Hotărârea nr. 92/2013

Hotărârea.nr.92 - privind aprobarea cooperării Judeţului Braşov cu Federaţia Română de Tenis şi finanţarea cu suma de 25.000 lei, pentru participarea la organizarea Cupei Davis România – Olanda din turul doi al Grupei I, Zona Euro – Africană, eveniment ce se va desfăşura la Braşov în luna aprilie 2013

România


Consiliul Județean Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA nr.92 din data de 11.03.2013

- privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Federația Română de Tenis și finanțarea cu suma de 25.000 lei, pentru participarea la organizarea Cupei Davis România - Olanda din turul doi al Grupei I, Zona Euro - Africană, eveniment ce se va desfășura la Brașov în luna aprilie 2013

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 11.03.2013

Având în vedere propunerea formulată în plenul Consiliului Județean Brașov de către domnul consilier județean Paul Enache prin care se solicita aprobarea cooperării Județului Brașov cu Federația Română de Tenis și finanțarea cu suma de 25.000 lei, pentru participarea la organizarea Cupei Davis România - Olanda din turul doi al Grupei I, Zona Euro - Africană, eveniment ce se va desfășura la Brașov în luna aprilie 2013;

Având în vedere prevederile art.91 alin.l lit.”e” și alin.5 lit.”a” pct.6 și alin.6 lit.”a”din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare precum și prevedeile art.35 și 49, alin.4 și 7 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art.97 și art. 103 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cooperarea Județului Brașov cu Federația Română de Tenis și finanțarea cu suma de 25.000 lei, din bugetul pe anul 2013, Cap.67.02 Cultură, recreere și religie, pentru participarea la organizarea Cupei Davis România - Olanda din turul doi al Grupei I, Zona Euro -Africană, eveniment ce se va desfășura la Brașov în luna aprilie 2013.

Art.2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei

hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare, Europeană, Direcția Economică și Direcția Administrație
Contrasemnează, SECRETAR Maria Dumbrăveanu