Hotărârea nr. 1/2015

Hotărârea nr. 1 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 5 ianuarie 2015

România
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 05.01.2015

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 5 ianuarie 2014

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință de îndată la data de 5 ianuarie 2015;

Analizând Dispoziția nr. 1/05.01.2015, emisă de către Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată, la data de 5 ianuarie 2015, precum și propunerile și discuțiile din plenul consiliului județean;

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 54 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art. 97 și art. 103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artunic. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 5 ianuarie 2015.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu

România
Consiliul Județean Brașov

Cod: F-05

CABINET PREȘEDINTE

DISPOZIȚIA NR.1

din data de 05.01.2015

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință de îndată la data de 05.01.2015, ora IO00, sala 120

Președintele Consiliului Județean Brașov;

Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Brașov nr. 1033/31.12.2014 privind constatarea suspendării de drept a mandatului Președintelui Consiliului Județean Brașov, domnul Aristotel Căncescu;

în temeiul art.71, art.72, art. 94 alin. (4), art.102 1 și art. 106 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință de îndată la data de 05.01.2015, ora IO00, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Desemnarea unui vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, în vederea exercitării atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președintre, ca urmare a prelungirii duratei măsurii arestării preventive a d-lui Aristotel Căncescu.

VICEPREȘEDINTE Claudiu Coman