Hotărârea nr. 97/2013

Hotărârea.nr.97 - privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Braşov

România
Consiliu) Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.97 din data de 28.03.2013

- privind modificarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 28.03.2013

Având în vedere validarea mandatelor noilor consilieri județeni precum și opțiunile prezentate de consilierii județeni de participare în comisiile de specialitate se propune modificarea Hotărârii consiliului Județean Brașov nr.12/ 12.07.2012 privind componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov;

A

In temeiul cu prevederile art. 97 și art. 98, raportat la art. 54, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 31 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului județean Brașov;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică Hotărârea Consiliului Județean nr.12 din data de 12.07.2012 privind componența comisiilor de specialitate ale Consiliului județean Brașov și se desemnează președintele și secretarul acestora pentru mandatul 2012 - 2016, după cum urmează:

Comisia nr. 1 - de studii, prognoze economice - sociale, buget, finanțe

1.

2.


Șandru Răzvan- Ovidiu


- președinte


Manea Ion


secretar


 • 3. Kovacs Attila


- membru


 • 4.

 • 5.

 • 6.


Matei Gavril

Gabor Alexandru-Adrian


Szakal Andras Zsolt


 • - membru

 • - membru


- membru


Comisia nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 • 1.    Nită Emil                             - președinte

 • 2.   Crizbășan Emanoil-Dorin            - secretar

 • 3.   Wittstock Eberhard-Wolfgan        -membru

Comisia nr.3 - pentru industrie, comerț, infrastructură și administrarea domeniului public și privat al județului

 • 1.   Zavarache Constantin                 - președinte                 I

 • 2.   Maxim Adrian                      î- secretar

 • 3.   Braga Horațiu- Florentin             !- membru

Comisia nr.4 - pentru activități științifice, cultură și culte

1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


Coman Claudiu


Ambrus Carol Veștea Mihail


Sarafinceanu Buibas Gheorghe

Wittstock Eberhard- Wolfgan

Oltean Vasile


- președinte


- secretar membru


membru

i- membru

- membru


Comisia nr.5 - pentru administrație publică locală și juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

 • 1.   Ungureanu Vasile                     - președinte

 • 2.    Oltean Vasile                         r secretar

 • 3.   Danu Aurelian-Leonard             - membru

 • 4.   Comea Gheorghe - Claudiu           - membru

 • 5.   Olteanu Luminița Nicoleta             - membru

6    Niță Emil                           - membru

Comisia nr.6 - pentru relații internaționale și dezvoltare durabilă

 • 1.   Cornea Gheorghe - Claudiu          - președinte

 • 2.   Lupu Ștefan Ovidiu                  - secretar

 • 3.   Mareș Ioan                       membru

 • 4.   Gabor Alexandru- Adrian             - membru

 • 5.    Drotleff Dieter - Walter                - membru

Comisia nr.7 - pentru sănătate, protecția copilului și a persoanelor adulte

1.

Câju Mariana

- președinte

2.

Minea Luana

- secretar

3.

Cristei Nicolae

- membru

4.

Olteanu Luminița Nicoleta

- membru

5.

Matei Gavril

- membru

Comisia nr.8 - pentru sport și tineret

 • 1.   Crăciun Dragoș- Romulus            - președinte

 • 2.   Enache Paul                          secretar

 • 3.   Szakal Andras Zsolt                 - membru

Comisia nr.9 - pentru turism și servicii, protecția mediului, probleme ecologice și silvicultură

1.

Fliundra Ionel

- președinte

2.

Drotleff Dieter - Walter

- secretar

3.

Paler Ioan Miron

- membru

4.

Noaghea Nelu- Petre

- membru

5.

Câju Mariana

- membru

Art.2 -Comisiile de specialitate, astfel constituire, urmează să propună spre aprobare plenului Consiliului Județean Brașov principalele atribuții conform domeniului reglementat, pe care îl coordonează și să propună, totodată, și modificarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Brașov.


Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu