Hotărârea nr. 98/2013

Hotărârea.nr.98 - privind împuternicirea executivului Consiliului Judeţean Braşov să analizeze situaţia arieratelor şi să stabilească cuantumul împrumutului contractat de la Ministerul Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr.3/2013

România


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.98

din data 28.03.2013

- privind împuternicirea executivului Consiliului Județean Brașov să analizeze situația arieratelor și să stabilescă cuantumul împrumutului contractat de la Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr.3/2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.03.2013

Avînd în vedere propunerea președintelui Consiliului Județean Brașov domnul Aristotel Căncescu formulată în plenul Consiliului Județean Brașov privind împuternicirea executivului Consiliului Județean Brașov să analizeze situația arieratelor și să stabilescă cuantumul împrumutului contractat de la Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducrea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative;

în conformitate cu prevederile art.91 alin.l lit b si alin. 3 lit b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art.103 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se împuternicește executivul Consiliului Județean Brașov să analizeze situația arieratelor și să stabilescă cuantumul împrumutului contractat de la Ministerul Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile OUG nr.3/2013 .

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Economică