Hotărârea nr. 10/2015

Hotărârea.nr. 10- privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 februarie 2015

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5 cod 500007, Brașov, jud. Brașov Tel.: 0268.410.777


Fax: 0268.475.576

E-mail: office(â>iudbrasov, ro Website: www.jz/ctozasov.ro

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.10 din dala de 20.02.2015

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2015

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015;

Analizând Dispoziția nr. 48/17.02.2015, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, la data de 20 februarie 2015;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă înscrierea unui număr de 12 puncte la punctul 78-„Di verse” al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2015.

ArL2. - Se aprobă modificarea ordinii votării punctelor înscrise pe ordinea de zi, în sensul votării punctului l-.,Diverse”(punctul 78 al ordinii de zi), după punctul 20 din ordinea de zi.

Art3. - Se aprobă propunerea privind înscrierea pe ordinea de zi a unui punct privind desemnarea domnului Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov:

 • - să conducă ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2015, luându-se act de cererea de concediu a domnului Coman Claudiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov

 • - să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada concediului de odihnă al domnului Coman Claudiu, respectiv 20.02.2015-06.03.2015.

Art.4. - Se aprobă înscrierea pe ordinea de zi a propunerii domnului consilier județean Popa Mihai Valentin privind modificarea unei poziții din Lista de investiții la Spitalul Clinic de Copii Brașov.

Art.5. - S-au respins următoarele puncte ale ordinii de zi: punctul 58 al ordinii de zi și punctul 3-„Diverse” (punctul 78 al ordinii de zi), neîntrunind numărul necesar de voturi pentru a fi aprobate.

Art6. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20 februarie 2015, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 48/17.02.2015 și propunerilor formulate.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu


p.PREȘEDINTE VICEPREȘEDINTE,

Veștea Mihail



Consiliul Județean Brașov

PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.48

din data de 17.02.2015

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015, ora 10°°, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 94 alin. (3) și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară la data de 20 februarie 2015, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 12.12.2014.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 17.12.2014.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 05.01.2015.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 09.02.2015.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015 — secțiunea de funcționare.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al județului Brașov pe anul 2015 -secțiunea de dezvoltare.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului Brașov pe anul 2015.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă Brașov pe anul 2015.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar Pentru Educație Incluzivă de Recuperare Hipoacuziei Brașov pe anul 2015.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș pe anul 2015.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria pe anul 2015.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Profesionale Speciale Codlea pe anul 2015.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele pe anul 2015.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap CANAAN Șercaia pe anul 2015.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov pe anul 2015.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului de Zi pentru Nevăzători „Rază de lumină” pe anul 2015

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Public Județean Salvamont Brașov pe anul 2015

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov pe anul 2015.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov pe anul 2015.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice de sub autoritatea Județului Brașov finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice de sub autoritatea Județului Brașov finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 - secțiunea de funcționare.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului instituțiilor publice de sub autoritatea Județului Brașov finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 - secțiunea de dezvoltare.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov pe anul 2015.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Unității de Asistență Medico - Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru pe anul 2015.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Muzeului de Artă Brașov pe anul 2015

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Muzeului Județean de Istorie Brașov pe anul 2015

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Muzeului de Etnografie Brașov pe anul 2015

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Muzeului Casa Mureșenilor Brașov pe anul 2015

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Populare de Arte și Meserii „Tiberiu Brediceanu” Brașov pe anul 2015

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Centrului Cultural Reduta Brașov pe anul 2015

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Camerei Agricole Județene Brașov pe anul 2015

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Pază și Ordine Brașov pe anul 2015

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Școlii Profesionale Speciale Codlea pe anul 2015

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului Clinic de Copii Brașov pe anul 2015

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului de Boli Infecțioase Brașov pe anul 2015

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov pe anul 2015

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Brașov pe anul 2015.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului de Psihiatrie și Neurologie Brașov pe anul 2015.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Brașov pe anul 2015.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Serviciului Public Județean de Protecția Plantelor Brașov pe anul 2015.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Bibliotecii Județene „George Barițiu” Brașov pe anul 2015.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015.

 • 45. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2015.

 • 46. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local rezultat la 31.12.2014, din excedentul bugetului local.

 • 48. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în anul 2015.

 • 49. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.362/23.10.2014 privind aprobarea taxelor de frecvență la cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Brașov în anul 2014-2015.

 • 50. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiș pentru anul 2015.

 • 51. Proiect de hotărâre inițiat de un grup de consilieri județeni privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvență, pentru zece cursanți foarte talentați, dar lipsiți de posibilități materiale, din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov, pentru anul școlar 2014-2015.

 • 52. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de periculozitate pentru membrii echipelor Salvamont pentru anul 2015.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru Clubul Sportiv “Țara Bârsei” pe anul 2015.

 • 54. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți de chirie cuvenită bugetului local al Județului Brașov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov.

 • 55. Proiect de hotărâre privind inițierea unei Ordonanțe de Urgență pentru modificarea art.2 alin.4 din OUG nr.41/2007, aprobată prin Legea nr. 197/2009, în sensul prelungirii termenului de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiții “Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav”.

 • 56. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere în vederea continuării investiției „Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav”.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art.2 și Art.3 din Hotărârea nr.255/2014 a Consiliului Județean Brașov privind aprobarea structurii de garantare a creditului precum și desemnarea reprezentanților Județului Brașov și a persoanelor care vor semna Contractul de finanțare rambursabilă ce se va încheia cu CEC Bank SA.

 • 58. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr.6400-6555/33/2014 privind achiziționarea terenului aferent (construit și neconstruit) imobilului, domeniu privat al Județului Brașov, Complex Agrement Tâmpa.

 • 59. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de declarare de utilitate publică a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Brașov (fost Spital de Pediatrie Brașov) - obiectiv de investiții de interes județean, în baza Legii nr.33/1994.

 • 60. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și administrarea Consiliului Județean Brașov, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA București și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes național.

 • 61. Proiect de hotărâre privind încadrarea unui sector de drum de interes local în categoria funcțională a drumurilor de interes județean, situate pe teritoriul administrativ al comunei Măieruș, județul Brașov, precum și modificarea lungimii și traseului unui drum de interes județean situat în județul Brașov.

 • 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Brașov și Județul Covasna în vederea realizării proiectului „Modernizare drum interjudețean Brașov -Covasna, care face legătura între DN12 și DN13".

 • 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cu suma de 111.663 lei (echivalent 25.320 euro) pentru realizarea proiectului „Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată în Județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020’’.

 • 64. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care reprezintă Județul Brașov în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu, precum și a persoanei înlocuitoare.

 • 65. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Brașov în AGA SC Apa Canal Sibiu.

 • 66. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Brașov în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei.

 • 67. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui delegat din partea Consiliului Județean Brașov, ca reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

 • 68. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație pentru instituțiile de învățământ special.

 • 69. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Brașov ca membrii și membrii supleanți în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare publice al căror management a fost preluat de către Consiliul Județean Brașov.

 • 70. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței comisiilor de examen pentru ocuparea funcțiilor de Șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală, și de Șef Secție Recuperare Medicină Fizică și Balneologie II în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 71. Proiect de hotărâre privind continuarea serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează.

 • 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice în vederea apărării intereselor Județului Brașov în dosarul penal nr.4429/1/2014.

 • 73. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și de reprezentare, și mandatarea în acest sens a reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor SC METROM Industrial Parc SA Brașov.

 • 74. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.

 • 75. Proiect de hotărâre privind însușirea Planului Strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul Județean de Poliție Brașov și indicatorii de performanță minimali pentru anul 2015.

 • 76. Informare -Raport asupra eficienței activității Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov pe anul 2014.

 • 77. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Brașov la Asociația Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru - ARMADA.

 • 78. Diverse.

p.PREȘEDINTE Vicepreședinte Coman Claudiu

Vizat pentru legalitate, SECRETAR



Maria Dumbrăveanu