al voturilor valabil exprimate - 33, numărul voturilor nule - nu sunt, numărul voturilor pentru - 31, numărul voturilor împotrivă - 2, domnul Veștea Mihail a fost ales vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov cu un număr de 31 de voturi. Felicitări.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, felicitări. înainte să vă dau cuvântul domnule Veștea o să vă rog să votăm electronic, vot secret, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru domnule Mihai Veștea felicitări și vă rog să veniți să luați loc la prezidiu. Desigur aveți cuvântul după ce depuneți jurământul.

DL Mihail Veștea

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Brașov. Așa să îmi ajute Dumnezeu.

DL Claudiu Coman

Vă rog să consemnați că domnul Vestea votează de acum la pupitrul prezidiului pe locul domnului Popa Minai. Aveți cuvântul.

DL Mihail Vestea

Nu știam de ce îmi dă cuvântul. Vreau să mulțumesc în primul rând celor doi vicepreședinți Mihai Popa și Mihai Pascu care au exercitat această funcție de vicepreședinte până în momentul de față. Vreau să vă mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Aș vrea să mulțumesc în primul rând celor doi colegi care nu m-au votat, ăștia sunt adevărații mei prieteni. Soția mea îmi spune, cel care îți oferă de mâncare îți e prieten, cel care îți oferă de băut nu îți e prieten, așa că cei care au votat împotrivă sunt prieteni. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor și ceea ce pot să vă spun acum la început este doar un singur lucru, că îmi doresc din tot sufletul să colaborăm cât mai transparent, cât mai democratic ca să putem să realizăm ceea ce cu toții ne dorim pentru cetățenii județului și județul nostru. Mulțumesc foarte mult încă odată.

DL Cladiu Coman

Mulțumesc domnule vicepreședinte, înainte de a trece la punctul următor de pe ordinea de zi aș dori să vă spun și eu câteva cuvinte, în primul rând se pare că votați în aceeași structură, o să vă deconspir acum, votul anulat, cel neexprimat de la alegerea mea îmi aparține. Pentru faptul că vis-a-vis de această onoare care mi-a fost încredințată, mult timp nu am dorit să intru în echipă să îmi asum acest post dar în urma discuțiilor pe care le-am avut și în urma largului consens pe care l-am întrunit, dumneavoastră ați considerat că noi suntem cea mai viabilă echipă în acest moment și am acceptat acest lucru fapt dovedit și de al doilea vot al meu unde nu m-am mai abținut. Aș vrea să mulțumesc la rândul meu din tot sufletul domnului Popa Mihai Valentin, domnului Pascu Mihai Lucian pentru tot ceea ce au făcut în această perioadă în care au ocupat aceste poziții, în mod deosebit de asemenea întregului executiv și dumneavoastră dragi colegi că faptul că știu că ne susțineți indiferent de culoarea politică este lucrul care ne mână mai departe în exercitarea acestei funcții, acestui mandat, faptul că avem sprijinul dumneavoastră și faptul că împreună facem echipă și putem să mergem mai departe. Vă mulțumesc și vă mulțumim din suflet, vă mulțumim pentru încredere, vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut, să ne ajute Dumnezeu, mergem mai departe. Vă mulțumesc.

Punctul 1 de pe ordinea de zi, până acum au fost cele 5 puncte suplimentare, proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a consiliului Județean Brașov din data de 28.10.2014. Vă rog dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru această hotărâre este aprobată. Punctul 2 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 29.10.2014. Sunt discuții? Nu sunt discuții, procedură de vot, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 3 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nrr.371/2014 adoptată de către Consiliul Județean Brașov pentru aprobarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014. Este vorba de trecerea unei sume de 200.000 de lei de la arierate pe drumuri pentru comun Ucea. Dacă mai sunt discuții? Vă rog domnul Fliundra.

DL Fliundra Ionel

în primul rând, în calitate de consilier vreau să vă felicit oficial domnule vicepreședinte Coman, domnule vicepreședinte Veștea. La punctul 3 aș avea ceva de comentat vis-a-vis de faptul că, și l-aș asocia bineînțeles cu punctul 4 de pe ordinea de zi, faptul că în urmă cu o lună și un pic s-a solicitat bani pentru arierate iar la mijlocul lui decembrie se dorește schimbarea destinației. Consider că nu este un lucru corect și că crează precedent mai ales pentru faptul că probabil în ianuarie sau februarie aceleași localități vor veni să ceară bani pentru arierate. Considerăm că și ei puteau să își încheie anul financiar fără datorii. Același lucru și la punctul 4, aș vrea să vorbesc vis-a-vis de faptul că în ianuarie s-a solicitat această sumă de 360.000, nu și-au îndeplinit investițiile pe care și le-au propus, sunt multe localități din județul nostru, primari și localități care aveau de făcut investiții care au fost văduvite de acești bani. Nu vreau să comentez mai departe decât faptul că ar trebui să fim foarte atenți la bugetul viitor și să nu mai creăm precedente în mijlocul lunii decembrie. Vă mulțumesc frumos.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumesc, mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. La punctul 4 de pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind schimbarea destinației sumelor de echilibrare repartizate comunei Măieruș de către Consiliul Județean Brașov reprezentând cota de 20% din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014. Este o situație diferită față de situația de la punctul 3, dacă era același tip de situație intrau amândouă pe același punct de pe ordinea de zi. Este pur și simplu schimbarea între capitole a sumelor pe care tot noi consiliul județean le-am repartizat. Pot să vă spun că mai sunt și alte comunități în aceeași situație. Anunț cu această ocazie faptul că așa cum am convenit cu grupurile politice miercuri în 17 vom avea o ședință extraordinară de consiliu județean, ședință extraordinară la care o să vă rog luni, marți în comisii să intre și aceste solicitări pe care nu le-am băgat până acum pe ordinea de zi. Vă rog domnul Pascu.

DL Mihai Pascu

Nu am cerut cuvântul, am vrut numai să vă spun, este vorba de încă 5 localități.

DL Claudiu Coman

Am înțeles, până în momentul de față, posibil ca până luni când vom prezenta ordinea de zi să mai apară astfel de situații și de aceea și public am spus acest lucru. Doamna Olteana.

Dna. Luminița Olteanu

în primul rând dați-mi voie să vă felicit și vreau să le iau parte primarilor tocmai pentru că nu sunt capabili să își facă investițiile pe care și le-au propus dar dumneavoastră știți că legislația acolo unde există licitație și sunt contestații, chiar nu pot să înceapă și din acest motiv se întâmplă acest lucru. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Da, mulțumesc. Vă rog. Domnul Gabor.

DL Adrian Gabor

Felicitări la amândoi în primul rând iar în Comisia economică am cerut și aparatului propriu ca de acum înainte, când se întocmesc aceste proiecte de hotărâre inclusiv cu cote defalcate din TVA, din impozit, primarii, unitățile administrative și inclusiv noi, să fundamentăm fiecare hotărâre a consiliului județean și mai ales unde se dau bani. Cum a spus și colegul nostru Ionel Fliundra așa este, nu poți să îi dai banii la începutul anului și vi în luna decembrie pe 12 la rectificare. Nu este incorect, poate pe lege putem să facem aceste mutări între capitole, dar rugămintea mea mare este către executiv și către primarii județului Brașov, de acum încolo să ținem cont de acestea, să vină cu fundamentare și să intrăm într-o ordine normală în consiliul județean. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Sigur, mulțumesc și profit de ocazie ca să mai completez câteva chestiuni privind procedura de lucru. Ne dorim ca de acum înainte informai să mergem pe o consultare a așa numitei delegații permanente a consiliului județean cum era pe vremuri, adică executivul format din președinte, vicepreședinți, liderii de grup și președintele Comisiei de buget finanțe. Deci asta va fi modalitatea de lucru din punctul de vedere al colaborării dintre executiv și legislativ și sigur, la sfârșitul ședinței, o să mai vin cu câteva propuneri pentru ca în ședința din 17 deja să începem să lucrăm la niște modificări, la regulamentul de organizare și funcționare și legat de procedura de lucru. Aștept liderii de grup pentru că vom face niște modificări și în sală, vom face și niște modificări nominale în comisii pentru că numărul membrilor în comisii nu putem să îl modificăm, l-am votat și se votează o singură dată dar în interiorul comisiilor o să mai facem câteva schimbări. Toate aceste hotărâri le vom lua consensual și discuțiile vor avea loc la nivelul liderilor de grup. Mulțumesc, dacă mai sunt la acest punct de pe ordinea de zi luări de cuvânt, dacă nu mai sunt vă rog să trecem la vot, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat punctul 4 de pe ordinea de zi. Punctul 5 proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului

Brașov. Aici am avut rugămintea la Comisia 1 să mai vină încă odată, au apărut niște schimbări de date pe care le-au trimis finanțele. Comisia s-a mai întrunit încă odată, vă rog domnul Gabor, punctul de vedere.

DL Adrian Gabor

Este în regulă, s-a discutat cu Direcția Economică, l-am semnat fără nici o problemă, s-a retras eroarea materială, e în regulă.

Dl. Claudiu Coman

Vă mulțumesc, dacă mai sunt alte luări de cuvânt? Nu mai sunt, mulțumesc, trecem la vot, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a votat. Vă rog să îmi spuneți câți mai suntem în sală? Prezenți. Deci 28, a votat toată lumea. Mulțumesc. Punctul 6 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru spațiile aflate în administrarea Centrului Cultural Reduta Brașov. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 29 de voturi pentru s-a aprobat. Păi acum suntem cu unul mai mult. Deci ne putem lămurii? Suntem 28 sau 29? Era important să știm la un moment dat câți suntem. Suntem 29, mulțumesc. S-a aprobat cu 29 de voturi. Da, este libertatea oricăruia dintre noi și să nu voteze. Deci suntem 31. Vă rog și să consemnați că la acest moment suntem 31. Proiect de hotărâre privind, punctul 7 de pe ordinea de zi, privind corectarea unei erori materiale din cuprinsul hotărârii nr.299/2014 a Consiliului Județean Brașov pentru aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. VLANI TRANS S.R.L., pe traseul: Zărnești (Centru CEC) - Râșnov - Cristian - Losan România S.R.L.( parcare incintă ) și retur. Punctul 7 de pe ordinea de zi, dacă sunt discuții? Vasile Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Domnule președinte, stimați colegi, doresc să aduc la cunoștința plenului că încă de luna trecută am depus la registratura consiliului județean demisia mea din Comisia specială privitoare la transportul public județean de persoane și începând din acest moment, cel puțin pentru o perioadă, nu voi vota punctele privitoare la transportul public județean de persoane. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Vă rog să vă consemnați că, vă abțineți sau ce? Nu votați. Dacă mai sunt alte luări de cuvânt? Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt vă rog să votați, procedură de vot, culegem voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat punctul 7 de pe ordinea de zi. Punctul 8 proiect de hotărâre privind corectarea unei erori materiale din cuprinsul hotărârii nr.297/2014 a Consiliului Județean Brașov privind darea în folosință gratuită pe perioada existenței construcției Parohiei Ortodoxe Române Spitalul Județean Brașov a unui imobil teren în suprafață totală de 400 mp situat în Calea București nr.25-27 aflat în domeniul public al Județului Brașov. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 22 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 9 proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 100/2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Județul Covasna în vederea reabilitării în comun a unor drumuri județene. Discuții? Domnul Mihai Pascu.

DL Mihai Pascu

Stimați colegi am primit azi dimineață un material de la colegii noștri de la Consiliul Județean Covasna și aș vrea ca amendamentele pe care vi le propun să fie înregistrate în procesul-verbal al ședinței de astăzi pentru că sunt elemente care trebuie să apară în această hotărâre și de care depinde ulterior definitivarea aplicației de finanțare cu fonduri nerambursabile, prin programul operațional-regional al acestui sector de drum. în primul rând dorim să aprobați ca numele proiectului să fie reabilitare drum inter-județean Covasna-Brașov, care face legătura între DN 12 și DN 13. Menționez așa cum este prevăzut și în materialul de prezentare, pe teritoriul județului Brașov este vorba de DJ 131 și de DJ 131B. De asemenea rugămințile colegilor de la Covasna în amendamentele pe care le facem la contractul de asociere pe care l-am votat, județul Covasna va fi liderul asocierii numai la depunerea și implementarea proiectului, până atunci studiile preliminare precum și proiectul tehnic vor fi eliberate separat de către fiecare județ pe tronsoanele aferente județului respectiv. De ce s-a solicitat acest lucru? în primul rând când este vorba de alocarea unor sume de bani în procentajul pe care l-am trecut și cu sumele care sunt trecute în referat, dar a apărut un element de noutate, la Județul Covasna, pentru două tronsoane de drum Județul Covasna deja are documentația DALI realizată și dorește ca să se țină cont de cele două DALI-uri pe care le-au făcut deja. Iar în cazul județului Brașov se va realiza toată documentația premergătoare depunerii proiectului. Alte observații nu sunt. Vă mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, alte intervenții? Domnul Danu.

DL Aurelian Danu

în primul rând doresc să vă felicit pentru noile poziții. Referitor la acest proiect de hotărâre aș dori dacă se poate să ținem cont și de includerea în acest proiect a reabilitării podului de la Augustin care face legătura între drumurile județene de la Brașov și Covasna și totodată să luăm în calcul și oportunitatea includerii unui drum de la Racoș-Augustin-Ormeniș -Apața, prin care s-ar putea scurta drumul celor care doresc să vină de la Brașov pe o variantă mai scurtă și atunci să ținem cont de aceste lucruri.

DL Mihai Pascu

Mulțumesc domnul Danu și noi am propus acest lucru dar din păcate în urma discuțiilor pe care le-am avut la nivelul Agenției de Dezvoltare Regională împreună cu colegii de la Covasna, acel drum Racoș-Augustin deși considerăm că este foarte important pentru acele comunități, chiar colegii de la Covasna bau solicitat în mod expres, nu este eligibil pentru a fi inclus în acest proiect pe POR care are niște reguli de eligibilitate foarte stricte. Deci pentru acel tronson de drum va trebui să găsim altă sursă de finanțare. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, discuțiile tehnice oricum se reiau în luna ianuarie. Dacă nu mai sunt alte intervenții vă rog să votăm cu amendamentele domnului Mihai Pascu, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a adoptat. Punctul 10 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii nr.268/2014 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind despăgubirile cuvenite SC Gotic S.A. pentru terenurile aferente coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav în cazul existenței unei hotărâri judecătorești definitive și executării în acest sens în sarcina Unității Administrațiv-Teritoriale Ghimbav. Vă rog discuții. Domnul Fliundra.

DL Ionel Fliundra

Da, mulțumesc domnule președinte. După mine nu este vorba doar de reanalizare ci de revocare a acestei hotărâri pentru a reveni la normalitate. Am citit referatul doamnei secretar și într-adevăr are dreptate în tot ceea ce scrie. Consilier local fiind acolo, nu am fost de acord cu această despăgubire a acestei societăți. Aș vrea să o întreb totuși pe doamna secretar dacă a făcut vreo somație acestei primării vis-a-vis de faptul că acești bani din despăgubiri nu sunt returnați așa cum este scris în contractul de asociere.

DL Claudiu Coman

Vă rog doamna secretar.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Există un proces pe rol în care noi am fost chemați ca garanți de către Primăria Ghimbav. în cadrul acestui proces se discută toate aspectele legale, inclusiv de contractul de asociere inițial întocmit între U.A.T. Județul Brașov și U.A.T Primăria Ghimbav.

DL Fliundra Ionel

Eu consider că este un act de rea intenție al primarului și primăriei localității Ghimbav și ar trebui să suporte consecințele. în caz contrar trebuie impuse și penalități. •

Dna. Maria Dumbrăveanu

Am înțeles, voi transmite.

DL Claudiu Coman

Punct de vedere de la comisia de buget vă rog. Domnul Gabor.

DL Adrian Gabor

Deci conform referatului revocarea hotărârii

DL Claudiu Coman

Aici îmi scrie reanalizare. Deci noi ce votăm? Reanalizare sau revocare?

Dl. Adrian Gabor

Revocare asocierii.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Am făcut reanalizarea.

DL Claudiu Coman

Deci reanalizare în sensul revocării.

Dna. Maria Dumbrăveanu

Vom adopta un articol în hotărâre în care vom spune se revocă hotărârea.

DL Claudiu Coman

Deci vă rog să consemnați cu această precizare suplimentară ca lucrurile să fie clare. Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt vă rog să trecem la vot, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a votat. Punctul 11 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROB IMPEX S.R.L., pe traseul: Zărnești (centru C.E.C.)  - Cristian

(S.C.HUTCHINSON S.R.L. - parcare incintă) și retur. Domnul Ungureanu oricum nu mai este în sală, nu participă la dezbateri. Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 12 de pe ordinea de zi, domnul Ungureanu tocmai am consemnat că nu participați la dezbateri, eventual mai stați că mai e o hotărâre. Punctul 12 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenței de traseu și a caietului de. sarcini pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L., pe traseul: Cincu (Primărie) - Făgăraș (Liceul Tehnologic Dr.Ioan Șenchea - Parcarea liceului) și retur. Domnul Ungureanu dumneavoastră cum votați? Deci vă rog să consemnați la domnul Ungureanu că nu votează și dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt vă rog procedură de vot, se culeg voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 13 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, chestiuni birocratice, promovări, au trecut prin comisii, culegem voturile cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 14 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 15 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul de Boli Infecțioase Brașov. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 16 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Constat că suntem din ce în ce mai eficienți, votăm din ce în ce mai mulți. Punctul 17 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat și a organigramei pentru Spitalul Clinic de Copii Brașov. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții supunem la vot, procedură de vot, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 18 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să trecem la vot, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 19 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în Iei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2015. Discuții vă rog. Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 20 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cadru pentru derularea programului „Fiecare Copil în Grădiniță” în anul școlar 2014-2015. Discuții? Dacă nu sunt discuții procedură de vot, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 21 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Brașov cu Municipiul Săcele și finanțarea cu suma de 71.000 lei pentru lucrări de reparații la Spitalul Municipal Săcele. Discuții? Claudiu Comea.

DL Claudiu Cornea

Domnule președinte, stimați colegi acest material a fost analizat de Comisia 6 și noi am făcut o observație, că suntem de acord dar să se identifice sursa de finanțare. Din referate nu a reieșit că ar exista.

DL Claudiu Coman

Domnul Pascu vă rog să precizați.

DL Mihai Pascu

Da, am discutat chiar înainte de asta. Este un mic amendament exact cum scrie în referat jos, suma a fost votată în rectificarea bugetară anterioară, dar procedural, am ascultat și eu înregistrarea, noi am aprobat suma respectivă și după aceea nu am mai supus la vot asocierea cu Municipiul Săcele ca să putem pune în practică treaba asta.

DL Claudiu Coman

Comisia 1, vă rog domnul Paul Enache. Deci lucrurile sunt procedural corecte dar este bine că au avut loc aceste discuții, că nu există nici un dubiu, vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 22 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov. Discuții dacă sunt? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. La punctul 23 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov. Este amânat?

Dl. Vasile Ungureanu

Și am cerut și vă rog și pe dumneavoastră domnule președinte să cereți colegilor, să fie cât mai rapizi în a vă da răspunsul privitor la actele care s-au depus.

DL Claudiu Coman

O să vă rog de asemenea ca toate comisiile să primească materialele corespunzătoare pentru a le putea analiza. Mulțumesc. V-ați notat această chestiune? Punctul 24 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov. Deci punctul 24 de pe ordinea de zi. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 25 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzi vă Victoria pentru anul școlar 2014-2015. Vă rog să votăm, văd că nu sunt discuții, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a votat. Punctul 26 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Profesională Specială Codlea pentru anul școlar 2014-2015. Discuții? Nu sunt, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 27 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 27 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru cumpărarea apartamentului nr.2B din imobilul situat în municipiul Brașov str. Cerbului nr.24. Discuții? Vă rog domnul Ungureanu.

DL Ungureanu Vasile

Eu am avut un punct de vedere distinct și anume aș fi vrut pentru că nu era foarte scump apartamentul respectiv dar înțeleg că nu mai sunt bani la consiliul județean. Am fi putut să îl luăm pentru unul dintre colegii noștri din executiv pentru o situație deosebită în sensul că nu prea putea, dar dacă nu sunt bani, nu sunt bani. Mulțumesc.

*

DL Claudiu Coman

Comisiile de specialitate, inclusiv dumneavoastră, așa ați decis în corelație cu situația financiară, așa că dacă nu mai sunt alte puncte de vedere vă rog să votăm hotărârea așa cum este adică proiect privind neexercitarea dreptului de preemțiune. Culegem voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 28 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea unei suprafețe de teren de 135 de metri pătrați situat în municipiul Brașov str. Pictor Pop nr.2A. Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 29 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentelor festive din luna decembrie 2014. Aici materialele ne-au sosit totuși în ultimul moment, am avut ședința cu Comisia de cultură azi dimineață, ultima ședință, am făcut o ședință suplimentară ca și alți colegi pentru că așa trebuie să facem în astfel de momente, mai bine să ne întâlnim de mai multe ori dar lucrurile să fie toate absolut în regulă. Noi la Comisia de cultură am dat aviz consultativ așa cum sunt avizele comisiilor cu privire la acest proiect de hotărâre. Dacă mai sunt alte discuții? Vă rog domnul Ungureanu.

DL Vasile Ungureanu

Noi le aprobăm cu plăcere dacă știm care sunt alea.

DL Claudiu Coman

Este în regulă? Astea sunt toate două. Și consemnăm încă odată, este un parteneriat și de aceea a fost procedural mai greu de pus în practică, un parteneriat cu prefectura și cu Primăria Municipiului Brașov. Dacă nu sunt discuții vă rog să trecem la vot. Dar suntem liniștiți, comisia juridică veghează. Cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 30 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap. Dacă sunt discuții? Vă rog, doamna Mariana Câju.

Dna. Mariana Câju

Stimați colegi așa cum rezultă din referat Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap va fi modificată iar în componența comisiei consiliul județean, prin Comisia de sănătate, propune ca asistent social pe doamna Colța Elena iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, până la organizarea concursului, propune pe medicul Dobrovolschi Angela. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

E vorba de o persoană, va fi procedură de vot secret, vă rog să spuneți exact ce persoane votăm. Deci procedură de vot secret pentru doamna Dobrovolschi Angela. Vă rog să votați, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Doamna Colțea Elena, vă rog procedură de vot, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru s-a aprobat. Mulțumesc. Punctul 31 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind constituirea Județului Brașov parte civilă în dosar penal nr.49/P/2014. Aș dori aici să fac câteva scurte precizări, datorită faptului că în perioada anterioară din momentul în care ni s-a comunicat dacă dorim sau nu să ne constituim ca și parte civilă, putea să existe o anume interpretare ca un potențial conflict de interese în această speță. S-a propus ca această hotărâre să fie trimisă către plen, au fost discuții cu două variante și anume să fie informare sau să fie hotărâre. în urma consultărilor pe care le-am avut împreună cu Mihai și împreună cu Mihai Pascu, toți trei ne-am preocupat de această problematică în zilele care au trecut. Am ajuns la concluzia că este atributul executivului și că nu putem să punem această constituire de parte civilă, să o supunem la vot ca și cum dacă un vot ar fi majoritar s-ar face constituirea de parte civilă și dacă nu, nu s-ar face constituirea de parte civilă, adică aici nu există echivocul pe care să-l poată să îl dea o hotărâre a plenului. Aici te constitui sau nu te constitui ca și parte civilă. Nu e vorba de găsirea unei soluții de amânare ci este vorba de faptul că am convocat și comisiile de specialitate pe care le reconvocăm în ziua de luni pentru că constituirea de parte civilă nu înseamnă numai da ne constituim ca parte civilă, înseamnă întrunirea a patru elemente și anume angajamentul, cuantumul financiar, explicația acestuia, adică ce stă la bază și probele puse la dosar. De asemenea stimați colegi, pentru că s-a făcut multă vorbire despre această chestiune în ultima vreme și este bine public să spunem toate aceste lucruri. Faptul că ne constituim sau nu ne constituim ca și parte civilă, dar ca să nu mai existe discuții, anunț faptul că ’ delegându-mi în această ședință atribuțiile președintelui, îmi asum și responsabilitatea de constituire ca parte civilă, urmând ca după ce se termină ședința să și facem elementul unu din această chestiune și anume angajamentul, urmând ca după discuțiile pe care le vom avea, încă odată, cu Comisia juridică și Comisia de buget finanțe, cu Direcția Economică și cu Direcția Juridică în cursul zilei de luni, ora 12, să fim în măsură ca cel târziu marți, dacă este posibil chiar luni, să constituim toate cele patru elemente și să semnez adresa corespunzătoare urmând așa cum am făcu și acum, în plenul extraordinar din data de 17 să vă informăm cu privire la toate cele 4 elemente legate de faptul că ne-am constituit ca parte civilă. Faptul că ne constituim ca parte civilă, încă odată, nu înseamnă că vom fi noi în proces. Noi vom fi în proces în momentul în care se va constata un prejudiciu pe care urmează să îl recuperăm. Faptul că ne constituim ca parte civilă nu înseamnă că noi ne asumăm vreun punct de vedere vis-a-vis de vinovăție sau nevinovăție. Noi nu facem decât o procedură administrativă pe care iarăși, din punctul nostru de vedere, suntem obligați să o facem din cel puțin două motive pentru că dacă nu urmărim recuperarea unui potențial prejudiciu pe orice cale, putem să fim acuzați și pe bună dreptate, de abuz în serviciu. De asemenea dacă nu ducem la îndeplinire măsurile Curții de Conturi, pe legea specială a Curții de Conturi și acolo există în mod indirect aceeași posibilitate. Deci de aceea nu este vorba aici în mod clar de o hotărâre care să poată să fie luată de plen. Plenul va fi informat, este informat acum, va fi informat și data viitoare. Dacă doriți pentru celeritate să votăm hotărârea în conformitate cu care ne constituim ca parte civilă în ceea ce privește angajamentul, doamna secretar, supunem la vot acest lucru. Eu cred că nu. Eu cred că este suficientă declarația publică pe care eu am făcut-o. Deci nu cred că mai este nevoie de nici un vot. Domnul Comea, vă rog.

DL Claudiu Cornea

Da, mulțumesc domnule președinte, consider că nu este atributul plenului să se pronunțe în acest sens, este atributul executivului și consider că nu trebuie să votăm astăzi în plen o asemenea propunere. Mulțumesc.

DL Claudiu Coman

încă odată, nimeni nu trebuie să se streseze vis-a-vis de anumite chestiuni pentru că noi facem un act administrativ. Printr-un act administrativ noi nici nu venim în susținerea unei vinovății pentru cineva, nu venim nici în susținerea unei nevinovății pentru cineva. Această susținere se face în justiție și nu este problema noastră, dar noi din punct de vedere administrativ trebuie să luăm o măsură, în încheiere vă rog să consemnați că după ce această ședință se încheie voi semna constituirea ca parte civilă cu primul punct, angajamentul, iar în urma consultărilor din ziua de luni, până marți cel târziu, voi semna constituirea ca parte civilă cum spune legea cu toate cele patru elemente, lucru de care o să vă informăm miercuri. Vă rog domnul Ungureanu și pe urmă domnul Comea.

DL Vasile Ungureanu

Domnule președinte, în calitate de președinte al Comisiei juridice nu am cerut la.începutul ședinței scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct tocmai pentru că în urma discuțiilor pe care le-am purtat ați spus că o să veniți cu lămuriri, cu aceste precizări care sunt foarte pertinente și este evident că mai mult de atâta nu avem ce face. Mulțumesc.

DL Claudiu Cornea

Domnule președinte, vreau să vă aduc la cunoștință în cazul în care nu se știe acest lucru, că un element constitutiv al constituirii ca parte civilă într-o astfel de speță o reprezintă și stabilirea prejudiciului. Din câte am înțeles eu de la executivul consiliului județean există o divergență vis-a-vis de prejudiciu, dacă, sau nu există și mai există o altă divergență care are ca rezultantă următorul, să spun așa, răspuns. Unii spun că este un prejudiciu de un anumit nivel, ceilalți spun că este un prejudiciu de alt nivel și aici vă rog să avem atenție, să ne înclinăm atenția fiind foarte important acest lucru. Este posibil să nu fie din câte am înțeles. Mulțumesc.

Dl. Claudiu Coman

Mulțumesc, dați-mi voie, deci noi vorbim de un eventual prejudiciu iar ceea ce vom face, de aceea ne întâlnim cu toții, pentru a fi în măsură să dăm răspunsul corect din punct de vedere juridic, pentru că încă odată nu ne antepronunțăm, nu facem decât un act administrativ iar acest act administrativ trebuie să fie absolut corect din punct de vedere juridic. Vă mulțumesc, dacă nu mai sunt alte discuții la acest punct de pe ordinea de zi trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere cabinet de radiologie dentară de pe Diaconu Coresi nr.l. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să trecem la vot, culegem voturile, cu 21 de voturi pentru este aprobat sau nu? Este vot de patrimoniu. Haideți să reluăm votul. Deci stimați colegi, haideți, știu că a fost o ședință obositoare, haideți să ne mai mobilizăm odată și să revenim. Este vorba de punctul 32 de pe ordinea de zi, deci două treimi înseamnă 24 de voturi minim. Se culeg voturile, cu 26 de voturi pentru s-a aprobat. Mai sunt încă trei puncte pe ordinea de zi, punctul 33 proiect de hotărâre privind prelungire contract de concesiune cabinet stomatologic doctor Roșianu Carmen din Str. Diaconu Coresi nr.l. Discuții? Dacă nu sunt discuții vă rog să votăm, deci din nou este vorba de două treimi, de patrimoniu, culegem voturile, cu 28 de voturi pentru s-a aprobat. Punctul 34 de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație a cabinetului medical stomatologic nr. 14A din cadrul policlinicii stomatologice Diaconu Coresi nr.l, vă rog să votăm, la fel vot de patrimoniu, deci vă rog să vă mobilizați, culegem voturile, cu 23 de voturi pentru nu s-a aprobat. Numai un pic, domnul Comea.

DL Claudiu Cornea

Domnule președinte vă rog să reluăm procedura de vot fiindcă mie mi-a apărut foarte târziu aici ca să văd și probabil că nu s-a înregistrat.

DL Claudiu Coman

Deci e vorba de punctul 34 de pe ordinea de zi, deci vă rog reluați votul, procedură de vot, se culeg voturile, cu 25 de voturi pentru s-a aprobat. Și punctul 35 de pe ordinea de zi, deci vă rog, este ultimul punct de pe ordinea de zi după care o să vă mai rețin atenția timp de un minut cu câteva precizări, nu înainte desigur de informarea pe care o să o facă doamna Mariana Câju. Deci proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație a cotei de ¥2 din cabinetul medical stomatologic nr.25 din cadrul policlinicii stomatologice Diaconu Coresi nr. 1, vă rog să votăm, culegem voturile, cu 24 de voturi pentru s-a aprobat. Vă mulțumesc, avem informarea doamnei Mariana Căju. Aveți cuvântul.

Dna. Mariana Câju

Vă voi reține atenția doar câteva minute, stimați colegi cu toții știm că majoritatea spitalelor din județul Brașov se află în administrarea consiliului județean. Aceste spitale sunt administrate prin consiliile de administrație, manageri și comitetele directoare formate din directorul medical și directorul financiar contabil. Comisia de sănătate a analizat situația administrării acestor spitale și pentru o mai bună funcționare a acestora, pentru îmbunătățirea actului medical și pentru o mai largă transparență, noi considerăm și în perioada următoare vă propunem un calendar, domnule președinte, în care dacă au existat inadvertențe să le reglăm și vă propun ca până la sfârșitul anului să revizuim componența consiliilor de administrație iar în ultima ședință din acest an să votăm în plen aceste consilii de administrație, iar dumneavoastră să dați ordin consiliilor de administrație ca în luna ianuarie să organizeze concurs pentru toți managerii de spitale iar aceștia în cursul lunii februarie să poată organiza concurs pentru directorii medicali și directorii financiari-contabili. Din cunoștințele noastre suntem în situația de interimat aproape la toate spitalele și dorim ca această situație să se rezolve în cel mai scurt timp. Vă mulțumesc.

DL Claudiu Coman

Mulțumesc, într-adevăr este o situație pe care trebuie să o rezolvăm cu rapiditate, cu celeritate și atunci o să avem un program mai încărcat în această lună, avem ședință extraordinară în data de 17, avem comisiile, Comisia juridică și Comisia economică luni la ora 12. De asemenea vă rog ca până luni la ora 12 să îmi comunicați grupurile, noi lideri de grup. S-a mai utilizat procedura ca vicepreședintele să fie și lider de grup, dorim să lucrăm cât mai eficient ca să fie contactul dintre legislativ și executiv și am dori dacă se poate ca liderii de grup să fie alții decât vicepreședinții tocmai pentru a putea să facem funcțională acea delegație permanentă care are rol informai, pentru că nu o prevede legea, a fost prevăzută la un moment dat, în care încă odată vă spun cine face parte președinte, vicepreședinți, lideri de grup și președinte comisie și de la caz la caz și membrii altor comisii. De asemenea vă rog tot în cursul zilei de luni să veniți cu propunerile, pentru că oricum ne întâlnim și cu Direcția Economică și cu Direcția Juridică, pentru modificările pe care dorim să le facem la regulamentul de organizare și funcționare. Anunț public că este o propunere care va rămâne bătută în cuie și anume ședința ordinară se va desfășura de regulă în ultima săptămână a lunii în curs. Deci asta este o primă propunere de modificare și o să lucrăm împreună, ședința ordinară de regulă se va desfășura în ultima săptămână a fiecărei luni calendaristice. De regulă. De ce spunem de regulă? Pentru că mai sunt situații în care va trebui să facem în altă dată cum ar fi în mod normal luna decembrie, că nu ar fi bine de regulă să ne întâlnim în fiecare lună decembrie în 30 decembrie cum o să facem în acest an, pentru că asta mai vroiam să vă informez, că o să mai avem încă o ședință după ședința din 17, o ședință din 30. Ședința din 30 decembrie ,cu tot regretul chiar dacă 31 este zi liberă, este absolut necesară, nu vor fi hotărâri legate de bani de fonduri dar vor fi hotărâri legate de proceduri, de comisii, de consilii de administrație și așa mai departe, lucruri pe care trebuie neapărat să le facem în așa fel încât într-adevăr, în ceea ce privește problemele legate de Direcția de sănătate și de spitale, să pot în luna ianuarie să adresez rugămintea consiliilor de administrație să organizeze cât mai rapid concursurile de ocupare a posturilor. Deci acestea sunt lucrurile foarte importante, de asemenea tot cu liderii de grup trebuie luni să rezolvăm, să eficientizăm un pic comisiile, de asemenea să discutăm aranjarea în bănci, totul de comun acord, nu vom lua nici o hotărâre , cel puțin la cest nivel de organizare, decât prin consens, restul sigur sunt hotărâri pe care majoritatea le ia. Vă rog domnul Gabor.

DL Adrian Gabor

Dacă tot vrem să facem acest regulament și stabilim și ședința ordinară, rugăminte mare la șefii de comisii să stabilim și zilele în care se vor ține comisiile ca să introducem în regulamentul de funcționare al consiliului județean, să știe și executivul, să știm și noi care sunt zilele. Și atunci până miercuri să stabilim.

DL Claudiu Coman

Săptămână viitoare o să ne ocupăm și de acest lucru, calendar foarte clar, sala 117 ne stă la dispoziție, fiecare comisie cu zilele în care se întrunește de obicei pentru că și comisia se întrunește de câte ori este cazul. Asta este situația. Stimați colegi încă odată vă mulțumim, suntem împreună în acest demers, vă mulțumesc.

p.Președinte,

Vicepreședinte

Vestea Mihail


Secretar,

Dumbrăveanu Maria