• Hotărârea 482/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 482 - privind desemnarea domnului VEŞTEA MIHAIL, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, să exercite în data de 23.12. 2014 atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 481/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 481 - privind privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 7/03.02.2012 privind aprobarea participării domnului Maior Lazăr Dorin, preşedintele Asociaţiei Luptătorilor, Răniţilor şi Urmaşilor Eroilor „Braşov Decembrie 1989”, ca invitat permanent la şedinţele Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 480/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 480 - privind privind modificarea componenţei comisiei speciale de analiză şi verificare a modului în care se desfăşoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
 • Hotărârea 479/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 479 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei LISA de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 478/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 478 - privind modificarea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014
 • Hotărârea 477/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 477 - privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare, formată din nouă consilieri județeni, a activității Serviciului Administrare Drumuri din cadrul Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 476/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 476 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2014
 • Hotărârea 475/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 475 - privind premierea elevilor și profesorilor care i-au pregătit pe aceştia, din învăţământul preuniversitar braşovean, care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele internaţionale în anul 2014
 • Hotărârea 474/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 474 - privind desemnarea unor consilieri județeni ca membrii în comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 473/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 473 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 472/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 472 - privind preluarea, pe o perioadă de 5 ani, a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 471/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 471 - privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30.11.2014
 • Hotărârea 470/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 470 - privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele şi autorizaţiile eliberate de Consiliul Judeţean Braşov, a taxelor speciale, precum şi a altor taxe şi tarife pe anul 2015
 • Hotărârea 469/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 469 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cotei de ½ din cabinetul medical stomatologic nr.22 din cadrul Policlinicii Stomatologice cu sediul în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 468/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 468 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria, pentru Cabinetul medical nr.1B, situat în cadrul Dispensarului medical, cu sediul în Municipiul Brașov, str.Gospodarilor nr.9, până la data de 31.12.2015
 • Hotărârea 467/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 467 - privind aprobarea încheierii, pe o perioadă de 5 ani, a unui nou contract de închiriere între Consiliul Judeţean Braşov şi D-na Minea Monica Claudia, născută Sibiescu, pentru apartamentul nr. 56, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Traian, nr. 46, cu destinaţia locuinţă de serviciu
 • Hotărârea 466/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 466 - privind aprobarea punerii în executare a sentinţei civile nr. 113/S/12.06.2014, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul civil nr. 6854/62/2013
 • Hotărârea 465/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 465 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei RACOŞ de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 464/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 464 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei TELIU de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 463/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 463 – privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei HARSENI de Consiliul Judeţean Braşov, prin HCJ nr. 371/29.10.2014
 • Hotărârea 462/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 462 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei FUNDATA de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 461/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 461 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei CRISTIAN de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 460/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 460 - privind acordarea titlul de „Erou al comunităţii” decernat de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braşov pe anul 2014 pentru zece cetățeni ai judeţului Brașov
 • Hotărârea 459/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 459 - privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov şi Inspectoratul de Poliție Județean Brașov privind realizarea proiectului ”Dezvoltarea capacităţii operative a structurilor de intervenţie ale Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov”
 • Hotărârea 458/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 458 - privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Judeţul Braşov - Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov şi Inspectoratul de Poliție Județean Brașov privind realizarea unui program eficient de asigurare a securității circulației rutiere sub deviza ”BRAȘOVUL JUDEȚ AL SIGURANȚEI RUTIERE”
 • Hotărârea 457/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 457 - privind aprobarea desemnării doamnei Minea Monica Claudia ca reprezentant al Judeţului Braşov în cadrul Adunării Generale a Clubului Sportiv „Ţara Bârsei 2011” Braşov
 • Hotărârea 456/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 456 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş, pentru anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 455/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 455 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov
 • Hotărârea 454/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 454 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 453/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 453 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii modificate pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 452/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 452 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare modificate pentru Centrul Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 451/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 451 - privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 450/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 450 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 05 decembrie 2014
 • Hotărârea 449/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 449 - privind aprobarea premierii celor mai buni sportivi şi antrenori ai anului 2014 din judeţul Braşov
 • Hotărârea 448/2014 - Județul Brașov - 17.12.2014

  Hotărârea.nr. 448 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 17 decembrie 2014
 • Hotărârea 447/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 447 - aprobarea vânzării prin licitaţie publică a a cotei de ½ din cabinetul medical stomatologic nr.25, din cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1, proprietatea privată a judeţului Braşov
 • Hotărârea 446/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 446 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cabinetului medical stomatologic nr.14A, din cadrul Policlinicii Stomatologice, cu sediul în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1, proprietatea privată a judeţului Braşov
 • Hotărârea 445/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 445 - privind prelungirea, până la data de 31.12.2015, a duratei contractului de concesiune nr. 2153/2005, încheiat cu medicul stomatolog Roşianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr.12, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 444/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 444 - privind prelungirea, până la data de 31.12.2015, a duratei contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 443/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 443 - privind aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Braşov
 • Hotărârea 441/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 441 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru achiziţionarea unei suprafeţe de teren de 135 mp, situat în municipiul Braşov, str. Pictor Pop, nr.2A
 • Hotărârea 440/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 440 - privind privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către Judeţul Braşov pentru cumpărarea apartamentului nr.2B din imobilul, monument istoric, situat în municipiul Braşov, str.Cerbului nr.24, având codul BV-II-m-A-11366
 • Hotărârea 439/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 439 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Şcoala Profesională Specială Codlea, pentru anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 438/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 438 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pentru anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 437/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 437 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii, precum şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană ”George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 436/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 436 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 435/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 435 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Săcele pentru efectuarea lucrărilor de reparaţii necesare redeschiderii Spitalului Municipal Săcele
 • Hotărârea 434/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 434 - privind aprobarea Acordului de parteneriat cadru pentru derularea programului „Fiecare Copil în Grădiniţă” în anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 433/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 433 - privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pe baza cărora se evaluează în lei veniturile din arendă, exprimate în natură, pentru anul 2015
 • Hotărârea 432/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 432 - privind aprobarea organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr.Ioan Aurel Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 431/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 431 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 430/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 430 - privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşo
 • Hotărârea 429/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 429 - privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov
 • Hotărârea 428/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 428- privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 427/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 427- privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 426/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 426 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BOGTRANS TOUR S.R.L., pe traseul: Cincu (Primărie) – Făgăraş ( Liceul Tehnologic Dr. Ioan Şenchea - Parcarea liceului) şi retur
 • Hotărârea 425/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 425 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L., pe traseul: Zărneşti (centru C.E.C.) – Cristian (S.C.HUTCHINSON S.R.L - parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 424/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 424 - privind revocarea Hotărârii nr. 268/2014 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov privind aprobarea plăţii despăgubirilor către S.C. Gotic S.A. pentru terenurile aferente coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav” în cazul existenţei unei hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii în acest sens, în sarcina unităţii administrativ – teritoriale Ghimbav, în sensul revocării acesteia
 • Hotărârea 423/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 423 - privind modificarea Hotărârii nr.100/2014 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Judeţul Covasna în vederea reabilitării în comun a unor drumuri judeţene
 • Hotărârea 422/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 422 - privind corectarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii nr.297/30.07.2014 a Consiliului Județean Brașov, privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada existenţei construcţiei, Parohiei Ortodoxe Române „Spitalul Judeţean” Braşov, a unui imobil teren în suprafaţă totală de 400 mp, situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 25-27, aflat în domeniul public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 421/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 421 - privind corectarea unei erori materiale din cuprinsul art.1 al Hotărârii nr.299/30.07.2014 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. VLANI TRANS S.R.L., pe traseul: Zărneşti (Centru CEC) - Râşnov – Cristian – Losan România S.R.L.( parcare incintă ) şi retur
 • Hotărârea 420/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 420 - privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru spaţiile aflate în administrarea Centrului Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 419/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 419 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al Judeţului Braşov pe anul 2014
 • Hotărârea 418/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 418 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei Măieruş de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 417/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 417 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.371/29.10.2014 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru comuna UCEA
 • Hotărârea 416/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 416 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 octombrie 2014
 • Hotărârea 415/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 415 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 octombrie 2014
 • Hotărârea 414/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 414 - privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 413/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 413 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 412/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 412 - privind desemnarea domnului Coman Claudiu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pe perioada suspendării de drept a mandatului de preşedinte, ca urmare a dispunerii prelungirii duratei măsurii arestării preventive a d-lui Aristotel Cănncescu, până la data de 23.12.2014 inclusiv
 • Hotărârea 411/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 411 - privind alegerea vicepreşedintelui al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 410/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 410 - privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 409/2014 - Județul Brașov - 12.12.2014

  Hotărârea.nr. 409 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 12 decembrie 2014
 • Hotărârea 408/2014 - Județul Brașov - 05.12.2014

  Hotărârea.nr. 408 - privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, în vederea exercitării atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pe perioada suspendării de drept a mandatului de preşedinte, ca urmare a dispunerii prelungirii duratei măsurii arestării preventive a domnului Aristotel Căncescu
 • Hotărârea 407/2014 - Județul Brașov - 05.12.2014

  Hotărârea.nr. 407 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 5 decembrie 2014
 • Hotărârea 406/2014 - Județul Brașov - 05.12.2014

  Hotărârea.nr. 406 - privind conducerea şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov de către domnul Pascu Mihai Lucian, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 405/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 405 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Heliport la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov”
 • Hotărârea 404/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 404 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 403/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 403 – privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NEAG ADRIAN-SABIN
 • Hotărârea 401/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 401 - privind aprobarea realizării proiectului integrat „Atragerea de fonduri la nivel local din amenzile contravenţionale aplicate celor care depăşesc greutatea pe osie”
 • Hotărârea 400/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 400 – privind avizul de principiu pentru scoaterea la licitaţie a unei suprafeţe de 2 m.p., în vederea închirierii acesteia de către Spitalul de Obstretică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 399/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 399 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei SÂNPETRU de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 398/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 398 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei ŞOARŞ de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 397/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 397 – privind aprobarea completării şi modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.302/2014 privind aprobarea alocării sumei de 23.000 lei în bugetul Judeţului Braşov pentru realizarea unui sistem de comunicaţie videoconferinţă între Consiliul Judeţean Braşov, Instituţia Prefectului Judeţului Braşov şi UAT-urile din judeţul Braşov
 • Hotărârea 396/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 396 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Brădet” Săcele, pe anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 395/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 395 - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii, pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov, pe anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 394/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 394 - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 393/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 393 - privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov, pe anul școlar 2014-2015
 • Hotărârea 392/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 392 – privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 391/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 391 – privind aprobarea continuării proiectului „Terapii specializate pentru copiii cu autism, ADHD, Sindrom DOWN şi alte tulburări asociate şi servicii sociale specializate de recuperare şi reabilitare” derulat de Judeţul Braşov în cooperare cu Asociaţia „Copiii de Cristal” şi suplimentarea cu 20.000 lei a sumelor alocate
 • Hotărârea 390/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 390 – privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare, şi mandatarea în acest sens a reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. METROM Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 389/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 389 – privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Braşov
 • Hotărârea 388/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 388 – privind aprobarea statului de funcţii modificat pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 387/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 387 – privind numirea domnului RUS VALER, în funcţia de Manager /director al Muzeului Casa Mureşenilor Braşov, clasa de salarizare 76, gradul II
 • Hotărârea 386/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 386 – privind numirea domnului PEPENE NICOLAE DORIN, în funcţia de Manager /director al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, clasa de salarizare 76, gradul II
 • Hotărârea 385/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 385 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 384/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 384 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Direcției Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 383/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 383 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judeţene Braşov
 • Hotărârea 382/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 382 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 381/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 381 – privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 380/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 380 – privind aprobarea instituirii restricţiei de circulaţie pe drumul judeţean DJ 112A, între km. 12+400 şi km. 22+800, privind accesul vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone
 • Hotărârea 379/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 379 - privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2014 – 2015
 • Hotărârea 378/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 378 - privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov
 • Hotărârea 377/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 377 - privind suplimentarea cu 20.000 lei din fondul de rezervă al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov, a sumelor alocate comunei Sâmbăta de Sus, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 286/30.07.2014
 • Hotărârea 376/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 376 - privind schimbarea destinaţiei unor sume alocate din fondul de rezervă al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 339/29.08.2014
 • Hotărârea 375/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 375 - privind schimbarea destinaţiei sumelor alocate comunelor Ungra şi Bran din fondul de rezervă al bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 184/09.05.2014
 • Hotărârea 374/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 374 – privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru comuna PĂRĂU, judeţul Braşov
 • Hotărârea 373/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 373 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2014
 • Hotărârea 372/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 372 - privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 2014
 • Hotărârea 371/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 371 - privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 370/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 370 – privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30.09.2014
 • Hotărârea 369/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 369 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 octombrie 2014
 • Hotărârea 368/2014 - Județul Brașov - 29.10.2014

  Hotărârea.nr. 368 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 august 2014
 • Hotărârea 366/2014 - Județul Brașov - 28.10.2014

  Hotărârea.nr. 366 - privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, în vederea exercitării atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Braşov pe perioada suspendării de drept a mandatului de preşedinte, ca urmare a dispunerii măsurii arestării preventive a domnului Aristotel Căncescu
 • Hotărârea 365/2014 - Județul Brașov - 28.10.2014

  Hotărârea.nr. 365 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 28 octombrie 2014
 • Hotărârea 364/2014 - Județul Brașov - 23.10.2014

  Hotărârea.nr.364 – privind aprobarea modificării Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a caietelor de sarcini pentru traseele: cod 48 Făgăraş-Şoarş-Seliştat; cod 54 Făgăraş-Şoarş-Felmer
 • Hotărârea 363/2014 - Județul Brașov - 23.10.2014

  Hotărârea.nr. 363 – privind modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov
 • Hotărârea 362/2014 - Județul Brașov - 23.10.2014

  Hotărârea.nr. 362 – privind aprobarea taxelor de frecvenţă pentru cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta” Braşov, în anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 361/2014 - Județul Brașov - 23.10.2014

  Hotărârea. nr. 361 – privind aprobarea Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2014-2015, al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 360/2014 - Județul Brașov - 23.10.2014

  Hotărârea.nr. 360 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş, pe anul 2014
 • Hotărârea 359/2014 - Județul Brașov - 23.10.2014

  Hotărârea.nr. 359 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pe anul 2014
 • Hotărârea 358/2014 - Județul Brașov - 23.10.2014

  Hotărârea.nr. 358 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 octombrie 2014
 • Hotărârea 357/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea nr. 357 – privind aprobarea sumei de 2.000.000 lei, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru continuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav”.
 • Hotărârea 356/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr.356 - privind aprobarea alocării sumei de 88.820 lei comunei Homorod pentru cofinanţarea proiectului „Amenajare Parc Mercheaşa”, Contract nr. 413322011270867417/24.03.2014; Măsura 312; sumă necesară plăţilor cheltuielilor neeligibile
 • Hotărârea 355/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 355 – privind constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a situației juridice a imobilului ”Balastiera Săsciori”
 • Hotărârea 354/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 354 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Municipiul Săcele şi finanţarea cu suma de 60.000 lei, pentru efectuarea lucrărilor la obiectivul de investiţii de interes judeţean „Alimentare cu apă la Şcoala Generală nr. 5, Săcele”
 • Hotărârea 353/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 353 - privind aprobarea iniţierii procedurilor privind preluarea de către Consiliul Judeţean Braşov a Muzeului Satului Brănean, secție a Muzeului Național Bran
 • Hotărârea 352/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 352 - privind alocarea sumei de 40.000 lei, oraşului Victoria, pentru organizarea evenimentului „Zilele oraşului Victoria”
 • Hotărârea 351/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr.351 - privind schimbarea destinaţiei sumei de 75.000 lei, din suma de 150.000 lei alocată comunei Hărseni, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 184/09.05.2014, cu destinaţia pietruire drumuri comunale sat Hârseni
 • Hotărârea 350/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr.350 - privind schimbarea destinaţiei sumei de 35.000 lei, sumă alocată prin Dispoziţia Presedintelui Consiliului Judeţean Braşov nr. 351/19.09.2013 şi neutilizată în anul 2013, sumă aprobată de Consiliul Local al Comunei Beclean pentru utilizarea în anul 2014 a excedentului bugetar la 31.12.2013
 • Hotărârea 349/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr.349– privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 258/1998 încheiat între S.C. „HIPERDIA” S.A. Braşov şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 348/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 348 – privind aprobarea modificării statului de funcţii şi a organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 347/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 347 – - privind aprobarea suplimentării cu suma de 40.000 lei (TVA inclus) a sumelor alocate în vederea cooperării Judeţului Braşov cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Braşov, în vederea diseminării şi informării populaţiei cu privire la proiectul „Centru de instruire a voluntarilor”
 • Hotărârea 346/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 346 –privind aprobarea alocării sumei de 447.878 lei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvania” pentru proiectului „ Îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile”
 • Hotărârea 345/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 345 –- privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvania” şi plata unor cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Echipamente pentru îmbunătăţirea în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile” intervenite pe parcursul derulării proiectului
 • Hotărârea 344/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 344 – privind aprobarea susţinerii de către Judeţul Braşov a candidaturii municipiului Braşov pentru desemnarea acestuia „Capitală Culturală Europeană 2021”
 • Hotărârea 343/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 343 – - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia „Umana” Braşov şi finanţarea cu suma de 15.000 lei (TVA inclus) în vederea implementării proiectului „INSIDE Braşov – România – 10 ani de activitate de promovare a patrimoniului judeţului Braşov în spaţiul U.E.”
 • Hotărârea 342/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 342 – - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Naţională Română de Stroke (Accident Vascular Cerebral AVC) şi finanţarea cu suma de 20.000 lei pentru organizarea la Braşov a celei de a XVII-a Conferinţe Naţionale a AVC în perioada 15-17 octombrie 2014
 • Hotărârea 341/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 341 – privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2014, rectificat, la Cap. 67.02 - Cultură, recreere şi religie cu suma de 495.000 lei, prin diminuare de la Cap. 54 – Agenda Judeţeană, în vederea cooperării Judeţului Braşov cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, pentru continuarea implementării proiectului având ca obiect editarea şi distribuirea gratuită a cotidianului „Braşovul – judeţul tău „
 • Hotărârea 340/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 340 –privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, cu suma de 37,60 mii lei
 • Hotărârea 339/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 339 - privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov
 • Hotărârea 338/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 338 – privind împuternicirea ordonatorului principal de credite pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al judeţului Braşov, al bugetului instituţiilor din subordine şi al spitalelor pe anul 2014, conform OG nr. 9/31.07.2014, actualizată
 • Hotărârea 337/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 337 – privind constituirea Comisiei speciale de analiză a clauzelor unui accord de parteneriat cu Hidroelectrica S.A. pentru finalizarea investiţiei AHE de la Mândra
 • Hotărârea 336/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 336 - privind majorarea prevederilor bugetare la Cap.84.02 –A Obiective în continuare - Consiliul Judeţean Braşov, poziţia „Modernizare DJ 112C Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăviţa – Vlădeni KM 2+755-4+160, 10 +290-14+425”, cu suma de 500.000 lei
 • Hotărârea 335/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 335 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Braşov
 • Hotărârea 334/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 334 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu comuna Jibert, în vederea realizării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene DJ 104D şi DJ 105A
 • Hotărârea 333/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 333 – privind constituirea Comitetului de Organizare UNESCO (COU) pentru monumentul istoric înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO - Biserica cu incintă fortificată din Viscri
 • Hotărârea 332/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 332 – privind constituirea Comitetului de Organizare UNESCO (COU) pentru monumentul istoric înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO - Biserica cu incintă fortificată din Prejmer
 • Hotărârea 331/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 331 - privind numirea doamnei Rădulescu Alice, consilier la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Braşov, coordonator al monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului UNESCO respectiv: Biserica cu incintă fortificată din Prejmer şi Biserica cu incintă fortificată din Viscri
 • Hotărârea 330/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr.330 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu S.C. CityPress SRL în vederea derularii proiectului, de interes public judeţean privind „Viitorul copiilor începe la şcoală – Campanie de creştere a participării şcolare şi finanţarea cu suma de 30.000 lei (TVA inclus)
 • Hotărârea 329/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 329 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu comuna Şoarş în vederea realizării unor lucrări de întreţinere şi reparaţii a drumurilor judeţene DJ 104D şi DJ 105A
 • Hotărârea 328/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr.328 – privind aprobarea Strategiei Antidrog a Judeţului Braşov 2014-2020 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Judeţului Braşov 2014-2020
 • Hotărârea 327/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr.327 - privind modificarea listei de investiţii aprobată în bugetul judeţului Braşov pe anul 2014, Cap. 54.02- Alte servicii publice generale
 • Hotărârea 326/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 326 - pentru aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. SEROVI TRANSPORT S.R.L., pe traseul: Braşov (Noua – S.C. Labell S.R.L. - parcare incintă) – Râşnov (S.C. Dexion Storage Solution S.R.L - parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 325/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 325 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. DALMACO PROD IMPEX S.R.L., pe traseul: Zărneşti (centru C.E.C.) – Braşov (SIT România S.R.L - parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 324/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr.324 – - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. BUSTRADE S.R.L., pe traseul: Zărneşti Centru (C.E.C.) – Braşov (S.C. Autoliv România S.R.L - parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 323/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr.323 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. R - LOGIC S.R.L.
 • Hotărârea 322/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr.322– privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 321/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 321 – privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 320/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 320 – privind aprobarea statului de funcţii al Muzeului de Etnografie Braşov
 • Hotărârea 319/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea. nr. 319. – privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov
 • Hotărârea 318/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 318 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 317/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 317 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.07.2014
 • Hotărârea 316/2014 - Județul Brașov - 29.08.2014

  Hotărârea.nr. 316 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 29 august 2014
 • Hotărârea 315/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.315 - privind desemnarea domnului Pop Mircea Virgil, reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 314/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.314 - privind încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov al domnului Zavarache Constantin
 • Hotărârea 313/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.313 - privind desemnarea domnului Olteanu Vasile, reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 312/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.312 - privind încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. Braşov al domnului Niţă Emil
 • Hotărârea 311/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.311 - privind desemnarea domnului Braga Horaţiu, reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 310/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.310 - privind încetarea calităţii de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov al domnului Szakal Andraş Zsolt
 • Hotărârea 309/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.309 - privind solicitarea unui sprijin financiar Guvernului României pentru acordarea de gratuităţi pensionarilor braşoveni atât pentru transportul în municipiul reşedinţă de judeţ cât şi în judeţ
 • Hotărârea 308/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.308 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia de Dezvoltare Link şi finanţarea cu suma de 21.000 lei pentru realizarea proiectului „Basarabia mai aproape de Europa”
 • Hotărârea 307/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.307 - privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Braşov la „Programul de stimulare a Parcului auto naţional”
 • Hotărârea 306/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.306 - privind aprobarea majorării cuantumului cotizaţiei Judeţului Braşov, în calitate de membru fondator al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov (APDT Braşov)
 • Hotărârea 305/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.305 - privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 304/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.304 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei FUNDATA de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 303/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.303 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov – Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Braşov cu Asociaţia Sportivă „Urşii Fioroşi” din cadrul Poliţiei Locale Braşov în vederea realizării proiectului „Campionatul Judeţean Braşov de minifotbal al Instituţiilor Militare”şi finanţarea cu suma de 1720 lei
 • Hotărârea 302/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.302 - privind aprobarea alocării sumei de 23.000 lei în bugetul Judeţului Braşov pentru realizarea unui sistem de comunicaţie videoconferinţă între Consiliul Judeţean Braşov, Instituţia Prefectului Judeţului Braşov şi UAT-urile din judeţul Braşov
 • Hotărârea 301/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.301 - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare, şi mandatarea în acest sens a reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor SC METROM Industrial Parc SA Braşov
 • Hotărârea 300/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.300 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. R – LOGIC S.R.L., pe traseul: Codlea (Centru) – Ghimbav (Metro Braşov 1 - parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 299/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.299 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. VLANI TRANS S.R.L., pe traseul: Zărneşti (Centru CEC) - Râşnov – Cristian – Losan România S.R.L.( parcare incintă ) şi retur
 • Hotărârea 298/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.298 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.369/30.10.2010 privind includerea în domeniul public al judeţului Braşov a imobilului „Clădire administrativă şi anexe, cu Sc 308mp, Scc 400mp – din cărămidă, situat în localitatea Şercaia str. Principală nr.150, cu terenul aferent, identificat în C.F. nr.1174 Şercaia, sub nr. top 274, 275/a, 275/b şi darea în administrarea Camerei Agricole Judeţene Braşov
 • Hotărârea 297/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.297 - privind darea în folosinţa gratuită, pe perioada existentei construcţiei, Parohiei Ortodoxe Române „Spitalul Judeţean” Braşov, a unui imobil teren în suprafaţă totală de 400 mp, situat Braşov, Calea Bucureşti nr. 25-27, aflat în domeniul public al judeţului Braşov
 • Hotărârea 296/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.296 - privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spaţiilor medicale libere – laboratoare de tehnică dentară, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1, etajul II, proprietatea privată a judeţului Braşov
 • Hotărârea 295/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.295 - privind însusirea raportului de evaluare nr. 2/2014 întocmit de S.C.Jagdturist Diana SRL Braşov, în vederea acualizării valorii de vânzare prin licitaţie publică a spaţiilor libere din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Diaconu Coresii nr. 1, aflat în domeniul privat al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 294/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.294 - privind prelungirea, până la data de 31.12.2014, a duratei contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 293/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.293 - privind aprobarea demarării procedurilor de închiriere a bunurilor proprietate publică şi privată a Judeţului Braşov prin licitaţie publică şi aprobarea regulamentului privind organizarea licitaţiilor în vederea închirierii bunurilor proprietate publică sau privată a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 292/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.292 - pentru aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Braşov
 • Hotărârea 291/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.291 - privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov
 • Hotărârea 290/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.290 - privind angajarea pe perioadă nedeterminată a domnului SFREJA NICOLAE, în funcţia de director al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, clasa de salarizare 80, gradul II
 • Hotărârea 289/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.289 - privind numirea domnului BARTHA ARPAD, în funcţia de Manager /director al Muzeului de Artă Braşov, clasa de salarizare 76, gradul II
 • Hotărârea 288/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.288 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în vederea realizării în comun de activităţi, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii privind tehnologia informaţiei şi de comunicaţii, necesare desfăşurării activităţilor curente specifice fiecărei părţi
 • Hotărârea 287/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.287 - privind aprobarea finanţării serviciilor de mentenanţă aferente perioadei post-implementare de 5 ani pentru sistemul informatic integrat implementat în cadrul proiectului „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 UAT-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov, cod SMIS –CSNR 48399 »
 • Hotărârea 286/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.286 - privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov
 • Hotărârea 285/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.285 – modificarea listei de investiţii aprobată în bugetul judeţului Braşov pe anul 2014
 • Hotărârea 284/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.284 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 283/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.283 - privind desemnarea d-lui consilier judeţean Pop Mircea Virgil, membru în comisia de specialitate nr 8 – pentru sport şi tineret
 • Hotărârea 282/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.282 - privind actualizarea Monografiei economico – militare a judeţului Braşov
 • Hotărârea 281/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.281 - privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov
 • Hotărârea 280/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.280 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul de Istorie Braşov
 • Hotărârea 279/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.279 - privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
 • Hotărârea 278/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.278 - privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 277/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.277 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei ŞERCAIA de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 276/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.276 - privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 30.06.2014
 • Hotărârea 275/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.275 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 03 iunie 2014
 • Hotărârea 274/2014 - Județul Brașov - 30.07.2014

  Hotărârea.nr.274 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 iulie 2014
 • Hotărârea 273/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.273 - privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Pop Mircea - Virgil
 • Hotărârea 272/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.272 - privind desemnarea domnului consilier judeţean Braga Horaţiu – Florentin, membru în comisia de validare a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 271/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.271 - privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Szakal Andras Zsolt, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 270/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.270 - privind aprobarea suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Braşov pe anul 2014 cu suma de 100 mii lei
 • Hotărârea 269/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.269 - privind constituirea comisiei de analiză a litigiului intervenit între S.C. Gotic S.A. – UAT Ghimbav şi Judeţul Braşov cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a coridorului aferent investiţiei Aeroport Internaţional Braşov - Ghimbav
 • Hotărârea 267/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.267 - privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Parohiei Ortodoxe Ghimbav, pentru continuarea lucrărilor „Mozaic Artistic – Scena Acoperământul Maicii Domnului” , lucrare ce se va executa la Biserica cu hramul „Sf. Ap. Petru şi Pavel” şi „Acoperământul Maicii Domnului”
 • Hotărârea 266/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.266 - privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 6.000 lei, pentru Biserica Evanghelică – Luterană din România – Parohia Braşov, în vederea înlocuirii geamurilor deteriorate la biserica din str. Iuliu Maniu, nr.2
 • Hotărârea 265/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.265 - privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 5.000 lei, Bisericii Reformate “Casa Speranţei”cu sediul în mun. Braşov, str. Moldovei, nr.2, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare partială a acoperişului Căminului de Bătrâni “Nikodemus” din Sânpetru
 • Hotărârea 264/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.264 - privind alocarea sumei de 60.000 lei, comunei Apaţa, pentru plata unor paznici în vederea asigurării pazei culturilor şi a fondului forestier
 • Hotărârea 263/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.263 - privind numirea reprezentantului judeţului Braşov în Consiliul de Administraţie al Societăţii Graells&Llonch Administrare Parc Industrial S.A.
 • Hotărârea 262/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.262 - privind mandatarea conducerii SC Consilprest SRL Braşov să gestioneze în numele judeţului Braşov, obiectivele: turnuri de apărare situate pe Aleea Tiberiu Brediceanu, pentru o perioadă de trei ani
 • Hotărârea 261/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.261 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna Augustin şi finanţarea cu suma de 3.000 lei, pentru tipărirea Monografiei comunei Augustin
 • Hotărârea 260/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.260 - privind acordarea unui sprijin financiar, în sumă de 50.000 lei, Bisericii romano – catolice „Sf. Ioan” – Mănăstire Franciscană Braşov pentru lucrări de restaurare şi consolidare
 • Hotărârea 259/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.259 - privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare a Judeţului Braşov cu Biserica Evanghelică CA din România, Parohia Braşov, SC Consilprest SRL Braşov, Muzeul de Artă Braşov, Muzeul de Etnografie, Muzeul “Casa Mureşenilor” Braşov şi Muzeul de Istorie Braşov în vederea implementării proiectului pilot “La pas prin Braşovul Vechi”
 • Hotărârea 258/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.258 - privind aprobarea caietului de sarcini şi a instrucţiunilor pentru ofertanţi, în vederea vânzării prin licitaţie publică a spaţiilor disponibile din punct de vedere juridic si faptic aflate în domeniul privat al judeţului Braşov , situate în municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr.1
 • Hotărârea 257/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.257 - privind constituirea comisiei de negociere în vederea cumpărării de către judeţul Braşov a cotei de ½ din imobilul Bastionul Graft, cu teren aferent, situat în municipiul Braşov, Piaţa Sfatului nr.24, înscris în C.F. nr.12814 Braşov, nr. top.5656/2 şi nr. top 5656/1, proprietatea d-nei Zetner Marion
 • Hotărârea 256/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.256 - privind aprobarea unor virări de credite bugetare în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2014
 • Hotărârea 255/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.255 - privind aprobarea structurii de garantare a creditului precum şi desemnarea reprezentanţilor Judeţului Braşov şi a persoanelor care vor semna Contractul de finanţare rambursabilă ce se va încheia cu CEC Bank SA
 • Hotărârea 254/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.254 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene “George Bariţiu” Braşov
 • Hotărârea 253/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.253 - privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă administratorului public al Judeţului Braşov, domnul Ispas Radu-Petru, în Adunarea Generală a Acţionarilor ai S.C. Apă Canal S.A.Sibiu, în vederea exercitării drepturilor de acţionar
 • Hotărârea 252/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.252 - privind aprobarea planului de investiţii prioritare inclus în Master Planul de alimentare cu apă şi evacuarea apelor uzate (faza de investiţii 2014 – 2020 ) propuse pentru finanţare din Fondul de Coeziune prin programul Operaţional Sectorial - Mediu
 • Hotărârea 251/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.251 - privind acordarea unui mandat special domnului Săcuiu Nicolae în vederea exercitării votului privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de canalizare
 • Hotărârea 250/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.250 - privind avizarea Protocolului de Colaborare între Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov şi ACS Transsylvania Offroad Club având ca obiect prevenirea şi gestionarea unor situaţii de urgenţă
 • Hotărârea 249/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.249 - privind aprobarea organizării de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov a procedurilor de licitaţie publică în vederea închirierii unui spaţiu de 176 mp, situat în incinta spitalului, în care se vor desfăşura activităţi medicale de tipul: Medicină Nucleară - Scintigrafie şi examinări Angio CT
 • Hotărârea 248/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.248 - privind numirea domnului CISAR MARIUS CRISTIAN, în funcţia de Manager /Director al Centrului Cultural „Reduta” Braşov
 • Hotărârea 247/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.247 - privind numirea domnului DURNĂ GHEORGHE în funcţia publică de conducere de director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 246/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.246 - privind încetarea exercitării funcţiei publice de conducere de director general adjunct al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, de către domnul DURNĂ GHEORGHE, începând cu data de 03.06.2014
 • Hotărârea 245/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.245 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 244/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.244 - privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între Consiliul Judeţean Braşov, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov şi Fundaţia SERA România
 • Hotărârea 243/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.243 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2014
 • Hotărârea 242/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.242 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 09 mai 2014
 • Hotărârea 241/2014 - Județul Brașov - 03.06.2014

  Hotărârea.nr.241- privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 03.06.2014
 • Hotărârea 240/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.240 - privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanţii Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC METROM INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 239/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea nr.239 - privind aprobarea contractului de mandat pentru reprezentanţii Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Braşov
 • Hotărârea 238/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.238 – privind aprobarea defalcării programului acţiunilor finanţate din bugetul local al Judeţului Braşov pe anul 2014, pe anumite categorii de cheltuieli
 • Hotărârea 237/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.237 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Sindicatul Liber al Pensionarilor din Judeţul Braşov şi finanţarea cu suma de 40.000 lei pentru susţinerea programului „Să ne cunoaştem mai bine”
 • Hotărârea 236/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.236 - privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 lei, Bisericii Evanghelice Lutherane din Romania, Parohia Purcăreni, comuna Tărlungeni, pentru a renova gardul de piatră al bisericii
 • Hotărârea 235/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.235 - privind alocarea sumei de 50.000 lei, comunei Ormeniş, pentru derularea proiectului “Dotarea căminului cultural din comuna Ormeniş”
 • Hotărârea 234/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.234 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Ansamblul Folcloric Muguraşii Pietrei Craiului Zărneşti/Braşov – Asociaţia de Părinţi Muguraşii Pietrei Craiului Şcoala Generală Nr.3 Zărneşti, în vederea susţinerii activităţii asociaţiei şi finanţarea cu suma de 3.000 lei
 • Hotărârea 233/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.233 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Hoinarii Craiului Zărneşti, în vederea organizării unui spectacol de 1 Iunie, Ziua copilului şi finanţarea cu suma de 3.000 lei
 • Hotărârea 232/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.232 - privind aprobarea încheierii unui contract de cercetare – dezvoltare cu Universitatea Transilvania Braşov – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor în vederea realizării lucrărilor de cercetare-dezvoltare „Studii şi cercetări pentru realizarea unui studiu de piaţă privind transportul de tip Cargo la Aeroportul Internaţional Braşov – Ghimbav”
 • Hotărârea 231/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.231- privind însuşirea inventarului domeniului public şi privat al judeţului Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 230/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.230 - privind aprobarea modificării Programului de acţiuni culturale al Muzeului de Istorie Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 228/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.228 - aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean Braşov şi Asociaţia OvidiuRo, în vederea implementării proiectului “Fiecare copil în Grădiniţă în judeţele Braşov, Dâmboviţa şi Dolj”, din cadrul programului Fondul O.N.G. în România, Componenta 4 – Servicii sociale şi de bază (număr de referinţă 2013/C4_278)
 • Hotărârea 227/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.227 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Muzeul Casa Mureşenilor Braşov
 • Hotărârea 226/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.226 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureşenilor” cu suma de 55,87 mii lei
 • Hotărârea 225/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.225 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.578/9.12.2013 privind aprobarea trecerii imobilului – „Corpul I”, denumit Palat Administrativ, situat în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor, nr. 5, precum şi a imobilului „Corpul II”, situat în Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 67, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului Judeţului Braşov, în administrarea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 224/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.224 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Oraşul – Staţiune Predeal, în vederea realizării în comun, a unor lucrări de reparaţii pe DJ 102 P – Predeal (DN 1) – Cabana Trei Brazi, km. 0+000-3+050, km.4+011-4+046,km.5+000-5+072”
 • Hotărârea 223/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.223 - privind asigurarea de către Judeţul Braşov, în cooperare cu Asociaţia Copiii de Cristal, a sustenabilităţii proiectului „Şanse Egale pentru Familiile Copiilor cu Dizabilităţi – SAFE - IT” pentru o perioadă de 5 ani de la finalizarea acestuia
 • Hotărârea 222/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.222 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Brașov
 • Hotărârea 221/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.221 - privind aprobarea alocării sumei de 62.774 lei, Spitalului Clinic de Copii Braşov
 • Hotărârea 220/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.220 - privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Braşov şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Ţara Bârsei” al Judeţului Braşov pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă în zonele montane în Judeţul Braşov
 • Hotărârea 219/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.219 - privind demararea procedurilor legale în vederea ocupării prin concurs a funcţiei de director în cadrul Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov
 • Hotărârea 218/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.218 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Comunitatea Evreilor din Braşov pentru organizarea evenimentului „Comemorarea a 70 de ani de la deportarea evreilor din Ardealul de Nord” şi finanţarea cu suma de 30.000 lei
 • Hotărârea 217/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.217 - privind aprobarea repartizării profitului net realizat de SC. Metrom Industrial Parc S.A Braşov în exerciţiul financiar 2013
 • Hotărârea 216/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.216 - privind aprobarea transmiterii sectorului de drum judeţean „DJ 112 F de la km 0+000 - km 8+450” din domeniul public al judeţului Braşov şi din administrarea Consiliului Judeţean Braşov, în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional
 • Hotărârea 215/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.215 - privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al elevilor şi al cadrelor didactice spre şcoală şi spre localitatea de domiciliu, pe anul 2014, de către unităţile de învăţământ special şi special integrat, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 214/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.214 - privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov cu suma de 125,83 mii lei
 • Hotărârea 213/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.213 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. LORIFLOR TRANS S.R.L.
 • Hotărârea 212/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.212 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. S&S GROUPE PRODIMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 211/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.211 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. ART-ANA S.R.L.
 • Hotărârea 210/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.210 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TUDOR T.D.C. TRANS S.R.L.- D, pe traseul: Zărnești (Centru CEC) – Brașov (COBO International East Europe S.R.L.) şi retur
 • Hotărârea 209/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.209 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. CRISTI ROTRANS S.R.L.
 • Hotărârea 208/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.208 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRANSBUS S.R.L.
 • Hotărârea 207/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.207 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. TRUBLI TRANSBUS SERVICE S.R.L.
 • Hotărârea 206/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.206 - privind închirierea unui teren de 200 m.p., situat în Gara Rupea, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea asigurării pazei obiectivului District “Formaţia Homorod” (Rupea Gară)
 • Hotărârea 205/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.205 - privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 2587/2005, încheiat cu Dr. Motoc Mihai Marcel pentru cabinetul medical nr.2B situat în Braşov, str. Gospodarilor, nr.9, în cadrul Dispensarului medical, în sensul încluderii d-nei Dr. Motoc Virginia, medic primar de familie, în contractul de concesiune şi încheierea unui act aditional cu 2 titulari de contract.
 • Hotărârea 204/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.204 - privind radierea poziţiilor nr.9, 10, 11, 106, 112, 115 din lista bunurilor de inventar ce alcătuiesc domeniul public al judeţului Braşov, însuşit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.100/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi aprobat prin HG nr.972/2002 –Anexa 1
 • Hotărârea 203/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.203 - privind însuşirea Raportului de evaluare având ca obiect „Stabilirea valorii juste a proprietăţii „Pavilion 4”, situat în localitatea Timişul de Sus, f. n. Braşov”, întocmit de către expert, atestat A.N.E.V.A.R., Bereş Aron, în vederea vânzării acestuia, prin licitaţie publică
 • Hotărârea 202/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.202 - privind trecerea imobilului - teren şi construcţie - cu destinaţia medicală –Pavilion 4, secţie a Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, din domeniul public al Judeţului Braşov în domeniul privat al judeţului Braşov
 • Hotărârea 201/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.201 - privind desemnarea d-lui Săcuiu Nicolae, director executiv, delegat din partea Judeţului Braşov care să îndeplinească obligaţiile de prezenţă şi vot în Adunările Generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu, pentru Judeţul Braşov
 • Hotărârea 200/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.200 - privind aprobarea achiziţionării de către S.C. Metrom Industrial Parc S.A Braşov de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare în litigiile comerciale cu S.C. Total Fortis SRL – recuperare debit, S.C. Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A.. – Dosar nr.398/197/2012, S.C. Gotic S.A. – Dosar 5178/197/2012, S.C. Xtel Com S.R.L. – Dosar 31032/197/2013, S.C. Xtel Com S.R.L. – Dosar nr.24841/197/2013
 • Hotărârea 199/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.199 - privind aprobarea achiziţionării de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov a serviciilor juridice de asistenţă şi de reprezentare în litigiul având ca obiect Decizia Curţii de Conturi nr.87/2012
 • Hotărârea 198/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.198 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Boli Infecţioase Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 197/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.197 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 196/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.196 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Ioan Aurel Sbârcea” Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 195/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.195 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Copii Braşov pe anul 2014
 • Hotărârea 194/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.194 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 193/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.193 - privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 192/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.192 - privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 191/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.191 - privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 190/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.190 - aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 189/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.189 - privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean nr.22/2014 privind încheierea contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2014
 • Hotărârea 188/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.188 - privind însuşirea Raportului de evaluare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov
 • Hotărârea 187/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.187 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 186/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.186 - privind aprobarea taxelor de şcolarizare la cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov în anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea 185/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.185 - privind schimbarea destinaţiei sumelor de echilibrare repartizate comunei PREJMER de Consiliul Judeţean Braşov din cota de 20% din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 184/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.184 - privind aprobarea utilizării sumelor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Braşov, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Braşov
 • Hotărârea 183/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.183 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Camera Agricolă Judeţeană Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 182/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.182 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 181/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.181 - privind execuţia bugetului Judeţului Braşov – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, la data de 31.03.2014
 • Hotărârea 180/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.180 - privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale bugetului Județului Brașov şi contul anual de execuţie al bugetului judeţului Braşov pe anul 2013
 • Hotărârea 179/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.179 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 1 aprilie2014
 • Hotărârea 178/2014 - Județul Brașov - 09.05.2014

  Hotărârea.nr.178 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 09.05.2014
 • Hotărârea 177/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.177 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Uniunea Romilor din România şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru implementarea proiectului „Sărbătoarea Internaţională a Romilor” şi cu Asociaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară Rrom Thagar şi finanţarea cu suma de 5.000 lei, pentru implementarea proiectului „Sărbătoarea Internaţională a Romilor”
 • Hotărârea 176/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.176 - privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei Spitalului Clinic de Copii Brașov
 • Hotărârea 175/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.175 – privind organizarea de concursuri tematice cu premii, cu asistenţa din partea Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, ca măsură adiacentă distribuţiei de mere în anul şcolar 2013-2014, stabilirea modului de implementare a acesteia, precum şi stabilirea bugetului aferent acestei măsuri, conform H.G.R. nr. 800/2013
 • Hotărârea 174/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.174 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 9/20.01.2014
 • Hotărârea 173/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.173 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna Părău pentru realizarea lucrărilor de reparații urgente a drumului județean DJ 104 în intravilanul satului Veneția de Jos și a lucrărilor de pietruire a drumului comunal Grid-Șercaia
 • Hotărârea 172/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.172 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul de Turism şi Ecologie Trans - Mont Făgăraş, în vederea implementării proiectului „Campionatul Naţional, Ştafeta Munţilor, Etapa Challenger – Trofeul Trans Mont Făgăraş – Ediţia I ” şi finanţarea cu suma de 3.000 lei
 • Hotărârea 171/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.171 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Clubul de Turism şi Ecologie Trans - Mont Făgăraş, în vederea implementării proiectului „Semimaratonul Ţării Făgăraşului – Ediţia a IV –a ” şi finanţarea cu suma de 5.000 lei
 • Hotărârea 170/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.170 – privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 169/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.169 – privind aprobarea unui mandat special pentru reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 168/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.168 – - privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor publice de interes judeţean a unui drum din categoria funcțională a drumurilor de interes local aflat pe teritoriul administrative al orașului-stațiune Predeal, județul Brașov
 • Hotărârea 167/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.167 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna SÂMBĂTA şi finanţarea cu suma de 20.000 lei, în vederea realizării lucrărilor de igienizare a albiei râurilor
 • Hotărârea 166/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.166 – privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Comuna Tărlungeni şi finanţarea cu suma de 100.000 lei, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare la clădirea Grădiniţei cu Program Normal Tărlungeni, str. Principală, nr. 754
 • Hotărârea 165/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.165 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Culturală Conexiuni ţi finanţarea cu suma de 10.000 lei în vederea organizării evenimentului de interes public judeţean „Basarabia – File din Poveste”
 • Hotărârea 164/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.164 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Colegiul Naţional „Radu Negru” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 12.000 lei în vederea organizării Simpozionului Naţional „FIZICA – TRECUT ŞI VIITOR”
 • Hotărârea 163/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.163 – - privind alocarea sumei de 200.000 lei, comunei Apaţa, pentru acoperirea ratei împrumutului intern contractat de la CEC Bank, din fondul de rezervă al bugetului judeţului Braşov
 • Hotărârea 162/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.162 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.107/2014 privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Roşianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresii”, cu sediul în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr.1
 • Hotărârea 161/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.161 –privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Liceul Tehnologic „Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 7.000 lei în vederea derulării unui proiect având ca obiect valorificarea autenticităţii locale, în vederea promovării satelor din Ţara Făgăraşului
 • Hotărârea 159/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.159 – modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr.24/12.07.2012 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Braşov
 • Hotărârea 158/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.158 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia Epectasis în vederea derularii proiectului „Şcoala de Voluntariat 2014” şi finanţarea cu suma de 45.000 lei (TVA inclus)
 • Hotărârea 157/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.157 - privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 156/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.156 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 155/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.155 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. PAUL MOTTO S.R.L., pe traseul: Braşov Noua (betoane) - Ghimbav ( S.C. Johnson Metal S.R.L. – parcare incintă) şi retur
 • Hotărârea 154/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.154 – privind aprobarea Contractului – Cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate în judeţul Braşov, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019
 • Hotărârea 153/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.153 – privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Braşov
 • Hotărârea 152/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.152 - privind aprobarea de principiu a demarării de către Spitalului Clinic de Copii Braşov a procedurilor de achiziţionare a serviciului de eficienţă energetică în vederea realizării lucrărilor pentru reabilitarea centralei termice a spitalului
 • Hotărârea 151/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.151 - - privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov ca membri şi membri supleanţi în Consiliile de Administraţie ale unităţilor sanitare publice al căror management a fost preluat de Consiliul Judeţean Braşov
 • Hotărârea 150/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.150 - - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Judeţul Braşov, în vederea implementării proiectului „Braşov, gazdă a Jocurilor Olimpice de Iarnă pentru Tineret - 2020” şi finanţarea cu suma de 800.000 lei (inclus TVA)
 • Hotărârea 149/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.149 – privind aprobarea radierii poziţiilor 8 şi 240 din inventarul domeniului public al Judeţului Braşov însuşit prin HCJ nr.100/2001, completată şi modificată prin Hotărârile Consiliului Judeţean Braşov nr.250/2002 şi 277/2002 şi aprobat prin HGR nr. 972/2002
 • Hotărârea 148/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.148 - privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Braşov
 • Hotărârea 147/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.147 - - pentru aprobarea modificării componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Braşov
 • Hotărârea 146/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.146 - privind încetarea contractului de management al domnului RADU ŞTEFĂNESCU, manager/director al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov
 • Hotărârea 145/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.145 – - privind propunerea domnului Galborcea Constantin, precum şi a domnului Bărbulescu Bogdan-Andrei - candidaţi pentru funcţia de membrii ai Consiliului de Administraţie al a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 144/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.144 - privind propunerea domnului Ticuşan Adrian-Radu candidat pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 143/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.143 – privind aprobarea modificării denumirii unei poziţii din Lista de investiţii - 02, aprobată pe anul 2014, a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov
 • Hotărârea 142/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.142 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014, întocmit de SC Consilprest SRL Braşov
 • Hotărârea 141/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.141 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 730, lim. Judeţului Argeş –Şirnea DN 73, km 9+550-14+270
 • Hotărârea 140/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr140. – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 103B, Părău – Grid –Perşani, Km 2+687- 4+290
 • Hotărârea 139/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.139 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru etapa a III –a a obiectivului de investiţii “Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav”
 • Hotărârea 138/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.138 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 6.03.2014
 • Hotărârea 137/2014 - Județul Brașov - 01.04.2014

  Hotărârea.nr.137 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 1aprilie 2014
 • Hotărârea 136/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.136 - privind aprobarea Tranzacţiei ce se va încheia între Consiliul Judeţean Braşov şi Municipiul Braşov, în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil nr. 8998/62/2009, aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov
 • Hotărârea 135/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.135 - privind alocarea sumei de 47.328,55 lei, reprezentând contribuţia de 5% a Consiliului Judeţean Braşov pe anul 2013, (24.271,61 lei loc Prejmer, respectiv, 23.056,94 lei loc. Hălchiu) pentru obiectivul de investiţie „Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd” din cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”
 • Hotărârea 134/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.134 - privind utilizarea sumei de 23.443,20 lei, cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2014 care reîntregeşte suma necesară pentru achiziţia serviciului de reevaluare a acţiunilor şi a activelor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. şi S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A.
 • Hotărârea 133/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.133 - privind continuarea cooperării Judeţului Braşov cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov în vederea editării unei publicaţii cu scopul promovării proiectelor administraţiei publice din judeţului Braşov în rândul cetăţenilor
 • Hotărârea 132/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.132 - privind aprobarea revizuirii masterplanului Judeţului Braşov în sensul reîncadrării comunei Bran ca aglomerare urbană sub 10.000 locuitori
 • Hotărârea 131/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.131 - privind alocarea sumei de 150.000 lei în vederea înfiinţării unor videoteci în cadrul muzeelor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 130/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.130 - privind demararea procedurilor în vederea realizării unui proiect multianual intitulat „Studiu ştiinţific privind tradiţiile turismului montan în zonă”
 • Hotărârea 129/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.129 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Fundaţia „Prima Şcoală Românească” Braşov şi finanțarea cu suma de 10.000 lei, în vederea organizării unor manifestări dedicate realizării proiectului „Comemorarea celor 300 ani de la moartea martirică a Sfântului Constantin Brâncoveanu şi fiii”
 • Hotărârea 128/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.128 - privind alocarea sumei de 40.000 lei, comunei Ticuş
 • Hotărârea 127/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.127 - privind desemnarea domnului Noaghea Nelu Petre - reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 126/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.126 - privind constatarea încetării calității de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, a domnului Sarafinceanu Buibas Gheorghe, ca urmare a demisiei acestuia
 • Hotărârea 125/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.125 - privind desemnarea domnului Ungureanu Vasile - reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 124/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.124 - privind constatarea încetării calității de reprezentant al Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov, în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov, a domnului Aranyoşi Ştefan, ca urmare a demisiei acestuia
 • Hotărârea 123/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.123 - privind încetarea raportului de serviciu al doamnei MARTIN VIRGINIA, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov
 • Hotărârea 122/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.122 - privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Acordul de parteneriat aprobat prin Hotărârea nr.232/2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Braşov, în calitate de Lider de Proiect şi un număr de 15 U.A.T. - uri, în vederea realizării Proiectului „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.- uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov”
 • Hotărârea 121/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.121 - privind modificarea Hotărârii nr.231/2013 a Consiliului Judeţean Braşov republicată conform Hotărârii nr.576/2013 adoptată de Consiliul Judeţean Braşov privind aprobarea realizării Proiectului „Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 U.A.T.-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov”
 • Hotărârea 120/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.120 - privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu comercial în Corp B – mansardă, în suprafaţă de 180,30 mp, înscris în CF 119796 Braşov, nr. cad.119767 C1 Braşov, nr. cad.119767 – C1, proprietatea publică a Judeţului Braşov cu drept de administrare Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr I.A. Sbârcea” Braşov
 • Hotărârea 119/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.119 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Instalaţie electrică Clădire administrativă CJB”
 • Hotărârea 118/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.118 - privind aprobarea schimbării destinației sumei de 20 mii lei din sumele repartizate Comunei Ormeniș, din cota de 20% din impozitul pe venit și din sume defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014
 • Hotărârea 117/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.117 - privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială acordate în cadrul Complexului de Servicii Victoria - Căminul pentru persoane vârstnice “Castanul”, a contribuției lunare de întreținere, precum și a modalității în care ca fi acoperită valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2014
 • Hotărârea 116/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.116 - privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele adulte cu handicap asistate în cadrul Complexului de Servicii Timiş
 • Hotărârea 115/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.115 - privind aprobarea utilizării unui teren în suprafață de 70 mp., aflat în domeniul privat al județului Brașov și înscris în CF nr. 119766-municipiul Brașov, pentru realizarea proiectului derulat de către Ministerul Sănătății ”Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. I.A. Sbârcea Brașov
 • Hotărârea 114/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.114 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu SC Consilprest SRL Braşov în vederea derularii simpozionului „Liviu Babeş – precursor al prăbuşirii Cortinei de Fier” şi finanţarea cu suma de 3.400 lei (TVA inclus)
 • Hotărârea 113/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.113 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Protopopiatul Român Unit Greco – Catolic Braşov şi finanţarea cu suma de 10.000 lei pentru lucrările de finalizare a instalaţiei de stingere a incendiilor din Biserica „Sf.Ap. Petru”
 • Hotărârea 112/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.112 - privind prelungirea, până la data de 30.06.2014, a duratei contractului de închiriere nr. 10235/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi S.C. RX GROUP S.R.L., pentru Cabinetul medical nr.5, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 111/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.111 - privind prelungirea, până la data de 30.06.2014, a duratei contractului de închiriere nr. 7604/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi d-na Cotinghiu Carmen, pentru Laboratorul de Tehnică Dentară – Spaţiul 3, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 110/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.110 - privind prelungirea, până la data de 30.06.2014, a duratei contractului de închiriere nr. 7618/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi d-na Gereb Sara, pentru Laboratorul de Tehnică Dentară – Spaţiul 2, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 109/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.109 - privind prelungirea, până la data de 30.06.2014, a duratei contractului de închiriere nr. 7600/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi d-na Spiridonescu Daniela, pentru Laboratorul de Tehnică Dentară – Spaţiul 2, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 108/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.108 - privind prelungirea, până la data de 30.06.2014, a duratei contractului de închiriere nr. 7613/2006, încheiat între Judeţul Braşov şi d-na Ianofschi Elena - Claudia, pentru Laboratorul de Tehnică Dentară – Spaţiul 1, situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Muncipiul Braşov, str. Diaconu Coresi, nr. 1
 • Hotărârea 107/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.107 - privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Roşianu Carmen Nina, pentru Cabinetul medical nr.12 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Braşov str. Diaconu Coresi nr.1.
 • Hotărârea 106/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.106 - privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul stomatolog Radu Doina pentru Cabinetul medical nr.25 situat în cadrul Policlinicii Stomatologice „Diaconu Coresi”, cu sediul în Municipiul Braşov str. Diaconu Coresi nr.1.
 • Hotărârea 105/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.105 - privind informarea asupra sumelor aprobate în perioada 2012- 2013 din fondul de rezervă al judeţului Braşov
 • Hotărârea 104/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.104 - privind aprobarea demarării procedurilor de delegare gestiune a serviciilor de administrare a imobilului proprietate privată a judeţului Braşov - Complex Agrement Tâmpa, prin procedura negociere directă cu S.C. CONSILPREST S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 103/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.103 - privind aprobarea demarării procedurilor de achiziţionare a terenului aferent Complexului Agrement Tâmpa, situat în municipiul Braşov, Aleea Tiberiu Brediceanu, nr.5 în suprafaţă de 7519 mp, înscris în CF nr. 101416 Braşov, nr. top.6696, 6697
 • Hotărârea 102/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.102 - privind aprobarea demarării procedurilor de asociere a Judeţului Braşov cu Municipiul Braşov pentru exploatarea imobilului situat în municipiul Braşov, str. George Coşbuc, nr.2 cu destinaţia de „Baza Sportivă Olimpia”
 • Hotărârea 101/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.101 - privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu şi a caietului de sarcini pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. GELUVIO TRANS S.R.L., pe traseul: Rotbav (Biserica Romană) – Braşov Stupini şi retur
 • Hotărârea 100/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.100 - privind aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Județul Covasna în vederea reabilitării în comun a unor drumuri județene
 • Hotărârea 99/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.99 - privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Programul Integrat de Gestionare a Calităţii Aerului pentru indicatorii NO2, PM10 şi SO2 în aglomerarea Braşov”, februarie 2014
 • Hotărârea 98/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.98 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 97/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.97 - privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru traseele din cadrul Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 01.01.2014-30.06.2019
 • Hotărârea 96/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.96 - privind aprobarea încadrării unui drum de interes judeţean, în categoria funcţională a drumurilor de interes local, situat pe teritoriul administrativ al comunei BECLEAN, judeţul Braşov
 • Hotărârea 95/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.95 - privind aprobarea continuării contractului de închiriere nr. 6187/2001 a apartamentului nr. 2, din imobilul situat în Municipiul Braşov, str. Tâmpei, nr. 16, Bl.C1 A, Sc. A, de către doamna CAZAN ANETA şi domnul CAZAN MIRCEA
 • Hotărârea 94/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.94 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune al judeţului Braşov, în vederea cumpărării apartamentului 5/B din imobilul, situat în Municipiul Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 25, înscris în C.F. nr.27425 Braşov, sub nr. top. (5657-5658/1/3)/b
 • Hotărârea 93/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.93 - privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 10/2013 având ca obiect „Evaluare proprietate „teren şi construcţie”, întocmit de către S.C. OLDO SILVA TEI S.R.L. Braşov, pentru stabilirea valorii de piaţă a mansardei imobilului situat în Municipiul Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1, domeniul privat al judeţului Braşov, în vederea demarării procedurilor de vânzare prin licitaţie publică
 • Hotărârea 92/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.92 - privind pentru numirea, începând cu data de 12.02.2014, a doamnei STOIAN RODICA EUGENIA, medic specialist în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, ca Preşedinte al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov
 • Hotărârea 91/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.91- privind aprobarea statului de funcţii pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov
 • Hotărârea 90/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.90 - privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și a regulamentului de organizare și funcționare pentru Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov
 • Hotărârea 89/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.89 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov
 • Hotărârea 88/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.88 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Catedrala Ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul” Făgăraş şi finanţarea cu suma de 100.000 lei, în vederea continuării lucrărilor de construire a catedralei
 • Hotărârea 87/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.87 - privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de prestări servicii executate de Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor şi a tarifelor de închiriere a utilajelor agricole, pentru anul 2014
 • Hotărârea 86/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.86 - privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, cu suma de 6 mii lei
 • Hotărârea 85/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.85 - privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al județului Brașov, pe anul 2014, prin majorarea prevederilor bugetare la Cap. 84.02-A–Obiective în continuare - Consiliul Județean Brașov, poziția ”Reabilitare DJ 104 Șercaia-Hoghiz, km 0+000-23+830”, cu suma de 620.020 lei
 • Hotărârea 84/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.84- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean, al domnului Matei Gavril, ca urmare a demisiei
 • Hotărârea 83/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.83 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30 ianuarie 2014
 • Hotărârea 82/2014 - Județul Brașov - 06.03.2014

  Hotărârea.nr.82 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 6 martie 2014
 • Hotărârea 81/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.81 - privind aprobarea achiziţionării unui „Generator de energie electrică trifazat”
 • Hotărârea 80/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.80 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţării rambursabile interne în valoare de 1.400.000 lei, cu o maturitate de 10 ani, pentru asigurarea cofinanţării contractului de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, pentru implementarea Proiectului nr.15874 „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.I.A. Sbârcea” Braşov”
 • Hotărârea 79/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.79 - privind prezentarea unei informări trimestriale de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Metrom Industrial Parc SA şi SC Carfil Industrial Parc SA
 • Hotărârea 78/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.78 – privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu SC CONSILPREST SRL şi finanţarea cu suma de 5.000 lei în vederea organizării a simpozionului cu tema „UNIREA DE LA 1859”
 • Hotărârea 77/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.77 - privind constituirea unei comisii speciale de analiză şi verificare a modului în care se desfăşoară programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
 • Hotărârea 76/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.76 – desemnarea domnului Fliundra Ionel, consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Braşov, - reprezentant al Judeţului Braşov în Consiliul Director al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Judeţul Braşov
 • Hotărârea 75/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.75 - privind stabilirea structurii serviciilor specifice, prin care se constituie venituri proprii ale Camerei Agricole Judeţene Braşov, a cuantumului tarifelor, precum şi a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul 2014
 • Hotărârea 74/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.74 - privind aprobarea taxei pentru utilizarea audio guide, în sumă de 5 lei/vizitator, la Muzeul de Artă Braşov
 • Hotărârea 73/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.73 - privind aprobarea ”Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Județean de Biblioteci Publice (2014-2020)” și aprobarea introducerii acesteia în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov-orizonturi 2013-2020-2030
 • Hotărârea 72/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.72 - privind darea în administrare către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, a unor bunuri culturale mobile care aparţin domeniului public al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 71/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.71 - privind darea în administrare către Muzeul de Etnografie Braşov, a unor bunuri culturale mobile care aparţin domeniului public al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 70/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.70 - privind darea în administrare către Muzeul Casa Mureşenilor Braşov, a unor bunuri culturale mobile care aparţin domeniului public al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 69/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.69 - privind darea în administrare către Muzeul de Artă Braşov, a unor bunuri culturale mobile care aparţin domeniului public al Judeţului Braşov
 • Hotărârea 68/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.68 - privind demararea procedurilor legale în vederea cumpărării imobilului cu destinaţia Muzeul Civilizaţiei medievale, situat în Municipiul Braşov, Piaţa Sfatului, nr. 15 (construcţie şi teren aferent)
 • Hotărârea 67/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.67 - privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 157/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a unui teren situat în Braşov, str. Argintului, f.n.
 • Hotărârea 66/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.66 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului monument istoric categoria A – „Cetăţuia”, situat în Municipiul Braşov, str.Dealul Cetăţii nr.5, şi transferarea dreptului de preemţiune către UAT Municipiul Braşov
 • Hotărârea 65/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.65 - privind aprobarea propunerii de revocare a domnului NICULESCU PANAIT şi demararea procedurilor de selecţie în vederea desemnării unui nou membru în Consiliul de Administraţie al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov
 • Hotărârea 64/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.64 - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare, şi mandatarea în acest sens a reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor SC METROM Industrial Parc SA Braşov
 • Hotărârea 63/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.63 - privind aprobarea achiziționării de servicii juridice în vederea apărării intereselor Județului Brașov, Consiliului Județean Brașov și ale Președintelui Consiliului Județean Brașov în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor și organismelor cu care acestea interacționează
 • Hotărârea 62/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.62 - privind darea în administrare către Comuna Voila a zonei de siguranţă şi protecţie a sectorului de drum judeţean DJ 105 şi DJ 103 F, situate pe teritoriul administrativ al comunei Voila, judeţul Braşov, în vederea exploatării şi valorificării masei lemnoase existente pe aceasta
 • Hotărârea 61/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.61 - privind aprobarea demarării procedurilor de licitaţie pentru încheierea unui Acord-Cadru pentru ”Lucrări de întreținere și reparații pe timp de vară-iarnă 2014-2018, a drumurilor județene aflate în administrare Consiliului Județean Brașov”
 • Hotărârea 60/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.60 - privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţării rambursabile interne în valoare de 29.432.000 lei (echivalenţa leu/euro 6.500.000 euro - la cursul euro 4,5280 din data de 27.01.2014)
 • Hotărârea 59/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.59 - privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov, înregistrat la începutul anului 2014
 • Hotărârea 58/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.58 - privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 112C Hălchiu- Satu Nou – Dumbrăviţa - Vlădeni km 2+755-4+160 (L=1,405); km 10+290-14+425 (L=4.135)” cu suma de 211.583 lei (inclusiv TVA)
 • Hotărârea 57/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.57 - privind stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti, pentru anul 2014
 • Hotărârea 56/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.56 - privind aprobarea taxelor de frecvenţă la cursurile organizate de Centrul Cultural „REDUTA”, în anul şcolar 2013-2014
 • Hotărârea 55/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.55 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pneumoftiziologie Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 54/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.54 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 53/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.53 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. I.A. Sbârcea” Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 52/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.52 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 51/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.51 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Boli Infecţioase Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 50/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.50 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Copii Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 49/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.49 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 48/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.48 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei Agricole Judeţene Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 47/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.47 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural „Reduta”, pe anul 2014
 • Hotărârea 46/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.46 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 45/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.45 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului „Casa Mureșenilor” Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 44/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.44 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Etnografie Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 43/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.43 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului Judeţean de Istorie Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 42/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.42 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Muzeului de Artă Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 41/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.41 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Unității de Asistenţă Medico-Sociale de Pneumoftiziologie Sânpetru, pe anul 2014
 • Hotărârea 40/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.40 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 39/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.39 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014, secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 38/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.38 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2014, secţiunea de funcţionare
 • Hotărârea 37/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.37 - privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014
 • Hotărârea 36/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.36 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Bibliotecii Judeţene „George Bariţiu” Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 35/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.35 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean de Protecție a Plantelor Brașov, pe anul 2014
 • Hotărârea 34/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.34 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Județean de Salvamont Brașov, pe anul 2014
 • Hotărârea 33/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.33 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Zi pentru Nevăzători „Raza de lumină”, pe anul 2014
 • Hotărârea 32/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.32 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, pe anul 2014
 • Hotărârea 31/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.31 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Canaan – Șercaia, pe anul 2014
 • Hotărârea 30/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.30 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 29/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.29 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Brădet Săcele, pe anul 2014
 • Hotărârea 28/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.28 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Şcolii Profesionale Speciale Codlea, pe anul 2014
 • Hotărârea 27/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.27 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Colegiului Tehnic „Dr. Alexandru Bărbat” Victoria – învăţământ special, pe anul 2014
 • Hotărârea 26/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.26 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Colegiului „Aurel Vijoli” Făgăraş – învăţământ special, pe anul 2014
 • Hotărârea 25/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.25 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă de Recuperare Hipoacuzici Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 24/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.24 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Braşov, pe anul 2014
 • Hotărârea 23/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.23 - privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Braşov pe anul 2014
 • Hotărârea 22/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.22 - privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2014
 • Hotărârea 21/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.21 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2014, secţiunea de dezvoltare
 • Hotărârea 20/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.20 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2014, secţiunea de funcţionare
 • Hotărârea 19/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.19 - privind aprobarea bugetului local al judeţului Braşov pe anul 2014
 • Hotărârea 18/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.18 - privind defalcarea pe categorii de cheltuieli a sumelor repartizate pe unităţi administrativ - teritoriale din cota de 20% din impozitul pe venit şi din cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2014
 • Hotărârea 17/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.17 - privind acordarea „Distincţiei de excelenţă” domnilor Cezar Nica și Mihai Bâră
 • Hotărârea 16/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.16 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20 ianuarie 2014
 • Hotărârea 15/2014 - Județul Brașov - 30.01.2014

  Hotărârea.nr.15 – privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.01.2014
 • Hotărârea 14/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 14 - privind numirea domnului Ticuşan Adrian-Radu în funcţia de conducere de director general al S.C. „CONSILPREST” S.R.L. Braşov, pentru asigurarea conducerii operative a societăţii
 • Hotărârea 13/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 13- privind numirea doamnei Rusu Lavinia-Mariana în calitate de membru în comisia de cenzori a S.C. ”Consilprest” S.R.L. Braşov
 • Hotărârea 12/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 12 - privind stabilirea indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiei Salvamont Braşov pentru anul 2014
 • Hotărârea 11/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 11 - privind prelungirea duratei contractului de concesiune încheiat cu medicul Vlad Valeria pentru Cabinetul medical nr.1B situat în cadrul Dispensarului medical cu sediul în Braşov, str. Gospodarilor nr.9
 • Hotărârea 10/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 10 - privind modificarea Hotărârii nr. 387/2013 a Consiliului Judeţean Braşov
 • Hotărârea 9/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 9 - privind aprobarea transmiterii sectorului de drum judeţean „DJ 104 de la km 0+000 - km 23+830” din domeniul public al judeţului Braşov şi din administrarea Consiliului Judeţean Braşov în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional
 • Hotărârea 8/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 8 - privind aprobarea repartizării în bugetul judeţului Braşov pe anul 2014, a sumei de 6.409 mii lei, din TVA, pentru susţinerea cheltuielilor generate de întreţinerea şi repararea drumurilor judeţene
 • Hotărârea 7/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 7 - privind utilizarea excedentului bugetului local pentru acoperirea temporară a golului de casă pe 2014
 • Hotărârea 6/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 6 - privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare la finele anului 2013
 • Hotărârea 5/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 5 - privind aprobarea demarării procedurilor privind contractarea unui împrumut în sumă de 5 milioane de euro pentru obiectivul de investiţii „Aeroportul Internaţional Braşov- Ghimbav”, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală
 • Hotărârea 4/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 4 - privind aprobarea repartizării pe unităţi administrativ - teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2014, precum şi aprobarea destinaţiei sumelor repartizate pentru achitarea arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiectele de infrastructură care necesită cofinanţare locală
 • Hotărârea 3/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 3 – privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 23 decembrie 2013
 • Hotărârea 2/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 2 - privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 9 decembrie 2013
 • Hotărârea 1/2014 - Județul Brașov - 20.01.2014

  Hotărârea.nr. 1 - privind aprobarea aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 20.01.2014