• Hotărârea 441/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.441 - privind asocierea Judeţului Braşov cu SC IAR SA Ghimbav în vederea tăierii, toaletării şi valorificării masei lemnoase în zona de siguranţă şi protecţie a DJ 101 A; DJ 103 C (IAR Ghimbav) - Ocolitoarea mare a Municipiului Braşov
 • Hotărârea 440/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.440 - privind modificarea denumirii Obiectivului de investiţie, poziţia 2 din “Capitolului 84 TOTAL” cuprinsă în Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.382/2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 439/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.439 - privind desemnarea domnului PASCU LUCIAN ION reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 438/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.438 - privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2016
 • Hotărârea 437/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.437 - privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov pentru ocuparea postului vacant de Şef Secţie Obstetrică –Ginecologie I
 • Hotărârea 436/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.436 – privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 435/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.435 – privind actualizarea anexelor A,C, H, H1, H2, H3, H4, I şi K din Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al Judeţului Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.511/2013 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Judeţului Braşov actualizat pe anul 2013
 • Hotărârea 434/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.434 - privind demararea procedurilor privind aprobarea Planului multianual de reabilitare a drumurilor judeţene din Judeţul Braşov
 • Hotărârea 433/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.433 - privind însusirea documentaţiilor cadastrale de identificare a parcelelor de teren afectate de construcţia Spitalului Clinc de Copii Braşov şi a Policlinicii, a rapoartelor de evaluare din care rezultă valoarea de piaţă a terenurilor şi a releveelor care vor sta la baza legalizării construcţiei
 • Hotărârea 432/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.432 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.1B, situat în cadrul Dispensarului medical cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9
 • Hotărârea 431/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.431 – privind validarea noilor membrii ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 430/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.430 - privind aprobarea cuantumului contribuţiei anuale a Judeţului Braşov la bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională „Centru”
 • Hotărârea 429/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.429 - privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Clinic de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 428/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.428 - privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 427/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.427 - privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 426/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.426 - privind avizarea organizării concursurilor de către Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov pentru ocuparea funcţiilor vacante de: Şef Secţie Pneumologie I Stejăriş, Şef Secţie Clinică Pneumologie II Stejăriş, Şef Secţie Pneumologie Copii Stejăriş şi Şef Laborator de Analize Medicale
 • Hotărârea 425/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.425 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice - Spitalul Clinic de Copii Braşov şi aprobarea componenţelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 424/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.424 - privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziţionate în vederea apărării intereselor Judeţului Braşov, Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov în faţa instanţelor de judecată şi a instituţiilor şi organismelor cu care acestea interacţionează, în anul 2016
 • Hotărârea 423/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.423 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L., pe traseul: Cincu (Primărie) – Făgăraş ( Liceul Tehnologic Dr. Ioan Şenchea) şi retur
 • Hotărârea 422/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.422 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.A., pe unele trasee
 • Hotărârea 421/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.421 - privind acceptarea comunei HĂGHIG (Judeţul COVASNA) ca nou membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov
 • Hotărârea 420/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.420 - privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 234/26.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea 419/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.419 - privind aprobarea modelului cadru de emitere a Acordului Prealabil, a Autorizaţiei de Amplasare şi Acces şi a Contractului de Utilizare zonă drum
 • Hotărârea 418/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.418 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 112C, Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni, km 2+755-14+425”
 • Hotărârea 417/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.417 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 104L, Dacia – Viscri – Buneşti, km 0+000-15+065”
 • Hotărârea 416/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.416 – privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, al Camerei Agricole Judeţene Braşov şi al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov nr.1105/14.12.2015
 • Hotărârea 415/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.415 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 414/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.414 - privind desemnarea domnului consilier judeţean Vocilă George-Adrian ca membru în comisia de specialitate nr.4 – pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi culte
 • Hotărârea 413/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.413- privind desemnarea domnului consilier judeţean Veştea Mihail ca membru în comisia de specialitate nr.1 – destudii, prognoze economico-sociale, buget.finanţe a judeţului Braşov
 • Hotărârea 412/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.412- privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 411/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.411- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, al domnului Veştea Mihail, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 410/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.410- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului VOCILĂ GEORGE-ADRIAN
 • Hotărârea 409/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.409- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 408/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.408 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 noiembrie 2015
 • Hotărârea 407/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.407 – privind premierea sportivilor şi antrenorilor care au obţinut performanţe deosebite la acţiuni sportive internaţionale, precum şi elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia, în anul 2015 (2 file)
 • Hotărârea 406/2015 - Județul Brașov - 21.12.2015

  Hotărârea nr.406 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 21.12.2015
 • Hotărârea 405/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea.nr. 405– privind aprobarea alocării sumei de 17.000 lei, în vederea organizării unei mese festive cu ocazia Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie
 • Hotărârea 404/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea.nr. 404– privind aprobarea ”Regulamentului privind acordarea premiilor din bugetul propriu al județului Brașov în anul 2015”
 • Hotărârea 403/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea.nr. 403– privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean „Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Braşov-Săcele”
 • Hotărârea 402/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea.nr. 402 - privind aprobarea statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov
 • Hotărârea 401/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea.nr. 401 – privind aprobarea Statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 400/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.400 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 399/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.399 - privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare şi mandatarea în acest sens a reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
 • Hotărârea 398/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.398 - privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziţionate şi achiziţionarea de noi servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare în vederea apărării intereselor Judeţului Braşov, Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 397/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.397 - privind împuternicirea directorului Muzeului de Etnografie Braşov să stabilească clauzele şi să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. – Parohia Braşov, contractul de închiriere a imobilului situat în Braşov, B-dul Eroilor nr.21A, aflat în prezent în folosinţa Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 396/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.396 - privind împuternicirea directorului Muzeului de Artă Braşov să stabilească clauzele şi să încheie cu actualul proprietar, Parohia Evanghelică C.A. – Parohia Braşov, contractul de închiriere a imobilului situat în Braşov, B-dul Eroilor nr.21, aflat în folosinţa Muzeului de Artă Braşov
 • Hotărârea 395/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.395 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalul de Boli Infecţioase Braşov şi aprobarea componenţelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 394/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.394 - privind aprobarea componenţei comisiei de examen pentru ocuparea funcţiei de Şef Secţie Obstetrică şi Ginecologie I, din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 393/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.393 - privind validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 392/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.392 - privind aprobarea protocolului de colaboare între Județul Brașov și Universitatea Transilvania Brașov în vederea elaborării unei strategii a județului Brașov în domeniul sănătății
 • Hotărârea 391/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 391 – privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Roşianu Carmen Nina pentru Cabinetul medical stomatologic nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Braşov str. Diaconu Coresi nr.1
 • Hotărârea 390/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.390 – privind aprobarea statului de funcţii, modificat, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 389/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.389 – privind aprobarea statului de funcţii pentru Unitatea de Asistenţă Medico- Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru
 • Hotărârea 388/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.388 - privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă exprimate în natură, pentru anul 2016
 • Hotărârea 387/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 387- privind stabilirea cotei-părţi de chirie cuvenită bugetului local al Judeţului Braşov din veniturile realizate din închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2016
 • Hotărârea 386/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea.nr.- 386 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 275/31.08.2015 şi revocării Hotărârilor Consiliului Judeţean Braşov nr.203/27.05.2015 şi 242/29.07.2015
 • Hotărârea 385/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea.nr. 385– privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, a sumelor defalcate din TVA, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
 • Hotărârea 384/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr.384 - privind acordarea de sume din bugetul propriu al Judeţului Braşov, pe anul 2015, unităţilor administrativ-teritoriale, care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile
 • Hotărârea 383/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 383- privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achilibrarea bugetelor locale, cota de 20%
 • Hotărârea 382/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 382 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 381/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 381 – privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 octombrie 2015
 • Hotărârea 380/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 380 - privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri în comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 379/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 379- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului GRIGORESCU OVIDIU DAN
 • Hotărârea 378/2015 - Județul Brașov - 18.11.2015

  Hotărârea nr. 378 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18.11. 2015
 • Hotărârea 377/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 377– privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului PASCU LUCIAN-ION
 • Hotărârea 376/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 376– privind desemnarea domnului consilier județean Drotleff Dieter-Walter membru în Comisia de validare a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 375/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 375– privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului BRAGA HORAŢIU-FLORENTIN, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 374/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 374– privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 229/26.06.2015 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov ca membri şi membri supleanţi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 373/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 373– privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 372/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 372– privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 371/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 371– privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei modificate pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 370/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 370– privind aprobarea modificării art. 2 al Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 311/30.09.2015 privind aprobarea înregistrării U.A.T. – Judeţul Braşov în Sistemul Naţional Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar
 • Hotărârea 369/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 369– privind desemnarea domnului COMAN CLAUDIU, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, ca reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din judeţul Braşov
 • Hotărârea 368/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 368– privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.435/12.12.2014 privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Săcele pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii necesare redeschiderii Spitalului Municipal Săcele
 • Hotărârea 367/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 367– privind majorarea numărului și stabilirea componenței nominale pentru delegația, formată din consilieri judeţeni şi specialişti din cadrul Consiliului Judeţean Brașov, la unele evenimente ce se vor desfăşura, în perioada 02 -08 decembrie 2015, în Republica Germania şi Republica Cehă
 • Hotărârea 366/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 366– privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.270/29.07.2015 şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Braşovnr. 325/30.09.2015
 • Hotărârea 365/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 365– privind aprobarea documentaţiei de licitaţie în vederea închirierii imobilului construcţie, situat în Municipiul Braşov, str. Aleea Tiberiu Brediceanu nr.5, domeniu privat al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 364/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 364– privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Municipiul Braşov, str. George Coşbuc nr.2 – Baza Sportivă Olimpia
 • Hotărârea 363/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 363– privind aprobarea documentaţiei de licitaţie în vederea vânzării spaţiilor libere din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1, domeniu privat al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 362/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 362– privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov, pentru achiziţionarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.A. Hirscher, nr.1
 • Hotărârea 361/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 361– privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 360/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 360– privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 359/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 359– privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice - Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov şi aprobarea componenţelor comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 358/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 358– privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan Şercaia, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 357/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 357– privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului de Artă Braşov, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 356/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 356– privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului „Casa Mureşenilor” Braşov, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 355/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 355– privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Centrului Cultural “Reduta” Braşov, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 354/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 354– privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Camerei Agricole Judeţene Braşov, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 353/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 353– privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 352/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 352– privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 351/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr.351 – privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 350/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 350 - privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 349/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 349 – privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Centrului de zi pentru nevăzători “Rază de lumină” Braşov, începând cu data de 01.11.2015
 • Hotărârea 348/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.348 – privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, începând cu data de 01.11.2015, cu diferenţa dintre majorarea cu 9% (aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.245/2015) şi 12%
 • Hotărârea 347/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.347 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 346/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.346 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Şcoala Profesională Specială Codlea, pe anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 345/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.345 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Brădet”, pe anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 344/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.344 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria, pe anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 343/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.343 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraş, pe anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 342/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.342 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov
 • Hotărârea 341/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.341 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 340/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.340 - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2015 – 2016
 • Hotărârea 339/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.339 – privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 338/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.338 – privind revocarea Hotărârii Consiliul Judeţean Braşov nr.297/31.08.2015 privind aprobarea proiectului „Ziua Porţilor Deschise la Consiliul Judeţean Braşov”
 • Hotărârea 337/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.337 – privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. ADAGROM KINASY S.R.L. pe traseul: Şinca Veche (centru) – Şinca Nouă (Primărie) – Poiana M (Piscul Crucii) – Poiana M (Centru Monument) Zărneşti (Blocuri complex Sergiana)– Zărneşti (centru CEC) – Zărneşti Tohanu Vechi (S.C. DIP & GIP SRL – parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 336/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.336 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. FLAVTOUR AMD S.R.L. pe traseul:Bod (Statuie) - Sânpetru (cămin) – Sânpetru (Cetate) – Ocolitoarea Braşov – Ghimbav (S.C. Premium Aerotec S.R.L. – parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 335/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr. 335- privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare care va ţine legătura cu funcţionarii din cadrul UJMSCUP –ATJP, care au atribuţii de control privind prestarea serviciilor de transport de persoane pe traseele judeţene
 • Hotărârea 334/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr.- 334 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Braşov
 • Hotărârea 333/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea.nr. 333– privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 332/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr.332 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 331/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr. 331- privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 330/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr. 330 privind aprobarea modificării Hotărârii nr.276/31.08.2015, adoptată de Consiliului Judeţean Braşov privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale, conform H.G.R. nr.638/2015
 • Hotărârea 329/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr. 329 – privind execuţia bugetului Judeţului Braşov - secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30.09.20154
 • Hotărârea 328/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr. 328 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 327/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr. 327- privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.09.2015
 • Hotărârea 326/2015 - Județul Brașov - 28.10.2015

  Hotărârea nr. 326 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28.10. 2015
 • Hotărârea 325/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.325 - privind modificarea Hotărârii nr.270/29.07.2015 a Consiliului Judeţean Braşov privind majorarea numărului de persoane şi stabilirea componenţei pentru delegaţia formată din consilieri judeţeni şi specialişti din cadrul Consiliului Judeţean Braşov în Regatul Maroc
 • Hotărârea 324/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.324 - privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Vulcan a zonelor de siguranţă şi protecţie a sectoarelor de drumuri judeţene DJ 112 A, DJ 112 B, DJ 111, situate pe teritoriul administrativ al Comunei Vulcan, judeţul Braşov, în vederea exploatării şi valorificării masei lemnoase existente pe aceastea
 • Hotărârea 323/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.323- privind darea în administrare către Consiliul Local al Municipiului Codlea a zonei de siguranţă şi protecţie a sectorului de drum judeţean DJ 112 A, situat pe teritoriul administrativ al Municipiul Codlea, judeţul Braşov, în vederea exploatării şi valorificării masei lemnoase existente pe aceasta
 • Hotărârea 322/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.322 - privind avizarea închirierii prin licitaţie publică unei spaţiu în suprafaţă de 30 mp aflat în incinta Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, proprietatea publică a Judeţului Braşov cu drept de administrare Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 321/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr. 321 - privind majorarea numărului și stabilirea componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene – Biroul şi Adunarea Generală ARE pe tematica problemelor imigranţilor de la Bruxelles - Belgia, din perioada 30 noiembrie-02 decembrie 2015, precum şi la Sesiunea plenară de toamnă a comisiilor ARE de la Winchester – Marea Britanie, din perioada 1-4 noiembrie 2015
 • Hotărârea 320/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.320 - privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă, pentru zece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 319/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.319 - privind aprobarea protocolului de cooperare între Județul Brașov și Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov în vederea realizării proiectului ”Consolidarea resurselor Jandarmeriei Montane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov”, având ca mesaj ”Jandarmeria Montană – alături de cetățean”
 • Hotărârea 318/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.318 - privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 317/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.317 - privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 316/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.316 - privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 315/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.315 - privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 314/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.314 - privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 313/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.313 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei vacante de director financiar-contabil din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov şi aprobarea componenţei comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 312/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.312 - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în cadrul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiilor specifice din cadrul Comitetului director al unităţii sanitare publice- Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov şi aprobarea componenţelor comisiilor de concurs si a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 311/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.311 - privind aprobarea înregistrării U.A.T. – Judeţul Braşov în Sistemul Naţional Electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar
 • Hotărârea 310/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.310 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.142/2005 privind asocierea Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov şi Clubul Sportiv Societatea de Patinaj în vederea constituirii Asociaţiei Olimpia Braşov
 • Hotărârea 309/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.309 - privind aprobarea tarifului pentru organizarea cursurilor de formare profesională pentru beneficiarii măsurii 10 „Agromediu şi climă 2014-2020”, măsurii 11 „Agricultura ecologică” şi măsurii 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice” organizate de Camera Agricolă Judeţeană Braşov
 • Hotărârea 308/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.308 - privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 307/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.307 - privind aprobarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 306/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.306 - privind exercitarea cu caracter temporar prin promovarea temporară a domnului Curecheriu Ioan, consilier în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor/ D.J.C.E.P. Braşov pe funcţia publică de conducere vacantă de Director executiv al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţa Persoanelor Braşov, gradul II, clasa de salarizare 80, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.10.2015
 • Hotărârea 305/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.305 - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov, pentru anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 304/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.304 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, a bugetului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov, a bugetului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov
 • Hotărârea 303/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.303 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 11 septembrie 2015
 • Hotărârea 302/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.302 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31.08. 2015
 • Hotărârea 301/2015 - Județul Brașov - 30.09.2015

  Hotărârea nr.301 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 septembrie 2015
 • Hotărârea 300/2015 - Județul Brașov - 11.09.2015

  Hotărârea nr. 300 - privind aprobarea repartizării sumei de 800 mii lei, din bugetul județului Brașov aprobat pe anul 2015 pentru acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județul Brașov, care aparţin cultelor religioase recunoscute în România
 • Hotărârea 299/2015 - Județul Brașov - 11.09.2015

  Hotărârea nr. 299 - privind stabilirea modalităţii de exercitare a dreptului de vot aferent acţiunilor deţinute de Judeţul Braşov pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor AGAO şi AGAE ale SC Compania Apa S.A. Braşov din data de 15.09.2015
 • Hotărârea 298/2015 - Județul Brașov - 11.09.2015

  Hotărârea nr. 298 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 11.09. 2015
 • Hotărârea 297/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea.nr. 297– privind aprobarea proiectului „Ziua Porţilor Deschise la Consiliul Judeţean Braşov”
 • Hotărârea 296/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea.nr.296 – privind acceptarea Comunei Teliu ca nou membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov
 • Hotărârea 295/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea.nr. 295 - privind împuternicirea Companiei Apa S.A. Braşov, prin reprezentanţii legali ai acesteia pentru realizarea tuturor demersurilor şi documentaţiilor necesare exproprierii în vederea realizării obiectivului de interes judeţean „Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Braşov - Săcele” şi depunerea acestora la Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 294/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea.nr. 294 – privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes judeţean „Extinderea şi reabilitarea conductei de alimentare cu apă potabilă Braşov - Săcele”
 • Hotărârea 293/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.293 – privind aprobarea modificării „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 271/29.07.2015
 • Hotărârea 292/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.292 - privind aprobarea achiziţionării de către S.C. Consilprest S.R.L. Braşov, de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare în unele dosare care sunt pe rolul Tribunalului Braşov
 • Hotărârea 291/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.291 - privind împuternicirea comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliului Judeţean Braşov să analizeze modul în care au fost exercitate interesele acţionarului Judeţul Braşov, în cadrul AGA O, AGA E şi CA al societăţii Compania Apa SA Braşov
 • Hotărârea 290/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.290 - privind împuternicirea comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.5 ale Consiliului Judeţean Braşov să analizeze ordinea de zi a AGA ordinară a acţionarilor societăţii Compania Apa SA Braşov, convocată pentru data de 15.09.2015, ora 12 şi ordinea de zi a AGA extraordinară a acţionarilor societăţii Compania Apa SA Braşov, convocată pentru data de 15.09.2015, ora 13
 • Hotărârea 289/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.289 - privind aprobarea emiterii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BUSTRADE S.R.L. pe unele trasee
 • Hotărârea 288/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.288 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Modernizare DJ 101, Râşnov – UM 01454, km 0 + 650 - 2+950”
 • Hotărârea 287/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.287 - privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru: „Reabilitare DJ 132 (Rupea-Homorod-limita jud. Harghita) km 2+470-3+620 (L=1,150 km); km 7+880-9+390 (L=1,510 km); km 16+370-18+250 (L=1,880 km); L total=4,540 km”
 • Hotărârea 286/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.286 - privind aprobarea Regulamentului Consiliului Judeţean Braşov de acordare a unui sprijin financiar unităţilor de cult din judeţul Braşov, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2015
 • Hotărârea 285/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.285 - privind aprobarea statului de funcţii modificat al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 284/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.284 – privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 283/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.283 – privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei modificate pentru Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 282/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.282 - privind aprobarea majorării cu 12 % a cuantumului brut al salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, începând cu data de 01.09.2015
 • Hotărârea 281/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.281- privind reglementarea denumirii Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 280/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea.nr.- 280 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov, pentru achiziţionarea apartamentului nr.6 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. P-ţa Sfatului, nr.28
 • Hotărârea 279/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea.nr. 279– privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov, pentru achiziţionarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Lungă, nr.69
 • Hotărârea 278/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.278 - privind avizarea solicitării Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „ Dr. I.A. Sbârcea” Braşov de organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de Şef Secţie Obstetrică Ginecologie I
 • Hotărârea 277/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.277- privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 276/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.276– privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale, conform H.G.R. nr.638/2015
 • Hotărârea 275/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.275 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al Judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, aferent anului 2014
 • Hotărârea 274/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr.274 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 273/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 273- privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.07.2015
 • Hotărârea 272/2015 - Județul Brașov - 31.08.2015

  Hotărârea nr. 272 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31.08. 2015
 • Hotărârea 271/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 271 - privind modificarea „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 234/2015
 • Hotărârea 270/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 270 - privind majorarea numărului de persoane și stabilirea componenței pentru delegația formată din consiglieri județeni și specialiști din cadrul Consiliului Județean Brașov în Regatul Maroc
 • Hotărârea 269/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 269 - privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 12% pentru personalul angajat in cadrul Muzeului de Etnografie Braşov, începând cu data de 01.08.2015.
 • Hotărârea 268/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. – 268 - privind constituirea unei comisii speciale care va analiza modalitatea juridică de preluare de către Judeţul Braşov, a unor bunuri, aflate în proprietatea Municipiului Braşov
 • Hotărârea 267/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. – 267 – privind preluarea de către Judeţul Braşov, a dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Braşov
 • Hotărârea 266/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 266 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Oraşul Râşnov pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 101 – Râşnov- U.M.01454 km 0+000-9+100”.
 • Hotărârea 265/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 265 - privind aprobarea participării Muzeului Judeţean de Istorie Braşov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”
 • Hotărârea 264/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 264 – privind aprobarea incheierii unui act aditional intre Asociatia OvidiuRo si Consiliul Judetean Brasov pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului "Fiecare copil in Gradinita in judetele Brasov, Dambovita si Dolj" pana la data de 11 noiembrie 2015
 • Hotărârea 263/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 263 - privind aprobarea protocoalelor de colaborare privind facilitarea procesului de interoperabilitate/interfaţare a sistemelor informatice destinate gestiunii Registrului Agricol, ce se vor încheia între Consiliul Judeţean Braşov şi instituţiile partenere
 • Hotărârea 262/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 262 - privind acceptarea Comunei Crizbav ca nou membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov
 • Hotărârea 261/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 261 - privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 260/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 260 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov.
 • Hotărârea 259/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 259 - privind aprobarea funcţionării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov.
 • Hotărârea 258/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 258 - privind aprobarea funcţionării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic de Copii Braşov pentru anul 2015
 • Hotărârea 257/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 257 - privind încetarea de drept a raportului de serviciu al directorului executiv al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 256/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 256 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 255/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 255 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 254/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 254 - privind aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
 • Hotărârea 253/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 253 - privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 252/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 252 - privind actualizarea Comisiei Speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Braşov.
 • Hotărârea 251/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 251 - privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Braşov a unor sectoare de drum judeţean aparţinând DJ 104B Făgăraş-Ileni-Hârseni-Sebeş, DJ 104C Făgăraş-Hurez-Săsciori-Recea şi DJ 104D Făgăraş-Şoarş-Bărcut- lim Jud. Sibiu, aflate în administrarea Primăriei Municipiului Făgăraş.
 • Hotărârea 250/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 250 -privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Braşov a unor sectoare de drum judeţean aparţinând DJ 102P Predeal – Cabana Trei Brazi, aflate în administrarea Primăriei Oraşului Predeal.
 • Hotărârea 249/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 249 - privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor folosite de către Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov, în imobilul situat în Braşov str. Ecaterina Varga nr.23, domeniu public al Judeţului Braşov.
 • Hotărârea 248/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 248 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea apartamentului nr.3, situat în imobilul, monument istoric din Braşov, Piaţa Sfatului nr.29.
 • Hotărârea 247/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 247 – privind radierea pozitiilor nr. 71 si 72 din lista bunurilor de inventar ce alcatuiesc domeniul public al judetului Brasov
 • Hotărârea 246/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 246 - privind aprobarea majorarii cuantumului brut al salariilor de bază cu 12% pentru personalul angajat al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov, începând cu data de 01.08.2015.
 • Hotărârea 245/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 245 - privind majorarea cuantumului brut al salariilor de bază cu 9% pentru personalul Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, începând cu data de 01.08.2015.
 • Hotărârea 244/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 244 - privind aprobarea majorarii cuantumului brut al salariilor de bază cu 12% pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, începând cu data de 01.07.2015.
 • Hotărârea 243/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 243 - privind aprobarea taxei de participare la cursurile de Masterclass/Workshop-urile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Braşov.
 • Hotărârea 242/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 242 - privind utilizarea excedentului bugetar al Judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014
 • Hotărârea 241/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 241 - privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.06.2015 a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 240/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea.nr. 240 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 239/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 239- privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26.06.2015
 • Hotărârea 238/2015 - Județul Brașov - 29.07.2015

  Hotărârea nr. 238 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29.07.2015
 • Hotărârea 237/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 237 – privind modificarea Hotărârii nr. 117/18.03.2015 privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru desfăşurarea activităţilor sportive şi de agrement, în imobilul situat în Braşov, str. George Coşbuc nr. 2 - Clădire Olimpia şi însuşirea Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - Ioan Palici
 • Hotărârea 236/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 236 – privind constatarea încetării calităţii de reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU”, în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, a domnului consilier județean Kovacs Attila, ca urmare a demisiei acestuia şi împuternicirea domnului consilier județean Kovacs Attila să participe la şedinţa din data de 26.06.2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU”, în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în cadrul acestei asociaţii
 • Hotărârea 235/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 235 – privind actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 234/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 234 – privind aprobarea „Programului privind lucrările de întreţinere curentă şi reparare a drumurilor judeţene pe timp de vară şi iarnă„
 • Hotărârea 233/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 233– privind utilizarea excedenttului bugetar al Judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014
 • Hotărârea 232/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 232 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 231/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 231 – privind aprobarea participării Judeţului Braşov, în calitate de membru asociat în cadrul Asociaţiei „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului „
 • Hotărârea 230/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 230 – privind validarea membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 229/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 229 – privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov ca membri şi membri supleanţi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 228/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 228 – privind aprobarea componenţei comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 227/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 227 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 226/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 226 – privind aprobarea decontării cheltuielior de transport al elevilor, al cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu, pe anul 2015, de către unităţile de învăţământ special şi special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 225/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 225 – privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului privind modificarea preţului la apă potabilă, respectiv tariful la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare de către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu
 • Hotărârea 224/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 224 - privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 202/27.05.2015 privind aprobarea participării Judeţului Braşov ca membru asociat în Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei”
 • Hotărârea 223/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 223 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a statului de funcţii şi a pentru Muzeul de Artă Braşov
 • Hotărârea 222/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 222 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 221/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 221 - privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 220/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 220 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 219/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 219 - privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov prin reducerea temporară a unui număr de paturi existente din Secţia Neurologie I, Secţia Psihiatrie I, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare, modernizare şi igienizare
 • Hotărârea 218/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 218 – privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare în vederea apărării intereselor Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov în litigiile cu personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 217/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 217 - privind aprobarea completării art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 144/29.04.2015 privind aprobarea funcţionării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru anul 2015
 • Hotărârea 216/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 216 – privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru ocuparea postului vacant de Şef Secţie Clinică Oncologie Medicală
 • Hotărârea 215/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 215 - privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru ocuparea postului vacant de Şef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală
 • Hotărârea 214/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 214 – privind aprobarea validării rezultatului examenului organizat de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru ocuparea postului vacant de Şef Secţie Medicină Fizică şi Balneologie II -Tractorul
 • Hotărârea 213/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 213 - privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare de către Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, în dosarul nr.1595/62/2015 (litigiu de muncă), aflat pe rolul Tribunalului Braşov, Secţia I Civilă
 • Hotărârea 212/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 212 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 211/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 211 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea imobilulului situat în oraşul Rupea, str. Republicii, nr.349, judeţul Braşov
 • Hotărârea 210/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 210 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru cumpărarea apartamentului nr.5, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în imobilul din Municipiul Braşov, str. P-ţa Sfatului nr.1
 • Hotărârea 209/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 209 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru cumpărarea apartamentelor nr.6 şi nr.8, din imobilul monument istoric de categoria A, situate în Municipiul Braşov, str.Poarta Schei nr.11
 • Hotărârea 208/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 208 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DRABUS SPEED S.R.L., pe traseul: Zărneşti (Centru CEC) – Poiana Mărului - Râşnov (S.C. PROTEC DAC S.R.L. punct de lucru S.C. D.M. Elekrom S.R.L. –parcare incintă şi retur
 • Hotărârea 207/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 207- privind procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27 mai 2015
 • Hotărârea 206/2015 - Județul Brașov - 26.06.2015

  Hotărârea.nr. 206 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 iunie 2015
 • Hotărârea 204/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.204 - privind aprobarea modificării Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 203/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.203- privind aprobarea utilizării sumei de 1.813,50 mii lei din excedentul bugetului local al judeţului Braşov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2015
 • Hotărârea 202/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.202 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov ca membru asociat în Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei”
 • Hotărârea 201/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.201 - privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 82/20.02.2015 privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziționate în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acesta interacționează
 • Hotărârea 200/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.200 - privind aprobarea majorării cotizaţiei judeţului Braşov de la valoarea prezentă de 0,2 lei/locuitor anual la o valoare de 2,8 lei/locuitor pentru anul 2015, respectiv 1,4 lei/locuitor pentru anul 2016 şi împuternicirea unui vicepreşedinte să reprezinte judeţul Braşov în AGA Agenţiei de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov pentru a vota noul cuantum al cotizaţiei
 • Hotărârea 199/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.199 – privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 198/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.198 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din subordinea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 197/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.197 - privind aprobarea participării Județului Brașov la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – programul rabla 2015, în vederea achiziţionării a două autoturisme
 • Hotărârea 196/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.196 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Braşov 2021-Capitală Europeană a Culturii”
 • Hotărârea 195/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.195 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 194/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.194 - privind aprobarea participării Judeţului Braşov la Grupul de Acţiune Locală „Asociaţia Transilvană Braşov Nord” – GAL – ATBN, conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura 19 – „Dezvoltarea locală LEADER” (şi sub-măsurile aferente)
 • Hotărârea 193/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.193 - privind aprobarea includerii investiției „Extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Prejmer, Judeţul Braşov/Regiunea Centru, România” în proiectul POS Mediu 2007-2013 „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă/ apă uzată în judeţul Braşov”
 • Hotărârea 192/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.192 - privind radierea imobilelor înscrise la poziţiile 213, 214, 215, 216, 217 şi 218 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002
 • Hotărârea 191/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.191 - privind radierea imobilelor înscrise la poziţiile 199 şi 205 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002
 • Hotărârea 190/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.190 - privind radierea imobilului înscris la poziţia 68 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, respectiv, din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 972/2002
 • Hotărârea 189/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.189 - privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 71/20.02.2015 privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al judeţului Braşov şi din administrarea Consiliului Judeţean Braşov, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. Bucureşti, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional
 • Hotărârea 188/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.188 - privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 120/18.03.2015, privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor, pentru anul 2015
 • Hotărârea 187/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.187 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii modificate pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 186/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.186 - privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Gh. Barițiu, nr.26
 • Hotărârea 185/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.185 - privind însuşirea inventarului patrimoniului județului Brașov, pe anul 2014
 • Hotărârea 184/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.184 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 67/2015 pentru aprobarea iniţierii procedurilor privind adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 41/2007, aprobată prin Legea nr. 197/2009, în sensul prelungirii termenului de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”
 • Hotărârea 183/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.183 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 aprilie 2015
 • Hotărârea 182/2015 - Județul Brașov - 27.05.2015

  Hotărârea nr.182 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 27.05.2015
 • Hotărârea 181/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 181 – privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene – Adunarea Generală: Ceremonia de aniversare a 30 de ani de la înființarea ARE de la Goteborg-Suedia din perioada 9-12 iunie 2015
 • Hotărârea 180/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 180– privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Întâlnirea plenară de primăvară ARE de la Azore-Portugalia, din perioada 21-24 mai 2015
 • Hotărârea 179/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 179 – privind stabilirea numărului și a componenței nominale pentru delegația care va reprezenta județul Brașov la Adunarea Regiunilor Europene - Conferința și Expoziția Aeroporturi Regionale Europene de la Reykjavik-Islanda, din perioada 18-20 mai 2015
 • Hotărârea 178/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 178 – privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”
 • Hotărârea 177/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 177 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 480/2014 privind modificarea componenţei comisiei speciale de analiză şi verificare a modului în care se desfăşoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
 • Hotărârea 176/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 176 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 107/2015 privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, unitate sanitară publică judeţeană al cărui management a fost preluat de Consiliul judeţean Braşov
 • Hotărârea 175/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 175 – privind aprobarea Actului adiţional care cuprinde strategia tarifară pe 2015 în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu
 • Hotărârea 174/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 174 – privind desemnarea doamnei Bejan Simona, manager public în cadrul Consiliului Judeţean Braşov, ca reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din judeţul Braşov
 • Hotărârea 173/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 173 – privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 172/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 172 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 171/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 171 – privind aprobarea executării unor lucrări de reparaţii pentru DJ 730-lim. Jud. Argeş – DN 73 km. 3+200-4+000 DJ 730A - DN 73 – Fundata – Fundăţica - lim jud. Argeş, km 4+300-5+000
 • Hotărârea 170/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 170 – privind aprobarea executării unor lucrări de întreţinere pe DJ 105, Voila – Cincşor – Cincu - lim. Jud. Sibiu – km. 3+700-9+500
 • Hotărârea 169/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 169 – privind aprobarea utilizării sumei de 43,70 mii lei din excedentul bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014
 • Hotărârea 168/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 168 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 167/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 167 – privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale bugetului Județului Brașov şi contul anual de execuţie al bugetului judeţului Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 166/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 166 – privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 31.03.2015
 • Hotărârea 165/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 165 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 164/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 164 – privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 163/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 163 – privind aprobarea modificării Art. 5 al Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 221/23.05.2013 privind aprobarea participării Judeţului Braşov, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Braşov 2021-Capitală Europeană a Culturii”
 • Hotărârea 162/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 162 – privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de prestări servicii executate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor şi a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2015
 • Hotărârea 161/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 161 – privind darea în administrare a imobilului – teren aflat în domeniul public al județului Brașov, situat în municipiul Făgăraș str. Hurez, nr.1, înscris în CF nr. 104236 Făgăraș, în suprafață de 5714 mp, Consiliul local al municipiului Făgăraş
 • Hotărârea 160/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 160 – privind avizarea folosinţei gratuite, în perioada 1-3 mai 2015, a sălii de spectacol din cadrul imobilului – domeniul public al judeţului Braşov, aflat în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Braşov, pentru evenimentul anual ediţia a IX-a Campionatul Naţional de Skandenberg
 • Hotărârea 159/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 159 – privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2145/2005 încheiat cu d-na Ţenea Sanda, pentru cota de ½ din Cabinetul medical stomatologic nr.3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1, până la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 158/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 158 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 111/18.03.2015 privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 157/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 157 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr. 4 din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei, nr.35
 • Hotărârea 156/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 156 – privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru cumpărarea apartamentului nr.6, din imobilul monument istoric de categoria B, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.19
 • Hotărârea 155/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 155 – privind stabilirea, la nivelul judeţului Braşov, a componenţei Echipei Intersectoriale Locale (EIL) pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă, sub coordonarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 154/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 154– privind aprobarea propunerii Comisiei Paritare de emitere a caietului de sarcini şi a licenţei de traseu câştigătorului şedinţei de atribuire electronice A.A.D.R. - S.A.E.T. din şedinţa din data de 07.04.2015, pentru traseul Bărcuţ –Şoarş-Făgăraş, operatorului de transport S.C. Milucvi Tour S.R.L., pentru Programul de transport public judeţean de persoane prin servicii regulate 2014-2019
 • Hotărârea 153/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 153 – privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv, 10% din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 152/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 152 – privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 151/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 151 – privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 150/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 150 – privind aprobarea statului de funcţii, a organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 149/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 149 – aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 148/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 148 – privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Braşov prin reducerea temporară pe perioada 01.04.2015-30.04.2015 a unui număr de 10 paturi din totalul de 35 paturi existente din Secţia Clinică Pediatrie I (Afecţiuni Digestive), pentru lucrări de igienizare
 • Hotărârea 147/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 147 – privind aprobarea funcţionării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov pentru anul 2015
 • Hotărârea 146/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 146 – privind aprobarea funcţionării unei linii de gardă în specialitatea pneumologie, organizată la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov pentru anul 2015
 • Hotărârea 145/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 145 - privind aprobarea funcţionării unei linii de gardă în specialitatea boli infecţioase, organizată la nivelul Spitalului de Boli Infecţioase Braşov pentru anul 2015
 • Hotărârea 144/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 144 - privind aprobarea funcţionării liniilor de gardă organizate la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru anul 2015
 • Hotărârea 143/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 143 - privind aprobarea componenţei comisiei de examen pentru ocuparea funcţiei de Şef Secţie Clinică Oncologie Medicală, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 142/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 142 - privind aprobarea taxelor de şcolarizare pentru cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov în anul şcolar 2015-2016
 • Hotărârea 141/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 141 - privind denunţarea participării Judeţului Braşov ca membru fondator la constituirea Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România
 • Hotărârea 140/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 140 - privind aprobarea constituirii Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a terenurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Braşov ( fost Spitalul de Pediatrie Braşov)
 • Hotărârea 139/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 139 – privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 138/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 138 - privind încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov al doamnei consilier judeţean MINEA LUANA, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 137/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 137 - privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 şi SO2 în aglomerarea Braşov”, februarie 2015
 • Hotărârea 136/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 136 - privind împuternicirea domnului vicepreşedinte Coman Claudiu pentru emiterea unei dipoziţii privind constituirea comisiei de selecţie şi evaluare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru anul 2015
 • Hotărârea 135/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 135 – privind însuşirea documentaţiei cadastrale de identificare date imobil – domeniul public al judeţului Braşov, situat în Braşov, P-ţa Sfatului nr. 23, cu destinaţia Bastion Graft, în vederea înscrierii în evidenţele de publicitate imobiliare ale cărţii funciare a imobilului, în favoarea Judeţului Braşov
 • Hotărârea 134/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 134 - privind aprobarea statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 133/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 133 - privind aprobarea statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de zi pentru nevăzători „Rază de Lumină” Braşov
 • Hotărârea 132/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 132 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Braşov
 • Hotărârea 131/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 131 - privind desemnarea domnului NEGOESCU PETRICĂ, Şef Biroul Administrativ, ca reprezentant al Judeţului Braşov în AGA S.C. COMPANIA APA Braşov SA
 • Hotărârea 130/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 130 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 martie 2015
 • Hotărârea 129/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 129 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate – Proiect POS Mediu 2007-2013 „Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în Judeţul Braşov” revizuit în aprilie 2015
 • Hotărârea 128/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 128- privind privind aprobarea documentului strategic „Master Planul” judeţean pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată – forma actualizată şi revizuită şi a Listei de Investiţii Prioritare (LIP) propuse pentru finanţare în perioada 2014 - 2020
 • Hotărârea 127/2015 - Județul Brașov - 29.04.2015

  Hotărârea.nr. 127 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 aprilie 2015
 • Hotărârea 126/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 126 – privind desemnarea domnului Pascu Mihai Lucian, director general în cadrul Direcţiei Generale Administraţie Publică, ca reprezentant al judeţului Braşov în cadrul Clusterului regional electronic ETREC
 • Hotărârea 125/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 125 – privind delegarea dreptului de semnătură domnului vicepreședinte Veștea Mihail
 • Hotărârea 124/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 124 – privind aprobarea întocmirii unei expertize pentru imobilul monument de arhitectură, situat în municipiul Braşov, P-ţa Sfatului nr.15 – Muzeul Civilizaţiei Urbane, având cod de clasificare 08B0316, CF 11160 Braşov, nr TOP 5243/1, necesară negocierii cu actualii proprietari, în vederea stabilirii preţului la care Judeţul Braşov îşi va exercita dreptul de preemţiune
 • Hotărârea 123/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 123 – privind aprobarea evidenţierii în proprietatea publică a judeţului Braşov, a obiectivelor de investiţii „Alimentare cu apă a localităţilor Racoş şi Mateiaş, comuna Racoş” şi „Alimentare cu apă a localităţilor Zizin şi Purcăreni, cumuna Tărlungeni, precum şi a numirii operatorilor de exploatare a acestora”
 • Hotărârea 122/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 122 – privind aprobarea iniţierii procedurilor de închiriere prin licitaţie publică a imobilului – construcţie, situat în municipiul Braşov, Aleea Tiberiu Brediceanu, nr.5, cu destinaţia de „Complex Agrement Ţâmpa”
 • Hotărârea 121/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 121 – privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Braşov prin reducerea temporară pe perioada 01.03.2015-31.03.2015 a unui număr de 9 paturi din totalul de 35 paturi existente din Secţia Clinică Pediatrie I (Afecţiuni Digestive), pentru lucrări de igienizare
 • Hotărârea 120/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 120 – privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor, pentru anul 2015
 • Hotărârea 119/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 119 – privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice “Castanul”, a contribuției lunare de întreținere, precum și a modalității în care ca fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2015
 • Hotărârea 118/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 118 – privind însuşirea documentaţiilor cadastrale de intabulare a drumurilor judeţene DJ 131 şi DJ 131 B în domeniul public al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 117/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 117 – privind aprobarea documentaţiei de licitaţie pentru desfăşurarea activităţilor sportive şi de agrement, în imobilul situat în Braşov, str. George Coşbuc nr. 2 - Clădire Olimpia şi însuşirea Raportului de evaluare, întocmit la data de 30.10.2014, de expert evaluator autorizat - membru ANEVAR - Ioan Palici
 • Hotărârea 116/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 116 - privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 115/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 115 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 114/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 114 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. Consilprest SRL Braşov
 • Hotărârea 113/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 113 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
 • Hotărârea 112/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 112 - privind avizul de principiu pentru scoaterea la licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 2 m.p., în vederea închirierii acesteia de către Spitalul de Obstretică - Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 111/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 111 - privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 110/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 110 – privind includerea în domeniul public al judeţului Braşov şi administrarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a imobilului cu destinaţia „Centrul de recuperare şi Reabilitare pentru Copilul cu handicap” situat în localitatea Brădet, municipiul Săcele, judeţul Braşov
 • Hotărârea 109/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 109 - privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 108/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 108 - privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 107/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 107 - privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 106/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 106 – privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Copii Braşov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 105/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 105 - privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Obstretică şi Ginecologie „Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 104/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 104 - privind validarea membrilor în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, unitate sanitară publică județeană a cărui management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 103/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 103 - privind aprobarea Master Planului – Versiunea definitivă din cadrul proiectului „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢELE SIBIU ŞI BRAŞOV” 2014-2020
 • Hotărârea 102/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 102 - privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2015 – Ghidul solicitantului
 • Hotărârea 101/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 101 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 100/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 100 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 februarie 2015
 • Hotărârea 99/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 99- privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 februarie 2015
 • Hotărârea 98/2015 - Județul Brașov - 18.03.2015

  Hotărârea.nr. 98 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 18 martie 2015
 • Hotărârea 97/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 97 – privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Pascu Mihai Lucian, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 96/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 96 – privind aprobarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov, ca urmare a reorganizării acestuia
 • Hotărârea 95/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 95 – privind aprobarea suplimentării valorii cotizaţiei anuale către Asociaţia Clusterului Regional Electronic – ASCRET, ce urmează a fi achitată de către Judeţul BRAŞOV, ca membru asociat al acesteia, ulterior modificării statutului asociaţiei
 • Hotărârea 94/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 94 – privind desemnarea doamnei CÂJU MARIANA, consilier județean, ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Braşov
 • Hotărârea 93/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 93 – privind privind privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv 10 % din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 92/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 92– privind privind privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv 10 % din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 91/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 91– privind privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv 10 % din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 90/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 90 – privind participarea Judeţului Braşov prin cofinanţare, cu procentul de 5%, respectiv 10 % din valoarea investiţiilor propuse de către Spitalul Clinic de Copii Braşov spre finanţare Ministerului Sănătăţii
 • Hotărârea 89/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 89 – privindîncetarea aplicabilităţii unor hotărâri prin care s-a aprobat acordarea de gratuităţi la piscina din cadrul Complexului de Agrement „Tâmpa” Braşov
 • Hotărârea 88/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 88 – privind numirea doamnei FULGA LIGIA-DOMNINCA, în funcţia de manager /director al Muzeului de Etnografie Braşov, clasa de salarizare 76, gradul II
 • Hotărârea 87/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 87 – privindaprobarea aderării județului Brașov la Asociația Regională de Sprijinire a Mediului de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă 7 Centru – ARMADA
 • Hotărârea 86/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 86 – privind însușirea planului strategic anual, cu privire la obiectivele ce trebuie realizate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2015
 • Hotărârea 85/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 85 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 24/12.07.2012 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 84/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 84 – privindaprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare şi mandatarea în acest sens a reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
 • Hotărârea 83/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 83 – privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice în vederea apărării intereselor Judeţului Braşov în dosarul penal nr.4429/1/2014 pe rolul Secţiei Penale - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Bucureşti
 • Hotărârea 82/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 82 – privind aprobarea continuării serviciilor juridice achiziţionate în vederea apărării intereselor Judeţului Braşov, Consiliului Judeţean Braşov şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov în faţa instanţelor de judecată şi a instituţiilor şi organismelor cu care acestea interacţionează
 • Hotărârea 81/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 81 – privind aprobarea componenţei comisiilor de examen pentru ocuparea funcţiilor de Şef Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală şi Şef Secţie Recuperare Medicină Fizică şi Balneologie II, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 80/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 80 – privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov ca membri şi membri supleanţi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 79/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 79 – privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în consiliile de administrație ale instituţiilor de învăţământ special din județul Brașov
 • Hotărârea 78/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 78 – privind desemnarea doamnei OLTEANU LUMINIȚA, consilier județean, ca delegat din partea Consiliului Județean Brașov în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
 • Hotărârea 77/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 77 – privind desemnarea a doi reprezentanţi ai judeţului Braşov în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvania
 • Hotărârea 76/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 76 – privind desemnarea doamnei CRACIUN CLAUDIA -CORINA, director executiv în cadrul Direcţiei Juridice şi Relaţii cu Publicul, ca reprezentant al Judeţului Braşov în AGA S.C. APĂ CANAL S.A.SIBIU
 • Hotărârea 75/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 75 – privinddesemnarea domnului SĂCUIU NICOLAE, director executiv în cadrul Direcţiei, Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca reprezentant al Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu şi desemnarea domnului ŞTEFANIUC IOAN, consilier în cadrul Direcţiei Resurse, Programe, Proiecte de Dezvoltare, ca înlocuitor al reprezentantului judeţului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu
 • Hotărârea 74/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 74 – privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului aprobat prin HCJ nr. 154/2008 privind „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă/apă uzată în judeţul Braşov” , până la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 73/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 73 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Județul Covasna în vederea realizării proiectului „Modernizare drum interjudeţean Braşov – Covasna, care face legatură între drumul naţional DN12 şi DN13”
 • Hotărârea 72/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 72 – privind aprobarea încadrării unui sector de drum de interes local în categoria funcţională a drumurilor publice de interes judeţean, situat pe teritoriul administrativ al comunei Măieruș, județul Brașov, precum și modificarea lungimii și traseului unui drum de interes județean situat în județul Brașov
 • Hotărârea 71/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 71 – privind aprobarea transmiterii unui sector de drum de interes județean din domeniul public al județului Brașov și din administrarea Consiliul Judeţean Braşov, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor prin Compania Națională de Autostrazi și Drumuri Naționale din România S.A. București, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național
 • Hotărârea 70/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 70 – privind aprobarea demarării procedurilor în vederea declarării de utilitate publică, a ternurilor pe care este edificat Spitalul Clinic de Copii Braşov ( fost Spitalul de Pediatrie Braşov) – obiectiv de investiţii de interes Judeţean
 • Hotărârea 69/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 69 – privind aprobarea modificării Art.2 şi Art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 255/03.06.2014 privind aprobarea structurii de garantare a creditului precum şi desemnarea reprezentanţilor Judeţului Braşov şi a persoanelor care vor semna Contractul de finanţare rambursabilă ce se va încheia cu CEC Bank SA.
 • Hotărârea 68/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 68 – privind constituirea unei comisii în vederea negocierii cu potenţialii parteneri pentru continuarea investiţiei „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav”
 • Hotărârea 67/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 67 – privind aprobarea iniţierii unei Ordonanţe de Urgenţă pentru modificarea art. 2, alin. (4) din O.U.G. nr. 41/2007, aprobată prin Legea nr. 197/2009, în sensul prelungirii termenului de finalizare de la 5 la 15 ani a obiectivului de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”
 • Hotărârea 66/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 66 – privind stabilirea cotei-părţi de chirie cuvenită bugetului local al Judeţului Braşov din veniturile rezultate din închirierea bunurilor proprietate publică, aflate în administrarea instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov, pentru anul 2015
 • Hotărârea 65/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 65 – privind aprobarea cuantumului cotizaţiei datorate de Judeţul Braşov ca membru fondator al Clubului Sportiv Ţara Bârsei 2011 Braşov, aferentă anului 2015
 • Hotărârea 64/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 64 – privind stabilirea indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii echipelor Serviciului Public Județean Salvamont Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 63/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 63 – privind aprobarea scutirii de la plata taxei de frecvenţă, pentru zece cursanţi foarte talentaţi, dar lipsiţi de posibilităţi materiale, din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pentru anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 62/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 62 – privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiş, pentru anul 2015
 • Hotărârea 61/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 61 – privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 362/23.10.2014 privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Braşov, în anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 60/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 60 – privind utilizarea excedentului bugetului instituţilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2015
 • Hotărârea 59/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 59 – privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014
 • Hotărârea 58/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 58 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2014
 • Hotărârea 57/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 57 – privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe anul 2015
 • Hotărârea 56/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 56 – privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015
 • Hotărârea 55/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 55 – privind aprobarea bugetului creditelor interne, pe anul 2015
 • Hotărârea 54/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 54 – privind aprobarea bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 53/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 53 – privind aprobarea bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2015
 • Hotărârea 52/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 52 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 51/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 51 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 50/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 50 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Braşov , pe anul 2015
 • Hotărârea 49/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 49 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 48/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 48 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 47/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 47 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 46/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 46 – privind modoficarea listei de investiţii din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 45/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 45 – privind aprobarea bugetului finanţat integral sau parţial din venituri proprii al Şcolii Profesionale Speciale Codlea, pe anul 2015
 • Hotărârea 44/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 44 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 43/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 43 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 42/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 42 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Reduta”, pe anul 2015
 • Hotărârea 41/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 41 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 40/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 40 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 39/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 39 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Etnografie Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 38/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 38 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 37/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 37 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 36/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 36 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unității de Asistenţă Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2015
 • Hotărârea 35/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 35 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 34/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 34 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 33/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 33 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, secţiunea de funcţionare
 • Hotărârea 32/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 32 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2015
 • Hotărârea 31/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 31 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 30/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 30 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 29/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 29 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2015
 • Hotărârea 28/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 28 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean Salvamont Brașov, pe anul 2015
 • Hotărârea 27/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 27 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Zi pentru Nevăzători „Raza de lumină”, pe anul 2015
 • Hotărârea 26/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 26 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2015
 • Hotărârea 25/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 25 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan – Șercaia, pe anul 2015
 • Hotărârea 24/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 24 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brădet Săcele, pe anul 2015
 • Hotărârea 23/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 23 - privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Şcolii Profesionale Speciale Codlea, pe anul 2015
 • Hotărârea 22/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 22 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pe anul 2015
 • Hotărârea 21/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 21 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş
 • Hotărârea 20/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 20 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici, pe anul 2015
 • Hotărârea 19/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 19 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov, pe anul 2015
 • Hotărârea 18/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 18 - privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 17/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 17 – privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2015, secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 16/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 16 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2015, secţiunea de funcţionare
 • Hotărârea 15/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 15 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2015
 • Hotărârea 14/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 14 - privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 februarie 2015
 • Hotărârea 13/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 13 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 05 ianuarie 2015
 • Hotărârea 12/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 12 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 decembrie 2014
 • Hotărârea 11/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 11 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 12 decembrie 2014
 • Hotărârea 10/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 10- privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 februarie 2015
 • Hotărârea 9/2015 - Județul Brașov - 20.02.2015

  Hotărârea.nr. 9 - privind exercitarea de către domnul Veştea Mihail, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov a atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pe perioada concediului de odihnă al domnului Coman Claudiu, respectiv 20.02.2015 – 06.03.2015
 • Hotărârea 8/2015 - Județul Brașov - 16.02.2015

  Hotărârea.nr. 8 - privind desemnarea domnului Coman Claudiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pe perioada suspendării de drept a mandatului de preşedinte al d-lui Căncescu Aristotel Adrian
 • Hotărârea 7/2015 - Județul Brașov - 16.02.2015

  Hotărârea.nr. 7 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16 februarie 2015
 • Hotărârea 6/2015 - Județul Brașov - 16.02.2015

  Hotărârea.nr. 6 - privind desemnarea domnului Veştea Mihail, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, să conducă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Braşov din data de 16.02.2015
 • Hotărârea 5/2015 - Județul Brașov - 09.02.2015

  Hotărârea.nr. 5 - privind desemnarea domnului Coman Claudiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, în vederea îndeplinirii atribuţiei ordonatorului principal de credite referitoare la semnarea documentelor de plată a drepturilor salariale aferente lunii ianuarie 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 4/2015 - Județul Brașov - 09.02.2015

  Hotărârea.nr. 4 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 februarie 2015
 • Hotărârea 3/2015 - Județul Brașov - 09.02.2015

  Hotărârea.nr. 3 - privind desemnarea domnului Veştea Mihail, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, să conducă şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9.02.2015
 • Hotărârea 2/2015 - Județul Brașov - 05.01.2015

  Hotărârea nr. 2 - privind desemnarea domnului Veștea Mihail, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov să exercite atribuțiile președintelui Consiliului Județean Brașov pe perioada suspendării de drept a mandatului de președinte, până la data de 23.01.2015 inclusiv, ca urmare a dispunerii prelungirii duratei masurii arestării preventive a domnului Aristotel Adrian Căncescu
 • Hotărârea 1/2015 - Județul Brașov - 05.01.2015

  Hotărârea nr. 1 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată a Consiliului Județean Brașov din data de 5 ianuarie 2015